LIVING ENVIRONMENT SYSTEMS
Tepelná čerpadla vzduch / voda
Komplety Ecodan a individuální systémová řešení
PRODUKTOVÉ INFORMACE 2010/2011
Tento katalog
Mitsubishi Electric Europe B.V. se neustále snaží o další rozvoj
a zlepšení svých produktů. Všechny popisy, ilustrace a charakteristiky v tomto katalogu pouze reprodukují všeobecné informace a nemohou být podkladem pro uzavření smlouvy. Naše
společnost si vyhrazuje veškerá práva kdykoliv bez předchozího
oznámení a veřejného upozornění změnit technická data a ceny
produktů. Dále si vyhrazujeme právo nahradit současná zařízení
stávajícího programu jinými.
Zobrazení barev jednotek a zařízení v tomto katalogu nemusí
být reálné, proto se barvy ve skutečnosti mohou mírně lišit.
Dodávky všech druhů zboží podléhají všeobecným podmínkám
prodeje společnosti Mitsubishi Electric Europe B.V. Podmínky
prodeje mohou být zaslány na požádání.
02 Tepelná čerpadla
Tento katalog byl vyroben v Německu podle ekologických
výrobních postupů z ekologicky nezávadných materiálů.
Obsah
Úvod
Výhody a rozsah použití
Přehled systémů
4
6
Splitové systémy Ecodan
(chladivové vedení)
Power Inverter s vnitřním modulem
Zubadan s vnitřním modulem
8
9
Kompaktní systémy Ecodan
(vodní vedení)
Power Inverter s vnitřním modulem
Zubadan s vnitřním modulem
10
11
Pro individuální systémová řešení
Tepelná čerpadla - venkovní jednotky bez
tepelného zásobníku
12
Příslušenství
Příslušenství k jednotkám
Provozní podmínky, systém značení
Množství chladiva
16
17
18
Tepelná čerpadla 03
Výhody a rozsah použití
Budoucnost tepelných čerpadel
Dnešní doba je charakteristická snižováním nákladů na energii
a omezením negativních vlivů na životní prostředí. Díky omezenému množství fosilních paliv, ceny za ropu a zemní plyn stále
nezadržitelně stoupají. Domácnosti přitom spotřebují až 80 %
z celkové dodávané energie na vytápění a ohřev teplé vody.
Hlavním důvodem pro využívání přírodních zdrojů se stává
úspora energie a tím se zároveň snižuje zatížení životního
prostředí.
Rozšířený rozsah použití je až do venkovní teploty -25 °C.
Zrychlený režim odmrazování se postará o vysokou bezpečnost
provozu a vysoký výkon. Doba odmrazování byla snížena ve
srovnání s běžnými tepelnými čerpadly vzduch/voda o 50 % a
interval mezi odmrazovacími cykly byl prodloužen až na 180
minut.
Tepelná čerpadla mají na trhu zvláštní význam, díky své jednoduché, flexibilní instalaci a současně vysoké energetické
účinnosti. Tato tepelná čerpadla mají velmi kompaktní rozměry.
Proto jsou vhodná jak pro novostavby, tak pro rekonstrukce
stávajících objektů. Jako zdroj energie využívají všudypřítomný
venkovní vzduch. Ze 3 kW naakumulované sluneční energie
(ve vzduchu) a 1 kW elektrické energie ze sítě, lze získat 4 kW
(i více) tepelné energie - toto nazýváme energetickou účinností
resp. COP.
Chladicí okruh tepelného čerpadla Zubadan s HIC tepelným
výměníkem a s Flash-Injection kompresorem udržuje stabilní
průtok chladiva i při velmi nízkých venkovních teplotách. Díky
této nové technologii se vyvarujeme příliš vysokým teplotám
plynu (chladiva) na výtlaku z kompresoru a díky systému
vstřikování chladiva nad hlavu kompresoru se nám kompresor
lépe chladí. Pomocí této nové technologii je zaručen vysoký
topný výkon v celém provozním rozsahu.
Pokroková technologie Zubadan
Ohřev teplé vody až na 60 °C
Technologie Zubadan: plný výkon při venkovní teplotě -15 °C
Tepelná čerpadla Zubadan od výrobce Mitsubishi Electric se
stávají díky své revoluční technologii téměř neporazitelná.
Žádné jiné tepelné čerpadlo vzduch/voda nedosahuje tak
vysoké energetické účinnosti i při velmi chladných zimních
dnech. Při nízkých venkovních teplotách pod -15 °C je možné
tepelné čerpadlo Zubadan stále používat jako monovalentní
zdroj tepla.
Měrný výkon Zubadanu
Díky možnosti ohřevu teplé vody až na 60 °C jsou tato tepelná
čerpadla vhodná i pro ohřev teplé pitné vody. A to zcela bez
nutnosti použití elektrických dohřevů.
Zubadan chladivový okruh (schéma)
Kompresor
se vstřikováním
Zubadan od Mitsubishi Electric
100 %
75 %
lné
é tepe
rterov
é inve
dlo
čerpa
Tepelný výměník
(chladivo/voda)
Tepelný výměník
Venkovní jednotka
(chladivo/voda)
Zásobník
chladiva
B
Běžn
50 %
Topný výkon
LEV B
25 %
LEV A
LEVC
A
0%
HIC* - dochlazovač
* tepelný výměník
-25°
-20°
Venkovní teplota °C
04 Tepelná čerpadla
-15°
-10°
-5°
0°
+7°
Zubadan topný okruh (schéma)
Vnitřní
Venkovní jednotka
Tichý provoz
Kompaktní tepelná čerpadla typu PUHZ-W a PUHZ-HW disponují nastavitelnou hladinou akustického tlaku, která může
být jednoduše upravena. Maximální hladinu akustického tlaku
(hluk) můžeme snadno přizpůsobit místním podmínkám. V
malých obytných prostorech může být hladina snížena až o 10
dB(A). Toto nastavení je důležité zejména pro noční provoz.
Důležité upozornění: při snížení hladiny akust. tlaku se snižuje
i topný výkon. Na tuto eventualitu je nutné dát pozor již při
návrhu.
Nové systémy tepelných čerpadel Ecodan
Ecodan je označení pro nové komplety systému tepelných
čerpadel, které se skládají z venkovní jednotky a vnitřního
modulu (akumulačního zásobníku). S novými kompaktními a
splitovými systémy Ecodan je instalace výrazně zjednodušena.
Deskový výměník je již integrován do venkovní jednotky (kompaktní tepelná čerpadla) nebo je integrován do vnitřního modulu (splitová tepelná čerpadla). Při tomto řešení je nutné, aby
bylo položeno buď vodní nebo chladivové vedení.
Vnitřní modul Ecodan doplňuje nabídku tepelných čerpadel na
ucelený vytápěcí systém, neboť již obsahuje 200 litrový
akumulační zásobník a oběhové čerpadlo. Regulační elektronika je integrována do předního panelu vnitřního modulu. Díky
této plnohodnotné regulaci tepelného čerpadla není zapotřebí
instalace žádné další nadřazené externí řídicí elektroniky.
Vnitřní modul se dodává ve dvou provedeních: s deskovým
výměníkem pro splitová tepelná čerpadla a bez deskového
výměníku pro kompaktní tepelná čerpadla.
Varianty systémů
Kompaktní
tepelné čerpadlo
Akumulační
zásobník
Kompaktní systém Ecodan
Do venkovní jednotky je již integrován deskový výměník pro snadné připojení na vnitřní modul.
Splitové
tepelné čerpadlo
Akumulační zásobník
s integrovaným
deskovým výměníkem
Splitový systém Ecodan
Vnitřní modul včetně deskového výměníku je připojen na splitovou venkovní jednotku. Propojení tepelného
čerpadla s vnitřním modulem je maximálně flexibilní díky max. délce vedení chladiva až 75 metrů.
Tepelná čerpadla 05
Přehled / Splitové a kompaktní systémy Ecodan
Systémy Ecodan
Číslo stránky
V: 230V, 1 fáze, 50 Hz
Y: 400V, 3 fáze, 50 Hz
Splitové systémy Ecodan
Splitové venkovní jednotky Power Inverter
Splitová sestava Ecodan
Splitové venkovní jednotky Zubadan
EH-S20-RP68V
EH-S20-RP75V
PUHZ-RP105Y
EH-S20-RP115Y
EH-S20-HRP80V
EH-S20-HRP112V/Y
Výkonová řada
68
75
105
115
80
112
140
Topný výkon A2/W35 (kW)
6,8
7,5
10,5
11,5
8,1
11,2
14,0
PUHZ-RP60/71
TM
Akumulační zásobník na
teplou vodu s deskovým
výměníkem
EH-S20-HRP140Y
PUHZ-HRP71-125
PUHZ-RP100/125
8
9
Kompaktní systémy Ecodan
Kompaktní venkovní jednotky Power Inverter
Kompaktní sestavy Ecodan
Kompaktní venkovní jednotky Zubadan
EH-P20-HW140V/Y
EH-P20-W50V
EH-P20-W85V
EH-P20-HW112Y
Splitová sestava Ecodan
50
85
112
140
Výkonová řada A2/W35 (kW)
5,0
8,5
11,2
14,0
TM
PUHZ-W50
Akumulační zásobník na
teplou vodu s deskovým
výměníkem
10
PUHZ-W85
PUHZ-HW112/140
11
Ecolabel (značka) pro tepelná čerpadla Ecodan
Evropské značení "Ecolabel také jako Euro květina" je mezinárodní
označení pro zařízení a služby, které se hodnotí podle evropských kritérií
kvality.
Venkovní jednotky tepelných čerpadel Mitsubishi Electric PUHZ-W50,
PUHZ-W85 a PUHZ-HW140 jsou označeny touto známkou kvality. Tato
zařízení patří k nejlepším ve své třídě.
06 Tepelná čerpadla
Individuální řešení
Systémy / řešení
Splitové venkovní jednotky
Power Inverter
VHA: 230V, 1 fáze, 50 Hz
YKA: 400V, 3 fáze, 50 Hz
Splitové venkovní jednotky Power Inverter
Tepelné čerpadlo
PUHZ-RP60VHA
PUHZ-RP71VHA
PUHZ-RP100YKA
PUHZ-RP125YKA
PUHZ-RP 140YKA
PUHZ-RP200YKA
PUHZ-RP250YKA
60
71
100
125
140
200
250
Výkonová řada
6,8
7,5
10,5
11,5
11,8
17,5
19,2
Topný výkon A2/W35 (kW)
PUHZ-RP60/71
PUHZ-RP100-250
PAC-IF011B-E
PAC-IF021/031B-E
PAC-IF011B-E
PAC-IF021/031B-E
PAC-IF011B-E
PAC-IF021/031B-E
12
Splitové venkovní jednotky Zubadan
Tepelné čerpadlo
PUHZ-HRP71VHA
PUHZ-HRP100VHA/YHA
PUHZ-HRP125YHA
PUHZ-HRP200YKA
71
100
125
200
Výkonová řada
8,1
11,2
14,0
23,0
Topný výkon A2/W35 (kW)
PUHZ-HRP71/100/125/200
Hydrobox
Kompaktní venkovní jednotky Power Inverter
13
Kompaktní venkovní jednotky Zubadan
Tepelné čerpadlo
PUHZ-W50VHA
PUHZ-W85VHA
PUHZ-HW112YHA
PUHZ-HW140VHA/YHA
50
85
112
140
Výkonová řada
5,0
8,5
11,2
14,0
Topný výkon A2/W35 (kW)
PUHZ-W50
PUHZ-W85
PUHZ-HW112/140
14
15
Tepelná čerpadla 07
Set EH-S20-RP68/75V
Set EH-S20-RP105/115Y
Ecodan tepelná čerpadla vzduch/voda
Splitový systém / Power Inverter
Výhody
• Plně automatická regulace vytápění, říditelné směšování
topného okruhu, nastavitelné programy vytápění a nastavení
ochrany proti vzniku bakterií Legionelly.
• Standardní součástí je energeticky úsporné oběhové čerpadlo a přídavný elektrický ohřívač.
• Zaručený rozsah použití do venkovní teploty -20 °C.
• Přívodní teplota do 55 °C.
• Díky vysoké přívodní teplotě je možná sanace vodního
systému.
• Kompaktní provedení venkovní jednotky umožňuje nenápadnou instalaci.
• S možností délky vedení až 75 m se stává instalace velmi
flexibilní.
• Díky napojení na otopnou soustavu ve vnitřním prostředí
nehrozí žádné zamrznutí.
Ecodan vnitřní modul
Označení sestavy
EH-S20-RP68V
EH-S20-RP75V
EH-S20-RP105Y
EH-S20-RP115Y
Objem zásobníku (l)
Kapacita (l)
Rozměry (mm)
200
162
600
734
1699
210
22 x 1
220 – 240, 1, 50
200
162
600
734
1699
210
22 x 1
220 – 240, 1, 50
200
162
600
734
1699
210
22 x 1
220 – 240, 1, 50
200
162
600
734
1699
210
22 x 1
220 – 240, 1, 50
šířka
hloubka
výška
Hmotnost (kg)
Připojení vodního potrubí Ø (mm)
Zdroj napětí (V, fáze, Hz)
Venkovní splitové jednotky - Power Inverter
Typy venkovních jednotek
PUHZ-RP60VHA
PUHZ-RP71VHA
PUHZ-RP100YKA
PUHZ-RP125YKA
Topný výkon A2/W35 (kW)
Příkon topení A2/W35 (kW)
COP topení A2/W35
Topný výkon A7/W35 (kW)
Příkon topení A7/W35 (kW)
COP topení A7/W35
Topný výkon A-15/W35 (kW)
Hladina akustického tlaku dB(A)
Rozměry (mm)
6,80
2,31
2,94
7,00
1,63
4,29
4,20
48
950
330
943
67
50
30
3,5
10
16
220 – 240, 1, 50
7,2
19,0
25
7,50
2,57
2,92
8,00
1,90
4,21
4,20
48
950
330
943
75
50
30
3,5
10
16
220 – 240, 1, 50
8,4
19,0
25
10,50
3,62
2,90
11,20
2,66
4,21
5,80
51
1050
330
1338
124
75
30
5,0
10
16
380 – 415, 3, 50
4,1
8,0
16
11,50
4,26
2,70
14,00
3,37
4,15
6,90
52
1050
330
1338
126
75
30
5,0
10
16
380 – 415, 3 ,50
5,2
9,5
16
Hmotnost (kg)
Celková délka vedení (m)
Max. výškový rozdíl (m)
Množství chladiva (kg)*
Průměr připojení chladiva Ø (mm)
Zdroj napětí (V, fáze, Hz)
Provozní el. proud (A)
Max. provozní el. proud (A)
Doporučená velikost jištění (A)
*
šířka
hloubka
výška
kap.
plyn
Předplněno chladivem pro délku vedení 30 m (jedna trasa).
08
Tepelná čerpadla
Set EH-S20-HRP80 – 140V/Y
Ecodan tepelná čerpadla vzduch/voda
Splitový systém / Zubadan
Výhody
• Díky 100 % topnému výkonu do venkovní teploty -15 °C,
patentovanému chladicímu okruhu s tepelným výměníkem
HIC a kompresoru s přímým vstřikováním chladiva není
potřeba žádný přídavný elektrický ohřívač.
• Rozšířený rozsah použití do venkovní teploty -25 °C.
• Díky vysoké přívodní teplotě až 60 °C je možná sanace vodního systému.
• Plně automatická regulace vytápění, říditelné směšování
topného okruhu, nastavitelné programy vytápění a nastavení
ochrany proti vzniku bakterií Legionelly.
• Standardní součástí je energeticky úsporné oběhové čerpadlo a přídavný elektrický ohřívač pro případ náhlého výpadku
tepelného čerpadla.
• Zkrácený čas odmrazování.
• Kompaktní provedení venkovní jednotky umožňuje nenápadnou instalaci.
• S možností délky vedení až 75 m se stává instalace velmi
flexibilní.
• Díky napojení na otopnou soustavu ve vnitřním prostředí
nehrozí žádné zamrznutí.
Ecodan vnitřní modul
Označení sestavy
EH-S20-HRP80V
EH-S20-HRP112V
EH-S20-HRP112Y
EH-S20-HRP140Y
Objem zásobníku (l)
Kapacita (l)
Rozměry (mm)
200
162
600
734
1699
210
22 x 1
220 – 240, 1, 50
200
162
600
734
1699
210
22 x 1
220 – 240, 1, 50
200
162
600
734
1699
210
22 x 1
220 – 240, 1, 50
200
162
600
734
1699
210
22 x 1
220 – 240, 1, 50
šířka
hloubka
výška
Hmotnost (kg)
Připojení vodního potrubí Ø (mm)
Zdroj napětí (V, fáze, Hz)
Venkovní splitové jednotky - Zubadan Inverter
Typy venkovních jednotek
PUHZ-HRP71VHA
PUHZ-HRP100VHA
PUHZ-HRP100YHA
PUHZ-HRP125YHA
Topný výkon A2/W35 (kW)
Příkon topení A2/W35 (kW)
COP topení A2/W35
Topný výkon A7/W35 (kW)
Příkon topení A7/W35 (kW)
COP topení A7/W35
Topný výkon A-15/W35 (kW)
Hladina akustického tlaku dB(A)
Rozměry (mm)
8,10
2,50
3,20
8,10
1,82
4,40
8,10
52
1020
330
1350
120
75
30
5,5
10
16
220 – 240, 1, 50
8,2
29,5
32
11,20
3,71
3,02
11,20
2,63
4,26
11,20
52
950
330
1350
135
75
30
5,5
10
16
220 – 240, 1, 50
11,7
35,0
40
11,20
3,71
3,02
11,20
2,63
4,26
11,20
52
950
330
1350
135
75
30
5,5
10
16
380 – 415, 3, 50
4,0
13,0
3 x 16
14,00
5,19
2,70
14,00
3,32
4,22
14,00
52
950
330
1350
135
75
30
5,5
10
16
380 – 415, 3, 50
5,3
13,0
3 x 16
Hmotnost (kg)
Celková délka vedení (m)
Max. výškový rozdíl (m)
Množství chladiva (kg)*
Průměr připojení chladiva Ø (mm)
Zdroj napětí (V, fáze, Hz)
Provozní el. proud (A)
Max. provozní el. proud (A)
Doporučená velikost jištění (A)
*
šířka
hloubka
výška
kap.
plyn
Předplněno chladivem pro délku vedení 30 m (jedna trasa).
Tepelná čerpadla
09
Set EH-P20-W50V
Set EH-P20-W85V
Ecodan tepelná čerpadla vzduch/voda
Kompaktní systém / Power Inverter
Výhody
• Plně automatická regulace vytápění, říditelné směšování
topného okruhu, nastavitelné programy vytápění a nastavení
ochrany proti vzniku bakterií Legionelly.
• Standardní součástí je energeticky úsporné oběhové čerpadlo a přídavný elektrický ohřívač pro případ náhlého výpadku
tepelného čerpadla.
• Venkovní jednotka s integrovaným deskovým výměníkem.
• Zaručený rozsah použití do venkovní teploty -20 °C.
• Přívodní teplota do 60 °C.
• Díky vysoké přívodní teplotě je možná sanace vodního
systému.
• Jednoduše nastavitelný tichý režim.
• Kompaktní provedení venkovní jednotky umožňuje nenápadnou instalaci.
• Výstupní signál pro odmrazování (volitelný).
Ecodan vnitřní modul
Označení sestavy
EH-P20-W50V
EH-P20-W85V
Objem zásobníku (l)
Kapacita (l)
Rozměry (mm)
200
162
600
734
1699
210
22 x 1
220 – 240, 1, 50
200
162
600
734
1699
210
22 x 1
220 – 240, 1, 50
šířka
hloubka
výška
Hmotnost (kg)
Připojení vodního potrubí Ø (mm)
Zdroj napětí (V, fáze, Hz)
Venkovní kompaktní jednotky - Power Inverter
Typy venkovních jednotek
PUHZ-W50VHA
PUHZ-W85VHA
Topný výkon A2/W35 (kW)
Příkon topení A2/W35 (kW)
COP topení A2/W35
COP topení ECO A2/W35
Topný výkon A7/W35 (kW)
Příkon topení A7/W35 (kW)
COP topení A7/W35
Topný výkon A-15/W35 (kW)
Hladina akustického tlaku dB(A)
Rozměry (mm)
5,00
1,60
3,13
3,40 při 3,5 kW
5,00
1,22
4,10
3,50
48
950
330
740
75
25,4
1,7
220 – 240, 1, 50
5,4
13,0
16
8,50
1,60
2,95
3,40 při 7,0 kW
9,00
2,34
3,85
5,50
48
950
330
943
79
25,4
2,4
220 – 240, 1, 50
10,3
23,0
25
Hmotnost (kg)
Připojení vodního potrubí Ø (mm)
Množství chladiva (kg)
Zdroj napětí (V, fáze, Hz)
Provozní el. proud (A)
Max. provozní el. proud (A)
Doporučená velikost jištění (A)
10
Tepelná čerpadla
šířka
hloubka
výška
Set EH-P20-HW112/140V/Y
Ecodan tepelná čerpadla vzduch/voda
Kompaktní systém / Zubadan
Výhody
• Díky 100 % topnému výkonu do venkovní teploty -15 °C,
patentovanému chladicímu okruhu s tepelným výměníkem
HIC a kompresoru s přímým vstřikováním chladiva není
potřeba žádný přídavný elektrický ohřívač.
• Rozšířený rozsah použití do venkovní teploty -25 °C.
• Díky vysoké přívodní teplotě až 60 °C je možná sanace vodního systému.
• Plně automatická regulace vytápění, říditelné směšování
topného okruhu, nastavitelné programy vytápění a nastavení
ochrany proti vzniku bakterií Legionelly.
• Standardní součástí je energeticky úsporné oběhové čerpadlo a přídavný elektrický ohřívač pro případ náhlého výpadku
tepelného čerpadla.
• Zkrácený čas odmrazování.
• Kompaktní provedení venkovní jednotky umožňuje nenápadnou instalaci.
• Venkovní jednotka s integrovaným deskovým výměníkem.
• Jednoduše nastavitelný tichý režim.
• Výstupní signál pro odmrazování (volitelný).
Ecodan vnitřní modul
Označení sestavy
EH-P20-HW112Y
EH-P20-HW140V
EH-P20-HW140Y
Objem zásobníku (l)
Kapacita (l)
Rozměry (mm)
200
162
600
734
1699
210
22 x 1
220 – 240, 1, 50
200
162
600
734
1699
210
22 x 1
220 – 240, 1, 50
200
162
600
734
1699
210
22 x 1
220 – 240, 1, 50
šířka
hloubka
výška
Hmotnost (kg)
Připojení vodního potrubí Ø (mm)
Zdroj napětí (V, fáze, Hz)
Venkovní splitové jednotky - Zubadan Inverter
Typy venkovních jednotek
PUHZ-HW112YHA
PUHZ-HW140VHA
PUHZ-HW140YHA
Topný výkon A2/W35 (kW)
Příkon topení A2/W35 (kW)
COP topení A2/W35
COP topení ECO A2/W35
Topný výkon A7/W35 (kW)
Příkon topení A7/W35 (kW)
COP topení A7/W35
Topný výkon A-15/W35 (kW)
Hladina akustického tlaku dB(A)
Rozměry (mm)
11,20
3,72
3,01
3,24 při 7,8kW
11,20
2,64
4,24
11,20
52
1020
330
1350
148
25,4
4,0
380 – 415, 3, 50
4,0
13,0
3 x 16
14,00
5,21
2,69
3,20 při 9,8kW
14,00
3,34
4,19
14,00
52
1020
330
1350
134
25,4
4,0
220 – 240, 1, 50
14,9
35,0
40
14,00
5,21
2,69
3,20 při 9,8 kW
14,00
3,34
4,19
14,00
52
1020
330
1350
148
25,4
4,0
380 – 415, 3, 50
5,1
13,0
3 x 16
Hmotnost (kg)
Připojení vodního potrubí Ø (mm)
Množství chladiva (kg)
Zdroj napětí (V, fáze, Hz)
Provozní el. proud (A)
Max. provozní el. proud (A)
Doporučená velikost jištění (A)
šířka
hloubka
výška
Tepelná čerpadla
11
PUHZ-RP60/71
PUHZ-RP100/250
PAC-IF011
PAC-IF021/031
Pro individuální systémová řešení
Venkovní jednotky tepelných čerpadel bez zásobníku / Splitový Power Inverter
Výhody
Venkovní jednotky tepelných čerpadel od Mitsubishi Electric
lze také provozovat bez vnitřního modulu Ecodan. Venkovní
jednotky jsou regulovány přes volitelné rozhraní PAC-IF011B-E
(regulace výkonu) nebo přes PAC-IF021/031 B-E (regulace
přívodní teploty). S těmito rozhraními máte možnost realizovat mnohá řešení, jako například napojení na stávající otopnou
soustavu, akumulační nádobu solárního vytápění, bivalentní
provoz s jiným zdrojem tepla, zásobník na teplou vodu a lze
jimi uskutečnit i kaskádové zapojení několika tepelných čerpadel.
Volitelné je kabelové dálkové ovládání PAR-21MAA, které slouží například k analýze chyb.
Rozhraní PAC-IF021/03
Přes rozhraní PAC-IF021/031 B-E (regulace přívodní teploty)
lze individuálně integrovat venkovní jednotky Power Inverter a
Zubadan do stávajícího topného systému.
Součástí dodávky je kabelové dálkové ovládání PAR-W21MAA
s vícejazyčným displejem a týdenním časovačem. Nastavitelné
jsou topné křivky, teplota přívodní vody do otopné soustavy a
pracovní režim.*
Rozhraní PAC-IF011B-E
S rozhraním PAC-IF011B-E může být regulován výkon venkovních jednotek Power Inverter a Zubadan přes externí signály.
Připojovací rozhraní PAC-IF
Označení elektroniky
PAC-IF011B-E
PAC-IF021B-E
PAC-IF031B-E
Využití jako
Vstupní signál
Externě nastavitelné stupně výkonu
Externě nastavitelná požadovaná hodnota
Režim
topení
chlazení
ekvitermní topení
odmrazování
ohřev teplé vody
nastavená přívodní teplota
Rozměry s krytem (mm) šířka/hloubka/výška
Zdroj napětí (V, fáze, Hz)
rozhraní pro regulaci výkonu
4 – 20 mA, 0 – 10 V, 1 – 5 V, 0 – 10 kΩ
7
ne
ano
ano
ne
ne
ne
ne
336/69/278
220 – 240, 1, 50
rozhraní pro regulaci přívodní teploty
4 – 20 mA, 0 – 10 V, 1 – 5 V, 0 – 10 kΩ
vnitřní regulace
ano
ano
ano
ano
ano
nutný externí kontakt
ano
336/69/278
220 – 240, 1, 50
rozhraní pro regulaci přívodní teploty
4 – 20 mA, 0 – 10 V, 1 – 5 V
vnitřní regulace
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
336/69/278
220 – 240, 1, 50
* PAC-IF031B-E disponuje řízením oběhového čerpadla, ovládáním trojcestného ventilu mezi topením a ohřevem teplé vody (nastavení priority). Na
elektroniku je možné přímo napojit indikátor průtoku (tzv. flow switch).
Venkovní splitové jednotky - Power Inverter
Typy venkovních jednotek
PUHZ-RP60VHA
PUHZ-RP71VHA
PUHZ-RP100YKA
PUHZ-RP125YKA
PUHZ-RP140YKA
PUHZ-RP200YKA
PUHZ-RP250YKA
Topný výkon A2/W35 (kW)
Příkon topení A2/W35 (kW)
COP topení A2/W35
Topný výkon A7/W35 (kW)
Příkon topení A7/W35 (kW)
COP topení A7/W35
Topný výkon A-15/W35 (kW)
Hladina akustického tlaku dB(A)
Rozměry (mm)
6,80
2,31
2,94
7,00
1,63
4,29
4,20
48
950
330
943
67
50
30
3,5
10
16
220 – 240, 1, 50
7,2
19,0
25
7,50
2,57
2,92
8,00
1,90
4,21
4,20
48
950
330
943
75
50
30
3,5
10
16
220 – 240, 1, 50
8,4
19,0
25
10,50
3,62
2,90
11,20
2,66
4,21
5,80
51
1050
330
1338
124
75
30
5,0
10
16
380 – 415, 3, 50
4,1
8,0
16
11,50
4,26
2,70
14,00
3,37
4,15
6,90
52
1050
330
1338
126
75
30
5,0
10
16
380 – 415, 3 ,50
5,2
9,5
16
11,80
4,24
2,78
16,00
3,90
4,06
8,00
50
1050
330
1338
132
75
30
5,0
10
16
380 – 415, 3 ,50
6,37
13,0
3 x 16
17,50
6,57
2,66
22,40
6,01
3,73
11,70
55
1050
330
1338
132
100
40
5,8
10
22
380 – 415, 3 ,50
8,8
19,0
3 x 32
19,20
7,60
2,53
27,00
7,79
3,39
12,60
58
1050
330
1338
141
100
40
7,1
12
22
380 – 415, 3 ,50
11,3
21,0
3 x 32
Hmotnost (kg)
Celková délka vedení (m)
Max. výškový rozdíl (m)
Množství chladiva (kg)*
Průměr připojení chladiva Ø (mm)
Zdroj napětí (V, fáze, Hz)
Provozní el. proud (A)
Max. provozní el. proud (A)
Doporučená velikost jištění (A)
*
šířka
hloubka
výška
kap.
plyn
Předplněno chladivem pro délku vedení 30 m (jedna trasa).
12
Tepelná čerpadla
PUHZ-HRP71 – 200
PAC-IF011
PAC-IF021/031
Pro individuální systémová řešení
Venkovní jednotky tepelných čerpadel bez zásobníku / Splitový Zubadan Inverter
Výhody
Venkovní jednotky tepelných čerpadel od Mitsubishi Electric
lze také provozovat bez vnitřního modulu Ecodan. Venkovní
jednotky jsou regulovány přes volitelné rozhraní PAC-IF011B-E
(regulace výkonu) nebo přes PAC-IF021/031 B-E (regulace
přívodní teploty). S těmito rozhraními máte možnost realizovat mnohá řešení, jako například napojení na stávající otopnou
soustavu, akumulační nádobu solárního vytápění, bivalentní
provoz s jiným zdrojem tepla, zásobník na teplou vodu a lze
jimi uskutečnit i kaskádové zapojení několika tepelných čerpadel.
Volitelné je kabelové dálkové ovládání PAR-21MAA, které slouží například k analýze chyb.
Rozhraní PAC-IF021/03
Přes rozhraní PAC-IF021/031 B-E (regulace přívodní teploty)
lze individuálně integrovat venkovní jednotky Power Inverter a
Zubadan do stávajícího topného systému.
Součástí dodávky je kabelové dálkové ovládání PAR-W21MAA
s vícejazyčným displejem a týdenním časovačem. Nastavitelné
jsou topné křivky, teplota přívodní vody do otopné soustavy a
pracovní režim.*
Rozhraní PAC-IF011B-E
S rozhraním PAC-IF011B-E může být regulován výkon venkovních jednotek Power Inverter a Zubadan přes externí signály.
Připojovací rozhraní PAC-IF
Označení elektroniky
PAC-IF011B-E
PAC-IF021B-E
PAC-IF031B-E
Využití jako
Vstupní signál
Externě nastavitelné stupně výkonu
Externě nastavitelná požadovaná hodnota
Režim
topení
chlazení
ekvitermní topení
odmrazování
ohřev teplé vody
nastavená přívodní teplota
Rozměry s krytem (mm) šířka/hloubka/výška
Zdroj napětí (V, fáze, Hz)
rozhraní pro regulaci výkonu
4 – 20 mA, 0 – 10 V, 1 – 5 V, 0 – 10 kΩ
7
ne
ano
ano
ne
ne
ne
ne
336/69/278
220 – 240, 1, 50
rozhraní pro regulaci přívodní teploty
4 – 20 mA, 0 – 10 V, 1 – 5 V, 0 – 10 kΩ
vnitřní regulace
ano
ano
ano
ano
ano
nutný externí kontakt
ano
336/69/278
220 – 240, 1, 50
rozhraní pro regulaci přívodní teploty
4 – 20 mA, 0 – 10 V, 1 – 5 V
vnitřní regulace
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
336/69/278
220 – 240, 1, 50
* PAC-IF031B-E disponuje řízením oběhového čerpadla, ovládáním trojcestného ventilu mezi topením a ohřevem teplé vody (nastavení
priority). Na elektroniku je možné přímo napojit indikátor průtoku (tzv. flow switch).
Venkovní splitové jednotky - Zubadan Inverter
Typy venkovních jednotek
PUHZ-HRP71VHA
PUHZ-HRP100VHA
PUHZ-HRP100YHA
PUHZ-HRP125YHA
PUHZ-HRP200YKA
Topný výkon A2/W35 (kW)
Příkon topení A2/W35 (kW)
COP topení A2/W35
Topný výkon A7/W35 (kW)
Příkon topení A7/W35 (kW)
COP topení A7/W35
Topný výkon A-15/W35 (kW)
Hladina akustického tlaku dB(A)
Rozměry (mm)
8,10
2,50
3,20
8,10
1,82
4,40
8,10
52
1020
330
1350
120
75
30
5,5
10
16
220 – 240, 1, 50
8,2
29,5
32
11,20
3,71
3,02
11,20
2,63
4,26
11,20
52
950
330
1350
135
75
30
5,5
10
16
220 – 240, 1, 50
11,7
35,0
40
11,20
3,71
3,02
11,20
2,63
4,26
11,20
52
950
330
1350
135
75
30
5,5
10
16
380 – 415, 3, 50
4,0
13,0
3 x 16
14,00
5,19
2,70
14,00
3,32
4,22
14,00
52
950
330
1350
135
75
30
5,5
10
16
380 – 415, 3, 50
5,3
13,0
3 x 16
23,00
9,69
2,37
23,00
6,31
3,65
23,00
58
1050
330
1338
143
80
30
7,1
10
22
380 – 415, 3, 50
9,6
25,0
3 x 30
Hmotnost (kg)
Celková délka vedení (m)
Max. výškový rozdíl (m)
Množství chladiva (kg)*
Průměr připojení chladiva Ø (mm)
Zdroj napětí (V, fáze, Hz)
Provozní el. proud (A)
Max. provozní el. proud (A)
Doporučená velikost jištění (A)
*
šířka
hloubka
výška
kap.
plyn
Předplněno chladivem pro délku vedení 30 m (jedna trasa).
Tepelná čerpadla
13
PUHZ-W50
PUHZ-W85
PAC-IF011
PAC-IF021/031
Pro individuální systémová řešení
Venkovní jednotky tepelných čerpadel bez zásobníku / Kompaktní Power Inverter
Výhody
Venkovní jednotky tepelných čerpadel od Mitsubishi Electric
lze také provozovat bez vnitřního modulu Ecodan. Venkovní
jednotky jsou regulovány přes volitelné rozhraní PAC-IF011B-E
(regulace výkonu) nebo přes PAC-IF021/031 B-E (regulace
přívodní teploty). S těmito rozhraními máte možnost realizovat mnohá řešení, jako například napojení na stávající otopnou
soustavu, akumulační nádobu solárního vytápění, bivalentní
provoz s jiným zdrojem tepla, zásobník na teplou vodu a lze
jimi uskutečnit i kaskádové zapojení několika tepelných čerpadel.
Volitelné je kabelové dálkové ovládání PAR-21MAA, které slouží například k analýze chyb.
Rozhraní PAC-IF021/03
Přes rozhraní PAC-IF021/031 B-E (regulace přívodní teploty)
lze individuálně integrovat venkovní jednotky Power Inverter a
Zubadan do stávajícího topného systému.
Součástí dodávky je kabelové dálkové ovládání PAR-W21MAA
s vícejazyčným displejem a týdenním časovačem. Nastavitelné
jsou topné křivky, teplota přívodní vody do otopné soustavy a
pracovní režim.*
Rozhraní PAC-IF011B-E
S rozhraním PAC-IF011B-E může být regulován výkon venkovních jednotek Power Inverter a Zubadan přes externí signály.
Připojovací rozhraní PAC-IF
Označení elektroniky
PAC-IF011B-E
PAC-IF021B-E
PAC-IF031B-E
Využití jako
Vstupní signál
Externě nastavitelné stupně výkonu
Externě nastavitelná požadovaná hodnota
Režim
topení
chlazení
ekvitermní topení
odmrazování
ohřev teplé vody
nastavená přívodní teplota
Rozměry s krytem (mm)
šířka/hloubka/výška
Zdroj napětí (V, fáze, Hz)
rozhraní pro regulaci výkonu
4 – 20 mA, 0 – 10 V, 1 – 5 V, 0 – 10 kΩ
7
ne
ano
ano
ne
ne
ne
ne
336/69/278
220 – 240, 1, 50
rozhraní pro regulaci přívodní teploty
4 – 20 mA, 0 – 10 V, 1 – 5 V, 0 – 10 kΩ
vnitřní regulace
ano
ano
ano
ano
ano
nutný externí kontakt
ano
336/69/278
220 – 240, 1, 50
rozhraní pro regulaci přívodní teploty
4 – 20 mA, 0 – 10 V, 1 – 5 V
vnitřní regulace
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
336/69/278
220 – 240, 1, 50
* PAC-IF031B-E disponuje řízením oběhového čerpadla, ovládáním trojcestného ventilu mezi topením a ohřevem teplé vody (nastavení
priority). Na elektroniku je možné přímo napojit indikátor průtoku (tzv. flow switch).
Kompaktní tepelné čerpadlo s integrovaným deskovým výměníkem - Power Inverter
Typy venkovních jednotek
PUHZ-W50VHA
PUHZ-W85VHA
Topný výkon A2/W35 (kW)
Příkon topení A2/W35 (kW)
COP topení A2/W35
COP topení ECO A2/W35
Topný výkon A7/W35 (kW)
Příkon topení A7/W35 (kW)
COP topení A7/W35
Topný výkon A-15/W35 (kW)
Hladina akustického tlaku dB(A)
Rozměry (mm)
5,00
1,60
3,13
3,40 při 3,5 kW
5,00
1,22
4,10
3,50
48
950
330
740
75
25,4
1,7
220 – 240, 1, 50
5,4
13,0
16
8,50
1,60
2,95
3,40 při 7,0 kW
9,00
2,34
3,85
5,50
48
950
330
943
79
25,4
2,4
220 – 240, 1, 50
10,3
23,0
25
Hmotnost (kg)
Připojení vodního potrubí Ø (mm)
Množství chladiva (kg)
Zdroj napětí (V, fáze, Hz)
Provozní el. proud (A)
Max. provozní el. proud (A)
Doporučená velikost jištění (A)
14
Tepelná čerpadla
šířka
hloubka
výška
PUHZ-HW112/140
PAC-IF011
PAC-IF021/031
Pro individuální systémová řešení
Venkovní jednotky tepelných čerpadel bez zásobníku / Kompaktní Zubadan Inverter
Výhody
Venkovní jednotky tepelných čerpadel od Mitsubishi Electric
lze také provozovat bez vnitřního modulu Ecodan. Venkovní
jednotky jsou regulovány přes volitelné rozhraní PAC-IF011B-E
(regulace výkonu) nebo přes PAC-IF021/031 B-E (regulace
přívodní teploty). S těmito rozhraními máte možnost realizovat mnohá řešení, jako například napojení na stávající otopnou
soustavu, akumulační nádobu solárního vytápění, bivalentní
provoz s jiným zdrojem tepla, zásobník na teplou vodu a lze
jimi uskutečnit i kaskádové zapojení několika tepelných čerpadel.
Volitelné je kabelové dálkové ovládání PAR-21MAA, které slouží například k analýze chyb.
Rozhraní PAC-IF021/03
Přes rozhraní PAC-IF021/031 B-E (regulace přívodní teploty)
lze individuálně integrovat venkovní jednotky Power Inverter a
Zubadan do stávajícího topného systému.
Součástí dodávky je kabelové dálkové ovládání PAR-W21MAA
s vícejazyčným displejem a týdenním časovačem. Nastavitelné
jsou topné křivky, teplota přívodní vody do otopné soustavy a
pracovní režim.*
Rozhraní PAC-IF011B-E
S rozhraním PAC-IF011B-E může být regulován výkon venkovních jednotek Power Inverter a Zubadan přes externí signály.
Připojovací rozhraní PAC-IF
Označení elektroniky
PAC-IF011B-E
PAC-IF021B-E
PAC-IF031B-E
Využití jako
Vstupní signál
Externě nastavitelné stupně výkonu
Externě nastavitelná požadovaná hodnota
Režim
topení
chlazení
ekvitermní topení
odmrazování
ohřev teplé vody
nastavená přívodní teplota
Rozměry s krytem (mm)
šířka/hloubka/výška
Zdroj napětí (V, fáze, Hz)
rozhraní pro regulaci výkonu
4 – 20 mA, 0 – 10 V, 1 – 5 V, 0 – 10 kΩ
7
ne
ano
ano
ne
ne
ne
ne
336/69/278
220 – 240, 1, 50
rozhraní pro regulaci přívodní teploty
4 – 20 mA, 0 – 10 V, 1 – 5 V, 0 – 10 kΩ
vnitřní regulace
ano
ano
ano
ano
ano
nutný externí kontakt
ano
336/69/278
220 – 240, 1, 50
rozhraní pro regulaci přívodní teploty
4 – 20 mA, 0 – 10 V, 1 – 5 V
vnitřní regulace
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
336/69/278
220 – 240, 1, 50
* PAC-IF031B-E disponuje řízením oběhového čerpadla, ovládáním trojcestného ventilu mezi topením a ohřevem teplé vody (nastavení
priority). Na elektroniku je možné přímo napojit indikátor průtoku (tzv. flow switch).
Kompaktní tepelné čerpadlo s integrovaným deskovým výměníkem - Zubadan
Typy venkovních jednotek
PUHZ-HW112YHA
PUHZ-HW140VHA
PUHZ-HW140YHA
Topný výkon A2/W35 (kW)
Příkon topení A2/W35 (kW)
COP topení A2/W35
COP topení ECO A2/W35
Topný výkon A7/W35 (kW)
Příkon topení A7/W35 (kW)
COP topení A7/W35
Topný výkon A-15/W35 (kW)
Hladina akustického tlaku dB(A)
Rozměry (mm)
11,20
3,72
3,01
3,24 při 7,8kW
11,20
2,64
4,24
11,20
52
1020
330
1350
148
25,4
4,0
380 – 415, 3, 50
4,0
13,0
3 x 16
14,00
5,21
2,69
3,20 při 9,8kW
14,00
3,34
4,19
14,00
52
1020
330
1350
134
25,4
4,0
220 – 240, 1, 50
14,9
35,0
40
14,00
5,21
2,69
3,20 při 9,8 kW
14,00
3,34
4,19
14,00
52
1020
330
1350
148
25,4
4,0
380 – 415, 3, 50
5,1
13,0
3 x 16
Hmotnost (kg)
Připojení vodního potrubí Ø (mm)
Množství chladiva (kg)
Zdroj napětí (V, fáze, Hz)
Provozní el. proud (A)
Max. provozní el. proud (A)
Doporučená velikost jištění (A)
šířka
hloubka
výška
Tepelná čerpadla
15
Příslušenství k jednotkám
Příslušenství pro tepelná čerpadla - venkovní jednotky
Označení
Popis
PAC-SG59SG-E
Výfuková mřížka pro tepelná čerpadla PUHZ-RP60/71VHA, PUHZ-HRP71/100/125/200V/YHA, PUHZ-W50/85VHA, PUHZ-HW112/140V/YHA.
Pomocí výfukové mřížky může být proud vzduchu směrován nahoru, dolů nebo do strany.
Pro PUHZ-HRP71/100/125/200V/YHA a PUHZ-HW112/140V/YHA jsou potřeba 2 kusy.
PAC-SH96SG-E
PAC-SH63AG-E
PAC-SH95AG-E
PAC-SG61DS-E
PAG-SG64DP-E
PAC-SH97DP-E
Výfuková mřížka pro tepelná čerpadla PUHZ-RP100/125/140/200/250YKA. Je potřeba 2 kusů.
Pomocí výfukové mřížky může být proud vzduchu směrován nahoru, dolů nebo do strany.
Ochranný panel proti větru pro tepelná čerpadla PUHZ-RP60/71VHA, PUHZ-HRP71/100/125/200V/YHA, PUHZ-W50/85VHA, PUHZ-HW112/140V/YHA.
Pro režim chlazení při venkovní teplotě -15 °C. Pro PUHZ-HRP71/100/125/200V/YHA und PUHZ-HW112/140V/YHA je zapotřebí 2 kusů.
Ochranný panel proti větru pro tepelná čerpadla PUHZ-RP100/125/140/200/250YKA. Je zapotřebí 2 kusů.
Pro režim chlazení při venkovní teplotě -15 °C.
Odvod kondenzátu pro všechna tepelná čerpadla typu PUHZ. Tato sada slouží k odvodu kondenzátu do jednoho místa, čímž se zamezí jeho volnému vytékání na zem.
Sada obsahuje vanu pro odvod kondenzátu, výpusť, tepelnou izolaci, upevňovací a spojovací materiál.
Vana pro odvod kondenzátu pro tepelná čerpadla PUHZ-RP60/71VHA, PUHZ-HRP71/100/125/200V/YHA, PUHZ-W50/85VHA.
Tato sada slouží k odvodu kondenzátu do jednoho místa, čímž zamezí jeho volnému vytékání na zem.
Vana pro odvod kondenzátu pro tepelná čerpadla PUHZ-RP60/71VHA, PUHZ-RP100/125/140/200/250YHA, PUHZ-W50/85VHA.
Tato sada slouží k odvodu kondenzátu do jednoho místa, čímž zamezí jeho volnému vytékání na zem.
Příslušenství k ovládání
Označení
Popis
PAC-SE58RA-E
Sada k řízení průběhu vytápění pro PUHZ-W50/85VHA a PUHZ-HW112/140V/YHA.
S touto sadou se dá řídit průběh vytápění a zamezuje zamrznutí jednotky. Zatížení kontaktů max. 1 A, je potřeba spínací relé (není součástí dodávky).
PAC-SK52ST
Servisní displej pro tepelná čerpadla PUHZ-RP a PUHZ-HRP. Servisní displej je určen k zobrazení až 40 provozních údajů, jako např. provozní proud, teplota chladiva nebo provozní doba
kompresoru.
16 Tepelná čerpadla
Provozní podmínky
Zaručený rozsah použití
Systém značení
Splitové venkovní jednotky Power Inverter
E
H
S
20
RP
Venkovní teplota
Max. teplota ohřevu vody
-20 – 35 °C
55 °C
Venkovní jednotky Zubadan Inverter
Venkovní teplota
Max. teplota ohřevu vody
-25 – 35 °C
60 °C
Kompaktní venkovní jednotky Power Inverter
85
V
E = Ecodan
H = Vytápění
S = Split, P = Package (Kompakt)
200 litrový akumulační zásobník
RP = Power Inverter, HRP = Zubadan,
W = Power Inverter s integrovaným tepelným
výměníkem,
HW = Venkovní jednotka Zubadan s integrovaným
tepelným výměníkem
8,5 kW Topný výkon při podmínkách A2/W35
V = 230 V, 1 fáze, 50 Hz,
Y = 400 V, 3 fáze, 50 Hz
Venkovní teplota
-15 – 35 °C
(-20 – 35 °C pro PUHZ-W85VHA)
Max. teplota ohřevu vody
60 °C
Podmínky měření tepelných čerpadel Mitsubishi Electric
Kompaktní venkovní jednotky Zubadan Inverter
Data naměřená dle DIN EN14511.
Venkovní teplota
Max. teplota ohřevu vody
-25 – 35 °C
60 °C
Tepelná čerpadla 17
Množství chladiva
Množství chladiva R410A Zubadan
Venkovní jednotka
PUHZ-HRP71-125VHA/YHA
PUHZ-HRP200YHA
* Předplněno chladivem.
Množství chladiva (jedna trasa) v kg
30 m
31 – 40 m
41 – 50 m
51 – 60 m
61 – 70 m
71 – 75 m
5,5*
7,1*
6,1
8,5
6,7
9,9
7,3
11,3
7,9
12,7
7,9
14,1
Korekční faktory chlazení/topení Zubadan
Výkonová řada
Korekční faktory chlazení/topení
Délka vedení (jedna trasa)/m
5
10
20
30
40
50
55
60
70
75
PUHZ-HRP71VHA
1,00 / 1,00
0,988 / 0,997
0,966 / 0,991
0,946 / 0,985
0,929 / 0,979
0,913 / 0,973
0,905 / 0,970
0,897 / 0,967
0,876 / 0,961
0,870 / 0,955
PUHZ-HRP100VHA PUHZHRP100YHA
PUHZ-HRP125YHA
PUHZ-HRP200YHA
1,00 / 1,00
0,985 / 0,997
0,957 / 0,991
0,931 / 0,985
0,908 / 0,979
0,886 / 0,973
0,876 / 0,970
0,865 / 0,967
0,846 / 0,961
0,829 / 0,955
1,00 / 1,00
1,00 / 1,00
0,981 / 0,997
0,984 / 0,999
0,946 / 0,991
0,958 / 0,999
0,914 / 0,985
0,930 / 0,985
0,885 / 0,979
0,908 / 0,980
0,858 / 0,973
0,888 / 0,975
0,845 / 0,970
0,867 / 0,968
0,834 / 0,967
0,848 / 0,960
0,812 / 0,961
0,839 / 0,958
0,792 / 0,955
-
Množství chladiva R410A Power Inverter
Venkovní jednotka
Množství chladiva (jedna trasa) v kg
10
20
30
40
50
60
70
75
PUHZ-RP60VHA
3,1
3,3
3,5
4,1
4,7
-
-
-
PUHZ-RP71VHA
PUHZ-RP100V(Y)KA
PUHZ-RP125V(Y)KA
PUHZ-RP140V(Y)KA
3,1
4,6
4,6
4,6
3,3
4,8
4,8
4,8
3,5
5,0
5,0
5,0
4,1
5,6
5,6
5,6
4,7
6,2
6,2
6,2
6,8
6,8
6,8
-
7,4
7,4
7,4
PUHZ-RP200YKA
PUHZ-RP250YKA
-
-
10,5
10,5
11,4
11,7
12,3
12,9
13,2
14,1
14,1
15,3
*
*
* Viz montážní příručka Mr. Slim
Korekční faktory R410A Power Inverter
Výkonová řada
Korekční faktory chlazení / topení
Délka vedení (jedna trasa)/m
5
10
20
30
40
50
60
70
75
RP60
1,00 / 1,00
0,992 / 0,997
0,976 / 0,991
0,962 / 0,985
0,949 / 0,979
0,936 / 0,973
-/-
-/-
-/-
RP71
RP100
RP125
RP140
RP200
RP250
1,00 / 1,00
1,00 / 1,00
1,00 / 1,00
1,00 / 1,00
1,00 / 1,00
1,00 / 1,00
0,988 / 0,997
0,957 / 0,991
0,981 / 0,997
0,976 / 0,997
0,984 / 0,999
0,984 / 0,999
0,966 / 0,991
0,957 / 0,991
0,946 / 0,991
0,932 / 0,991
0,958 / 0,990
0,958 / 0,990
0,946 / 0,985
0,931 / 0,985
0,914 / 0,985
0,893 / 0,985
0,930 / 0,985
0,930 / 0,985
0,929 / 0,979
0,908 / 0,979
0,885 / 0,979
0,858 / 0,979
0,908 / 0,980
0,908 / 0,980
0,913 / 0,973
0,886 / 0,973
0,858 / 0,973
0,828 / 0,973
0,888 / 0,975
0,888 / 0,975
-/0,865 / 0,967
0,834 / 0,967
0,813 / 0,970
0,867 / 0,968
0,867 / 0,968
-/0,846 / 0,961
0,812 / 0,961
0,776 / 0,961
0,848 / 0,960
0,848 / 0,960
-/0,829 / 0,955
0,792 / 0,955
0,753 / 0,955
0,839 / 0,958
0,839 / 0,958
18 Tepelná čerpadla
Download

Tepelná čerpadla vzduch / voda