POZVÁNKA
na konferenci
Inovativní přístupy v ošetřovatelské péči nejen o seniory
Program
9:15- 11:45
Blok I
12:30- 14:30
Blok II
Vliv prostředí na orientaci, rozvoj a průběh
demence
Pavla Hýblová
Podpora a péče lidem postiženým
syndromem demencí - koncept memoriana
vybavení pokoje, jak pracovat s klientem bezpečně,
efektivně a bez zbytečného stresu
Mgr. Miluše Zavřelová
Sliding sheets (kluzné podložky)
jednoduché a bezpečné postupy používání této
pomůcky - zkušenosti z Velké Británie
Lorraine Demott
11:45- 12:30
Polední přestávka
Inovativní pomůcky v ošetřovatelství
Workshop: využívání moderních pomůcek při
výuce/školení nelékařských zdravotnických profesí,
souprava „obleček stáří“ navozující pocity stáří
Mgr. Miluše Zavřelová, Mgr. Klára Podivínová
Moderní pečovatelská lůžka
Bezpečná nízká lůžka, využití laterálního náklonu v
ošetřovatelské praxi, norma EN 60602-2-52
Miroslav Bouška
Evakuační plachty pro bezpečnost pacientů
a klientů
pomůcky pro evakuaci imobilních pacientů
Bc. Zdeněk Grimm
14:30- 14:45
Závěrečná diskuse, předání certifikátů
Konference je zařazena do kreditního systému vzdělávání dle vyhlášky 4/2010 Sb.
pro nelékařské zdravotnické pracovníky (4 kredity)
Termín
KDY:
KDE:
CENA:
8.února 2013, 9:15 – 14:45
Školící středisko společnosti LINET, Želevčice 5, Slaný 274 01
300,- Kč včetně DPH (platba hotově na místě nebo fakturou)
Zahrnuje účastnický poplatek, občerstvení, informační materiály, osvědčení o účasti
REGISTRACE: Miluše Zavřelová, telefon: +420 734 184 630, e-mail: [email protected]
www.linet.cz
www.linetscholaris.cz
Download

program konference - linet