Neslyšící s nadějí a Unie neslyšících Brno si Vás dovolují co nejsrdečněji pozvat na
přednášku s tematikou:
O situaci neslyšících v Moldavsku
Přednáška se uskuteční na Unie neslyšících Brno ve čtvrtek 23. října 2014 od 17:00 hodin,
ulice Palackého třída 114 Brno.
Přednášejícím bude pan Roman Lupoměský, neslyšící, pracující organizace.
Přednáška proběhne v českém znakovém jazyce, slyšícím lidem bude k dispozici tlumočník
do českého mluveného jazyka.
Přednáška je vhodná pro veřejnost, ti, kteří jsou na ni zváni dle zájmu a domluvy. Obracejte se
příp. na paní WU, na e-mail: michala.wu(at)gmail.com
Download

Neslyšící s nadějí a Diplomatická akademie, s