PŘEDSTAVENÍ VOLKSBANK
FINANCOVÁNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ
Karla
Křížová
30.8.2012
1
KDO JSME
§ Volksbank CZ je univerzální obchodní
banka s širokou nabídkou produktů a
služeb v oblasti retailového i firemního
bankovnictví.
§ Jediným akcionářem Volksbank CZ je
Volksbank International AG, dceřiná
společnost největší ruské banky
Sberbank.
§ V ČR působí již od roku 1993, má
pevnou pozice v segmentu středně
velkých bankovních domů. Nabízí
individuální přístup a poradenství
na vysoké úrovni.
§ Sberbank je jednou z nejvýznamnějších
evropských bank – zisk v roce 2011:
250 mld. CZK, síť téměř 20 tisíc
poboček, 250 tisíc zaměstnanců.
§ Nový silný vlastník Sberbank je
zárukou dalšího úspěšného rozvoje
Volksbank CZ a posílení stávající
pozice v ČR.
§ Sberbank se stala v roce 2011
nejhodnotnější ruskou značkou a
umístila se na 9. místě v hodnocení
nejspolehlivějších bank střední a
východní Evropy (dle výzkumu Global
Finance).
2
SKUPINA SBERBANK
12
> 20 000
> 250 000
1,5 milionu
70 milionů
~ 5 750 mld. CZK
zemí
poboček
zaměstnanců
firemních klientů
retailových klientů
bilanční suma 2011
3
FINANCOVÁNÍ
Zkušenosti v oblasti zemědělského sektoru
•
Bohaté zkušenosti od roku 1998
•
Téměř 6 mld. Kč zpracovaných
úvěrů
•
Znalost specifik zemědělství
•
Orientace v možnostech získání
podpor PGRLF, EU fondů
4
FINANCOVÁNÍ
Finanční služby zemědělcům
• Zemědělská technika
- až do výše 100 % hodnoty
stroje
- možnost využití dotace úroků
od PGRLF a.s.
• Zemědělská půda
- předschválené rámce,
- postupné čerpání úvěrů
5
FINANCOVÁNÍ
Finanční služby zemědělcům
•
Výstavba či rekonstrukce budov,
vč. technologie
– možnost využití dotace z fondů EU
(Program rozvoj venkova)
•
Provozní financování
– kontokorenty, překlenovací úvěry
•
Výstavba bioplynových stanic a
další
6
KONTAKTUJTE NÁS
Rádi Vám poradíme
Mobil:
Tel.:
E-mail:
Karla Křížová
+420 605 209 288
+420 543 525 371
[email protected]
Monika Halabalová
+420 739 529 436
+420 543 525 372
[email protected]
Volksbank CZ
Heršpická 5
658 26 Brno
www.volksbank.cz
7
VLIV ZMĚNY VLASTNÍKA BANKY
NA NABÍDKU SLUŽEB
PRO EXPORTUJÍCÍ FIRMY
Lucie
Nováková
30. 8. 2012
8
Rozšíření portfolia
Rozšířené zaměření na firmy všech velikostí
•
Volksbank CZ se dosud zaměřovala především na
segment menších a středních podniků. Nyní svoji cílovou
skupinu klientů rozšiřuje také na velké firmy a
nadnárodní korporace.
•
Právě tato sféra je pro Sberbank hlavní doménou.
S korporátní klientelou má obrovské zkušenosti, ze
kterých lze čerpat a postupně je využít při realizaci
obchodních transakcí českých firem.
9
Exportní financování
•
Jsme připraveni posoudit financování pro jakákoliv
teritoria, kam směřují vývozy našich exportérů, a která
jsou pojistitelná u EGAP
•
Budeme využívat síly Sberbank v Rusku i v
zemích SNS, zejména na Ukrajině, v Kazachstánu nebo v
Bělorusku, kde významné postavení zaujímají dceřiné
banky Sberbank.
•
Jsme připraveni využít přítomnosti Sberbank při
posuzování rizik odběratelů a dlužníků z těchto zemí.
10
Produkty exportního financování
•
Dodavatelský úvěr
•
Odběratelský úvěr
•
Úvěr na financování investic českých právnických
osob do zahraničí
•
Bankovní záruky
- Bid bond
- Advance payment guarantee
- Performance bond
- Retention bond, Waranty bond
•
Předexportní úvěr
11
Něco navíc…
•
Umíme zabezpečit i financování obchodů formou
dokumentárních akreditivů vystavených Sberbank
nebo její dceřinou společností.
•
Akreditivy jsou potvrzené Volksbank a následně
profinancovány i na několik let bez pojištění EGAP.
•
Posuzujeme možnost profinancování místních
nákladů nad rámec Consensu OECD nebo možnost
financování v RUB pro ruské importéry.
12
Konzultace pro české exportéry
•
Doporučujeme, aby byla banka zapojena do obchodní
transakce již v počáteční fázi.
•
Při účasti českého vývozce ve výběrovém řízení:
- poradí při formulaci platebních podmínek
- vystaví bid bond
- navrhne optimální způsob financování
•
V průběhu uzavírání kontraktu radí:
- jak strukturovat platební podmínky
- jaké použít dodací podmínky
•
Plníme roli konzultanta.
13
KONTAKTUJTE NÁS
Rádi Vám poradíme
Mobil:
Tel.:
E-mail:
Pavel Svěrák
+420 602 383 341
+420 234 706 941
Lucie Nováková
+420 734 287 661
+420 543 525 681
[email protected]
[email protected]
Volksbank CZ
Na Pankráci 129
140 00 Praha 4
www.volksbank.cz
14
Děkujeme za Vaši pozornost!
15
Download

Volksbank CZ