ES Prohlášení o shodě 2015
V souladu s ust. §13 odst. 2. zákona 22/1997Sb., zákona č. 21/2003 Sb.
A evropské směrnice č.89/686/EHS ve znění pozdějších přepisů
Dovozce:
LG Electronics CZ, s.r.o.
Českomoravská 2420/15
190 00 Praha 9
IČO: 27089762
Výrobce:
LG Electronics Inc.
LG Twin Towers
20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu
Seoul, Korea 150-721
Výrobek:
Klimatizační jednotky : CAC
kanálové, flexi, sloupové, kazetové, konzole
nástěnné
Vnitřní jednotka ve spojení s vnější jednotkou je výrobek určený
pro realizaci samostatných jednotek pro chlazení vzduchu v budovách
sídel a obchodů, restaurací, barů apod. Systém sestává z
instalovaných jednotek ( vnější a vnitřní)
Popis výrobku:
Výše uvedené výrobky
splňují požadavky těchto
zákonných předpisů
NV 163/2002Sb, NV 616/2006sb,NV24/2003sb,17/2003sb v platném z
znění
Seznam technických a
Harmonizovaných
Technických
Norem použitých při
Posuzování shody:
NV 163/2002 Sb., EN 292-1, EN292-2,
ČSN ISO 5149, ČS ISO 5149, ČSN EN 953
zákon 86/2002 Sb. ČSN EN ISO 12100-1, ČSN EN ISO 12100-2
ČSN EN 953, ČSN EN 5149, ČSN EN 60335-1,ČSN EN 60335-2-40
ČSN ISO 3746, ČSN EN ISO 11202
Postupy použité při
prokazování shody:
§ 12 odst.3) písm. b zákona 22/1997 Sb., v pl. znění
§ 7NV 163/2002 Sb., v pl. Znění
Údaje o autorizované
Osobě, která se účastnila
Posuzování shody:
Strojírenský zkušební ústav s.p. AO 202
Hudcova 56b
621 00 Brno
Dokumenty použité
Při posuzování shody:
Závěrečný protokol o zkoušce typu č. 31-8559
ze dne 30.11.2012, platný do 31.12.2015
Vystavil: SZÚ s.p. AO 202
1/3
CAC - jednotky
UU09W.ULD
CQ09.NA0
UU12W.ULD
CQ12.NA0
UU18W.UE2
CQ18.NA0
UU24W.U42
UU30W.U42
UT12H.NP1
UU36W.UO2
UT18H.NP1
UU42W.U32
UT21H.NN1
UU48W.U32
UT24H.NN1
UU60W.U32
UT36H.NM1
UU37W.UO2
UT42H.NM1
UU43W.U32
UT48H.NM1
UU49W.U32
UU61W.U32
UV12H.NJ1
UU85W.U74
UV18H.NJ1
UV21H.NK1
UU12WH.UE1
UV24H.NK1
UU18WH.UE1
UV36H.NL1
UU21WH.U41
UV42H.NL1
UU24WH.U41
UV48H.NL1
UU36WH.U31
UU42WH.U31
UB18H.NG1
UU48WH.U31
UB21H.NG1
UU37WH.U31
UB24H.NG1
UU43WH.U31
UB36H.NR1
UU49WH.U31
UB42H.NR1
UB48H.NR1
CT09.NR2
CT12.NR2
CT18.NQ2
CV09.NE2
CT24.NP2
CV12.NE2
UT30.NP2
CV18.NJ2
UT36.NN2
CV24.NJ2
UT42.NM2
UV30.NJ2
UT48.NM2
UV36.NK2
UT60.NM2
UV42.NL2
UV48.NL2
CB18.NH2
UV60.NL2
CB24.NH2
UB30.NG2
UJ30.NV2
UB36.NG2
UJ36.NV2
UB42.NR2
UB48.NR2
UB60.NR2
UB85.N94
refnet
PMUB11A
CM18.N14
PMUB23A
CM24.N14
PMUB122A
UM30.N14
PMUB112A
UM36.N24
PMUB111A
UM42.N24
PMUB1111A
UM48.N34
UM60.N34
2/3
My LG Electronics CZ, s.r.o. jako dovozce potvrzujeme, že vlastnosti výrobku splňují základní požadavky
podle NV 163/2002 Sb.,v platném znění, popřípadě požadavky jiných technických předpisů, že výrobek je za
podmínek obvyklého, popřípadě výrobcem nebo dovozcem určeného použití bezpečný a že byla přijata
opatření, která zabezpečují shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se
základními požadavky.
V Praze dne 9.1.2015
Razítko, podpis
3/3
ES Prohlášení o shodě 2015
V souladu s ust. §13 odst. 2. zákona 22/1997Sb., zákona č. 21/2003 Sb.
A evropské směrnice č.89/686/EHS ve znění pozdějších přepisů
Dovozce:
LG Electronics CZ, s.r.o.
Českomoravská 2420/15
190 00 Praha 9
IČO: 27089762
Výrobce:
LG Electronics Inc.
LG Twin Towers
20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu
Seoul, Korea 150-721
Výrobek:
Klimatizační jednotky : Multi V
kanálové, nástěnné, flexi, kazetové, konzole,
podstropní, parapetní
Popis výrobku:
Vnitřní jednotka ve spojení s vnější jednotkou je výrobek určený
pro realizaci samostatných jednotek pro chlazení vzduchu v budovách
sídel a obchodů, restaurací, barů apod. Systém sestává z
instalovaných jednotek ( vnější a vnitřní)
Výše uvedené výrobky
splňují požadavky těchto
zákonných předpisů
NV 163/2002Sb, NV 616/2006sb,NV24/2003sb,17/2003sb v platném z
znění
Seznam technických a
Harmonizovaných
Technických
Norem použitých při
Posuzování shody:
NV 163/2002 Sb., EN 292-1, EN292-2,
ČSN ISO 5149, ČS ISO 5149, ČSN EN 953
zákon 86/2002 Sb. ČSN EN ISO 12100-1, ČSN EN ISO 12100-2
ČSN EN 953, ČSN EN 5149, ČSN EN 60335-1,ČSN EN 60335-2-40
ČSN ISO 3746, ČSN EN ISO 11202
Postupy použité při
prokazování shody:
§ 12 odst.3) písm. b zákona 22/1997 Sb., v pl. znění
§ 7NV 163/2002 Sb., v pl. Znění
Údaje o autorizované
Osobě, která se účastnila
Posuzování shody:
Strojírenský zkušební ústav s.p. AO 202
Hudcova 56b
621 00 Brno
Dokumenty použité
Při posuzování shody:
Závěrečný protokol o zkoušce typu č. 31-8559
ze dne 30.8.2013, platný do 31.12.2015
Vystavil: SZÚ s.p. AO 202
1/3
MULTI V
ARNU07GSEL2.EMBALEU
ARNU09GSEL2.EMBALEU
ARNU12GSEL2.EMBALEU
ARNU15GSEL2.EMBALEU
ARNU18GS5L2.EMBALEU
ARNU24GS5L2.EMBALEU
ARNU07GSBL2.EMBALEU
ARNU09GSBL2.EMBALEU
ARNU12GSBL2.EMBALEU
ARNU15GSBL2.EMBALEU
ARNU18GSCL2.EMBALEU
ARNU24GSCL2.EMBALEU
ARNU07GSEB2.ENCALEU
ARNU07GSER2.ENCALEU
ARNU07GSEV2.ENCALEU
ARNU09GSEB2.ENCALEU
ARNU09GSER2.ENCALEU
ARNU09GSEV2.ENCALEU
ARNU12GSEB2.ENCALEU
ARNU12GSER2.ENCALEU
ARNU12GSEV2.ENCALEU
ARNU15GSEB2.ENCALEU
ARNU15GSER2.ENCALEU
ARNU15GSEV2.ENCALEU
ARNU18GS8B2.ENCALEU
ARNU18GS8R2.ENCALEU
ARNU18GS8V2.ENCALEU
ARNU24GS8B2.ENCALEU
ARNU24GS8R2.ENCALEU
ARNU24GS8V2.ENCALEU
ARNU07GTUC2.ENWALEU
ARNU09GTUC2.ENWALEU
ARNU12GTUC2.ENWALEU
ARNU18GTTC2.ENWALEU
ARNU24GTTC2.ENWALEU
ARNU48GBRZ2.ENWALEU
ARNU76GB8Z2.ENWALEU
ARNU96GB8Z2.ENWALEU
ARNU07GSFE2.ENCALEU
ARNU07GSFG2.ENCALEU
ARNU07GSFH2.ENCALEU
ARNU07GSFV2.ENCALEU
ARNU09GSFE2.ENCALEU
ARNU09GSFG2.ENCALEU
ARNU09GSFH2.ENCALEU
ARNU09GSFV2.ENCALEU
ARNU12GSFE2.ENCALEU
ARNU12GSFG2.ENCALEU
ARNU12GSFH2.ENCALEU
ARNU12GSFV2.ENCALEU
ARNU07GSF12.ENCALEU
ARNU09GSF12.ENCALEU
ARNU12GSF12.ENCALEU
ARNU18GTLC2.ENWALEU
ARNU24GTLC2.ENWALEU
ARNU05GTRC2.ENWALEU
ARNU07GTRC2.ENWALEU
ARNU09GTRC2.ENWALEU
ARNU12GTRC2.ENWALEU
ARNU15GTQC2.ENWALEU
ARNU18GTQC2.ENWALEU
ARNU24GTPC2.ENWALEU
ARNU28GTPC2.ENWALEU
ARNU36GTNC2.ENWALEU
ARNU42GTMC2.ENWALEU
ARNU48GTMC2.ENWALEU
ARNU07GBHA2.ENWALEU
ARNU09GBHA2.ENWALEU
ARNU12GBHA2.ENWALEU
ARNU15GBHA2.ENWALEU
ARNU18GBHA2.ENWALEU
ARNU24GBHA2.ENWALEU
ARNU28GBGA2.ENWALEU
ARNU36GBGA2.ENWALEU
ARNU42GBGA2.ENWALEU
ARNU48GBRA2.ENWALEU
ARNU54GBRA2.ENWALEU
ARNU76GB8A2.ENWALEU
ARNU96GB8A2.ENWALEU
ARNU07GL1G2.ENWAEEU
ARNU09GL1G2.ENWAEEU
ARNU12GL2G2.ENWAEEU
ARNU15GL2G2.ENWAEEU
ARNU18GL2G2.ENWAEEU
ARNU24GL3G2.ENWAEEU
ARNU07GB3G2.ENWALEU
ARNU09GB3G2.ENWALEU
ARNU12GB3G2.ENWALEU
ARNU15GB3G2.ENWALEU
ARNU18GB4G2.ENWALEU
ARNU24GB4G2.ENWALEU
ARNU09GVEA2.ENWALEU
ARNU12GVEA2.ENWALEU
URNU18GVJA2.ENWALEU
URNU24GVJA2.ENWALEU
URNU36GVKA2.ENWALEU
URNU48GVLA2.ENWALEU
ARNU07GCEA2.ENWALEU
ARNU09GCEA2.ENWALEU
ARNU12GCEA2.ENWALEU
ARNU15GCEA2.ENWALEU
ARNU18GCFA2.ENWALEU
ARNU24GCFA2.ENWALEU
ARNU07GCEU2.ENWALEU
ARNU09GCEU2.ENWALEU
ARNU12GCEU2.ENWALEU
ARNU15GCEU2.ENWALEU
ARNU18GCFU2.ENWALEU
ARNU24GCFU2.ENWALEU
ARNU07GQAA2.ENWALEU
ARNU09GQAA2.ENWALEU
ARNU12GQAA2.ENWALEU
ARNU15GQAA2.ENWALEU
ARNH08GK3A2.ENWALEU
ARNH10GK2A2.ENWALEU
ARUN80LTE4.EWGBLEU
ARUN100LTE4.EWGBLEU
ARUN120LTE4.EWGBLEU
ARUN140LTE4.EWGBLEU
ARUN160LTE4.EWGBLEU
ARUN180LTE4.EWGBLEU
ARUN200LTE4.EWGBLEU
ARUN80LM3.EWGBLEU
ARUN100LM3.EWGBLEU
ARUN120LM3.EWGBLEU
ARUB080LTE4.EWGBLEU
ARUB100LTE4.EWGBLEU
ARUB120LTE4.EWGBLEU
ARUB140LTE4.EWGBLEU
ARUB160LTE4.EWGBLEU
ARUB180LTE4.EWGBLEU
ARUB200LTE4.EWGBLEU
ARUN40GS2A.EWGBLEU
ARUN50GS2A.EWGBLEU
ARUN60GS2A.EWGBLEU
ARUN40LS2A.EWGBLEU
ARUN50LS2A.EWGBLEU
ARUN60LS2A.EWGBLEU
ARUN60LL2.EWGBLEU
ARUN60LR2.EWGBLEU
ARUN80LL2.EWGBLEU
ARUN80LR2.EWGBLEU
ARWN40GA0.EWGBLEU
ARWN50GA0.EWGBLEU
ARWN60GA0.EWGBLEU
ARWN080LAS4.EWGBLEU
ARWN100LAS4.EWGBLEU
ARWN120LAS4.EWGBLEU
ARWN140LAS4.EWGBLEU
ARWN160LAS4.EWGBLEU
ARWN180LAS4.EWGBLEU
ARWN200LAS4.EWGBLEU
2/3
My LG Electronics CZ, s.r.o. jako dovozce potvrzujeme, že vlastnosti výrobku splňují základní požadavky
podle NV 163/2002 Sb.,v platném znění, popřípadě požadavky jiných technických předpisů, že výrobek je za
podmínek obvyklého, popřípadě výrobcem nebo dovozcem určeného použití bezpečný a že byla přijata
opatření, která zabezpečují shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se
základními požadavky.
V Praze dne 9.1.2015
Razítko, podpis
3/3
ES Prohlášení o shodě 2015
V souladu s ust. §13 odst. 2. zákona 22/1997Sb., zákona č. 21/2003 Sb.
A evropské směrnice č.89/686/EHS ve znění pozdějších přepisů
Dovozce:
LG Electronics CZ, s.r.o.
Českomoravská 2420/15
190 00 Praha 9
IČO: 27089762
Výrobce:
LG Electronics Inc.
LG Twin Towers
20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu
Seoul, Korea 150-721
Výrobek:
Klimatizační jednotky : Multi
kanálové, nástěnné, flexi,kazetové, konzole
Popis výrobku:
Vnitřní jednotka ve spojení s vnější jednotkou je výrobek určený
pro realizaci samostatných jednotek pro chlazení vzduchu v budovách
sídel a obchodů, restaurací, barů apod. Systém sestává z
instalovaných jednotek ( vnější a vnitřní)
Výše uvedené výrobky
splňují požadavky těchto
zákonných předpisů
NV 163/2002Sb, NV 616/2006sb,NV24/2003sb,17/2003sb v platném z
znění
Seznam technických a
Harmonizovaných
Technických
Norem použitých při
Posuzování shody:
NV 163/2002 Sb., EN 292-1, EN292-2,
ČSN ISO 5149, ČS ISO 5149, ČSN EN 953
zákon 86/2002 Sb. ČSN EN ISO 12100-1, ČSN EN ISO 12100-2
ČSN EN 953, ČSN EN 5149, ČSN EN 60335-1,ČSN EN 60335-2-40
ČSN ISO 3746, ČSN EN ISO 11202
Postupy použité při
prokazování shody:
§ 12 odst.3) písm. b zákona 22/1997 Sb., v pl. znění
§ 7NV 163/2002 Sb., v pl. Znění
Údaje o autorizované
Osobě, která se účastnila
Posuzování shody:
Strojírenský zkušební ústav s.p. AO 202
Hudcova 56b
621 00 Brno
Dokumenty použité
Při posuzování shody:
Závěrečný protokol o zkoušce typu č. 31-8559
ze dne 30.11.2012, platný do 31.12.2015
Vystavil: SZÚ s.p. AO 202
1/3
MULTI
MU2M15.UL2
MU2M17.UL2
MU3M19.UE2
MU3M21.UE2
MU4M25.U42
MU4M27.U42
MU5M30.U42
MU5M40.UO2
FM40AH.UO2
FM48AH.U32
FM56AH.U32
FM41AH.U32
FM49AH.U32
FM57AH.U32
MS05SQ.NW0
MS07SQ.NW0
MS09SQ.NB0
MS12SQ.NB0
MS18SQ.NC0
MS24SQ.NC0
MS07AQ.NB0
MS09AQ.NB0
MS12AQ.NB0
MS18AQ.NC0
MS24AQ.NC0
MT09AH.NU1
MT11AH.NU1
MT06AH.NR0
MT08AH.NR0
CT09.NR2
CT12.NR2
CT18.NQ2
CT24.NP2
CB09L.N12
CB12L.N22
CB18L.N22
CB24L.N32
CB18.NH2
CB24.NH2
MS07AWR.NB0
MS07AWV.NB0
MS07AWW.NB0
MS09AWR.NB0
MS09AWV.NB0
MS09AWW.NB0
MS12AWR.NB0
MS12AWV.NB0
MS12AWW.NB0
MS18AWR.NC0
MS18AWV.NC0
MS18AWW.NC0
MS24AWR.NC0
MS24AWV.NC0
MS24AWW.NC0
MA09AH1.NF1
MA12AH1.NF1
MA09AHE.NF1
MA09AHG.NF1
MA09AHH.NF1
MA09AHV.NF1
MA12AHE.NF1
MA12AHG.NF1
MA12AHH.NF1
MA12AHV.NF1
CV09.NE2
CV12.NE2
CV18.NJ2
CV24.NJ2
distributory
PMBD3620
PMBD3630
PMBD3640
PMBD7230
PMBL3620
PMBL5620
PMBL1203F0
2/3
My LG Electronics CZ, s.r.o. jako dovozce potvrzujeme, že vlastnosti výrobku splňují základní požadavky
podle NV 163/2002 Sb.,v platném znění, popřípadě požadavky jiných technických předpisů, že výrobek je za
podmínek obvyklého, popřípadě výrobcem nebo dovozcem určeného použití bezpečný a že byla přijata
opatření, která zabezpečují shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se
základními požadavky.
V Praze dne 9.1.2015
Razítko, podpis
3/3
ES Prohlášení o shodě 2015
V souladu s ust. §13 odst. 2. zákona 22/1997Sb., zákona č. 21/2003 Sb.
A evropské směrnice č.89/686/EHS ve znění pozdějších přepisů
Dovozce:
LG Electronics CZ, s.r.o.
Českomoravská 2420/15
190 00 Praha 9
IČO: 27089762
Výrobce:
LG Electronics Inc.
LG Twin Towers
20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu
Seoul, Korea 150-721
Výrobek:
Klimatizační jednotky : RAC
nástěnné
Popis výrobku:
Vnitřní jednotka ve spojení s vnější jednotkou je výrobek určený
pro realizaci samostatných jednotek pro chlazení vzduchu v budovách
sídel a obchodů, restaurací, barů apod. Systém sestává z
instalovaných jednotek ( vnější a vnitřní)
Výše uvedené výrobky
splňují požadavky těchto
zákonných předpisů
NV 163/2002Sb, NV 616/2006sb,NV24/2003sb,17/2003sb v platném z
znění
Seznam technických a
Harmonizovaných
Technických
Norem použitých při
Posuzování shody:
NV 163/2002 Sb., EN 292-1, EN292-2,
ČSN ISO 5149, ČS ISO 5149, ČSN EN 953
zákon 86/2002 Sb. ČSN EN ISO 12100-1, ČSN EN ISO 12100-2
ČSN EN 953, ČSN EN 5149, ČSN EN 60335-1,ČSN EN 60335-2-40
ČSN ISO 3746, ČSN EN ISO 11202
Postupy použité při
prokazování shody:
§ 12 odst.3) písm. b zákona 22/1997 Sb., v pl. znění
§ 7NV 163/2002 Sb., v pl. Znění
Údaje o autorizované
Osobě, která se účastnila
Posuzování shody:
Strojírenský zkušební ústav s.p. AO 202
Hudcova 56b
621 00 Brno
Dokumenty použité
Při posuzování shody:
Závěrečný protokol o zkoušce typu č. 31-8559
ze dne 30.11.2012, platný do 31.12.2015
Vystavil: SZÚ s.p. AO 202
1/2
RAC
Prestige
H09AK.NSM
H09AK.UL2
H12AK.NSM
H12AK.UL2
Gallery
G09WL.NS3
G09WL.UL2
G12WL.NS3
G12WL.UL2
Artcool Slim
A09LL.NSN
A09LL.UL2
A12LL.NSN
A12LL.UL2
Econo
E09EL.NSH
E09EL.UA3
E12EL.NSH
E12EL.UA3
Artcool
A18RL.NSC
A18RL.UUE
Deluxe
D09AK.NSB
S09AK.UL2
D12AK.NSB
S12AK.UL2
D18RL.NS2
D18RL.UL2
D24RL.NS2
D24RL.UUE
Standard
P09RL.NSB
P09RL.UL2
P12RL.NSB
P12RL.UL2
P18EL.NS2
P18EL.UL2
P24EL.NS2
P24EL.UL2
My LG Electronics CZ, s.r.o. jako dovozce potvrzujeme, že vlastnosti výrobku splňují základní požadavky
podle NV 163/2002 Sb.,v platném znění, popřípadě požadavky jiných technických předpisů, že výrobek je za
podmínek obvyklého, popřípadě výrobcem nebo dovozcem určeného použití bezpečný a že byla přijata
opatření, která zabezpečují shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se
základními požadavky.
V Praze dne 9.1.2015
Razítko, podpis
2/2
Download

ES Prohlášení o shodě 2015