Vážení spoluobčané,
za pár dní všichni rozhodneme o tom, kdo bude stát
v čele našeho města a jak bude složeno zastupitelstvo a následně i Rada města.
Jak bývá u ODS zvykem, přicházíme s velmi podrobným programem, který Vám představujeme v magazínu, který právě držíte v ruce.
Občanští demokraté Vám nabízejí odbornost, zkušenost a tým kvalifikovaných lidí,kteří mají dlouhodobé
zkušenosti se správou našeho města.
Náš program, či chcete-li naše vize pro Hustopeče na
léta 2014 až 2018 volně navazuje na náš předchozí
program „Hustopeče, město, kde to žije“. Myslím si, že
naši vizi živoucího města se podařilo naplnit. Zkrátka,
udělali jsme věci, které mají smysl. Naše programová myšlenka je poměrně jednoduchá, chceme, aby
se v Hustopečích lépe žilo. Aby lidé v Hustopečích
měli pocit, že žít v Hustopečích má smysl. A k tomu
je potřeba dobrá občanská vybavenost (školy, školky,
nemocnice, sportoviště, dětská hřiště apod.), zajímavé
podnikatelské prostředí, velká nabídka volnočasových
aktivit, široká kulturní nabídka a tradice. S tím vším
v našem programu počítáme.
I tentokrát, jako v předchozích kampaních, nikoho nekritizujeme a nejdeme cestou negace. Také „neopisu-
Hustopeče – město,
kde se dobře žije.
jeme“ volební hesla v Praze či Brně a nevydáváme tyto
opsané myšlenky za své, hustopečské.
Jdeme pozitivní cestou a předkládáme naše vize,
o kterých jsme přesvědčeni, že jsou dobré pro naše
město, pro nás, obyvatele.
V závěru bych si dovolil být osobní a požádat Vás
o hlas pro kandidáty ODS. V Hustopečích má smysl
volit ODS, protože:
- máme jasnou vizi či chcete-li program či nápady, aby
se v Hustopečích lépe žilo
- nepřebíháme
- neutíkáme od problémů
- ODS drží stále stejné hodnoty
- máme velké zkušenosti se správou našeho města, ke
které přistupujeme s pokorou a snahou rozvíjet naše
město pro další generace Hustopečáků.
A stejně jako má smysl v Hustopečích žít, má i smysl jít volit.
Srdečně
Libor Sadílek
kandidát na starostu
www.odshustopece.cz
KaNdIdÁTNÍ LISTINa OdS pro komunální volby 2014
10. – 11. října 2014
POdPOrOvaTELé OdS
Marek Svoboda
Motocyklový závodník, který jako první český jezdec dojel do cíle legendárního vytrvalostního závodu 24 hodin Le Mans. V současné době se Marek věnuje
řízení logistické firmy, kde je společníkem, a provozuje na náměstí v Hustopečích fitcentrum Fitness Freedom, jehož je vlastníkem. Pořádá společně s Ivanou Matějíčkovou, ředitelkou ZŠ Nádražní, cyklistický závod „Hustopečský
Kameňák“ a běžecký závod „Vánoční běh městem“.
2. Ing. Luboš
Kuchynka
starosta města Hustopeče
3. Zdenek rybář
4. Hana Pregrtová, diS.
podnikatel a předseda
TJ Agrotec Hustopeče
majitelka hudební školy
a moderátorka
5. Mgr. václav
Schejbal
učitel, zástupce
ředitele ZŠ
„V ODS mám spoustu kamarádů a přátel. Jsem si jistý, že pro naše město
udělali mnoho dobré práce. Kandidáty ODS jsem několik volebních období
„jen“ podporoval a letos jsem chtěl svou podporu ještě zintenzivnit. Jako
nezávislý kandidát kandiduji za ODS na 9. místě kandidátky. Rád jsem svou
kandidaturou podpořil ODS ve volbách do Zastupitelstva města Hustopeče.“
1. Libor Sadílek
Mvdr. Jiří Kunc
místostarosta města
Hustopeče
6. Ing. Oldřich
vachala
ekonom a vinař
7. Ivan Chrastina
ředitel Městských služeb
8. Ing. Jiří Kadrnka
9. Marek Svoboda
jednatel logistické
společnosti
podnikatel v dopravě
a logistice
Jiřího znají hustopečáci nejen jako veterináře, ale i jako milovníka a znalce
vína. Jiří se stará o rodinné vinohrady a dělá pro svou potěchu a potěšení
svých kamarádů výborná vína. Jiří se věnuje tématu „vína“ i organizačně.
Je členem výboru Českého zahrádkářského svazu v Hustopečích a je také
dlouhodobě členem organizačního výboru Světového duelu vín, který
v Hustopečích proběhne 22. 11. 2014 již popáté.
„Politika není mým zájmem, ale dění ve městě sleduji. Přes všechny problémy politických stran mi politické strany stále připadají daleko čitelnější
a transparentnější subjekty než různá seskupení zdánlivě nezávislých kandidátů. Většinu kandidátů za ODS znám osobně a lidé v čele kandidátky
jsou pro mě zárukou odbornosti. Vážím si jejich práce pro město, a proto
jsem se rozhodl je v komunálních volbách podpořit.“
10. Ing. radek
Homola
11. Bc. Zdenek
Sedláček
předseda FC Hustopeče, inv. důchodce
výrobní ředitel vinařství
Kolby, a.s.
16. Mgr. Petra
Ebachová
17. Zbyněk Kolegár
18. Marek Cabal
19. Martin Beránek
živnostník
projektant
manažer
majitelka jazykové školy
www.odshustopece.cz
12. Mgr. Ivana
Matějíčková
ředitelka ZŠ
13. Ing. Jiří Kukla
14. Milan Bohdálek
15. Stanislav Fiala
manažer a vinař
veterinární technik
podnikatel a vinař
Stanislav Bíza
Stanislav Bíza je trojnásobný Mistr ČR handbike v časovce, Vicemistr
České republiky v handbike 2009, několikanásobný vítěz ankety „Nejlepší
sportovec města Hustopeče“. Standa získal mnoho cen a stál na stupních
vítězů mnoha závodů, jako jsou: Velká cena Prahy, Půlmaraton Brno, Železný
Dědek a další. V současné době se Standa věnuje rozvoji firmy - chráněné
dílny, která umožňuje hendikepovaným lidem zajistit zaměstnání a kde je
Standa spoluvlastníkem i jednatelem.
20. Mgr. František
Stávek
21. Bc. vojtěch
Kadrnka
majitel autoškoly
student VŠ
„Žiji sice ve Starovičkách, ale s Hustopečemi jsem velmi pevně spjat. Nejen, že jsem zde trávil stovky hodin ve sportovních zařízeních v rámci přípravy, ale přímo v Hustopečích jsem získal na závodech spoustu medailí.
V Hustopečích jsem měl vždy velkou podporu, ať při organizaci Mistrovství
České republiky Handbiků nebo jsem několikrát vyhrál anketu „Nejlepší
sportovec města Hustopeče“. V Hustopečích mám také spoustu přátel
a lidí, kterých si vážím. S Liborem Sadílkem spolupracujeme v mém podnikání, kdy umožňuji hendikepovaným lidem pracovat. S Markem Svobodou,
který byl můj trenér a připravil mě na spoustu závodů a teď je i můj partner
v podnikání, mě pojí dlouholeté přátelství. Nejen, že oba pánové jsou pro
mě dostatečnou zárukou, ale také vidím, jak se Hustopečím daří, jak se
zde pořád děje něco nového a zajímavého. Proto rád vyjadřuji kandidátům
ODS svou podporu v říjnových volbách do Zastupitelstva.“
Podporovatelé ODS
Jiří Malášek
Jiřího Maláška známe my, hustopečáci, nejen jako skvělého (bývalého) šéfa
firem Westfalia, Linden a Gemi (nyní Norma Czech), ale i jako srdečného,
veselého člověka, který se na Moravu rád vrací. Téměř všichni o něm vědí,
že dlouhodobě pracoval se svou ženou v rádiu Svobodná Evropa.
Jiří v současné době žije s manželkou Naďou v malebné bavorské vesnici
kousek od Mnichova. A protože Jiří už více jak 10 let v Hustopečích nepracuje, ale každým rokem se rád vrací a žije v cizině, myslím, že má k dění
v České republice určitý odstup a ten správný nadhled. My, kteří tady žijeme
a vnímáme denodenní starosti a „žabomyší války“, zapomínáme, jak se na
nás dívají jinde. Bylo mi ctí, když jsem Jiřího požádal o vyjádření k Hustopečím pro ODS a Jiří souhlasil a napsal níže uvedený text.
Jiří Kadrnka, předseda hustopečské ODS
SOUTĚŽTE s námi
o dvoudenní zájezd
do Štrasburku
Zajímá Vás, jak funguje Evrop­ský
parlament? Chcete se po­dívat
do Štrasburku? Máte jedineč­
nou možnost!
Na našich webových stránkách
www.odshustopece.cz/soutez
naleznete soutěžní otázku, od­
povězte na ni a budete zařa­
zeni do slosování o dvoudenní
zájezd do Štrasburku v termínu
27. – 28. 11. 2014.
V ceně zájezdu je doprava autobusem, prohlídka Europarlamentu, ubytování včetně večeře
a prohlídka města. Podmínkou
je minimální dosažený věk 14 let
(do Europarlamentu mají zakázán
vstup osoby mladší 14 let).
Odpovídat můžete až do soboty
11. 10. 2014 do 16.00 hod., kdy
bude vylosován výherce. Výherce
bude ihned po vylosování kontaktován prostřednictvím e-mailu
a telefonního čísla, které uvede
při vyplnění odpovědi na soutěžní otázku.
„Když jsem byl v roce 1994 pověřen Německou průmyslovou skupinou
H & T Group najít v České republice místo vhodné pro výstavbu strojírenského závodu, byl to pro mě úkol dosti složitý. Od roku 1964 jsem žil na západě a prakticky 30 let jsem v Česku nebyl a po roce 1989 jen sporadicky.
Úkol jsem přijal, protože jsem považoval za svou povinnost přispět k rozvoji
země, kde jsem se narodil a do níž jsem vždy patřil.
Hledal jsem místo, které má tradici v oboru strojírenské výroby, a kde by
tudíž neměl být problém najit odborníky se zkušeností v kovovýrobě. Náhoda tomu chtěla, že jsem si vytipoval jižní Moravu, konkrétně Hustopeče,
které leží na dálnici, v blízkosti velkého města (Brna) a v dosahu mezinárodní letecké dopravy (Vídně).
Po první návštěvě Hustopečí mně bylo jasné, že to je to místo, které jsem
hledal. Po návštěvě hustopečské radnice se mi můj dojem potvrdil. Setkal
jsem se tam se vstřícnými lidmi i s tehdejším starostou panem Poslušným,
který okamžitě pochopil, o co mi jde, a slíbil mi podporu při uskutečňování
mého záměru. S podobným postojem jsem se setkal i jinde v Hustopečích.
To nakonec vedlo k tomu, že jsem v Hustopečích založil nejen firmu Gemi,
ale postupně ještě tři další. V Hustopečích jsem také našel motivované
odborníky. To vše dohromady vedlo k celkovému úspěchu mého podnikatelského záměru. Nechci se rozepisovat do detailu, ale skutečnost, že
všechny firmy, které jsem založil, dosud existují, to dosvědčuje. Těší mě,
že i zaměstnanci jsou spokojeni se svým zaměstnavatelem.
V Hustopečích jsem našel dobré spolupracovníky a na úřadech jsem se
sešel se vstřícností, která v té době nebyla v zemi obvyklá. Vnímal jsem, že
představitelé města byli vždy ochotni přistoupit na potřebnou spolupráci
a že to nakonec vedlo k našemu společnému cíli, omezit ve městě nezaměstnanost a zajistit spokojenost obyvatel.
Po letech se do Hustopečí rád vracím, protože je tam dobrá atmosféra,
a vnímám, že představitelé města umí zajistit jeho rozvoj. Za posledních
20 let se tam mnohé změnilo k lepšímu a Hustopeče se staly městem, ve
kterém stojí zato žít. V Hustopečích jsem našel řadu dobrých přátel a cítím,
že jak představitelé města, tak i obyvatelé, jsou motivováni pro další vývoj
struktury obce i pro zlepšování životního prostředí.“
Iffeldorf 5. 8. 2014, J.M.
www.odshustopece.cz
Download

Vážení spoluobčané,