Přednášky
pondělí 26. 4. 2010
Politologický klub FSV UK ve spolupráci se sdružením Ekonom (VŠE) Vás zve na
přednášku Karla Schwarzenberga na téma: "Problematika tzv. hlídače svobody a
pořádku – úloha pro USA nebo Evropu?"
Přednáška se uskuteční dne 26. 4. 2010 od 19:30 v Jinonicích v aule 1034.
http://www.pkfsvuk.cz/
úterý 27. 4. 2010
Masarykova demokratická akademie Vás zve na první z řady seminářů „Jiný svět je
možný“: Lokální a komunitní ekonomiky
- Jak podnikat sociálně?
- Je možné bezúročné bankovnictví?
- Změní ekonomická krize zaběhnutý model bankovnictví?
- Je latinskoamerický model komunitní ekonomiky přenosný do ČR?
Úvodní příspěvky přednesou:
Petr Teplý – IES, FSV UK
Naďa Johanisová – ekologická ekonomka, Trast pro ekonomiku a společnost, FSS MU
Ilona Švihlíková – ekonomka, Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů
Seminář se koná v úterý 27. dubna 2010 v 17:00 hodin v Klubu techniků, Novotného
lávka 5, Praha 1, sál č. 319.
čtvrtek 29. 4. 2010
Katedra německých a rakouských studií IMS Vás zve na přednášku v rámci
cyklu přednášek na téma Schlüsseljahre und Schlüsselereignisse der
österreichischen und tschechischen (tschechoslowakischen) Geschichte
1918 bis heute.
Více informací naleznete v pozvánce:
http://web.fsv.cuni.cz/aktuality/save/Programm_Prag.doc
Tento týden: Tomáš Vilímek: Die "Samtene Revolution" und ihre Folgen bis zur
staatlichen Trennung (Tschechien/Slowakei)
Emmerich Tálos: 1995 - EU-Beitritt Österreichs und die Folgen
Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 29. 4. 2010 od 15:50 hodin
v posluchárně č. 201 FF UK, Nám. Jana Palacha 2, Praha 1
úterý 4. 5. 2010
Katedra amerických studií IMS FSV UK Vás srdečně zve na přednášku Erica S.
Petersena (New York, USA), předního světového odborníka na život a dílo Thomase
Jeffersona.
Přednáška se koná v úterý, 4. května 2010 od 17.00 hod. v budově v Jinonicích
v místnosti č. J 1034.
http://web.fsv.cuni.cz/aktuality/save/Jefferson_prednaska.doc
Ve středu 14. 4. 2010 vystoupila Jana Čeňková, Ph.D. (IKSŽ) na odborné
konferenci v Liberci, pořádané u příležitosti 8. Veletrhu dětských knih, s příspěvkem „O
počátcích Hrubínovy tvorby pro děti a zkušenostech z editování jeho nového
výboru“ (ke 100. výročí narození Františka Hrubína).
Seminář
úterý 27. 4. 2010
CESES: V úterý 27. dubna od 17.00 hodin proběhne v budově UK Jinonice, J4020
aktuální tematická diskuse „Organizovaný zločin v ČR“, které se v panelu zúčastní:
PhDr. Martin Cejp, CSc. (Kriminologická perspektiva)
Kpt. Antonín Varda (Obchod s lidmi v ČR)
Pplk. JUDr. Ing. Marek Blažejovský (Obchod s drogami v ČR)
Mgr. Vladimír Zimmel (Zajišťování zisků z organizované kriminality)
Moderátor: Bc. Petr Pojman – IMS FSV UK
Konference
Dne 6. května 2010 proběhne v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR
mezinárodní konference „Lisabonská smlouva a budoucnost evropské
bezpečnostní politiky“ pořádaná Střediskem bezpečnostní politiky CESES FSV UK.
Konference proběhne v rámci španělského předsednictví Evropské unie; u
příležitosti dne Evropy a u příležitosti 10. výročí CESES FSV UK.
Konference proběhne s laskavou podporou Zastoupení Evropské komise v ČR a
Velvyslanectví Španělska v ČR.
Záštitu nad konferencí převzali a zároveň přislíbili účast (v abecedním
pořadí):
Martin Barták – Místopředseda vlády a ministr obrany
František Bublan – Předseda výboru pro bezpečnost Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Juraj Chmiel – Ministr pro evropské záležitosti
Jan Kohout – Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
Jakub Končelík – Děkan Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy
J. E. Arturo Laclaustra Beltrán - Velvyslanec Španělska v České republice
Martin Pecina – Ministr vnitra
Ze zahraničních hostů např. vystoupí:
Gen. Miguel Ballesteros Martín, ředitel Instituto Español de Estudios Estratégicos
Antonio Álvarez Barthe, zástupce politického ředitele Ministerstva zahraničních věcí
Španělska
Pedro Villena Pérez, zástupce generálního ředitele pro záležitosti Maghrebu,
Ministerstvo zahraničních věcí Španělska
Gil Arias Fernández, náměstek ředitele Evropské agentury pro řízení operativní
spolupráce na vnějších hranicích členských států EU (Frontex)
Jesús Fernández Caballero, zástupce generálního ředitele pro mezinárodní vztahy a
imigraci Ministerstva vnitra Španělska
kpt. Ignacio García Sánchez, zástupce ředitele Instituto Español de Estudios Estratégicos
Konference je rozdělaná do tří tematických bloků a to:
Lisabonská smlouva a posílení bezpečnostní a vojenské role EU
Bezpečnostní výzvy v Severní Africe a Subsaharské Africe. “Soft power” jako
efektivní nástroj zahraniční a bezpečnostní politiky
Ilegální migrace do EU: naléhavá bezpečnostní výzva. Dopad na španělskou a
českou bezpečnostní politiku
Více o programu a možnostech přihlášení naleznete na: http://www.ceses.cuni.cz/sbp
Studentské peníze
Studentská komora AS UK FSV plánuje přidělovat další prostředky z fondu Studentských
peněz na květnovém zasedání AS UK FSV.
Uzávěrka pro podávání žádostí je v úterý 4. 5. 2010 ve 12:00.
Prostředky slouží k podpoře studentského života na FSV UK.
Žádosti podávejte v elektronické podobě na e-mail [email protected], součástí
žádosti musí být návrh rozpočtu akce.
Prezentace projektů proběhne před zasedáním AS UK FSV 11. 5. 2010.
Detaily naleznete na http://www.fsv.cuni.cz/FSV-823.html.
Projekt
Institut mezinárodních studií zahájil projekt „Sixty Years After. Memory of Greek
Civil War Refugees in Czechoslovakia, 1949–2009“, díky němuž postupně ožívají
vzpomínky řeckých pamětníků občanské války.
Projekt byl připraven ve spolupráci se zahraničními partnery IMS, soluňskou University
of Macedonia a Civil Wars Study Groupe, které z řecké strany zastupuje především
prof. Nikos Marantzidis. Záštitu nad tímto projektem převzala německá nadace
Erinnerung, Verantwortung, Zukunft (EVZ) v rámci programu Geschichtswerkstatt
Europa, na domácí půdě potom ředitel IMS doc. Jiří Vykoukal.
Po seznámení s novodobou řeckou historií a zásadami orální historie začnou účastníci
semináře vedeného dr. Kateřinou Královou v květnu 2010 pořizovat rozhovory
s řeckými narátory, kteří do Československa přišli na konci 40. let. Z nahrávek bude
následně vytvořen audio-archiv digitalizovaných svědectví, který bude uložen
v knihovně UK FSV.
Evaluace projektu proběhne na podzim 2010 formou workshopu, kterého se zúčastní
zahraniční hosté z partnerských institucí. Zároveň budou výsledky výzkumu
prezentovány v odborné publikaci.
Více informací:
http://www.geschichtswerkstatt-europa.org/project-details/items/sixty.html
Publikace
Ing. Ladislav Kopecký (IKSŽ) se v rámci autorského kolektivu podílel kapitolami o
strategii a efektivnosti v marketingové komunikaci na skriptech, které vydalo
nakladatelství Oeconomica.
- Miroslav Karlíček, Marcela Zamazalová a kol.: Marketingová komunikace
Média
V pořadu České televize „Dobré ráno“ hovořil v pátek 16. 4. 2010 Mgr. Zdeněk
Sloboda (CESES) na téma: Kam děti nesmí.
http://www.ceskatelevize.cz/program/310292320120040.html?online=1#video
Dne 16. 4. 2010 vyšel v deníku MF Dnes článek PhDr. Antonína Raška (CESES)
„Obama se poučil: Ví, že americké postavení ve světě bere za své“. Ke stažení na
http://www.ceses.cuni.cz/sbp
V neděli 18. 4.2010 v přímém televizním přenosu předala literu za knihu pro
děti a mládež Ivě Procházkové Jana Čeňková, Ph.D. (IKSŽ), která zároveň pracovala
jako předsedkyně poroty celé knižní soutěže Magnesia litera 2010.
Dne 18. 4. 2010 odvysílala ČT24 první vydání pořadu „Věřte, nevěřte“. Pořad
se má zabývat kritickou reflexí práce médií. Na vzniku pořadu spolupracuje i prof. Jan
Jirák (IKSŽ).
V pondělí 19. 4. 2010 ve 22.00 hodin se v pořadu ČT 24 „Události, komentáře“
PhDr. Petr Soukup (ISS) účastnil debaty k tématu „Čistka v pražské ODS“.
V pondělí 19. 4. 2010 zveřejnil prof. Martin Potůček (CESES, ISS) na svém blogu
třetí ze scénářů české společnosti pod názvem Klopýtání ke kreativní společnosti.
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/martin-potucek.php?itemid=9555
V úterý 20. 4. 2010 v 5:59 se doc. Bořivoj Hnízdo (IPS) na ČT 24 v pořadu
„Studio 6“ účastnil debaty na téma Anglie před volbami.
Dne 20. 4. 2010 ve 22:10 se Josef Mlejnek, Ph.D. (IPS) v pořadu „Studio STOP“
ČRo 6 účastnil debaty k tématu: „Stále ještě žije šance na úspěch ve volbách hned
u několika menších politických subjektů“.
Ve středu 21. 4. 2010 se prof. Miroslav Novák (IPS) vyjádřil v článku v deníku E15
k tématu „Krize v Británii přejí liberálům“.
Download

newsletter 23. 4. 2010 - Fakulta sociálních věd