katalog
výstavy vín
v pouzdřanech
19. května. 2012
pořádají
Myslivecké sdružení Pouzdřany
a pouzdřanská chasa
AMAKO, spol. s r. o.
osvětlení � signalizace � trakce
� výroba stožárů a ocelových konstrukcí
�
Držitel certifikátu ISO 9001 : 2009
ČSN - EN 40-5
ES – evropský certifikát shody
www.amako.cz
office:
Pokorného 162
538 03 Heřmanův Městec
tel./fax: +420 469 695 869
mobil: +420 604 236 049, 603 496 523
e-mail: [email protected]
provozovna:
Šakvická 13
693 01 Strachotín
tel./fax: +420 519 415 313 (444)
mobil: +420 777 340 005, 777 849 908
email: [email protected]
vážení návštěvníci >
hodnotitelské komise >
Srdečně Vás vítáme na 1. pouzdřanské výstavě
vín, která je pořádána Mysliveckým sdružením
Pouzdřany a pouzdřanskou chasou.
V neděli 13. 5. 2012 byly vzorky vín předloženy
degustační komisi, která se snažila co
nejobjektivněji posoudit předložená vína.
Pěstění a výroba vína se v naší obci traduje
již od počátku. V roce 1556, kdy byla obec
Pouzdřany koupena Ambrožem z Ottersdorfu jí
byla udělena práva na vysazování vinohradu. Dnes
je většina vinohradů vysázena na jihozápadním
svahu kopce Kolby.
Myslivecké sdružení Pouzdřany, pouzdřanská
chasa děkují všem vinařům z blízkého i dalekého
okolí, že svými vzorky přispěli k letošní výstavě
a tudíž i díky nim se tato výstava mohla
uskutečnit. Také děkujeme všem sponzorům, bez
nichž by se tato výstava jistě také nekonala.
Všem návštěvníkům přejeme dobrou chuť a příjemnou zábavu.
Za výstavní výbor: Bc. Tomáš Meduňa, Mirek Šmarda ml., Adam Šátek
RV
Hladík Jiří, Hladík Jaroslav, Tomková Magdaléna
CH, MM, MO, IO
Bílek Oldřich, Kilinger Miroslav, Zapula Pavel
RV, MT, VZ
Škňouřil Jan, Halámek Martin, Bohatý Jaroslav
Rosé, SČ
Štrubl Zdeněk, Mojžíšová Marta, Koubek Jan
VZ
Svoboda Zdeněk, Kuba Richard, Koubek Jan
SV, RM, Merlot
Trčka Zdeněk, Kurečka Petr, Chalupa Radomír
RB, SG
Šátek Jan, Kondler Petr, Macalka Jaroslav
ZW, AN
Sedláček Marek, Sedláček Zdeněk, Kelbl Petr
RŠ, NG
Maňák Stanislav, Knápek Zdeněk, Herzán Petr
FR, DORN
Strach Lubomír, Furch Jaroslav, Kilinger Jan
TR, PA, SB
Kuba Václav, Malhocký Vlastimil, Bartl Tomáš
MP, CM, CS, Blaub, Neronet, Nitra, Dunaj
Škamrada Petr, Kelbl Vilém, Holánek Ivan
RR, SZ, HI, AU, VČR, Děvín
Binder Miloš, Mojžíš Ivan, Fridrich Petr
výstavní výbor >
Novák Zdeněk, Meduňa Tomáš, Šmarda Mirek, Šátek Adam, Mucha Zdeněk
garant výstavy >
Sedláček Radek
subkomise >
Sedláček Radek, Kern Radim, Sedláčková Jitka
< 4 >
< 5 >
vítězná vína výstavy >
č.
odr.
přívl.
ročník
vinař (ství)
adresa
body
PS
2011
Baloun Radomil
Vel. Pavlovice
92
VH
2006
Vinařství KOLBY a.s.
Pouzdřany
91
2011
Sedláček Radek
Kurdějov
90
Nejlepší mladé víno bílé
149
CH
Nejlepší starší ročník bílé
169
RR
Nejlepší mladé víno červené
377
ZW
jak.
FR
PS
extraktivní, s vyšším obsahem alkoholu, někdy
s vyšším obsahem zbytkového cukru.
výběr z bobulí
Název přívlastkového vína vyrobeného
z vybraných hroznů, které zrály velmi dlouho
na vinici a získaný mošt obsahoval alespoň
27 ° NM. Bývají to velmi plná, extraktivní,
polosladká či sladká vína.
Jakostní víno známkové – víno vyrobené ze směsi
hroznů, rmutu, hroznového moštu vyrobeného
z vinných hroznů sklizených na vinici vhodné pro
jakostní víno stanovené oblasti nebo smísením
jakostních vín.
výběr z cibéb
jakostní víno s přívlastkem
Nejlepší starší ročník červené
399
Jakostní víno odrůdové – víno vyrobené z vinných
hroznů, rmutu nebo z hroznového moštu nejvýše
3 odrůd, které musí být na seznamu odrůd pro
výrobu jakostních vín.
2010
Bílek Oldřich
Šakvice
79
vystavená vína, která dosáhla 84 bodů a více byla oceněna diplomem
Víno může být vyrobeno z vinných hroznů, rmutu
nebo hroznového moštu nejvýše 3 odrůd. Pokud
podíl jednotlivých odrůd je min. 15 %, lze je uvést
na etiketě v sestupném pořadí. Vína s přívlastkem
se dělí na jednotlivé druhy:
rozdělení vín >
kabinetní víno
stolní víno
Stolní víno je víno, které může pocházet z hroznů
vyprodukovaných v kterékoliv zemi EU, a to
z odrůd moštových, stolních a neregistrovaných.
Je to nejnižší kategorie vín. Nesmí být označeno
názvem odrůdy, oblasti, vinařské obce, viniční
tratě nebo jiným zeměpisným názvem. Bývají
vína lehčí se 7–11 % obj. alk., méně extraktivní,
vhodná k běžnému stolování.
zemské víno
Zemské víno je stolní víno splňující následující
požadavky:Je vyrobeno pouze z tuzemských
hroznů sklizených na vinici pro jakostní víno dané
oblasti nebo z povolených odrůd. Výnos na vinici
Hrozny na výrobu musí splňovat všechny
požadavky na výrobu vína jakostního. Navíc
hrozny musí pocházet z jedné vinařské podoblasti
a jejich odrůda, původ, cukernatost a hmotnost
musí být ověřena SZPI. U vín s přívlastkem se
nesmí zvyšovat cukernatost moštu.
nesmí překročit 12 t/ha. Cukernatost hroznů
musí být min. 14 ° NM. Na rozdíl od stolního vína
může být označeno názvem oblasti, ročníkem
a odrůdou, ze které bylo vyrobeno.
Jakostní víno s přívlastkem - kabinetní víno je
kategorie vín vzniklých z moštů, které dosáhly
19–21 ° NM. Bývají to lehčí, suchá, příjemně
pitelná vína.
jakostní víno
pozdní sběr
Na výrobu mohou být použity pouze tuzemské
hrozny z vinice pro jakostní víno z jedné vinařské
oblasti. Výroba vína musí proběhnout ve vinařské
oblasti, v níž byly hrozny sklizeny. Výnos nesmí
překročit 12 t/ha a cukernatost hroznů musí
dosáhnout min. 15 ° NM. Víno musí splňovat
jakostní požadavky a být zatříděno Státní
zemědělskou a potravinářskou inspekcí (SZPI),
a to buď jako:
Jsou to vína, u nichž byla sklizeň hroznů
v pozdějším termínu, teprve když cukernatost
hroznů dosáhne 21–24 ° NM. Bývají to kvalitní,
extraktivní, suchá či polosuchá vína.
< 6 >
výběr z hroznů
Název přívlastkového vína vyrobeného z hroznů,
které vyzrály na vinici na min. 32 ° NM. Takto
vyzrále hrozny se díky extrémně dlouhé době
zrání na vinici většinou změnily na hrozinky –
cibéby. Bývá to víno velmi extraktivní, sladké,
vzácné a proto drahé.
ledové víno
Stejně jako ostatní vína s přívlastkem je lze
vyrábět pouze po ověření cukernatosti SZPI.
Vyrábí se lisováním zmrzlých hroznů sklizených
při teplotě alespoň - 7 ° C a získaný mošt musí
vykazovat alespoň 27 ° NM cukernatosti. Hrozny
při lisování nesmí rozmrznout, proto zůstane část
vody nevylisována v hroznech ve formě ledových
krystalů.
slámové víno
Název vína s přívlastkem, které vzniklo
z hroznů dosoušených po dobu nejméně tří
měsíců po sklizni na slámě či rákosu, nebo byly
zavěšeny v dobře větraném prostoru. Tím se
odpaří část vody z bobulí a koncentruje se
obsah extraktivních látek. Pro takovou výrobu se
musí nechat hrozny dobře vyzrát a nesmějí být
poškozené. Většinou se užívá hroznů bílých odrůd.
Získaný mošt musí vykazovat nejméně 27 ° NM.
Název přívlastkového vína vyrobeného z hroznů,
které vyzrály na 24–27 ° NM. Bývá to víno plné,
< 7 >
ryzlink vlašský – rv >
Pochází z Francie z oblasti Champagne. Světlá žlutozelená barva, vůně neutrální až květinová. Vyšší
obsah kyselin. Stolní vína jsou méně plná s ostrou kyselinou. Vyšší jakostní stupně se vyznačují
vynikající jakostí. Na vápenitých půdách dává aromatiku lípy, květin a minerálů.
č. odr.
přívl.
1 RV
2 RV
PS
3 RV
ročník
vinař (ství)
adresa
2011
Binder Miloš
Ivaň
2011
Gracl František
Ivaň
2011
Špaček Vlastimil
Přibice
č. p.
body
82
227
81
95
90
4 RV
PS
2011
Vybíral Jan
Přibice
91
5 RV
PS
2011
Pezlar František
Pouzdřany
276
76
6 RV
2011
Pezlar František
Pouzdřany
276
78
7 RV
2011
Fröhlich Jiří
Uherčice
226
82
8 RV
PS
2009
Šmarda Mirek
Pouzdřany
90
9 RV
PS
2011
Baloun Radomil
Velké Pavlovice
87
10 RV
PS
2011
Vinařství KOLBY a. s.
Pouzdřany
84
11 RV
2011
Kondler Jiří
Pouzdřany
12 RV
2009
Petr Kurečka
Modřice
331
28 RV
VH
2011
Smetana Jaroslav
Uherčice
328
73
29 RV
PS
2011
Šátek Jan
Uherčice
314
86
30 RV
PS
2011
Nečasová Jindřiška
Rakvice, Zahradní
690
75
31 RV
PS
2011
Bílek Jan
Šakvice, Dlouhá
513
73
32 RV
PS
2011
Málek St.
Popice, Nádražní
348
79
33 RV
PS
Maňák Stanislav
Zaječí
388
80
Škňouřil Jan
Hustopeče
Galečka Luděk
Starovičky
314
78
348
62
34 RV
2010
35 RV
36 RV
kab.
2009
Relich Vladimír
Starovice
37 RV
PS
2011
Pluháček Radek
Rakvice
38 RV
74
78
2011
Chalupa Radomír
Pouzdřany
327
75
39 RV I
PS
2011
Moravčík Vladislav
Horní Věstonice
161
76
40 RV II
PS
2011
Moravčík Vladislav
Horní Věstonice
161
88
2011
Topinka Boh.
Pouzdřany
288
76
Doležal F.
Židlochovice
41 RV
42 RV
86
72
73
13 RV
PS
2011
Bauer Libor
Velké Pavlovice
14 RV
PS
2009
Vinařství Drápal
Klobouček, Brno
15 RV
PS
2011
Hordeum
Uherčice
16 RV
PS
2011
Škamrada Petr
Vranovice
17 RV
PS
2011
Grim Milouš
Pavlov, Přehradní
224
72
přívl.
ročník
vinař (ství)
adresa
č. p.
body
18 RV
PS
2011
Práger Jaroslav
Pavlov
190
74
46 VZ
PS
2011
Ing. Fröhde Jindřich
Strachotín
111
81
19 RV
PS
2008
Vinařství KOLBY a. s.
Pouzdřany
80
47 VZ
kab.
2011
Konečný Petr
Velké Bílovice
1406
90
2011
Maděra Ludvík
Horní Věstonice
38
81
48 VZ
PS
2011
Knápek František
Strachotín, Šakvická
12
75
124
82
49 VZ
PS
Kříž Josef
Vranovice
512
73
80
50 VZ
PS
Kudlička Josef
Popice
222
80
512
87
33
78
20 RV
73
43
86
83
veltlínské zelené – vz >
Původ pravděpodobně z Dolního Rakouska. Víno světle žluté barvy, dosahuje velmi dobré jakosti, vůně
někdy lipové až mandlové. Chuť je pikantně svěží, při dobré vyzrálosti hroznů až medová.
84
č. odr.
21 RV
PS
2011
Langr Ladislav
Dolní Věstonice
22 RV
PS
2011
Vašek Stanislav
Hustopeče
23 RV
2011
Maděra Ladislav
Horní Věstonice
82
51 VZ
Kříž Josef
Vranovice
24 RV
2011
Předešlý Libor
Uherčice
380
84
52 VZ
2011
Hicl Jaroslav
Velké Pavlovice, Hlavní
25 RV
2011
Smékal K.
Uherčice
305
84
53 VZ
2011
Nevěděl Vít
Šakvice, Podzahrady
375
72
2011
Rohrer Karel ml.
Uherčice
91
82
54 VZ
2011
Kudláček Petr
Pouzdřany
313
70
2011
Hanus Jiří
Pavlov
196
79
55 VZ
2011
Pezlar F.
Pouzdřany
276
85
26 RV
27 RV
PS
< 8 >
2011
< 9 >
56 VZ
PS
57 VZ
58 VZ
PS
59 VZ
2011
Pezlar F.
Pouzdřany
276
80
89 VZ
kab.
2011
Weiss Lukáš
Brumovice
1
79
90 VZ
kab.
2011
Rotter Pavel
Uherčice
359
84
91 VZ
2011
Vinařství NOSRETI
Zaječí
60 VZ
kab.
2011
Budín Miloš
Uherčice
61 VZ
PS
2011
Bauer Rudolf
Vel. Pavlovice, V Sadech
62 VZ
2011
Halámek Radek
63 VZ
2011
Vašulka Zdeněk
2011
Radomil Baloun
Velké Pavlovice
2011
Kondler Jiří
Pouzdřany
331
80
2011
Langr Ladislav
Dolní Věstonice
124
82
2011
Vinařství KOLBY a. s.
Pouzdřany
84
83
64 VZ
PS
65 VZ
66 VZ
kab.
67 VZ
82
92 VZ
224
83
93 VZ
23
80
94 VZ
Pouzdřany
92
79
95 VZ
Pouzdřany
286
45
96 VZ
2010
Relich Vladimír
Starovice
Štrubl Zdeněk
Šakvice
2010
Vaculík Josef
Žabčice
2011
Topinka Boh.
Pouzdřany
288
81
Lang Jiří
Starovice
340
81
Měřínský J + Z
Vranovice
Doležal F.
Židlochovice
Reim Zdeněk
Židlochovice
PS
PS
348
82
18
81
76
84
85
532
80
88
müller thurgau – mt >
Víno s nižším obsahem kyselin se vyznačuje jemnou muškátovou až broskvovou vůní. Barva žlutozelená.
Müller Thurgau je lehčí víno harmonické chuti, příjemně pitelné.
68 VZ
PS
2011
Celnar Luboš
Vranovice
69 VZ
PS
2011
Hromek Jaroslav
Prušánky-Nechory
275
82
2011
Kelbl Petr
Kurdějov
232
82
ročník
vinař (ství)
adresa
83
81
97 MT
2011
Stávek Tomáš
Němčičky
79
82
79
70 VZ
č. odr.
přívl.
č. p.
body
71 VZ
PS
2011
Losa Pavel
Pouzdřany
72 VZ
kab.
2011
Hordeum
Uherčice
98 MT
2011
Hutr
Kurdějov
73 VZ
kab.
2011
Šátek Jan ml.
Uherčice
314
80
99 MT
2011
Bdinka Jiří
Pouzdřany, Zadní
329
81
74 VZ
2011
Tichý Václav
Uherčice
172
82
100 MT
2011
Rotter Jiří
Podivín, Bratislavská
526
82
75 VZ
2011
Navrátil Jan
Pouzdřany
83
101 MT
kab.
2011
Langr Ladislav
Dolní Věstonice
124
80
76 VZ
2011
Pírek Bohumil
Bzenec
192
79
102 MT
PS
2011
Škamrada Petr
Vranovice
77 VZ
2011
Homola Michal
Bulhary
125
82
103 MT
2011
Tichý Václav
Uherčice
172
80
78 VZ
2011
Halámek Martin
Pavlov
189
82
104 MT
2011
Hanus Jiří
Pavlov
196
84
2011
Předešlý Libor
Uherčice
380
83
2011
Halámek Martin
Pavlov
189
83
313
86
79 VZ
2011
Rohrer Karel ml.
Uherčice
80 VZ
PS
2011
Procházka Mirek
Pouzdřany, Stepní
81 VZ
2011
Lhotecký Vladimír
Pouzdřany
2011
Gracl Fr.
Ivaň
Zapula Zdeněk
Ivaň
82 VZ
kab.
83 VZ
PS
84 VZ
kab.
2011
Brychta Vlast.
Přibice
85 VZ
kab.
91
86
105 MT
273
75
106 MT
81
79
107 MT
2011
Kudláček Petr
Pouzdřany
227
76
108 MT
2011
Vinařství NOSRETI
Zaječí
84
109 MT
2011
Bohatý Jaroslav
Strachotín
70
110 MT
2011
Válka Ladislav
Hustopeče, Školní
2011
Konečný Petr
Velké Bílovice
89
2011
Vaculík Josef
Žabčice
59
Měřínský J + Z
Vranovice
90
Smutek Martin
Šakvice
56
325
2011
Vinařství U Kapličky
Zaječí
87
111 MT
86 VZ
2011
Bohatý Jaroslav
Strachotín
164
78
112 MT
87 VZ
2010
Rodinné vinařství Ševela Brumovice
77
82
113 MT
388
80
114 MT
88 VZ
PS
Maňák Stanislav
< 10 >
Zaječí
kab.
88
PS
kab.
2011
< 11 >
86
164
62
19
87
rulandské bílé – rb >
Vzniklo pravděpodobně pupencovou mutací z Rulandského šedého. Světle žlutá barva u mladého
vína neutrální až mandlové vůně. Zráním získává nenapodobitelnou chlebnatou vůni i chuť. Může
mít pikantní kyseliny, zráním se odbourávají a víno výrazně získává na jakosti a plnosti.
č. odr.
116 RB
přívl.
ročník
vinař (ství)
adresa
PS
2011
Lexa Miloš
Brumovice
2011
Kondler Petr
Pouzdřany, U Mlýna
117 RB
č. p.
body
75
89
335
78
118 RB
PS
2011
Hladík Jar.
Vranovice
76
119 RB
PS
2011
Bauer Rudolf
Vel. Pavlovice,
V Sadech
120 RB
VH
Zapula Pavel
Ivaň
82
121 RB
kab.
2010
Vinařství Holánek
Ivaň
78
122 RB
PS
2010
Rotter Pavel
Uherčice
359
75
123 RB
PS
2011
Šátek Jan
Uherčice
314
86
124 RB
PS
2011
Rotter Pavel
Uherčice
359
84
125 RB
2011
Brychta Radek
Velké Němčice
12
74
126 RB
2011
Souček Miroslav
Bílovice nad Svitavou
73
23
90
127 RB
PS
2011
Hordeum
Uherčice
80
128 RB
PS
2011
Vinný Sklep L + S
Hustopeče
79
rulandské šedé – rš >
Vzniklo pravděpodobně pupencovou mutací z Rulandského modrého. Výrazná zlatožlutá barva
u mladého vína neutrální vůně a někdy vyšší kyseliny. Dosahuje vysoké cukernatosti a tím víno
nenapodobitelného kořenitě chlebovitého charakteru plné extraktivní chuti. Zráním v lahvích
dosahuje špičkové jakosti.
č. odr.
přívl.
131 RŠ
VH
2008
Vinařství Drápal
Brno
92
137 RŠ
VH
2008
Vinařství KOLBY a. s.
Pouzdřany
88
138 RŠ
VB
2011
PPS AGRO Strachotín
Strachotín
79
139 RŠ
PS
2008
Vinařství SONBERK
Popice
82
140 RŠ
VH
Trčka Michal
Starovice
87
chardonnay – ch >
Odrůda příbuzná Rulandskému bílému, barva světle žlutá. Víno s příjemnými kyselinami, neutrální, ale
výrazné vůně domácího ovoce. Vhodné pro vína technologie „sur-lie“. V chuti jemnější plné, osobitě
kořenité, vhodné k ležení v lahvích.
přívl.
ročník
vinař (ství)
adresa
141 CH
č. odr.
VH
2011
Židek Rudolf
Popice
142 CH
PS
2011
Bílek Jan
Šakvice
143 CH
2011
Novák Zdeněk
Pouzdřany
144 CH
PS
2011
Jakubčík Zdeněk
Brumovice
145 CH
PS
2011
Šmarda Radek
Pouzdřany
146 CH
PS
2011
Koubek Jan
Přibice
147 CH
PS
2011
Hladík Jan
Vranovice
148 CH
VH
2011
Smítek Karel
Pavlov
149 CH
PS
2011
Baloun Radomil
Velké Pavlovice
150 CH
PS
2011
Vinařství Drápal
Brno
151 CH
PS
2011
Losa Pavel
Pouzdřany
2011
Vinařství TOMANOVI
Moravská Nová Ves
152 CH
ročník
vinař (ství)
adresa
č. p.
body
2011
Homola Michal
Bulhary
125
89
Kuba Richard
Šakvice
178
87
12
78
132 RŠ
PS
133 RŠ
VH
2011
Knápek František
Strachotín, Šakvická
134 RŠ
PS
2011
Šmarda Radek
Pouzdřany
84
135 RŠ
VH
2011
Sedláček Radek
Kurdějov
84
< 12 >
136 RŠ
č. p.
body
90
513
84
86
390
86
80
181
79
87
189
87
92*
87
83
75
86
153 CH
PS
2011
Konečný Petr
Velké Bílovice
1406
86
154 CH
VH
2010
Bílek Oldřich
Šakvice
240
91
155 CH
PS
Štrubl Zdeněk
Šakvice
18
75
156 CH
VH
Vinařství Josef Dočekal
Pouzdřany
2011
< 13 >
75
ryzlink rýnský – rr >
neuburské – ng >
Víno patří mezi velmi staré odrůdy. Původ pravděpodobně z Porýní. Víno světle žlutozelené barvy.
Víno z vyzrálých hroznů dosahuje té nejvyšší jakosti. Tvoří se v něm mnoho aromatických látek, které
připomínají lipový květ. Příjemná kyselina, chuť jemně kořenitá a plná. Zrání v lahvích je žádoucí.
Dle DNA analýzy pravděpodobně kříženec Veltlínské červené a Sylvánské zelené. Víno s nižším obsahem
kyselin má světlou zelenožlutou barvu a neutrální vinnou vůni. Chuť je plná, pikantně kořenitá a v dobrých
ročnících dosahuje vynikající jakosti.
č. odr.
160 RR
161 RR
přívl.
ročník
PS
PS
2011
162 RR
163 RR
PS
164 RR
2011
vinař (ství)
adresa
č. p.
body
Škola Vladimír
Popice
329
87
Vašek Stanislav
Hustopeče
Böhm Libor
Popice
Vinařství U Kapličky
Zaječí
314
č. odr.
přívl.
ročník
vinař (ství)
adresa
č. p.
body
2011
Hovězák A + R
Unkovice
184
82
Kučerka Petr
Velké Němčice
284
89
74
190 NG
81
191 NG
PS
75
192 NG
PS
2011
Maděra Ludvík
Horní Věstonice
2011
Kurc Martin
Šakvice
2011
Válka Ladislav
Hustopeče, Školní
2011
Kondler Petr
Pouzdřany, U Mlýna
335
85
193 NG
111
74
194 NG
12
72
195 NG
bar.
Kříž Josef
Vranovice
87
196 NG
PS
2011
Hicl Jaroslav
Velké Pavlovice, Hlavní
165 RR
PS
2011
Ing. Fröhde Jindřich
Strachotín
166 RR
PS
2011
Knápek František
Strachotín, Šakvická
90
38
80
468
71
19
65
512
67
33
67
275
82
167 RR
PS
2011
Valášek Václav
Přibice
168 RR
PS
2011
Celnar Luboš
Vranovice
90
197 NG
kab.
2011
Hromek Jaroslav
Prušánky - Nechory
169 RR
VH
2006
Vinařství KOLBY a. s.
Pouzdřany
91*
198 NG
PS
2009
Šmarda Mirek
Pouzdřany
78
89
199 NG
kab.
Fridrich Petr
Vranovice
70
PS
2011
Vinařství Čotek
Kobylí
81
2011
Bdinka Jiří
Pouzdřany, Zadní
329
73
170 RR
PS
2011
Jakubčík Jiří
Šakvice, Podzahrady
171 RR
kab.
2011
Sedláček Radek
Kurdějov
87
200 NG
172 RR
PS
2011
Mahovský a Hanák
Popice
75
201 NG
173 RR
PS
2011
Krátký Milan
Brumovice
76
202 NG
2011
Fröhlich Jiří
Uherčice
226
82
75
203 NG
PS
2011
Práger Jaroslav
Pavlov
190
76
89
204 NG
kab.
2011
Šátek Jan
Uherčice
314
88
61
205 NG
2011
Brychta František
Velké Němčice
8
85
77
206 NG
2011
Navrátil Jan
Pouzdřany
74
207 NG
kab.
2011
Hanus Jiří
Pavlov
196
76
91
208 NG
kab.
2011
Nečasová Jindřiška
Rakvice, Zahradní
690
63
2011
Chalupa Radomír
Pouzdřany
327
76
2011
Urbánek Jaroslav
Popice
26
84
2011
Ondra Petr
Zaječí, Nad Sklepy
91
78
174 RR
175 RR
PS
176 RR
2011
Pospíšil Jan
Přibice
2011
Vinařství KOLBY a. s.
Pouzdřany
2010
Rodinné vinařství Ševela Brumovice
177 RR
PS
2011
Rodinné vinařství Ševela Brumovice
178 RR
kab.
2006
Mucha Zdeněk
Pouzdřany
179 RR
VH
2011
Smetana Jaroslav
Uherčice
470
29
33
77
77
328
77
180 RR
PS
2009
Vinařství Josef Dočekal
Pouzdřany
76
209 NG
181 RR
kab.
2011
Minář Jaroslav
Pavlov
76
210 NG
182 RR
PS
2009
Vinařství SONBERK
Popice
90
211 NG
183 RR
PS
2011
Procházka Vl.
Vranovice
62
212 NG
Maňák Stanislav
Zaječí
388
85
72
213 NG
2011
Topinka Boh.
Pouzdřany
288
82
214 NG
2011
Vaculík Jos.
Žabčice
184 RR
PS
2010
Vinařství SONBERK
< 14 >
Popice
PS
< 15 >
78
sauvignon – sg >
sylvánské zelené – sz >
Víno světle zelenožluté barvy s výraznou ovocnou vůní po broskvích až do vůně kopřivové. U mladých
vín kyseliny výrazné, později harmonické. Zráním dosahuje výborné kvality, plnosti a kořenitosti.
Starobylá odrůda pěstovaná v dobách Římské říše, genetický původ definován z Tramínu a Rakouské
bílé. Víno této odrůdy je lahodné, jemné harmonické chuti, ale bez osobitého a výrazného buketu.
Vyzráváním získává jemnou pikantní kořenitost.
č. odr.
216 SG
217 SG
přívl.
ročník
vinař (ství)
adresa
PS
2011
Vinařství u Kapličky
Zaječí
PS
218 SG
č. p.
body
87
2011
Vinařství Drápal
Brno
84
2011
Souček Miroslav
Bílovice nad Svitavou
71
JuDr. Mach Radek
Vranovice
73
83
č. odr.
240 SZ
219 SG
PS
220 SG
PS
2011
Procházka Vl.
Vranovice
221 SG
VH
2011
Langr Ladislav
Dolní Věstonice
222 SG
PS
2011
Mahovský a Hanák
Popice
223 SG
PS
2011
Lorenc Jaroslav
Horákov
224 SG
PS
2011
Lexa Miloš
Brumovice
225 SG
PS
2011
Baloun Radomil
Velké Pavlovice
78
242 HI
226 SG
VH
2011
Novák Zdeněk
Pouzdřany
76
243 HI
2011
Šmarda Radek
Pouzdřany
65
227 SG
228 SG
124
83
88
176
76
75
83
2011
Kondler Petr
Pouzdřany, U Mlýna
229 SG
PS
2011
Maděra Ladislav
Horní Věstonice
71
230 SG
PS
2010
Vinařství SONBERK
Popice
89
2011
Herodek Josef
Pouzdřany
2008
Vinařství KOLBY
Pouzdřany
2011
Halámek Radek
Pouzdřany
231 SG
232 SG
PS
233 SG
335
66
přívl.
ročník
vinař (ství)
adresa
č. p.
body
PS
2011
Nečasová Jindřiška
Rakvice, Zahradní
690
77
hibernal – hi >
Tato odrůda je rozšířená především v Německu. Víno je výborné kvality, plné a má jemně aromatickou
vůni, kořenité, charakteru a typu jako jsou Ryzlink rýnský nebo Sauvignon.
č. odr.
přívl.
ročník
vinař (ství)
adresa
č. p.
body
PS
2011
Rohrer Karel ml.
Uherčice
91
87
2010
Navrátil Jan
Pouzdřany
88
75
72
muškát moravský – mm >
Vznikl křížením Muškátu Ottonel a Prachtraube (MOPR). Víno světle žluté barvy s výraznou muškátovou
vůní. Velmi nízký obsah kyselin s nižší plností. Je to víno lehčího typu spíše k rychlejšímu konzumu.
78
92
č. odr.
68
245 MM
přívl.
ročník
vinař (ství)
adresa
kab.
2011
Vinařství U Kapličky
Zaječí
č. p.
body
87
2010
Spusta Pavel
Kurdějov
79
234 SG
PS
2011
Halámek Martin
Pavlov
235 SG
VH
2011
Vinařství NOSRETI
Zaječí
78
246 MM
236 SG
PS
2011
Vinný Sklep L + S
Hustopeče
71
247 MM
PS
2011
Vinařství SONBERK
Popice
86
248 MM
PS
2011
Rotter Pavel
Uherčice
359
84
249 MM
PS
2011
Moravčík Vladislav
Horní Věstonice
161
83
250 MM
21 °
Štrubl Zdeněk
Šakvice
18
86
251 MM
kab.
Reim Zdeněk
Židlochovice
532
82
237 SG
PS
Trčka Michal
Starovice
< 16 >
189
65
< 17 >
82
muškát ottonel – mo >
č. odr.
252 MO
tramín červený – tč >
přívl.
ročník
vinař (ství)
adresa
č. p.
body
kab.
2011
Bílek Jan
Šakvice, Dlouhá
513
86
2011
Tomková Magdaléna
Bořetice
314
88
253 MO
irsay oliver – io >
Vyšlechtěný v Maďarsku křížením Čabajské perly a Bratislavského bílého. Víno je zlatožluté barvy,
výrazné typické vůně, velmi pronikavé, chuť plná, vysoce aromatická, připomínající muškátové víno,
svým charakterem ne tak příjemné. Velmi vhodné do vín známkových a do směsí.
č. odr.
přívl.
ročník
vinař (ství)
adresa
255 IO
2011
Kudláček Petr
Pouzdřany
256 IO
2006
Mucha Zdeněk
Pouzdřany
257 IO
2011
Fröhlich Jiří
Uherčice
č. p.
body
70
35
87
226
80
Má výrazné aroma a buket připomínající Ryzlink rýnský. V chuti má plnost a extraktivnost Neuburského
vína, zvláště u starších ročníků. Mívá vyšší obsah kyselin.
č. odr.
přívl.
ročník
vinař (ství)
adresa
265 TČ
č. odr.
přívl.
2011
Stehlík Jar.
Strachotín
266 TČ
2011
Bdinka Jiří
Pouzdřany, Zadní
267 TČ
2011
Lhotecký Vladimír
Pouzdřany
268 TČ
2011
Smékal K.
Uherčice
269 TČ
2011
Herodek Josef
Pouzdřany
č. p.
body
71
329
69
81
67
305
74
66
64
178
79
270 TČ
PS
Kuba Richard
Šakvice
271 TČ
VH
2011
Pluháček Radek
Rakvice
87
272 TČ
PS
2011
Vinařství NOSRETI
Zaječí
82
273 TČ
VH
2011
PPS AGRO Strachotín
Strachotín
85
pálava – pa >
aurelius – au >
259 AU
Víno výrazně zlatožluté barvy s intenzivní plnou a kořenitou vůní, někdy po růžích nebo lékořici. Má nižší
obsah kyselin a charakterem připomíná těžší jižní vína. Je plné, extraktivní, kořenité chuti, často se
zbytkem cukru. Zráním získává na jakosti.
Kříženec Tramín červený a Müller Thurgau. Víno zlatožluté barvy s výraznou svěží kořenitou vůní
připomínající Tramín. Vzhledem k dobrému vyzrávání dosahuje špičkové kvality. Výrazná plná kořenitá
chuť a vyšší obsah cukru dává vínu velmi lahodnou chuť zejména u vín přívlastkových a lahvově zralých.
ročník
vinař (ství)
adresa
č. p.
body
2011
Urbánek Jan
Popice
78
89
275 PA
Štrubl Zdeněk
Šakvice
18
67
276 PA
VH
č. odr.
přívl.
ročník
vinař (ství)
adresa
č. p.
body
2011
Vašulka Zdeněk
Pouzdřany
286
69
Maňák Stanislav
Zaječí
388
86
260 AU
21 °
261 AU
VH
2010
MikroVinařství Koubek
Ivaň
239
80
277 PA
VH
2011
Pluháček Radek
Rakvice
262 AU
VH
2011
MikroVinařství Koubek
Ivaň
239
76
278 PA
VH
2011
Knápek František
Strachotín, Šakvická
263 AU
VH
26 °
2011
Mrkvica Luboš
Vranovice
87
279 PA
2010
Vinařství Holánek
Ivaň
83
< 18 >
72
12
84
280 PA
PS
2011
Ing. Sabol Michal
Brno, K Dálnici
72
281 PA
23°
2011
Vinařství Josef Dočekal
Pouzdřany
71
282 PA
PS
2011
Vinařství U Kapličky
Zaječí
91
283 PA
VH
2011
Budín Miloš
Uherčice
284 PA
PS
2011
Losa Pavel
Pouzdřany
< 19 >
224
79
83
70
285 PA
PS
2010
Vinařství SONBERK
Popice
286 PA
VH
2011
Langr Ladislav
Dolní Věstonice
124
78
rosé >
69
Vína typická svou výraznou aromatikou čerstvého nebo zavařeného ovoce a lahodnou nevtíravou chutí
s pikantní kyselinkou, někdy kořenitostí nebo zbytkem cukru. Barvy růžové až lososové.
č. odr.
veltlínské červené rané – včr >
č. odr.
288 VČR
přívl.
ročník
vinař (ství)
adresa
č. p.
PS
2011
Bauer Rudolf
Velké Pavlovice
body
89
děvín – de >
č. odr.
přívl.
290 DE
přívl.
ročník
vinař (ství)
adresa
č. p.
body
PS
2011
Moravčík Vladislav
Horní
Věstonice
161
87
304 Rosé ZW
2011
Pokorný Václav
Starovice
87
305 Rosé CM
2011
Vinařství NOSRETI
Zaječí
84
306 Rosé ZW
2011
Rotter Jiří
Podivín,
Bratislavská
526
75
300 Klaret Cuveé
ročník
vinař (ství)
adresa
č. p.
body
2011
Hovězák A + R
Unkovice
184
87
307 Rosé FR
PS
22 °
2011
Kuba Václav
Horní
Bojanovice
246
84
308 Rosé ZW
PS
2011
Losa Pavel
Pouzdřany
83
80
309 Rosé ZW
PS
2011
Vinařství U Kapličky
Zaječí
310 Rosé ZW
kab.
2011
Grim Milouš
Pavlov,
Přehradní
224
72
2011
Hromek Jaroslav
Prušánky Nechory
275
80
2011
Vinařství Josef Dočekal
Pouzdřany
2011
Rohrer Aleš
Uherčice
2011
Losa Pavel
2011
Chalupa Radomír
311 Rosé RM
312 Rosé ZW
směs bílá – sb >
č. odr.
313 Rosé ZW
ročník
vinař (ství)
adresa
č. p.
body
291 SB VZ + RV
2011
Pezlar F.
Pouzdřany
276
87
292 SB SG + RB + TR
2010
Stávek Tomáš
Němčičky
80
293 SB RR + CH
2010
Vaculik Josef
Žabčice
83
294 SB MT + MM
2010
Vaculik Josef
Žabčice
75
2011
Nevěděl Vít
Šakvice,
Podzahrady
2011
Spusta Pavel
Kurdějov
73
Vinař. spolek Starovice
Starovice
82
83
295 SB VZ + RV
přívl.
PS
296 SB
297 SB
375
60
298 SB RR + RV
PS
2011
Vinný sklep L + S
Hustopeče
299 SB NB + MT
PS
2011
Rohrer Karel ml.
Uherčice
2009
Vinařství KOLBY
Pouzdřany
89
2011
Vinařství Karel Válka
Nosislav
85
301 SB – Cuveé
302 Cuveé Bellus
AU + TR
PS
PS
< 20 >
91
314 Rosé CM
PS
315 Rosé ZW + FR
86
72
350
76
Pouzdřany
83
83
Pouzdřany
327
70
316 Rosé CM
PS
2009
Vinařství Josef Dočekal
Pouzdřany
75
317 Rosé Nitra
PS
2011
Židek Rudolf
Popice
89
Škňouřil Jan
Hustopeče
75
2011
Konečný Petr
Velké Bílovice
2011
Smutek Martin
Šakvice
318 Rosé FR
319 Rosé FR
320 Rosé SV
kab.
80
< 21 >
1406
79
60
modrý portugal – mp >
341 SV
2011
Zeman David
Šakvice
310
88
Víno s nižším obsahem kyselin intenzivní rubínové barvy. Má jemnou až květinou vůni, velmi lahodnou
chuť s mírnými tříslovinami lehčího typu. Velmi pitelné, hlavně mladé, oblíbené jako „Svatomartinské“.
342 SV
2011
Krčmář Zdeněk
Pouzdřany
113
73
271
82
č. odr.
343 SV
PS
2011
Bartl Tomáš
Ivaň
344 SV
PS
2011
Vybíral Jan
Přibice
2011
Válka Ladislav
Hustopeče, Školní
19
76
2011
Hicl Jaroslav
Velké Pavlovice, Hlavní
33
59
347 SV
2011
Kondler Jiří
Pouzdřany
331
78
348 SV
2011
Vinařství Fůkalovi
Velké Pavlovice
349 SV
2011
Bdinka Jiří
Pouzdřany, Zadní
2006
Stávek Tomáš
Němčičky
2011
přívl.
ročník
vinař (ství)
adresa
č. p.
body
kab.
2009
Kuba Václav
Horní Bojanovice
246
72
322 MP
2011
Krátký Milan
Brumovice
29
81
323 MP
2011
Bílek Stanislav
Prušánky
35
67
2011
Pláteník Vlast.
Vel. Pavlovice,
V Sadech
3
75
325 MP
2011
Chalupa Radomír
Pouzdřany
327
72
350 SV
326 MP
2011
Páviš Vlastimil
Přibice
180
68
351 SV
jak.
Hladík Jar.
Vranovice
81
352 SV
kab.
Furch Jaroslav
Vranovice
60
353 SV
19 °
Štrubl Zdeněk
74
354 SV
22 °
321 MP
324 MP
PS
327 MP
2011
Strach Lubomír
Hustopeče, Javorová
328 MP
2011
Navrátil Jan
Pouzdřany
329 MP
2011
Kuba Václav
Horní Bojanovice
41
246
svatovavřinecké – sv >
Pravděpodobný původ odrůdy bychom našli ve Franci, v Saint Laurentu, řadí se mezi odrůdy
tzv. „burgundského“ typu. Intenzivní červená barva umocňuje požitek z vína plné, výrazné a sametové
chuti, ve vůni připomíná sušené švestky.
č. odr.
přívl.
ročník
vinař (ství)
adresa
č. p.
body
PS
2010
Hanus Jiří
Pavlov
196
67
332 SV
2011
Tichý Václav
Uherčice
172
83
333 SV
2011
Navrátil Jan
Pouzdřany
334 SV
2011
Herodek Josef
Pouzdřany
335 SV
2011
Mrkvica Miroslav
Velké Němčice
331 SV
336 SV
2011
337 SV
338 SV
PS
69
66
87
446
75
345 SV
346 SV
84
329
76
80
86
125
81
Šakvice
18
74
222
77
93
76
2011
Kudlička Josef
Popice
355 SV
2010
Kosmačka Zdeněk
Šakvice, Kopeček
356 SV
2011
Kelbl Petr
Kurdějov
232
73
357 SV
2011
Pezlar F.
Pouzdřany
276
77
358 SV
2011
Weiss Lukáš
Brumovice
1
77
2011
Vinařství Čotek
Kobylí
359 SV
PS
73
zweigeltrebe – zw >
Kříženec Svatovavřinecké a Frankovka. Víno se středně temnou červenou barvou. Vůně jemnější.
Z počátku je víno drsnější, intenzivně tříslovité. Zráním dostává příjemnou harmonickou chuť
a plnost lesního ovoce.
č. odr.
Vašulka Zdeněk
Pouzdřany
286
67
362 ZW
Galečka Luděk
Starovičky
314
72
363 ZW
Maňák Stanislav
Zaječí
388
83
364 ZW
339 SV
2011
Stehlík Jar.
Strachotín
69
365 ZW
340 SV
2011
Binder Miloš
Ivaň
74
366 ZW
367 ZW
< 22 >
PS
75
přívl.
22 °
VH
ročník
vinař (ství)
adresa
č. p.
body
Mašek Pavel
Vranovice
88
83
2011
Krátký Milan
Brumovice
29
79
2011
Zeman David
Šakvice
310
63
2011
Vinařství Tomanovi
Moravská Nová Ves
2011
Konečný Petr
Velké Bílovice
Rujzl Jiří
Přibice
< 23 >
79
1406
82
347
78
368 ZW
PS
2011
Nečasová Jindřiška
Rakvice, Zahradní
690
77
393 AN
2011
Grim Milouš
Pavlov, Přehradní
369 ZW
PS
2010
Hanus Jiří
Pavlov
196
81
394 AN
jak.
2011
Souček Miroslav
Bílovice nad Svitavou
370 ZW
2011
Tichý Václav
Uherčice
172
78
395 AN
2011
Bílek Stanislav
Prušánky
371 ZW
2011
Minář Jaroslav
Pavlov
372 ZW
2011
Brychta Franišek
Velké Němčice
373 ZW
2011
Šátek Jan
Uherčice
374 ZW
2011
Paška Rostislav
Pouzdřany
375 ZW
2010
Vaculik Josef
Žabčice
63
80
PS
2011
Langer a Stehlík
Strachotín
75
397 AN
PS
2011
Práger Jaroslav
Pavlov 190
81
314
88
26
78
Brno
377 ZW
jak.
2011
Sedláček Radek
Kurdějov
378 ZW
2011
Losa Pavel
Pouzdřany
83
72
379 ZW
2011
Lhotecký Vladimír
Pouzdřany
81
75
380 ZW
2011
Navrátil Jan
Pouzdřany
381 ZW
2011
Rohrer Aleš
Uherčice
90*
67
350
78
frankovka – fr >
Víno se zářivě granátově červenou barvou s dostatkem kyselin. Vůně je typická pro červená vína,
neutrální až ovocná. Mladá vína jsou tvrdá, avšak široká a plná v chuti. Zráním dosahují výrazné
a lahodnější chuti.
č. odr.
399 FR
přívl.
ročník
vinař (ství)
adresa
č. p.
body
PS
2010
Bílek Oldřich
Šakvice
240
79*
2011
Chalupa Radomír
Pouzdřany
327
90
Galečka Luděk
Starovičky
314
69
Štrubl Zdeněk
Šakvice
18
82
Furch Jaroslav
Vranovice
125
73
2011
Vinný sklep L+S
Hustopeče
80
2010
Novák Zdeněk
Pouzdřany
70
86
400 FR
401 FR
402 FR
andré – an >
386 AN
PS
404 FR
kab.
405 FR
406 FR
PS
2011
Vašek Stanislav
Hustopeče
407 FR
PS
2011
Jakubčík Zdeněk
Brumovice
390
84
408 FR
PS
2011
Rodinné vinařství Ševela Brumovice
77
88
vinař (ství)
adresa
č. p.
body
Maňák Stanislav
Zaječí
388
79
409 FR
2011
Maděra Ladislav
Horní Věstonice
82
410 FR
2011
Vinařství Fůkalovi
Vel. Pavlovice,
V Sadech
83
411 FR
42
19 °
403 FR
Je jedna z domácích odrůd pro výrobu vysoce kvalitních červených vín. Byla vyšlechtěna ve Velkých
Pavlovicích křížením odrůd Frankovka a Svatovavřinecké. Víno drsnější, tříslovitější, s vyššími
kyselinami, hlavně v horších ročnících. V dobrých letech dává vína extraktivní, s bohatým ovocným
charakterem, doplněným čokoládovým podtónem.
385 AN
412 FR
PS
jak.
Kučerka Petr
Velké Němčice
284
68
2011
Bílek Jan
Šakvice, Dlouhá
513
77
2007
Stávek Tomáš
Němčičky
2011
Hromek Jaroslav
Prušánky-Nechory
2011
Peřina Miroslav
Brumovice
387 AN
jak.
22 °
2011
Mrkvica Luboš
Vranovice
78
388 AN
jak.
2011
Sedláček Radek
Kurdějov
88
414 FR
2011
Vinařství Čotek
Kobylí
2010
Kosmačka Zdeněk
Šakvice, Kopeček
2011
Šmarda Mirek
Pouzdřany
413 FR
PS
389 AN
2011
Valášek Jiří
Přibice
366
64
415 FR
390 AN
2011
Krčmář Zdeněk
Pouzdřany
113
72
416 FR
Kříž Josef
Vranovice
512
77
417 FR
kab.
2011
Grim Milouš
Pavlov, Přehradní
69
418 FR
PS
2011
Bauer Rudolf
Velké Pavlovice
391 AN
392 AN
2011
Komárek Josef
< 24 >
Bořetice
78
396 AN
Vinařství Drápal
384 AN
35
78
2009
ročník
77
82
PS
přívl.
62
8
376 ZW
č. odr.
224
242
< 25 >
75
275
70
11
75
78
93
77
66
224
64
64
419 FR
2011
Langr Ladislav
Dolní Věstonice
124
58
dornfelder – dorn >
Kříženec Helfensteiner a Heroldrebe. Víno s výraznou tmavočervenou barvou a aromatikou červeného
ovoce, v chuti jemná tříslovina.
420 FR
PS
2011
PPS AGRO Strachotín
Strachotín
79
421 FR
PS
2010
Vinařství Drápal
Brno
75
2011
422 FR
Smékal K.
Uherčice
423 FR
Doležal F.
Židlochovice
305
78
64
424 FR
Reim Zdeněk
Židlochovice
66
přívl.
ročník
vinař (ství)
adresa
jak.
2011
Sedláček Radek
Kurdějov
78
432 DORN
2011
Kučera Zd.
Přibice
82
433 DORN
2011
Bauer Libor
Velké Pavlovice
434 DORN I
2011
Strach Lubomír
Hustopeče, Javorová
41
87
rulandské modré – rm >
435 DORN II
2011
Strach Lubomír
Hustopeče, Javorová
41
89
Víno světle rubínové až cihlově červené barvy se zlatavým okrajem na styku se skleničkou, u starších
ročníků až do hněda. Víno zpočátku hrubší, zráním nabývá na jakosti a zvýrazňují se odrůdové
vlastnosti – kořenitost s vůněmi ořechů až švestek s jemnou pikantní tříslovinou.
Kuba Richard
Šakvice
178
79
437 DORN
kab.
2011
Grim Milouš
Pavlov, Přehradní
224
81
438 DORN
PS
2011
Ing. Opatřil Pavel
Strachotín
23
76
439 DORN
PS
22 °
2011
Kuba Václav
Horní Bojanovice
246
80
440 DORN
PS
2011
Handl Josef
Strachotín
č. odr.
přívl.
425 RM
ročník
vinař (ství)
adresa
č. p.
body
2011
Urbánek Josef
Popice
308
80
77
78
271
83
426 RM
PS
2011
Rodinné vinařství Ševela Brumovice
427 RM
PS
2010
Bartl Tomáš
Ivaň
428 RM
VH
2011
Vinařství NOSRETI
Zaječí
86
Patří mezi nejvíce rozšířené odrůdy na světě. Víno tmavočervené barvy, aroma červeného lesního ovoce
s jemnou tříslovinou. Vhodné jako součást „cuvée“.
přívl.
429 ME
430 ME
PS
436 DORN
č. p.
body
91
79
cabernet moravia – cm >
Novošlechtění vzniklé křížením Zweigeltrebe a Cabernet Franc. Víno podobné Cabernetu Sauvignon,
s nižší plností, ale s intenzivní fialově červenou barvou. Podle stupně vyzrání hroznů převládají tóny
od chlorofylových přes travnaté až po červené bobulové ovoce.
merlot – me >
č. odr.
č. odr.
431 DORN
ročník
vinař (ství)
adresa
č. p.
body
2011
Hutr
Kurdějov
79
2011
Vinařství Fůkalovi
Velké Pavlovice
77
č. odr.
přívl.
441 CM
442 CM
PS
443 CM
vinař (ství)
adresa
2011
Peřina Miroslav
Brumovice
2010
Bílek Oldřich
Šakvice
č. p.
body
11
72
240
89
1406
76
2011
Konečný Petr
Velké Bílovice
444 CM
PS
2011
Novák Zdeněk
Pouzdřany
78
445 CM
PS
2011
Handl Josef
Strachotín
70
446 CM
PS
2011
Nožička Ivan
Přibice
447 CM
kab.
2011
Ing. Opatřil Pavel
Strachotín
448 CM
PS
2011
Bílek Jan
Šakvice, Dlouhá
2011
Halámek Martin
Pouzdřany
2011
Langer a Stehlík
Strachotín
449 CM
450 CM
< 26 >
ročník
PS
< 27 >
79
23
78
513
83
92
68
68
451 CM
PS
2009
Vinařství Josef Dočekal
Pouzdřany
76
452 CM
20 °
2011
Vinařství Tomanovi
Moravská Nová Ves
80
2011
Grim Milouš
Pavlov, Přehradní
453 CM
454 CM
455 CM
Fridrich Petr
Vranovice
2011
Kelbl Petr
Kurdějov
456 CM
jak.
2011
Sedláček Radek
Kurdějov
457 CM
PS
2011
Bauer Rudolf
Vel. Pavlovice,
V Sadech
458 CM
PS
2010
Vinařství Karel Válka
Nosislav
2011
Rotter Jiří
Podivín, Bratislavská
459 CM
224
68
89
232
přívl.
461 CS
PS
přívl.
23
91
79
526
77
ročník
vinař (ství)
adresa
2008
Kurečka Petr
Modřice
č. p.
body
70
2011
Nožička Ivan
Přibice
77
přívl.
ročník
vinař (ství)
adresa
č. p.
body
PS
2011
Bílek Jan
Šakvice, Dlouhá
513
74
neronet – ne >
č. odr.
463 NE
přívl.
jak.
adresa
Strachotín, Šakvická
č. odr.
přívl.
465 Dunaj PS
ročník
vinař (ství)
adresa
2011
Peřina Miroslav
Brumovice
2011
vinař (ství)
adresa
PPS AGRO Strachotín
< 28 >
Strachotín
body
12
80
č. p.
body
11
72
č. p.
body
vinař (ství)
adresa
466 Sč
FR + MP + AN
č. odr.
přívl. ročník
2011
Bauer Libor
Velké Pavlovice
467 Sč AN + ZW
2011
Pírek Bohumil
Bzenec
192
69
468 Sč
SV + MP + CS
2011
Předešlý Libor
Uherčice
380
83
2011
Vinařství Fůkalovi
Vel. Pavlovice,
V Sadech
42
84
2011
Chalupa Radomír
Pouzdřany
327
83
PS
č. p.
81
471 Cuveé MP + SV
jak.
2011
Nečasová Jindřiška
Rakvice, Zahradní
690
72
472 Cuveé CS + ME
jak.
2011
Nečasová Jindřiška
Rakvice, Zahradní
690
80
473 Sč FR + MP
2011
Kurc Martin
Šakvice
468
79
474 Sč SV + AN
2011
Topinka Boh.
Pouzdřany
288
80
475 Cuveé SV + MP
2011
Weiss Lukáš
Brumovice
1
72
Vinař. Spol. Starovice
Starovice
476 Sč
ročník
č. p.
směs červená – sč >
470 Sč
ZW + FR + MP
blauburger >
462 blau
vinař (ství)
Knápek František
dunaj >
469 Sč FR + AN
č. odr.
ročník
2011
78
Kříženec Cabernet Franc x Sauvignon. Víno s intenzivně fialově červenou barvou. Mladé je ve vůni
kopřivově chlorofylové připomínající Sauvignon. Zráním přechází v tóny červeného bobulového ovoce
připomínající černý rybíz i v chuti a tóny zelené papriky. Ležením v lahvích dosahuje vynikající jakosti,
plnosti a harmoničnosti.
č. odr.
č. odr.
464 Nitra PS
88
cabernet sauvignon – cs >
460 CS
nitra >
80
477 Sč
2011
Maděra Ludvík
Horní Věstonice
38
72
body
478 Sč
2011
Rohrer Karel
Uherčice
91
65
62
479 Sč
2011
Spusta Pavel
Kurdějov
< 29 >
84
poznámky >
Download

výstavy vín - Výstava vín Pouzdřany