Diagnostika Delphi
DS100E uživatelská příručka verze 7.0
Verze softwaru 1.17.0
1. Souhrn
1 Souhrn
2 Autorská práva/ochranné známky
3 O nástroji DS100E
4 Hlavní funkce nástroje DS100E
5 OBD
6 EOBD
7 „Charakteristiky“ konfigurace
8 Pokyny pro funkci tisku nástroje DS100E
9 Záruka
10 Podpora
11 Zkratky
12 Program nápovědy
13 Technické problémy
14 Active Sync.
15 Instalace aktualizace softwaru
2
2
3
3
5
7
21
27
32
38
38
38
38
39
42
44
2. Autorská práva/ochranné známky
Bez písemného souhlasu společnosti Delphi Corporation, Troy Michigan, je kopírování jakýmkoli
způsobem zakázáno. Autorská práva chráněna od roku 2005.
3. O nástroji DS100E
- DS100E představuje rozhraní na bázi mikropočítače pro automobilovou elektroniku.
- DS100E umožňuje odstraňovat problémy a opravovat elektronické systémy ve vozidlech.
- DS100E je uživatelsky příjemný, rychlý a přesný diagnostický nástroj. Tento systém obsahuje velmi
rozsáhlou databázi vozidel, která je pravidelně aktualizována a rozšiřována.
- DS100E je software na bázi kapesního počítače, který je společně s hardwarem zkonstruován pro
náročné podmínky v opravnách.
Sériová komunikace se systémy, například s motorem, ABS, SRS, ACC atd.
- Načítání a mazání chybových kódů.
- Kontrolky servisních intervalů
- Aktivování dílů.
- Plná funkce eOBD (CAN, J1850, KWP2000 a ISO9141).
Základní vybavení.
- Rozhraní OBD s připojením Bluetooth® (včetně 16kolíkového připojení OBD).
- Diagnostický program na kartě SD.
- Uživatelská příručka.
- Zesílené pouzdro.
3
Popis hlavních částí.
Model rozhraní (VCI) s 16kolíkovovu zásuvkou
eOBD.
Číslo VCI je sériové číslo na spodní
straně jednotky.
Kapesní počítač se zesíleným pouzdrem
4
Spuštění nástroje DS100E.
Nástroj DS100 s jednotkou 2190B spustíte stisknutím vypínače na pravé horní straně PDA. U
modelu 114 se vypínač nachází na pravém horním okraji (viz obrázek).
HP2190B
HP114
4. Hlavní funkce nástroje DS100E
Kliknutím na ikonu DS100E vedle červeného bodu spustíte diagnostický program.
Lze vybrat mezi tlačítky OBD, Evropské OBD, charakteristikami a Ve spojení s...
5
Definice tlačítek
OBD (On-Board Diagnostics - Palubní diagnostika). Slouží pro načítání chybových kódu
a parametrů z příslušného systému (motor, ABS, SRS, ACC atd.) prostřednictvím
diagnostického systému vozidla.
eOBD (European On-Board Diagnostics - Evropské OBD). Slouží pro načítání
chybových kódů a parametrů v souladu se standardem eOBD prostřednictvím
diagnostického systému vozidla, eOBD. Vztahuje se na systémy související s emisemi,
například motor a převodovka.
Nastavení. Slouží k zadání informací o opravně, nastavení jazyka, nastavení hardwaru
a k zobrazení informací o verzi.
Konec
Nápověda
Stav baterie
6
5. OBD
Od období 1994 - 1996 je většina nových automobilů vybavena 16kolíkovou diagnostickou zásuvkou.
Podle normy se musí tato zásuvka nacházet v dosahu jednoho metru od sedadla řidiče, obvykle pod
palubní deskou nebo v její blízkosti.
OBD (On-Board Diagnostics - Palubní diagnostika) je diagnostická funkce zabudovaná ve vozidle pro
načítání chybových kódů a parametrů z příslušných systémů (motor, ABS, SRS, ACC atd.).
Komunikaci OBD zahájíte kliknutím na OBD v hlavní nabídce.
Za každou volbou nabídky jsou možnosti „Další“ (šipka vpravo) a „Zpět“ (šipka vlevo).
Krok 1: Vyberte výrobce vozidla a potom klikněte
na
nebo
Stisknutím tlačítka historie zobrazíte poslední
položky.
Krok 2: Vyberte model a klikněte na červenou
šipku.
POZNÁMKA: Některá vozidla podporují funkci skenování, která umožňuje skenovat všechny jednotky
ECU ve vozidle a načíst chybové kódy.
7
Krok 3 Vyberte modelový rok a klikněte na šipku
dopředu.
Věnujte pozornost veškerým pokynů zobrazeným
.
v rámečku se zprávou ( 10 číslice v čísle VIN=S)
Krok 4: Vyberte typ systému. V nástroji DS100E je
na výběr k dispozici třináct typů systémů; viz
následující stránka.
Kliknutím na šipku vpravo budete pokračovat,
kliknutím na šipku vlevo se vrátíte na předchozí
obrazovku.
8
Systémy zapalování.
Palivové systémy.
Motor.
Nafta.
Protiblokovací brzdový systém ABS
Přístroje.
Převodovka.
Imobilizér.
Airbag SRS.
AC (klimatizace).
Multifunkční (rádio, pohon 4 kol,
podvozek atd.).
TCS (systém řízení trakce).
Nastavení kontrolky servisních
intervalů (SLR)
9
Krok 5: Vyberte kód motoru a klikněte. Šipka
dopředu. Informace o umístění kódu motoru
zobrazíte kliknutím na „Informace“.
Informace. Kliknutím na tlačítko informací zjistíte
umístění kódu motoru.
Krok 6: Vyberte systém a klikněte na šipku
dopředu.
10
Krok 7: Vyberte manuální nebo automatickou
převodovku a klikněte na šipku dopředu.
Krok 8: Zahajte diagnostiku. Postupujte podle pokynů a klikněte na tlačítko „OBD“. Chcete-li zobrazit
informace o umístění kódu motoru (červený kurzor), o diagnostické zásuvce (žlutý kurzor) nebo o řídící
jednotce (zelený kurzor), klikněte na tlačítko „Informace“.
11
Připojení k vozidlu.
Výběrem zobrazeného tlačítka získáte
informace o typu kabelu a o čísle dílu kabelu
Delphi pro vozidlo.
Příklad kabelu BMW pro starší modely. Kliknutím
na tlačítko se šipkou zpět se vrátíte zpět na
předchozí obrazovku.
12
Vlevo je zobrazen seznam popisu kabelu včetně
externího napájecího kabelu pro položky označené 1.
Příklad dostupných kabelů.
Krok 9 Možnost 2: Čtení a výmaz chybových
kódů, údaje v reálném čase a aktivace
komponent se liší podle zakoupené verze.
(Plus nebo Max)
13
Přečtěte si chybový kód a kliknutím na šipku se
vraťte na předchozí obrazovku.
Chcete-li chybový kód vytisknout, stiskněte
ikonu tisku a postupujte podle pokynů na
obrazovce.
Není-li tiskárna nakonfigurována, přejděte na
stránku 32
Vymažte chybové kódy kliknutím na ikonu
koše.
14
Klikněte na položku, kterou chcete zkontrolovat; položka se zobrazí v dolním rámečku.
Pomocí označených červených šipek procházejte seznam nahoru a dolů.
Chcete-li aktivovat některou komponentu,
vyberte ji v seznamu a potom klikněte na
červenou šipku. Chcete-li aktivaci zastavit,
klikněte na červený čtverec.
Poznámka: Tyto testy provádějte při vypnutém
motoru.
15
Další příklad čtení údajů v reálném čase a aktivace komponent.
Příklad aktivace:
1 Vyberte funkci; její pozadí bude označeno modře.
2 Kliknutím na červený trojúhelník zahájíte aktivaci.
3 Kliknutím na červený čtverec ukončíte aktivaci.
16
Programování a nastavení funkce.
Funkce nastavení se nachází pod údaji v reálném
čase. Tato funkce umožňuje upravovat
volnoběžné otáčky a další nastavení snímače.
Pro tento postup viz soubor nápovědy.
17
Programátor funkcí umožňuje přeprogramovat
tlačítka u určitých vozidel. Potřebujete-li
pomoc, klikněte na otazník.
Při programování postupujte podle souboru
nápovědy.
POZNÁMKA: Dodržujte přesně pokyny, aby se
zabránilo problémům.
18
Kliknutím na tento rámeček aktivujete klávesnici,
lze zadávat pouze velká písmena.
Nastavení kontrolky servisních intervalů (SLR)
Vyberte „Nastavení kontrolky servisních intervalů“
19
Vyberte „Reset service“ (Reset servisu).
Krok 10: Reset servisu. Chcete-li přejít na reset servisu, zvolte Reset servisu v systémové nabídce;
viz Krok 4, potom resetování, které chcete provést. Existují varianty funkce resetování servisu v
závislosti na vybraném vozidle. Při manuálním resetu servisu se zobrazí zpráva s pokyny pro
resetování funkce servisu. Při resetování servisu prostřednictvím diagnostické zásuvky postupujte
podle pokynů pro připojení a potom zvolte reset.
20
6. eOBD - Evropské OBD
Poznámka: Standard eOBD je podporován u
benzínových vozidel od roku 2001 a u naftových
vozidel od roku 2003.
eOBD je protokol, který se používá ve všech zemích Evropské unie. Hlavní funkcí systému je zajistit,
aby vozidla používaná na silnicích nevytvářela škodlivá množství výfukových plynů. Toto nařízení
musí splňovat veškerá benzínová vozidla prodávaná od ledna roku 2001. Podobné nařízení pro
naftová a LPG vozidla bylo zavedeno v roce 2004.
Legislativa eOBD se vztahuje pouze na motor. Veškeré ostatní parametry, například klimatizace,
airbag SRS, ABS atd. jsou kontrolovány protokolem OBD.
16kolíková zásuvka je standardní a musí se nacházet do 1 metru od středu volantu.
Prostřednictvím eOBD jsou k dispozici následující funkce: Čtení a výmaz chybových kódů, Informace,
Čtení živých dat, Informace snímače kyslíku, informace o nesouvislých testech a kontrola
diagnostických systémů.
Kliknutím na tlačítko se zobrazí následující
informace.
21
Řídící jednotky, které jsou k dispozici.
Zobrazí se seznam všech jednotek, které podporují eOBD.
Informace.
V tomto seznamu je uveden stav každého parametru. Ukazuje rovněž stav MIL, počet
zaznamenaných DTC a používaný standard.
Testy připravenosti.
Dostupné testy se liší podle výrobce, v následujícím seznam jsou uvedeny testy, které jsou k dispozici
v tomto příkladu:
- Systém osvětlení.
- Palivový systém.
- Test elektrických součástí.
- Katalyzátor.
- Předžhavení katalyzátoru.
- Sekundární vzduchový systém.
- Klimatizace
- Snímač kyslíku
- Žhavení snímače kyslíku.
- Ventil EGR.
Čtení chybových kódů.
Na PDA se zobrazují pouze stálé nebo trvalé
chybové kódy eOBD. Zobrazuje se číslo ECU, chybový kód a
jeho typ.
Stálý chybový kód. Toto je chybový kód, který jednotka ECU
klasifikuje jako stálý.
Trvalý chybový kód. K tomuto chybovému kódu dochází trvale.
Jednotka ECU chybu zaprotokoluje a pokud se opakuje po
měřený časový interval, jednotka ECU změní její stav na
stálou chybu.
22
Výmaz chybových kódů.
Tato funkce umožňuje vymazat chybový kód. Chcete-li chybu
odstranit, stiskněte ikonu koše. Pokud se vymazání nezdaří,
zobrazí se zpráva s chybovými kódy, které nebyly vymazány.
.
Údaje v reálném čase.
Tato funkce umožňuje zobrazit údaje v reálném čase
naměřené vybranou jednotkou ECU. Chcete-li v seznamu
vybrat hodnotu, kterou chcete změřit, klikněte na ni perem.
Uživatel může vybrat více položek najednou. Chcete-li
některou hodnotu odstranit, klikněte na ni perem v dolním
okně.
23
Freeze frame data - Data uzavřeného
rámce.
Tato funkce umožňuje zobrazit údaje v reálném čase
naměřené vybranou jednotkou ECU. Hodnota je zobrazena
společně s referencí PID, s názvem, naměřenou hodnotou,
jednotkami (například stupně) a hodnotou výrobce pro
porovnání.
Pomocí šipek procházejte mezi obrazovkami.
Lambda-sondy (snímače kyslíku)
Tato funkce umožňuje získat hodnoty každé lambdasondy. Sonda. EOBD funguje se dvěma sondami, před a za
katalyzátorem, pro kontrolu škodlivin ve výfukových plynech.
Jednotlivé sondy lze nezávisle vybírat a kontrolovat.
U některých vozidel lze informace o snímačích kyslíku nalézt
v „nesouvislých testech“
24
Nesouvislé testy.
Hodnoty jsou načítány automaticky a ukazují hodnoty TID a
CID, které jsou definovány výrobcem. Sloupec „Výsledek“
ukazuje, zda je test v pořádku či nikoli. Na displeji jsou
zobrazeny skutečné hodnoty společně s minimálními a
maximálními hodnotami.
U vozidel, která používají protokol CAN, mohou být v této
části rovněž zobrazeny informace snímačů kyslíků.
Kontrola systému.
Seznam testů je přístupný prostřednictvím jednotky ECU. Testy
jsou zobrazovány s popisem, referencí TID a s aktuální hodnotou.
25
Informace o vozidle.
Tato funkce může zobrazit tři hodnoty na jednotku ECU (viz
níže):
- VIN, číslo podvozku
- CIN, číslo identifikace kalibrace
- CVN, číslo ověření kalibrace
26
7. „Charakteristiky“ konfigurace
Na této obrazovce můžete přistupovat k
hlavním funkcím nástroje.
Informace o autoservisu.
27
Výběr jazyka.
Instalační a konfigurační informace.
Tato funkce umožňuje konfigurovat
bezdrátové rozhraní. Výběrem „Bluetooth“
propojíte rozhraní mezi VCI a kapesním
počítačem. Při aktualizaci programu bude
nutno zaktualizovat software v rozhraní.
Kliknutím na tlačítko Aktualizovat
programové vybavení zaktualizujte firmware.
Tento proces trvá přibližně 10 minut.
28
Bluetooth
Konfigurace bezdrátového rozhraní. Připojte
rozhraní k vozidlu a potom klikněte na lupu.
PDA vyhledá rozhraní a pod adresou
Bluetooth se zobrazí adresa. Klikněte na
„stop“ a potom kliknutím na čáru zobrazte
číslo v rámečku Do a potom zaregistrujte
elektronický klíč pomocí klávesnice (velká
písmena)
Příklad kódu hardwarového klíče
VCI : 31126
1.17
HW : VHOXMYKYESHC
SW MAX: BHPRVJPBGJOM
Potom kliknutím na šipku zpět potvrďte hardwarový klíč.
Pokud se setkáte s obtížemi, postupujte podle pokynů na
obrazovce.
Ke spínači Bluetooth lze přistupovat prostřednictvím přední
Obrazovky.
Klikněte na:
Start/nastavení/připojení/Bluetooth/vypnout/zapnout
(Start/settings/connections/Bluetooth/off/on)
Potom na OK a konec
29
Aktualizace firmwaru.
Tato funkce zaktualizuje komunikační protokol mezi PDA a VCI. Je třeba
ji použít při každé aktualizaci. Zapněte napájení VCI připojením k vozidlu
nebo síťové nabíječce a potom kliknutím na toto tlačítko zaktualizujte
firmware.
Pozor: Dokončení aktualizace může trvat až 15
minut; po tuto dobu musí být od sebe PDA a VCI
vzdáleny maximálně 15 metrů.
30
Instalace softwaru a aktivace klíče.
Tato funkce umožňuje změnit bázi DS100E na Plus nebo Max. Kliknutím na
softwarové tlačítko „Instalace“ se zobrazí následující obrazovka:
VCI : 31126 1.17
HW :: VHOXMYKYESHC
SW MAX: BHPRVJPBGJOM
Zadáním kódu (SW, EMS, SWMax atd.) z referenčního čísla dodaného na štítku aktivujte různé
funkce. Zadejte velkými písmeny pomocí klávesnice a potom klikněte na „Přidat klíč“.
Poznámka: Po aktualizacích a v případě výměny komponent bude nutno znovu zadat
softwarové kódy.
31
8 Pokyny pro funkci tisku nástroje
DS100E
POZNÁMKA: Před nastavení parametrů tisku PDA
nakonfigurujte tiskárnu podle instalačních pokynů
výrobce tiskárny.
Zasuňte hardwarový klíč Bluetooth do tiskárny
podle obrázku
Klikněte na ikonu tisku, která se nachází na
obrazovce „Čtení chybových kódů“.
Tato funkce je k dispozici v obou
diagnostických programech OBD a EOBD.
Vyplňte příslušné údaje a stiskněte ikonu tisku
32
Tyto parametry jsou přednastaveny, klikněte na
OK.
Zaškrtněte políčko „Always use the selected
device“ (Vždy používejte vybraný přístroj) a
potom vyberte tiskárnu Deskjet 6940 series
33
Dokument bude vytištěn. Před dokončení
tisku nelze ukládat informace.
Chcete-li uložit informace, postupujte podle
následujících pokynů
Chcete-li uložit informace, klikněte na ikonu
uložení
34
Zadejte název souboru a složky, vyberte umístění
a klikněte na Save (Uložit)
Zobrazí se průběh ukládání (tisku) souboru
Po dokončení klikněte na červenou šipku
35
Nyní se PDA nachází opět v diagnostickém režimu
Chcete-li zobrazit uložený soubor, bude uložen ve
formátu PDF v části „My documents“ (Moje
dokumenty)
Chcete-li vytisknout uložený dokument, připojte PDA
ke stolnímu počítači nebo notebooku prostřednictvím
aplikace Active Sync.
Seznam souborů „My Documents“.
36
Pomocí označených tlačítek lze změnit velikost
dokumentu
Nezapomeňte, že aby bylo možné vytisknout
uložený soubor, je nutné připojit PDA ke
stolnímu počítači nebo notebooku
prostřednictvím aplikace Active Sync.
Systémové informace: pořadové číslo VCI, verze
softwaru a firmwaru.
Informace o poradenství:
Telefon
Fax
E-mail a web
.
9. Záruka.
37
Záruční doba je 12 měsíců ode dne dodání. Záruka se nevztahuje na balné a dopravné. V případě
reklamace v záruce musí být zboží zabaleno tak, aby během přepravy nemohlo být poškozeno a
musí být jasně označeno příznakem závady, která je důvodem reklamace. Záruka se dále nevztahuje
na odpovědnost za nesprávnou manipulaci, nesprávné připojení nebo následné škody způsobené
okolnostmi mimo náš vliv.
10. Podpora
Podporu vám poskytne místní distributor.
11. Zkratky
ABS Protiblokovací brzdový systém
AC Klimatizace.
AT Automatická převodovka.
DTC Diagnostický kód závady.
ECU Elektronická řídící jednotka.
EGR Recirkulace výfukových plynů.
EMS Řídící systém motoru.
eOBD Evropská palubní diagnostika.
EVAP Systém odpařování.
MIL Indikátor závady.
PID ID parametru.
SRS Dodatečný zadržovací systém.
TCS Systém řízení trakce.
TID ID testu.
12. Program nápovědy.
Chcete-li zobrazit obsah, klikněte na tlačítko nápovědy (?). V rejstříku vyberte
požadované informace.
38
13 Technické problémy.
Pokud se zobrazí zpráva na obrázku vedle,
zkontrolujte konfiguraci Bluetooth mezi
rozhraním a kapesním počítačem.
Na této obrazovce zkontrolujte, zda je správná
konfigurace Bluetooth a adresy. Pokud ne,
proveďte znovu výše uvedenou konfiguraci
Bluetooth.
Rovněž zkontrolujte, zda je baterie správně
nabitá.
Chcete-li provést resetování softwaru,
zatlačte pero do otvoru v dolní části
jednotky (viz obrázek vedle).
Zkontrolujte, zda je baterie nabitá.
39
Tvrdý reset zařízení 2190B
1 Stiskněte a podržte tlačítka Napájení, Kalendář a
Zprávy.
2 Přidržujte tato tlačítka stisknutá a pomocí pera
lehce stiskněte resetovací tlačítko na dolní straně
kapesního počítače iPAQ po dobu přibližně dvou
sekund.
3 Když displej kapesního počítače začne blednout,
nejdříve uvolněte tlačítka Napájení, Kalendář a zprávy
a potom vyjměte pero z resetovacího tlačítka.
POZNÁMKA: Stisknutím a podržením tlačítek
Napájení, Kalendář a Zprávy déle než dvě sekundy
odpojíte baterii. Chcete-li zařízení restartovat, připojte
jej k adaptéru střídavého napájení nebo znovu
stiskněte resetovací tlačítko. Po provedené tvrdého
resetu bude pravděpodobně nutné znovu
nainstalovat aplikace uložené v Úložišti souborů
iPAQ pro obnovení zástupců a plné funkčnosti.
Tvrdý reset zařízení 114
Stiskněte a podržte tlačítko Start (1), potom tlačítko
OK (2) a tlačítko Záznam (3)
Pomocí sondy stiskněte a uvolněte resetovací tlačítko
(4)
Potom uvolněte tlačítko Start, OK a Záznam.
.
V případě úspěšného provedení operace se v levém
dolním rohu obrazovky zobrazí „CLEAN BOOT“.
Pokud „CLEAN BOOT“ není zobrazeno, zopakujte
výše uvedený postup, dokud se zobrazí.
40
Chcete-li znovu
nainstalovat software
zařízení DS100, vyjměte
kartu a znovu ji zasuňte do
počítače.
POZOR: bude nutné znovu
zaregistrovat kódy v
kapesním počítači.
Zkontrolujte, zda se malý přepínač na kartě SD nastaven v poloze
„ON“ podle obrázku
41
14. ACTIVE SYNC.
Výchozí instalace.
Podle potřeby nainstalujte software Microsoft „Activesync“ z následujícího odkazu
http://www.microsoft.com/windowsmobile/downloads/activesync38.mspx
Kopírování souborů a programu do PDA
Po zavedení nainstalovaného softwaru připojte PDA ke kabelu a potom k počítači.
Představí se vám software ActiveSync.
42
Bude aktivována možnost nastavení partnerství.
Klikněte na „Guest Partnership“ a na „Next“ na obrazovce konfigurace.
Nyní bude zobrazeno, že PDA je připojeno ale NENÍ synchronizováno.
43
15. Instalace aktualizace softwaru DS100E.
Nyní nainstalujte software DS100E. Spusťte soubor „Delphi DS100E Install 1_4_0.exe“ poklepání na
soubor na místě uložení (obvykle na dodaném disku CD).
Notebook: musíte mít vloženu kartu SD do PDA.
Vyberte DS100E, poklepejte
Vyberte požadovanou aktualizaci, poklepejte
44
Aktualizační program Delphi Updater provede extrahování
Vyberte možnost „Pocket PC via active sync“ (Kapesní počítač prostřednictvím Active Sync) a potom
klikněte na Install (Instalovat)
45
Na stavovém panelu se zobrazí průběh instalace.
Klikněte na OK, zkontrolujte, zda nejsou PDA zobrazeny nějaké dodatečné informace a potom
klikněte Exit (Konec).
Tím je instalační proces dokončen, je třeba připojit se k Bluetooth, dokončit stažení firmware a
zadat hardwarové a softwarové klíče, viz příslušná část v uživatelské příručce.
46
Zde si poznamenejte vaše aktivační kódy
HW klíč………………………
SW klíč………………………..
Delphi Corporation
© 2009. Všechna práva vyhrazena
www.delphi.com
47
Download

Czech DS100E Manual V7.0 - Delphi Europe Service Operations