Latera Thema
Nemocniční lůžko s laterálním náklonem
program pro zdravotnictví
STABILITA A BEZPEČNOST
Elektrické lůžko Latera Thema s laterálním náklonem je
vhodné zejména pro imobilní pacienty na různých typech
oddělení. Laterální náklon lůžka výrazně usnadňuje
polohování s pacientem pro prevenci proleženin a při
rutinním ošetřovatelství.
Laterální náklon (LN)
průběžné postranice (PP)
POLOHOVÁNÍ ELEKTROMOTORY
LATERÁLNÍ NÁKLON
Spolehlivá prevence pádů
Lůžko Latera Thema disponuje LN ± 15 stupňů, který umožňuje
přetočení pacienta na bok s vynaložením minimální fyzické námahy za přítomnosti pouze jedné sestry.
LN výrazně usnadňuje rutinní ošetřovatelské činnosti, jako převlékání a hygienu pacienta, stlaní lůžka apod.
LN je rovněž účinným prostředkem profylaxe proleženin, tromboembolických stavů i komplikací respiračního ústrojí.
PP spolehlivě chrání pacienta před pádem z lůžka.
PP stabilizují pacienta v poloze na boku.
PP pomáhají přetočit pacienta na bok.
PP jsou vhodné pro použití s většinou antidekubitních matrací.
PP umožňují nastavit prodloužení ložné plochy.
Třísloupová konstrukce umožňuje
nastavení LN a propůjčuje lůžku
výjimečnou stabilitu a tuhost a také
specifický design.
Průběžné postranice tvoří efektivní
individuální ochranu proti pádům pacienta z lůžka. Manipulace s postranicemi je velmi snadná.
Laterální náklon výrazně usnadňuje
rutinní ošetřévatelské činnosti. Komfort v poloze na boku zajišťuje vhodná polohovací pomůcka.
Optimální umístění nožních ovladačů
LN odpovídá pozici sestry u lůžka při
ošetřování. Ovladače mají GO tlačítko pro vyšší bezpečnost.
Centrální 5. kolečko zajišťuje snadnou jízdu s lůžkem. Jedna osoba
může s lůžkem zatáčet lehce i ve zúženém prostoru.
Sloupová konstrukce a použití plastových dílů s kompaktním hladkým
povrchem jsou základem pro snadnou čistitelnost lůžka.
Satelitní ovládací panel (na přání)
je díky flexibilnímu uchycení na zádovém díle dobře dostupný pro pacienta i ošetřující personál.
Nastavení polohy vsedě (paměťová
funkce) je snadné: stiskem jediného
tlačítka na Supervisor panelu.
PRAKTICKÉ VYBAVENÍ
Technické parametry
Autoregresní mechanismus zádového dílu napomáhá v prevenci dekubitů a zvyšuje komfort pacienta v poloze vsedě.
Polička na lůžkoviny nebo na Supervisor panel je standardní výbavou lůžka.
Zálohový akumulátor s inteligentním systémem dobíjení a indikace
kapacity a životnosti zaručuje funkčnost lůžka při výpadku energie.
Prodloužením a zkrácením ložné plochy lze přizpůsobit délku lůžka
postavě pacienta nebo např. rozměru výtahu.
Vnější rozměry
Doporučený rozměr matrace
Výška ložné plochy
Laterální náklon
Náklon TR/ATR
Bezpečná pracovní zátěž
213×100 cm
200×86×12 cm
43–81 cm
±15°
±16°
185 kg
LINET spol. s r.o., Želevčice 5, 274 01 Slaný,
tel.: +420 312 576 111, fax: +420 312 522 668, e-mail: info @ linet.com, www.linet.com
04/2010
9600 - 0020
univerzální nemocniční lůžko
Latera Thema – nemocniční lůžko s laterálním náklonem
Download

Latera Thema - Chironax, spol. s ro