Smíchov Business Park
Rozkošného 1053/3
kanceláře k pronájmu | offices to let
POPIS
DESCRIPTION
Smíchov Business Park sestává ze 4 propojených
budov (A,B,D,E) o celkové užitné ploše 18.413 m2
moderních kancelářských prostor.
Smíchov
Business
Park
consists
of
4
interconnected buildings (A,B,D,E) with a total
usable area of 18.413 sq m. modern office space
Součástí komplexu je venkovní parkoviště pro
nájemce a návštěvy.
Part of the complex is also outdoor parking for
tenants and visitors.
NÁJEM & SLUŽBY | RENT & SERVICE CHARGES
kanceláře pronájem | Office Rent:
11 – 12.00 EUR/m2/měsíc + DPH | /sqm/month + VAT
kanceláře služby | Office Service Charges:
95 CZK/m2/měsíc + DPH | /sqm/month + VAT
sklady pronájem | Storage Rent:
7 EUR/m2/měsíc + DPH | /sqm/month + VAT
parkování pronájem | Parking rent:
3.500 CZK/místo/měsíc + DPH | /space/month + VAT
Smíchov Business Park
LOKALITA
LOCATION
Smíchov Business Park je situován mezi ulicemi
Nádražní, Strakonickou a Rozkošného. V těsné
blízkosti komplexu se nachází významný dopravní
uzel městské a příměstské hromadné dopravy:
• stanice metra B “Smíchovské nádraží“
• tramvajová zastávka
• autobusová zastávka
• vlakové nádraží
• autobusové nádraží
Smíchov business park is located between
Nádražní, Strakonická and Rozkošného streets.
There is an important city and commuter traffic
junction situated in the close vicinity of the
complex:
• line „B“ Metro station „Smichovské nádraží“
• tram stop
• bus stop
• railway station
• bus terminal
Strategická poloha umožňuje také přímé napojení
na vnější a vnitřní městský okruh a Jižní spojku.
Další nespornou výhodou této lokality je výborně
zavedená infrastruktura.
The strategic location enables direct connection to
the outer and inner City Ring Roads and the
Southern Ring Road. Another indisputable
advantage is well-established infrastructure.
OFFICE SPACE | KANCELÁŘSKÉ PROSTORY
Celková plocha projektu | Total size of the project
Volná kancelářská plocha | Available office space
18,413 m2
826 m2
K DISPOZICI | FLOORS AVAILABLE
Building E
Building D
Floor level
3rd Floor
4th Floor
1st Floor
Smíchov Business Park
Use
Office
Office
Office
Area avail.
423 m2
283 m2
120 m2
Rent / m2
11,5 €
11 €
12 €
Available
now
now
from 1.1.2013
SPECIFIKACE
SPECIFICATION
• Flexibilní kancelářské prostory
• Flexible office space
• Vzduchotechnika a chlazení zabudované
• Ventilation and cooling system recessed in
v podhledu
suspended ceiling
• Topení podokenními radiátory
• Možnost individuální regulace teploty
• Heating panels underneath windows
• Otevíratelná okna
• Openable windows
• Čistá výška kanceláří 2,7 m
• Zavěšené podhledy s vestavěnými svítidly
• Clear office height 2,7 m
• Suspended ceilings with recessed light fixtures
• Zdvojené podlahy (podlahové krabice)
• Raised floor (floor boxes)
• Venkovní žaluzie
• External blind
• Čajové kuchyňky
• Tea kitchenette
• Výtahy
• Lifts
IT
IT
• Silnoproudé / slaboproudé rozvody
• Power and communication wiring
• Možnost připojení pevných linek a ISDN
• Provision for landline connection and ISDN
Přístup a bezpečnost
Access and security
• 24-hodinová recepce a bezpečnostní služba
• 24 hours security and reception services
• Kamerový systém
• Camera system
• Dostatek venkovních parkovacích stání
• Underground outdoor parking spaces
Smíchov Business Park
• Individual temperature control in each room
Budova E - 3.NP – 423 m2
Budova E - 4.NP – 283 m2
Smíchov Business Park
Kontakty:
Smíchov Business Park
Download

Smíchov Business Park