PRESS RELEASE
22 May 2013, Prague
The British Chamber of Commerce in the Czech Republic held its Annual General
Meeting on 20 May 2013. Newly elected to the Board of Directors were Aleš Janků, Jon
Rowley, Jana Ryšlinková and Eva Shaw
The Annual General Meeting was held on Monday 20 May 2013 at the Boscolo Hotel in
the presence of H.E. Sian MacLeod, British Ambassador and Honorary Chair of the BCC.
Marcela Roche, the BCC’s new Managing Director, outlined her vision for the future of
the Chamber, designed to enhance the commercial environment of the Czech Republic
and help member companies to grow their business. Short term goals include the
maintenance of high-quality social events, a focus on business briefings, a tour around
the regions, and the establishment of a British Business Club. As a long term vision, she
introduced the concept of a British Centre, a lively hub for doing business in Prague.
Lukáš Ševčík, Chairman of the Board of Directors, said “The year has been one of
challenges and successes. The election of a new Managing Director signals an
opportunity for improved housekeeping and a shift of strategy.“ The year had been
one of notable high-quality events, with 50 networking opportunities during the course
of 2012-13, he added. Mr Ševčík also thanked the outgoing General Director, Mr
Richard Robinson, for his four years of service.
An election was held to fill four vacant positions on the BCC’s Board of Directors. The
successful candidates were Aleš Janků, Director of Corporate Affairs at Provident
Financial; Jon Rowley, Proprietor of TrainEQ; Jana Ryšlinková, Executive Director at
USBSP (re-elected); and Eva Shaw, Partner at Lansdowne International.
Notes for editors:
The British Chamber of Commerce in the Czech Republic was formed in April 1997.
Since then membership has grown to over 200 companies representing a broad
spectrum of British interests in the Czech Republic, from major investors to individual
entrepreneurs.
For further information please contact:
Alex Went, British Chamber of Commerce Email: [email protected]
00420 720 220 785 / www.britishchamber.cz
TISKOVÁ ZPRÁVA
22. května 2013, Praha
Dne 20. května uspořádala Britská obchodní komora v České republice (BCC) řádnou
valnou hromadu. Nově zvolenými členy představenstva se stali Aleš Janků, Jon Rowley,
Jana Ryšlinková a Eva Shaw.
Výroční valná hromada se uskutečnila v pondělí 20. května v hotelu Boscolo za
přítomnosti J.E. Sian MacLeod, britské velvyslankyně a čestné předsedkyně Britské
obchodní komory.
Marcela Roche, nová generální ředitelka BCC, nastínila svou budoucí vizi fungování
komory, tak aby BCC přispěla ke zkvalitnění podnikatelského prostředí v České
republice a pomohla členským společnostem k růstu jejich podnikání. Ke krátkodobým
cílům patří zachování vysoké kvality společenských i vzdělávacích akcí, které BCC
pořádá, navázání hlubší spolupráce s firmami v rámci krajů ČR a založení British
Business Club. Za dlouhodobé cíle si Marcela Roche předsevzala koncept Britského
centra, jako místa pro setkávání a rozvoj podnikání v Praze.
Lukáš Ševčík, předseda představenstva BCC, uvedl: “Uplynulý rok byl plný výzev
i úspěchů. Volba nového generální ředitelky BCC signalizuje příležitost pro zlepšení
hospodaření a přesun strategie“. Dále dodal, že za minulý rok bylo možné navštívit přes
50 společenských, vzdělávacích a „networkingových“ akcí. Závěrem své řeči vyjádřil
Lukáš Ševčík své poděkování odcházejícímu řediteli Richardu Robinsonovi za jeho
čtyřletou práci pro Britskou obchodní komoru.
V samotné volbě bylo možné vybírat z pěti kandidátů na čtyři volné pozice
v představenstvu BCC. Úspěšně zvolenými kandidáty se stali Aleš Janků, ředitel vnějších
vztahů Provident Financial; Jon Rowley, majitel společnosti TrainEQ; Jana Ryšlinková,
výkonná ředitelka USBSP; a Eva Shaw, partner ve společnosti Lansdowne International.
Poznámky pro editory:
Britská obchodní komora v České republice (BCC) byla založena v dubnu roku 1997. Od
té doby vzrostl počet jejích členů na 200 společností reprezentujících široké spektrum
britských zájmů v ČR. Členská základna je různorodá co do velikosti, zaměření
i národnostního složení. Mezi členy patří menší firmy s několika zaměstnanci přes
střední podniky až k mezinárodním korporacím.
Pro další informace prosím kontaktujte:
Silvia Bušniaková, British Chamber of Commerce Email: [email protected]
+420 224 835 164 / www.britishchamber.cz
Download

press release - British Chamber of Commerce in the Czech Republic