Pracovní list
Stránka 1 z 5
Matematika
Téma: Řezy na tělesech
Jméno a příjmení:
Třída:
Spolupracovali:
Datum:
Teoretický úvod
S využitím literatury a internetu vysvětlete pojmy:
krychle
Krychle (pravidelný šestistěn nebo také hexaedr) je trojrozměrné těleso, jehož stěny tvoří šest
stejných čtverců.
hranol
Hranol je mnohostěn, jehož dvě stěny leží v rovnoběžných rovinách. Tyto dvě stěny
označujeme jako podstavy. Ostatní, tzv. boční stěny tvoří plášť hranolu. Vzdálenost obou
podstav se nazývá výškou hranolu.
kvádr
Kvádr je trojrozměrné těleso – rovnoběžnostěn, jehož stěny tvoří šest obdélníků. Má tři
skupiny rovnoběžných hran shodné délky. Tyto délky jsou obvykle označovány jako délka,
šířka a výška kvádru.
jehlan
Jehlan je trojrozměrné těleso. Jeho podstavu tvoří mnohoúhelník. Vrcholy základny jsou
spojeny s jedním bodem mimo rovinu podstavy – tento bod se nazývá vrchol jehlanu.
pravidelný čtyřstěn
Pravidelný čtyřstěn je trojrozměrné těleso, jehož stěny tvoří čtyři stejné rovnostranné
trojúhelníky.
Pracovní list
Stránka 2 z 5
rotační válec
Rotační válec je prostorové těleso, vzniklé rotací obdélníku nebo čtverce kolem přímky, které
obsahuje jednu jeho stranu. Podstavou rotačního válce je kruh.
rotační kužel
Rotační kužel je prostorové těleso vzniklé rotací pravoúhlého trojúhelníku kolem přímky,
které obsahuje jednu jeho odvěsnu. Podstavou rotačního kuželu je kruh.
Pomůcky
tužka
pravítko s ryskou
úhloměr
kružítko
Úkoly
1) Narýsujte řezy na níže uvedených tělesech rovinou určenou body X, Y, Z
2) Zvýrazněte hranici řezu
3) Plochu řezu vyšrafujte
Pracovní list
Stránka 3 z 5
Vypracování
Pracovní list
Stránka 4 z 5
Pracovní list
Stránka 5 z 5
Download

Pracovní list