CooLipo Twin
Návod k použití
Obsah
OBSAH
2
ÚVOD
2
PROČ PRÁVĚ COOLIPO TWIN?
3
POPIS PŘÍSTROJE
6
POPIS REŽIMŮ
9
POSTUP POUŽITÍ
13
PROCEDURY
14
CO OČEKÁVAT PO PROCEDUŘE PŘÍSTROJEM COOLIPO TWIN
28
ČASTO KLADENÉ OTÁZKY A ODPOVĚDI
29
BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ A KONTRAINDIKACE
32
TECHNICKÉ PARAMETRY
34
ÚDRŽBA
35
Úvod
Děkujeme Vám za zakoupení tohoto přístroje. V této příručce naleznete potřebné
informace ke správnému a šetrnému užití tohoto přístroje.
Prosíme, před začátkem užívání produktu si příručku pečlivě prostudujte, aby
nedošlo k poškození přístroje či ublížení na zdraví. Příručku si ponechte na snadno
přístupném místě, abyste se na ni mohli v případě nejasností kdykoliv obrátit.
Pečlivě si přečtěte upozornění, co s přístrojem nedělat a jaké informace je důležité
od klienta zjistit před započetím procedury.
Proč právě CooLipo Twin?
CooLipo Twin je díky spojení kryo-elektroforézy a kryo-lipolýzy nejefektivnější a
nejšetrnější technologie v redukci podkožního tuku na trhu. Chladivý, osvěžující
charakter procedury, spolu s inovativní myšlenkou použití speciální kosmetiky, činí
tuto proceduru nezapomenutelnou. Hlubší penetrace a lokalizované ošetření
poskytuje v porovnání se srovnatelnými technikami lepší výsledky a pocity – pleť je
po ošetření osvěžená, omlazená a vy získáte na sebejistotě.
Kryo-elektroforéza – je nejflexibilnější metoda v oblasti péče o pleť, využitelná při
celé řadě neduhů. Úspěšně se používá při ošetření vrásek, akné, nepravidelné
pigmentace, růžovky (kožní choroba) a citlivé pleti, celulitidy, strií, tukových polštářků,
povislé kůže a dehydrované pokožky.
Kryo-elektroforéza je neivazivní, bezbolestná metoda – nepoužívají se žádné jehly a
výsledky jsou viditelné již po prvním ošetření. Pulsy proudu rozvádějí zchlazené
aktivní látky do nejhlubších vrstev kůže. Značné rozdíly v síle proudu umožňují kryoelektroforéze roznést 80 – 90%, zatímco ionoforéza je schopná rozšířit pouze 5 –
10% látek. Elektrická stimulace kůže: CooLipo využívá střídavého proudu v
kombinaci s kryogenickou technologií. Jakmile je tělo vystaveno chladu, aby se
ochránila kůže, tělní buňky vyšlou signál do mozku skrze nervový systém, aby zvýšil
průtok krve krevním řečištěm, aby se tělesná teplota dostala zpět na normální
hodnotu – tím se zvýši prostupnost kůže a aktivní látky tak mohou lépe proniknout do
kůže, a to až do hloubky 5 cm pod kůži. Střídavý proud take aktivuje pojivovou tkáň a
pomáhá zlepšit tonus kůže a eliminovat toxiny Tyto doplňující účinky skvěle
napomáhají hojení u pacientů, kteří podstoupili plastickou operaci. Kryo-elektroforéza
eliminuje fyzické bariéry, které najdeme u ionoforézey a šetří tak čas I náklady.
Kryo-lipolýza – tato uikátní nova metoda je založena na řízeném ochlazování
tukových buněk, vedoucí ke krystalizaci lipidů. Tukové buňky poté dostanou signál,
který spouští jejich postupné odumření - jedná se o naprogramovanou buněčnou
smrt - apoptózu. Bílé krvinky pak tyto odumřelé buňky odstraní pomocí lymfatického
systému. Tkáň obklopující tukové buňky je před tímto procesem chráněna, jelikož
nereaguje na ochlazení.
Ošetření přístrojem CooLipo Twin:
Kryo-elektroforéza a kryo-lipolýza mohou být použity jako alternativa invazivnějším
technikám jako je zavádění výplní, mezoterapie, liposukce či mikrodermabraze.
Pokud je přístroj používán ve spojení se speciální kosmetikou či aktivními složkami,
Zchlazení může znecitlivět oblast, která má být ošetřena, stejně jako v jejím okolí
omezit vznik otoků. Úžasných výsledků může být dosaženo, aniž by bylo nutné
použít metody invazivního charakteru. CooLipo může být také použit k:
•
Mezoterapie bez jehly
•
Tónování kůže a textury
•
Úleva od bolesti
•
Péče po aplikaci laseru (Fraxel, MTS, IPL)
•
Lifting a lipolýza těla a obličeje
•
Kúra vitamínem C
Výhody použití přístroje CooLipo Twin:
• Jedná se o neinvazivní proceduru
• Principem procedur y je cílené chlazení buněk, u kterých dojde ke krystalizaci
lipidů, následnému odumření a vyplavení lymfatickým systémem.
• Procedura zahrnuje umístění podušek o rozměrech 8 x 12 cm přímo na kůži
klienta v oblasti, na kterou má být zákrok zacílen. Po rozložení podušek jsou
podušky rychle ochlazeny/zahřáty pro zvýšení efektu.
• Tuku redukujícího efektu je dosahováno kolem teploty 4˚C, s dobou umístění
podušek mezi 20 a 30 minutami.
• U okolní tkáně nedochází k žádnému poškození buněk.
• Principem je řízená smrt buněk – apoptáze.
• Přirozený biologický process tukové buňky odstraní a dojde tak k redukci
tukové vrstvy.
• Jedná se o bezpečnou procedure odstraňující tuk v okolí nervů, svalů a kostí.
• Efektivnější je použití této metody v oblastech s vysokým obsahem tuku.
• Může dojít k pocitům bolesti a může být vhodné použít nějakou formu
anestezie.
• Nepoužívají se žádné jehly, jde o neinvazivní metodu.
• Nedochází k porušení integrity kůže.
• Po proceduře není nutné užití léků tlumících bolest.
• Ihned po proceduře se můžete vrátit k běžným denním činnostem (práce,
sport, atd), rekonvalescence není nutná.
Působení přístroje CooLipo Twin
CooLipo Twin podporuje funkci krevního oběhu, urychluje metabolismus a
homeostázi v rámci konfrontační terapie. Tím dochází k zlepšení průtoku krve i
v periferních oblastech, zrychlení cirkulace, metabolismu a dodávání živin.
Tlumení bolesti
Bolest způsobená vymknutím nebo natažením může být utlumena aktivací centrální
inhibicí přenosu bolesti a lokálním analgetickým efektem působením chladícího
aparátu. Uvolněním nervů dojde k ústupu bolesti (nebo k pocitu vnímání bolesti).
Jakmile je tělo vystaveno chladu, aby se ochránila kůže, tělní buňky vyšlou signál do
mozku skrze nervový systém, aby zvýšil průtok krve krevním řečištěm, aby se
tělesná teplota dostala zpět na normální hodnotu.
Diagram bolesti
Srovnání působení analgetik
Popis přístroje
Každé balení obsahuje následující komponenty:
Pohled zepředu
Pohled zezadu
1. LCD displej pro ovládání
1. Hlavní vypínač ON/OFF
2. Knoflík pro ovládání intenzity
2. Pojistky (2xT10A)
3. Vypínač ON/OFF
3. Podpěra
4. Napájecí konektor
5.
Konektor
pro
podušky
a
hlavici
Příslušenství
Číslo
1
Příslušenství
Název
Poduška pro působení tepla
a chladu
Hlavice pro působení tepla a
2
chladu
(Elektrodový snímač)
3
Rukojeť a připojovací kabel
(GND)
4
Přívodní šňůra
Vysvětlení pojmů
1. Tělo přístroje – zařízení, které může být použito nezávisle samo o sobě pro
nahřívání či chlazení či elektrostimulační funkci.
2. Displej – LCD obrazovka, zobrazuje nastavení přístroje a jeho funkce.
3. Klávesové tlačítko (na dotykové obrazovce – slouží k obsluze funkcí přístroje
A. Hlavice pro ošetření obličeje – připravenost k použití značí přechod od růžové
barvy po zelenou.
B. Podušky k umístění na tělo - připravenost k použití značí přechod od růžové barvy
po zelenou.
C. Volba teploty - OFF, -10 ℃, -5 ℃, 0 ℃, 4 ℃, 10 ℃, 15 ℃, 35 ℃, 40 ℃, 45 ℃, P1
a P2.
D. Čas – nastavení doby trvání procedury stisknutím šipky nahoru či dolů dle toho,
zda si přejete čas zvýšit či snížit – jedno stisknutí = posun o 1 minutu. Možnost
nastavit čas v rozmezí 1 – 60 minut, doporučená doba procedury je 30 minut,
E. Režim proudu - 1 ~ 4 (iontoforézní režim je určen k použití na obličej), 5 ~ 6
(střední frekvenční režim je určen k použití pro fyzickou terapii), AUTO (různé typy
vrstev pro použití na tělo).
F. Pozitivní a negativní režim – nastavujete při ošetření obličeje. (+) základní,
ústřední nastavení, (-) citlivé a minimálně invazivní poprocedurální péče.
G. Stupeň intenzity ošetření těla a obličeje: od úrovně 1 Lv01 (nejslabší) po úroveň
10 Lv10 (nejsilnější).
H. Program Start & Pauza / Stop
Popis režimů
Režim 1: Přerušovaný galvanický proud o frekvenci 250 Hz (ruční hlavice, obličej)
Pro nejhlubší a hloubkové ošetření, napomáhá stimulaci
dermální vrstvy ke zvýšení prostupnosti.
Režim 2: Přerušovaný galvanický proud o frekvenci 500 Hz (ruční hlavice, obličej)
Zacílení na mesoderm, napomáhá zejména potlačit
pigmentové skvrny a nesourodosti v barvě kůže.
Režim 3: Přerušovaný galvanický proud o frekvenci 1000 Hz (ruční hlavice, obličej)
Zacíleno na epidermis, napomáhá relaxaci u jemné citlivé pleti
a zlepšení stavu pórů
Režim 4: Přerušovaný galvanický proud se střídáním frekvencí 250 Hz, 500 Hz a
1000 Hz (ruční hlavice, obličej)
Pomáhá k uvolnění a stabilizaci stavu kůže, zlepšuje míru
penetrace a její změnu v závislosti na frekvenci, napomáhá
regeneraci v hluboké vrstvě po laserovém zákroku, po zákroku
technologií IPL a mezoterapii.
Režim 5: Střední elektrická frekvence průběžného typu, (ruční hlavice, tělo)
Kontinuální režim vysílání proudu, napomáhá stimulaci svalů,
ulevuje od bolesti a zjemňuje povrch kůže v oblasti zvýšeného
výskytu tukových buněk. Může být použit na různé části těla.
Režim 6: Střední elektrická frekvence pulsního typu (podušky, tělo)
Pro spodní části těla, jako je břicho, stehna a hýždě
Režim P1/P2
Hlavice
5 min
5 min
5 min
5 min
P1
40℃
P2
-5℃
40℃
-5℃
40℃
-5℃
40℃
-5℃
40℃
Poduška
5 min
5 min
5 min
5 min
5 min
5 min
5 min
5 min
P1
40℃
P2
4℃
-5℃
4℃
5 min
40℃
4℃
40℃
5 min
4℃
5 min
-5℃
40
40
5 min
4℃
40
4℃
40℃
Možnosti nastavení teploty
OFF
-10℃
-5℃
0℃
4℃
10℃
15℃
35℃
40℃
45℃
Hlavice ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
Poduška ANO
NE
NE
NE
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
Výchozí čas nastavený pro proceduru za použití hlavice je 15 minut.
Výchozí čas natavený pro proceduru za použití podušek je 30 minut.
Automatický program 1 (umístění podušek, tělo): 5 fází opakujících se ve
smyčce
Fáze 1
Umístění
podušky 1
Umístění
podušky 2
Umístění
podušky 3
Umístění
podušky 4
Fáze 2
Fáze 3
Fáze 4
Fáze 5
OFF
Stabilní
4KHz±50Hz
mikroproud
OFF
Stabilní
4KHz±50Hz
mikroproud
Stabilní
4KHz±50Hz
mikroproud
OFF
OFF
Stabilní
4KHz±50Hz
mikroproud
OFF
OFF
Stabilní
4KHz±50Hz
mikroproud
OFF
Stabilní
4KHz±50Hz
mikroproud
OFF
Stabilní
4KHz±50Hz
mikroproud
Stabilní
4KHz±50Hz
mikroproud
OFF
OFF
OFF
OFF
Automatický program 2 (umístění podušek, tělo): 5 fází opakujících se ve
smyčce
Fáze1
Umístění
podušky 1
Umístění
podušky 2
Umístění
podušky 3
Umístění
podušky 4
Fáze 2
Fáze 3
Fáze 4
Fáze 5
OFF
4KHz±50Hz
mikroproud,
měnící se
v rozemí od
0 po
největší a
pak zpět na
0
OFF
4KHz±50Hz
mikroproud,
měnící se
v rozemí od
0 po
největší a
pak zpět na
0
4KHz±50Hz
mikroproud,
měnící se
v rozemí od
0 po
největší a
pak zpět na
0
OFF
OFF
4KHz±50Hz
mikroproud,
měnící se
v rozemí od
0 po
největší a
pak zpět na
0
OFF
OFF
4KHz±50Hz
mikroproud,
měnící se
v rozemí od
0 po
největší a
pak zpět na
0
OFF
4KHz±50Hz
mikroproud,
měnící se
v rozemí od
0 po
největší a
pak zpět na
0
OFF
4KHz±50Hz
mikroproud,
měnící se
v rozemí od
0 po
největší a
pak zpět na
0
4KHz±50Hz
mikroproud,
měnící se
v rozemí od
0 po
největší a
pak zpět na
0
OFF
OFF
OFF
OFF
Nastavte dobu procedury v závislosti na pocitech klienta, výše uvedené
intervaly jsou platné pro teplý a studený režim.
Postup použití
1. vyberte program (podušky nebo hlavice)
2. Vyberte režim (výchozí /Default Therapy/ nebo nastavený uživatelem /User
Therapy)
3. Vyberte program (teplotu, čas, režim, polaritu)
Procedury
Obličej
Nástroj:
ruční hlavice
Technika elektroforézy s chladivým gelem
1. Zapojte přístroj do elektrické zásuvky a přístroj pomocí spínače zapněte (poloha
ON).
2. Nejprve vyberte proceduru pro obličej
3 Čas: 20 minut
4. Vyberte režim pro proud, režim 1 až 4 (dle obrázku
níže)
5. Vyberte pozitivní či negativní polaritu, zvolte mezi
možnostmi (+) a (-)
6. Podle typu procedury a kůže je nutné zvolit teplotu
(-10, -5, 0, 4, 10, 15, 35, 40, a 45 ° C)
7. Na cílovou oblast, kterou hodláte ošetřovat, naneste dostatečné množství
vodivého gelu a dbejte na to, aby byl kontakt mezi kůží klienta a hlavicí neustále
navlhčený.
8. Vyberte adekvátní produkt odpovídající ošetřované oblasti
9. Pro spuštění procedury stiskněte tlačítko START
10. Otočným tlačítkem (CHA A) upravíte intenzitu
11. Pohyby provádějte krouživými pohyby ve směru vzhůru, podél obličejových svalů,
povrch obličeje jemně masírujte.
Tělo
Nástroj:
Rozmístění tělových podušek
Technika zmrazení tukových buněk (pro břicho, hýždě a stehna)
1. Vyberte oblast, kterou hodláte ošetřovat a podušky
2. Čas: 30 minut
3. Vyberte režim pro proud, režim 5 nebo 6, Automatický režim 1 nebo 2, režim P1
nebo P2 (dle obrázku níže)
4. Podle typu procedury a kůže je nutné zvolit teplotu (4, 10, 15, 35, 40, a 45 ° C)
5. Pokud zvolíte program P1 nebo P2, nemusíte nastavovat teplotu.
6. Nejprve je na cílovou oblast nutné nanést Kryo * E vodivý gel, poté na kůži
nastříkat Kryo * E koncentrát, vyčkat po dobu 30 vteřin, dokud se na těle nevytvoří
maska a poté na gel přiložit silonový sáček.
7. Poté ve vodě navlhčete sterilní obvaz a umístěte jej na černé části elektrické
podušky pro vodivost.
8. Pro započetí procedury stiskněte tlačítko Start.
9. Otočte knoflíkem (CH B) pro regulaci intenzity
Tělo
Nástroj:
Nemůže být používáno k umístění jako
podušky, ale pro tvarování určitých linií
či k masáži těla.
ruční hlavice
1. Vyberte k ošetření ruční hlavici
2. Čas: 30 minut
3. Vyberte režim pro proud, režim 5 (dle obrázku níže)
4. Vyberte příslušnou teplotu: pro masáž těla : 40˚C, pro tvarování linií : - 10˚C
5. Pro masáž těla použijte ultravodivý gel
6. Pro spuštění procedury stiskněte tlačítko Start
7. Otáčením knoflíku (CH A) upravíte intenzitu
8. Podrobnější informace k jednotlivým partiím jsou k vidění na níže uvedených
obrázcích.
Další možnosti aplikace
• Péče po absolvovaném zákroku laserem
• Péče po podstoupení mezoterapie
• Péče po absolvování omlazující procedury metodou IPL
1. Po skončení kterékoliv z výše uvedených procedur:
2. Vyberte odpovídající ošetřující prostředek (Sensol – rozjasňující roztok,
revitalujizující roztok, vypínací roztok, AC Phyto roztok)
3. Vyberte režim ošetření hlavy
Teplota : -10˚C (negativní polarita)
Režim: režim 4, napomáhá k
relaxaci a zklidnění kůže
Penetrace účinných látek bude cílena na různé vrstvy
kůže.
4. Pohybujte hlavicí v jemných krouživých pohybech tak,
abyste jemně napínali kůži. Aplikujte po dobu 15 minut.
Ztráta chloupků a ošetření jizev
Krok 1 – vyberte adekvátní roztok
Krok 2 – Vyberte režim ošetření obličeje
Krok 3 – nastavte teplotu na -10˚C (negativní polarita)
Krok 4 – vyberte režim: režim 4,
který je určen k relaxaci
a zklidnění kůže.
Následně aplikujte vybraný roztok a pohybujte hlavicí v jemných krouživých
pohybech po dobu 15 – 20 minut., aby mohlo dojít k penetraci účinných látek do
požadovaných vrstev kůže.
Uvolnění svalového spasmu (křeče)
Někteří klienti trpí chorbou zvanou syndrom myofasciální bolesti. Myofasciální
syndrom představuje poruchu svalové činnosti spojenou s bolestmi nebo
vegetativními symptom, které vznikají na podkladě dráždění trigger pointu
(spoušťového bodu) tohoto svalu. Tzv. Trigger point vzniká přetížením svalu
libovolného původu, a to jak akutním nebo chronickým. Dalšími možnými příčinami
vzniku mohou být nachlazení, přímý úraz svalu nebo patologické procesy v blízkosti
svalu.
Péče po zákroku Fraxel laserem
Odstranění erytémy/ zvlhčení/
omlazení/ zjemnění pokožky/
uvolnění kůže/ uvolnění bolesti
1.
Základ
–
relaxační
roztok,
relaxační maska, ampule atd.
2. Nastavení - -10˚C, režim 4, ruční
hlavice, negativní polarita
3. Alternace ošetření 3 oblastí –
čelo a obě tváře, každou 7 minut
spirálovými pohyby nebo lehkým tlakem.
Nevýhody Fraxelu oproti CooLipo Twin:
•
Doba procedury a příprava na ni (anestezie) je dlouhá.
•
Zařízení je nákladné.
•
Přítomnost zbytkového tepla
•
Dlouhá doba běhu naprázdno
Péče po zákroku MRS a použití STEM buněčného roztoku
Co je STEM buněčného roztok?
STEM buněčný roztok je speciální kosmetický roztok
používaný k intenzivní regeneraci a zvlhčení.
Co je MRS /Microneedle Roller System/
Jedná se o metodu ošetření za použití speciálního válečkové hlavice, na které se
nachází 192 ocelových jehliček o průměru mezi 0,5 a 2,0 mm, které jsou tenčí,
jemnější než vlas a velmi tvrdé. Jedná se o systém obnovy buněk, podněcující vznik
nového kolagenu bez poškození kůže a obnovu škáry. Maximálního efektu různých
ošetření závisí na podané látce, která bude vstříknuta do přibližně 200 000
mikrootvorů vytvořených v kůži během 5 minut.
1. Používejte po proceduře MRS se STEM buněčným roztokem
2. Základ: STEM buněčný roztok
Ošetření probíhá paralelně – ampule placenty (rozjasňující efekt)
- Vitamín C (zesvětlující efekt)
3. CooLipo nastavení: -10˚C, režim 4, ruční hlavice, pozitivní polarita
4. Proceduru provádějte za použití STEM buněčného roztoku pomocí ruční hlavice
Zvlhčení/ omlazení/ zklidnění pokožky/
uvolnění kůže, uvolnění bolesti/
regenerace / penetrace roztoku
Péče po ošetření technologií IPL
1. Ošetření IPL
2. Základ: relaxační roztok, relaxační maska, ampule,
atd.
3. Nastavení CooLipo: -10˚C, režim 4, ruční hlavice,
negativní polarita
4.
Alternace ošetření 3 oblastí – čelo a obě tváře,
každou 7 minut spirálovými pohyby nebo lehkým
tlakem.
Zvlhčení/ zklidnění pokožky/ relaxace
kůže, uvolnění bolesti/ regenerace /
penetrace roztoku
Ošetření pokožky hlavy
1. Odstranění šupin
2. Masáž pokožky hlavy
3. Pro eliminaci bolesti uvolněte svaly seskupené
v okolí zadní strany krku a ramen jemnými pohyby
ručním nástavcem v režimu 5. V této fázi by měla být
teplota nastavena v rozmezí 40 - 45˚C při mírné
bolesti, při větších bolestech pak na hodnotu -10˚C.
4. Pokožka hlavy by měla být ošetřována krouživými
a masírujícími pohyby s tím samým nastavením.
Řada klientů trpí v těchto oblastech bolestmi, které
jsou způsobeny zejména stresem, masáž pomocí
přístroje CooLipo a následná vyživující péče by měly být v souladu pro zajištění co
největšího přínosu procedury.
5. Výživná péče: a. teplota -10˚C, režim 4, ruční hlavice, negativní polarita
b. Základ: roztok odpovídající příznakům, vyživující ampule, atd.
c. Po zatlačení na konkrétní bolestivé body dokončete proceduru
přejížděním ve směru linie vlasů
Ošetření trapézového svalu
Úleva od bolesti, uvolnění ztuhlého svalu, zlepšení prokrvení, úleva od stresu
Lifting obličeje
1. Účinky: zlepšení stavu povislé kůže, zaoblení tvaru čelistí, jemné zlepšení kožní
mikrocirkulace, zlepšení stavu tmavých kruhů pod očima
2. Základ: vypínací, zvlhčující roztok
3. Nastavení CooLipo: 40˚C, režim 5, ruční nástavec
4 Po jemné relaxaci svalu kývače opakujte krouživé a rovné pohyby ve směru
žvýkacího svalu.
Pomalu zvyšujte intenzitu od hodnoty 0, dokud klient neshledá pro něj co
nejpříjemnější úroveň intenzity.
Péče o tělo 1
1. Účinky: Koncentrace na specifickou oblast, kde je požadován úbytek tuku a
tvarování linií. Silné vypnutí a redukce celulitidy díky formování elastických vláken ve
svalech a buněčné obnově.
2. Základ: ultravodivý gel, masážní přípravky na tělo, atd.
3. Nastavení CooLipo: relaxační masáž: 40˚C, režim 5. Ruční hlavice pro vypnutí: 10˚C, režim 5, ruční hlavice
4 Po jemné relaxaci svalu kývače opakujte krouživé a rovné pohyby ve směru
žvýkacího svalu.
Pomalu zvyšujte intenzitu od hodnoty 0, dokud klient neshledá pro něj co
nejpříjemnější úroveň intenzity.
Péče o tělo 2
Co očekávat po proceduře přístrojem CooLipo Twin
Bezprostředně po absolvování procedury na přístroji CooLipo Twin:
• Po proceduře není potřeba žádná rekonvalescence. Můžete se ihned vrátit
k běžnému životu a vykonávat činnosti, na které jste zvyklí, a to včetně práce
a cvičení.
• Bezprostředně po proceduře může být tkáň na dotek či na pohled ztuhlá.
Tento stav je normální a během několika minut odezní.
• Přibližně po dobu 20 minut po proceduře bude kůže zčervenalá.
• V dané oblasti můžete po proceduře pociťovat jistou otupělost. Toto je
normální stav a odezní během několika hodin po proceduře.
• Tlak vakua může způsobit modřiny či zvýšenou citlivost na dotek. Pokud
k tomuto dojde, většinou projevy odezní během několika týdnů.
V následujících dnech a týdnech po proceduře na přístroji CooLipo Twin:
• Po proceduře se v místě aplikace objeví zčervenání, které může trvat od
několika minut po několik hodin, každopádně se jedná pouze o dočasný efekt.
Někteří citlivější pacienti mohou zaznamenat dlouhodobější a intenzivnější
zčervenání, které úplně odezní teprve po několika dnech. V případě, že trpíte
bolestmi, objeví se přetrvávající otok nebo se zčervenání zhoršuje, případně
stav trvá déle než dva týdny, kontaktujte svého ošetřujícího lékaře.
• U cílené oblasti není neobvyklý výskyt modřin, které mohou přetrvat během
pár týdnů po proceduře. Pokud se modřiny nehojí či se během dvou týdnů
zhoršují, kontaktuje svého ošetřujícího lékaře.
• V průběhu dvou týdnů po proceduře můžete pozorovat následující symptomy:
brnění, citlivost nebo bolestivost. Pokud příznaky přetrvávají déle než dva
týdny nebo se zhoršují, kontaktujte svého ošetřujícího lékaře.
• Po proceduře můžete během následujících až 8 týdnů pociťovat v dané oblasti
dočasné otupení.
• Během následujících týdnů po ošetření budete pozorovat postupnou redukci
tukové vrstvy. Díky působení přístroje CooLipo by měl být zaznamenán
viditelný a měřitelný úbytek tukové tkáně během dvou až čtyř měsíců.
Následná péče
• Naplánujte si návštěvy vašeho lékaře po kontrolu vašich výsledků.
• Znovunabytí tukové tkáně po proceduře zabráníte díky přiměřenému
zdravému stravování a pravidelnému cvičení – tyto návyky mohou také velmi
pomoci k dosažení kýžených výsledků.
• Po proceduře můžete pozorovat viditelné měřitelné výsledky úbytku tuku
v časovém horizontu dvou až čtyř měsíců. Při následujících procedurách by
měl lékař zhodnotit zatím vámi dosažené výsledky a následně určit zda a
kolik dalších aplikací na přístroji CooLipo budete potřebovat k dalšímu úbytku
tuku.
Často kladené otázky a odpovědi
1. Co znamená, že přístroj CooLipo Twin pracuje na principu kryo-lipolýzy?
Jedná se o novou, neinvazivní metodu redukce tuku, která je šetrná a efektivní,
zacílená na konkrétní tělesné partie. Výsledky jsou viditelné a měřitelné, úbytek tuku
působí přirozeně. Co tuto metodu odlišuje od ostatních je využití chladivé
technologie, která je zacílena na eliminaci tukových buněk. U této neinvazivní
procedury se nepoužívají žádné jehly, žádné řezání, není potřeba anestezie nebo
léky tlumící bolest, stejně tak není nutná žádná rekonvalescence.
2. Co se skrývá za technologií Coolipo Twin?
Podstatou procedury je proces zvaný kryo-lipolýza, který byl objeven světově
známými dermatology lékařské fakulty Harvardské univerzity, Dr. Dieterem
Mansteinem a Dr. R. Roxem Andersonem, v Msssachusettské obecné nemocnici
v Bostonu, MA. Tento výzkum ukázal, že tukové buňky jsou přirozeně náchylnější na
chlad než buňky okolní tkáně, a tak mohou být tukové buňky chladem bezpečně
eliminovány bez poškození okolní tkáně a kůže. Tento objev vedl k vývoji
neinvazivního přístroje CooLipo Twin.
3. Jsou při použití přístroje CooLipo Twin nějaké časové prostoje?
NE. Při použití přístroje CooLipo Twin nejsou žádné časové prostoje – během
procedury neinvazivní aplikátor řízeně přenáší chlad do cílové oblasti a eliminuje tak
tukové buňky v požadované tělesné partii. Jak jsou tukové buňky vystaveny chladu,
začne se spouštět proces jejich přirozeného odstranění, který postupně vede
k redukci tukové vrstvy. To má za následek zmenšení tukových polštářů, což je u
běžných pacientů viditelné během dvou až čtyř měsíců. Procedura je pro klienty
příjemná a komfortní. Není zapotřebí žádné anestezie nebo léků utišujících bolest
(založeno na závěrech pacientů z klinických testů).
4. Je pro mě procedura na přístroji CooLipo Twin vhodná?
Ideálními kandidáty na aplikaci přístrojem CooLipo jsou osoby relativně zdravé, ale
jsou nespokojeni se středně velkými tukovými polštáři, které nejsou snadno
odstranitelné dietou či cvičením. Pokud je vašim cílem lokální redukce tukové tkáně,
ale nechtíce podstoupit chirurgický zákrok, je použití přístroje CooLipo Twin ideálním
řešením. Přístroj není určen k léčbě obezity nebo snížení váhy a není náhradou za
liposukci prováděnou chirurgickou metodou. Klinické studie ukazují, že u této cílové
skupiny klientů, je procedura přístrojem CooLipo efektivním způsobem redukce tuku,
a to bezbolestně, bez rizika a potřeby rekonvalescence nebo invazivních zásahů.
Výsledky jsou viditelné a působí přirozeně. Proceduru během klinických studií
podstoupily stovky osob.
5. Jak přístroj CooLipo Twin funguje?
Během procedury neinvazivní aplikátor řízeně ochlazuje cílenou oblast a eliminuje
tak tukové buňky v konkrétních partiích vašeho těla.
6. Co se stane s tukovými buňkami?
Vystavení chladu vede k přirozenému procesu zániku tukových buněk, která
postupně vede k redukci objemu tukové vrstvy. Tukové buňky v ošetřované oblasti
jsou šetrně odstraňovány skrze normální tělesné metabolické procesy, podobné
tomu, jakým je zpracováván tuk z potravy a jiných zdrojů.
7. Jaké jsou přirozené tělesné projevy po proceduře?
Procedura je kompletně neinvazivní, což klientovi dovoluje návrat k běžným
činnostem bezprostředně po zákroku, a to včetně cvičení a práce. Po proceduře se
může v dané oblasti objevit zčervenání, které může trvat v řádu minut až hodin.
V některých partiích může dojít k tvorbě modřin, které zmizí během několika
následujících týdnů. Řada klientů může pociťovat jemné brnění či otupělost v dané
oblasti, a to až po dobu osmi týdnů.
8. Je ošetření přístrojem CooLipo Twin bolestivé?
Pro většinu klientů je procedura příjemná. Není zapotřebí žádné anestezie či bolest
tlumících léků (založeno na poznatcích získaných od klientů během klinických studií).
Obvykle si pacienti během procedury čtou, pracují na notebooku, poslouchají hudbu
nebo zkrátka jen relaxují.
9. Jak dlouho procedura trvá?
Procedura obvykle zabere 30 minut až 1 hodinu v závislosti na velikosti ošetřované
oblasti.
10. Je po proceduře nutná rekonvalescence?
Po proceduře není nutná žádná rekonvalescence. Po ošetření můžete pokračovat
v běžných denních činnostech, na které jste zvyklí, a to včetně práce a cvičení.
11. Jak dlouho potrvá, než zaznamenám výsledky?
Viditelné, měřitelné výsledky redukce tuku jsou typicky viditelné dva až čtyři měsíce
po první CooLipo proceduře. Po prvním sezení byste měli navštívit svého
ošetřujícího lékaře a konzultovat s ním dosažené, případně další procedury na
přístroji CooLipo Twin.
12. Kolik procedur musím podstoupit, než poznám výsledky?
Po prvním sezení byste měli navštívit svého ošetřujícího lékaře a konzultovat s ním
dosažené, případně další procedury na přístroji CooLipo Twin.
13. Jaká je trvanlivost důsledků?
Dle zkušenosti našich klientů vydrží redukce tukové vrstvy nejméně 6 měsíců od
podstoupení procedury. Je známo, že tukové buňky eliminované procedurou uvolní
lipidy, které jsou absorbovány přirozeným metabolismem těla. Nepředpokládá se, že
se tyto eliminované tukové buňky v dané oblasti obnoví dříve než buňky odstraněné
invazivními metodami, jako je například liposukce.
14. Čím se procedura přístrojem CooLIpo odlišuje od ostatních metod?
Řízeným chlazením dochází k zacílení výhradně na tukové buňky a jejich následnou
eliminaci. Další metody ošetření, jako je například laser, radiofrekvence nebo cílené
působení ultrazvuku sice takové působí na tukové buňky,ale mohou zasáhnout také
okolní tkáň – to u kryo-lipolýzy s přístrojem CooLipo Twin nehrozí.
Bezpečnostní upozornění a kontraindikace
1. Klienti nesmí být za žádných okolností v přímém kontaktu s komponenty, do
kterých je pouštěn proud.
2. Zvýšenou pozornost věnujte klientům s kardiostimulátory a podobným zařízením,
aby nedošlo k výpadku funkcí přístroje.
3. Přístroj nesmí být používán v blízkosti klienty sledujících zařízení.
4. Přístroj smí být používán pouze vyškoleným personálem.
5. Během používání přístroje prosím respektujte následující instrukce:
- Průběžně kontroluje, zda je s klientem i zařízením vše v naprostém pořádku.
- Pokud je něco v nepořádku buď s klientem nebo se samotným přístrojem,
nepokračujte dříve než prověříte zajištění klientovi bezpečnosti. Pakliže je vše
v pořádku, můžete v proceduře pokračovat.
- Uchovávejte přístroj /podušky/ mimo dosah teplých povrchů a zdrojů tepla.
Kontraindikace
•
Těhotné nebo kojící ženy
•
Epilepsie
•
Nádorová onemocnění
•
Akutní zánět nebo infekční choroba
•
Srdeční či ledvinová onemocnění
•
Vážná cukrovka
•
Potíže s krvácivosti, srdcem, mozkem, páteří nebo krčními uzlinami
•
Voperované zařízení vysílající pulsy, implantáty (včetně plastických), výztuže
kostí
•
Ošetření břicha se nesmí provádět v případě menstruace nebo inkontinence.
•
Změněná vnímavost tepla, přirozeně vysoká teplota těla
•
Atopický ekzém
Opatření během procedury
• Pozorně sledujte kůži klienta, aby nedošlo k jejímu poškození.
• Chraňte elektrody a podušky před nárazem
• Pokud přestanete přístroj na chvilku používat (na dobu menší než 1 minuta),
přepněte přístroj do Pauzy.
• Pokud přístroj přestanete používat na dobu delší než 1 minuta, přístroj
vypněte.
• Pokud potřebujete provést kontrolu klienta, nevypínejte přístroj, pouze snižte
intenzitu na hodnotu 0.
• Pokud již přístroj používáte nepřetržitě 2 hodiny, přístroj přibližně na 10
vypněte a nechte odpočinout.
• Pokud se vám během procedury nezdá míra generovaného tepla, nezvyšujte
intenzitu až na maximum. Pokud indikátor intenzity nefunguje, může to být
důsledkem poškození interních částí přístroje. V tomto případě je nutné
přístroj vypnout a obrátit se na autorizovaný servis.
Technické parametry
CooLipo Twin specifikace: Zařízení třídy I, typ BF
Příkon a spotřeba energie: 110VAC/ 60Hz, 220VAC/ 60Hz (volitelné)
Procesor: ARM -32 bit: S3C2440AL
Teplota nastavitelná pro hlavici i podušky: -5, 0, 4, 10, 15, 35, 40, 45 ˚C
Nastavení času: od 1 minuty do 60 minut, po 1 minutě
Parametry displeje: 8“ TFT barevný LCD displej (640x480), podsvícení
Vyrobeno v Koreji, Dermaster Lab.
Parametry elektrické stimulace
Hlavice /
Poduška
P-P Výstupní napětí
Režim
Typ vln
Frekvence (Hz)
I
Pulsní
250
13Vpp
II
Pulsní
500
13Vpp
III
Pulsní
1,000
13Vpp
IV
Pulsní
250, 500, 1,000
13Vpp
V
Sinusový
4K
100Vpp
VI
Sinusový
4K
100Vpp
I
Pulsní
250
13Vpp
II
Pulsní
500
13Vpp
III
Pulsní
1,000
13Vpp
IV
Pulsní
250, 500, 1,000
13Vpp
V
Sinusový
4K
100Vpp
VI
Sinusový
4K
100Vpp
VII
Sinusový
4K
100Vpp
VIII
Sinusový
4K
100Vpp
(Max.)
Hlavice
Poduška
Údržba
• Po každém použití hlavici i podušky očistěte suchou tkaninou.
• Udržujte povrch podušek čistý (očistěte podušky od přebytečného vodivého
gelu.
• Údržbu přístroje provádějte zásadně, pokud je přístroj vypnutý. Očistěte jeho
povrch suchou tkaninou. Udržujte přístroj v čistotě.
• Přístroj nevystavujte přímému slunečnímu záření, prudkým změnám teploty
nebo vysoké teplotě a vlhkosti.
• Nesvěřujte opravy či jiné úpravy přístroje nepověřené osobě. V případě
potřeby se obraťte na autorizovaný servis či vašeho prodejce.
• Chraňte přístroj před nárazy a otřesy.
• Vždy před použitím zkontrolujte, že je přístroj i jeho veškeré příslušenství
v pořádku.
• Pokud se chystáte použít zařízení, které nebylo delší dobu v provozu, ujistěte
se, že je přístroj bezpečně funkční.
Nemrznoucí kapalina
500 ml nemrznoucí kapaliny + 700 ml čisté vody smíchejte dohromady předtím, než
směs nalijete do přístroje.
Před uskladněním přístroje vypusťte z přístroje všechnu vodu a nalijte do něj tuto
nemrznoucí směs.
Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU a je proto opatřen značkou CE.
Veškeré potřebná dokumentace je k dispozici u dovozce.
Změny technických parametrů, vlastností, tiskové chyby vyhrazeny.
Záruční a pozáruční opravy zabezpečuje dovozce:
Compex spol. s r.o., Palackého 105, 612 00 Brno
ve svém centrálním servisním středisku na výše uvedené adrese.
549 245 575; 602 766 759
Download

CooLipo Twin