Bazénové elektrody a příslušenství pro rok 2014
1.
pH elektrody kombinované vhodné pro bazény s gelovým elektrolytem
Cena bez DPH 21 %
1.680,2.210,2.480,-
Kat. č. Název výrobku Typ
22111 pH kombinovaná HC 233
22158 pH kombinovaná HC 265
22160 pH kombinovaná HC 266
Specifická vlastnost, užití
pro běžné využití do 1 baru, samočistící, záruka 1 rok
samočistící, tlakově nezávislá, záruka 1 rok
samočistící, tlakově nezávislá, s prodlouženou životností,
záruka 2 roky, předpokládaná životnost 3-5 let
2.
Redoxní elektrody kombinované vhodné pro bazény
Kat. č.
42111
42121
42122
Název výrobku
3.
Chlorové elektrody
redox kombinovaná Pt
redox kombinovaná Au
redox kombinovaná Au
Kat. č. Název výrobku
61167 Ampérometrická chlorová
Typ
ORC 233
ORC 264
ORC 266
Typ
ClC 266
Cena bez DPH 21 %
1.680,2.060,2.480,-
Specifická vlastnost, užití
Cena bez DPH 21 %
3.540,-
Specifická vlastnost, užití
elektroda otevřená, tlaková,
pro měření volného chloru
pro běžné využití do 1 baru, záruka 1 rok
tlakově nezávislá, záruka 1 rok
tlakově nezávislá, s prodlouženou životností,
záruka 2 roky, předpokládaná životnost 3-5 let
standardní průměr 12 mm, výstupní signál
lineárně závisí na koncentraci, cca 0 až 1 mg
volného chloru / lt. odpovídá asi +5…+300 mV,
SAMOČISTÍCÍ, záruka 2 roky
standardní průměr 12 mm, výstupní signál
lineárně závisí na koncentraci, cca 0 až 1 mg
volného chloru / lt. odpovídá asi +1…+30 mV
61163
Membránová chlorová
sonda
4.
Možná provedení bazénových elektrod
1.
základní provedení – bez označení
2.
provedení se závitem Pg 13,5 (P 13,5) a vyvedeným kabelem – značení „-SK“
ClC 203
9.000,-
3.
provedení s čepičkou S7 (na hlavě závit Pg 13,5 (P 13,5) – značení „-SP“ nebo “-S7”
4.
provedení s půlcoulovým závitem ½“ a vyvedeným kabelem – značení „-G1/2“
5.
provedení v různých délkách se závitem ½“ a vyvedeným kabelem – značení „-G1/2/délka
od čepičky dolů v mm“
J
5.
Příplatky za jednotlivá provedení
pH kombinovaná
pH kombinovaná
pH kombinovaná
HC …..-SP
HC …..-SK
HC …..-G1/2
+360,+210,+210,-
všechna provedení se závitem Pg 13,5 a „euro“kon. SN6
všechna provedení se závitem Pg 13,5 a kabelem
všechna provedení se závitem G1/2“ na čepičce a kabelem
8
Jiná možná provední bazénových elektrod je třeba konzultovat telefonicky.
6.
Upřesnění pro objednání elektrod
a) Pro případné objednání elektrod s kabelem je třeba upřesnit:
1. délku kabelu
2. ukončení kabelu
- konektorem (BNC, cinch)
nebo
- rozholením do svorkovnice
2
b) Při zkracování kabelu pro rozholení nebo montáž vlastního konektoru zákazníkem je doržet následující
postup:
Elektrodový kabel je jednožilový koaxiální nízkošumový kabel stíněný opletením, který má na PE izolaci
vnitřní žíly černou vodivou plastovou mezivrstvu pro eliminaci elektrostatického náboje při pohybu kabelu.
Tato mezivrstva zároveň přispívá ke kvalitnějšímu krytí (stínění) kabelu. Protože je vodivá a je spojená se
stíněním, snadno se spojí s vnitřní izolovanou žilou kabelu, což vede ke zkratu na kabelu. Proto je ji třeba
odříznout podle obr. nahoře.
Vhodné elektrody pro přenosné přístroje
1.
pH elektrody kombinované pro přenosné pH-metry
Kat. č. Název výrobku
Typ
Cena bez DPH 21 %
1.660,1.490,1.490,-
Specifická vlastnost, užití
12111
12216
12214
pH kombinovaná standardní HC 113
pH kombinovaná standardní HC 113-G
pH kombinovaná plastová HC 173
2.
Redoxní elektroda kombinovaná vhodná pro přenosné redox-metry
Kat. č. Název výrobku
41128 redox kombinovaná Pt
3.
Typ
Cena bez DPH 21 %
ORC 103-BAZ
1.700,-
zvýš. mech. odolnost, vyšší rychlost odezvy, stab
HC 113 s viskózním referentním elektrolytem
ref. elektrolyt: viskózní
Specifická vlastnost, užití
podle ČSN …. přesný redox potenciál v bazénové vodě, bez kalibrace
Konektory
zdarma
+360,- Kč
3
Příslušenství
1.
Pufry pH
- Pro denní měření – barevně kódované
Cena bez DPH 21 %
Specifická vlastnost, užití
90,oranžová barva, stabilizovaný, bez dalšího
140,ředění
310,410,90,zelená barva, stabilizovaný, bez dalšího
140,ředění
310,410,90,modrá barva, stabilizovaný, bez dalšího
140,ředění
310,410,90,bezbarvý, stabilizovaný, bez dalšího
140,ředění
310,410,-
Kat. č.
71111
71112
71101
71113
71114
71115
71102
71116
71117
71118
71103
71119
71120
71121
71104
71122
Název výrobku
pufr pH 4
2.
Redoxní kalibrační roztoky
Kat. č.
71131
71132
71133
71134
71135
71136
Název výrobku
Balení
+225 mV redox kalibrační 50 ml
500 ml
+465 mV redox kalibrační 50 ml
500 ml
+650 mV redox kalibrační 50 ml
500 ml
71195
čistící roztok pro Pt a Au 100 ml
redoxní a chlorové elektrody
3.
Přístroje, převodníky, snímače
pufr pH 7
pufr pH 9
pufr pH 10
Balení
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
laboratorní + průmyslové
Cena bez DPH 21 %
Specifická vlastnost, užití
130,pro kalibraci redoxních elektrod, potenciál
580,vztažený k 3M KCl Ag/AgCl ref. elektrodě
380,pro kalibraci redoxních elektrod, potenciál
2.290,vztažený k 3M KCl Ag/AgCl ref. elektrodě
380,pro kalibraci redoxních elektrod, potenciál
2.290,vztažený k 3M KCl Ag/AgCl ref. elektrodě
710,-
- Přístroje přenosné a laboratorní
Kat. č. Název výrobku
81112 GMH 3530 – pH / mV metr kapesní
Cena bez DPH 21 %
Specifická vlastnost, užití
4.880,- mikroprocesor, automatická i manuální kalibrace,
LCD displej se současným zobr. měř. veličiny a
teploty, nap. 9V bat. 6F22, TK automat. nebo manuál.
- Převodníky
Převodníky slouží k převedení a galvanickému oddělení signálu z elektrody na normalizovaný výstupní signál (0/4-20
mA, 0/1-5 V, 0/2-10 V). Nemají displej a nastavovací prvky pro kalibraci. Jsou určeny především pro průmyslové
aplikace.
Dodávají se ve dvojím provedení:
1. v krabičce (IP 65) s průchodkami pro připojení sondy a výstupního kabelu,
2. v provedení „J“ … válec s převodníkem nasunutý přímo na elektrodu typu „-J“ nebo elektrodu s adaptérem
typu „J“, těsněno přes 2 o-kroužky.
Kat. č. Název výrobku
81132 převodník pro elektrodu
Cena bez DPH 21 %
Poznámka
5.080,do objednávky nutno zadat druh elektrody (pH, redox, kyslík,
vodivost, …); bližší informace - tel.
4
4.
Info - samočistící provedení elektrod
Samočistící provedení elektrod zajjšťuje stabilní a reprodukovatelný signál z elektrody i v prostředí emulzí, suspenzí
a jiných ulpívajících nečistot různého původu i nečistot způsobených chemickou reakcí. Elektrody tak do značné míry
eliminují např. negativní vliv rzi, tvrdé vody (sloučenin Ca, Mg jak ve formě uhličitanové, tak i síranové), olejových
emulzí, ulpívajících organických a anorganických nečistot, tvořících vrstvy apod. Z podstaty věci je samočistící
provedení určeno především pro průmyslové elektrody v kontinuálním režimu měření, lze je však použít pro všechny
druhy elektrod.
Poznámka: Proč jsou důležité čisté elektrody ? Znečištěné elektrody podle charakteru nečistoty často rychle ztrácejí
přesnost, reprodukovatelnost a stabilitu. Ulpívající nečistoty obvykle způsobují posun kalibračních hodnot a velkou
hysterézi měření, v krajním případě měření zcela znemožňují. Např. u pH elektrod mohou nečistoty způsobovat
nepřesnost měření až v desetinách až jednotkách pH nebo např. způsobovat ztrátu odezvy na změny pH.
5
Download

Bazénové elektrody