jednota Zlín
březen 2013
VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE JEDNOTY ZLÍN
V neděli 17. února 2013 se na orlovně ve Zlíně konala výroční členská schůze
Orla jednoty Zlín, které se zúčastnilo přes sedmdesát členů jednoty.
Vzácnými hosty byli P. Ivan Fišar z farnosti Sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně, Statutární
město Zlín zastupoval Ing. Petr Venený, župu Velehradskou br. Petr Brhel
a ze sousední jednoty Malenovice nás navštívil br. Josef Sousedík.
Br. Jaromír Schneider zahájil schůzi
Orelskou modlitbou, při které jsme
vzpomenuli na naše zesnulé členy, kteří
nás opustili v uplynulém roce 2012,
ses. Ludmilu Stuchlíkovou a br. Josefa
Klímu.
Po té se se ujal slova P. Ivan Fišar.
Všechny přítomné také pozdravil
a poděkoval za činnost jednoty zástupce
župy Velehradské br. Petr Brhel.
Starosta jednoty br. Jaromír Schneider poděkoval a vyzdvihl dobrovolnou práci
na vrátnici ses. Emilii Kylhofové, Janě Modrákové, Veronice Hlaváčové
a br. Tomáši Holčíkovi.
Poté zástupci jednotlivých oddílů přednesli své zprávy o činnosti v roce 2012.
Z časových důvodů rezignovali na funkci v radě jednoty Jan Rózsa a Pavel Vítek
Za jejich práci, kterou odvedli, jim patří velký dík. Aby byla rada kompletní, byli
tedy zvoleni noví členové br. Radovan Václavek a Adam Závada. Výroční členská
schůze také zvolila delegáty na župní sjezd, který se uskuteční 23. března 2013
ve Slavičíně.
Starosta jednoty br. Jaromír Schneider poděkoval všem přítomným za jejich
účast a pozval je do zasedací místnosti k prohlídce výstavy k 110. zahájení
činnosti Orla ve Zlíně a k již neformální diskusi a posezení.
- Petr Klinkovský -
ÚSTŘEDNÍ ZÁVOD V BĚŽECKÉM LYŽOVÁNÍ V DRNOVICÍCH
V neděli 10. února se konaly ústřední závody v běžeckém lyžování v Drnovicích.
Celkem se účastnilo čtrnáct jednot.
Startovalo celkem padesát dva závodníků.
Za jednotu Zlín se zúčastnilo devět členů.
Sněhové podmínky byly optimální. Profil trati
byl pro letošní rok méně náročný. Nejstarším
účastníkem byl sedmdesáti sedmi letý bratr
Jan Kašpařík z Blažovic.
Vše se vydařilo. Díky patří jednotě Drnovice
za organizaci.
Výsledky:
Přípravka - kluci
1. Dohnal Martin
2. Častulík Václav
3. Fronc Adam
Mladší žáci
1. Sklenařík Michal
2. Častulík Jakub
3. Bodlák Erik
5. Fronc Martin
Žáci
1. Masař Martin
2. Častulík Ondřej
Starší žákyně
1. Skybová Kateřina
2. Častulíková Anna
Muži
1. Bačů Radek
2. Jemelka Tomáš
3. Fojtů Ondřej
Přípravka - děvčata
1. Kašpaříková Anna
2. Zbořilová Gábina
Blažovice
Zlín
Mladší žákyně
1. Zbořilová Martina
Zlín
Val. Mez.
Drnovice
Starší žáci
1. Šoman Martin
2. Polách Filip
Val. Klob.
Bylnice
Zlín
Drnovice
Dorostenci
1. Fojtů Vojtěch
2. Holzer David
Val. Klob.
Val. Klob.
Val. Klob.
Val. Klob.
Val. Klob.
Ženy
1. Machová Barbora
2. Kašpaříková Tereza
3. Froncová Kateřina
Val. Mez.
Blažovice
Zlín
Val. Klob.
Drnovice
Zlín
Fryšták
Drnovice
Drnovice
Zlín
Master - muži
1. Slánský René
2. Vaněk Jan
3. Fojtů Pavel
6. Zbořil Miroslav
Superstar - muži
1. Holec Dušan
2. Častulík Josef
3. Maliňák Vlastimil
4. Zbořil Antonín
Val. Klob.
Nedašov
Val. Klob.
Zlín
Dubňany
Drnovice
Val. Mez.
Zlín
Master - ženy
1. Maliníková Eva
2. Holznerová Petra
3. Skybová Hana
Vsetín
Val. Klob.
Zlín
Superstar - ženy
1. Perůtková Ivana
2. Pechová Marie
3. Častulíková B.
Lhota
Val. Klob.
Drnovice
- MS -
ORELSKÁ FLORBALOVÁ LIGA
Mladší žáci hráli 9. února v pořadí čtvrtý turnaj OFL. V tomto turnaji se utkal náš
Zlín se Spartakem Hluk, nad nímž zvítězil 7:0, ovšem s Uherskám Brodem prohrál
4:9. 16. března je čeká pátý turnaj ve skupině. V něm se rozhodne o postupu.
Mladší žáci mají stále šanci.
Muži hráli 16. února v Bzenci. Zlín porazil Dolní Bojanovice 6:2 a porazil
i Uherský Brod a to 4:1. Ve skupině je čeká v březnu ještě poslední turnaj.
V tabulce si drží stále prvenství a o jejich postupu je již nyní rozhodnuto.
Průběžné tabulky:
Východ / muži
Východ / mladší žáci
Pozice
1
2
3
4
5
6
Team
Uherský Brod
Domanín
Zlín
Kněždub
Spartak Hluk
Uherské Hradiště
Body
24
16
15
11
4
0
Pozice
1
2
3
4
5
6
Team
Body
Zlín
21
Nivnice
15
Uherský Brod
12
Dolní Bojanovice
10
X-TEAM BZENEC
10
Ostrožská Nová Ves
3
- MS -
ODDÍLY ORLA JEDNOTY ZLÍN
V následujících několika číslech Vám představíme jednotlivé oddíly jednoty
a jejich činnost za uplynulý rok 2012.
V současné době má Orel ve Zlíně celkem 627 členů působících
ve 22 sportovních či tanečních oddílech. Dnes si představíme šest z nich.
AEROBIK
Dětský rekreační aerobik
Vedoucí: Marie Pašková
Trenérky: Veronika Křížková, Jana Schneiderová, Veronika Schneiderová
Kontakt: +420 777 265 473, [email protected]
Činnost kroužku dětského rekreačního
aerobiku je uzpůsobena tak, aby tento
kroužek mohlo navštěvovat co nejvíce dětí.
V dnešní době, pod vedením čtyř cvičitelek, jej
navštěvuje kolem 45 dětí. Děti jsou rozděleny
podle věku a výkonnosti do tří skupin.
Nejmladší skupina, ve které jsou děti od 3 do 7
let, cvičí jedenkrát týdně jednu hodinu, lekce
jsou zaměřeny na všestrannou sportovní
přípravu, děti mají nejraději hry, soutěže
a tancování. Další dvě skupiny navštěvují děvčata od 8 do 15 let. Tyto skupiny
cvičí dvakrát týdně jednu hodinu.
V rámci tréninků se děti připravují na pódiová vystoupení, se kterými vystupují
na různých kulturních a sportovních akcích pořádaných nejen orelskou
organizací.
Kdy a kde oddíl dětského rekreačního aerobiku najdete:
Orlovna
tělocvična č. 111
tělocvična č. 122A
pondělí
15.00 – 17.15 hod.
16.00 – 17.30 hod.
úterý
16.00 – 17.30 hod.
čtvrtek
-
tělocvična č. 301
15.45 – 16.45 hod.
Sportovní aerobik GASI Team
Vedoucí: Eliška Galíková, Silvie Galíková
Kontakt: +420 723 964 676, [email protected]
+420 721 962 153, [email protected]
Team sportovního aerobiku pod vedením Silvy a Elišky
Galíkových vznikl v září roku 2010.
GasiTeam má kolem 60 členů.
V roce 2012 byl klub velmi úspěšný.
Vedoucí jezdí se svými svěřenkyněmi na závody soutěže
Mistry s Mistry, ale také na závody první výkonnostní
třídy, kde je velká konkurence.
Na Mistrovství České Republiky, které se konalo v dubnu
na Kladně, obsadily děvčata krásné 3. místo v kategorii
8 – 10 let.
V soutěži Mistry s Mistry byl v říjnu GASI Team vyhlášen
druhým nejúspěšnějším klubem.
Trénují zde děti ve všech věkových kategoriích. Děti ve věku
5 – 7 let mají tréninky dvakrát týdně. Děvčata ve věkové
kategorii 8 - 10 let trénují třikrát týdně a starší děvčata
docházejí na trénink čtyřikrát týdně.
BADMINTON
Badminton I.
Vedoucí: Marie Schneiderová
Kontakt: +420 603 851 220, [email protected]
Oddíl tvoří šest členek ve věku 40 - 52 let. Zaměřují se na badmintonovou
čtyřhru. Trénují jednou týdně v tenisové hale Růmy, a to každou středu
od 18:00 do 19:00 hodin.
V loňském roce ženy absolvovaly turnaj ve Valašském Meziříčí, organizovaný
tamními nadšenci. Dvojice reprezentantek oddílu obsadila pěkné 15. místo
v konkurenci šedesáti účastníků turnaje.
Badminton II.
Vedoucí: Karla Koutná
Kontakt: +420 732 559 468, [email protected]
Oddíl vznikl v roce 2012 a má čtyři členky ve věku kolem 38 let. Pravidelně
se scházejí každé pondělí od 19.30 do 20.30 hod. v badmintonové hale Růmy.
Vzhledem k tomu, že jsou mladým oddílem Orla Zlín, žádných turnajů
se prozatím nezúčastnily, ale do budoucna je zcela možné, že se tak stane.
CVIČENÍ ŽENY
Vedoucí: Alexandra Náplavová
Kontakt: +420 733 741 229, [email protected]
Cvičitelky: Vlasta Klhůfková, Božena Velecká
Cviční ženy I.
Celkem oddíl navštěvuje kolem třiceti žen různého věku.
Cvičení probíhá při hudbě s činkami, gumičkami a malými míčky. Zařazeny jsou
i protahovací cviky, posilovací cviky na karimatkách a stepech. Hodina
je ukončena strečinkem a relaxací.
Cvičení ženy II.
Vedoucí: Veronika Hlaváčová
Kontakt: +420 732 838 114
Věk členek je převážně nad 70 let.
Cviky jsou především rehabilitační, rovnací a posilovací podle paní Mojžíšové.
Kdy a kde oddíl cvičení ženy najdete:
Orlovna
tělocvična č.
čas
pondělí
301
19.00 – 20.00 hod.
středa
111
19.00 – 20.00 hod.
čtvrtek
122 A
14.00 – 15.00 hod.
cvičitelka
Vlasta Klhůfková
Božena Velecká
Veronika Hlaváčová
Pokračování příště…
Bližší informace o všech oddílech naleznete na internetových stránkách jednoty www: http://orelzlin.webnode.cz/.
OREL ŽUPA VELEHRADSKÁ A OREL JEDNOTA ZLÍN
pořádají
„VELIKONOČNÍ CENA“
V SOBOTU 6.4.2013
V KRYTÉM PLAVECKÉM BAZÉNĚ (25 m) V MĚSTSKÝCH LÁZNÍCH VE ZLÍNĚ
Kategorie
Rok narození
Styl
Délka
Benjamínci
2002 a mladší
Plav „jak umíš“
25 m
Mladší žáci/žákyně
2001 a 2000
Volný způsob, prsa
50 m
Starší žáci/žákyně
1999 a 1998
Volný způsob, prsa
50 m
Dorostenci/dorostenky
1997 a 1996
Volný způsob, prsa
100 m
Junioři/juniorky
1995 a 1994
Volný způsob, prsa
100 m
Muži
1993 – 1972
Volný způsob, prsa
100 m
Ženy
1993 - 1972
Volný způsob, prsa
100 m
Veteráni
1971 a starší
Volný způsob, prsa
50 m
Časový harmonogram:
13.30 hod. – prezence, 14.00 hod. – zahájení závodů, 16.45 hod. – ukončení závodů
Závod je otevřený i pro nečeleny organizace Orel.
Přihlásit se můžete do 6. dubna 2013 na e-mail: [email protected]
nebo telefonicky na tel. 733 604 812.
Pozvánka na sjezdové lyžování Orla župy Velehradské
Místo:
Újezd u Val. Klobouk
Datum: 16.3.2013
Zahájení: 8:30 - 9:15 prezence na lyžařském svahu
13:00 předpokládané vyhlášení výsledků a ukončení
Rozdělení soutěžících do věkových kategorií:
do roku narození 2003
2002 - 2000
1999 - 1997
1996 - 1973
1972 a starší
Platí zvlášť pro ženy a muže.
Každý účastník si zakoupí permanentku na příslušný počet jízd (cca 50 - 100 Kč)
Přihlášky do 14.3.2013 na e-mail: [email protected]
AKCE, KTERÉ NÁS ČEKAJÍ V MĚSÍCI BŘEZNU:
9.3.2013 Fotbal – starší žáci - Blažovice (ústřední)
8.-10.3.2013 Duchovní cvičení pro mládež na Velehradě – Mons. Jan Graubner
8.-10.3.2013 Duchovní cvičení pro mládež na Velehradě – P. Jan Turko
16.3.2013 Zlatá Réva – Kunovice
16.3.2013 Sjezdové lyžování – Újezd u Valašských Klobouk
23.3.2013 Župní sjezd - Slavičín
30.3.2013 Volejbal kadeti, kadetky - Letohrad
30.3.2013 Čtení Bible na Bílou sobotu - Suchá Loz
NAŠI ČLENOVÉ
V měsíci únoru oslavili narozeniny
50 let Alena Kouřilová
78 let Věra Rašková
80 let Marie Slováková
Přejeme vše nejlepší, pevné zdraví a Boží požehnání!
Své příspěvky, fotografie a náměty můžete zasílat na níže uvedenou adresu naší jednoty
nebo na e-mail: [email protected] Uzávěrka dalšího čísla je 25.3.2013
Orel jednota Zlín, Štefánikova 661, 760 01 Zlín, tel. 577 434 916 nebo 733 604 812,
e-mail: [email protected], web: orelzlin.webnode.cz
Download

jednota Zlín