ALU-COLOR s.r.o., CZECH REPUBLIC, www.alu-color.cz
Realizační procesy společnosti ALU-COLOR s.r.o.
- pro hliníkové výrobky 1) Vstupní kontrola
Kontrola vad a poškození materiálu.
2) Úprava povrchu výrobku
Drobné opravy a broušení vad povrchu materiálu.
3) Navěšování
Zavěšením a ukostřením výrobků na závěs pomocí drátů nebo přípravků.
4) Předodmaštění výrobku
Předodmaštění výrobku ( odstranění prachu a většího zamaštění ) tenzidem.
5) Odmaštění a desoxidace výrobku
Provádí se ponorovou technologií v lázni Alfideox 74 + Alfisid 14 ( H2SO4 + tenzid + inhibitory +
fluoridy ). Koncentrace 2 – 4%, teplota 40 – 50 oC, čas 2 – 25 min ( všechny parametry v závislosti na
opotřebení lázně ).
U každého výrobku je zkontrolován stav odmaštění a to pomocí smáčivého testu v první oplachové
vaně.
Provádí se kontrola desoxidační schopnosti lázně. Minimální požadavek na úběr podle normy
Qualicoat je 1g / 1m2 ( nejdůležitější kvalitativní parametr procesu předúpravy ). Společnost
ALU-COLOR s.r.o. provádí úběr v kvalitě korozní odolnosti Seaside dle Qualicoat a to 2g / 1m2.
Výhody předúpravy v ALU-COLORu:
 100% jistota dodržení nejdůležitějšího parametru – úběru.
 Kroková technologie dovoluje vrátit případně neodmaštěný výrobek zpět ( toto neumožňují
průběžné linky ).
 Ponorová technologie zaručuje 100% jistotu, že lázeň předúpravy působí na celém výrobku a
to i v dutinách, koutech, ... .
 Předúprava je vybavena nepřetržitým dávkováním koncentrátů do lázně, čímž je dosaženo, že
parametry předúpravy jsou konstantní.
 Předúprava je vybavena automatickým monitoringem teplot lázní a časů předúpravy, což
zamezuje lidskému selhání nebo úmyslnému porušení technologické kázně.
6) Oplach výrobku ve vodě a DEMI vodě
Provádí se oplach ve 3 lázních vody a 1 lázni DEMI vody s maximální vodivostí 20 μS / cm.
7) Pasivace výrobku
Provádíme pasivaci výrobku ponorovou technologií v lázni Alficoat 748 ( titan TiF6 II ). Koncentrace
1 – 4%, teplota 20 – 300C, čas 1 min ( všechny parametry v závislosti na opotřebení lázně ).
Výhody:
 Vysoká antikorozní ochrana materiálu.
 Ponorová technologie zaručuje 100% jistotu, že lázeň předúpravy působí na celém výrobku a
to i v dutinách, koutech, ... .
 Předúprava je vybavena nepřetržitým dávkováním koncentrátů do lázně, čímž je dosaženo, že
parametry předúpravy jsou konstantní.
 Předúprava je vybavena automatickým monitoringem teplot lázní a časů předúpravy, což
zamezuje lidskému selhání nebo úmyslnému porušení technologické kázně.
1/2
ALU-COLOR s.r.o., CZECH REPUBLIC, www.alu-color.cz
8) Sušení
Teplota max. 130 oC, čas v závislosti na složitosti výrobku.
9) Lakování
Prášková barva je aplikována elektrostaticky v kabině WAGNER. Aplikace je automatická ( 5 pistolí )
s případným ručním dostřikem ( u složitých tvarů výrobků ).
Používají se výhradně polyesterové barvy ve fasádní kvalitě ( nejvyšší ) a to pouze certifikované
společností Qualicoat.
Před vypálením barvy se kontroluje tloušťka vrstvy barvy bezkontaktním ultrazvukovým přístrojem
Elcometer 550.
10) Vypalování
Vypalování probíhá v komorové peci dle technických listů daných barev. Teplota je automaticky
monitorována a pravidelně se měří vypalovací křivky výrobku.
Výhody technologie ALU-COLORu:
 Komorová pec je výrazně přesnější než průběžná pec.
 Komorová pec je nezávislá na ostatních procesech, čímž jsou splněny podmínky
opakovatelnosti.
 Vypalovací parametry komorové pece jsou automaticky řízeny ( čas je měněn v závislosti na
teplotě ).
 Přesnější a lepší regulovatelnost teploty.
11) Konečná kontrola
 měření tloušťky - ČSN EN ISO 2360
 měření lesku - ČSN EN ISO 2813
 mřížková zkouška ( je-li požadována ) - ČSN ISO 2409
 vizuální kontrola
12) Laboratorní testy kontrolních vzorků dle požadavků Qualicoatu:
 měření tloušťky - ČSN EN ISO 2360
 měření lesku - ČSN EN ISO 2813
 mřížková zkouška - ČSN ISO 2409
 měření tvrdosti ( Buchholz ) – ČSN ISO 2815
 měření elasticity ( Erichsen ) - ČSN EN ISO 1520
 měření odolnosti proti rázu ( ASTM D 2794 ) - ČSN EN ISO 6272
 měření odolnosti proti ohybu na trnu - ČSN EN ISO 1519
 zrychlená antikorozní zkouška ( Machu test ) – Qualicoat test
 varný test – Qualicoat test
 polymerizační test ( Methyl-Ethyl-Keton ) – Qualicoat test
 měření vypalovací křivky
 externí zkoušky v solné mlze
 měření desoxidační schopnosti předúpravy
2/2
Download

Realizační procesy lakování hliníku - ALU