FACT SHEET
Location
GOLD
Address:
GPS:
Jindrišská 16, Prague 1, 110 00, CZ
+50 5’1.39”, +14 25’ 42.03”
City location:
City centre, 1 minute from Wencleslaw square
Rentable area
Total rentable area:
Office rentable area:
Retail rentable area:
6 621,0 m2 - inclusive add-on and floor share
5 077,66 m2 - exclusive use
496,08 m2
Status:
completed in Q1 2014
Building information
JINDŘIŠSKÁ 16 was originally built at the beginning of the 19th century, just a stone’s throw
from the beautiful gothic Jindřišská Tower. The project was taken over by the IMMOFINANZ
Group in 2010. The architect of the reconstruction and new extension is the respected
Prague-based atelier DaM architects. The result is a top quality office building designed to
accommodate tenants with the highest expectations. JINDŘIŠSKÁ 16 offers approximately
6,621 sq. m of “Class A” office and retail space in both the historical and the new part of the
building. It is therefore the ideal choice for businesses of any size with a desire for a premium
central location and a top class service provided.
Developer
IMMOFINANZ AG
Wienerbergstraße 11
1100 Vienna, Österreich
T +43 (0)5 7111
F +43 (0)5 7111 - 8888
Email: [email protected]
Leasing agent
Colliers International
Slovansky dum - building B/C
Na Prikope 859/22
Prague 1, 110 00
Tel: +420 226 537 618
LEED Gold certified
The building is LEED Gold certified. This reflects building quality,
supports tenants’ CSR agenda and competitive service charges
www.jindrisska16.cz
GOLD
offices kanceláře
retail obchodní plochy
storage sklady
780,57*
-
-
780,57
5 th / 6th floor 5. / 6. patro
815,05*
-
7,41
822,46
4th / 5th floor 4. / 5. patro
819,74*
-
7,67
827,41
3 / 4 floor 3. / 4. patro
817,56*
-
7,75
825,31
3 floor 3. patro
203,14*
-
-
203,14
2 nd floor 2. patro
821,28*
-
7,53
828,81
1st floor 1. patro
820,32*
-
7,97
828,29
-
496,08
-
496,08
-
-
197,39
197,39
5077,66*
496,08
235,72
5809,46
6h / 7th floor 5. / 6. patro
GOLD
rd
th
rd
ground floor přízemí
basement suterén
TOTAL
TOTAL + ADD-ON + FLOOR SHARE
*) Add-on and floor share is not calculated in the office size
www.jindrisska16.cz
total
6 621,44
GOLD
www.jindrisska16.cz
GOLD
www.jindrisska16.cz
GOLD
www.jindrisska16.cz
GOLD
www.jindrisska16.cz
GOLD
www.jindrisska16.cz
GOLD
www.jindrisska16.cz
GOLD
www.jindrisska16.cz
GOLD
www.jindrisska16.cz
GOLD
www.jindrisska16.cz
3D cut
GOLD
www.jindrisska16.cz
Sp e c i f i c a t i o n s
approx. 3 m ceiling
height in all offices
světlá výška
v kancelářích: 3 m
green wall with living
plants delivering fresh
oxygen and natural
humidity
zelená stěna s živými
rostlinami obohacuje
vzduch o čerstvý kyslík
a přirozenou vlhkost
operable windows equipped with contact
sensors allowing for central monitoring
otevírací okna vybavená senzory
centrálního monitoringu
stucco ceilings
štukové stropy
double flooring including floor boxes for
electrical installations
zdvojená podlaha včetně podlahových krabic
pro elektroinstalace
ventilation and air-conditioning of all
approx. 3 m ceiling
height in all offices
min. 3 m světlá výška
v kancelářích
cooling beams with integrated or
separate light fixtures in all offices,
smoke detectors throughout the
premises, electronic fire alarms
chladicí jednotky integrované
do stropních panelů se světly,
detektory kouře ve všech prostorách,
elektronické protipožární systémy
areas, humidity and CO2 control
centrální výměna vzduchu
a klimatizace všech prostor budovy,
kontrola vlhkosti a CO2
suspended ceilings
stropní podhledy
light sensors allowing for daylight control,
central monitoring and switch-off
světelná čidla kontrolují denní osvětlení, s
centrální monitoring a možnost vypnutí
double floorings
zdvojené podlahy
glass partitions create efficient cellular
layout office space
skleněné stěny mohou vytvořit efektivní
dělený systém kanceláří
possibility for individual climate control
and CO2 detection in each office
samostatná regulace klimatu a CO2
detekce ve všech kancelářích
enhanced safety by CCTV monitoring of
entrances, lobbies and other public areas
bezpečnost budovy je posílena kamerovým
systémem CCTV se sledováním vchodů,
vestibulu a dalších veřejných prostor
card-controlled access, central reception
and 24/7 security service
kartou kontrolované přístupy, centrální
recepce a nepřetržitá bezpečnostní služba
approx. 4 m ceiling height
in retail space
světlá výška v obchodních
prostorech cca 4 m
lockers and bicycle parking
Unit C - 22 m2
šatny a kolárna
re tail unit
obchodní jednotka
n
GOLD
side entrance
vedlejší vchod
car entrance
vjezd do garáží
facilit y rooms
Politických vězňů ul./st.
zázemí
58,5 m2
meeting facilit y
zasedací místnost
restrooms
toalety
U n i t B - 3 1 2 ,1 m 2
U n i t A - 16 5 , 8 m 2
cafe-restaur ant
k avárna, restaur ace
main entrance
hlavní vchod
Jindřišská ul./st.
ground floor
www.jindrisska16.cz
re tail unit
obchodní jednotka
example of an office layout
příklad vybavení kanceláře
typical floor | tenants split
typické podlaží | dělitelnost patra
GOLD
C2
A2
B2
typical split for 3-tenant occupation
příklad dělení patra na 3 jednotky
typical floor
example of office layouts
www.jindrisska16.cz
Download

factsheet EN - Jindřišská 16