BUDOVA DELTA
NOVÉ KANCELÁŘE K PRONÁJMU
NEW OFFICES FOR LEASE
PRAGUE 4
POPIS
DESCRIPTION
• Nový administrativní projekt v BB Centru na Praze 4
• New office project at the BB Centrum in Prague 4
• 40 000 m pronajímatelných ploch v 8 nadzemních
podlažích
• 40,000 sq m of rentable space on 8
above-ground storeys
• 800 m2 obchodních prostor v přízemí budovy
• 800 sq m of retail space on the ground
floor of the building
2
• 794 parkovacích stání v pěti podzemních podlažích
• Dva objekty spojené parterem, které mohou být
v kancelářském podlaží propojeny spojovací lávkou,
takže nájemce může získat až 4 530 m2 na jednom patře
• Flexibilní půdorys ve tvaru písmene H
• Zelené střešní terasy a rozsáhlá zeleň v okolí budovy
• Plánované dokončení: 5/2015
• Mezinárodní certifikát pro zelené budovy BREEAM
• 794 parking spaces on five underground storeys
• Two buildings, aside from being linked on the parterre
level, can be also linked at office storey via
a connecting bridge, so that a tenant can be provided
with up to 4,530 sq m on a single level.
• Flexible office space - H-shaped floor plate
• Green roof terraces and green areas surrounding
the building
• Completion: scheduled for 5/2015
• International Green Building Certification BREEAM
1
Where Business
Meets Nature
LOKALITA
LOCATION
• Jihovýchodní část BB Centra mezi ulicemi
Vyskočilova a Václava Sedláčka
• South-eastern part of BB Centrum, between
Vyskočilova and Václava Sedláčka streets
• Vynikající dostupnost autem i hromadnou
dopravou
• Excellent access by car and public transport
• Strategically situated near the D1 Motorway
and Prague‘s Inner Ring Road
• Strategická poloha poblíž dálnice D1
a vnitřního Pražského okruhu
• Second bus stop from Budějovická and
Kačerov Metro station (6 public transport routes
or a shuttle bus)
• Dvě zastávky autobusem od stanic Budějovická
a Kačerov (6 linek MHD a kyvadlová doprava)
BU
DO
VA
LEGENDA
G
MIC
HEL
rk
Á
JE
BU
D
D OV
A
BUDOVA
E
NÍ
KU
VA
BUDO
C
A
Praha centrum,
Berlín, Drážďany
EL
SK
Á
LÁ
ČK
A
A
ET
é
sk
en m
leč tru
o
n
Sp ce
HO
DO
NÍ
NS
KÁ
B
5. KVĚTNA (D1)
Metro
Budějovická
A
Park Brumlovka
BRUMLOVKA
PH
AL
AV
AS
ED
ZA
M
S
AV
ET
BU
DO
B VA
Ž
PO
EL
CH
LT
VÁ
CL
IL
OV
A
U
KÁ
IE
FILADELF
U
DE
illa
s)
BR
UM
LO
VK
OU
rk
B
OV
A
pa
RE B CE
SID NT
EN RUM
CE
A
ův
ar
Ba
M
IC
HE
LS
KÉ
š
MI
VA
LEGENDA
dokončené
/ InBudovy:
existence
ve výstavbě
/
Under
construction
dokončené
dokončené
plánované
/
Under
preparation
ve výstavbě
ve výstavbě
plánované
L
BU
D
ijá
DO
TE
(B PA FIC
BC R E
Vil K
las
)
VY
SK
OČ
El
ŠK
OL
Y
ZŠ
BU
H
HO
OF
OF
(B PA FIC
BC R E
V K
VY
SK
O
NI
CK
M
KÁ
B
va
ro
aa
ČI
LO
VA
pa
S
LČ
TE
A
OV
AR
BA
ní
nč
ide
z
Re
SKÁ
LEGENDA
GAMMA
Letiště, Brno, Budapešť
Vídeň, Varšava, Mnichov
Metro
Kačerov
2
BUDOVA DELTA
PRAGUE 4
ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ A SLUŽBY
FEATURES AND SERVICES
• Zdvojené podlahy
• Raised floors
• Podlahové krabice
• Floor boxes
• Zavěšené podhledy s integrovaným osvětlením
• Suspended ceiling with integrated lighting
• Klimatizace - chladící trámy / fan-coil jednotky
• Air conditioning - chilled beams / fan-coil units
• Sprinklery
• Sprinkler system
• Dvě reprezentativní recepce
• Přístup a ostraha 24 hodin, 365 dní v roce
• Two separate entrances with representative
reception lobbies
• Kantýna
• Access and security 24/7
• Možnost zřízení zákaznického centra nebo
showroomu v přízemí budovy
• Canteen
• Možnost umístění loga na budově
• Ideal for a client centre or showroom
on the ground floor
• Otevíratelná okna
• Signage on the building
• Openable windows
3
TYPICKÉ PATRO / TYPICAL FLOOR
Delta II 2 180 m2
Delta I 2 350 m2
NÁJEMNÍ PODMÍNKY
LEASE TERMS
Nájem
Rent
• Kanceláře: 14.20 - 14.90 EUR* / m2 / měsíc + DPH
• Parkování: 115.00 EUR / parkovací stání / měsíc + DPH
• Sklad: 10.00 EUR / m2 / měsíc + DPH
• Office: 14.20 - 14.90 EUR* / sq m / month + VAT
• Parking: 115.00 EUR / parking space / month + VAT
• Storage: 10.00 EUR / sq m / month + VAT
* V závislosti na délce nájemní smlouvy, velikosti požadavku a zvoleném patře
* Subject to the length of the Lease Contract, required size and floor
Odhad provozních nákladů
Estimated service charges
• Kanceláře: 80.00 Kč / m2 / měsíc + DPH
• Spotřeba médií: 30.00 Kč / m2 / měsíc + DPH
• Parkování: 230.00 Kč / parkovací stání / měsíc + DPH
• Office: 80.00 CZK / sq m / month + VAT
• Media consumption: 30.00 CZK / sq m / month + VAT
• Parking: 230.00 CZK / parking space / month + VAT
KONTAKT / CONTACT
PASSERINVEST GROUP, a.s., BB Centrum, Budova FILADELFIE,
Želetavská 1525/1, 140 00 Praha 4, Czech Republic
Ing. Štěpán Smrčka, tel.: 777 017 178, e-mail: [email protected]
www.passerinvest.cz, www.budova-delta.cz
A DEVELOPMENT BY
4
Download

Stručné info o projektu