Skládání sil
1. Znázorněte dvě síly, které jsou v rovnováze.
2. Je možné zjistit tíhu osobního automobilu tak, že postupně na
váhu najede jedním kolem?
3. Může výslednice dvou velkých sil být velmi malá? Nakreslete.
4. Nakreslete situaci, kdy je výslednice dvou různoběžných sil
větší než každá z původních sil.
5. Jak musí působit dvě síly na těleso, aby výslednice byla co
největší?
6. Za jakých podmínek půlí výslednice úhel mezi různoběžnými
silami F1 a F2?
7. Může být výslednice různoběžných sil F1 a F2 stejně velká jako
každá ze sil F1 a F2?
Skládání sil
1. Viz obr. 1.
2. Ano, je. Automobil působí svou tíhou na podložku ve čtyřech
bodech – tam, kde se jí dotýkají pneumatiky. Jde o skládání
rovnoběžných (v tomto případě svislých) sil. Stačí tedy sečíst
jednotlivé hodnoty na vahách.
3. Může. Viz obr. 3.
4. Viz obr. 4.
5. Ve stejném směru (jako když tahali velikou řepu).
6. Jsou-li síly F1 a F2 stejně velké (výslednice je pak úhlopříčka
čtverce nebo kosočtverce).
7. Může. Je to případ, kdy síly F1 a F2 svírají úhel 120° a mají
stejnou velikost. Potom výslednice tento úhel půlí a vznikají tak
dva rovnostranné trojúhelníky (viz obr. 7).
Obr. 1
Obr. 3
Obr.7
Obr. 4
Download

Zde naleznete vyřešené příklady na skládání sil