ČZS
Starovičky
Český zahrádkářský svaz a Obec Starovičky
Katalog výstavy vín
1. ročník přehlídky šampionů
výstav vín
Mikroregionu Hustopečsko
+
místní košt vín
Starovičky dne 25. 6. 2011
Váţení milovníci dobrého vína,
vítám vás na 1. ročníku přehlídky šampionů výstav vín Mikroregionu Hustopečko a koštu vín
místních. Chtěli jsme obnovit a hlavně obzvláštnit místní výstavu vín a nápad pana starosty obce
Vladimíra Drboly uspořádat přehlídku vítězných vín z celého Mikroregionu Hustopečsko, jsme
proměnili ve skutečnost.
Mikroregion Hustopečsko se skládá z celkem 29 obcí a v 17 obcích se letos konal košt vín. Z kaţdé
z těchto obcí byly vybrány vzorky v kategoriích bílá, červená a růţová vína. Z kategorie bílá a
červená pak první tři místa a z kategorie růţová vína první místo. Abychom zachovali ráz této
akce představit vína z Mikroregionu Hustopečsko, museli jsme některé vítěze z důvodu pozice
mimo Mikroregion vyřadit. Takto striktní pravidla dala vzniknout dnešní přehlídce. Nebylo jen
tak sehnat na vybrané vítěze kontakty, spojit se s nimi a poţádat je o vítězné vzorky vín. Setkali
jsme se bohuţel i s neúspěchy a nezájmem. Některá vítězná vína zase podlehla vlivu času, zrání
nebo chorobám a nemohla být na této přehlídce prezentována. Ale nakonec to dopadlo vcelku
slušně a z celkových 206 vzorků vín z celého Mikroregionu vám představujeme celkem 146.
Z toho je 42 šampionů, z kterých, i přesto ţe se jedná o přehlídku, byla subkomisí vybrána nejlepší
tři vína v kaţdé jiţ zmíněné kategorii. Tato vína tedy budou prezentována jako tzv. vína vín
Mikroregionu Hustopečsko.
Z této přehlídky hodláme udělat pravidlo, a jelikoţ je tohle první ročník, omluvte prosím nějaké
nedostatky a podpořte nás do let dalších.
S místní výstavou předkládáme celkem k ochutnání 219 vzorků.
Zbývá mi jen popřát vám příjemné záţitky u sklenky dobrého vína.
Za výstavní výbor
Dolák Tomáš
~2~
VÝSTAVNÍ VÝBOR:
Předseda:
Dolák Tomáš
Členové:
Drbola Vladimír
Bc. Drbola Vladimír ml.
Prátová Pavlína DiS.
Habrovec Radek
Drbola Jan ml.
Šnajd Jiří
Hovězák Jaroslav
Habrovec František
Dostoupil Vladislav
Juška František
Subkomise:
Bc. Suský Jaroslav,Velké Pavlovice – inspektor SZPI
Rauš Miroslav, Mikulov – vinařský technolog
Klimentová Kateřina, Hodonín – profesní degustátor
Holásek Milan, Velké Pavlovice – vlastník degustátorkého oprávnění
Degustační komise místního koštu:
Stůl č. 1
Stůl č. 3
Mazůrek Josef
Tomek Miroslav
Tomek Ladislav ml.
Dolák Miroslav
Drobílek Adolf
Drbola Jan ml.
Stůl č. 2
Stůl č. 4
Habrovec František
Drbola Jan
Habrovec Radek
Dostoupil Vladislav
Hovězák Jaroslav
Tomek Ladislav
~3~
ŠAMPIONI PŘEHLÍDKY VÍN:
v kategorii bílá vína
Zlatá medaile – Urbánek Marcel, Uherčice – Chardonnay 2010
Stříbrná medaile – Rosenberg Winery s.r.o., Velké Němčice – Tramín červený 2010
Bronzová medaile – Urbánek Marcel, Uherčice – Veltlínské zelené 2009
v kategorii červená vína
Zlatá medaile - Vinné sklepy Roztoky, Bořetice – André 2009
Stříbrná medaile – Rozek Jaroslav, Velké Němčice – Zweigeltrebe 2010
Bronzová medaile – Jurák Pavel, Hustopeče, André 2006
v kategorii růţová vína
Zlatá medaile – Ţídek Rudolf, Popice – Rosé Zweigeltrebe 2010
Stříbrná medaile – Krátký Miloslav, Brumovice – Rosé Zweigeltrebe 2010
Bronzová medaile – Trčka Michal, Uherčice – Rosé Frankovka 2010
ŠAMPIONI MÍSTNÍ VÝSTAVY VÍN:
v kategorii bílá vína
Sadílek Josef, Starovičky – Ryzlink rýnský 2009
v kategorii červená vína
Vinařství Sedláček, Hustopeče – Rulandské modré 2007
Poznámka:
*** 1. místo
** 2. místo
~4~
* 3. Místo
VZOREK VYSTAVOVATEL ADRESA ODRŮDA ROČNÍK PŘÍVL. KDE VYHRÁL
BODY UMÍSTĚNÍ
PŘEHLÍDKA VZORKŮ VÍN ŘAZENÁ PODLE ODRŮDY:
BÍLÁ VÍNA
RYZLINK VLAŠSKÝ
Pochází z Francie z oblasti Champagne. Světlá ţlutozelená barva, vůně neutrální aţ květinová. Vyšší obsah
kyselin. Stolní vína jsou méně plná s ostrou kyselinou. Vyšší jakostní stupně se vyznačují vynikající jakostí. Na
vápenitých půdách dává aromatiku lípy, květin a minerálů.
93.
94.
95.
96.
97.
Křiţák Jiří
Vinařství Rustikal
Váňa Ivan
Herzog Petr, Ing
Urbánek Marcel
Boleradice 6
Hustopeče
Hustopeče
Hustopeče u Brna
Uherčice 354
RV
RV
RV
RV
RV
2008
2010
2010
2010
2010
22o
PS
Boleradice
šampion
Němčičky
šampion
Hustopeče
VO
Zaječí
91
Velké Němčice
90
1.
1.
3.
3
VELTLÍNSKÉ ZELENÉ
Původ pravděpodobně z Dolního Rakouska. Víno světle ţluté barvy, dosahuje velmi dobré jakosti, vůně někdy
lipové aţ mandlové. Chuť je pikantně svěţí, při dobré vyzrálosti hroznů aţ medová.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
135.
135.
136.
137.
Langr Josef
Vinařství Pod horou
Ševela František
Konečný Miroslav
První vinařská s.r.o.
Váňa Ivan
Bařina Roman
Kolouch Josef
Hovězák Josef
Böhm Libor
Málek Stanislav
Urbánek Marcel
Urbánek Marcel
Urbánek Marcel
Pleskač Radek
Michna Václav
Borkovany
Bořetice 295
Brumovice 77
Hustopeče
Hustopeče
Hustopeče
Kobylí 659
Krumvíř 413
Morkůvky 185
Popice 314
Popice 348
Uherčice
Uherčice 354
Uherčice 354
Velké Pavlovice 29
Vrbice 368
VZ
VZ
VZ
VZ
VZ
VZ
VZ
VZ
VZ
VZ
VZ
VZ
VZ
VZ
VZ
VZ
~5~
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2009
2009
2010
2010
2010
2009
2009
2010
2010
2010
Krumvíř
18,9
Bořetice
92
Boleradice
19
kab Starovice
89
PS Šakvice
šampion
Uherčice
91
Krumvíř
19,1
PS Krumvíř
19,1
kab Brumovice
89
Křepice
19,1
PS Popice
91
VzB Starovice
šampion *
VzB Uherčice
92
*
Velké Němčice
91
kab Krumvíř
18,9
PS Krumvíř
19,1
3.
3.
3.
3.
1.
3.
1.
1.
3
3.
3.
1.
2.
2
3.
1.
VELTLÍNSKÉ ČERVENÉ RANÉ
Kříţenec Veltlínské zelené x Sylvánské. Víno zlatoţluté barvy a neutrální vinné vůně. Niţší obsah kyselin,
extraktivní kořenitá chuť. Někdy vhodné i k archivování.
123.
Malý Jan
Klobouky 809
VČR
2010
Krumvíř
18,9
3.
SYLVÁNSKÉ ZELENÉ
Starobylá odrůda pěstovaná v dobách Římské říše, genetický původ definován z Tramínu x Rakouské bílé. Víno
této odrůdy je lahodné, jemné harmonické chuti, ale bez osobitého a výrazného buketu. Vyzráváním získává
jemnou pikantní kořenitost.
116.
117.
Váňa Ivan
Kopřiva Boleslav
Hustopeče
Němčičky 55
SZ
SZ
2010
2004
PS
Velké Němčice
Bořetice
91
92
2
3.
NEUBURSKÉ
Dle DNA analýzy pravděpodobně kříţenec Veltlínské červené x Sylvánské zelené. Víno s niţším obsahem kyselin
má světlou zelenoţlutou barvu a neutrální vinnou vůni. Chuť je plná, pikantně kořenitá a v dobrých ročnících
dosahuje vynikající jakosti.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
Petrásek Václav
Jakubčík František
Hercog Petr, Ing.
Rodinné vinařství Varmuţa s.r.o.
Urbánek Jaroslav
Vintrlík Vladimír
Bořetice
Brumovice 404
Hustopeče
Kobylí 144
Popice 26
Velké Němčice 546
NG
NG
NG
NG
NG
NG
2000
2010
2010
2010
2010
2010
PS
PS
PS
PS
Němčičky šampion
Brumovice
91
Hustopeče šampion
Vrbice
91
Popice
92
Boleradice
19
1.
2
1.
3.
2.
3.
MÜLLER THURGAU
Víno s niţším obsahem kyselin se vyznačuje jemnou muškátovou aţ broskvovou vůní. Barva ţlutozelená. Müller
Thurgau je lehčí víno harmonické chuti, příjemně pitelné.
53.
Kapitán Igor
Hustopeče
MT
~6~
2010
PS
Hustopeče
VO
RYZLINK RÝNSKÝ
Víno patří mezi velmi staré odrůdy. Původ pravděpodobně z Porýní. Víno světle ţlutozelené barvy. Víno
z vyzrálých hroznů dosahuje té nejvyšší jakosti. Tvoří se v něm mnoho aromatických látek, které připomínají
lipový květ. Příjemná kyselina, chuť jemně kořenitá a plná. Zrání v lahvích je ţádoucí.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
Koráb P+M
Novák Josef
Slouk Roman, Ing.
Vinařství Rustikal
Hercog Petr, Ing.
Vintrlík Libor
Jakubčík Jiří ml.
Bečka Zdeněk
Smetana Jaroslav
Bezděk Jarmil
Boleradice 391
Borkovany 106
Hustopeče
Hustopeče
Hustopeče
Křepice 248
Šakvice 470
Šitbořice 48
Uherčice 328
Vrbice 365
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
RR
2010
2010
2009
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
PS
PS
PS
výb.
PS
PS
PS
Boleradice
Krumvíř
Šakvice
Němčičky
Hustopeče
Křepice
Šakvice
Krumvíř
Uherčice
Vrbice
šampion
18,9
šampion
87,6
VO
šampion
19,2
19,1
92
92
1.
3.
1.
3.
1.
2.
1.
2.
2.
AURELIUS
Vznikl kříţením odrůd Neuburské x Ryzlink rýnský. Víno je ryzlinkového typu s výraznější aromatikou květin,
jemného koření a zralého ovoce. Dává vysoce kvalitní vína.
7.
Urbánek Jan
Popice 78
AU
2010
25,0 Čsn Křepice
19,1
3.
RULANDSKÉ BÍLÉ
Vzniklo pravděpodobně pupencovou mutací z Rulandského šedého. Světle ţlutá barva u mladého vína neutrální aţ
mandlové vůně. Zráním získává nenapodobitelnou chlebnatou vůni i chuť. Můţe mít pikantní kyseliny, zráním se
odbourávají a víno výrazně získává na jakosti a plnosti.
64.
65.
65.
66.
67.
Novák Josef
Charvát Jaroslav
Charvát Jaroslav
Čačík Štěpán
Šabata Martin, Ing.
Borkovany 106
Klobouky 55
Klobouky 834
Morkůvky 55
Šitbořice
RB
RB
RB
RB
RB
2010
2010
2010
2010
2008
PS
PS
PS
PS
Brumovice
Křepice
Krumvíř
Brumovice
Šitbořice
šampion
19,2
19,1
91
93
1
2.
1.
2
1.
CHARDONNAY
Odrůda příbuzná Rulandskému bílému, barva světle ţlutá. Víno s příjemnými kyselinami, neutrální, ale výrazné
vůně domácího ovoce. Vhodné pro vína technologie „sur-lie“. V chuti jemnější plné, osobitě kořenité, vhodné
k leţení v lahvích.
~7~
36.
37.
37.
38.
38.
38.
39.
40.
41.
Prokop Josef
Ţídek Rudolf
Ţídek Rurolf
Urbánek Marcel
Urbánek Marcel
Urbánek Marcel
Vinařství Buchtovi
Horák Leoš
Bařina Libor
Krumvíř 297
Popice
Popice 78
Uherčice
Uherčice
Uherčice 354
Velké Pavlovice
Vrbice 422
Vrbice 98
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
2010
2010
2010
2008
2008
2010
2009
2010
2010
PS
PS
PS
VzC
Krumvíř
18,9
Šitbořice
šampion
Boleradice
19
Starovice
89
***
Hustopeče
VO
***
Velké Němčice šampion ***
VzH Krumvíř
19
PS Vrbice
92
PS Vrbice
92
3.
1.
3.
3.
1
2.
2.
2.
RULADSKÉ ŠEDÉ
Vzniklo pravděpodobně pupencovou mutací z Rulandského modrého. Výrazná zlatoţlutá barva u mladého vína
neutrální vůně a někdy vyšší kyseliny. Dosahuje vysoké cukernatosti a tím víno nenapodobitelného kořenitě
chlebovitého charakteru plné extraktivní chuti. Zráním v lahvích dosahuje špičkové jakosti.
91.
92.
Novotný Jaroslav
Horák Leoš
Šitbořice 118
Vrbice 422
RŠ
RŠ
2009
2010
VzH Krumvíř
PS Vrbice
18,9
šampion
3.
1.
SAUVIGNON
Víno světle zelenoţluté barvy s výraznou ovocnou vůní po broskvích aţ do vůně kopřivové. U mladých vín
kyseliny výrazné, později harmonické. Zráním dosahuje výborné kvality, plnosti a kořenitosti.
99.
100.
100.
101.
101.
102.
Vystoupil František
Vinařství Koráb
Koráb P+M
Bařina Libor
Bařina Libor
Trčka Josef
Boleradice 158
Boleradice 391
Boleradice 391
Vrbice 98
Vrbice 98
Starovice 269
SG
SG
SG
SG
SG
SG
2009
2010
2010
2010
2010
2010
kab
PS
PS
PS
výb.
Boleradice
Velké Němčice
Boleradice
Bořetice
Boleradice
Křepice
19
91
19
92
19
19,1
3.
2
3.
3.
3.
3.
TRAMÍN ČERVENÝ
Víno výrazně zlatoţluté barvy s intenzivní plnou a kořenitou vůní, někdy po růţích nebo lékořici. Má niţší obsah
kyselin a charakterem připomíná těţší jiţní vína. Je plné, extraktivní, kořenité chuti, často se zbytkem cukru.
Zráním získává na jakosti.
118.
119.
Koráb František
Novák Josef
Boleradice 405
Borkovany
TR
TR
~8~
2001
2010
Boleradice
výb. Křepice
19
19,2
3.
2.
119.
120.
121.
122.
146.
Novák Josef
Jakubčík Jiří ml.
Urbánek Marcel
Vinařství V a M Zborovský
Rosenberg Winery s.r.o.
Borkovany 106
Šakvice 470
Uherčice
Velké Pavlovice
Velké Němčice
TR
TR
TR
TR
TR
2008
2010
2009
2010
2010
VzH
PS
VzH
PS
VzH
Krumvíř
Šakvice
Starovice
Zaječí
Starovice
19
19,2
89
šampion
šampion **
2.
2.
3.
1.
1.
PÁLAVA
Kříţenec Tramín červený x Müller Thurgau. Víno zlatoţluté barvy s výraznou svěţí kořenitou vůní připomínající
Tramín. Vzhledem k dobrému vyzrávání dosahuje špičkové kvality. Výrazná plná kořenitá chuť a vyšší obsah
cukru dává vínu velmi lahodnou chuť zejména u vín přívlastkových a lahvově zralých.
62.
63.
Slouk Roman, Ing.
Mahovský Blaţej
Hustopeče
Popice 307
PA
PA
2010
2010
24°
24°
Hustopeče
Boleradice
VO
19
3.
MUŠKÁT MORAVSKÝ
Vznikl kříţením Muškátu Ottonel x Prachtraube (MOPR). Víno světle ţluté barvy s výraznou muškátovou vůní.
Velmi nízký obsah kyselin s niţší plností. Je to víno lehčího typu spíše k rychlejšímu konzumu.
47.
48.
Strouhal Miroslav
Rotter Pavel
Křepice 360
Uherčice
MM
MM
2010
2010
PS
PS
Křepice
Hustopeče
19,1
VO
3.
DĚVÍN
Odrůdu vyšlechtili roku 1998 Ing. Pospíšilová a Ing. Korpas na KVÚVV v Bratislavě kříţením odrůd veltlínské
červenobílé a tramín červený. Vína bývají extraktivní, aromatická a harmonická.
20.
Zelinka Rostislav
Šitbořice 97
DE
2010
PS
Krumvíř
18,9
3.
SYLVÁNSKÉ ZELENÉ
Původ odrůdy není znám. Vznikla samovolným kříţením mezi odrůdami rakouské bílé a Tramín. Vína jsou
příjemná, kořenitá a harmonická.
116.
117.
Váňa Ivan
Kopřiva Boleslav
Hustopeče
Němčičky 55
SZ
SZ
2010
2004
~9~
PS
Velké Němčice
Bořetice
91
92
2
3.
SIEGER
103.
Šebesta Alois
Starovice
SIE
2008
Starovice
89
3.
ROSÉ
Vína typická svou výraznou aromatikou čerstvého nebo zavařeného ovoce a lahodnou nevtíravou chutí s pikantní
kyselinkou, někdy kořenitostí nebo zbytkem cukru. Barvy růţové aţ lososové.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
77.
79.
80.
Trčka Michal
Bezděk Jarmil
Horák Leoš
Vinařský Dvůr
Hyclová Jana
Krátký Miloslav
Ţídek Rudolf
Málek Stanislav
Ţídek Rudolf
Richter Jaromír
Křivák Jan
Uherčice
Vrbice 365
Vrbice 422
Němčičky 176
Němčičky
Brumovice 29
Popice
Popice 348
Popice 78
Velké Němčice 481
Velké Pavlovice
ROSÉ-FR
ROSÉ-FR
ROSÉ-FR
ROSÉ-ME
ROSÉ-RM+SV
ROSÉ-ZW
ROSÉ-ZW
ROSÉ-ZW
ROSÉ-ZW
ROSÉ-ZW
ROSÉ-ZW
2010 PS Starovice
2010 PS Vrbice
2010 PS Vrbice
2009 VzH Bořetice
2010
Němčičky
2010
Krumvíř
2010 PS Hustopeče
2010
Popice
2010 PS Křepice
2010
Šitbořice
2010
Šakvice
šampion * 1.
šampion
1.
šampion
1.
89
1.
šampion
1.
šampion ** 1.
šampion *** 1.
šampion
1.
šampion *** 1.
šampion
1.
šampion
1.
ČERVENÁ VÍNA
FRANKOVKA
Víno se zářivě granátově červenou barvou s dostatkem kyselin. Vůně je typická pro červená vína, neutrální aţ
ovocná. Mladá vína jsou tvrdá, avšak široká a plná v chuti. Zráním dosahují výrazné a lahodnější chuti.
28.
28.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
Otáhal Karel, Ing.
Otáhal Karel, Ing.
Čotek Vladimír
Rubeš Otto
Bula Josef
Trčka Michal
Šátek Jan
Urbánek Marcel
Hustopeče
Hustopeče
Kobylí 210
Křepice 331
Šitbořice
Uherčice
Uherčice
Uherčice 354
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
2009
2009
2010
2010
2009
2010
2010
2009
~ 10 ~
kab
PS
PS
PS
PS
Němčičky
Hustopeče
Kobylí
Velké Němčice
Šitbořice
Starovice
Popice
Uherčice
šampion
šampion
89,5
90
91
šampion
šampion
91
1.
1.
2
3
3
1.
1.
3.
SVATOVAVŘINECKÉ
Nejrozšířenější červená odrůda u nás. Vznikla pravděpodobně ve Francii, v Saint Laurentu. Víno tzv.
burgundského typu. Intenzivní červená barva temného granátu s odstínem aţ do fialova. Ve vůni převládají
tříslovité specifické tóny aţ do ovocných. Drsnější chuť leţením mizí a víno se stává harmoničtější aţ řízněji
tříslovité, extraktivní s vůní sušených švestek.
107.
109.
110.
111.
111.
112.
113.
114.
115.
Stapleton a Springer
Uher Jaroslav
Štýbl Marek
Vinařství Stávkovi
Stávek Pavel
Medera Patrik
Novotný Jaroslav
Vintrlík Pavel
Polínek Vladislav
Bořetice 476
Hustopeče
Křepice 50
Němčičky 255
Němčičky 255
Starovice
Šitbořice
Velké Němčice 541
Zaječí 208
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
2009
2006
2009
2007
2007
2010
2009
2010
2010
Mzv Bořetice
89
Šakvice
19,2
Křepice
19,1
PS Bořetice
90
Vrbice
89
kab Starovice
90
Šitbořice
91
Velké Němčice šampion
Zaječí
90
3.
2.
3.
2.
3.
2.
3.
1
2.
ANDRÉ
Kříţenec Frankovky x Svatovavřinecké. Víno drsnější tříslovitější, s vyššími kyselinami, hlavně v horších
ročnících. Barevně od světlejšího aţ po intenzivně tmavou červenou s granátově fialovým nádechem. Při dobré
vyzrálosti má příjemné vinné aroma a plnou tříslovitou harmonickou chuť. Leţením se dosahuje výborné jakosti.
1.
2.
3.
4.
5.
5.
6.
Vinné sklepy Roztoky
Čápek Boţetěch
Jurák Pavel
Novotný Jaroslav
Sedláček Radek
Sedláček Radek
Stávek Pavel
Bořetice 484
Hustopeče
Hustopeče
Křepice 83
Kurdějov
Kurdějov
Němčičky 255
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
2009
2009
2006
2009
2009
2009
2007
PS
Bořetice
Starovice
Šitbořice
Křepice
Hustopeče
Křepice
Vrbice
šampion ***
88
šampion *
19,1
VO
19,2
90
1.
3.
1.
3.
2.
2.
ZWEIGELTREBE
Kříţenec Svatovavřinecké x Frankovka. Víno se středně temnou červenou barvou. Vůně jemnější. Z počátku je
víno drsnější, intenzivně tříslovité. Zráním dostává příjemnou harmonickou chuť a plnost lesního ovoce.
138.
139.
140.
141.
Valenta Radek
Strouhal Oldřich
Křivka Vladimír
Vinařství Stávek P a R
Borkovany
Klobouky 36
Kobylí 451
Němčičky 256
ZW
ZW
ZW
ZW
~ 11 ~
2010
2010
2009
2009
PS
Šitbořice
Krumvíř
Krumvíř
Němčičky
91
19,1
19,7
86,4
3.
3.
2.
3.
142.
143.
143.
144.
145.
Urbánek Josef
Nečas Radek
Nečas Radek
Rozek Jaroslav
Lacina Pavel, Ing.
Popice 308
Němčice 47
Velké Němčice 47
Velké Němčice 539
Velké Pavlovice 1001
ZW
ZW
ZW
ZW
ZW
2003
2010
2010
2010
2010
PS
Křepice
19,1
3.
Křepice
šampion
1.
Velké Němčice
90
3
Velké Němčice šampion ** 1
Boleradice
19
3.
RULANDSKÉ MODRÉ
Víno světle rubínové aţ cihlově červené barvy se zlatavým okrajem na styku se skleničkou, u starších ročníků aţ do
hněda. Víno zpočátku hrubší, zráním nabývá na jakosti a zvýrazňují se odrůdové vlastnosti – kořenitost s vůněmi
ořechů aţ švestek s jemnou pikantní tříslovinou.
68.
69.
70.
Dohnálek Miloš
Böhm Libor
Nečas Radek
Hustopeče
RM
Popice
RM
Velké Němčice 47 RM
2010
2010
2010
Hustopeče
VO
Šitbořice
šampion
Velké Němčice
90
1.
3
MODRÝ PORTUGAL
Víno s niţším obsahem kyselin intenzivní rubínové barvy. Má jemnou aţ květinou vůni, velmi lahodnou chuť
s mírnými tříslovinami lehčího typu. Velmi pitelné, hlavně mladé, oblíbené jako „Svatomartinské“.
49.
50.
51.
52.
Poslušný Dalibor
PPS Agro Strachotín
Rýlich Václav
Vala Zdeněk
Klobouky 252
Strachotín
Velké Němčice 173
Velké Němčice 433
MP
MP
MP
MP
2010
2009
2009
2010
PS
Boleradice
Šakvice
Křepice
Křepice
šampion
19,1
19,1
19,1
1.
3.
3.
3.
CABERNET SAUVIGNON
Kříţenec Cabernet Franc x Sauvignon. Víno s intenzivně fialově červenou barvou. Mladé je ve vůni kopřivově
chlorofylové připomínající Sauvignon. Zráním přechází v tóny červeného bobulového ovoce připomínající černý
rybíz i v chuti a tóny zelené papriky. Leţením v lahvích dosahuje vynikající jakosti, plnosti a harmoničnosti.
15.
16.
17.
18.
19.
Jurák Petr MuDr.
Otáhal Karel, Ing.
Strouhal Jaroslav
Čermák Pavel
KOLBY a.s.
Hustopeče
Hustopeče 42
Křepice 317
Němčičky 253
Pouzdřany 51
CS
CS
CS
CS
CS
2009
2010
2007
2010
2009
~ 12 ~
VzH Zaječí
PS Kobylí
PS Křepice
Boleradice
výb. Popice
šampion
šampion
šampion
19
šampion
1.
1
1.
3.
1.
CABERNET MORAVIA
Novošlechtění vzniklé kříţením Zweigeltrebe x Cabernet Franc. Víno podobné Cabernetu Sauvignon, s niţší
plností, ale s intenzivní fialově červenou barvou. Podle stupně vyzrání hroznů převládají tóny od chlorofylových
přes travnaté aţ po červené bobulové ovoce.
9.
10.
11.
12.
13.
13.
14.
Dufek František
Petrásek Stanislav
Miroslav Topinka
Prokeš František
Polívka Winery
Polívka Winery
Vinařství Buchtovi
Bořetice 159
Bořetice 443
Kobylí
Velké Němčice
Velké Němčice
Velké Němčice 337
Velké Pavlovice
CM
CM
CM
CM
CM
CM
CM
2009
PS
Bořetice
89
2010
jak
Bořetice
90
2010
Brumovice
89
2010
PS
Uherčice
91
2009 barrique Uherčice
91
2010
Velké Němčice 91
2009
PS
Krumvíř
19,1
3.
2.
3
3.
3.
2
MERLOT
Patří mezi nejvíce rozšířené odrůdy na světě. Víno tmavočervené barvy, aroma červeného lesního ovoce s jemnou
tříslovinou. Vhodné jako součást „cuvée“.
42.
43.
44.
45.
46.
108.
Jakubčík Jiří
Gotberg
Bohemia Canopus
Galečka Luděk
Bucňák Jiří
Roubíček Zdeněk
Brumovice 404
Popice
Starovice
Starovičky
Vrbice 420
Morkůvky 130
ME
ME
ME
ME
ME
ME
2010
2009
2009
2010
2009
2006
VzH Brumovice
šampion
VzB Popice
91
VzH Starovice
90
Horní Bojanovice
89
Vrbice
89
PS Krumvíř
šampion
1
2.
2.
2.
3.
1.
DORNFELDER
Kříţenec Helfensteiner x Heroldrebe. Víno s výraznou tmavočervenou barvou a aromatikou červeného ovoce,
v chuti jemná tříslovina.
21.
22.
23.
24.
25.
25.
26.
27.
Procházka Jaroslav
Bezděk František
Kuba Václav
Sedláček Zdeněk st.
Sedláček Radek
Sedláček Radek
Roubíček Zdeněk
Višňovský Zdeněk
Bořetice 500
Diváky
Horní Bojanovice 246
Hustopeče
Kurdějov
Kurdějov
Morkůvky
Velké Němčice 116
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
~ 13 ~
2010
2010
2010
2008
2009
2009
2010
2010
PS
PS
Křepice
19,1
Šitbořice
92
Boleradice
19,1
Horní Bojanovice 88
Hustopeče
VO
Křepice
19,1
Brumovice
90
Starovice
88
3.
2.
2.
3.
3.
2
3.
NERONET
Kříţenec (Svatovařinecké x Modrý Portugal) x Alibernet. Typem barvířka, vhodná ke scelování vín nebo k výrobě
odrůdových vín. Má intenzivní barvu, jemně ovocné s výraznou tříslovinou.
54.
Vinařství Zaječí s.r.o.
Zaječí 208
NE
2009
Zaječí
90
2.
BLAUBURGER
Rakouská odrůda vzniklá kříţením Frankovky a Modrého Portugalu. Víno podobné Zweigeltrebe, jemné ne příliš
intenzivní granátové barvy. Ovocné tóny přecházející do švestkové chuti.
8.
Langer Jiří
Vrbice 396
BL
2010
Vrbice
90
2.
VÍNA ČERVENÁ JAKOSTNÍ A CUVÉE
Z jakostních odrůdových vín jsou často zcelována známková vína – „cuvée“, která se vyznačují lepším sladěním
buketních a chuťových vlastností. Jejich předností je vyrovnanější jakost i v méně příznivých letech.
104.
105.
106.
106.
Vojtěšek Dalibor
Nečas Radek
První vinařská s.r.o.
První vinařská s.r.o.
Bořetice 171
Velké Němčice 47
Hustopeče
Hustopeče
SČ-CS+ZW
SČ-DO+RM
SČ-SV+MP
SČ-SV+MP
~ 14 ~
2009
2010
2009
2009
Němčičky
výb. Popice
PS Šakvice
PS Hustopeče
90,2
90
šampion
VO
2.
3.
1.
VZOREK VYSTAVOVATEL ADRESA ODRŮDA ROČNÍK PŘÍVL. KDE VYHRÁL
BODY UMÍSTĚNÍ
PŘEHLÍDKA VZORKŮ VÍN ŘAZENÁ PODLE OBCÍ KDE SE VÝSTAVA KONALA:
BOLERADICE – 24. 4. 2011
49.
81.
93.
23.
18.
37.
61.
63.
99.
100.
101.
118.
126.
145.
Poslušný Dalibor
Koráb P+M
Křiţák Jiří
Kuba Václav
Čermák Pavel
Ţídek Rurolf
Vintrlík Vladimír
Mahovský Blaţej
Vystoupil František
Koráb P+M
Bařina Libor
Koráb František
Ševela František
Lacina Pavel, Ing.
Klobouky 252
Boleradice 391
Boleradice 6
Horní Bojanovice 246
Němčičky 253
Popice 78
Velké Němčice 546
Popice 307
Boleradice 158
Boleradice 391
Vrbice 98
Boleradice 405
Brumovice 77
Velké Pavlovice 1001
MP
RR
RV
DO
CS
CH
NG
PA
SG
SG
SG
TR
VZ
ZW
2010
2010
2008
2010
2010
2010
2010
2010
2009
2010
2010
2001
2010
2010
PS
22o
PS
PS
PS
24°
kab
PS
PS
PS
Boleradice
Boleradice
Boleradice
Boleradice
Boleradice
Boleradice
Boleradice
Boleradice
Boleradice
Boleradice
Boleradice
Boleradice
Boleradice
Boleradice
šampion
šampion
šampion
19,1
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
1.
1.
1.
2.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
šampion ***
89
90
90
89
92
89
92
92
1.
1.
2.
2.
3.
3.
3.
3.
3.
BOŘETICE – 24. 4. 2011
1.
74.
10.
111.
9.
101.
107.
117.
125.
Vinné sklepy Roztoky
Vinařský Dvůr
Petrásek Stanislav
Vinařství Stávkovi
Dufek František
Bařina Libor
Stapleton a Springer
Kopřiva Boleslav
Vinařství Pod horou
Bořetice 484
Němčičky 176
Bořetice 443
Němčičky 255
Bořetice 159
Vrbice 98
Bořetice 476
Němčičky 55
Bořetice 295
AN
ROSÉ-ME
CM
SV
CM
SG
SV
SZ
VZ
2009
2009
2010
2007
2009
2010
2009
2004
2010
PS
VzH
jak
PS
PS
PS
Mzv
PS
Bořetice
Bořetice
Bořetice
Bořetice
Bořetice
Bořetice
Bořetice
Bořetice
Bořetice
BRUMOVICE – 16. 4. 2011
42.
Jakubčík Jiří
Brumovice 404 ME
~ 15 ~
2010
VzH Brumovice
šampion
1
64.
26.
57.
66.
11.
132.
Novák Josef
Roubíček Zdeněk
Jakubčík František
Čačík Štěpán
Miroslav Topinka
Hovězák Josef
Borkovany 106
Morkůvky
Brumovice 404
Morkůvky 55
Kobylí
Morkůvky 185
RB
DO
NG
RB
CM
VZ
2010
2010
2010
2010
2010
2010
PS
PS
PS
PS
Brumovice
Brumovice
Brumovice
Brumovice
Brumovice
Brumovice
kab
šampion
90
91
91
89
89
1
2
2
2
3
3
HORNÍ BOJANOVICE – 19. 3. 2011
24.
45.
Sedláček Zdeněk st.
Galečka Luděk
Hustopeče
Starovičky
DO
ME
2008
2010
Hustopeče
Hustopeče
Popice
Kurdějov
Kurdějov
Uherčice
Uherčice
Hustopeče
Hustopeče
Hustopeče
Hustopeče
Hustopeče
Hustopeče
FR
NG
ROSÉ-ZW
AN
DO
CH
MM
MT
PA
RM
RR
RV
SČ-SV+MP
Horní Bojanovice
Horní Bojanovice
88
89
3.
2.
HUSTOPEČE – 1. 5. 2011
28.
58.
77.
5.
25.
38.
48.
53.
62.
68.
85.
95.
106.
Otáhal Karel, Ing.
Hercog Petr, Ing.
Ţídek Rudolf
Sedláček Radek
Sedláček Radek
Urbánek Marcel
Rotter Pavel
Kapitán Igor
Slouk Roman, Ing.
Dohnálek Miloš
Hercog Petr, Ing.
Váňa Ivan
První vinařská s.r.o.
2009
2010
2010
2009
2009
2008
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2009
PS
PS
PS
PS
24°
PS
Hustopeče šampion
Hustopeče šampion
Hustopeče šampion ***
Hustopeče
VO
Hustopeče
VO
Hustopeče
VO
***
Hustopeče
VO
Hustopeče
VO
Hustopeče
VO
Hustopeče
VO
Hustopeče
VO
Hustopeče
VO
Hustopeče
VO
1.
1.
1.
Kobylí
Kobylí
1
2
KOBYLÍ – 26. 2. 2011
16.
30.
Otáhal Karel, Ing.
Čotek Vladimír
Hustopeče 42
Kobylí 210
CS
FR
2010
2010
PS
šampion
89,5
KRUMVÍŘ – 12. 3. 2011
108.
65.
Roubíček Zdeněk
Charvát Jaroslav
Morkůvky 130
Klobouky 834
ME
RB
~ 16 ~
2006
2010
PS
PS
Krumvíř
Krumvíř
šampion
19,1
1.
1.
76.
88.
130.
131.
137.
39.
119.
140.
20.
36.
82.
91.
123.
124.
136.
139.
14.
Krátký Miloslav
Bečka Zdeněk
Bařina Roman
Kolouch Josef
Michna Václav
Vinařství Buchtovi
Novák Josef
Křivka Vladimír
Zelinka Rostislav
Prokop Josef
Novák Josef
Novotný Jaroslav
Malý Jan
Langr Josef
Pleskač Radek
Strouhal Oldřich
Vinařství Buchtovi
Brumovice 29
Šitbořice 48
Kobylí 659
Krumvíř 413
Vrbice 368
Velké Pavlovice
Borkovany 106
Kobylí 451
Šitbořice 97
Krumvíř 297
Borkovany 106
Šitbořice 118
Klobouky 809
Borkovany
Velké Pavlovice 29
Klobouky 36
Velké Pavlovice
ROSÉ-ZW
RR
VZ
VZ
VZ
CH
TR
ZW
DE
CH
RR
RŠ
VČR
VZ
VZ
ZW
CM
2010
2010
2009
2009
2010
2009
2008
2009
2010
2010
2010
2009
2010
2010
2010
2010
2009
Krumvíř
Krumvíř
Krumvíř
PS Krumvíř
PS Krumvíř
VzH Krumvíř
VzH Krumvíř
Krumvíř
PS Krumvíř
PS Krumvíř
PS Krumvíř
VzH Krumvíř
Krumvíř
Krumvíř
kab Krumvíř
Krumvíř
PS Krumvíř
šampion **
19,1
19,1
19,1
19,1
19
19
19,7
18,9
18,9
18,9
18,9
18,9
18,9
18,9
19,1
19,1
1.
1.
1.
1.
1.
2.
2.
2.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
KŘEPICE – 5. 2. 2011
17.
77.
86.
143.
5.
65.
119.
4.
7.
21.
25.
47.
51.
52.
102.
110.
133.
142.
Strouhal Jaroslav
Ţídek Rudolf
Vintrlík Libor
Nečas Radek
Sedláček Radek
Charvát Jaroslav
Novák Josef
Novotný Jaroslav
Urbánek Jan
Procházka Jaroslav
Sedláček Radek
Strouhal Miroslav
Rýlich Václav
Vala Zdeněk
Trčka Josef
Štýbl Marek
Böhm Libor
Urbánek Josef
Křepice 317
Popice 78
Křepice 248
Němčice 47
Kurdějov
Klobouky 55
Borkovany
Křepice 83
Popice 78
Bořetice 500
Kurdějov
Křepice 360
Velké Němčice 173
Velké Němčice 433
Starovice 269
Křepice 50
Popice 314
Popice 308
CS
ROSÉ-ZW
RR
ZW
AN
RB
TR
AN
AU
DO
DO
MM
MP
MP
SG
SV
VZ
ZW
~ 17 ~
2007
PS
2010
PS
2010
výb.
2010
2009
2010
PS
2010
výb.
2009
2010 25,0 Čsn
2010
2009
2010
PS
2009
2010
2010
výb.
2009
2010
2003
Křepice šampion
Křepice šampion ***
Křepice šampion
Křepice šampion
Křepice
19,2
Křepice
19,2
Křepice
19,2
Křepice
19,1
Křepice
19,1
Křepice
19,1
Křepice
19,1
Křepice
19,1
Křepice
19,1
Křepice
19,1
Křepice
19,1
Křepice
19,1
Křepice
19,1
Křepice
19,1
1.
1.
1.
1.
2.
2.
2.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
NĚMČIČKY – 14. 5. 2011
28.
56.
75.
94.
104.
84.
141.
Otáhal Karel, Ing.
Petrásek Václav
Hyclová Jana
Vinařství Rustikal
Vojtěšek Dalibor
Vinařství Rustikal
Vinařství Stávek P a R
Hustopeče
Bořetice
Němčičky
Hustopeče
Bořetice 171
Hustopeče
Němčičky 256
FR
NG
ROSÉ-RM+SV
RV
SČ-CS+ZW
RR
ZW
2009
2000
2010
2010
2009
2010
2009
kab
PS
2009
2010
2010
2009
2010
2010
2010
výb. Popice
Popice
Popice
VzB Popice
Popice
výb. Popice
PS Popice
2010
2010
2010
2009
2009
2010
2009
2010
2008
2008
2009
2010
PS
PS
VzH
VzB
VzH
kab
PS
PS
PS
Němčičky
Němčičky
Němčičky
Němčičky
Němčičky
Němčičky
Němčičky
šampion
šampion
šampion
šampion
90,2
87,6
86,4
1.
1.
1.
1.
2.
3.
3.
šampion
šampion
šampion
91
92
90
91
1.
1.
1.
2.
2.
3.
3.
POPICE – 14. 5. 2011
19.
34.
78.
43.
60.
105.
134.
KOLBY a.s.
Šátek Jan
Málek Stanislav
Gotberg
Urbánek Jaroslav
Nečas Radek
Málek Stanislav
Pouzdřany 51
Uherčice
Popice 348
Popice
Popice 26
Velké Němčice 47
Popice 348
CS
FR
ROSÉ-ZW
ME
NG
SČ-DO+RM
VZ
STAROVICE – 16. 4. 2011
33.
71.
146.
135.
44.
112.
2.
27.
38.
103.
121.
127.
Trčka Michal
Trčka Michal
Rosenberg Winery s.r.o.
Urbánek Marcel
Bohemia Canopus
Medera Patrik
Čápek Boţetěch
Višňovský Zdeněk
Urbánek Marcel
Šebesta Alois
Urbánek Marcel
Konečný Miroslav
Uherčice
Uherčice
Velké Němčice
Uherčice
Starovice
Starovice
Hustopeče
Velké Němčice 116
Uherčice
Starovice
Uherčice
Hustopeče
FR
ROSÉ-FR
TR
VZ
ME
SV
AN
DO
CH
SIE
TR
VZ
Starovice
šampion
Starovice šampion *
Starovice šampion **
Starovice šampion *
Starovice
90
Starovice
90
Starovice
88
Starovice
88
VzC Starovice
89
***
Starovice
89
VzH Starovice
89
kab Starovice
89
ŠAKVICE – 24. 4. 2011
80.
83.
106.
Křivák Jan
Velké Pavlovice ROSÉ-ZW
Slouk Roman, Ing.
Hustopeče
RR
První vinařská s.r.o. Hustopeče
SČ-SV+MP
~ 18 ~
2010
2009
2009
PS
Šakvice
Šakvice
Šakvice
šampion
šampion
šampion
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
2.
2.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
128.
87.
109.
120.
50.
První vinařská s.r.o.
Jakubčík Jiří ml.
Uher Jaroslav
Jakubčík Jiří ml.
PPS Agro Strachotín
Hustopeče
Šakvice 470
Hustopeče
Šakvice 470
Strachotín
VZ
RR
SV
TR
MP
2010
2010
2006
2010
2009
PS
PS
PS
PS
Šakvice
Šakvice
Šakvice
Šakvice
Šakvice
šampion
19,2
19,2
19,2
19,1
1.
2.
2.
2.
3.
ŠITBOŘICE – 24. 4. 2011
3.
37.
67.
69.
79.
22.
32.
113.
138.
Jurák Pavel
Ţídek Rudolf
Šabata Martin, Ing.
Böhm Libor
Richter Jaromír
Bezděk František
Bula Josef
Novotný Jaroslav
Valenta Radek
Hustopeče
Popice
Šitbořice
Popice
Velké Němčice 481
Diváky
Šitbořice
Šitbořice
Borkovany
AN
CH
RB
RM
ROSÉ-ZW
DO
FR
SV
ZW
2006
2010
2008
2010
2010
2010
2009
2009
2010
PS
PS
Šitbořice
Šitbořice
Šitbořice
Šitbořice
Šitbořice
Šitbořice
Šitbořice
Šitbořice
Šitbořice
šampion *
šampion
93
šampion
šampion
92
91
91
91
1.
1.
1.
1.
1.
2.
3.
3.
3.
UHERČICE – 24. 4. 2011
89.
135.
12.
13.
35.
129.
Smetana Jaroslav
Urbánek Marcel
Prokeš František
Polívka Winery
Urbánek Marcel
Váňa Ivan
Uherčice 328
Uherčice 354
Velké Němčice
Velké Němčice
Uherčice 354
Hustopeče
RR
VZ
CM
CM
FR
VZ
2010
PS
Uherčice
2009
VzB Uherčice
2010
PS
Uherčice
2009 barrique Uherčice
2009
PS
Uherčice
2010
Uherčice
92
92
91
91
91
91
*
2.
2.
3.
3.
3.
3.
VELKÉ NĚMČICE – 6. 3. 2011
38.
114.
144.
13.
100.
116.
135.
31.
70.
Urbánek Marcel
Vintrlík Pavel
Rozek Jaroslav
Polívka Winery
Vinařství Koráb
Váňa Ivan
Urbánek Marcel
Rubeš Otto
Nečas Radek
Uherčice 354
Velké Němčice 541
Velké Němčice 539
Velké Němčice 337
Boleradice 391
Hustopeče
Uherčice 354
Křepice 331
Velké Němčice 47
CH
SV
ZW
CM
SG
SZ
VZ
FR
RM
~ 19 ~
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
Velké Němčice šampion ***
Velké Němčice šampion
Velké Němčice šampion **
Velké Němčice
91
Velké Němčice
91
Velké Němčice
91
Velké Němčice
91
Velké Němčice
90
Velké Němčice
90
1
1
1
2
2
2
2
3
3
97. Urbánek Marcel
143. Nečas Radek
Uherčice 354
Velké Němčice 47
RV
ZW
2010
2010
Vrbice 365
Vrbice 422
Vrbice 422
Němčičky 255
Vrbice 396
Vrbice 422
Vrbice 98
Vrbice 365
Vrbice 420
Kobylí 144
Němčičky 255
ROSÉ-FR
ROSÉ-FR
RŠ
AN
BL
CH
CH
RR
ME
NG
SV
Velké Němčice
Velké Němčice
90
90
3
3
VRBICE – 16. 4. 2011
72.
73.
92.
6.
8.
40.
41.
90.
46.
59.
111.
Bezděk Jarmil
Horák Leoš
Horák Leoš
Stávek Pavel
Langer Jiří
Horák Leoš
Bařina Libor
Bezděk Jarmil
Bucňák Jiří
Rodinné vinařství Varmuţa s.r.o.
Stávek Pavel
2010
2010
2010
2007
2010
2010
2010
2010
2009
2010
2007
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
Vrbice
Vrbice
Vrbice
Vrbice
Vrbice
Vrbice
Vrbice
Vrbice
Vrbice
Vrbice
Vrbice
šampion
šampion
šampion
90
90
92
92
92
89
91
89
1.
1.
1.
2.
2.
2.
2.
2.
3.
3.
3.
ZAJEČÍ – 23. 4. 2011
15.
54.
96.
115.
122.
Jurák Petr MuDr.
Vinařství Zaječí s.r.o.
Herzog Petr, Ing
Polínek Vladislav
Vinařství V a M Zborovský
Hustopeče
Zaječí
Hustopeče u Brna
Zaječí 208
Velké Pavlovice
CS
NE
RV
SV
TR
~ 20 ~
2009 VzH Zaječí
2009
Zaječí
2010
Zaječí
2010
Zaječí
2010 PS Zaječí
šampion
90
91
90
šampion
1.
2.
3.
2.
1.
ČÍSLO VYSTAVOVATEL
ADRESA
ODRŮDA
ROČNÍK
PŘÍVLASTEK
BODY
STŮL
1
1
1
1
1
MÍSTNÍ VZORKY VÍN ŘAZENÉ PODLE ODRŮDY:
6.
11.
17.
46.
53.
Drbola Jan
Drobílek Adolf
Habrovec František
Šafařík Václav
Šmerda Petr
Starovičky 76
Starovičky
Starovičky
Hustopeče
Starovičky 126
AN
AN
AN
AN
AN
2009
2010
2009
2009
2010
88
77
88
90
88
10.
Drobílek Adolf
Starovičky
BI
2010
84
4
9.
19.
45.
70.
Drbola Vladimír
Haluza Václav
Šafařík Václav
Vinařství Sedláček
Starovičky 264
Starovičky
Hustopeče
Hustopeče
CM
CM
CM
CM
2007
2010
2009
2009
ps
78
83
79
78
1
1
1
1
58.
68.
Šmukař Josef
Vinařství Sedláček
Starovičky
Hustopeče
DO
DO
2009
2009
ps
80
88
1
1
26.
28.
30.
37.
42.
47.
Kadrnka Oldřich
Klecandr Ladislav
Mazůrek Josef
Ovísek Vlastimil
Sadílek Josef
Šafařík Václav
Starovičky
Starovičky 103
Starovičky 63
Starovičky 259
Starovičky
Hustopeče
FR
FR
FR
FR
FR
FR
2010
2010
2009
2010
2009
2009
ps
ps
ps
80
73
88
89
71
88
1
1
1
1
1
1
8.
48.
Drbola Vladimír
Šafařík Václav
Starovičky 264
Hustopeče
CH
CH
2009
2009
ps
83
80
4
4
20.
Hovězák Jaroslav
Starovičky
MO
2010
86
4
25.
49.
Kadrnka Oldřich
Šafařík Václav
Starovičky
Hustopeče
MP
MP
2010
2009
79
82
2
2
15.
Habrovec František
Starovičky
NE
2009
80
2
29.
71.
36.
Mazůrek Josef
Starovičky 63
Vinařství Sedláček Hustopeče
Ovísek Vlastimil
Starovičky 259
NG
NG
PA
2009
2009
2010
80
88
82
4
4
4
~ 21 ~
kab
**
*
*
41.
Prát Pavel
Starovičky 262
PA
2008
55.
69.
Šmukař Josef
Starovičky
Vinařství Sedláček Hustopeče
RB
RM
2010
2007
2.
32.
57.
72.
62.
65.
Dolák Miroslav
Ovísek Pavel
Šmukař Josef
Vinařství Sedláček
Tomek Ladislav
Tomek Miroslav
Starovičky 248
Starovičky
Starovičky
Hustopeče
Starovičky 137
Starovičky 251
ROSÉ-FR
ROSÉ-FR
ROSÉ-FR
ROSÉ-FR
ROSÉ-SV+FR
ROSÉ-ZW
2009
2010
2010
2009
2010
2010
4.
7.
44.
61.
Dostoupil Vladislav
Drbola Jan
Sadílek Josef
Tomek Ladislav
Starovičky 149
Starovičky 76
Starovičky
Starovičky 137
RR
RR
RR
RR
2009
2009
2009
2001
43.
73.
Sadílek Josef
Vinařství Sedláček
Starovičky
Hustopeče
RŠ
RŠ
2009
2008
33.
40.
50.
Ovísek Pavel
Prát Pavel
Šafařík Václav
Starovičky
RV
Starovičky 262 RV
Hustopeče
RV
2010
2008
2009
12.
24.
64.
18.
39.
14.
13.
67.
35.
Drobílek Adolf
Juška František
Tomek Ladislav
Haluza Václav
Panic Josef, Ing.
Habrovec František
Galečka Luděk
Tomek Miroslav
Ovísek Pavel
Starovičky
Starovičky
Starovičky 137
Starovičky
Starovičky 72
Starovičky
Starovičky
Starovičky 251
Starovičky
SB
SB
SB
SB-IO+TR+SB+RB
SB-MT+RV
SB-PA+VZ
SB-RV+VZ
SB-RV+VZ
SB-SG+RV
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2008
2010
1.
3.
21.
38.
60.
31.
Dolák Miroslav
Dolák Miroslav
Hovězák Jaroslav
Panic Josef, Ing.
Tomek Ladislav
Myška Rudolf
Starovičky 248
Starovičky 248
Starovičky
Starovičky 72
Starovičky 137
Starovičky 54
SČ-AN+SV
SČ-FR+MP+SV
SČ-FR+SV
SČ-MP+AN
SČ-SV+FR
SČ-SV+ZW
2010
2010
2010
2010
2009
2010
56.
5.
Šmukař Josef
Starovičky
Dostoupil Vladislav Starovičky 149
SG
SV
2008
2008
~ 22 ~
84
4
ps
86
barrique, ps šampion ***
ps
ps
ps
ps
69
86
79
79
71
73
87
85
ps
88
88
85
ps
ps
3
3
3
3
3
3
86
88
*
šampion ***
90
**
ps
ps
75
64
85
68
71
82
82
90
86
4
2
4
4
4
4
4
4
*
*
**
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
79
77
53
80
76
78
2
2
2
2
2
2
76
70
3
2
23.
51.
52.
Chovanec Michal
Šafařík Václav
Šmerda Miroslav
Starovičky 96
Hustopeče
Starovičky 74
SV
SV
SV
2010
2009
2010
64
79
75
2
2
2
34.
Ovísek Pavel
Starovičky
VČR
2010
77
3
22.
27.
54.
59.
Hovězák Jaroslav
Kadrnka Oldřich
Šmerda Petr
Tomek Ladislav
Starovičky
Starovičky
Starovičky 126
Starovičky 137
VZ
VZ
VZ
VZ
2010
2010
2010
2005
79
84
84
87
3
3
3
3
63.
16.
66.
Tomek Ladislav
Starovičky 137
Habrovec František Starovičky
Tomek Miroslav
Starovičky 251
VZ
ZW
ZW
2009
2010
2008
ps
ps
86
81
75
Seznam zkratek
ODRŮDY
AN
AU
André
Aurelius
ME
MM
Merlot
Muškát Moravský
RV
SB
Ryzlink vlašský
Směs bílá
BI
BL
CM
Bianca
Blauburger
Cabernet Moravia
MO
MP
MT
Muškát Ottonel
Modrý Portugal
Müller Thurgau
SČ
SG
SIE
Směs červená
Sauvignon
Sieger
CS
Cabernet Sauvignon
NE
Neronet
SV
Svatovavřinecké
DE
DO
Devín
Dornfelder
NG
PA
Neuburské
Pálava
SZ
TR
Sylvánské zelené
Tramín červený
FR
Frankovka
PRB
Rulandské bílé
VČR
Veltlínské červené ranné
HI
Hibernal
RM
Rulandské modré
VZ
Veltlínské zelené
CH
Chardonnay
RR
Ryzlink rýnský
ZW
Zweigeltrebe
IO
Irsai
RŠ
Rulandské šedé
PŘÍVLASTKY
kab
PS
VzH
VzB
VzC
Mzv
barrique
kabinet
pozdní sběr
výběr z hroznů
výběr z bobulí
výběr z cibéb
moravské zemské víno
víno zrající v dubových sudech
~ 23 ~
3
2
2
Obec Starovičky
Starovičky se nacházejí uprostřed jihomoravské vinorodé oblasti, v sousedství správního centra Hustopeče.
Obec leţí v mělkém údolí na silniční trase Brno – Břeclav. Většinu katastru obce zabírá Hustopečská
pahorkatina, na kterou v jiţní části navazují úrodné terasy Dolnomoravského úvalu.
Starovičky byly pravděpodobně zaloţeny českými obyvateli z nedalekých Starovic, na coţ ukazuje jejich
jméno. Nejstarším dokladem o činnosti člověka na území Staroviček je archeologický nález keramických střepů,
které jsou datovány do období kultury s moravskou malovanou keramikou, tzn. asi 4700 let před Kristem. První
písemná zmínka o obci je z roku 1239, kdy se dostává významného obdarování špitálu sv. Ducha na Starém Brně
od Přibyslava z Křiţanova. Ve 13. století byla ves majetkem zeměpanským, od roku 1323 náleţely Starovičky
klášteru cisterciaček Na Starém Brně a od počátku 17. století připadla obec Lichtenštejnům.
Nejvýznamnější historickou památkou je kostel z 15. století, zasvěcený patronce obce sv. Kateřině a také
poblíţ stojící kamenná socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1743. Za pozornost stojí také pozdně gotická kamenná
boţí muka – ojedinělá památka nejen na území obce, ale i v celém regionu.
V současnosti je obec charakteristická výraznou výstavbou rodinných domků, rozvojem výrobních aktivit,
celkově příjemným a upraveným prostředím s důrazem kladeným na kulturní a sportovní aktivity. Obcí prochází
vinařské cyklostezky a kromě nabídky ubytovacích a stravovacích zařízení mohou návštěvníci vyuţít i nově
postavenou vyhlídkovou plošinu nad obcí, z níţ lze přehlédnout velkou část oblasti Pálavských jezer
s dominantou Pálavských vrchů.
Katalog zpracoval: Tomáš Dolák
Vytiskl: Obecní úřad Starovičky
2011
~ 24 ~
Download

Šampioni Starovičky 2011 pdf