Centrum ázerbájdžánských a kaspických studií
Centrum ázerbájdžánských a kaspických studií
Březen 2015
V pondělí 23. března 2015 byla v galerii Villa Pellé, Pelleová 10, Praha 6 zahájena výstava pozoruhodných fotografií
"Ázerbájdžán přes objektiv". Pořadatelem výstavy je TEAS - Evropsko-ázerbájdžánská společnost. Výstava potrvá
do 6. dubna, přístupna je od 13.00 do 18.00 hod.
Titulní strana katalogu z výstavy "Ázerbájdžán přes objektiv"
Únor 2015
Ve spolupráci s Velvyslanectvím Ázerbájdžánské republiky v Praze byla vyhlášena studentská soutěž "Co vím o
Ázerbájdžánu".
Výzva a přihláška do soutěže "Co vím o Ázerbájdžánu"
Vychází 9. číslo Bulletinu Centra ázerbájdžánských a kaspických studií (viz úplně dole v sekci "Bulletin Centra
ázerbájdžánských a kaspických studií").
Leden 2015
Příprava výstavy „Mladí ázerbájdžánští malíři zdraví Prahu“ (Azerbaijani Young Painters in Prague - from Azerbaijan
with love) ve spolupráci s Velvyslanectvím Ázerbájdžánské republiky v Praze a organizací "DIRCHELISH" (Social and
Psychological Rehabilitation Center of the Youth) - vernisáž 5. května 2015 od 13.00 hod. v recepčních prostorách
Karolina.
Prosinec 2014
Panelová diskuse - Ázerbájdžán - země velkých možností
Ve čtvrtek dne 11. prosince 2014 se uskutečnila pod záštitou společnosti Fontes Rerum a Evropského hnutí v
ČR v Klubu techniků na Novotného lávce v Praze panelová diskuse na téma "Ázerbájdžán - země velkých
možností". Diskusi moderoval ministr průmyslu a obchodu ČR Ing. Jan Mládek, CSc., dále vystoupili J.E. velvyslanec
Ázerbájdžánské republiky v ČR Farid Shafiyev, generální ředitel České exportní banky, a.s. Ing. Karel Bureš a za
Centrum ázerbájdžánských a kaspických studií Prof. PhDr. Eduard Gombár, CSc.
Compiled 25.3.2015 11:56:07 by Document Globe ®
1
Kulatý stůl a výstava - Prezentace ázerbájdžánské geologie v České republice
Ve středu 3. prosince 2014 připravilo Centrum ve spolupráci s Vědní nadací prezidenta Ázerbájdžánské republiky
(Knowledge Foundation under the President of the Azerbaijan Republic) v prostorách historického Karolina kulatý
stůl a výstavu "Prezentace ázerbájdžánské geologie v České republice“ (Azerbaijan Geological Science in the
Czech Republic). Cílem akce bylo navázání kontaktů mezi českou a ázerbájdžánskou vědeckou komunitou. Akce se
zúčastnili přední čeští specialisté v oboru, mezi nimi ředitel Geologického ústavu Akademie věd ČR Prof. RNDr. Pavel
Bosák, DrSc., ředitel Ústavu petrologie a strukturní geologie Přírodovědecké fakulty UK Prof. Shah Wali Faryad, CSc.,
ředitelka Přírodovědeckého muzea Národního muzea v Praze RNDr. Jiřina Dašková, Ph.D, ředitel Odboru surovinové
a energetické bezpečnosti Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Mgr. Pavel Kavina, Ph.D., ázerbájdžánskou stranu
zastupoval výkonný ředitel Nadace prezidenta Ázerbájdžánské republiky Dr. Samadov Oktay Alipasha, akademik Arif
Ismayilzade, specialista v oboru geologie-mineralogie z Ázerbájdžánské Akademie věd (Azerbaijan National Academy of
Science - ANAS) a ředitel Přírodovědeckého muzea v Baku (Natural History Museum of Azerbaijan) Dr. Tariyel Eibatov.
Přítomni byli i další zástupci Vědní nadace.
Otevření výstavy se zúčastnili J.E. velvyslanec Ázerbájdžánské republiky v ČR Farid Shafiyev a delegace z Baku,
z české strany rektor Univerzity Karlovy Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, děkanka Filozofické fakulty UK Doc.
Mirjam Friedová, Ph.D. a další významní hosté. Akce pokračovala dalšími setkáními ve čtvrtek a pátek 4. a 5. prosince
v konferenčním centru hotelu Ambassador na Václavském nám. v Praze 1 i návštěvami na jednotlivých fakultách
Univerzity Karlovy. Pozvánka na kulatý stůl a vernisáž výstavy "Prezentace ázerbájdžánské geologie v ČR"
Compiled 25.3.2015 11:56:07 by Document Globe ®
2
Compiled 25.3.2015 11:56:07 by Document Globe ®
3
Compiled 25.3.2015 11:56:07 by Document Globe ®
4
Compiled 25.3.2015 11:56:07 by Document Globe ®
5
Compiled 25.3.2015 11:56:07 by Document Globe ®
6
Compiled 25.3.2015 11:56:07 by Document Globe ®
7
Listopad 2014
Výstava Ázerbájdžán – čarovná země ohně
V Náprstkově muzeu Národního muzea na Betlémském nám. v Praze je od pátku 28. listopadu otevřena výstava
"Ázerbájdžán - čarovná země ohně". Centrum áterbájdžánských a kaspických studií se v prosinci podílelo a v lednuúnoru 2015 se bude ještě podílet na doprovodných přednáškách a komentovaných prohlídkách. Doprovodné programy
k výstavě "Ázerbájdžán - čarovná země ohně"
28. 11. 2014 – 15. 2. 2015
Compiled 25.3.2015 11:56:07 by Document Globe ®
8
Ázerbájdžán, který se již od starověku pyšní svými „atešgachy“ - chrámy věčného ohně, je země proslulá mnoha
starobylými kulturami.
Hostující Národní muzeum historie Ázerbájdžánu představuje v Náprstkově muzeu asijských, afrických a amerických
kultur průřez historií a kulturou své krajiny od starověku až po 19. století. Výstava Ázerbájdžán – čarovná země ohně
otevírá návštěvníkům unikátní pokladnice sbírek ázerbájdžánského muzea pocházejících z dávné minulosti z mnoha
dochovaných starověkých archeologických i architektonických památek. Na výstavě bude k vidění široké spektrum
předmětů přes keramické nádoby, šperky, mince, mistrně opracované kovové předměty po hudební nástroje či zbraně.
Mimořádnou pozornost si však zaslouží také proslulé ázerbájdžánské koberce, v jejichž vzorech se odráží rozmanitost
a barevnost tamější krajiny. (nm)
Říjen 2014
Zahájena výuka Dr. Eltaye Dilbaziho pro studenty UBVA "Ázerbájdžánské reálie".
Červen 2014
Vychází 8. monotematické číslo Bulletinu Centra ázerbájdžánských a kaspických studií (viz níže v sekci "Bulletin Centra
ázerbájdžánských a kaspických studií").
Dne 9. června 2014 se v reprezentativních raně barokních prostorách Profesního domu na Malostranském náměstí v
Praze, sídle Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, uskutečnila konference „Ázerbájdžánská bezpečnostní
politika jako faktor míru a regionální stability“.
Centrum ázerbájdžánských a kaspických studií se stalo spolu s partnery z Institutu mezinárodních studií Fakulty
sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze a Centrem pro strategická studia pod prezidentem Ázerbájdžánské republiky
spolupořadatelem této konference nazvané podle stejnojmenného grantu hlavního organizátora akce, Střediska
bezpečnostní politiky Centra pro sociální a ekonomické strategie Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Za
Centrum na konferenci vystoupili Prof. Eduard Gombár a Dr. Eltay Dilbazi. Příspěvkům, které na konferenci zazněly, je
věnováno 8. monotematické číslo Bulletinu.
Program konference
Conference programme
Compiled 25.3.2015 11:56:07 by Document Globe ®
9
Compiled 25.3.2015 11:56:07 by Document Globe ®
10
Duben 2014
Dne 8. dubna 2014 měl Prof. Eduard Gombár v Evropském domě v Jungmannově ul. v Praze veřejnou přednášku na
téma "Ázerbájdžán a Evropská unie".
Březen 2014
Zahájení výuky ázerbájdžánštiny pod patronací Mgr. Eltaye Dilbaziho, Ph.D. Výuku realizuje lingvistka Roza Şafiyeva,
ředitelka Centra českého jazyka a kultury v Baku, která je na stáži na Filozofické fakultě UK v Praze. Roza Şafiyeva je
spoluautorkou publikace KAVKAZ, jazykový průvodce (arménština, ázerbájdžánština, gruzínština, čečenština), kterou
vydalo nakladatelství Lingea s.r.o. v roce 2013.
Leden 2014
Příprava mezinárodní konference:
Ázerbájdžánská bezpečnostní politika jako faktor míru a regionální stability
Datum: 9. června 2014
Organizátoři:
Středisko bezpečnostní politiky CESES FSV UK
Centrum ázerbájdžánských a kaspických studií FF UK
Institut mezinárodních studií FSV UK
Centrum pro strategická studia pod prezidentem Ázerbájdžánské republiky, Baku
Compiled 25.3.2015 11:56:07 by Document Globe ®
11
Pod záštitou:
Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
J.E. Tahir Taghizadeh, velvyslanec Ázerbájdžánské republiky v ČR
Prosinec 2013
Vychází 7. číslo Bulletinu Centra ázerbájdžánských a kaspických studií.
Říjen-listopad 2013
Ve dnech 31. října a 1. listopadu 2013 se v hlavním městě Ázerbájdžánu konalo Bakuské mezinárodní humanitární
fórum za účasti 877 pozvaných hostí z celého světa a řady dalších účastníků. Na slavnostním plenárním shromáždění
pronesl zahajovací projev prezident Ázerbájdžánské republiky Ilham Aliyev. Na pozvání ministra zahraničních věcí
Elmara Mammadyarova se z České republiky zúčastnili Prof. PhDr. Eduard Gombár, CSc., ředitel Ústavu Blízkého
východu a Afriky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc., rektor Univerzity
Palackého v Olomouci, a Prof. RNDr. Juraj Ševčík, Ph.D., děkan Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v
Olomouci. V rámci programu fóra se členové české reprezentace zúčastnili oficiální návštěvy Nachičevanu.
V průběhu jednání fóra Prof. E. Gombár předal Kamalu Abdullayevovi, rektorovi Bakuské slovanské univerzity a členu
korespondentu Národní ázerbájdžánské akademie věd, knižní dar Centra ázerbájdžánských a kaspických studií FF UK
pro Centrum českého jazyka a kultury BSU.
Květen 2013
Centrum ázerbájdžánských a kaspických studií připravilo v programu EU Mládež v akci projekt s názvem Multikulturní
dimenze jižní Moravy III. – letní seminář. Projekt počítal s účastí po 10 studentech a 2 pedagozích z české a
ázerbájdžánské strany. V této souvislosti ředitelka Centra českého jazyka a kultury Roza Şafiyeva na pozvání prof.
Eduarda Gombára a jeho manželky navštívila ve dnech 8. a 9. srpna 2013 město Mikulov, kde byla plánována realizace
projektu. Vzhledem k tomu, že projekt letos nebyl schválen, plánuje se jeho dopracování a předložení začátkem roku
2014.
Compiled 25.3.2015 11:56:07 by Document Globe ®
12
Centrum ázerbájdžánských a kaspických studií bylo pozváno na oficiální zahájení činnosti Ázerbájdžánské studentské
sítě v České republice (Azerbaijan Student Network), jež se konalo 3. května 2013 v hotelu Marriot v Praze. Kromě
studentů z obou zemí se akce zúčastnili také významní hosté, mezi nimi exministr zahraničních věcí a stávající ředitel
Diplomatické akademie při Ministerstvu zahraničních věcí ČR Cyril Svoboda, velvyslanec Ázerbájdžánu J.E. Tahir
Taghizadeh. Ústav Blízkého východu a Afriky FF UK reprezentovali prof. Eduard Gombár a dr. Tomáš Laně.
Compiled 25.3.2015 11:56:07 by Document Globe ®
13
Compiled 25.3.2015 11:56:07 by Document Globe ®
14
V květnu 2013 navštívil Prahu prof. Mehraliyev Elchin Eldar, Ph.D., ředitel slovanských studií z Bakuské slovanské
univerzity. Sešel se s prof. Eduardem Gombárem a Dr. Tomášem Laně.
Duben 2013
Centrum ázerbájdžánských a kaspických studií podpořilo vydání Přehledu ázerbájdžánské gramatiky, jehož autorem je
PhDr. Tomáš Laně s kolektivem pracovníků nakladatelství Lingea s.r.o.
Únor 2013
Centrum ázerbájdžánských a kaspických studií iniciovalo rozvoj spolupráce s ázerbájdžánskou stranou v oblasti
bohemistiky. Dne 11. února 2013 byla v Praze při podepsána smlouvy o spolupráci Filozofické fakulty Univerzity Karlovy
s Bakuskou slovanskou univerzitou týkající se vzájemné výměny studentů, učitelů, doktorandů, vědeckých zkušeností,
spolupořádání konferencí.
Compiled 25.3.2015 11:56:07 by Document Globe ®
15
Prosinec 2012
Studentky Ústavu Blízkého východu a Afriky se ve dnech 7. a 8. prosince 2012 na půdě Slovanské univerzity v Baku
zúčastnily mezinárodní studentské konference Azerbaijan and Europe-problems and prospects pořádané k 20. výročí
spolupráce Ázerbájdžánu s OBSE. Zuzana Kováčiková (ARAB-DKIZ) vystoupila s příspěvkem k dějinám Česko a
Československo-ázerbájdžánských vztahů a Barbora Štiberová přednesla příspěvek k významu turistického ruchu mezi
Českou republikou a Ázerbájdžánem.
Compiled 25.3.2015 11:56:07 by Document Globe ®
16
Výkonný redaktor Bulletinu centra ázerbajdžánských a kaspických studií PhDr. Josef Ženka, Ph.D vystoupil jako invited
speaker na semináři Special talents group na Azerbaycan Dövlet Iqtisad Universiteti .
Listopad 2012
Výkonný redaktor Bulletinu centra ázerbajdžánských a kaspických studií PhDr. Josef Ženka, Ph.D. vystoupil 30.
listopadu 2012 na půdě Center for strategic studies under presidential palace v Baku s příspěvkem Baku-Tbilisi-Kars
railway and its geopolitical importance for region.
Říjen 2012
Ve dnech 4. - 5. října 2012 se v hlavním městě Ázerbájdžánu konalo Bakuské mezinárodní humanitární fórum za
účasti 718 pozvaných hostí a řady dalších účastníků. Na slavnostním plenárním shromáždění pronesl zahajovací projev
prezident Ázerbájdžánské republiky Ilham Aliyev. Na pozvání ministra zahraničních věcí Elmara Mammadyarova se
z České republiky zúčastnili Prof. PhDr. Eduard Gombár, CSc., ředitel Ústavu Blízkého východu a Afriky Filozofické
fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc., rektor Univerzity Palackého v Olomouci, a Prof.
RNDr. Juraj Ševčík, Ph.D., děkan Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. V rámci programu fóra se
členové českého zastoupení ve městě Gandža zúčastnili oficiálního přijetí při příležitosti 870 výročí od narození slavného
básníka Nizámího Gandžavího (1142-1209).
Compiled 25.3.2015 11:56:07 by Document Globe ®
17
Vychází 6. číslo (říjen 2012) Bulletinu Centra ázerbájdžánských a kaspických studií.
Otevření centra:
Dne 18. října 2011 se uskutečnilo v Malé aule Univerzity Karlovy, Ovocný trh 3/5, Praha 1 slavnostní otevření Centra
ázerbájdžánských a kaspických studií a připomenutí 20. výročí obnovení nezávislosti Ázerbájdžánské republiky. Této
slavnostní události ze zúčastnil J.E. velvyslanec Ázerbájdžánu Tahir Taghizadeh, jakož i šéfové diplomatických misí
zainteresovaných států. Součástí otevření Centra byl Kulatý stůl na téma ázerbajdžánsko-české vztahy. V úvodu
vystoupili místopředseda Zahraničního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Jan Hamáček, náměstek ministra
průmyslu a obchodu Milan Hovorka, ředitel Ústavu Blízkého východu a Afriky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy prof.
Eduard Gombár a historik umění Ostravského muzea Mgr. David Majer. Poté následovala diskuse.
Říjen 2011
Ve dnech 10. - 11. října 2011 se v hlavním městě Ázerbájdžánu konalo 1. Bakuské mezinárodní humanitární fórum.
Na slavnostním plenárním shromáždění pronesl zahajovací projev prezident Ázerbájdžánské republiky Ilham Aliyev. Na
pozvání ministra zahraničních věcí Elmara Mammadyarova se z České republiky zúčastnil Prof. PhDr. Eduard Gombár,
CSc., ředitel Ústavu Blízkého východu a Afriky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
Podpis smlouvy:
Dne 21. června 2011 děkan Filozofické fakulty doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D. a J.E. velvyslanec Ázerbájdžánu v Praze
Tahir Taghizadeh podepsali grantovou smlouvu o zřízení Centra ázerbajdžánských a kaspických studií (Azerbaijan and
Caspian Studies Center) při Ústavu Blízkého východu a Afriky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze k 1. červenci
2011. Centrum v předchozích letech působilo v rámci Masarykovy univerzity v Brně.
Centrum ázerbájdžánských a kaspických studií slouží jako most mezi akademickými kruhy České republiky a
Ázerbájdžánu. Podporuje výzkum dějin, kultury a jazyků Ázerbájdžánu i širší Kaspické oblasti. Předpokládá se,
že příruční knihovna Centra bude obsahovat základní encyklopedické a další knihy, které umožní naplňování cílů
obsažených ve smlouvě. Dvakrát do roka bude centrum vydávat Bulletin.
Compiled 25.3.2015 11:56:07 by Document Globe ®
18
Garant projektu: Prof. PhDr. Eduard Gombár, CSc.
Pracovníci centra: Mgr. Eltay Dilbazi, Ph.D. , PhDr. Jana Gombárová, Ph.D.
Bulletin Centra ázerbájdžánských a kaspických studií
Vyšlo nové číslo Bulletinu (9; prosinec 2014). Pro zájemce je k dispozici na sekretariátu UBVA v úředních
hodinách.
Obsah:
Editorial: Jana Gombárová
Interview with H. E. Farid Shafiyev, ambassador of Azerbaijan to the Czech Republic
Výstava v Náprstkově muzeu v Praze: Ázerbájdžán - čarovná země ohně
Pavlína Vogelová: Výstavní Ázerbájdžán - čarovná země ohně
Jana Gombárová, Igor Dostalík: Kulatý stůl a výstava Prezentace ázerbájdžánské geologie v České republice
Maria Chlusova: Panelová diskuse Ázerbájdžán - země velkých možností
Eltay Dilbazi: Zrození světových ropných center
Igor Dostalík: Ropný boom v Baku - počátek těžby ropy v kaspickém regionu
Jan Marek: Chákání - chvalořečník ze Šírvánu
Tomáš Laně: Mirza Fatali Achundov
Letní škola slovanských studií v Olomouci
Gabriel Pirický: Daniš, Miroslav - Rybár, Lukáš: Dejiny Azerbajdžanu, recenze
Výstava v Ostravském muzeu: Od Alexandra k Tamerlánovi, Válečná tažení na Velké hedvábné cestě
Bulletin č. 9 - prosinec 2014
Vyšlo nové monotematické číslo Bulletinu (8; červen 2014). Pro zájemce je k dispozici na sekretariátu UBVA
v úředních hodinách.
Obsah:
Editorial: Miloš Balabán
Jana Gombárová: Konference "Ázerbájdžánská bezpečnostní politika jako faktor míru a regionální stability"
Jana Gombárová: Opouštím Českou republiku, zemi, kterou miluji, miloval jsem a budu milovat – rozhovor s
velvyslancem Ázerbájdžánu v ČR Tahirem Taghizadem
Eduard Gombár: Ázerbájdžán jako významný regionální partner Evropské unie
Břetislav Tureček: Blízký východ a ázerbájdžánská hra na obě strany
Libor Stejskal: Bezpečnost a obrana Ázerbájdžánské republiky: Kam dospěly a jakým výzvám čelí?
Eltay Dilbazi: Význam Ázerbájdžánu pro zajištění energetické bezpečnosti EU
Luboš Palata: Až zase budou Arméni jezdit do Baku k moři
Michael Romancov: Nedobré perspektivy jihokavkazské křižovatky
Jan Ludvík: Diverzifikace nestačí: Ázerbájdžán, Evropská unie a ochrana kritické infrastruktury
Jan Šír: Brána na Západ? Ázerbájdžán v zahraniční politice Turkmenistánu
Bulletin č. 8 - červen 2014
Vyšlo nové číslo Bulletinu (7; prosinec 2013). Pro zájemce je k dispozici na sekretariátu UBVA v úředních
hodinách.
Obsah:
Jana Gombárová: Bakuské mezinárodní humanitární fórum 2013
Roza Şafiyeva: Český jazyk v Ázerbájdžánu
Eduard Gombár: Ázerbájdžán a "velká hra" velmocí 1801-1813
Jan Marek: Nizámí a jeho sedm obrazů
Zuzana Kříhová: Sáber a jeho vliv na perskou literaturu a společnost
Bulletin č. 7 - prosinec 2013
Vyšlo nové číslo Bulletinu (6; říjen 2012). Pro zájemce je k dispozici na sekretariátu UBVA v úředních hodinách.
Obsah:
Josef Ženka: Prohlubování česko-ázerbájdžánských vztahů a státní návštěva Ilhama Alijeva v České republice
T. Lane: Azerbaijan and the Czech Republic
Rozhovor s velvyslancem Ázerbájdžánu v České republice Tahirem Taghizadehem
R. Aliyev: Střední Euroasie na křižovatce zájmů
H. S. Derejek-Soyturk: Turks of southern (Iranian) Azerbaijan
Bulletin č. 6 - říjen 2012
Výkonný redaktor: PhDr. Jana Gombárová, Ph.D.
Redakční rada:
předseda:
Prof. PhDr. Eduard Gombár, CSc.
členové:
Mgr. Eltay Dilbazi, Ph.D.
PhDr. Jana Gombárová, Ph.D.
Compiled 25.3.2015 11:56:07 by Document Globe ®
19
PhDr. Slavomír Horák, Ph.D.
PhDr. Tomáš Laně
PhDr. David Majer
PhDr. Gabriel Pirický, CSc.
PhDr. Josef Ženka, Ph.D.
Compiled 25.3.2015 11:56:07 by Document Globe ®
20
Download

Centrum ázerbájdžánských a kaspických studií