BOHEMIAN VENTURES
www.venturesbooks.cz
Katalog PEARSON ELT 2015
D O P O R U Č E N É T I T U LY P R O V Ý U K U A N G L I Č T I N Y
Služby, které oceníte
Active Teach
MyEnglishLab
SOFTWARE K UČEBNICÍM PRO UČITELE
ONLINE PRACOVNÍ SEŠIT VHODNÝ PRO BLENDED LEARNING
Active Teach funguje jako interaktivní digitální učebnice se zoom efektem, interaktivními cvičeními,
audiem, videem, testy k vytištění, extra materiály a tisknutelnými pracovními listy. Active Teach
zahrnuje nástroje pro práci s interaktivní tabulí. Software využijete společně s Vaší interaktivní
tabulí nebo projektorem.
POUŽITÍ: dataprojektor, IWB, počítač
OBOHACENÍ VÝUKY:
• Online pracovní sešit plně propojený s výukovými materiály kurzu
• Interaktivní cvičení, testy, audio i video
Active Book
VÝSLEDKY UČENÍ:
• Automatické vyhodnocování cvičení, průběžné testování a sledování vývoje pokroku studenta
• Kompletní přehled o aktivitách studentů, okamžité vyhodnocení zadaných cvičení
• Přehledná třídní kniha a známkování
• Analyzování práce studentů, včetně nejčastějších chyb, pomáhající stanovit postup výuky
DIGITÁLNÍ PODOBA UČEBNICE PRO STUDENTY
Digitální verze učebnice, která je na CD jako součást vybraných učebnic. Obsahuje také video a audio
nahrávky. Active Book umožňuje studentům zábavné procvičování látky probrané v rámci výuky.
POUŽITÍ: počítač
FLEXIBILNÍ ŘEŠENÍ:
• Nástroje pro individualizaci výuky a možnost vzájemné komunikace
• Vhodné do školní třídy i pro firemní kurzy
POUŽITÍ: počítač, tablet, chytré
telefony, online přístup
eText
ELEKTRONICKÁ KNIHA PRO TABLETY S DALŠÍMI FUNKCEMI
Obsahuje digitální podobu kurzu s funkčním audiem a videem. Po obdržení kódu eText stáhnete
do svého tabletu nebo počítače. Elektronická kniha je dostupná pro vybrané tituly vydavatelství
Pearson.
POUŽITÍ: tablet, počítač
Tituly, pro které si můžete zakoupit eText: Our Discovery Island, New Challenges,
Choices, Speakout.
Tituly, pro které si můžete zakoupit učebnici, jejíž součástí je kód k MyEnglishLab:
Next Move, Choices, MyGrammarLab, Speakout, Market Leader, Cutting Edge 3rd ed. a další
www.myenglishlab.com
Poskytujeme podporu i zaškolení k MyEnglishLab, kontaktujte nás na [email protected]
1
MATEŘSKÁ ŠKOLA
ZÁKLADNÍ ŠKOLA – 1. STUPEŇ
MY LITTLE ISLAND
OUR DISCOVERY ISLAND
British English • 3 levels • Starter
British English • 6 levels • A1-A2
• Rozvoj komunikačních dovedností dětí
• V každé úrovni knihy nové dobrodružství, které rozvíjí kognitivní, emocionální
a sociální dovednosti dětí
• Využití zajímavých postav a poutavých příběhů motivujících děti k poslechu a mluvení
v angličtině
• Orientace na vývoj kognitivních, emocionálních a sociálních dovedností
• Variabilní opakování – písničky, říkanky a hry podporující rozvoj slovní zásoby
a gramatické procvičování
www.venturesbooks.cz/pro-materske-skolky/my-little-island
• Extra procvičování v rámci hry, která je součástí žákovské sady (dostupná online
a na CD, které je součástí pracovního sešitu)
British English
Student Book / CD-ROM
Teacher’s Book
Activity Book /Audio CD
ActiveTeach
Audio CD
Flashcards
Level 1
9781447913580
9781408286616
9781447913573
9781408286562
9781408286579
9781408286593
Level 2
9781447913603
9781408286708
9781447913597
9781408286654
9781408286661
9781408286685
Level 3
9781447913627
9781408286791
9781447913610
9781408286739
9781408286746
9781408286777
• Barevný Teacher’s Book se stránkami učebnice, návody k jednotlivým cvičením
a aktivitám a zpracovanou úvodní metodikou k celému kurzu
• České slovníčky, přepisy písniček, motivující nálepky do tříd, plakáty, krásné příběhové
karty, připravené ŠVP, certifikáty pro studenty
Schvalovací doložka MŠMT
www.venturesbooks.cz/pro-zakladni-skoly/our-discovery-island
British English
Pupil’s Book w/ pin code
Teacher’s Book w/ pin code
Activity Book w/ CD-ROM
ActiveTeach
Audio CD
DVD
Flashcards
Storycards
Posters
Starter Level
9781408238400
9781408238424
9781408251256
9781408238387
9781408238356
9781408238363
9781408238370
9781408238417
9781408238394
Level 1
9781408238523
9781408238547
9781408251263
9781408238509
9781408238479
9781408238486
9781408238493
9781408238530
9781408238516
Level 2
9781408238639
9781408238653
9781408251270
9781408238615
9781408238585
9781408238592
9781408238608
9781408238646
9781408238622
Pupil’s Book w/ pin code
Teacher’s Book w/ pin code
Activity Book w/ CD-ROM
ActiveTeach
Audio CD
DVD
Flashcards
Storycards
Posters
Level 3
9781408238745
9781408238769
9781408251287
9781408238721
9781408238691
9781408238707
9781408238714
9781408238752
9781408238738
Level 4
9781408238851
9781408238868
9781408251294
9781408238820
9781408238806
9781408238813
–
–
9781408238837
Level 5
9781408238950
9781408238967
9781408251317
9781408238929
9781408238905
9781408238912
–
–
9781408238936
HRA OUR
DISCOVERY ISLAND
Hra Our Discovery Island tematicky přímo navazuje
na obsah učebnice. Děti tak mohou procvičovat angličtinu
zábavnou formou mimo vyučovací hodinu. Děti si vytvoří
vlastní postavičku a hrají, objevují, tvoří a přicházejí
do kontaktu s angličtinou v digitálním prostředí.V rámci
online hry má učitel přehled o činnosti
dětí ze třídy.
APLIKACE K OUR
DISCOVERY ISLAND
Procvičování angličtiny může být tak zábavné díky
novým aplikacím Poptropica.
Řada učebnic Our Discovery Island je inspirována populární hrou Poptropica, kterou si oblíbily miliony dětí po celém
světě. Pearson pro děti připravil zdarma dostupnou verzi
této hry, ve které děti zažívají neuvěřitelná dobrodružství
na tajemných ostrovech.
www.ourdiscoveryisland.com
Hra volně ke stažení:
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.pearsoned.poptropica
https://itunes.apple.com/us/app/poptropica/id818709874?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
3
ZÁKLADNÍ ŠKOLA – 1. STUPEŇ
ZÁKLADNÍ ŠKOLA – 2. STUPEŇ
DISCOVER ENGLISH
POPTROPICA
ENGLISH FAMILY
READING APP
POPTROPICA ENGLISH
WORD GAMES APP
Mladí čtenáři objevují svět zvaný Poptropica
a zároveň rozvíjejí svou schopnost
porozumnění, čtení a slovní zásobu.
Naleznete zde animované příběhy
a interaktivní cvičení.
Procvičování anglické slovní zásoby díky třem odlišným
hrám.V každé z nich naleznete tři minihry.
British English • 5 levels • A1-B1
• Učebnice, která byla speciálně upravena pro české školy na základě rozsáhlého
průzkumu mezi učiteli
• Zaujme výběrem témat, mezipředmětovým propojením a přehlednou grafikou
• Připravené sebehodnocení a shrnutí nabytých dovedností
• Vydáno s českým pracovním sešitem
• Přehledná učitelská kniha
• Připravené ŠVP
Schvalovací doložka MŠMT
Dostupné pro Android:
www.venturesbooks.cz/pro-zakladni-skoly/discover-english
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pearson.poptropicawordgame
Our Discovery Island Penguin Kids
Speciální řada četby pro nejmenší děti Penguin Kids s příběhy a postavičkami z učebnice Our Discovery Island.
NEW ENGLISH ADVENTURE
NOVINKA!
British English
CZ Student’s Book
CZ Activity Book + CD-ROM
Teacher’s Book + Test CD-ROM
Class CD
Active Teach
Level 1
9788376000060
9788376001791
9788376003184
9788376001906
9788376001890
Level 2
9788361243922
9788376001807
9788376003207
9788376001944
9788376001937
British English • 5 levels • A1-B1
• Nová edice oblíbeného kurzu seznamujícího děti s fascinujícím světem angličtiny
za pomoci nejoblíbenějších filmových postaviček Disney-Pixar
• Nová aktualizovaná verze učebnice Challenges
• Poutavé barevné příběhy Mickey Mouse a jeho přátel
Level 4
9788361243946
9788376001821
9788376001753
9788376002026
–
Level 5
9788361243953
9788376001838
9788376001784
9788376002064
–
NEW CHALLENGES
British English • 4 levels • CEF A1
• Známé postavičky motivují děti ke studiu a zapamatování anglických slovíček
a jazykových struktur
Level 3
9788361243939
9788376001814
9788376003221
9788376001982
9788376001975
• Lekce jsou jak zábavné, tak vzdělávací a témata inspirativní a motivační. Studenti
získávají jazykové dovednosti systematickým způsobem a jsou motivováni k tomu, aby
převzali odpovědnost za své vlastní učení
• Doporučujeme pro nižší ročníky víceletých gymnázií a třídy s rozšířenou výukou
angličtiny
• Motivující aktivity a snadno zapamatovatelné písničky
• Vypracované ŠVP a anglicko-české slovníčky
Where learning is an adventure!
Schvalovací doložka MŠMT
Interaktivní cvičení k procvičování probrané látky, na které jste byli zvyklí z CD nyní
na www.english.com/challenges.
www.venturesbooks.cz/pro-zakladni-skoly/new-english-adventure
www.venturesbooks.cz/pro-zakladni-skoly/new-challenges
British English
Pupil’s Book
Activity Book
Teacher’s Book
ActiveTeach
Class CD
Songs CD
DVD
Posters
Flashcards
Story Cards
4
Starter Level A
9781447949091
9781447949084
9781447949077
9781447949053
9781447949060
9781447949107
9781447983767
9781405818919
9781447949213
9781447973614
Starter Level B
9781447949145
9781447949114
9781447949152
9781447949121
9781447949138
9781447949442
9781447983774
9781405818926
9781447949213
9781447973560
Level1
9781447948957
9781447948988
9781447948971
9781447948933
9781447948940
9781447948964
9781447983743
9781447983811
9781447949299
9781447973584
Level 2
9781447949002
9781447948995
9781447949046
9781447949008
9781447949015
9781447949039
9781447983750
9781447983828
9781447949374
9781447973607
British English
Student’s Book
Teacher’s Book
Teacher’s Book w / Multi-Rom
Workbook w / Audio CD
ActiveTeach
Class CDs
Starter
9781408258354
9781408258453
–
9781408298480
9781408258552
9781408258507
Level 1
9781408258361
–
9781408288900
9781408284421
9781408258569
9781408258514
Level 2
9781408258378
–
9781408288917
9781408286135
9781408258583
9781408258521
Level 3
9781408258385
–
9781408298428
9781408298435
9781408258576
9781408258538
Level 4
9781408258392
9781408258491
–
9781408298466
9781408258590
9781408258545
5
ZÁKLADNÍ ŠKOLA – 2. STUPEŇ
STŘEDNÍ ŠKOLA
CHOICES
21st
century
skills
NEXT MOVE APP
British English • 4 levels • A1-B2+
• Intenzivní příprava na maturitu
Aplice pro Android a iOS (iPhone, iPad), která obsahuje zábavné
kvízy, ve kterých studenti procvičují angličtinu a získávají zajímavé
informace.
21st
21st
century
century
century
learning
content
tools
21st
• Velmi flexibilní kurz pro učitele i studenty – výhoda pro mixed ability classes
• Integrovaná výuka dovedností pro 21. století
• Využívá dvě úrovně poslechů a induktivní i deduktivní přístupy k vysvětlení
gramatického jevu
21st
• Tematické sekce k prohloubení jednotlivých dovedostí – Topic Talk, Grammar
Skills, Writing Workshop, Speaking Workshop
century
context
• Prvky podporující interaktivní výuku: učitelský Active Teach, online systém pro
zpracování domácích cvičení MyEnglishLab, digitální verze učebnice do tabletu
eText
• Zpracované anglicko-české slovníčky a ŠVP
NEXT MOVE
British English • 4 levels • A1-B1
„What I liked in the classes was the Culture Choice, Language Choices,
and basically the whole concept of giving choice to students and
teachers.The students enjoy being challenged.“
(Silvia Crnic, ELT Teacher, Croatia)
• Zábavná témata, mezipředmětové propojení a přehledná struktura
• Oddíly rozvíjející samostatnost žáka a sebehodnocení
• Reaguje na požadavek škol zapojit digitální technologie do výuky
• Vybrat si můžete z učebnice a pracovního sešitu nebo zpestřit výuku digitálními
materiály: interaktivním Active Teachem, online pracovním sešitem MyEnglishLab
nebo eTextem
• K dispozici české slovníčky, zpracované ŠVP
Schvalovací doložka MŠMT
www.venturesbooks.cz/pro-zakladni-skoly/next-move2
British English
Student’s Book
Student’s Book w/ MyEnglishLab
Teacher’s Book w/ Multi-ROM
Workbook w/ MP3
Active Teach
Class Audio CDs
Level 1
9781408293614
9781447943556
9781447943563
9781447943570
9781408293775
9781408293539
Level 2
9781408293621
9781447943587
9781447943594
9781447943600
9781408293782
9781408293546
Level 3
9781408293638
9781447943617
9781447943624
9781447943631
9781408293799
9781408293591
Level 4
9781408293645
9781447943648
9781447943655
9781447943662
9781408293805
9781408293607
www.venturesbooks.cz/pro-stredni-skoly/choices
British English
Student’s Book
Student’s Book w My EnglishLab
Teacher’s Book w/ Multi-ROM
Workbook w/ Audio CD
ActiveTeach
Class Audio CDs
eText for students
Elementary
9781408242025
9781447928812
9781447901648
9781447901655
9781408242292
9781408242445
9781447954583
Pre-intermediate
9781408242049
9781447905660
9781408289792
9781408296196
9781408242315
9781408242469
9781447954606
Intermediate
9781408242032
9781447905653
9781408296172
9781408296158
9781408242308
9781408242452
9781447954590
Upper Intermediate
9781408242056
9781447928829
9781447901662
9781447901679
9781408242322
9781408242476
9781447954613
NEW SUCCESS
British English • 4 levels • A1-B2+
• New Success nabízí testovací a evaluační systém i důkladnou přípravu na maturitní
zkoušku
• Akademicky zaměřená učebnice pro zvídavé studenty – doporučujeme
na gymnázia
6
%
• Podnětná témata přispívající ke komunikativnímu zaměření výuky
• Součástí učebnice je Active Book – digitální verze knihy do počítače
• K dispozici slovníčky a vypracované ŠVP
www.venturesbooks.cz/pro-stredni-skoly/new-success
British English
Student’s Book w/ ActiveBook
Teacher’s Book w/ DVD-ROM
Workbook w/ Audio CD
ActiveTeach
Class CDs
Elementary
9781408271506
9781408297087
9781408297094
9781408249017
9781408249024
Pre-intermediate
9781408271513
9781408297131
9781408297148
9781408249260
9781408249277
Intermediate
9781408297100
9781408297117
9781408297124
9781408249147
9781408249154
Upper Intermediate
9781408297155
9781408297162
9781408297179
9781408249383
9781408249406
7
STŘEDNÍ ŠKOLA
GRAMATIKA
REAL LIFE
MYGRAMMARLAB
British English • 5 levels • A1-C1
3 levels • A1-C1
• Zaměření na praktické využití jazyka
Unikátní gramatika propojující knihu a online platformu. Propojení knihy a online materiálů
nabízí každému studentovi flexibilitu ve způsobu učení.
• Propracovaný systém maturitní přípravy a přehledné vysvětlení gramatiky
s množstvím procvičování
British English
Student’s Book
Workbook/Audio CD
Teacher’s Book
Class Audio CD
Active Teach
• Vhodné pro třídy se smíšenou úrovní znalosti angličtiny - cvičení v různých stupních
obtížnosti
Kniha
• Český pracovní sešit se slovníčkem pro úrovně Elementary, Pre-Intermediate
a Intermediate
• Každý modul má své téma a gramatika je tak zasazena do kontextu
www.venturesbooks.cz/pro-stredni-skoly/real-life
• Tematické články rozvíjející slovní zásobu
Elementary
9788376002477
9788376002484
9781405897143
9781405897297
9781405897426
Pre-intermediate
9788376002538
9788376002545
9781405897167
9781405897310
9781405897440
Intermediate
9781405897051
9788376002514
9781405897150
9781405897303
9781405897433
Upper Intermediate
9781405897075
9781408239483
9781405897174
9781405897327
9781405897457
Advanced
9781405897037
9781408239445
9781405897136
9781405897280
9781405897419
• Jasné a srozumitelné vysvětlení gramatiky
• Množství cvičení k opakování probrané látky
Online platforma MyEnglishLab sloužící k procvičování
• Obsahuje: diagnostický, postupový a výstupní test na konci každého modulu
• Součástí jsou extra cvičení ke každé sekci knihy s okamžitým vyhodnocením a zpětnou
vazbou k odpovědi
• Výhodou je možnost opakování cvičení
• Videa s názorným vysvětlením gramatických jevů
• Procvičování výslovnosti
• Extra gramatická cvičení k certifikovaným zkouškám z angličtiny
Mobilní aplikace s množstvím cvičení
• Cvičení do chytrého telefonu umožňující procvičování kdykoliv a kdekoliv
www.venturesbooks.cz/gramatiky/my-grammar-lab
MyGrammarLab (with key)
Elementary
9781408299135
Intermediate
9781408299159
Advanced
9781408299111
MyGrammarLab (without key)
9781408299142
9781408299166
9781408299128
Kni ha
68
+
Online pla tfo rm a +
Mo bilní
aplika ce
9
VÝUKA DOSPĚLÝCH
VÝUKA DOSPĚLÝCH
HRH the Duke of Edinburgh
English Language Book Award
2011 Winner
SPEAKOUT
CUTTING EDGE THIRD EDITION
British English • 6 levels • A1-C1
British English • 6 levels • A1-C1
• Moderní řada učebnic vydaná ve spolupráci s BBC,
která studenty motivuje díky používání autentických materiálů a reálné angličtiny
• Nejnovější edice řady učebnic Cutting Edge přináší nové texty, cvičení a témata
a zachovává to, co je na původní edici tak oceňované – důkladně propracovaný sylabus
a komunikativní přístup
• Komplexní přístup k rozvoji jazyka se zaměřením na přirozenou komunikaci
• Rozhovory natočené BBC – tzv. video podcasts – zajišťují kontakt studentů
s každodenní angličtinou a podporují komunikativní přístup
• Delší lekce vhodné pro kurzy s vyšší hodinovou dotací
www.venturesbooks.cz/vyuka-dospelych/speakout
www.venturesbooks.cz/vyuka-dospelych/new-cutting-edge
Student’s Book w/ DVD & ActiveBook
Student’s Book w/ DVD & ActiveBook w/ MyEnglishLab
Student’s eText
Teacher’s Book
Workbook w/ Audio CD (w/ key)
Workbook w/ Audio CD (no key)
ActiveTeach
Class CD
Starter
9781408291818
9781408276099
9781447941965
9781408216903
9781408259535
9781408259528
9781408216842
9781408216835
Elementary
9781408219300
9781408276068
9781447941873
9781408216552
9781408259474
9781408259467
9781408216477
9781408216460
Pre-intermediate
9781408219324
9781408276082
9781447941934
9781408216804
9781408216743
9781408259504
9781408216750
9781408216736
Student’s Book w/ DVD & ActiveBook
Student’s Book w/ DVD & ActiveBook w/ MyEnglishLab
Student’s eText
Teacher’s Book
Workbook w/ Audio CD (w/ key)
Workbook w/ Audio CD (no key)
ActiveTeach
Class CD
Intermediate
9781408219317
9781408276075
9781447941903
9781408216651
9781408259498
9781408259481
9781408216705
9781408216583
Upper Intermediate
9781408219331
9781408276105
9781447941989
9781408217054
9781408259559
9781408259542
9781408216972
9781408216965
Advanced
9781408267493
9781408276051
9781447941842
9781408216422
9781408259566
9781408259450
9781408216347
9781408216330
• Propracovaný gramatický sylabus zaměřený na nejpoužívanější slovní zásobu
Student’s Book w/DVD
Student’s Book w/DVD and MyEnglishLab
Teacher’s Book w/Resource Disc
Workbook (w/ key)
Workbook (no key)
ActiveTeach
Online Workbook Audio Material
Starter
9781449736947
9781447962250
9781447936978
9781447906704
9781447906728
9781447906735
ONLINE
Elementary
9781447936831
9781447944034
9781447936862
9781447906414
9781447906407
9781447906322
ONLINE
Pre-intermediate
9781447936909
9781447944058
9781447936930
9781447906636
9781447906643
9781447906544
ONLINE
Student’s Book w/DVD
Student’s Book w/DVD and MyEnglishLab
Teacher’s Book w/Resource Disc
Workbook (w/ key)
Workbook (no key)
ActiveTeach
Online Workbook Audio Material
Intermediate
9781447936879
9781447944041
9781447937579
9781447906520
9781447906537
9781447906438
ONLINE
Upper Intermediate
9781447936985
9781447944065
9781447937012
9781447906773
9781447906872
9781447906780
ONLINE
Advanced
9781447936800
9781447962243
9781447936824
9781447906292
9781447906315
9781447906216
ONLINE
NEW TOTAL ENGLISH
British English • 6 levels • A1-C1
• Komunikativní a přehledný kurz založený na CEFR s jasným cílem výuky a multimédii
jako běžnou součástí studentských materiálů
• DVD, Online Vocabulary Trainer a Writing Bank
• Kompaktní lekce uzpůsobená na 90 minut
www.venturesbooks.cz/vyuka-dospelych/new-total-english
10
Student’s Book w/ ActiveBook
Student’s Book w/ ActiveBook & MyEnglishLab
Teacher’s Book w/ CD-ROM
Workbook w/ Audio CD (w/key)
Workbook w/ Audio CD (no key)
ActiveTeach
Class Audio CD
Starter
9781408267219
–
9781408267295
9781408267394
9781408267400
9781408255070
9781408254318
Elementary
9781408267165
9781408267158
9781408267264
9781408267332
9781408267349
9781408255063
9781408254264
Pre-intermediate
9781408267202
9781408267196
9781408267288
9781408267370
9781408267387
9781408255056
9781408254295
Student’s Book w/ ActiveBook
Student’s Book w/ ActiveBook & MyEnglishLab
Teacher’s Book w/ CD-ROM
Workbook w/ Audio CD (w/key)
Workbook w/ Audio CD (no key)
ActiveTeach
Class Audio CD
Intermediate
9781408267189
9781408267172
9781408267271
9781408267356
9781408267363
9781408255100
9781408254288
Upper Intermediate
9781408267240
9781408267233
9781408267301
9781408267417
9781408267424
9781408255094
9781408254271
Advanced
9781408267141
–
9781408267257
9781408267318
9781408267325
9781408255087
9781408254301
11
VÝUKA OBCHODNÍ ANGLIČTINY
VÝUKA OBCHODNÍ ANGLIČTINY
LIFESTYLE
INTELLIGENT BUSINESS
4 levels • A1-C1
5 levels • A1-C2
• Řada učebnic pro dospělé, kteří potřebují zvládnout angličtinu pro práci, cestování
a denní komunikaci
• Moderní učebnice obchodní angličtiny, která představuje nový směr ve výuce:
propojení výuky angličtiny s výukou obchodních znalostí a dovedností
• Lifestyle skvěle splňuje požadavky kladené na tzv. soft business učebnice
• Intelligent Business pomáhá studentům rozšířit si znalosti klíčových obchodních
konceptů za použití autentických materiálů z the Economist©
www.venturesbooks.cz/business-a-esp/lifestyle
• Skills Book je zaměřená na získávání adekvátních komunikačních dovedností
www.venturesbooks.cz/business-a-esp/intelligent-business
Coursebook w/ CD-ROM
Teacher’s Book w/ Test Master
Workbook w/ Audio CD
ActiveTeach
Class CDs
Elementary
9781408237113
9781408237120
9781408237137
9781408259917
9781405863735
Pre-intermediate
9781408237175
9781408237182
9781408237199
9781408259931
9781405863896
Intermediate
9781408237144
9781408237151
9781408237168
9781408259924
9781405863810
Upper Intermediate
9781408297780
9781408297797
9781408297803
9781408291535
9781408291559
MARKET LEADER 3RD EDITION
5 levels • A1-C2
• Market Leader 3rd Edition je špičková řada učebnic pro výuku Business English
• Ve spolupráci s the Financial Times přináší aktuální a reálné články, témata, slovní
zásobu a případové studie z obchodu, ekonomie, financí, marketingu, managementu
a bankovnictví
• Rozhovory s experty z oboru, případové studie a poslechy na DVD a sekce Working
Across Culture
Coursebook w/ CD-ROM
Skills Book w/ CD-ROM
Teacher’s Book w/ Test Master Multi-ROM
Workbook w/ Audio CD
Audio CDs
DVD
Video Resource Book
Elementary
9781408255988
9781405881418
9781405881425
9781405881432
9781405849760
–
–
Pre-intermediate
9781408256008
9780582846920
9781405843393
9780582846951
9780582840515
–
–
Coursebook w/ CD-ROM
Skills Book w/ CD-ROM
Teacher’s Book w/ Test Master Multi-ROM
Workbook w/ Audio CD
Audio CDs
DVD
Video Resource Book
Upper Intermediate
9781408256015
9780582846968
9781405843416
9780582846999
9780582840539
9781405837514
9780582848078
Advanced
9781408255971
9781408267950
9781408267967
9781408267974
9781408217740
–
–
Intermediate
9781408255995
9780582846883
9781405843409
9780582846913
9780582840522
9781405837507
9780582847996
ZKOUŠKY
www.venturesbooks.cz/business-a-esp/market-leader
12
Course Book w/ DVD-ROM
Course Book w/ DVD-ROM & MyEnglishLab
Teacher’s Book w/ Test Master CD-ROM
Practice File w/ CD
ActiveTeach
Course Book Audio CD
Test File
Elementary
9781408237052
9781447922261
9781408279212
9781408237069
9781408259955
9781408219652
9781408219720
Pre-intermediate
9781408237076
9781447922285
9781408279229
9781408237083
9781408259979
9781408219836
9781408219904
Course Book w/ DVD-ROM
Course Book w/ DVD-ROM & MyEnglishLab
Teacher’s Book w/ Test Master CD-ROM
Practice File w/ CD
ActiveTeach
Course Book Audio CD
Test File
Upper Intermediate
9781408237090
9781447922292
9781408268032
9781408237106
9781408259986
9781408219928
9781408219997
Advanced
9781408237038
9781447922254
9781408268025
9781408237045
9781408259948
9781408219560
9781408219638
Intermediate
9781408236956
9781447922278
9781408249499
9781408236963
9781408259962
9781408219744
9781408219812
MATURITA ACTIVATOR a EXAM ACCELERATOR
British English • B1 a B2
• Intenzivní příprava na maturitu z angličtiny
• Obsahuje tři části: referenční, lexikálně-gramatickou a tematickou
• Zahrnuje modelové texty k části psaní, zkouškové strategie, tipy a návody, jak úspěšně
zdolat nástrahy maturity
• Shrnutí potřebných gramatických jevů a gramatická cvičení ve zkouškových formátech
www.venturesbooks.cz/pro-stredni-skoly/maturita-activator
Maturita Activator
Student’s Book w/ Audio CD
Teacher’s Book
B1
9788376000558
9788376000572
Exam Accelerator
Student’s Book w/ Audio CD
Teacher’s Book
B2
9788376000435
9788376000442
13
ZKOUŠKY
ZKOUŠKY
GOLD EXPERIENCE
2015 exam
specifications
NOVINKA!
EXPERT
2015 exam
specifications
British English • 4 levels • A1-B2, Cambridge English for Schools Exams
British English • 3 levels • B2-C2
• Nový kurz napsaný speciálně pro dospívající, kteří mají zájem připravovat se
na Cambridge zkoušky
• Flexibilní kurz cíleně zaměřený na zkouškovou přípravu pro dospělé a jejich další
rozvoj jazykových dovedností
• Motivující, poutavá, inspirující a aktuální témata
• Expert First a Advanced plně odpovídají specifikaci zkoušek 2015 a nabízejí inovativní
online nástroj pro procvičování MyEnglishLab
• Reálné televizní epizody a krátká videa natočená dospívajícími studenty
• Gramatika, slovní zásoba, testy, videa, audia a procvičování všech dovedností za pomoci
MyEnglishLab nebo s klasickým pracovním sešitem
www.venturesbooks.cz/priprava-na-zkousky/expert
www.venturesbooks.cz/priprava-na-zkousky/gold-experience
Student’s Book and DVD-ROM Pack
Student’s Book w/DVD-ROM and MyLab
Grammar and Vocabulary Workbook
Teacher’s eText Disc for IWB
(incl. Teacher’s Resources
Teacher’s Online Resource Material
w/Testmasters
A1
9781447961888
9781447961895
9781447913870
A2
9781447961918
9781447961901
9781447913894
B1
9781447961925
9781447961932
9781447913931
B2
9781447961963
9781447961970
9781447913955
9781447961789
9781447919551
9781447919568
9781447919582
ONLINE
ONLINE
ONLINE
ONLINE
Coursebook w/Audio CD
Coursebook w/MyEnglishLab
Teacher’s Online Resource Materials (inc. Audio)
Teacher’s eText disc for IWB (incl. Teacher’s Resources)
First (3rd edition)
9781447962007
9781447962014
ONLINE
9781447961338
Advanced (3rd edition)
9781447961987
9781447961994
ONLINE
9781447961314
Proficiency Expert
9781447937593
9781408299005
ONLINE
9781408298992
Coursebook w/Audio CD
Student’s Resource Book (w/key)
Teachers Online Resource material (inc. Audio)
Active Teach Disc
2015 exam
specifications
GOLD
British English • 4 levels • B1-C1, Preliminary - Advanced
ed
ZJEDNODUŠENÁ ČETBA
• Série učebnic Gold poskytuje studentům vše, co potřebují pro přípravu na Cambridge
zkoušky
• Skvěle kombinuje precizní zkouškový sylabus se zajímavými aktuálními tématy a úkoly
• Zcela nový obsah, rozšířená slovní zásoba, intenzivní speaking a nová digitální podpora
(Active Teach)
www.venturesbooks.cz/priprava-na-zkousky/gold-series
Coursebook w/audio CD–ROM
Coursebook w/online audio
Coursebook w/MyEnglishLab
Exam Maximiser w/online audio (no key)
Exam Maximiser w/online audio (w/ key)
Teacher’s Book
ActiveTeach
Class Audio
Preliminary
9781447909484
–
9781447962045
9781447907381
9781447907367
9781447907398
9781447907312
With the Coursebook
and ActiveTeach
Pre-First
9781447909446
–
–
9781447907275
9781447907251
9781447907282
9781447907213
With the Coursebook
and ActiveTeach
First (New Ed. 2015)
–
9781447907145
9781408297926
9781447907176
9781447907152
ONLINE
9781447907121
Advanced (New Ed. 2015)
–
9781447907046
9781447955443
9781447907084
9781447907060
ONLINE
9781447907015
ONLINE
ONLINE
PENGUIN READERS
Zjednodušená četba je nedílnou součástí výuky angličtiny. Rozvíjí jazykové schopnosti pomocí klasických i současných populárních knižních
děl, která jsou pečlivě vybírána a upravována tak, aby odpovídala úrovni
znalosti studentů.
PENGUIN ACTIVE READING
Fantastická série zjednodušené četby, která v různých jazykových úrovních nabízí
kombinaci četby, poslechu a intenzivního procvičování.
PENGUIN KIDS... ARE „HAPPILY
EVER-AFTER KIDS”!
Pearson vytvořil fascinující dětskou četbu, která využívá například příběhů a postaviček
Disney a Pixar, nebo překrásných ilustrací Roalda Dahla, aby motivovala děti číst v angličtině. Krásné barevné knížky upoutají pozornost malých čtenářů. Nové tituly k dispozici…
Kompletní přehled titulů naleznete na e-shopu se zjednodušenou četbu
www.penguin-readers.cz
14
15
VÝHODY, KTERÉ ZÍSKÁTE
NÁKUPEM TITULŮ PEARSON!
S L E VA 15% NA VŠECHNY N AŠE TITU LY
30 – 59 kusů
4 komponenty1 nebo
Prémiové body2
SB a WB nebo
jejich kombinace
Zdarma slovníčky3
Poštovné zdarma4
Každých
dalších 30 kusů
4 komponenty
Prémiové body
SB a WB nebo
jejich kombinace
Zdarma slovníčky
Poštovné zdarma
od 90 kusů
60 – 89 kusů
8 komponent nebo
Prémiové body
SB a WB nebo
jejich kombinace
Zdarma slovníčky
Poštovné zdarma
SB a WB nebo
jejich kombinace
1
2
3
4
Navíc
interaktivní software
Active Teach zdarma
SB/WB/TB/CD (k titulům, kde je SB součástí TB poskytujeme 3 komponenty bez SB). Některé komponenty vybraných kurzů jsou pouze ke stažení a nejsou součástí poskytovaných
komponent.
V případě, že nemáte zájem o komponenty, můžete při nákupu přes Bookmall.cz získat místo každé komponenty prémiový bod, za který můžete následně nakupovat v e-shopu.
Slovníčky k vybraným titulům obdržíte v tištěné verzi. Základní školy a střední školy od nás získávají slovníčky zdarma.Všechny dostupné slovníčky si můžete zdarma stáhnout na
www.venturesbooks.cz
Při objednávce nad 10 000 Kč s DPH nebo při objednávce nad 1000 Kč s DPH na Bookmall.cz
Pokud do objednávky neuvedete, že žádáte o komponenty, získáváte automaticky prémiové body, které Vám umožní nakupovat na e-shopu www.bookmall.cz.
Pokud máte zájem o slovníčky k objednávanému titulu a tyto slovníčky jsou k dispozici, požádejte o ně prosím v rámci Vaší objednávky.
BOHEMIAN VENTURES – SLUŽBY, KTERÉ OCENÍTE
•
•
•
•
•
Slevy pro školy od 15 % na celý nákup
Komponenty pro učitele k učebnicím zdarma
Vzorky učebnic vydavatelství Pearson na měsíc zdarma
Odborné ELT poradenství k titulům vydavatelství Pearson
Metodické semináře na škole pro učitele zdarma
(více na www.venturesbooks.cz/sluzby/metodicke-seminare-u-vas-na-skole)
• Konference se zahraničními lektory
• Ukázkové hodiny na škole (více na www.venturesbooks.cz/sluzby/ukazkove-hodiny)
• Materiály ke stažení k Vašemu kurzu: slovníčky, ŠVP, testy a další na
http://www.venturesbooks.cz/materialy-ke-stazeni/materialy-pro-ucitele
Pro více informací o našich službách navštivte naše stránky www.venturesbooks.cz
nebo nám napište na [email protected]
Při nákupu na e-shopu bookmall.cz se můžete zapojit
do našeho věrnostního programu, při kterém
získáváte body za Váš nákup.
www.bookmall.cz
Najdete nás na
facebooku
BOHEMIAN VENTURES
Z A S T O U P E N Í P E A R S O N E LT
Dělnická 22, 170 00 Praha 7
tel.: +420 266 712 414
[email protected]
www.venturesbooks.cz
K O N TA K T Y :
Zákaznické oddělení: [email protected]
Marketingové oddělení: [email protected]
Metodika Pearson titulů: [email protected]
Download

Služby, které oceníte