PREVENCE DEKUBITŮ
Hlavním principem pasivních antidekubitních matrací je co nejdokonalejší rozložení váhy pacienta.
Dochází k redukci působícího tlaku na tkáně v nejvíce exponovaných oblastech těla pacienta
ohrožených vznikem dekubitů.
Předpokladem antidekubitních účinků je použití vysoce kvalitních měkkých pěn, pružných potahů
a prořezání jádra.
Nevhodně zvolená tvrdost matrace může zapříčinit nedostatečné prokrvení tkání a následný vznik
dekubitů. U příliš tvrdých, nebo naopak měkkých matrací je navíc páteř člověka v nepřirozené
poloze.
Optimálně měkká matrace umožňuje dobré zanoření do matrace, omezuje tlak na rizikové oblasti
a kopíruje přirozený tvar páteře.
Pasivní matrace nezabrání zcela vzniku proleženin u rizikových pacientů. Můžou však výrazně
redukovat riziko a nepříznivé faktory, které mohou přispívat ke vzniku dekubitů.
KVALITA A PROFILACE JÁDRA
Matrace LINET jsou vyráběny ze studené polyuretanové pěny, přičemž jednotlivé matrace tvoří
zóny sestavené z několika druhů pěn o různé hustotě, tvrdosti a profilaci.
Pro pasivní matrace LINET je typická profilace jádra pro vyšší měkkost a prodyšnost matrace.
Speciální tvar prořezu s Flex-efektem v části hlavy a pat umožňuje dosáhnout vyšší měkkosti –
v těchto oblastech je totiž váha těla soustředěna do menší plochy a je nutné hlubší zaboření
do matrace k dobrému rozložení váhy.
Střed matrace vyplňuje většinou pěna s velkou roznášecí schopností, která efektivně rozkládá
váhu těla a uvolňuje tlaky na zatížených tkáních.
Po obvodu jsou některé typy matrací LINET zpevněny tužší pěnou. Tím je zajištěna stabilita
pacienta a pohodlí při sezení na okraji lůžka.
KVALITNÍ POTAHY A ŽIVOTNOST MATRACE
PASIVNÍ
Na několika typech pasivních matrací LINET je použit speciální potah, jehož horní část tvoří
dvousměrně pružný materiál, spodní část pak pevnější odolný materiál. Potah dovoluje využít
měkkosti pěn a jeho dostatečná pružnost také omezuje působení střižných a třecích sil.
Tvary a materiály matrace zajišťují dostatečné provzdušnění pokožky, které pozitivně ovlivňuje
prevenci proleženin.
Potah matrací je voděodolný, pratelný, paropropustný, spojený zipem chráněným před vnikem
tekutin a nečistot dovnitř matrace. Voděodolnost dosahuje minimálně 2 000 mm vodního sloupce.
Životnost a stav matrace pozitivně ovlivňuje správný způsob užívání, pravidelné otáčení matrace
a dodržování předepsaných zásad čištění.
antidekubitní MATRACE
HYGIENA A BEZPEČNOST
Materiály potahů matrací Linet jsou z velké většiny spojovány technologií vysokofrekvenčního
svařování, čímž se švy stávají odolné proti vniknutí tekutin a nečistot do jádra matrace, zároveň
umožňují bezpečné čištění povrchu matrace.
Zip potahu je před znečištěním, vniknutím tekutin a nečistot chráněn po stranách krycími
chlopněmi.
Materiál potahů má antibakteriální efekt, zabraňující růstu bakterií a to včetně kmenů bakterií,
jako je např. MRSA – Staphylococcus aureus, rezistentní vůči antibiotikům.
Potah je možné čistit běžnými desinfekčními činidly a prát při použití neutrálních detergentů
vždy odděleně od pěnového jádra matrace.
Použité jsou výhradně materiály se sníženou hořlavostí. Parametry nehořlavosti jádra i potahu
jsou ověřovány pomocí mezinárodních standardů.
PROGRAM PRO ZDRAVOTNICTVÍ A PEČOVATELSTVÍ
LINET spol. s r.o., Želevčice 5, 274 01 Slaný, Česká republika
tel.: +420 312 576 111, fax: +420 312 522 668, e-mail: info @ linet.cz, www.linet.cz
09/2014
9600-1007-01
pasivní matrace
Pasivní matrace – pohodlí a bezpečnost
pasivní matrace
pasivní matrace
Pasivní antidekubitní matrace LINET jsou díky svým vlastnostem
vhodné jako efektivní pomůcka pro prevenci a léčbu proleženin až
II. stupně. Nabízejí dokonalé rozložení váhy pacienta, takže nedochází
k velkému utlačování tkání ani v nejrizikovějších oblastech. Matrace jsou
díky speciální profilaci jádra maximálně pohodlné a poskytují komfort
i při dlouhodobém pobytu na lůžku.
Potah a jádro matrací splňují náročné požadavky kladené na hygienu
a bezpečnost. Vysoce kvalitní elastický potah je voděodolný a zároveň
paropropustný.
ERGOMATT
CLINICARE
PREMA
Prevence vzniku dekubitů a komfort pro pacienta jsou hlavní vlastnosti matrace
Ergomatt
Matrace je speciálně navržená pro použití v kombinaci se systémem Ergoframe®.
Výsledkem společného působení tohoto unikátního systému a matrace Ergomatt je
potlačení negativního účinku polohování ložné plochy na pacienta a dosažení jeho
maximálního pohodlí. Měření tlakových map ukázalo, že kombinace Ergoframe®–
Ergomatt sníží tlak v bederní oblasti o 25 % v porovnání se standardním lůžkem.
Elastický potah a vrstva termoelastické pěny se adekvátně přizpůsobí poloze pacienta.
Potah je voděodolný, paropropustný, jeho švy jsou vysokofrekvenčně svařované tak, aby
efektivně zabránily proniknutí jakékoliv tekutiny.
Riziko II, Norton 20-16, výška matrace 14 cm, hmotnost matrace 12,5 kg, maximální
nosnost matrace 120 kg.
Preventivní kombinovaná jednostranná matrace s výrazným antidekubitním účinkem.
Určena pro pacienty ohrožené středním rizikem vzniku dekubitů a pro pacienty
s rozvinutými dekubity až II. stupně. Clinicare výrazně prodlužuje intervaly polohování
pacienta.
Clinicare je vyrobena ze studené polyuretanové pěny s kvalitním pružným potahem.
Matraci tvoří tři zóny: hlava, tělo a paty. Oblast pod hlavou a patami je sestavena ze tří
pěn o různé hustotě, tvrdosti a profilaci. Střed matrace vyplňuje pěna s velkou roznášecí
schopností. Celé jádro matrace je překryto vrstvou termoelastické pěny, která dále
napomáhá dobrému rozložení tlaku.
Po obvodu je Clinicare vyztužena pěnou s vyšší hustotou. Tím je zajištěna stabilita
pacienta, pohodlí při sezení na okraji lůžka a lepší manipulace s matrací.
Riziko III, Norton 20-13, výška matrace 14 cm, hmotnost 8,6 kg, maximální
nosnost 120 kg.
Preventivní vrstvená antidekubitní matrace vhodná pro pacienty s nízkým rizikem vzniku
dekubitů.
Prema je vyrobena ze studené polyuretanové pěny s voděodolným pružným potahem.
Jádro matrace je rozděleno do tří zón podle tvaru prořezání. Profilace nařezání jádra
zvyšuje užitné vlastnosti matrace a komfort pacienta. V oblasti pod hlavou a patami je
vytvořen speciální tvar kostek s vysokou měkkostí. Ve střední části je profil prořezání
upraven pro rovnoměrné rozložení váhy.
Okraje matrace jsou zpevněny tužší pěnou, což zajišťuje větší stabilitu pro ležícího
pacienta a oporu při sezení na okraji lůžka.
Riziko II, Norton 20-17, výška matrace 14 cm, hmo tnost 8,2 kg, maximální nosnost
matrace 120 kg.
EFECTA
Standardní matrace určená pro použití ve zdravotnictví a pečovatelství. Navržená pro
pacienty s velmi nízkým rizikem vzniku dekubitů.
Matrace Efecta je vyrobena ze studené polyuretanové pěny s pratelným, voděodolným
potahem.
Jádro matrace je ve střední části příčně prořezané pro dobré rozložení tlaku. Matrace se
tak lépe přizpůsobuje tělu pacienta.
Potah matrace je ušitý z pružné paropropustné textilie.
Riziko I, výška matrace 14 cm, hmotnost 7,5 kg, maximální nosnost 100 kg.
Speciální profilace nařezání jádra zvyšuje užitné vlastnosti matrace a komfort pacienta.
OPTIMÁLNÍ DISTRIBUCI
TLAKU URČUJE X-Sensor
Pasivní matrace LINET jsou vyvíjeny
na základě měření rozložení tlaků pomocí přístroje X-Sensor. Zařízení snímá
míru rozložení tlaku, a to navíc v čase,
takže je možné měřit matraci, na které
pacient mění polohu během ležení,
a lépe vyhodnotit její parametry. Výsledkem jsou tlakové mapy s rozlišením až
7 000 bodů, znázorňující schopnost
matrace rozložit tlak, pro statistické vyhodnocení pak jsou k dispozici histogramy a trendové křivky.
MAXIMÁLNÍ
NOSNOST
HMOTNOST
STANDARDNÍ
ROZMĚRY (CM)
DRUH PĚNY
POTAH MATRACE
Efecta
100 kg
7,5 kg
200×86×14; 200×90×14;
170×80×14
PU
voděodolný,
270° zip
Prema
120 kg
Clinicare
120 kg
8,6 kg
200×86×14
PU, visco
voděodolný,
360° zip
Ergomatt
120 kg
12,5 kg
200×90×14; 208×96×14
PU, visco
voděodolný,
270° zip
8,2 kg
200×86×14; 170×80×14
PU
voděodolný,
360° zip
pasivní matrace
pasivní matrace
Download

PASIVNÍ antidekubitní MATRACE