Přehled svazků Knižnice Jižní Moravy:
Sv. 1. ŠÍPEK, Z.: Spory Československa s Rakouskem o vedení státní hranice na jižní Moravě v letech 1918 - 1923.
Mikulov 1968.
Sv. 2. DOSTÁL, B. a kol.: Klobouky u Brna. Minulost a současnost. Brno 1969.
Sv. 3. ZEMEK, M.: Moravsko-uherská hranice v 10. až 13. století. Brno 1972.
Sv. 4. Kol.: Pozvání do minulosti. Brno 1972.
Sv. 5. ČEREŠŇÁK, B. a kol.: Takový byl Únor na Břeclavsku. Mikulov 1973.
Sv. 6. TELEC, J.: Podíl mimoškolského vzdělávání při procesu působení kultury na všestranný rozvoj člověka v
okrese Hodonín v letech 1964 - 1967. Mikulov 1975.
Sv. 7. MATĚJEK, F.: Lánové rejstříky Brněnského kraje 1673-1675. Praha 1981.
Sv. 8. MATĚJEK, F.: Lánové rejstříky Jihlavského a Znojemského kraje z let 1671-1678. Praha 1983.
Sv. 9. PŘÍLESKÁ, H. a kol.: Okresní archiv Brno-venkov se sídlem v Rajhradě. Průvodce po archivních fondech a
sbírkách. Praha 1983.
Sv. 10. ŠKOLL, J.: Nové osídlení okresu Břeclav po roce 1945. Brno 1983.
Sv. 11. Kol.: Archivy dnešku. Praha 1986.
Sv. 12. Kol.: Typáře okresních archivů. Okres Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Znojmo. Brno 1990.
Sv. 13. BISTŘICKÝ, J. a kol.: Moravské a slezské listiny liechtenštejnského archívu ve Vaduzu. Brno 1991.
Sv. 14. MÜLLER, K. - ŠTARHA, I.: Znaková privilegia měst, městeček a vsí na Moravě a ve Slezsku. Brno 1995.
Sv. 15. DRÁPELA, M. V. a kol.: Mapy z fondů rajhradského archivu, sv. 1. Dvacet reprodukcí map 1573 - 1938.
Brno 1995.
Sv. 16. KORDIOVSKÝ, E.: Hustopečské listiny. Brno 1996.
Sv. 17. BLÁHOVÁ, M.: Zakládací listina staroboleslavské kapituly. Pamětní tisk k 950. výročí první písemné
zmínky o Břeclavi. Břeclav 1996.
Sv. 18. KORDIOVSKÝ, E. a kol.: Podivín. Vlastivědný sborník jihomoravského města. Brno 1997. ISBN 80-8504868
Sv. 19. KORDIOVSKÝ, E. a kol.: Klobouky u Brna. Město, dějiny, krajina a lidé. Město Klobouky a MVS Brno.
Brno 1998, 496 s. ISBN 80-85048-76
Sv. 20 ŽAMPACH, Vojtěch - KAŠUBOVÁ, Marie: Památník obětí světových válek a národně osvobozovacích bojů
v okrese Brno-venkov. Rajhrad 2000, 750 s. ISBN 80-85048-79-5
Sv. 21 VRBAS, Jakub [ed. Dvořáková, Hana - Kordiovský, Emil] Pohledy do minulosti Klobouk. Město Klobouky
1999. ISBN 80-85048-92-2
Sv. 22 KORDIOVSKÝ, Emil a kol.: Mušov. Pasohlávky 2000, 458 s. ISBN 80-902863-0-5
Sv. 23 KORDIOVSKÝ, Emil: Brumovice 1250 - 2000. Brumovice 2000, 67 s. ISBN 80-902863-1-3
Sv. 24 KORDIOVSKÝ, Emil: Morkůvky. Morkůvky 2000, 55 s. ISBN 80-902863-2-1
Sv. 25 KORDIOVSKÝ, Emil a kol.: Město Břeclav. Břeclav 2001, 583 s. ISBN 80-7275-025-9
Sv. 26 KORDIOVSKÝ, Emil a kol.: Město Valtice. Valtice 2001, 530 s. ISBN 80-86181-48-0
Sv. 27 HRDLIČKA, Milan [ed. Kordiovský, Emil]: Moravská Nová Ves. Moravská Nová Ves 2001, 278 s. ISBN80902863-5-6
Sv. 28 [ed. KORDIOVSKÝ, Emil]: Hustopečské pohledy. Město Hustopeče 2002, 82 s. ISBN 80-902863-6-4
Sv. 29 KORDOIVSKÝ, Emil a kol.: Kobylí, dědina... Kobylí 2002, 542 s. ISBN 80-902863-8-0
Sv. 30 KORDIOVSKÝ, Emil a kol.: Město Velké Pavlovice. Velké Pavlovice 2002, 462 s. ISBN 80-902863-8-0
Sv. 31 ŠULÁKOVÁ, L. - KORDIOVSKÝ, E. – BŘEČKA, J.: Legionáři okresu Břeclav. FPO Znojmo, s. r. o.,
Znojmo2002, 98 s.
Sv. 32 [ed. Kordiovský, Emil - Švecová, Jana]: Nesmíte zapomenout. Vzpomínky antifašistů břeclavského okresu.
OV SBS Břeclav 2000, 123 s. ISBN 80-902863-3-X
Sv. 33 KORDIOVSKÝ, Emil a kol.: Drnholec. Městys Drnholec a MVS Brno. Brno 2011, 392 s. ISBN 978-807275-090-0
Download

stáhněte si knižnici jižní morava ve formátu pdf