M. Rifat Hisarcıklıoğlu, yeniden ’da
Avrupa Odalar Birliği’nde Türkiye rüzgarı… Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (Eurochambres) başkan yardımcılığına rekor oyla yeniden seçildi.
Sayfa 6’da
Ticaret Odası heyeti 2’de
Cumhuriyet Başsavcısı’nı
makamında ziyaret etti
www.dto.org.tr
Yıl: 3 • Sayı: 31 - Aralık 2011
Ücretsizdir
DTO BAŞKANI OZER'E
"TARiHi iPEK YOLU"
iÇiN TARiHi GOREV
G
Üyelerimizin
Dikkatine
eçtiğimiz Ocak ayında İran’ın başkenti Tahran’da düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı(EİT)-Economic Cooperation Organization (ECO) Ticaret ve Sanayi Odası’nda Türkiye Milli Komite Temsilcisi ve Ulaştırma Komitesi başkanı olarak
görev yapan Ticaret Odası Başkanı Necdet Özer, bu kez Pakistan’ın Karaçi şehrinde
tertip edilen Ulaştırma Komitesi toplantısına başkanlık etti.
Başkan Özer, Pakistan dönüşünde yaptığı açıklamada, 6 ayda bir düzenlenen toplantının bu kez Pakistan’ın Karaçi şehrinde ECO Ticaret ve Sanayi
Odası’na üye olan Türkiye, İran, Pakistan, Afganistan, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan ülke temsilcilerinin
Sayfa 5’te
katılımıyla gerçekleştirildiğini belirtti.
Anonim Ve Limited Şirketlerin Sermayelerini
Yeni Asgari Miktarlara Yükseltme Sürelerine
İlişkin Duyuru'nun tam metnini 4. sayfamızda
bulabilirsiniz.
Ayrıca Oda Muamelat Yönetmeliği'nin 14 maddesine istinaden her yılın Ocak ayında odamız
üye kayıtları güncellenmektedir. Bununla ilgili
detaylı bilgi de 4. sayfada yer almaktadır.
DTO HABER
2
ODAMIZA ZİYARETLER Ticaret Odası heyeti Cumhuriyet
DENİZLİ TİCARET ODASI
Geçtiğimiz ay, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Osman Eskicioğlu, Denizli Belediyesi Kent Konseyi
Çocuk Meclisi, Emlakçılar Odası, Türk Hava Yolları (THY) Denizli
Satış Müdürü Erkim Ağabeyoğlu, Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı
Başsavcısı’nı makamında ziyaret etti
Denizli Ticaret Odası (DTO) heyeti, son Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu kararnamesiyle Sivas’tan Denizli’ye
atanan Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Alkan’ı ziyaret etti.
(EGEV) ve Denizli Ticaret Odası Ahi Sinan İlköğretim Okulu Okul
Aile Birliği, Denizli Ticaret Odası’nı ziyaret etti.
Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Ana Bilim Dalı Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Osman Eskicioğlu, Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Necdet Özer’i makamında ziyaret etti.
Başsavcılık makamındaki ziyarette, “Hayırlı olsun” dilekleriyle konuşmasına başlayan
Denizli Ticaret Odası Başkanı
Necdet Özer, Denizli ekonomisi ve Ticaret Odası hakkında Başsavcı Alkan’a bilgi verdi. Oda olarak 14 bin üyeye
hizmet verdiklerini belirten
Özer, “Denizli’de en çok üyeye sahip sivil toplum kuruluşu
konumundayız. Üyelerimize
faydalı olabilmek için gayret
gösteriyoruz. Odamızın diğer kurumlarla da uyumu çok
iyidir. Sizlerle de çalışmaktan
onur duyacağız.” dedi.
Alkan ise Denizli’nin çalışkanlığını çok iyi bildiğini ifade ederek, Denizli’deki sivil
toplum kuruluşları ile uyumlu
ve işbirliği içinde çalışmanın
önemli olduğunu sözlerine ekledi.
Denizli Ticaret Odası’ndan Tugay Komutanı’na ziyaret
Denizli Belediyesi Kent Konseyi Çocuk Meclisi Başkanı Yiğit Şafak ve yürütme kurulu üyelerinin ziyareti…
THY Denizli Satış Müdürü Erkim Ağabeyoğlu, Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu
Başkanı Necder Özer’i ziyaret etti
Denizli Ticaret Odası heyeti,
11. Tugay Komutanı Tuğgeneral Metin Keşap’ı makamında
ziyaret etti.
Heyet adına konuşan Denizli
Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Özer, yeni
görevinde Tuğgeneral Metin Keşap’a başarı ve hayırlı olsun dileklerini sunarak,
Denizli’nin ticari yapısı ve
Denizli Ticaret Odası’nın yapısı ve faaliyetleri hakkında
bilgiler verdi.
Daha önceki görev yerleri dolayısıyla belli sektörlere çok uzak
olmadığını belirten Tuğgeneral
Metin Keşap, yönetim kurulu üyeleri ile tek tek tanışarak
faaliyet gösterdikleri sektörler
hakkında bilgiler aldı.
Emlakçılar Odası’ndan Denizli Ticaret Odası’na ziyaret
Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı (EGEV) Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Temizocak, yönetim kurulu üyeleri İzmir Ziraat Odası Başkanı Sedat Köse ile Denizli Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Tefenlili ve mütevelli heyetinden Denizli Ziraat Odası
Başkanı Hamdi Gemici oluşan heyet, Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Necdet Özer’i ziyaret etti.
Denizli Ticaret Odası Ahi Sinan İlköğretim Okulu Müdürü Nail Oğuz ve Okul Aile
Birliği üyeleri, Denizli Ticaret Odası’nı ziyaret etti. Ziyarette Başkan Necdet Özer,
yönetim kurulu üyeleri Salih Sarıkaya ve Ramazan Çelikkol hazır bulundu.
Denizli Emlakçılar Odası yönetim kurulu üyeleri, Denizli
Ticaret Odası Başkanı Necdet Özer’i makamında ziyaret
etti.
Denizli Emlakçılar Odası
Başkanı Hakan Aslan başkanlığında gerçekleşen ziyarette
emlak sektörü geniş kapsamlı ele alındı. Aslan, emlak
sektörünün yaşadığı sıkıntıları anlatarak, çözüm yolları
konusunda Denizli Ticaret
Odası’nın da desteğine ihtiyaç
duyduklarını belirtti.
Denizli Ticaret Odası Yöne-
tim Kurulu Başkanı Necdet
Özer, ziyaret dolayısıyla Oda
Başkanı Hakan Aslan ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederek, sorunların çözümünde Oda olarak her türlü
desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.
3
DENİZLİ TİCARET ODASI
DTO HABER
Denizli Ticaret Odası’nda düzenlenen Yeni Ticaret
Kanunu'nun Getirdiği Yenilikler Paneli, yoğun ilgi gördü
Yeni Ticaret Kanunu'nun
Getirdiği Yenilikler
Türkiye Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları
Birliği (TÜRMOB) Yönetim
Kurulu Üyesi Yeminli Mali
Müşavir Osman Arıoğlu, Bozok Üniversitesi Öğretim Görevlisi Yeminli Mali Müşavir
Selahattin Şenliler, Yeminli
Mali Müşavir Muzaffer Koyuncu ve Pamukkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi Öğretim Üyesi Doç.
Dr. Ersan Öz’ün konuşmacı
olarak katıldığı panelin açılış
konuşmasını Denizli Ticaret
Odası Meclis Başkanı Mehmet Gökçe yaptı.
Denizli Ticaret Odası olarak
bilgilendirme toplantılarına
önem verdiklerini söyleyen
Meclis Başkanı Mehmet Gökçe, “Hazırlanışında örnek olabilecek, ilgili tüm sivil toplum
kuruluşlarının görüşü alınarak
uzun bir dönem alan bütün
siyasetçilerin de uzlaşma sağladığı bir yasa Cumhuriyet
tarihinde çok az rastlanan bir
durumdur. Yeni Ticaret Kanunu malum olduğu üzere 1
Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girecek. Bu kanun ile
birlikte başlayacak yükümlülükle konusunda ilimiz iş
âlemi ve bunlara hizmet veren
muhasebe meslek mensuplarına bilgilendirme yapmak
amacıyla bu toplantıyı organize ettik.” dedi.
Açılış konuşması sonrasında panelistler, yeni Ticaret
Kanunu’nun getirdiği yeniliklerle ilgili katılımcılara bilgiler verdi. Oturum başkanlığını
yürüten TÜRMOB Yönetim
Kurulu Üyesi Osman Arıoğlu, yaptığı konuşmada, yeni
kanunun uzun süren çalışmaların ardından ortaya çıktığını
ifade ederek, ortaya çıkarılan
kanunun milat niteliğindeki
Değerli üyelerimiz,
Geçtiğimiz
ay
Pakistan’ın
Karaçi şehrinde düzenlenen
Ekonomik İşbirliği Teşkilatı
(EİT)-Economic Cooperation
Organization (ECO) Ticaret ve
Sanayi Odası’nda Türkiye Milli
Komite Temsilcisi ve Ulaştırma
Komitesi başkanı olarak görev
yaptım. 6 ayda bir düzenlenen
ECO Ticaret ve Sanayi Odası
Ulaştırma Komitesi Toplantısı,
Türkiye, İran, Pakistan, Afganistan, Azerbaycan, Kazakistan,
Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan ülke temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirdik.
Necdet ÖZER
Denizli Ticaret Odası
Yönetim Kurulu Başkanı
Bilindiği üzere, ECO Ticaret ve
Sanayi Odası kapsamında yer
alan ülkeler, artık küresel ticaretin yönünün kaydığı bölgelerdir. Avrupa’da büyüme yavaşlarken, Orta ve Güney Asya’da
ise ekonomiler giderek büyümekte ve dinamizm kazanmaktadır. Bu bölgedeki potansiyel iş hacmi artık tüm dünyanın
ilgisini ve dikkatini çekmektedir. Diğer taraftan, uluslararası
kuruluşlar da çeşitli projeksiyonlarla bölge üzerinde ticaretin
ve taşımacılığın kolaylaştırılmasına yönelik projelere müdahil olmakta ya da liderlik yapmaktadır. Dolayısıyla bölgedeki
potansiyel ile birlikte tarihi “İpek Yolu” tekrar canlandırılması
gerekmektedir.
Değerli üyelerimiz
en önemli kanunlardan biri olduğunu söyledi. Arıoğlu, “Artık patronların eski sistemde
olduğu gibi şirketin hesabını
kendi cebi gibi görmekten
vazgeçme devri. Bunlar en
önemli yenilikler. Adapte en
zorlayacak kısım bu. İşin felsefesinde şirketler de birey
gibi bir konuma bürünüyor.
Artık ‘şirket benim, istediğimi
yaparım’ devri kalkıyor.” şeklinde konuştu. Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun hem krizde
hem de üçüncü kişilerin zarar
görmemeleri açısından hazırlanmış olduğunu vurgulayan
Arıoğlu, “Mevcut ticaret kanunu mevcut veriler ışığında
son derece modern, AB şartlarına uygun bir kanun. Avrupa da krizden dolayı ticaret
kanunundaki birtakım şeyleri
yenilemek durumunda. Temel
konu olarak görülen şeyleri
yenilemeleri gerekiyor. Dünyadaki ve Avrupa’daki kriz
şunu gösterdi; mevcut verilerle, mevcut düzenlemelerle
krizi önleyici tedbirlerin yeterince alınmadığı. Bazı ülkeler,
bazı bölgeler rakamlarını gizleyebilmiş. Yunanistan gibi.
Mutlaka şeffaflığın, her şeyin
daha açık bir yapının, şirketlerin, firmaların daha kontrol
edilebilir bir hale gelmesi gerekiyor.” dedi.
Arıoğlu’nun ardından konuşan Bozok Üniversitesi Öğretim Görevlisi Yeminli Mali
Müşavir Selahattin Şenliler,
yeni Türk Ticaret Kanunu’nun
temel hedeflerinin başında kurumsallaşma geldiğini belirterek, “Bunun içinde şeffaflık,
adil, etkili ve üçüncü kişilere
hesap verilebilirlik bir yönetim mekanizması, iç ve dış denemi amaçlamaktadır.” dedi.
Pamukkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr.
Ersan Öz, yaptığı konuşmada,
“Adaptasyon süreci tüm yasalar için gereklidir. 2012 yılının temmuz ayında yürürlüğe
girecek Türk Ticaret Kanunu
için de şirketlerin bir an önce
yasa yürürlüğe girmeden önce
adaptasyon sürecine girmesi
gerekmektedir.” diye konuştu.
Yeminli Mali Müşavir Muzaffer Koyuncu ise yeni Türk
Ticaret Kanunu’nun radikal
değişikliği gerçekleştirmeyi
amaçladığını belirterek, şöyle
konuştu: “Şirketlerimiz, yatırımcılarımız ve girişimcilerimiz için karar verme zamanı.
Gelişimin içinde, değişimin
önünde olmak veya paye olmak başka bir yol yok. Türk
Ticaret Kanunu’nun getirdiği
en önemli yenilik, kurumsal
yönetim. Kurumsal yönetim
halen halka açık borsa şirketleri için öngörülen kurallar
bütününü halka kapalı sermaye şirketleri için de öngörmesidir.”
Denizli Ticaret Odası’ndan girişimcilik eğitimleri
Denizli Ticaret Odası, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı
(KOSGEB) Denizli Merkez
Müdürlüğü işbirliği ile “Girişimcilik Eğitim Programı”
düzenledi.
77 başvuru arasından seçilerek programa dahil edilen 30
kişi, Denizli Avrupa Birliği
İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM) tarafından verilen girişimcilik derslerine başladı.
31 Ekim 2011 tarihinde Denizli Ticaret Odası’nda verilmeye başlanan eğitimler,
haftada üç gün olmak üzere
toplam 10 iş günü yapılacak.
29 Kasım 2011 tarihinde son
bulacak eğitim programında,
girişimcilik fikirleri oluşturma ve test etme, pazarlama,
üretim, finans ve iş planı konuları detaylı bir şekilde işlenecek.
Eğitim programını tamamlayacak 30 girişimci adayı, hazırlayacakları iş planları ile
"Tarihi İpek Yolu" Projesi
ECO bölge ülkeleri, hem gelişen ekonomilere, hem de Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) gibi yoğun tüketim
bölgelerine ulaşım koridorlarını oluşturmaktadır. Bizler artık
dünya ekonomisinde yaşanan dinamikler nedeniyle önemli
aktörler haline geldik. Dünya ticaret hacminin ve gücünün
doğuya, yani yaşadığımız topraklara kayması, bizleri taşımacılık ve kıtalararası ticarette kilit oyuncular haline getirdi. Bu
çok sık rastlanılan bir hadise değildir. Çok modlu taşımacılık
bizleri yeniden canlanan İpek Yolu kavramı çerçevesinde çok
önemli bir yere taşıyor. Dünyanın gözü ECO bölgesi ülkelerinde ancak, bölgenin kazandığı bu dinamizm bize de ayrıca
tarihi bir misyon yüklüyor. Dolayısıyla bölgedeki karayolunun
yanı sıra, hava, deniz ve tren yolu taşımacılığı için de gerekli
modernizasyonların ve yatırımların yapılması gerekmektedir.
Değerli üyelerimiz
Taşımacılık sektörünün hızlı büyüyen ve sürdürülebilir gelişme elde etmek isteyen ülkeler için “can damarı”dır. ECO
Ticaret ve Sanayi Odası çatısı altında somut bir işbirliği projesi üzerinde çalışıyoruz. İstanbul-Tahran-İslamabad konteynır
tren yolu projesi bölge için ciddi potansiyel vaad etmektedir.
Bu tren yolu projesi, tarihi İpek Yolu’nun tekrar canlandırılması sürecine katkı sağlayacaktır. Ayrıca, tüm ECO ülkelerinin ekonomilerini canlandıracak ve büyük yarar sağlayacak
bir projedir.
Değerli üyelerimiz
Geçtiğimiz ay, Odamız koordinatörlüğünde Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (EBİLTEM) işbirliğiyle yürüttüğümüz Ege Bilgi ve Yenilik Merkezi
(EBIC-Ege) Projesi hakkında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdik. Bu toplantımızda EBIC-Ege’nin firmalarımız için
yeni pazar imkanı sunduğuna vurgu yaptık. EBIC-Ege isimli
Avrupa Birliği projemiz, bölge KOBİ’lerine yönelik bilgilendirme ve danışmanlık faaliyetlerini sürdürmektedir. Programın
hedefi, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin yenilikçilik
özelliklerini geliştirmek ve onlara teknik ve ticari işbirlikleri
oluşturmak konusunda yardımcı olmaktır. 2008 yılında başlatılan Avrupa Komisyonu inisiyatifi, girişimcilere yurtdışı işbirliklerinde ihtiyaç duydukları tüm hizmetlere tek çatı altında
kolayca ulaşım imkanı vermektedir. Proje sayesinde bugüne
kadar toplam 90 firmanın yurt dışından ortak bulması sağlanmış, böylece 4 Milyon Avro’luk katkı sağlanmıştır. Dolayısıyla EBIC-Ege konsorsiyumundan daha fazla firmamızın, proje
imkanlarından faydalanmaya davet ediyoruz.
Sevgi ve saygılarımla...
KOSGEB’e başvurabilecek.
KOSGEB’in onay vermesi
durumunda 27 bin TL’ye varan hibe, 70 bin TL’ye varan
faizsiz kredi imkânlarından
faydalanabilecekler.
Konuyla ilgili açıklama yapan Denizli Ticaret Odası
Yönetim Kurulu Başkanı
Necdet Özer, son 6 ay için-
de KOSGEB ile ikinci kez
girişimcilik eğitimi düzenlediklerini belirterek, “Denizli
Ticaret Odası olarak mesleki
eğitim konusunda çalışanları
ve kendi işini kurmanın gayreti içinde olanları eğitme,
destekleme ve kamunun tahsis ettiği finans kaynaklarına
ulaşmaları konusunda yönlendirmenin gayreti içinde-
yiz. Bu eğitimler de yeni girişimciler oluşturmanın yanı
sıra mevcut işletmelerimize
de sermayenin etkin kullanımı, üretim ve pazarlama
stratejileri geliştirmelerine
fırsat tanımaktadır. Yeni dönemde de bu tür eğitimler
belli aralıklarla devam edecektir.” dedi.
4
DENİZLİ TİCARET ODASI
DTO HABER
ARALIK 2011 FUAR TAKVİMİ
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ
2 0 1 1 YILI FUAR TAKVİMİ
NO
1
BAŞLAMA
1 Aralk 11
FUARIN ADI
KONUSU
DÜZENLEYİCİ
4 Aralk 11
3.Bijoux Expo Türkiye
BAŞLICA ÜRÜN HİZMET
GRUPLARI
Bijuteri, Moda Aksesuarlar, Eşarp,
Atk, İmitasyon Aksesuarlar, Çanta,
Kemer
ŞEHİR
Bijuteri, Tak ve Moda
Aksesuarlar
İstanbul Fuar Merkezi
İhtisas Fuar
Yeşilköy
İstanbul
Demos Fuarclk ve Org. Ltd. Şti.
Perakendecilik
Görsel İletişim Sistemleri, Konsept Ve
Dekorasyon, Bilişim Sistemleri,
Tüyap Fuar ve Kongre
İhtisas Fuar
Merkezi
İstanbul
İFO İstanbul Fuar Hizmetleri A.Ş.
Uluslararas Tüyap Fuar ve Kongre
İhtisas Fuar Merkezi
İstanbul
İFO İstanbul Fuar Hizmetleri A.Ş.
BİTİŞ
YER
TÜRÜ
2
1 Aralk 11
4 Aralk 11
Intershop İstanbul -2011
14.Perakendecilik Fuar
3
1 Aralk 11
4 Aralk 11
Sign İstanbul-2011
13.Uluslararas Açk Hava
Reklamclğ Fuar
Açk Hava Reklamclğ
Sign Teknolojisi, Dijital Teknoloji,
Serigrafi Teknolojisi, Görsel İletişim,
Outdoor Medya Pazarlama
4
1 Aralk 11
4 Aralk 11
Eyafexpo - Engelsiz Yaşam
Fuar
Engellilere Özel Ürünler,
Ürünler
Hizmetler, Özel Eğitim
Kurumlar
Görme, İşitme, Ortopedik ve Zihinsel
Ö ü lül için
Özürlüler
i i Tasarlanmş
T
l
A
Araç G
Gereç,
Teknoloji ve Hizmetler, Mimari, Çevre, İhtisas Fuar
Ulaşm ve Kent Çözümleri, Özel Eğitim
Hizmetleri
İstanbul Fuar Merkezi
Yeşilköy
İstanbul
MBA Grup Uluslararas Fuarclk
Ltd. Şti
5
1 Aralk 11
4 Aralk 11
Growtech Eurasia 2011
11.Uluslararas Sera, Tarm
Ekipmanlar, Çiçekçilik ve
Teknolojileri Fuar
Sera, Tarm Ekipmanlar,
Çiçekçilik ve Teknolojileri
Sera, Istma, Soğutma, Havalandrma,
Uluslararas
Sulama Sistemleri, Ekipmanlar Ve
Pompalar, Fide, Fidan, Tohum, İlaç Ve İhtisas Fuar
Gübre
Antalya Fuar Merkezi
Antalya
NTSR Fuar ve Gösteri Hizmetleri
A.Ş.
6
1 Aralk 11
4 Aralk 11
Compex 2011 36.Uluslararas
Bilgisayar, Bilgi Teknolojileri, Ev Bilgisayar Çevre Birimleri, Cep
Telefonlar, Ev Sinema Sistemleri,
Bilgisayar ve Tüketici
Elektroniği
Plazma TV'ler, Digital Kameralar,
Elektroniği Fuar
İstanbul
Rönesans Fuarclk ve Yaynclk
A.Ş.
Turizm, Otel Ekipmanlar,
Resroran, Havuz, Endüstriyel
Temizlik
Antalya
Start Fuarclk Rek. Org. San. ve
Tic. Ltd. Şti.
Bilgisayar, Bilgisayar Yazlmlar,
Uluslararas Lütfi Krdar Uluslararas
İhtisas Fuar Kongre ve Sergi Saray
Güvenlik ve Alarm Sistemleri,
Oteller, Otel Ekipmanlar, Havuz,
Endüstriyel Temizlik, Restoran ve
Mutfak Ekipmanlar, Turizm Turizm
Tedarikçileri Yiyecek,
Tedarikçileri,
Yiyecek İçecek,
İçecek
7
1 Aralk 11
4 Aralk 11
2.Alanya Turizm - Ticaret
Fuar
8
1 Aralk 11
4 Aralk 11
ELECO 2011 9.Elektrik,
Elektrik, Elektronik, Otomasyon, Elektrik, Elektronik, Otomasyon,
Elektronik, Otomasyon,
Aydnlatma, İletişim
Aydnlatma ve İletişim Fuar ve Aydnlatma, İletişim
Sempozyumu
9
1 Aralk 11
4 Aralk 11
Bursa 10.Metal İşleme
Teknolojileri Fuar
10
1 Aralk 11
4 Aralk 11
Bursa 3.Sac İşleme
Teknolojileri Fuar 2011
Bursa 2.Hrdavat ve İş
Güvenliği Fuar
Alanya Park Fuar Merkezi
Bursa Uluslararas Fuar
Merkezi
Bursa
Tüyap Bursa Fuarclk A.Ş.
Metal İşleme Makineleri, Kaynak, Metal İşleme Makineleri, Kaynak,
Bursa Uluslararas Fuar
Kesme, Delme Teknolojileri, El Kesme, Delme Teknolojileri, El Aletleri, İhtisas Fuar
Merkezi
Pnömatik, Hidrolik
Aletleri, Pnömatik, Hidrolik
Bursa
Tüyap Bursa Fuarclk A.Ş.
Bursa
Tüyap Bursa Fuarclk A.Ş.
Bursa
Tüyap Bursa Fuarclk A.Ş.
Sac, Boru, Profil, İşleme
Teknolojileri ve Yan Sanayileri
Sac, Boru, Profil, İşleme Teknolojileri
ve Yan Sanayileri
Hrdavat ve İş Güvenliği
Hrdavat, İş Güvenliği, Endüstriyel
Malzemeler
11
1 Aralk 11
4 Aralk 11
12
1 Aralk 11
4 Aralk 11
SOUVEXPO-Souvenir Expo
Turkey
Turistik Hediyelik Ürünler
Hediyelik Ürünler, El Sanatlar, Hal,
Kilim Yöresel Ürünler, Hatralk
Eşyalar,
l Plaj
l j Malzemeleri
l
l i
13
6 Aralk 11
7 Aralk 11
5.Hac ve Umre Turizm Fuar
2011
Hac ve Umre Turizmine Yönelik
Oteller, Turizm Acentalar ve
Diğer Hizmet Sektörleri
14
7 Aralk 11
8 Aralk 11
Pazarlama Fuar 2011 (12.)
15
8 Aralk 11
10 Aralk 11
Logitrans Transport Lojistik
Fuar
16
8 Aralk 11
10 Aralk 11
17
8 Aralk 11
18
19
20
İhtisas
Fuar
İhtisas Fuar
Bursa Uluslararas Fuar
İhtisas Fuar
Merkezi
Bursa Uluslararas Fuar
İhtisas Fuar
Merkezi
İstanbul
Demos Fuarclk ve Org. Ltd. Şti.
Hac Ve Umre Turizmi Hizmetleri Veren
Seyahat Acenteleri, Oteller, Hava Yolu
İhtisas Fuar
Şirketleri, Diyanet İşleri Başkanlğ Vb..
Kuruluşlar Hizmetlerini Sergileyecekler.
Hilton Kongre ve Sergi
Merkezi
İstanbul
Grup Medya Fuarclk Ltd. Şti.
Pazarlama
Pazarlama, Yaynclk, Pazarlama
İletişimi, Eğitim, Teknoloji, Yazlm,
Danşmanlk, Lojistik, Reklam,
Tantm, Araştrma
İhtisas Fuar
Lütfi Krdar Uluslararas
Kongre ve Sergi Saray
İstanbul
Eventus Organizasyon Fuarclk
ve Tic A.Ş.
Taşmaclk, Lojistik, İntermodal
Uygulamalar Telematik ve
Mobilite
Kara, Deniz, Hava, Demiryolu
Taşmaclğ, Lojistik, Depolama,
Limanlar ve Ekipmanlar, Finans,
Yazlm, Otomasyon,Telematik ve
Mobilite Çözümleri
İhtisas Fuar
İstanbul Fuar Merkezi
Yeşilköy
İstanbul
Eko Fuarclk Tic. Ltd. Şti.
MEGİST'11 Mesleki Eğitim ve Mesleki Eğitim ve Kişisel
Kişisel Gelişim Fuar
Gelişim
Mesleki Eğitim Kuruluşlar, Kişisel
Gelişim Eğitimleri, Uzmanlk
Eğitimleri,Yaşam Boyu Eğitim
Merkezleri, Mesleki Akademiler
İhtisas Fuar
İstanbul Fuar Merkezi
Yeşilköy
İstanbul
Sentez Uluslararar Fuar
Organizasyon A.Ş.
11 Aralk 11
Travel Turkey İzmir
Turizm Fuar ve Konferans
İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri, Tatil
Köyleri, Havayollar Firmalar, Oteller,
Seyahat Acenteler
İhtisas Fuar
Uluslararas İzmir Fuar
Alan
İzmir
8 Aralk 11
11 Aralk 11
Transport Lojistik
Uluslararas Transport Araçlar,
Ekipmanlar, Ekipman ve
Yönetim Teknolojileri
Transport Firmalar, Araç Üstü
Ekipmanlar, Uluslar aras Taşmaclk
Sevk İdare ve Kontrol Sistemleri,
Yazlm Cihazlar
İhtisas Fuar
İstanbul Fuar Merkezi
Yeşilköy
İstanbul
SİNE Fuarclk A.Ş.
8 Aralk 11
11 Aralk 11
FOODİST 5.İstanbul Gda ve
İçecek Ürünleri Fuar
İhtisas Fuar
İstanbul
Tüyap Tüm Fuarclk Yapm A.Ş.
İstanbul
Tüyap Tüm Fuarclk Yapm A.Ş.
8 Aralk 11
11 Aralk 11
MAMTEK İstanbul 2011
Gda ve İçecek
Gda ve İçecek
Mağaza, AVM, Market
Sistemleri, Donanm ve Lojistiği
Otel, Restoran, Kafe, Bar, İkram
Sistem ve Donanmlar, Mobilya
ve Tekstil Ürünleri
Ü
ve Sarf
Malzemeleri
Mağaza, AVM, Market Sistemleri,
Donanm ve Lojistiği
Özel Markal Ürünler
Tüyap Fuar ve Kongre
Merkezi
Tüyap Fuar ve Kongre
İhtisas Fuar
Merkezi
1.İZFAŞ İzmir Fuarclk Hizmet.
Kültür ve Sanat İşleri. Tic.A.Ş
2.Hannover Messe Int. İst.
Uluslararas Fuarclk Ltd. Şti.
Otel, Restoran, Kafe, Bar, İkram Sistem
y ve Tekstil
ve Donanmlar,, Mobilya
İhtisas Fuar
Ürünleri ve Sarf Malzemeleri
Tüyap Fuar ve Kongre
M k i
Merkezi
İstanbul
Tüyap Tüm Fuarclk Yapm A.Ş.
Özel Markal Ürünler
İhtisas Fuar
Tüyap Fuar ve Kongre
Merkezi
İstanbul
Tüyap Tüm Fuarclk Yapm A.Ş.
Sanat, El Sanat, Antika
İhtisas Fuar Atatürk Kültür Merkezi
Ankara
Forum Fuarclk ve Geliştirme
A.Ş.
İç ve Dş Mekan Saksl Süs Bitkileri,
Çiçek Soğanlar, Torf, Perlit, Plastik
Saks Malzemeleri, Tarm Aletleri
İhtisas Fuar
İstanbul Fuar Merkezi
Yeşilköy
İstanbul
CYF Fuarclk Ltd. Şti.
Tarm ve Tarmsal Mekanizasyon
Uluslararas Tüyap Fuar ve Kongre
İhtisas Fuar Merkezi
İstanbul
Tüyap Tüm Fuarclk Yapm A.Ş.
Hayvanclk, Tavukçuluk ve Süt
Hayvanclk
Endüstrisi
İ
İhtisas
Fuar
Tüyap Fuar ve Kongre
Merkezi
İ
İstanbul
Tüyap Tüm Fuarclk Yapm A.Ş.
İhtisas Fuar
Tüyap Fuar ve Kongre
Merkezi
İstanbul
Tüyap Tüm Fuarclk Yapm A.Ş.
Yerel Yönetim İhtiyaçlar, Kent
Yerel Yönetim İhtiyaçlar, Kent
Tüyap Fuar ve Kongre
Mobilyalar, Park Bahçe
Mobilyalar, Park Bahçe Düzenlemeleri, İhtisas Fuar
Merkezi
Düzenlemeleri, Spor Tesisleri ve Spor Tesisleri ve Ekipmanlar Fuar
Ekipmanlar Fuar
İstanbul
Tüyap Tüm Fuarclk Yapm A.Ş.
İstanbul
Tüyap Tüm Fuarclk Yapm A.Ş.
İstanbul
JNR Fuarclk Ltd. Şti
21
8 Aralk 11
11 Aralk 11
HORECA İstanbul 2011
22
8 Aralk 11
11 Aralk 11
2.Özel Markal Ürünler Fuar
Arts&Crafts - Ankara 16. Sanat Sanat, El Sanat Hediyelikleri,
ve El Sanatlar Hediyelik Fuar Antika
23
9 Aralk 11
18 Aralk 11
24
15 Aralk 11
18 Aralk 11
25
15 Aralk 11
18 Aralk 11
26
15 Aralk 11
18 Aralk 11
Avrasya Hayvanclk 2011
2.Hayvanclk, Ekipmanlar,
Tavukçuluk ve Süt Endüstrisi
Hayvanclk Tavukçuluk ve Süt
Hayvanclk,
Endüstrisi
27
15 Aralk 11
18 Aralk 11
Traktör Yan Sanayi 2011 (2.)
Traktör ve Tarm Makineleri Yan Traktör ve Tarm Makineleri Yan
Sanayi ve Yedek Parçalar
Sanayi ve Yedek Parçalar
İç ve Dş Mekan Saksl Süs
Flower Show Türkiye 2011
Bitkileri, Çiçek Soğanlar, Torf,
İstanbul Süs Bitkileri, Peyzaj
Perlit, Plastik Saks Malzemeleri,
ve Yan Sanayileri İhtisas Fuar
Tarm Aletleri
Avrasya Tarm Fuar 2011
Tarm ve Tarmsal Mekanizasyon
6.Uluslararas Tarm ve
Tarmsal Mekanizasyon Fuar
28
15 Aralk 11
18 Aralk 11
KENT 2011
15.Yerel Yönetim İhtiyaçlar,
Kent Mobilyalar, Park Bahçe
Düzenlemeleri, Spor Tesisleri
ve Ekipmanlar Fuar
29
15 Aralk 11
18 Aralk 11
Avrasya Tohum Fuar 2011
Tohumculuk, Fidanclk, Bahçe
Bitkileri ve Teknolojileri
Tohumculuk, Fidanclk, Bahçe
Bitkileri ve Teknolojileri
30
16 Aralk 11
18 Aralk 11
4.Lüks Markalar Fuar
Lüks Markalar
Lüks Markalar
Tüyap Fuar ve Kongre
Merkezi
Hilton Kongre ve Sergi
İhtisas Fuar
Merkezi
İhtisas Fuar
Ekim ayı ihracatı
yüzde 3 arttı
1 Ocak– 31 Ekim 2011 tarihleri arasında Denizli’nin ihracat rakamı geçen yılın aynı
dönemine göre yüzde 3 artarak, 152 milyon 816 bin 661 dolar olarak gerçekleşti.
Ekim 2011 döneminde kayda alınan ana sektörlerden tekstil ve hammaddeleri ihracat rakamı 16 milyon 761 bin 940
dolar, hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı ise 99 milyon 680
bin 12 dolar olarak gerçekleşti.
Tekstil ve konfeksiyon ihracatının üç ana kalemini oluşturan
ve toplam ihracat payının yüzde 48.4’ünü oluşturan mamullerden bornoz-sabahlık ihracatında geçen yılın OcakEkim dönemine göre yüzde 8,4’lük, havlu ihracatında yüzEKİM
ÜLKELER
(FOB/1000 $)
ALMANYA
İTALYA
İNGİLTERE
FRANSA
A.B.D
HOLLANDA
AVUSTURYA
IRAK
İSPANYA
İSRAİL
DİĞER ÜLKELER
TOPLAM
de 23,9’luk, çarşaf-nevresim ihracatında ise yüzde 16’lık bir
artış meydana geldi.
Toplam ihracatın yaklaşık yüzde 72, 57’sini oluşturan Avrupa Birliği ülkelerine yapılan ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 23,37 artarak 1 milyar 50 milyon
621 bin 501 dolar olarak gerçekleşti.
Toplam 152 ülkenin bulunduğu ihracat rakamlarının ilk 10
ülkeye göre dağılımı tablodaki gibidir:
Değ.
Pay
%
%
2010
2011
37.540
29.458
-21,5
15.611
12.292
19.337
15.812
12.670
13.102
16.896
5.146
3.343
1.786
2.784
2.077
2010
OCAK - EKİM
Değ.
2011
Pay
%
%
19,3
258.785
306.926
18,6
21,2
-21,3
8,0
119.467
144.890
21,3
10,0
-18,2
10,3
112.931
129.866
15,0
9,0
3,4
8,6
98.860
124.075
25,5
8,6
15.984
-5,4
10,5
112.112
119.949
7,0
8,3
7.598
47,6
5,0
66.357
73.207
10,3
5,1
5.214
56,0
3,4
33.178
41.327
24,6
2,9
3.810
113,3
2,5
18.606
32.269
73,4
2,2
2.786
0,1
1,8
23.596
30.587
29,6
2,1
1.316
-36,6
0,9
17.645
28.977
64,2
2,0
43,1
28,7
40.495
45.445
12,2
29,7
290.548
415.668
157.685
152.817
-3,1
100,0
1.152.085
1.447.741
Resmi Gazetenin 26/12/2009 tarih ve 27444 sayısında yayımlanan tebliğe göre; limited şirketlerde
yasal sermaye 5.000 TL, anonim şirketlerde 50.000
TL olma süresi anılan tebliğde aynen “Sermayeleri
50.000 TL’dan az olan anonim şirketler ile 5.000
TL’dan az olan limited şirketlerin sermayelerini
yeni asgari miktarlara yükseltmek amacıyla en geç
31/12/2011 tarihi mesai bitimine kadar şirket merkezinin bulunduğu yer ticaret sicil memurluğuna
müracaat etmeleri gerekmektedir.”
ÜYELERİMİZİN DİKKATİNE!
İstanbul Fuar Merkezi
Yeşilköy
İhtisas Fuar
ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERİN
SERMAYELERİNİ YENİ ASGARİ
MİKTARLARA YÜKSELTME
SÜRELERİNE İLİŞKİN DUYURU
25,7 100,0
Ülkelere göre ihracat kayıt rakamları incelendiğinde; ilk üç sırayı alan ülkelerden Almanya’ya yönelik ihracatta yüzde 18,6’lık, İtalya’ya yapılan ihracatta yüzde 21,3’lük, İngiltere’ye yapılan ihracatta
ise yüzde 15’lik bir artış meydana geldiği görülüyor.
5174 Sayılı Kanun’un 10.maddesi ile Oda Muamelat Yönetmeliği’nin 14. maddesine istinaden her
yılın Ocak ayında Odamız üye kayıtları güncellenmektedir.
Buna göre, içinde bulunulan yıldan önceki ikinci yılın Ocak ayının ilk gününden, güncelleştirme
işleminin yapılacağı ana kadar adres ve durumları
tespit edilemeyenler ile bu süre zarfında tahakkuk
eden aidat borçlarından en az bir taksitini ödemeyen
firmaların üyeliği yönetim kurulu kararıyla askıya
alınmaktadır.
Bu uygulama çerçevesinde, adres ve durumlarını bildirmedikleri ve son iki yıla ait birikmiş aidat
borçlarından en az bir taksitini ödememeleri takdirde firmaların üyelik kaydı Yönetim Kurulu kararıyla
askıya alınacaktır.
30 Aralık 2011 Cuma gününe kadar adres ve durumunuzu bildirmeniz ve son iki yıla ait birikmiş aidat
borçlarınızdan en az bir taksitini ödemeye davet ediyoruz.
Adres ve durumlarını Odamıza bildirmeyen ayrıca
tahakkuk eden aidat borçlarını ödemeyen, askıya
alınan firmaların Oda kayıtları 2011 yılı Ocak ayında Meclis kararıyla silinecektir.
Herhangi bir hak kaybına uğranmaması ve mağdur
olunmaması bakımından durumunuzu gözden geçirmeniz, Odamıza başvurmanız gerekmektedir.
FİRMALARIMIZA ÖNEMLİ DUYURU
Gümrük
ve
Ticaret
Bakanlığı
İç
Ticaret Genel Müdürlüğü’nün 31/10/2011 tarih
B.21.0.İTG.0.16.00.01/708/1735 sayılı yazısında
“www.turkiyeticaretsicil.com isimli bir internet sitesinden, yeni kurulan şirketlere belirtilen internet sitesine
kayıt olmaları teklifini içeren mektuplar gönderildiği,
şirketlerin internet sitesine kayıt olmaları halinde şirketin güncel bilgiler aracılığıyla tanıtımının sağlanacağı, sitenin işletme, kurum ve meslek sahiplerine ücrete
tabi bir tescil imkanı sunduğu ve buna karşılık 285.-TL
ücret talep ettikleri bildirilmiştir.
Bilindiği üzere ülke çapındaki ticaret sicili hizmetleri,
6762 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Ticaret Sicil Tüzüğü esasları çerçevesinde bakanlığımız gözetim ve
denetimindeki, ticaret ve sanayi odaları bünyesindeki
ticaret sicil memurlukları, ticaret sicil gazetesi basım
ve dağıtımı ise Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nce
yürütülmektedir.
Kullanılan internet sitesi isminin kullanıcılar ve vatandaşlarımızda resmi kurum görüntüsü yaratmakta
olduğundan ticari işletmelere yönelik aldatıcı nitelikte
bir girişim olarak görülmüş ve kamuoyunun aydınlatılması amacıyla bakanlığımız internet sitesinde bir basın
açıklaması yayımlanmıştır.” denilmektedir.
Bu tür firmaların Bakanlığımız, Birliğimiz, Odalarımız
ve Odamız bünyesinde bulunan Ticaret Sicil Memurlukları ile bir alakası yoktur.
Herhangi bir yanlış anlama ve mağduriyet yaşanmaması için bu bilgilendirme yapılmıştır.
5
DENİZLİ TİCARET ODASI
DTO HABER
DTO BAŞKANI OZER'E
"TARiHi iPEK YOLU"
iÇiN TARiHi GOREV
Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Özer, 10 ülkenin yer
aldığı EİT'de ülke temsilcisi sıfatıyla Ulaştırma Komitesi'ne başkanlık yaptı.
Geçtiğimiz Ocak ayında
İran’ın başkenti Tahran’da düzenlenen Ekonomik İşbirliği
Teşkilatı(EİT)-Economic Cooperation Organization (ECO)
Ticaret ve Sanayi Odası’nda
Türkiye Milli Komite Temsilcisi ve Ulaştırma Komitesi
başkanı olarak görev yapan
Ticaret Odası Başkanı Necdet Özer, bu kez Pakistan’ın
Karaçi şehrinde tertip edilen
Ulaştırma Komitesi toplantısına başkanlık etti.
Başkan Özer, Pakistan dönüşünde yaptığı açıklamada,
6 ayda bir düzenlenen toplantının bu kez Pakistan’ın
Karaçi şehrinde ECO Ticaret
ve Sanayi Odası’na üye olan
Türkiye, İran, Pakistan, Afganistan, Azerbaycan, Kaza-
kistan, Kırgızistan, Tacikistan,
Türkmenistan ve Özbekistan
ülke temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildiğini belirtti.
Küresel ticaretin yönünün artık ECO bölgesine kaydığını dile getiren Başkan Özer,
“Bilindiği üzere, Avrupa ekonomileri ciddi sarsıntı geçirmektedir. Avrupa’da büyüme
yavaşlarken, Orta ve Güney
Asya’da ise ekonomiler giderek büyümekte ve dinamizm
kazanmaktadır. Bu bölgedeki
potansiyel iş hacmi artık tüm
dünyanın ilgisini ve dikkatini
çekmektedir. Diğer taraftan,
uluslararası kuruluşlar da çeşitli projeksiyonlarla bölge
üzerinde ticaretin ve taşımacılığın
kolaylaştırılmasına
yönelik projelere müdahil ol-
makta ya da liderlik yapmaktadır.” dedi.
Bölgedeki potansiyel ile birlikte tarihi “İpek Yolu”nun
tekrar canlandırılması gerektiğine vurgu yapan Başkan
Özer, “ECO bölge ülkeleri,
hem gelişen ekonomilere,
hem de Avrupa ve Amerika
Birleşik Devletleri (ABD) gibi
yoğun tüketim bölgelerine
ulaşım koridorlarını oluşturmaktadır. Bizler artık dünya
ekonomisinde yaşanan dinamikler nedeniyle önemli aktörler haline geldik. Dünya
ticaret hacminin ve gücünün
doğuya, yani yaşadığımız
topraklara kayması, bizleri
taşımacılık ve kıtalararası ticarette kilit oyuncular haline
getirdi. Bu çok sık rastlanılan
bir hadise değildir. Çok modlu taşımacılık bizleri yeniden
canlanan İpek Yolu kavramı
çerçevesinde çok önemli bir
yere taşıyor.” diye konuştu.
“Dünyanın gözü ECO bölgesi ülkelerinde ancak, bölgenin
kazandığı bu dinamizm bize de
ayrıca tarihi bir misyon yüklüyor.” diyen Özer, bölgedeki
karayolunun yanı sıra, hava,
deniz ve tren yolu taşımacılığı
için de gerekli modernizasyonların ve yatırımların yapılması
gerektiğini söyledi. Taşımacılık sektörünün hızlı büyüyen
ve sürdürülebilir gelişme elde
etmek isteyen ülkeler için “can
damarı” olarak nitelendiren
Özer, “Ticaret ve Sanayı Odası
çatısı altında somut bir işbirliği projesi üzerinde çalışıyoruz.
İstanbul-Tahran-İslamabad
konteynır tren yolu projesi bölge için ciddi potansiyel vaad
etmektedir. Bu tren yolu projesi, tarihi İpek Yolu’nun tekrar
canlandırılması sürecine katkı
sağlayacaktır. Ayrıca, tüm ECO
ülkelerinin ekonomilerini canlandıracak ve büyük yarar sağlayacak bir projedir.” şeklinde
konuştu.
Özer, toplantıda, ECO Odası
Ulaştırma Komitesi’nde bazı
şu kararların alındığını bildirdi: “ECO ülkeleri şoförleri, iş
adamları için çok girişli vize
verilmesi. Bir ECO ülkesi tarafından verilen ehliyetin diğer ECO ülkeleri tarafından da
kabul edilmesi. ECO ülkeleri
için sınırlarda ECO kontrol
noktaları kurulması. Şoförler-
den tahsil edilen fazla ücretlerin kaldırılması. Kargo taşıma
araçlarımız direksiyonlarının
sağda veya solda olduğuna
bakılmaksızın geçişlerine izin
verilmesi. Gümrük kapılarındaki uyumsuz çalışma saatlerinin ECO Sekretaryası’na ve
ilgili ülkelere iletilmesi. ECO
Treni için kargo bulunması
sorununun ECO Sekretaryası
ve diğer milli kuruluşlarla ele
alınmasına karar verilmiştir.”
17. Meslek Komitesi Toplandı
Komite üyeleri, “Şimdi kaliteli alışverişin zamanı” kampanyasını önerdi
Elektrik, elektronik, elektrikli-elektriksiz ev ve
büro malzemeleri ile bilgisayar donanım ve yazılım ürünleri imalatı, toptan ve perakende ticareti
faaliyetlerini kapsayan Denizli Ticaret Odası’nın
17. Meslek Komitesi üyeleri, yaptıkları toplantıda
sektörün sorunlarını ve çözüm önerilerini konuştu. Alışverişlerin Denizli’de yavaş olduğuna vurgu yapan komite üyeleri, kısaca şunları konuştu:
-İş gereği yapmış olduğumuz gezilerde İzmir, Aydın, Antalya gibi çevre illerde esnafın alışverişten çok memnun olduğunu görmekteyiz. Ancak
Denizli’de bir alışveriş sıkıntısı var. Denizli’yi
hareketlendirmek için “Alışverişin tam zamanı”
gibi bir kampanya başlatalım. Bu kampanyada
“Alışverişlerinizi Ticaret Odası’na kayıtlı işyerlerinden yapın”, “Şimdi kaliteli alışverişin zamanı” gibi sloganlar kullanılabilir. Tüketiciye güven
vermek için de Ticaret Odası’na kayıtlı firmalara
Ticaret Odası logosunun astırılmasında fayda vardır.
-700 üyesi bulunan komitemiz, Ticaret Odası’nda
en fazla meslek grupları arasında yer almaktadır. Telefon, beyaz eşya, televizyon, aydınlatma,
bilgisayar gibi eşyalar, herkesin olmazsa olmaz
ihtiyaçları arasındadır. Dolayısıyla bizim meslek grubumuz, Denizli ve tüm vatandaşlarımızın
tamamının ihtiyaçlarını karşılayan sektörlerdir.
Ticaret Odası’na bağlı üyelerimizin şikayetlerini
komite olarak değerlendiriyoruz, dolayısıyla meslek mensuplarımızın bizlere öneri, şikayet veya
isteklerini her türlü ortamda iletmelerini bekliyoruz.
- Ticaretin olmazsa olmazlarından biri sorumluluk sahibi olabilmektir. Çünkü kullandığımız
eşyaların yüzde 90’ı insan yapısıyla teknolojiyle
yapılmaktadır. Teknolojiyle olan işlerde tamirat
ve arıza olayları yaşanabilmektedir. Bunların da
muhatabının olabilmesi için arızaların bir an önce
giderilmesi için garanti kapsamlarının olabilmesi
için de o firmaların servis ağlarının geniş olması
veya servis ağları geniş olan firmalarla çalışmaları
gerekmektedir. Başka türlü bunu yapabilme imkanı yoktur. Dolayısıyla biz tüketicilerden mutlak
suretle alışverişlerini, Denizli Ticaret Odası’na
kayıtlı firmalardan yapmalarını tavsiye ediyoruz.
-Bizlere gelen en büyük şikayetler spot denilen
merdiven altı alışverişlerde yaşanıyor. Bunun da
nedeni fiyatları ucuza çekebilmek için bazı yerler,
faturasız işlem yapıyor. Faturanın olmadığı yerde
de hiçbir kurum müdahale edemiyor. Biz Denizli
Ticaret Odası’na kayıtlı esnaflar olarak, fatura kesebilen ve Odayla birebir irtibatı olan yerlerden
alışveriş yapılmasını öneriyoruz. Zaten ticaretin
gereği de budur.
-Tüketicileri, internet üzerinden alışveriş yaparken dikkatli olmaları konusunda uyarıyoruz. İnternetten alışveriş yaparken dolandırıcılık had
safhada olabiliyor. Ekranda görünen ürünle gelen
birbirini tutmayabiliyor, tahsilatlar sıkıntılı olabiliyor, kredi kartı kopyalama olayları olabiliyor.
Fatura olmaması sebebiyle garanti kapsamı dışında ürün gelebiliyor. Hatta internetten yapılan alışverişler dolayısıyla servis hizmeti ayrıca ücretlendiriliyor. Dolayısıyla internetten yapılan satışlarda
ürüne bakılarak alınmadığı için sonrasında sıkıntı
yaşanabilmekte ancak mağazadan görerek alınan
ürünlerde herhangi bir sıkıntı yaşanmamaktadır.
Biz Denizli Ticaret Odası’na kayıtlı firmalar olarak hizmeti, tüketicilerin ayağına kadar getiriyoruz, ürünlerimizi teşhir ediyoruz ve ayrıca firma
garantili ürünler satıyoruz. Ürünü sadece alırken
değil satış sonrasında verilen hizmetin de önemli
olduğu unutulmamalıdır. Dolayısıyla biz tüketicilerimizden Ticaret Odası’na kayıtlı firmalardan
alışveriş yapmalarını öneriyoruz. Bu tüketicilerin
rahat ve huzurlu bir ortamda alışveriş yapmalarını
sağlayacaktır.
-Klonlanmış telefonların ayıplı mal olduğuna dair
Tüketici Hakem Heyetinin vermiş olduğu yanlış
kararlar var. Bu da satıcıyı ve üreticiyi mağdur
edebiliyor. Bunlarla ilgili bilgilendirme çalışması
yapılması gerekmektedir.
6
DENİZLİ TİCARET ODASI
DTO HABER
Hisarcıklıoğlu, rekor oyla
yeniden EUROCHAMBRES’da
Avrupa Odalar Birliği’nde
Türkiye rüzgarı… Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Avrupa Ticaret
ve Sanayi Odaları Birliği (Eurochambres) başkan yardımcılığına rekor oyla yeniden
seçildi.
H i s a r c ı k l ı o ğ l u ,
Eurochambres’ın Brüksel’de
yapılan genel kuruluna katılan 45 ülkeden 43’ünün oyunu aldı. Hisarcıklıoğlu, 45
ülkeden 19 milyon işletme ve
120 milyon istihdamı temsil
eden Eurochambres’ın başkan
yardımcılığını 2012-2014 döneminde de üstlenecek.
Eurochambres üyesi ülkeler, 22 trilyon dolarla dünya
ekonomisinin yüzde 37’sini
temsil ediyorlar. Birliğin, 27
Avrupa Birliği ülkesi ve 18
AB üyesi olmayan ülkeden
üyeleri bulunuyor.
Avrupa’daki
en
yaygın
iş dünyası kuruluşu olan
Eurochambres’ın başkan yardımcılığına Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki müzakerelerin ivme kaybettiği bir
dönemde yeniden bir Türk
üyenin seçilmesinin önemli
olduğunu belirten TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu,
şu değerlendirmede bulundu:
“Avrupa
işdünyasının
bir
Türk aday üzerinde rekor
oyla birleşmesi bizi gururlandırdı. Avrupa’da birçok ülke
kriz girdabına girmişken,
Türkiye ekonomisinin güçlü görünümü Türk işadamlarının da konumunu güçlendirdi. Bu seçim, Türkiye
ekonomisinin büyüklüğünün
Avrupa iş dünyası kurumlarına taşınmasıdır. Avrupa’nın
en büyük iş dünyası kurumlarında Türkiye ekonomisinin büyüklüğünün tescilidir.
2002 yılında, bir hedef ortaya
koyduk. Üyesi olduğumuz
uluslararası kuruluşların karar alma mekanizmalarında
yer almalıyız dedik. İkinci
kez bu göreve seçilmem bu
yöndeki çalışmalarımızın çok
önemli bir aşamasını temsil
ediyor. Eurochambres seçimleri bir kez daha göstermiştir
ki; Avrupa’da entegrasyonun
gerçek öncüsü ve motoru ekonomidir, iş dünyasıdır.”
Eurochambres, üye ülke oda
ve birliklerin katılımıyla oluşturduğu “ortak pozisyon” aracılığıyla ekonomik gelişmeler
karşısındaki görüş ve tavırlarını Avrupa Birliği kurumlarına aktarıyor. Bu çerçevede
oluşturulan 12 çalışma grubunda, Türkiye TOBB aracılığıyla temsil ediliyor.
1 Ocak’tan itibaren yetkisiz ustalar
inşaat ve tesisat işleri yapamayacak
Denizli Ticaret
Odası Yönetim
Kurulu Başkanı
Necdet Özer, 1
Ocak 2012 tarihinden itibaren
inşaat ve tesisat
işlerinde çalışan
ustaların yetki
belgesi
sahibi olmalarının
zorunlu
hale
geleceğini belirterek, belge
sahibi olmayan
ustaların “Geçici Ustalık Yetki Belgesi” almak için bir an
önce Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü veya yapı ruhsatı
düzenlemeye yetkili idareye
başvurmaları gerektiğini söyledi.
Başkan Necdet Özer, yaptığı
açıklamada, 16 Aralık 2010
tarihli ve 27787 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan “Yapı
Müteahhitlerinin
Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında
Yönetmeliği”nin 1 Ocak 2012
tarihi itibariyle uygulamaya
geçirileceğini belirterek, ilgili idarelerce ve yapı denetim
kuruluşlarınca
şantiyelerde
yapılacak kontrollerde ustaların yaptıkları işe uygun yetki
belgelerinin olup olmadığı
denetleneceğini söyledi. Yetki
belgesi olmayan ustalar nedeniyle cezalı duruma düşülmemesi için Çevre ve Şehircilik
İl Müdürlüğü veya yapı ruh-
satı düzenlemeye yetkili idareye başvurması gerektiğine
işaret eden Özer, ustalık yetki
belgesi olarak kabul edilecek
belgelerin şunlar olduğunu
açıkladı: “5/6/1986 tarihli ve
3308 sayılı Mesleki Eğitim
Kanunu kapsamında edinilmiş
diploma, ustalık belgesi, yetki belgesi, sertifika, bağımsız
işyeri açma belgesi, kalfalık,
ustalık belgelerinden birisi. 25/8/1999 tarihli ve 4447
sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 4’üncü maddesi ile
31/12/2008 tarihli ve 27097
6. Mükerrer sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Türkiye İş Kurumu İşgücü Uyum
Hizmetleri Yönetmeliği’nin
4’üncü maddesinin birinci
fıkrasının (f) bendine göre faaliyet gösteren kurslardan aynı
yönetmeliğin 23’üncü maddesine göre alınan kurs bitirme
belgeleri. Kuruluş kanunlarında veya ilgili kanunlarca yetkilendirilmiş kamu kurum ve
kuruluşları ile Milli
Eğitim Bakanlığı’nın
(MEB) ilgili biriminin onayının alınması şartıyla kamu
kurumu niteliğindeki
meslek kuruluşları,
eğitim amaçlı faaliyet
gösteren vakıf ve dernekler, işçi ve işveren
kuruluşları ile bünyelerinde kurulu iktisadi işletmeler veya
işveren tarafından düzenlenen eğitim faaliyetleri sonucunda verilen belgeler. Uluslararası kurum ve
kuruluşlardan alınan ve MEB
tarafından denkliği sağlanan
belgeler.”
Söz konusu belgelerden herhangi birine sahip olmayan ustaların
Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı
kurum ve kuruluşlar tarafından
32-40 saatlik eğitim sonucunda
verilen “Geçici Ustalık Yetki
Belgesi” almaları gerektiğine
vurgu yapan Özer, bunun için
inşaat ve tesisat işlerinde çalıştığına ilişkin müteahhitten alınacak yazı veya sosyal güvenlik
kuruluşundan alınacak belge
ile 1 Ocak 2015 tarihine kadar
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü veya yapı ruhsatı düzenlemeye yetkili idareye başvurulması gerektiğini, ancak 1 Ocak
2012 tarihinden itibaren cezalı
duruma düşülmemesi için Geçici Ustalık Yetki Belgesi’nin en
kısa zamanda alınması gerektiği
bildirdi.
Yeni pazar bulmanın adresi EBIC-Ege
Denizli Ticaret Odası koordinatörlüğünde Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve
Araştırma Merkezi (EBİLTEM) işbirliğiyle gerçekleştirilen Ege Bilgi ve Yenilik Merkezi
(EBIC-Ege) Projesi, firmalara yeni pazar imkanı sunuyor.
Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Denizli Ticaret Odası Başkan
Yardımcısı İmran Eraslan,
EBIC-Ege isimli Avrupa
Birliği projesinin bölge KOBİ’lerine yönelik bilgilendirme ve danışmanlık faaliyetlerini Denizli Ticaret
Odası bünyesinde başarıyla
sürdürdüğünü
belirterek,
“Programın hedefi, Küçük
ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin yenilikçilik özelliklerini geliştirmek ve onlara
teknik ve ticari işbirlikleri
oluşturmak konusunda yar-
dımcı olmaktır. 2008 yılında
başlatılan Avrupa Komisyonu inisiyatifi, girişimcilere
yurtdışı işbirliklerinde ihtiyaç duydukları tüm hizmetlere tek çatı altında kolayca
ulaşım imkanı vermektedir.”
dedi. Proje sayesinde bugüne kadar toplam 90 firmanın
yurt dışından ortak bulmasının sağlandığını, böylece 4
Milyon Avro’luk katkı sağlandığını dile getiren Eraslan, EBIC-Ege konsorsiyumunun daha fazla firmaya
ulaşma ve proje imkanlarından faydalandırma çabası
içinde olduğunu sözlerine
ekledi.
Açılış konuşmasının ardından EBİC-EGE Denizli Proje Uzmanı Süleyman
Karakaya, EBIC-Ege Proje
hakkında kısa bilgilendirme
yaptı.
Ardından konuşan Ege Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma
Merkezi (EBİLTEM)
Uzmanı Dr. Serdal Temel,
işletmelerin en önemli ama-
cının para kazanmak olduğunu, bunun için de müşteri bulmaları gerektiğini
ifade ederek, “Firmalarımız
müşteri bulmak için fuarlara katılım sağlıyor, pazarlama ekibi kurarak yurt içi
ve yurt dışında müşteriler
arıyor, sonrasında da kataloglar göndererek ürün satışı gerçekleştirmek istiyor.
Tüm dünyada ve Türkiye’de
uygulanan sistem bu. Ancak
dünyanın en büyük ticari,
teknoloji ve proje ağı olan
Avrupa İşletmeler Ağı, müşteri bulmada firmalarımıza
büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Ağ sayesinde bir bilgisayar ve telefon ile kendi
sektörünüzle ilgili dünyanın
diğer bir ucundaki firmaların işbirliği, teknoloji ve
ortak proje teklifine ulaşabilirsiniz.” diye konuştu. Bu
hizmetten yararlanmak için
herhangi bir ücret talep edilmediğine işaret eden Temel,
“Amacımız KOBİ’lerin ARGe ve inovasyon yetenekle-
rini ve yurt dışı işbirlikleriyle kuvvetlendirmeleri, daha
fazla katma değerli ürünler
üreterek satmalarını sağlamaktır. Biz özellikle müşteri bulma konusunda hizmet
veriyoruz. Avrupa İşletmeler Ağı’nın etkin bir şekilde
kullanılması durumunda firmalarımıza müthiş bir pazar
alanı çıkacaktır. Bizler firmalarımızın potansiyelinin
olduğunun farkındayız, bu
potansiyeli gerçeğe dönüştürmek istiyoruz.” dedi.
7
DENİZLİ TİCARET ODASI
DTO HABER
Teknoloji ve Ticari İşbirliği Duyuruları
İspanya’dan Kozmetik ve Parfüm Sektöründe Distribütör Arayışı (Ref:20110728022)
ronluk hizmeti sunmak istemektedir.
TEKNOLOJİ TRANSFERLERİ
1994 yılından beri faaliyet gösteren İspanyol firma kozmetik ve parfüm sektörü için
hammadde dağıtımı üzerine uzmanlaşmıştır.
Firma Türkiye’de distribütörlük verebileceği
uygun bir partner aramaktadır.
Avrupa’nın Size Sunduğu Teknolojiler
Güneş Enerjisi ile Çalışan İnovatif Isı ve
Enerji Sistemleri (Ref:11 IE 51S6 3MSI)
Sırbistan’dan Elektrik Sektöründe Partner
Arayışı (Ref:20110729013)
Elektrik mühendisliği sanayinde 1992 yılından beri faaliyet gösteren Sırp firma, ilgili sektörde tasarım ve üretim üzerine uzmanlaşmıştır. Düşük ve orta voltaj şalterler,
elektrik panelleri ve yangın algılama sistemleri firmanın ana uzmanlık alanlarıdır. Firma
yatırım ve üretim aşamasında beraber çalışacağı bir ortak yatırım partneri aramaktadır.
Almanya’dan Havacılık Sektöründe İşbirliği Teklifi (Ref:20110822009)
Havacılık sektöründe faaliyet gösteren Alman firma, ilgili sektörde taşeronluk yapmak
istemekte, ayrıca uygun bir partnerle karşılıklı üretim veya ortak yatırım gerçekleştirmek istemektedir. Firma havacılık video
teknolojileri, video data toplama ve değerlendirme, havacılık için sağlamlaştırılmış
bilgisayar, test sistem ve donanımları, güvenlik analizleri, uçak bakım ve modifikasyonu
gibi farklı birçok konuda parça, mühendislik,
sistem geliştirme, danışmanlık gibi hizmetler
sunmaktadır.
İngiltere’den Tekstil Sektöründe Distribütör Arayışı (Ref:20110817021)
İngiltere merkezli bir giyim firması orta ve
yüksek kalite kadın giyim ürünleri içeren
markası için distribütörler, temsilciler ve
toptancılar aramaktadır. Koleksiyon yün,
kaşmir, moher ve pamuktan oluşmaktadır.
Firmanın ürünleri 30-50 yaş arası kadın tüketicilere hitap etmekte ve genelde butiklerde
satılmaktadır.
İngiltere’den Tekstil Sektöründe Taşeron
Arayışı (Ref:20110817020)
İngiliz bir firma tekstil sektöründe taşeron
aramaktadır. Üretim triko kadın giyimi üzerine, model başına minimum 80-150 parça
olacak şekilde gerçekleşecektir. Ürünlerde
doğal ve organik iplik kullanılması beklenmekte, ürünlerin yüksek kalite mağaza satışına uygun olması istenilmektedir.
Ev Tekstili Üzerine Taşeronluk Arayışı
(Ref:20101119008)
2000 yılından beri faaliyet gösteren Sırp firma battaniye, perde, havlu, , yatak takımı
gibi ev tekstili ürünleri üzerine çalışmaktadır. Firma taşeronluk üzerine bir işbirliği
aramaktadır.
Sırbistan’dan İşbirliği Arayışı
(Ref:20101125053)
1995 yılından beri odun, kömür, briket üretimi üzerine hizmet veren Sırp firma, briket
üretimi için ham madde sağlayabilecek bir
partner aramaktadır. Firma ayrıca bu konuda ticari aracılık hizmeti verebilecek istek ve
kapasiteye sahiptir.
Rumen Firma Gıda ve İçecek Sektöründe
Üreticiler Aramaktadır (Ref:20110928010)
Gıda ve içecek ürünleri ithalatı ve distribütörlüğü üzerine uzmanlaşmış Rumen firma,
taze ve dondurulmuş et, meyve-sebze, balık
ve deniz ürünleri, kurutulmuş ürünler, süt
ürünleri, alkollü ve alkolsüz içecekler gibi
geniş bir ürün yelpazesinde hizmet vermektedir. Firma bu ve benzeri ürünleri üreten firmalar ile işbirliğine gitmek istemektedir.
Plastik Sektöründe Fransa’dan Partner
Arayışı (Ref:20111004024)
Enjeksiyonlu kalıplama, konvansiyonel şişirme kalıplama, stretch şişirme kalıplama
gibi yöntemlerle plastik parça üretimi gerçekleştiren Fransız firma, bu alandaki ürün
gamını genişletmek istemektedir. Firma bu
isteği doğrultusunda plastik parça üreticileri
ile işbirliğine giderek yeni ürünler kazanmak
istemektedir.
Metal-Makine Sektöründe Ticari Temsilcilik Arayışı (Ref:20111005009)
Yüksek hızlı CNC makineleri, CNC gravür
makineleri, ilgili yazılımlar ve kontrol sistemleri üzerine uzmanlaşmış Alman firma,
metal-makine sektöründe bu ürünlerinin ticari temsilciliğini yapabilecek partner firmalar
aramaktadır.
İspanyol Firma Maden Suyu Şişelenmesi
İçin Dış Kaynak Arıyor (Ref:20111010045)
İspanyol bir firma maden sularının şişelenmesi aşamasında dış kaynak aramaktadır. Şişeler şeffaf plastikten üretilmeli ve kapasite
olarak 100 ile 250 ml arasında olmalıdır.
İtalyan Firma Enjeksiyonlu Kalıplamada Deneyimli Partner Arıyor
(Ref:20111011026)
Güney İtalya’da yerleşik firma enjeksiyonlu
kalıplama üzerine uzmanlaşmıştır ve otomotivden inşaata uzanan geniş bir yelpazede
hizmet vermektedir. 1998 yılında kurulmuş
olan firma ortak yatırım yapabileceği, enjeksiyonlu kalıplamada deneyimli, taşeronluk
ile kendi ürünlerinin üretimini de gerçekleştirebilecek kapasitede bir partner aramaktadır.
Almanya’dan Sürücü Mühendisliği ve
Motor Üretimi Üzerine İşbirliği Arayışı
(Ref:20111012016)
50 yılı aşkın süredir 7.5kW’ye kadar tek fazlı
ve üç fazlı motorlar, isteğe göre geliştirilen
motorlar, alüminyum döküm ve kablo üretimi üzerine çalışan Alman firma, sürücü mühendisliği üzerine çalışan, uluslararası işbirliği deneyimine sahip bir firma ile taşeronluk
üzerine işbirliği kurmak istemektedir.
Fransa’dan Deri Çanta ve Cüzdan Üretimi
İçin Taşeron Arayışı (Ref:20111017019)
Deri el çantaları ve diğer imitasyon deri
ürünleri tasarımı üzerine çalışan Fransız firma taşeron aramaktadır. Taşeron ilk etapta
çanta ve cüzdanların dikimi, çıt çıtların takılması vb gibi işleri yüklenecektir. İlk talep
500 adet olarak belirlenmiştir.
İngiltere’den Display Ürünleri İçin Distribütör Arayışı (Ref:20110209020)
İngiliz bir firma display ürünleri üretmektedir. İnovatif özellikte olan bu ürünler, farklı
şekillerde tasarlanabilmekte ve teşhir konusunda yenilik içermektedir. Firma bu ürünlerin dağıtımını üstlenebilecek bir distribütör
partner aramaktadır.
Almanya’dan Keçi Tedarikçisi Arayışı
(Ref:20101227015)
Alman bir firma, uzun dönemli canlı keçi
tedariki sağlayabilecek partner aramaktadır.
Firma bölgesindeki pazarlama faaliyetlerine
ek olarak helal et üretimine başlamak istemektedir.
Polonyalı Firma Bardak Üreticisi Arıyor
(Ref:20110920012)
Polonya firması süslü hediyelik camlar, bardaklar, hatıra eşyaları gibi turistik ürünlerin
Polonya pazarındaki tedarikini gerçekleştirmektedir. Firma kupa, fincan ve bardak üreticileri aramaktadır. İstenilen bardaklar ısıya
dayanıklı (500-600C) ve ısıya dayanıklı olmayan olmak üzere iki tiptedir.
Fransa’dan Tek Kullanımlık Eldiven Geri
Dönüşümü İçin Makine (Ref:20111017026)
Tek kullanımlık eldivenlerin geri dönüşümünü sağlayan patentli bir makine geliştiren
Fransız firma, bu ürünü için ticari aracılar
(franchise, distribütör, ticari temsilci) aramaktadır. Firma ayrıca ortak yatırım ve taşeron makine üretimi gibi konularda da işbirliğine açıktır.
Rusya’dan Bostan Hasadı İçin İleri Teknoloji Makine (Ref:20111018057)
Rus firma kavun, karpuz, kabak gibi bostan
ürünlerinin toplanma ve işlenmesinde kullanılan ileri teknolojili bir makine üretmiştir.
Bu makine, ürünlerin el ile toplanıp işlenmesine kıyasla hasat harcamalarını %98,6
düşürmektedir. Firma bu makinenin satış ve
pazarlamasını gerçekleştirecek temsilciler
aramaktadır.
Fransa’dan İşbirliği Teklifi
(Ref:20111026011)
CNC, endüstriyel makine, torna, freze, keskinlik mühendisliği gibi alanlarda uzmanlaşmış Fransız firma karşılıklı üretim ve taşe-
İrlandalı bir KOBİ binalarda kullanılabilen
ve güneş enerjisi ile çalışan patentli bir ısı
ve enerji sistemi geliştirdi. Sistemin, güneş
enerjisi ve ısısını ayarlanabilir bir şekilde
binaların talepleriyle uyumlu hale getiren
iki patentli ürünü var. Firma, yeni ürünlerin
üretimi ve pazarlanması için lisans anlaşması
yapabileceği fotovoltaik ve alüminyum üretimi alanında faaliyet gösteren ortak arayışı
içerisindedir.
Tavana Monte Edilen Yeni Bir Güneş Enerjisi Sistemi (Ref:11 DE 76DW 3MI0)
Alman bir mucit tavana yerleştirilen yeni bir
güneş enerjisi sistemi geliştirdi. İcadın düzenlenmesinde; çatı sırtlarındaki boşluklara
entegre edilecek boru ve tüpler için kılavuzlar var. Bunlar akışkan bir sıvıyla doldurulabilir. Bu sıvı güneş enerjisini depolayarak
güneş enerjisi panellerine ileten bir ısı toplayıcı olarak kullanılır. Mucit, lisans anlaşması, teknik ortak, iş ortağı veya teknik lisanslı
ticari ortak arayışındadır.
Enerji Performansının İzlenmesi ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarındaki Olası bir
Arızanın Önceden Tespiti
(Ref:11 IT 532V 3LG4)
‘Yenilenebilir Enerji Kaynakları’ ile ilgili
faaliyetleri olan Güney İtalya merkezli yan
ürün üreticisi bir firma ışıl elektriksel (ışık
temasıyla elektrik üreten) ve rüzgar santrallerinin verimli elektrik üretiminin gözlenmesini sağlayan bir sistem geliştirdi. Firma, mühendislikle ilgili çalışan, hali hazırda mevcut
sistem prototipi olan endüstriyel ortak veya
endüstriyel yeni uygulamaların ortaklaşa geliştirilmesi için araştırma bir kuruluş arayışındadır.
İleride Kullanılacak Akıllı Ağlarla Uyumlu Bir Ev Tipi Enerji Dönüşüm Sistemi
(Ref:10 NL 60AH 3IXL)
Hollandalı KOBİ’nin uzmanlık alanı; evlerde kullanılabilecek, yenilenebilir enerji
uygulamaları için enerji dönüşüm sistemleri
geliştirilmesi ve üretilmesidir. KOBİ, ileride
kullanılacak akıllı ağlara uygun ve evlerde
kullanılan enerjinin dönüşümü ile ilgili sistemler için; AR-GE, mühendislik açısından
ortaklık ve üretim kapasitesi sunuyor. Teklifin ana avantajları; uzaktan enerji akışını
kontrol edebilme, modüler tasarım ve özelleştirme gibi gelişmiş özellikleri vardır. Hollandalı KOBİ, teknik yardımla desteklenen
ticari sözleşmelerle ilgileniyor.
Kurutma, Ayırma, Kristalizasyon Teknikleri ve Enerji Kullanımı ile İlgili Uzmanlık
(Ref:10 NL 60AH 3IZR)
Hollandalı KOBİ kimya, gıda işleme ve ilaç
endüstrisi gibi alanlarda mühendislik çözümleri konusunda uzmanlaşmıştır. KOBİ, farklı
süreç endüstrileri için kombine olmuş temel
bilgi, deneyim, ustalık gibi imkanlar sunuyor. Ana avantaj: kurutma, ayırma ve kristalizasyon teknikleri ve enerjinin kullanımı
ile ilgili uzmanlıklarından faydalanılabilecek
olması. Hollandalı KOBİ, teknik yardım ile
de desteklenebilen ticari ortaklıklarla ilgileniyor.
Biokütlelerden Elektrik Enerjisi Üretilmesi
için Yüksek Verimliliği Olan Yenilikçi Bir
Teknoloji (Ref:11 PL 63AV 3M6Y)
Vakum piroliz (sıcak tesiriyle erime, bozulma) işlemleri konusunda uzman Polonyalı bir firma yatırımcı arayışı içerisindedir.
Firma biokütleden elektrik enerjisi üretimi
konusunda yaratıcı ve yenilikçi bir sistem
geliştirdi. KOBİ, elektrik enerjisindeki pirolizi termal enerji üretimine çevirecek olan
motorun prototipi için ödeme yapacak yatırımcı arıyor. Firma, yatırımcıyla yeni bir iş
ortaklığı kurmak istiyor.
Pendular Rüzgâr Türbini
(Ref:11 ES 29G6 3M69)
Rüzgar enerjisi konusuna odaklanmış bir
endüstriyel mühendislik firması pendular
rüzgar türbini üreterek patentini aldı. Bu
yenilikçi türbin, pik güçlerin ve yapısal yüklenmelerin azaltıldığı üç adet pasif sistem ile
fırtınaların neden olduğu varyasyonları dengeliyor ve güç biriktiriyor. Söz konusu sis-
tem türbin bileşenlerindeki baskıyı azaltarak
fonksiyonlarını güçlendiriyor. Şirket ilgili
ortaklık anlaşmalarını birçok farklı türde değerlendirmeye almayı düşünüyor.
munun büyümesini yararlı bakterileri etkilemeden geciktiriyor ve aynı zamanda engelliyor. Bu teknolojiden patent lisansı altında
faydalanmak isteyen firmalar aranıyor.
Yerel Yenilenebilir Enerji Firmalarının
Çalışmaya Başlaması ve İnisiyesi (Kabulü)
(Ref:10 NL 60AH 3J00)
Ağır Metallerin Atık Sulardan Arındırılması için Yenilikçi Teknoloji
Mühendislik, danışmanlık ve kavram geliştirme konularında çalışan Hollandalı bir
KOBİ; rüzgar, güneş ışığı, bioyakıt, biokütle,
tidal (gelgitten etkilenen) enerji, vb. üzerine
çalışan; yerel yenilenebilir enerji şirketleri ile aktif olarak çalışıyor. Müşteriler; endüstriler, yerel otoriteler, enerji firmaları ve
enerji konularıyla uğraşan diğer firmalardan
oluşuyor. Firma, ortaklık için kendisi gibi
mühendislik veya danışmanlık firması şirketler veya karşılıklı bilgi ve deneyim paylaşımı
için belediyelerle görüşmek istiyor.
Yunan teknoloji firması, ağır metallerin atık
sulardan arındırılmasında kullanılacak uçan
tozun faydalanılması için yenilikçi bir teknoloji geliştirdi. Firma, teknik işbirliği, lisans
veya know-how satın alma ile ilgilenecek
ortaklar arıyor.
Yağ Çıkarma Ekipmanları
(Ref:10 RO 75DV 3I3V)
Romanyalı bir şirket yağ çıkarımı ile ilgili
bir ekipman geliştirdi. Teknik çözüm, yüksek
hacimli (onlarca kübik metre) silindirik kazanların yüksek basınç (binlerce bar) ve baskıya dayanıklı dayanıklı hale getirilmesini
mümkün kılmaktadır. Firma teknik asistanlık
ve ticari ortaklık sözleşmeleri ile ilgileniyor.
OLED’ler ve Organik Fotovoltaikler için
Moleküler Yarı İletken ve Sentetik Polimeriklerin Sentezi (Ref:11 IT 532V 3LR8)
Organik yarı iletken materyallerin karakterizasyonu, sentezi ve tasarımı konularında
uzmanlaşmış küçük bir İtalyan Firması (Üniversite Kimya Departmanı- Spin-off firma)
fotovoltaikler için organik/organometalikmetaryeller gibi farklı kimyasal sınıflardaki
WOLED(organik beyaz ışık yayan diyotlar)
gruplarına uygun benzer sınıflarda, ışık yayan materyaller geliştirdi. Firma, yeni nesil
ışık ve fotovoltaik cihazların üretimi için uzman ve ortak arayışı içerisindedir.
Portatif off-grid Yenilenebilir Enerji Çözümleri (10kW’dan daha az)
(Ref:11 GB 77dz 3LQF)
İngiltere’den bir KOBİ, taşınabilir ve birleşik rüzgar, güneş ve diğer enerji sistemlerine
tasarlanabilecek 10kW’dan daha az off-grid
yenilenebilir enerji çözümleri alanında uzmanlaşmıştır. Firma, teknik işbirliği, teknoloji transferi ve yerel pazarlara uyarlamak
için ortak girişim olanaklarıyla ilgilenmektedir.
Yenilikçi Modüler Rüzgar Kuleleri
(Ref:11 IT 54V9 3K8Q)
Yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet gösteren bir İtalyan firma, rüzgar türbinleri için
her konumda kolayca inşaa edilebilecek yenilikçi modüler rüzgar kulesi geliştirdi. Bu
kuleler, uygun maliyetli yenilenebilir enerji
alanları oluşturma olanağı sağlıyor. Firma,
teknik işbirliği ve ticari anlaşmalar ile ilgileniyor.
Aşırı Radyasyon ve Sıcaklıklar için Elektronik Yükseltici (Ref:11 NL 60FI 3M8N)
Hollandalı üniversite tarafından yeni bir
MEMS (mikro-elektromekanik sistemler)
tabanlı amplifikatör geliştirmiştir. Amplifikatör yarı iletken tabanlı elektronikler için
ücretsiz olduğu için aşırı sıcaklık ve yüksek
iyonize radyasyon ortamlarda kullanım için
çok uygundur. Araştırmacılar, elektronik,
uzay ve savunma sanayinde faaliyet gösteren
ortaklık geliştirme ve / veya lisans ortakları
arıyor.
Metanol İşlemi için Biyoyakıt
(Ref:11 GB 40n6 3MQ1)
İngiltere’nin Güneydoğusundaki bir örgüt,
biyodizel üretiminin önemli türev ürünü olan
gliserolümetanole dönüştürecek, katalizör
işlem geliştirdi. Bu yeni yöntem, düşük sıcaklık basınçta çalışmaktadır ve temizdir.
Sonuçta oluşan methanolün, endüstriyel
kimyasal madde ve yakıt olarak uygulamaları vardır. Örgüt, enerji ve kimya sektöründen
firmalarla, bu çalışmayı ticari olarak geliştirmek için görüşmek istiyor.
Yiyeceklerin Saklanmasını İyileştirmek
için Çinko Tuzları (Ref:11 ES 27F4 3KNW)
İspanyol bir kamu araştırma örgütü, sofralık
zeytin için, maya büyümesini kontrol etmek
için gıda saflığında kullanılabilir çinko tuzları kullanan koruyucu bir bileşim geliştirdi.
Bu tuzlar, sofralık zeytinlerdeki maya oluşu-
(Ref:11 GR 49Q4 3L90)
Mekanik Uygulamalar için Nanoyapılar ve
Geçiş Metali Kalkogenit Filmler
(Ref:09 IT 53V2 3FV9)
İtalyan akademik araştırma laboratuvarı,
özel çevresel koşullar altında kaygan sürtünme performansı sağlayan Yüksek Yönelimli
Pirolitik Grafit (HOPG), molibden disülfür
(MoS2) ve diğer geçiş metali kalkogenitleri
sağlar. İnce ve çok ince geçiş metali kalgonitlerini geliştirme, atımlı plazma bırakımını
kullanarak grafen filmler elde etme ve ilgili
teknikler konusunda ortak menfaate sahip
olan firmalar arıyorlar.
Çinko Metalurji Atıklardan Metallerin
Geri Kazanımı için Optimal Yöntemler
(Ref:11 PL 64BF 3MC9)
Polonyalı araştırma enstitüsündeki araştırmacılar, maksimum miktar ve minimal teknolojik maliyet ile metaller kurtarma teknolojisi üzerine çalışıyor. Döküm atıkların
miktarını azaltmak için bir çözüm sağlar. Organizasyon; mali desteği ile bir üretim anlaşması veya teknik işbirliği imzalamak üzere
bir ortak arıyor.
Plazma ve Dağınık Nanomateryallerin
Kimyasal Sentezi (Ref:10 BG 0538 3HEH)
Bulgaristan Araştırma Örgütü, batmış elektro
iletken anotun, dağınık nano tozlardan elektro ark plazma kimyasalları sağlaması için bir
yöntem geliştirdi. Araştırma örgütü, çalışma
alanı dağınık nanomateryaller olanendüstriyel ortaklarla lisans verme yolu ile işbirliğine
gitmek istiyor.
Rüzgar Türbini Dikey Ekseni için Toplama
Düzeneği (Ref:11 BG 0532 3MZ3)
Bulgar bir mucit, rüzgar türbini dikey ekseni
için bir toplama düzeneği geliştirdi. Bu düzeneğin avantajları, kanatların çalışma alanlarının rüzgarın kuvvetine göre değişebiliyor
olmasıdır. Mucit, üretime başlamak veya
buluşu satmak için endüstriyel veya finansal
ortaklar arıyor.
Avrupa’nın Sizden Talep Ettiği Teknolojiler
Katı Biokütleden (Saman, Talaş) Yapılmış
Biyodizel Yakıt Üretimi Teknolojisi
(Ref:09 PL 61AK 3ESV)
Yenilenebilir enerji kaynakları sektöründe
aktif çalışmaları olan Polonyalı bir KOBİ, dizel motorlar için ikinci nesil yakıt içine katı
biokütle dönüşümü teknolojisi arayışı içerisindedir. Firmanın arayışı içerisinde olduğu
teknoloji tamamen geliştirilmiş olmalıdır.
Fotovoltaik veya Fotovoltaik Özellikli İnşaat Malzemeleri (Ref:11 ES 252K 3KB6)
İnşaat sektöründe çalışan bir İspanyol Teknoloji merkezi yapı çözümlerine entegre edilecek, yapı elemanları içine ya da potansiyel
entegrasyonu ile fotovoltaik veya fotovoltaik
malzemelere dayalı inşaat malzemeleri arıyor. Bu malzemeler, yapı elemanları malzemelerinin bir bölümü olmak için optimize
edilecek veya uygulanacaktır. Firma teknik
ortaklık veya lisans anlaşması ile ilgileniyor.
TEKNOLOJİ VE TİCARİ
İŞBİRLİĞİ DUYURULARI
İletişim için
241 17 37
veya
[email protected]
Not: İletişimde sizlere daha
iyi hizmet verebilmesi için
lütfen ilgilendiğiniz alanın
“REF” numaralarını
belirtiniz.
8
DENİZLİ TİCARET ODASI
DTO HABER
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın
kredi desteğinden yararlanmak isteyen
Küçük Sanayi Siteleri, başvurularını
bulundukları ildeki Valiliğe yapacak.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının “Küçük Sanayi Sitelerinin
Kredilendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmeliği” 22 Ekim 2011 tarih ve
28092 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girdi. Buna göre,
yönetmeliğin adı “Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı Yatırım Programında Yer Alan Küçük Sanayi Sitesi
Yapı Kooperatiflerinin Kredi Kullanı-
mına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” olarak değiştirildi.
Amacı, bakanlıkça kredi desteği sağlanacak Küçük Sanayi Sitelerinin
(KSS) alt yapı inşaatının tamamının,
üst yapı inşaatının ise yüzde yetmişine kadar olan kısmının kredi ile desteklenmesine ve kredi işlemlerinin
bakanlıkça denetlenmesine ilişkin
usul ve esasları düzenlemek olarak
belirlenen yönetmeliğin “kapsam” ve
“dayanak” kısımlarında da değişikliğe gidildi. Yönetmelikte geçen “Bakanlık” ibaresinin “Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığını”, “Komisyon”
ibaresinin ise “Yatırım programı ile
ilgili değerlendirmeleri yapmak amacıyla, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğünce kurulan komisyonu” ifade
ettiği belirtildi.
Bakanlığın kredi desteğinden yararlanmak isteyen KSS’ler, gerekli
belgeleri KSS’nin kurulduğu ildeki
Valiliğe bir dilekçe ekinde sunacak.
Belgelerin, Valilikçe incelenmesi sonucu varsa eksiklerinin tamamlatılmasını müteakip, onaylanan iki takım
genel ortak listesi ve kuruluş yerine
ilişkin belgeler, KSS kuruluş yeri
incelemesinin başlatılması için Valilik yazısı ekinde dosya ile Bakanlığa
gönderilecek. Bakanlığa gönderilen
KSS kuruluş yeri dosyası içinde, KSS
kuruluş yerinin kredi açısından uygunluğunun değerlendirilmesine ilişkin talep yazısı da olacak. Bakanlık
kredi desteği sağlanacak KSS inşaatlarına ait keşif özetleri, Bakanlıkça
vize edilen uygulama projeleri esas
alınarak, proje müellifi tarafından hazırlanıp KSS’ce onaylandıktan sonra
kredilendirmeye esas olmak üzere
talep yazısıyla birlikte Bakanlığa sunulacak.
Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliği
Maliye Bakanlığı’nın “Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliği” 31 Ekim 2011
tarih ve 28101 sayılı Resmi
Gazete’de
yayımlanarak
yürürlüğe girdi.
Yönetmeliğe göre, uzlaşma
için nezdinde vergi incelemesi yapılan kimse, bizzat
veya noterden alınmış vekaletnameye dayanarak vekili
aracılığıyla, yazılı olarak
incelemeyi yapana, bağlı
bulunduğu birime veya ekip
başkanlığına başvuracak.
Uzlaşma talebinin inceleme
tutanağında yer alması, ilgili merciye yapılmış yazılı
başvuru yerine geçecek.
Nezdinde vergi incelemesi
yapılan kimseler, incelemenin başlangıcından, inceleme ile ilgili son tutanağın düzenlenmesine kadar
geçen süre içerisinde her
zaman uzlaşma talebinde
bulunabilecek. Uzlaşmaya
davet hallerinde ise davet
yazısının tebliğ tarihinden
itibaren en geç 15 gün içerisinde uzlaşma talebinde bulunulabilecek. İncelemenin
sonuçlandığı tarihte tarh zaman aşımının sona ermesine
üç aydan az bir zaman kalması halinde ise mükellefe
uzlaşma talebinde bulunup
bulunmadığı sorulmayacak
ve uzlaşma talebinde bulunmaya davet edilmeyecek.
Yapılan vergi incelemele-
ri sonucu, uzlaşmaya konu
tarh edilecek vergi ve kesilmesi öngörülen ceza
miktarı, incelemeyi yapan
tarafından düzenlenecek bir
raporla uzlaşma gününden
en az 15 gün önce
yetkili uzlaşma komisyonuna ve ilgiliye bildirilecek.
Uzlaşma gününün 15 günden önceki bir tarih
olarak belirlenmesi halinde
inceleme raporu bu tarihten
önce mükellefe tebliğ edilecek.
Uzlaşma talebinin işleme
konulabilmesi için, incelemeyi yapanın, mükellefin
uzlaşma talebi ile birlikte
mükellef hakkında düzenleyeceği inceleme raporunu
yetkili uzlaşma komisyonuna intikal ettirmesi gerekecek. Mükellefin, uzlaşma
komisyonunun
davetine
icabet etmemesi, uzlaşmaya
geldiği halde uzlaşma tutanağını imzalamaması veya
bu tutanağı ihtirazı kayıtla
imzalamak istemesi hallerinde uzlaşma temin edilememiş sayılacak.
Uzlaşma görüşmeleri sırasında kısmi uzlaşma talebinde bulunulması halinde,
tutanağın açıklama bölümünde inceleme raporunda
eleştirilen matrah farklarından hangilerinde uzlaşma
talep edildiği ve bunlara
ilişkin olarak uzlaşılan vergi ve ceza miktarı belirtilecek.
Uzlaşma komisyonlarının,
uzlaşma neticesinde düzenleyecekleri uzlaşma tutanakları kesin olup,
gereği vergi dairelerince
derhal yerine getirilecek.
Üzerinde uzlaşılan veya tutanakla tespit edilen
hususlar hakkında dava açılamayacak ve hiçbir merciye şikayette bulunulamayacak.
Tarhiyat öncesi uzlaşmanın
herhangi bir nedenle temin
edilememesi veya uzlaşmaya varılamaması
hallerinde, mükellefler verginin tarhı ve cezanın kesilmesinden sonra tarhiyat
sonrası uzlaşma talep
edemeyecek.
Yönetmelik ile 3 Şubat 1999
tarihli ve 236DD sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
Tarhiyat Öncesi Uzlaşma
Yönetmeliği
yürürlükten
kaldırıldı. Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce
uzlaşma günü belirlenmiş
ve mükelleflere tebliğ edilmiş tarhiyat öncesi uzlaşma talepleri hakkında, bu
yönetmelikle yürürlükten
kaldırılan Tarhiyat Öncesi
Uzlaşma Yönetmeliği hükümleri uygulanacak.
9
DENİZLİ TİCARET ODASI
DTO HABER
ÜLKEMİZDE YABANCI ŞİRKETLERE AİT ŞUBELER
HUKUK KÖŞESİ
Hazırlayan:
Av. Derya Duman ÖZKAN
Ticaret Sicil Memur Yrd.
Sınırların ortadan kalktığı sürekli bir değişim ve gelişim içinde
bulunduğumuz bir ticari hayatta
dünyanın neresinde kurulu olursa olsun ticari şirketlerin de
sınırları aşarak işlem yapmaları
ve ticari faaliyette bulunmaları
kaçınılmazdır.
Merkezleri yurt dışında bulunan yabancı uyruklu, sermayesi paylara bölünmüş şirketler
Türkiye’de şube açmak sureti
ile faaliyet gösterebilmektedirler. Ancak yabancı bir şirketin
ülkemizde şube açarak faaliyet gösterebilmesi için Ecnebi
Anonim ve Sermayesi Paylara
Bölünmüş Şirketler Hakkında
Kanun
hükümlerine
göre
yabancı uyruklu bir şirketin
Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı
İç Ticaret Genel Müdürlüğüne
başvurmaları ve izin almaları
gerekmektedir.
Şubelerin kuruluş, değişiklik
ve terkin işlemleri bulundukları
yer ticaret sicili memurlukları
tarafından tescil edilirler.
Şube açma
Şirketi temsil etme,
Yabancı uyruklu bir şirketin
Türkiye’de şube açabilmek
için bir takım şartlar vardır.
Öncelikle yabancı şirketlerin
ikametgâhı Türkiye’de bulunan tam yetkili bir vekil tayin
etmesi be belirlenen belgelerin
hazırlanarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, iç Ticaret Genel
Müdürlüğü’ne başvurmaları gerekmektedir.
Şirket adına yapılacak İşlerden
doğacak
davalarda
şirketi
davacı, davalı ve üçüncü şahıs
sıfatı ile tüm mahkemelerde
temsil etme,
Öncelikle şirket veya vekili tarafından düzenlenmiş
ve yabancı uyruklu Şirketin
unvanı, kuruluş tarihi, uyruğu,
Sermayesi, Türkiye vekilinin
adı, soyadı adresi ve uyruğu,
Şubenin adresi,
Şubenin
sermayesi,
Şubenin faaliyet
konusunu içeren dilekçe ile vekilin Türkiye sınırları dahilinde
yapacağı işlerde kanun ve mevzuat hükümlerine uyacağına
yönelik taahhütname,
Yabancı uyruklu şirketin yetkili organı tarafında alınmış
olan şube açma kararının asıl
ve tercümesi, yine Şirket ana
sözleşmesinin tercüme edilmiş
nüshası,
Şirketin nerede,
ne zaman ve hangi devletin
kanunlarına göre kurulduğuna
ilişkin kuruluş evrakı ile halen
faaliyetini sürdürdüğüne dair
faaliyet belgesinin apostil şerhli
aslı ve tercüme edilmiş nüshası ,
Şirketin Türkiye vekilinin ;
Şirket
ana
sözleşmesinde
gösterilmiş olan işlemleri yerine
getirme,
Türkiye’den geçici olarak
ayrılması durumunda, sahip
olduğu yetkilerle vekil tayin
etme,
Merkez şubeye bağlı olarak
açılacak tâli şubelere vekil tayin etme konularında yetkili
bulunduğunun
belirtilmesi
aşağıdaki hususları kapsayan
asıl ve tercüme edilmiş iki nüsha
olarak vekâletname hazırlanmış
olmalıdır.
Yabanı
uyruklu
şirketin;
şube açma kararının, ana
sözleşmesinin, faaliyet belgesinin ve Türkiye vekilinin vekâletnamesinin şirketin tâbi
bulunduğu ülkedeki noterler
tarafından ve o ülkedeki Türk
konsolosluğu veya Türkiye’de
Dışişleri Bakanlığı tarafından
ya da Lahey Devletler Özel Hukuku Konferansı çerçevesinde
hazırlanan “Yabancı Resmi
Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi”
hükümlerine göre onaylanmış
olması ve söz konusu onaylar,
belirtilen belgelerin noterden
onaylı Türkçe tercümeleri için
de yaptırılmış olmalıdır.
Şubenin Türkiye Vekilinin
Değiştirilmesi
Yabancı
uyruklu
şirketlerin
Türkiye’de şube açmaları ve
faaliyette bulunabilmeleri, ancak ikametgâhı Türkiye’de
bulunan tam yetkili bir vekil
tayin etmeleri şartıyla mümkündür. Bu vekilin istifa,
şirket tarafından azli ve bunun
gibi sebeplerle görevlerinden
ayrılması halinde, söz konusu
şirketlerin ayrılan veya işine
son verilen vekilin yerine aynı
nitelikte en az bir vekil tayin etmeleri gerekmektedir.
Vekil değişikliği veya sayısının
artırılması durumunda Gümrük
ve Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret
Genel Müdürlüğü’ne verilmesi
gereken belgeler;
Dilekçe, görevinden ayrılan
veya işine son verilen vekile
önceden verilmiş yetkilerin
iptal edildiğinin belirtildiği
karar ve yeni atanan vekile ait
vekaletname aslı ve tercüme
edilmiş 2 adet nüshası ve Türkiye vekili yabancı uyruklu ise
noterden onaylı ikamet Tezkeresi ve çalışma İzin belgesidir.
Unvan, Faaliyet Konusu ve
Adres Değişikliği
Yabancı uyruklu şirketlerin
şubeleri,
merkezlerinin
bulunduğu yer ile şubenin
bulunduğu yerin adını ilâve
etmek suretiyle kendi merkezlerinin unvanını kullanmak
zorundadırlar. Şirket merkezinin
unvanının değiştirilmesi durumunda, şubenin unvanının da
değiştirilmesi gereklidir. Bu durumda şirket tarafından;
-Şirketin yetkili organının unvan değişikliği yönündeki
kararı asıl ve tercüme edilmiş
iki nüshası,
- Şirketin unvan değişikliğinin
tescil veya onaylandığına dair
yetkili kurumdan alınacak
belgenin aslı ve tercüme edilmiş
bir nüshası hazırlanmalı ve teslim edilmelidir.
Şubenin
faaliyet
konusunun değiştirilmesi halinde
ise Şirketin yetkili organının
kararının aslı ve tercüme edilmiş
2 adet nüshasının Gümrük ve
Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü’ne verilmelidir.
Ticaret
sicili
memurluğu
sınırları içinde adres değişikliği
yapılması
halinde
bu
değişikliğin doğrudan ticaret
siciline tescil ettirilmesi ve
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı,
İç Ticaret Genel Müdürlüğü’ne
bilgi verilmesi; şube merkezinin
başka
bir
ticaret
sicili
memurluğunun bulunduğu yere
nakledilmesi halinde ise, buna
ilişkin asıl ve tercüme edilmiş
iki nüsha halinde şirket yetkili
organının aldığı karar ile birlikte Gümrük ve Ticaret Bakanlığı,
İç Ticaret Genel Müdürlüğü’ne
başvurulup izin alınması gerekmektedir.
Şube Sermayesinin Artırılması
Şubeye tahsis edilmiş bulunan
sermayenin artırılmasına karar
verildiği takdirde, Şirketin
yetkili
organının
sermaye
artırımına ait kararının aslı ve
tercüme edilmiş 2 adet nüshası
ile sermaye artırımının şubenin
iç kaynaklarından karşılanması
halinde,
yeminli
mali
müşavirlik raporu ile birlikte
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
İç Ticaret Genel Müdürlüğü’ne
başvurulmalıdır.
Yabancı Uyruklu Şirket
Şubesinin Tasfiyesi
Şubenin kapatılmasına karar
verildiği takdirde, buna ilişkin
şirketin yetkili organının kararı
ve tasfiye memuruna verilecek
vekâletnamenin aslı ile tercüme edilmiş ikişer nüshasının,
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı,
İç Ticaret Genel Müdürlüğü’ne
gönderilmesi
gerekmektedir.
Söz konusu kararda, şubenin
tasfiyesine memur edilen kişi
veya kişilerin adı, soyadı, ikametgâh adresleri ve tasfiyenin yürütüleceği adres açıkça
belirtilmiş olmalıdır.
Yabancı uyruklu şirketlere ait
şubelerle ilgili yapılan tüm bu
işlemlerle ilgili olarak Gümrük
ve Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret
Genel Müdürlüğü tarafından
düzenlenerek şubeye veya vekiline gönderilen ilan ve beyannamenin ilgili ticaret sicili
memurluğuna tescil ettirilip,
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi
ile en az bir yerel gazetede ilan
ettirilerek ilanın yer aldığı gazetelerin birer nüshasının Gümrük
ve Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret
Genel Müdürlüğü’ne gönderilmesi zorunludur.
* www.icticaret.gov.tr
Vergi incelemelerinde "nezaket" dönemi
Vergi denetimini yapanlar, vergi mükelleflerinin yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini,
mükellefin hak ve hukukunu da gözetmek suretiyle denetleyecek. Mükelleflere ve diğer şahıslara
karşı nazik, ölçülü ve mesleki saygınlığın gerektirdiği şekilde tutarlı davranılacak.
Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan, “Vergi İncelemelerinde Uygulanacak
Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik” ile “Rapor
Değerlendirme Komisyonlarının Oluşturulması ile
Çalışma Usul ve Esasları
Hakkında Yönetmelik”, 31
Ekim 2011 tarih ve 28101
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Vergi incelemelerinde uyulacak usul ve esasları düzenleyen Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmeliğe göre, vergi incelemelerinde uyulacak temel ilkeler çerçevesinde inceleme
yapanlara “nezaket” kuralı
getirildi.
Buna göre, yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediği, mükellefin hak ve
hukukunu da gözetmek suretiyle denetlenecek. Kanun
hükümlerini
uygularken
kamu hak ve hukukunun
korunmasında gerekli özen
gösterilecek.
Mükelleflere ve diğer şahıslara karşı nazik, ölçülü ve
mesleki saygınlığın gerektirdiği şekilde tutarlı davranılacak. Mensubu oldukları kurumun amaçlarına ve
misyonuna uygun davranış
gösterilecek, mesleğin gerektirdiği itibar ve güvene
layık olunduğu davranışlar-
la da gösterilecek.
Görevin yerine getirilmesinde sürekli gelişim, saydamlık, tarafsızlık, dürüstlük, kamu yararını gözetme,
hesap verilebilirlik ve öngörülebilirlik esas alınacak.
Tüm eylem ve işlemlerde
yasallık, adalet ve dürüstlük
ilkeleri doğrultusunda hareket edilecek, tarafsızlıklarını engelleyecek herhangi
bir etkiye izin verilmeyecek.
Amaç, “ödenmesi gereken
vergi tutarını doğru olarak
tespit etmek olduğunu daima göz önünde bulundurmak ve bu çerçevede inceleme sonucunda, gerekmesi
halinde, mükellef lehine düzeltmelerin de yapılmasını
sağlamak” olacak.
Vergi inceleme görevinin
verilmesi
Vergi inceleme görevi yazı
ile verilecek. İnceleme, bir
veya birden fazla vergi türüne ilişkin olarak yaptırılabilecek. Yürütülmekte olan
incelemeler sırasında farklı
bir mükellef nezdinde ince-
leme yapma ihtiyacı duyulduğunda durum gerekçeleri
ile birlikte bağlı olunan birimlere bildirilecek.
Vergi incelemesi yapmaya
yetkili olanlar, inceleme
görevinin
verilmesinden
itibaren en geç 10 gün içinde işe başlayacak. Vergi incelemesi yapmaya yetkili
olanlar tarafından mükellefin kendisine veya bulunduğu sektöre yönelik olarak
yapılan her türlü araştırma,
inceleme, bilgi isteme ve
yazışma gibi faaliyetler işe
başlandığını gösterecek.
Vergi incelemesi yapmaya
yetkili olanlar, işe başlama
ve incelemeye hazırlık evresi dahil, inceleme görevi sırasında tespit ettikleri
hususları ihtiva eden bir
inceleme dosyası oluşturacaklar. Vergi incelemesi
yapmaya yetkili olanlar,
incelemeye
başlamadan
önce memuriyet sıfatlarını
belirterek, vergi incelemesi
yapmaya yetkili olduklarına dair kimliği nezdinde
inceleme yapılana ve diğer
ilgililere gösterecekler.
Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin (KTY) 12, 13, 14, 15 ve 18
inci maddeleri gereği, yetki belgesi bitim tarihinden;
e) Varsa kısa unvan veya logoya dair belge.
- Yetki Belgesi bitiş süresine 60 gün kala başlayıp Yetki Belgesi bitiş süresine kadar Yetki Belgesi ücretinin %5’i alınarak;
a) Sermaye şartını sağladığına dair bilgi ve belge
- Yetki Belgesi bitiş süresinden 60 gün sonrasına kadar faaliyette bulunmamak kaydıyla Yetki Belgesi ücretinin %5’i alınarak;
B- Özel Şartlara İlişkin Beyan Edilecek Evraklar
b) Kayıtlı özmal taşıtların ruhsat fotokopileri (geçerli fenni muayenesi olacak)
c) Sigortalı personelin istihdam edildiğine dair SGK belgeleri
- Yukarıdaki sürelerde de yenilemesi yapılmayan Yetki Belgeleri 30 gün süre daha verilerek Yetki Belgesi ücretinin %50’si
alınarak;
2- K2 yetki belgesi sahiplerinden birinci fıkranın (a), (b) ve (c)
bentleri ile ikinci fıkranın(a) ve (c) bendinde belirtilen belgeler
istenilmez.
bildirilecek ödeme numarası ile Vakıflar veya Ziraat Bankalarından herhangi bir şubesine yatırmanız halinde, yetki belgenizin geçerlilik tarihinin 5 yıl daha uzatılması mümkün bulunmaktadır.
YETKİ BELGELERİNİN YENİLENMESİ İŞLEMLERİ SIRASINDA;
A- 25/2/2006 tarihine kadar K1 veya K3 yetki belgesi almak üzere başvuran ve bu başvuruya istinaden kendilerine yetki belgesi düzenlenen gerçek kişilerden;
Bununla birlikte, firmalar tarafından aşağıda belirtilen özel
şartların sağlanamaması halinde, adlarına düzenlenen yetki
belgesinin, KTY’nin 19 uncu maddesi çerçevesinde bir başka
yetki belgesi ile değiştirilmesi mümkündür.
1- Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde belirtilen asgari kapasite ve sermaye şartları,
Yukarda belirtilen sürelerden sonra yetki belgenizin yenilenmesi mümkün olmayıp, yetki belgesi kapsamında faaliyette bulunmanız da mümkün olmayacaktır. Aksi durumun tespiti halinde,
4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunun 26 ncı maddesinin (a)
bendi çerçevesinde cezai müeyyide uygulanacaktır.
K TÜRÜ YETKİ BELGESİ YENİLEME İŞLEMLERİ
YETKİ BELGESİ ALMAK VE YENİLEMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER
1- Yetki belgesi yenilemek isteyen gerçek ve tüzel kişilerin aşağıdaki belgeleri tarafınıza ibraz etmeleri zorunludur:
A- Genel Şartlara İlişkin Beyan Edilecek Evraklar
a) Yeni tarihli Oda kayıt belgesi aslı,
b) Son 6 ay içerisinde düzenlenmiş Adli Sicil Belgesi (Firma sahibi, ortakları [A.Ş. ve Kooperatiflerde yönetim kurulu üyelerine ait] ve temsile yetkili kişilere ait),
c) Belge düzenlenmesinden sonra ve Bakanlığımıza beyan edilmemiş tüm değişikliklere ait Ticaret Sicil Gazetelerinin asılları
veya onaylı suretleri,
d) Firmanızı temsil ve ilzama yetkili şahısların değişmesi halinde, ıslak imza ve mühürlü imza sirküleri aslı,
2- 24 üncü maddesinde belirtilen yaş şartı,
3- 43 üncü maddesinin onbeşinci fıkrasında belirtilen orta düzey yönetici mesleki yeterlilik belgesine sahip olma veya bu belgeye sahip kişileri istihdam etme şartı aranmayacaktır.
B- K2 türü yetki belgesi sahibi gerçek kişilerden herhangi bir
şart sağlamaları istenmeyecektir.
C- Yetki belgesi sahibi tüzel kişilerden;
1- K1, K2, K3 türü yetki belgesi sahiplerinden Yönetmeliğin
13 üncü maddesinde öngörülen hususlara ilişkin noksanlıklarını (asgari kapasite ve sermaye şartları) tamamlamaları gerekmektedir.
2- K1, K3 türü yetki belgeleri eki taşıt belgelerine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek taşıtlar için yaş şartı aranmayacaktır. Bu yetki belgeleri için asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal taşıtların ilk başvuru ve faaliyet süresince 20 yaşından büyük olmaması şartı aranacaktır.
3- K2 yetki belgesi eki taşıt belgelerine yaş şartı aranmadan
eşya taşımaya mahsus ticari veya hususi taşıtlar kaydedilebilecektir.
4- K1 yetki belgesi tüzel kişilerin ve K3 yetki belgesi sahiplerinin, en az birer adet orta düzey yönetici türü mesleki yeterlilik
belgesine sahip olmaları veya bu nitelikleri haiz kişi veya kişileri istihdam etmeleri şartı aranacaktır.
11
DENİZLİ TİCARET ODASI
DTO HABER
B
u ayki röportaj konuğumuz, 11 yaşında okul hayatında gazozculuk mesleğine çıraklık yaparak
tanışan, o günden bugüne meşrubat ve gazoz üretimine başarıyla devam eden ve Denizli Ticaret Odası’nda
meclis üyesi olarak görev yapan Mehmet Hulusi Ay.
bir portre
Mehmet Hulusi Ay
►►Bize kendinizi tanıtır
mısınız? (Doğum tarihiniz
ve yeri, eğitim ve askerlik
hayatınız, evlilik tarihiniz,
aileniz-çocuklar-isimleridoğum tarihleri-eğitimleri ve
genel bilgiler)
28 Şubat 1947 yılında Çal’da
doğdum. 1954 yılında Denizli’ye
yerleşerek
okul
hayatıma
Denizli’de devam ettim. Askerlik hayatıma 1967’de Isparta’ da
başladım. Orada 6 ay askerlik
yaptıktan sonra 2 ay Adana’da, 1
yıl Kıbrıs’ ta, 4 ayda Denizli Orduevinde askerlik yaparak toplam
24 ay askerliğimi tamamladım. 5
Eylül 1972’de Seher Filiz hanımla
evlendim. İki tane oğlum var. Uğur
Ergün Ay; 1973 doğumlu Bilkent
Üniversitesi İşletme mezunu evli
ve 2 çocuk babası. Diğeri ise Erhan Ay; 1978 doğumlu Eskişehir
Anadolu Üniversitesi İşletme mezunu ve evli.
►►İş hayatına ne zaman
atıldınız?
raz iş sıkıntısı oluyor. Rekabet
çok olduğu için kazançlarımız
da düşük oluyor. Pet şişeler
çıktığından beri bu böyle oldu.
Büyük firmaların sirkülasyonu fazla olduğu için onların kazançları
yeterli oluyor. Sektörümüz için
mahalli çalışanların her şehirde bir
tane olması gerekir. Yoksa kendi
aramızdaki rekabetler aynı şekilde
sürüp devam eder. Bazı illerde de
gazoz üretimi hiç yok.
►►Bize içerisinde olduğunuz
Eşim emekli öğretmen ve bana
sektörü, yani mesleğinizi
işlerimde her zaman gerekli desteği
anlatır mısınız?
verir. Zaten küçük oğlum benimle
birlikte çalışıyor. Diğeri ise ara- Biz sabah 8:30 da firmamızın
ba ticareti yapıyor. Çocuklarım kapısını açarız. Sonra üretime
her durumda yanımdalar ve bana başlarız. İş yerimizde 5 kişi
çalışıyoruz.
destek olurlar.
►►Geçmişten bugüne
►►Mesleğinizde yaşadığınız
mesleğinizle ilgili neler
zorluklar oluyor mu?
söylersiniz? Neler değişti?
Sektördeki sıkıntılardan söz
Ben kendimi bildiğim zamandan,
eder misiniz?
Sirkülasyon
azaldıkça
bi- 1992’li yıllara kadar iyi kazançlar
sağlıyorduk. O zamanlar teknoloji
zayıftı. Türkiye’de hiçbir kimse
mal yetiştiremiyordu. Bayiliğini
yapanlarda, imalatını yapanlarda
çok para kazanırdı. Ama 1992
yılından bu yana artık ambalajlar
büyüdü. Yani 1 cam şişe yerine 2,5
litrelik içecekler daha çok tüketilmeye başlandı. Yani sirkülasyon
çok yüksek ama kazançlar düşük.
ise işlerimiz yavaşlar. Tabi ben
işimi her zaman memnuniyetle
1958 yılında, 11 yaşımdayken yaz yaparım.
►►Ticarete başlamadan
tatillerinde çalışmaya başladım.
önce hayalinizde yapmak
Okula
gittiğim
dönemlerde
istediğiniz başka bir iş var
harçlığımı kazanırdım.
mıydı?
►►Sektöre nasıl girdiniz?
Gazozculuk mesleğine ilk olarak Haddehanecilik yapmak istedim
1958 yılında çıraklıkla başladım. ama maliyeti yüksek olduğu için
Askerlik dönüşünde 3 yıl daha gerçekleştiremedim.
►►İşlerinizde ailenizin size
işlere bu şekilde devam ettim.
olan desteği nelerdir?
1972 yılında ise meşrubat bayiliği
açarak ticarete atıldım.
1992
yılından sonra da üretime geçtim. O günden bugüne ise gazlı
içecek üretimine devam ediyoruz. Görüldüğü üzere çıraklıktan
bugünlere kadar geldik.
►►Mesleğinizin avantajları
ve dezavantajları nelerdir?
Kaliteli mal yapıldıktan sonra
özellikle yaz aylarında sirkülâsyon
çok iyi olur. Havalar ısınınca bizim
işler hızlanır, havalar soğuyunca
1985 senesinde teneke ürünü iki
ortak olarak Türkiye’de ilk Denizli ve Ankara’ya getirdik. Kıbrıs’ta
askerlik yaptığım için oradakilerle
görüşme fırsatı buldum. Onlarda
Türkiye açılımını olumlu buldular. Türkiye’ye teneke kolayı
ilk olarak ben getirdim diyebilirim. Tabi başta arkadaşlarımızı
alıştırmak için neler çektik.
Kimse tenekedeki içeceği almaz,
tenekede içecek olmaz diyorlardı.
Ama herkes sonradan benimsedi.
O yıllarda işlerimin açıklığından
dolayı çok iyi paralar kazandım.
►►Ticarete yeni atılmayı
düşünen gençlere neler
tavsiye ederseniz?
Öncelikle kişi hangi mesleğe
hevesleniyorsa o mesleği yapmalı.
Ne olursa olsun, özellikle babadan
gelme bir meslek değilse işe
atılmadan önce o işle ilgili
çıraklık veya stajının yapılması
gerekir. Eğer sermaye yoksa hemen ticarete atılmamasını tavsiye
ederim. Yoksa mesleğe borçlarla,
faizlerle girilmesini tavsiye etmem. Çünkü yeni başlanmış ticaretin maddi yükümlülüğü çok
zor oluyor.
►►Denizli Ticaret Odasında
meclis üyeliği yapmış bir kişi
olarak odanın faaliyetlerini
nasıl değerlendirirsiniz?
Denizli Ticaret Odasında ki ilk
meclis üyeliğim. Meclis üyesi
olmadan öncede 3 dönem komitede görev aldım. Şuanda da meclis üyeliğimle birlikte komite
üyeliğime devam ediyorum.
Odamızın faaliyetleri çok aktif
bir şekilde devam ediyor. Herkes yeri geldiğinde kendinden
fedakârlık yapıp, kendi işlerini
bile bırakarak gönülden ve isteyerek çalışıyorlar. Denizli Ticaret
Odasının personelinden de oldukça memnunum. Denizli Ticaret
Odası Başkanı Necdet beyde çok
iyi çalışıyor ve görevini hevesle,
başarıyla yapıyor. Yönetimdeki diğer arkadaşların hepside
görevini severek yapıyorlar. Meclis başkanı ve meclis üyeleri de
aynı şekilde özveriyle çalışıyorlar.
Odamızda herkes çok güzel ve fedakarca çalışıyor.
Oda olarak fuarlara katılıyoruz.
Toplantılara
ve
eğitimlere
çoğunlukla katılmaya çalışıyoruz.
Çeşitli yatırımlara teşvik için
başkan ve diğer yönetim üyeleri
başarılı çalışmalar yapıyorlar.
Oda üyelerine nasıl faydalı olabileceklerse ellerinden gelen tüm
her şeyi yapıyorlar. Meclis üyesi olarak bende üzerime düşen
görevi en iyi şekilde yapmaya
çalışıyorum.
12
DENİZLİ TİCARET ODASI
DTO HABER
Gıda'nın kalbinde üç Denizlili Firma
Denizli Ticaret Odası, Almanya'nın Köln kentinde 8-12 Ekim tarihleri arasında
gerçekleştirilen ANUGA 2011 Fuarı'nda stand açan 3 Denizlili firmayı yalnız bırakmadı
NUGA Fuarı’nda dikkatleri çekmek isteyen gıda
firmaları, yeni ve ilginç ürünler
sergiledi. 100 ülkeden toplam 6
bin 596 firmanın katıldığı fuarda,
Türkiye, en fazla katılımcı sıralamasında 197 firma ile 8. sırada
bulundu. Gıda sektörünün gelişmesinde ve yeni pazarlara açılmasında önemli bir rolü üstlenen
bu fuarda, Türk ürünlerinin tanıtımı başarıyla gerçekleştirildi.
Denizli Ticaret Odası Yönetim
Kurulu Üyeleri Ramazan Çelik-
kol ile Ali Önal, Meclis Üyeleri
Nevzat Yakı ile Ferudun Şeker,
ANUGA Fuarı’na yönelik inceleme gezisi gerçekleştirdi.
Heyetin fuar izlenimleri
Denizli Ticaret Odası heyetinin
fuar izlenimleri şu şekilde oluştu:
“İki yılda bir düzenlenen ve 100
ülkenin katıldığı fuarda, dünyadaki sektör temsilcileri ve kaliteli ürün arayan birçok müşteri
bir araya geldi. Piyasayı görmek,
sektördeki oyuncularla bilgi paylaşımı için fuara katılımın önemli olduğunu düşünüyoruz. 31.
ANUGA Fuarı’nda, son yıllarda
Türk firmalarının daha çok işlenmiş gıdalarla boy gösterdiğini
gözlemledik. Denizli’den de üç
firmanın fuarda yer alması bizleri çok memnun etti. Fuar organizasyonunu gerek katılımcılar
gerekse de ziyaretçiler açısından
faydalı olduğunu düşünüyoruz.”
“İki yılda bir düzenlenen ve 100 ülkenin katıldığı fuarda, dünyadaki sektör temsilcileri ve kaliteli ürün arayan birçok müşteri bir araya geldi.
“
A
“
Denizli Ticaret Odası üyeleri Ahşap İşleme
Makinesi ve İntermob fuarlarındaydı
Denizli Ticaret Odası’nın 12. ve 23. meslek grubu
üyeleri, Tüm Fuarcılık Yapım (Tüyap) A.Ş. tarafından gerçekleştirilen Ağaç İşleme Makinesi 2011 ve
İntermob 2011 fuarlarında, mobilya sektöründeki
son gelişmeleri yerinde takip etti.
Ahşap ve mobilya sektörlerinin
Avrasya’daki en büyük buluşma noktası olan “Ağaç İşleme
Makinesi 2011 – 24. Uluslararası Ağaç İşleme Makineleri,
Kesici Takımlar, El Aletleri
Fuarı” ve “İntermob 2011 - 14.
Uluslararası Mobilya Yan Sanayi ve Aksesuarları Fuarı”,
bu yıl 15-19 Ekim 2011 tarihlerine Tüyap Fuar ve Kongre
Merkezi’nde düzenlendi. Avrupa Ağaç İşleme Makinesi
Üreticileri Federasyonu’nun
(EUMABOIS)
konusunda
Türkiye’de desteklediği tek
fuar olan Ağaç İşleme Makinesi 2011 ve Mobilya Aksesuar
Sanayiciler Derneği (MAKSDER) tarafından desteklenen
İntermob 2011, 24 ülkeden 6
bin 73’ü yabancı olmak üzere
toplam 53 bin 487 profesyonel
katılımcının iştirakiyle gerçekleştirildi.
Denizli Ticaret Odası’nın geleneksel etkinliklerinden biri
haline gelen Ağaç İşleme Makinesi ve İntermob fuar gezisi-
ne bu yıl 12. Meslek grubu ve
23. Meslek grubu üyelerinden
oluşan 50 kişilik bir heyetle katılım sağlandı. Fuarın yapıldığı
34 bin 500 metrekarelik alanda
araştırma ve incelemelerde bulunan heyet; geçen seneye göre
yüzde 50 büyüyen fuarların ahşap ve mobilya yan sanayi ile
ilgili birçok alanda gerekli ihtiyaçları sunduğunu, bu sektörde
faaliyet gösteren tüm üyelerin
fuarı ziyaret etmesi gerektiği
görüşünü belirtti.
Download

Gazete 31 - Denizli Ticaret Odası