1
KOVOSLUŽBA OTS, a. s.
OTS Velkokuchyňská zařízení
CENÍK 2011
Náhradní díly
Příloha Ceníku prací a služeb
Ceník obsahuje náhradní díly pro velkokuchyňská zařízení tuzemských i zahraničních výrobců, která se používají ve většině velkokuchyňských provozů.
O všech dílech uvedených v ceníku vám v našem Obchodně Technickém Středisku poskytneme dostupné technické informace. V případě potřeby můžeme také
navrhnout i dodat ekvivalentní náhradní díl za požadovaný, který již není na skladě.
Vybrané zboží vám dodáme poštou na dobírku, přepravní službou, naší dopravou,
nebo si ho můžete vyzvednout u nás na adrese:
KOVOSLUŽBA OTS, a. s., Tovačovského 2, Praha 3.
Můžete nás také navštívit v našich skladech a potřebný díl si osobně vybrat:
KOVOSLUŽBA OTS, a. s., Vraňany 108, okr. Mělník
2
Obchodní podmínky
Dodací podmínky
Zboží lze objednat telefonicky, faxem, písemně, e-mailovou poštou, nebo osobně v provozovnách prodávajícího.
Objednané zboží je možno dodat poštou na dobírku, přepravní službou, vlastní dopravou, nebo je možno si ho
osobně vyzvednout. Dodací lhůty mohou být závislé na druhu objednaného zboží. Termín dodání zboží je součástí potvrzené objednávky, nebo jiného obchodního vztahu.
Ceny
Základem ceníku jsou ceny bez DPH. Cenou se rozumí cena zabaleného zboží odebraného ve skladu Vraňany,
nebo z ostatních provozoven prodávajícího. Obsah ceníku a ceny jsou platné ke dni vydání ceníku, případně
dodatku. Současně si prodávající vyhrazuje právo změnit ceny položek uvedených v ceníku (nabídce) bez
předchozího upozornění v souvislosti se změnami cen výrobců nebo v důsledku pohybu kurzů jednotlivých měn
ke Kč. Při objednávce se informujte o případných změnách. Na ceny jsou poskytovány slevy, které jsou součástí
platných ceníků. Ceny přepravy nemusí být zahrnuty v ceně zboží.
Platební podmínky
Platbu za zboží je možno provádět předem, v hotovosti při odběru zboží, nebo bankovním převodem proti daňovému dokladu s obvyklou dobou splatnosti 14 dnů. V některých případech je možno dobu splatnosti dohodnout
individuálně. Odběratelé, kteří nemají vyrovnány své závazky k prodávajícímu ve sjednaném termínu, mohou
zboží odebírat pouze po jejich vyrovnání. V případě, že kupující neuhradí kupní cenu, nebo jinou sjednanou
platbu prodávajícímu v dohodnutém termínu, je prodávající oprávněn uplatňovat proti dlužníkovi sankci ve výši
0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. U dříve neregistrovaného odběratele zboží je požadována platba
v hotovosti při každém z prvních třech nákupů.
Vlastnické právo ke zboží
Zboží se stává majetkem kupujícího okamžikem jeho převzetí za předpokladu úhrady předem, platby při odběru
nebo akceptací nezpochybnitelného závazku uhrazení kupní ceny.
Obaly
Pokud jsou součástí dodávky vratné obaly, jsou uvedeny na dodacím listě s uvedením ceny obalu. Na dodacím
listu je uveden požadovaný termín vrácení a ostatní podmínky pro oběh vratných obalů. Opožděné vrácení obalů
může být posuzováno jako vzniklý dluh ve výši ceny obalu. Přepravu obalu hradí odesilatel, pokud nebude
dohodnuto jinak. V souladu se zákonem 477/2001 Sb, o obalech je akciová společnost KOVOSLUŽBA OTS
zapsána v Seznamu osob, které jsou nositeli povinnosti zpětného odběru a využití odpadu z obalů pod reg.
číslem 0113/720/4177/02.
Záruční podmínky
Reklamace vad zjevných a množstevních musí být uplatněna v okamžiku osobního převzetí zboží, nejpozději
však do 7 dnů po převzetí zboží v místě dodání. Délka záruční doby na technologii, materiál a náhradní díly se
poskytuje v souladu s platnými předpisy. Prodávající nenese odpovědnost za škodu, která případně vznikne
poruchou výrobku v záruční době.
Ostatní podmínky
Výjimky z některých ustanovení těchto podmínek mohou být povoleny v případě, že budou uznány záruky za
platby dané odběratelem a že nebude porušena platná legislativa České republiky. Případné spory budou prioritně řešeny dohodou. Nedojde-li k dohodě, řeší se případné spory podle příslušných částí Obchodního, nebo
Občanského zákona. Případné odstoupení od smlouvy musí být rovněž zdůvodněno ve smyslu uvedených
zákonů.
Ujednání nad rámec těchto všeobecných podmínek řeší Servisní smlouva, jejíž návrh firma KOVOSLUŽBA OTS,
a. s. na vyžádání předloží.
3
Obsah
Výrobek
Strana
STANDARD - výrobce ALBA
Zásobník na talíře DME 2.1
Stůl výdejový SME 3.1
Stolička elektrická VE 12
Stolička plynová VP 13
Vařidlo elektrické VE 40A
Vařidlo plynové VP 40A
Sporák elektrický SE 40A
Sporák kombinovaný SPE 40A
Pec elektrická TPE 30A
Kotel elektrický KE 15
Kotel elektrický KE 22
Kotel plynový KP 22
Kotel elektrický KE 31
Stroj universální RE 22N
Stroj universální RE 24N
Makomlýnek RMm 22
Masovka RMm 27
Universál RUs 22
Stroje mycí - výrobce ALBA
Stroj mycí M 501
Stroj mycí M 502
Stroj mycí M 503
Stroj mycí M 505
Stroj mycí MSK 400
Stroj mycí M 1000
Stroj mycí M 1002
Stroj mycí M 1003
Stroj mycí MP 2000
CLASSICO - výrobce ALBA
Kotel elektrický E-B-85/700
Kotel elektrický E-B-85/900
Kotel elektrický E-B-150/900
Kotel plynový G-B-150/900
Sporák plynový G-C-4/700
Sporák plynový G-C-4/900
Sporák elektrický E-C-4/700
Sporák elektrický E-C-4/900
Sporák elektrický E-C-TG RH 4/900
5
5
5
5
5
5
6
6
6
7
7
8
8
8
8
10
10
10
10
12
12
12
12
12
12
13
13
13
13
15
15
15
15
16
16
16
16
16
16
4
Sporák elektrický E-C-TG RH 4/700
Lázeň vodní elektrická E-BM-4/700
Lázeň vodní elektrická E-BM-4/900
Fritéza elektrická E-F-2/1x20/900 D
Fritéza elektrická E-F-2/2x10/900 D
Deska elektrická grilovací E-GP-4/0.3R/700
Deska elektrická grilovací E-GP-4/0.3R/900
Deska plynová grilovací G-GP-4/0.3R/900
Pánev elektrická multifunkční E-MFP-35/700
Pánev elektrická E-TBP-80/900
Náhradní díly pro ostatní výrobky
Řezačka masa A 100 (SK), R 200 (ČR)
Stroj nářezový NS 301
Fritézy elektrické stolní (Itálie, Francie)
Kotle plynové a elektrické NAGEMA
Stoličky plynové a elektrické NAGEMA
Pánve plynové a elektrické NAGEMA
Ostatní díly
Náhradní díly označené Ob jsou k dodání pouze na objednávku.
Náhradní díly označené Do jsou k dodání do vyprodání zásob.
Dále zajišťujeme ND na zařízení výrobců:
ALBA – kompletní sortiment
ZANUSSI – varná a mycí technika, dynamická příprava
ELECTROLUX – kompletní sortiment
LOTUS – varná technologie
VARES – škrabky ŠKBZ 6, ŠKBZ 12, ŠKBZ 20, ŠKBZ 40
PENT – škrabky UWS 300, UWS 800, UWS 12, UWS 30
RM Gastro – elektrické fritézy, varná technologie
WHIRLPOOL – varná a mycí technologie
Lainox – varná technologie
Berner – indukční vařiče
Feuma – velkokapacitní stroje na přípravu
16
17
17
17
17
17
17
17
17
17
18
18
18
18
19
19
19
19
5
Registrační číslo
Název a popis zboží
Cena Kč
Cena Kč s DPH
STANDARD - výrobce ALBA
Zásobník vyhřívaný na talíře DME 2.1
9012000.233
9012000.238
9012000.240
9060528.001
Knoflík ovládací
Přepínač 40403-75
Pružina
Těleso topné 375 W
210,266,16,555,-
252,319,19,666,-
467,360,50,172,-
560,432,60,206,-
52,340,210,16,6042,-
62,408,252,19,7251,-
230,9201,-
276,11042,-
807,64,2308,1118,975,168,689,961,706,502,1905,210,20,170,-
967,77,2769,1341,1170,202,827,1055,847,602,2290,252,24,204,-
5618,170,60,52,340,210,16,-
6741,,204,72,62,408,252,19,-
Stůl výdejový ohřívací SME 3.1
9012300.001
9012300.002
9032000.261
9032000.262
Těleso topné 700 W
Termostat 100 °C, typ161 471.054
Krytka PG 4700
Spínač I 4715
Stolička elektrická VE 12
9012000.222
9012000.232
9012000.233
9012000.240
9253000.821
Signálka zelená ISZ 150 / K
Přepínač 40430-75
Knoflík ovládací
Pružina
Plotna ø 440 mm, 6 kW, 220 V
Stolička elektrická SE 12, 13
9012000.001
9012000.002
Těleso topné 666 W SE 12, 13
Plotna kompletní SE 13
Stolička plynová VP 13
9012000.104
9012000.105
9012000.109
9012000.112
9012000.113
9012000.114
9012000.116
9012000.121
9012000.126
9012000.204
9012000.219
9012000.223
9012000.224
9012370.001
Miska velká
Průchodka
Hořák velký kompletní
Regulátor plynu nízkotlaký G 3/4"
Kohout s pojistkou ZP
Termočlánek
Hlava velká
Směšovač
Vložka velká
Rozdělovač plamene
Mřížka
Knoflík ovládací č. 2
Pružina
Piezozapalovač KARMA K21-515
Vařidlo elektrické VE 40A
9012000.211
9012000.213
9012000.221
9012000.222
9012000.232
9012000.233
9012000.240
Plotna kompletní SE 40
Těleso topné 410 W
Signálka oranžová ISZ 150 / K
Signálka zelená ISZ 150 / K
Přepínač 40430-75
Knoflík ovládací
Pružina
6
Registrační číslo
Název a popis zboží
Cena Kč
Cena Kč s DPH
Vařidlo plynové VP 40A
9012000.101
9012000.105
9012000.106
9012000.109
9012000.113
9012000.114
9012000.116
9012000.117
9012000.118
9012000.119
9012000.121
9012000.126
9012000.130
9012000.204
9012000.223
9012000.224
Hořák malý
Průchodka
Redukce
Hořák velký
Kohout s pojistkou ZP
Termočlánek
Hlava velká
Hlava malá
Vložka malá
Rozdělovač plamene malý
Směšovač
Vložka velká
Těsnění pryž silikonová
Rozdělovač plamene
Knoflík ovládací č. 2
Pružina
2178,64,278,2308,975,168,689,709,681,348,961,706,20,502,210,20,-
2614,77,334,2769,1170,202,827,852,817,418,1153,847,24,607,252,24,-
72,72,5618,170,60,52,340,210,711,266,16,905,835,811,218,-
86,86,6741,204,72,62,680,252,853,319,19,1086,1001,973,262,-
2178,64,278,663,2308,975,168,689,710,681,348,-
2614,77,334,796,2769,1170,202,827,852,817,418,-
Sporák elektrický SE 40A
9012000.012
9012000.013
9012000.211
9012000.213
9012000.221
9012000.222
9012000.232
9012000.233
9012000.234
9012000.238
9012000.240
9014000.007
9014000.034
9014000.035
9014000.036
Pružina levá
Pružina pravá
Plotna kompletní SE 40
Těleso topné 410 W
Signálka oranžová ISZ 150 / K
Signálka zelená ISZ 150 / K
Přepínač 40430-75
Knoflík ovládací
Termostat 50-300 °C
Přepínač 40403-75
Pružina
Mřížka černá
Těleso topné dolní 3x 2 000 W
Těleso topné horní 3x 2 000 W
Příruba svařenec
Sporák kombinovaný SPE 40A
9012000.101
9012000.105
9012000.106
9012000.107
9012000.109
9012000.113
9012000.114
9012000.116
9012000.117
9012000.118
9012000.119
Hořák malý
Průchodka
Redukce
Transformátor jiskrový
Hořák velký kompletní
Kohout s pojistkou ZP
Termočlánek
Hlava velká
Hlava malá
Vložka malá
Rozdělovač plamene malý
7
Registrační číslo
9012000.121
9012000.126
9012000.130
9012000.204
9012000.221
9012000.222
9012000.223
9012000.224
9012000.233
9012000.234
9012000.238
9012000.240
9014000.007
9014000.034
9014000.035
9014000.036
9032000.932
Název a popis zboží
Směšovač
Vložka velká
Těsnění pryž silikonová
Rozdělovač plamene velký
Signálka žlutá ISZ 150 / K
Signálka zelená ISZ 150 / K
Knoflík ovládací plyn č. 2
Pružina
Knoflík ovládací
Termostat 50-300 °C 3fázový
Přepínač 40403-75
Pružina
Mřížka černá
Těleso topné dolní 3x 2 000 W
Těleso topné horní 3x 2 000 W
Příruba svařenec
Termostat 8804 (50-320 °C) 220 V 1 fáz.
Cena Kč
Cena Kč s DPH
961,667,24,502,60,52,210,20,210,711,266,16,905,811,811,142,254,-
1153,800,24,602,72,62,252,24,252,853,319,32,1086,973,973,170,304,-
72,72,42,52,325,210,711,266,16,905,811,811,218,-
86,86,50,62,390,252,853,319,19,1086,973,973,262,-
4705,519,526,598,330,504,3300,685,5,76,5133,416,15,-
5646,622,632,718,396,605,3960,822,6,91,6159,499,18,-
Pec elektrická TPE 30A
9012000.012
9012000.013
9012000.221
9012000.222
9012000.230
9012000.233
9012000.234
9012000.238
9012000.240
9014000.007
9014000.034
9014000.035
9014000.036
Pružina levá
Pružina pravá
Signálka oranžová ISZ 150 / K
Signálka zelená ISZ 150 / K
Vypínač s připojením
Knoflík ovládací
Termostat 50-300 °C 3fázový
Přepínač 40403-75
Pružina
Mřížka černá
Těleso topné dolní 3x 2 000 W
Těleso topné horní 3x 2 000 W
Příruba svařenec
Kotel elektrický KE 15
9600000.037
9002000.101
9004000.003
9004000.005
9004000.007
9004000.008
9004000.010
9004000.015
9004000.016
9004000.017
9004000.109
9032000.272
9032000.338
Kohout vypouštěcí 6/4
Ventil 1/2" V4233
Spínač BACO VS 16
Těleso topné se závitem M7
Pružina
Termostat 200 °C, 5279-0-002-7
Regulátor tlaku 4-63 kPa
Stykač EP 1C 099 M
Kroužek těsnicí OR 3x1,5
Vsuvka
Ventil pojistný 0,04 MPa
Těleso topné 3x 2 000 W
Kroužek těsnicí OR 9x5
8
Registrační číslo
9035000.570
Název a popis zboží
Držadlo
Cena Kč
Cena Kč s DPH
130,-
156,-
4705,598,215,504,3300,685,5,76,384,845,5133,434,416,15,130,-
5645,718,257,605,3960,822,6,91,460,1014,6159,521,499,18,156,-
4705,7,330,3300,5133,845,8,130,40,40,-
5646,396,3960,6159,1014,10,156,48,48,-
4705,519,598,504,3300,5,76,384,5133,434,416,15,130,-
5646,622,718,605,3960,6,91,460,6159,521,499,18,156,-
1235,1533,1282,-
1482,1804,1538,-
Kotel elektrický KE 22
9600000.037
9004000.005
9004000.007
9004000.008
9004000.010
9004000.015
9004000.016
9004000.017
9004000.018
9004100.001
9004000.109
9032000.218
9032000.272
9032000.338
9035000.570
Kohout vypouštěcí 6/4
Těleso topné se závitem M7
Pružina
Termostat 200 °C, 5279-0-002-7
Regulátor tlaku 4-63 kPa
Stykač EP 1C 099 M
Kroužek těsnicí OR 3x1,5
Vsuvka
Spínač vačkový BACO VS 10
Těsnění víka KE 22
Ventil pojistný 0,04 MPa
Transformátor oddělovací
Těleso topné 3x 2 000 W
Kroužek těsnicí OR 9x5
Držadlo
Kotel plynový KP 22
9600000.037
9004000.007
9004000.010
9004000.109
9004100.001
9032000.338
9035000.570
9035000.574
9035000.575
Kohout vypouštěcí 6/4
Pružina
Regulátor tlaku 4-63 kPa
Ventil pojistný 0,04 MPa
Těsnění víka KE 22
Kroužek těsnicí OR 9x5
Držadlo
Hmatník obdélníkový jantar
Hmatník obdélníkový zelený
Kotel elektrický KE 31
9600000.037
9002000.101
9004000.005
9004000.008
9004000.010
9004000.016
9004000.017
9004000.018
9004000.109
9032000.218
9032000.272
9032000.338
9035000.570
Kohout vypouštěcí 6/4
Ventil 1/2" V4233
Těleso topné se závitem M 7
Termostat 200 °C, 5279-0-002-7
Regulátor tlaku 4-63 kPa
Kroužek těsnicí OR 3x1,5
Vsuvka
Spínač vačkový BACO VS 10
Ventil pojistný 0,04 MPa
Transformátor oddělovací
Těleso topné 3x 2 000 W
Kroužek těsnicí OR 9x5
Držadlo
Stroj universální RE 22N
9035000.001
9035000.004
9035000.007
Hák H 30
Hák H 60
Míchač M 30
9
Registrační číslo
9035000.010
9035000.013
9035000.015
9035000.016
9035000.
9035000.017
9035000.018
9035000.021
9035000.022
9035000.051
9035000.052
9035000.054
9035000.056
9035000.057
9035000.058
9035000.059
9035000.060
9035000.061
9035000.062
9035000.063
9035000.064
9035000.065
9035000.068
9035000.069
9035000.070
9035000.071
9035000.073
9035000.074
9035000.324
9035000.325
9035000.457
9035000.458
9035000.459
9035000.503
9035000.505
9035000.506
9035000.508
9035000.510
9035000.512
9035000.514
9035000.519
9035000.524
9035000.526
9035000.531
9035000.532
9035000.533
9035000.536
Název a popis zboží
Míchač M 60
Metla šlehací SM 30 A
Metla šlehací SM 60 A
Drát metly SM 60
Drát metly SM 30 dlouhý
Drát metly SM 30 krátký
Kotlík nerezový K 30
Kotlík nerezový K 60
Pero 8h9x7x40
Šroub stavěcí M8x12
Kroužek pojistný k 30
Ložisko 6006RS
Ložisko 6204/P6
Těsnění hřídelové 45x60x7
Pero 10e7x8x50
Šroub M8x8
Pružina 0,63x4x4,63x9x6,5
Kulička IV 6
Ložisko 6205/P6E
Těsnění hřídelové 30x47x10
Tyčka
Kroužek 20x16
Kroužek 12x8
Pero 8x7x28
Kroužek 7
Ložisko 6207/P6
Kolík válcový 6x50
Šroub
Kolík
Spínač vačkový VS16-9556-A8
Knoflík - malý otvor
Knoflík
Spojka třecí
Pastorek
Pouzdro
Páka
Řemenice
Matice 424 x 1,5
Řemenice
Hřídel výstupní
Náboj přípojného strojku kompletní
Šroub zvedací
Kolo talířové
Pastorek
Rameno šlehací
Rameno planety kompletní
Cena Kč
1521,2368,2483,106,102,98,6750,8180,15,20,15,290,190,82,20,15,30,10,240,70,76,,15,15,12,5,426,11,512,64,1053,48,40,1507,949,878,930,1100,73,1707,780,3687,1183,4132,1175,4707,5874,-
Cena Kč s DPH
1826,2842,2979,127,122,118,8100,9816,,18,24,18,348,228,98,24,18,36,12,288,84,91,18,18,14,6,511,13,615,77,1264,58,48,1808,1139,1053,1116,1320,88,2049,936,4425,1420,4958,1410,5178,7049,-
10
Registrační číslo
9035000.538
9035000.539
9035000.540
9035000.542
9035000.543
9035000.544
9035000.545
9035000.560
9035000.562
9035000.568
9035000.569
9035000.570
9035000.571
9035000.573
Název a popis zboží
Věnec planety
Vložka
Kolo ozubené silonové
Kotouč hnací
Hřídel talířového kola
Kolo třecí
Pastorek
Pouzdro
Vidlice
Těsnění hřídelové 30x50x12
Těsnění víka
Držadlo bakelitové černé
Hřídel náboje přípojného strojku
Kolík vodící
Cena Kč
Cena Kč s DPH
2108,737,1678,1755,1319,885,874,252,488,50,110,130,905,60,-
2529,885,2013,2105,1583,1062,1048,302,585,60,132,156,1086,72,-
40,40,266,-
48,48,319,-
2192,-
2631,-
625,449,374,334,318,318,348,130,1144,2225,852,1980,226,384,218,360,-
750,538,449,401,382,382,418,156,1373,2670,1022,2376,271,461,262,432,-
130,360,1080,2584,781,1778,446,-
156,432,1296,3101,1016,2133,535,-
Stroj universální RE 24N
9035000.574
9035000.575
9012000.238
Hmatník obdélníkový jantar
Hmatník obdélníkový zelený
Přepínač 40403-75
Makomlýnek RMm 22
9036000.101
Kámen mlecí
Masovka RMm 27
9036000.001
9036000.002
9036000.003
9036000.004
9036000.005
9036000.006
9036000.007
9036000.008
9036000.010
9036000.014
9036000.023
9036000.024
9036000.025
9036000.026
9036000.027
9036000.030
Deska průtlačná 32/3
Deska průtlačná 32/4,5
Deska průtlačná 32/6
Deska průtlačná 32/8
Deska průtlačná 32/10
Deska průtlačná 32/12
Tlačítko masovky
Nůž křížový 32B
Náboj kuželový masovky
Tělo masovky
Matice
Šnek masovky
Nůž řezací 2ramenný
Nůž stírací 4ramenný
Podložka
Kroužek přítlačný
Universál RUs 22
9036000.051
9036000.052
9036000.058
9036000.059
9036000.073
9036000.115
9036000.117
Plech strouh. hrubý - staré provedení
Plech strouh. jemný - staré provedení
Hřídel - nové provedení
Náboj kompletní - nové provedení
Plech strouhací 2 mm - nové provedení
Kotouč řez. č. 2 - nové provedení
Plech strouhací 3,8 mm - nové provedení
11
Registrační číslo
9036000.118
9036000.119
9036000.120
9036000.121
Název a popis zboží
Plech strouhací 5 mm - nové provedení
Plech strouhací 8 mm - nové provedení
Sada strouh. kotoučů kpl. - nové provedení
Nosič strouhacího plechů - nové provedení
Cena Kč
389,389,2879,1307,-
Cena Kč s DPH
466,466,3454,1568,-
12
Registrační číslo
Název a popis zboží
Cena Kč
Cena Kč s DPH
Stroje mycí - výrobce ALBA
Stroj mycí M 501
9032000.203
9032000.218
9032000.272
9032000.276
9032000.286
9032000.288
9032000.289
9032000.290
9032000.303
9032000.304
9032000.318
9032000.331
9032000.338
9032000.345
9032000.407
9032000.417
9032000.427
9032000.429
9032000.921
9032000.926
Motorek s převodovkou
Transformátor oddělovací
Těleso topné 3 x 2 000 W
Kroužek těsnicí OR 160x5
Tryska
Víko čerpadla
Tělo čerpadla
Kolo oběžné
Tělo mycí trysky
Vložka mycí trysky
Těleso topné 2 000 W
Spínač hladinový - 100/60, 70/30 presostat
Kroužek těsnicí OR 9x5
Kroužek těsnicí OR 26x2
Ložisko
Náboj
Čep
Podložka
Termostat TH 167
Jímka termostatu TH 167
996,434,416,66,202,627,627,550,28,28,338,772,15,15,140,541,310,60,556,224,-
1195,521,541,79,242,752,752,660,34,34,406,927,18,18,168,649,372,72,668,269,-
70,415,388,402,318,1144,-
84,498,466,482,382,1373,-
1421,70,415,1144,-
1705,84,498,1373,-
70,415,1144,-
84,498,1373,-
415,388,402,318,-
498,466,482,382,-
Stroj mycí M 502
9032000.440
9032000.447
9032000.473
9032000.474
9032000.475
9032000.494
Tryska kompletní ø 28
Ventil vstupní solenoidový 220 V
Spínač luminiscenční bipolární 16 A
Tlačítko lumin. bipol. spínače 16 A
Deviátor bipolární 16 A
Spínač tlakový 55-30
Stroj mycí M 503
9032000.308
9032000.440
9032000.447
9032000.494
Termostat 0-85 °C
Tryska kompletní ø 28
Ventil vstupní solenoidový 220 V
Spínač tlakový 55-30
Stroj mycí M 505
9032000.440
9032000.447
9032000.494
Tryska kompletní ø 28
Ventil vstupní solenoidový 220 V
Spínač tlakový 55-30
Stroj mycí MSK 400
9032000.447
9032000.473
9032000.474
9032000.475
Ventil vstupní solenoidový 220 V
Spínač luminiscenční bipolární 16 A
Tlačítko lumin. bipol. spínače 16 A
Deviátor bipolární 16 A
13
Registrační číslo
9032000.479
9032000.480
9032000.494
Název a popis zboží
Ventil dvojitý solenoidový
Ventil trojitý solenoidový Do
Spínač tlakový 55-30
Cena Kč
Cena Kč s DPH
824,1217,1144,-
989,1460,1373,-
996,434,54,234,300,416,66,28,28,263,627,627,550,772,15,15,140,541,88,2143,335,60,556,224,72,-
1195,521,65,281,390,541,79,34,34,315,752,752,660,927,18,18,168,649,106,2571,403,72,668,269,86,-
50,172,3456,1421,512,-
60,206,4158,1705,615,-
388,318,1284,700,735,-
466,382,1541,840,881,-
640,66,-
768,79,-
Stroj mycí M 1000
9032000.203
9032000.218
9032000.220
9032000.221
9032000.258
9032000.272
9032000.276
9032000.277
9032000.278
9032000.286
9032000.288
9032000.289
9032000.290
9032000.331
9032000.338
9032000.345
9032000.407
9032000.417
9032000.423
9032000.425
9032000.427
9032000.429
9032000.921
9032000.926
9035000.566
Motorek s převodovkou
Transformátor oddělovací
Kolečko
Ložisko
Motorek SM 250-20
Těleso topné 3 x 2 000 W
Kroužek těsnicí OR 160x5
Tělo sprchovací trysky
Vložka sprchovací trysky
Tryska
Víko čerpadla
Tělo čerpadla
Kolo oběžné
Spínač hladinový - 100/60, 70/30 presostat
Kroužek těsnicí OR 9x5
Kroužek těsnicí OR 26x2
Ložisko
Náboj
Pojistka nevratná
Dávkovač (mycí prostředek) Do
Čep
Podložka
Termostat TH 167
Jímka termostatu TH 167
Pružina nerez k těsnění 30x50x12
Stroj mycí M 1002
9032000.261
9032000.262
9032000.300
9032000.308
9032000.310
Krytka PG 4700
Spínač I 4715
Programátor 120 sec. č. 360.021-G.E.V.
Termostat 85 °C č.390.005-G.E.V.
Termostat jednofázový 105 °C
Stroj mycí M 1003
9032000.473
9032000.475
9032000.487
9032000.493
9032000.500
Spínač luminiscenční bipolární 16 A
Deviátor bipolární 16 A Do
Spínač tlakový
Ventil trojitý solenoidový
Kolo oběžné
Stroj mycí MP 2000
9032000.272
9032000.276
Těleso topné 3 x 2 000 W
Kroužek těsnicí OR 160x5
14
Registrační číslo
9032000.294
9032000.331
9032000.338
9032000.345
9032000.417
9032000.921
9032000.926
9032000.932
Název a popis zboží
Tryska mycí
Spínač hladinový - 100/60, 70/30
Kroužek těsnicí OR 9x5
Kroužek těsnicí OR 26x2
Náboj
Termostat TH 167
Jímka termostatu TH 167
Termostat 8804 0-250 °C 220 V
Cena Kč
176,772,15,15,541,556,224,390,-
Cena Kč s DPH
211,927,18,18,649,668,269,468,-
15
Registrační číslo
Název a popis zboží
Cena Kč
Cena Kč s DPH
CLASSICO - výrobce ALBA
Kotel elektrický E-B-85/700
9000000.027
9000000.037
9004000.005
9004000.008
9004000.010
9004000.016
9004000.017
9004000.109
9012000.220
9012000.222
9012000.232
9032000.272
Manometr TPČ 03 304
Kohout výpustný 1 1/2"
Těleso topné se závitem M7
Termostat jistící 5279 - 0 - 002 - 7
Regulátor tlaku 4-63 kPa
Kroužek těsnicí OR 3x1,5
Vsuvka
Ventil pojistný 0,04 MPa
Signálka červená ISZ 150 / K
Signálka zelená ISZ 150 / K
Přepínač 40430-75
Těleso topné 3 x 2 000 W
322,3424,598,504,3300,5,76,5133,48,52,340,416,-
387,4109,717,605,3960,6,91,6159,58,62,408,499,-
322,3424,598,504,3300,5,76,5133,48,52,340,416,-
387,4109,718,605,3960,6,91,6159,58,62,408,499,-
322,3424,598,504,3300,5,76,5133,48,52,340,416,-
387,4109,717,605,3960,6,91,6159,58,62,408,499,-
Kotel elektrický E-B-85/900
9000000.027
9000000.037
9004000.005
9004000.008
9004000.010
9004000.016
9004000.017
9004000.109
9012000.220
9012000.222
9012000.232
9032000.272
Manometr TPČ 03 304
Kohout výpustný 1 1/2"
Těleso topné se závitem M7
Termostat jistící 5279 - 0 - 002 - 7
Regulátor tlaku 4-63 kPa
Kroužek těsnicí OR 3x1,5
Vsuvka
Ventil pojistný 0,04 MPa
Signálka červená ISZ 150 / K
Signálka zelená ISZ 150 / K
Přepínač 40430-75
Těleso topné 3 x 2 000 W
Kotel elektrický E-B-150/900
9000000.027
9000000.037
9004000.005
9004000.008
9004000.010
9004000.016
9004000.017
9004000.109
9012000.220
9012000.222
9012000.232
9032000.272
Manometr TPČ 03 304
Kohout výpustný 1 1/2"
Těleso topné se závitem M7
Termostat jistící 5279 - 0 - 002 - 7
Regulátor tlaku 4-63 kPa
Kroužek těsnicí OR 3x1,5
Vsuvka
Ventil pojistný 0,04 MPa
Signálka červená ISZ 150 / K
Signálka zelená ISZ 150 / K
Přepínač 40430-75
Těleso topné 3 x 2 000 W
16
Registrační číslo
Název a popis zboží
Cena Kč
Cena Kč s DPH
Kotel plynový G-B-150/900
9000000.027
9000000.037
9004000.010
9004000.005
9012000.232
9004000.109
Manometr TPČ 03 304
Kohout výpustný 1 1/2"
Regulátor tlaku 4-63 kPa
Těleso topné se závitem M7
Přepínač 40430-75
Ventil pojistný 0,04 MPa
322,3424,3300,598,340,5133,-
387,4109,3960,718,408,6159,-
663,60,52,711,266,-
796,72,62,853,319,-
663,60,52,711,266,-
796,72,62,853,319,-
60,52,340,711,266,-
72,62,408,853,319,-
60,52,340,711,266,-
72,62,408,853,319,-
Sporák plynový G-C-4/700
9012000.107
9012000.221
9012000.222
9012000.234
9012000.238
Transformátor jiskrový
Signálka oranžová ISZ 150 / K
Signálka zelená ISZ 150 / K
Termostat 50-300 °C
Přepínač 40403-75
Sporák plynový G-C-4/900
9012000.107
9012000.221
9012000.222
9012000.234
9012000.238
Transformátor jiskrový
Signálka oranžová ISZ 150 / K
Signálka zelená ISZ 150 / K
Termostat 50-300 °C
Přepínač 40403-75
Sporák elektrický E-C-4/700
9012000.221
9012000.222
9012000.232
9012000.234
9012000.238
Signálka oranžová ISZ 150 / K
Signálka zelená ISZ 150 / K
Přepínač 40430-75
Termostat 50-300 °C
Přepínač 40403-75
Sporák elektrický E-C-4/900
9012000.221
9012000.222
9012000.232
9012000.234
9012000.238
Signálka oranžová ISZ 150 / K
Signálka zelená ISZ 150 / K
Přepínač 40430-75
Termostat 50-300 °C
Přepínač 40403-75
Sporák se sklokeramickou deskou E-C-TG RH 4/900
9012000.221
9012000.222
9012000.234
9012000.238
Signálka oranžová ISZ 150 / K
Signálka zelená ISZ 150 / K
Termostat 50-300 °C
Přepínač 40403-75
60,52,711,266,-
72,62,853,319,-
Sporák se sklokeramickou deskou E-C-TG RH 4/700
9012000.221
9012000.222
9012000.234
9012000.238
Signálka oranžová ISZ 150 / K
Signálka zelená ISZ 150 / K
Termostat 50-300 °C
Přepínač 40403-75
60,52,711,266,-
72,62,853,319,-
17
Registrační číslo
Název a popis zboží
Cena Kč
Cena Kč s DPH
Lázeň vodní elektrická E-BM-4/700
9012000.221
9012000.222
9012000.238
9012300.001
9012300.002
Signálka oranžová ISZ 150 / K
Signálka zelená ISZ 150 / K
Přepínač 40403-75
Těleso topné 700 W
Termostat 100 °C, typ161 471.054
62,52,266,376,360,-
74,62,319,451,432,-
60,52,266,376,360,-
72,62,619,451,432,-
60,52,598,-
72,62,718,-
60,52,-
72,62,-
60,52,711,266,-
72,62,853,319,-
60,52,711,266,-
72,62,853,319,-
60,52,-
72,62,-
60,52,711,266,-
72,62,853,319,-
60,52,533,212,-
72,62,640,254,-
Lázeň vodní elektrická E-BM-4/900
9012000.221
9012000.222
9012000.238
9012300.001
9012300.002
Signálka oranžová ISZ 150 / K
Signálka zelená ISZ 150 / K
Přepínač 40403-75
Těleso topné 700 W
Termostat 100 °C, typ161 471.054
Fritéza elektrická E-F-2/1x20/900 D
9012000.221
9012000.222
9578001.001
Signálka oranžová ISZ 150 / K
Signálka zelená ISZ 150 / K
Termostat pracovní 50-190 °C, 1fáz.
Fritéza elektrická E-F-2/2x10/900 D
9012000.221
9012000.222
Signálka oranžová ISZ 150 / K
Signálka zelená ISZ 150 / K
Deska elektrická grilovací E-GP-4/0.3R/700
9012000.221
9012000.222
9012000.234
9012000.238
Signálka oranžová ISZ 150 / K
Signálka zelená ISZ 150 / K
Termostat 50 - 300 °C
Přepínač 40403-75
Deska elektrická grilovací E-GP-4/0.3R/900
9012000.221
9012000.222
9012000.234
9012000.238
Signálka oranžová ISZ 150 / K
Signálka zelená ISZ 150 / K
Termostat 50 - 300 °C
Přepínač 40403-75
Deska plynová grilovací G-GP-4/0.3R/900
9012000.221
9012000.222
Signálka oranžová ISZ 150 / K
Signálka zelená ISZ 150 / K
Pánev elektrická multifunkční E-MFP-35/700
9012000.221
9012000.222
9012000.234
9012000.238
Signálka oranžová ISZ 150 / K
Signálka zelená ISZ 150 / K
Termostat 50-300 °C
Přepínač 40403-75
Pánev elektrická E-TBP- 80/900
9012000.221
9012000.222
9056200.003
9016000.201
Signálka oranžová ISZ 150 / K
Signálka zelená ISZ 150 / K
Těleso topné
Těleso topné 666 W rovné pánev PE 12,13, 25
18
Registrační číslo
Název a popis zboží
Cena Kč
Cena Kč s DPH
Náhradní díly pro ostatní výrobky
Řezačka masa A 100 (SK), R 200 (ČR)
9036000.250
9036000.251
9036000.257
9036000.261
9036000.262
9036000.265
9036000.269
Nůž řezací H5 (A 100, R 200)
Nůž stírací H5 (A 100, R 200)
Deska H5 / 13 (A 100, R 200)
Kolo ozubené kovové 2781 (A 100)
Kolo ozubené silonové 2376 (A 100)
Deska H5 / 4,5 (A 100, R 200)
Kotouč spojkový 2402 (A 100) Do
214,238,208,1154,902,370,447,-
257,286,250,1385,1083,444,537,-
266,278,58,148,82,6049,5499,618,15,24,40,122,122,794,222,30,260,923,2580,1650,1395,1730,1284,3275,24,-
319,334,70,178,98,7259,6599,741,18,29,48,146,146,953,266,36,312,1108,3095,1980,1674,2076,1541,3930,29,-
598,676,-
718,811,-
Stroj nářezový NS 301
9060000.205
9060000.206
9060000.210
9060000.213
9060000.215
9060000.216
9060000.217
9060000.218
9060000.220
9060000.221
9060000.222
9060000.223
9060000.224
9060000.225
9060000.228
9060000.240
9060000.247
9060000.244
9060000.246
9060000.249
9060000.251
9060000.264
9060000.266
9060000.267
9060000.270
Ložisko 6302 RS P66 Do
Ložisko 6204 Do
Knoflík přístrojový šipkový Do
Kolík Do
Vypínač vestavný
Nůž teflonovaný
Nůž nerez
Kolo šnekové
Váleček I ø 6x17 guma
Doraz
Savka
Kotouč brusný I - světle šedý
Kotouč brusný II - tmavě šedý
Přidržovač
Šroub krytu nože
Váleček II ø 6x12 kov
Matice ruční
Přidržovač s opěrou (drátěný) Do
Stůl s vedením
Kryt nože
Pouzdro Do
Zařízení brusné
Kryt odklopný
Pouzdro kompletní
Doraz
Fritézy stolní (Itálie, Francie)
9578001.001
9578001.003
Termostat pracovní R 190 °C
Termostat pojistný P 230 °C
19
Registrační číslo
Název a popis zboží
Cena Kč
Cena Kč s DPH
Kotle plynové a elektrické NAGEMA
9240000.014
9242000.001
9244000.101
9244000.102
9244000.103
9244000.130
9244000.156
9244000.201
9244000.202
9244000.203
9244000.219
Manometr ø 60
Těsnění příruby kulaté
Těleso topné rovné 1 750 W
Těleso topné pravé 1 750 W
Těleso topné levé 1 750 W
Vyvíječ páry malý 150 litrů
Těsnění topné příruby obdélníkové
Těleso topné rovné 2 500 W
Těleso topné pravé 2 500 W
Těleso topné levé 2 500 W
Vyvíječ páry velký 250-300 litrů
423,156,345,345,345,6222,250,381,384,381,6793,-
507,187,413,413,413,7466,300,457,460,457,8151,-
793,1258,355,6141,355,8345,-
952,1510,426,7370,426,10014,-
345,-
413,-
5,398,397,262,510,329,546,1705,1164,390,382,1229,-
6,517,476,314,612,395,655,2046,1396,468,458,1474,-
Stoličky plynové a elektrické NAGEMA
9253000.362
9253000.363
9253000.804
9253000.821
9253000.823
9253000.825
Víčko rozdělovače
Rozdělovač plamene
Spirála stoličková 220 V
Plotna ø 440/6 kW, 220 V
Spirála stoličková 380 V
Plotna ø 440/6 kW, 380 V
Pánve plynové a elektrické NAGEMA
9256000.257
Těleso topné 1 000 W
Ostatní díly
9032000.249
9014000.024
9032000,240
9265000,045
9012000.033
9060000.306
9004000.002
9585062.000
9580060.000
9032000.933
9032000.934
9014000.033
Konektor 6,3 mm teplotně odolný
Spínač BAKO s dlouhou hřídelkou
Spínač BAKO s krátkou hřídelkou
Spojka pružná UWS 300,800
Přepínač plotnový BACO
Těleso topné 1 200 W stůl vyhřívaný DEZA
Těleso topné 4 000 W kotel KE 10, 11, 12
Úpravna vody magnetická 3/4"
Úpravna vody magnetická 1/2"
Termostat RT8802
Termostat RT8803.02
Termostat TH20
20
Poznámky
Download

CENÍK 2011 - KOVOSLUŽBA OTS, as