Ultrazvukové senzory
UA18/UA30
Senzory
ENIKA.CZ s.r.o.
Vlkov 33
509 01 Nová Paka
Czech Republic
Tel.: +420 493 77 33 11
Fax: +420 493 77 33 22
E-mail: [email protected]
http://www.enika.cz
Řada UA18/30
Ultrazvukové senzory
Senzory UA18 a UA30, z nové série ultrazvukových
senzorů, nabízí pokročilé senzorické řešení, které při
poměru ceny a výkonu umožňuje mnohostranné použití
v průmyslových aplikacích. UA senzory se dají použít tam,
kde je třeba bezkontaktního spínání a měření vzdáleností.
Jsou schopny detekovat jakýkoli cíl bez ohledu na barvu,
propustnost světla či druh povrchu.
Díky jejich odolnosti vysokým i nízkým teplotám, prachu,
páře a výparům, se UA senzory výborně hodí hlavně do
prostředí s obtížnými pracovními podmínkami.
UA18 a UA30 jsou k dispozici ve verzi s dvěma tranzis-
torovými výstupy a ve verzi kombinované, tedy s jedním
tranzistorovým a jedním analogovým výstupem.
Spínací vzdálenost se pohybuje mezi 50 až 3500 mm
a vyrábí se ve variantách s kabelem nebo konektorem.
Pokročilá technologie senzorů umožňuje prodloužení
spínací vzdálenosti navzdory zmenšenému rozměru
pouzdra senzoru.
Díky všem těmto funkcím, se řadí senzory UA18 a UA30 do
unikátní řady snímačů s vysokou přesností, všestranností
užití a mimořádnou odolností.
Krátké pásmo necitlivosti
UA senzory nabízejí výrazné zkrácení pásma necitlivosti
a umožňují bližší umístění senzoru a tím minimalizují
požadovaný prostor pro spolehlivou detekci.
Extrémně zatěžovaná pracoviště
Robustní a pevné pouzdro je cíleně navrženo tak, aby
senzor bezchybně pracoval v extrémních podmínkách,
kde se běžně vyskytuje prach, dým, pára a kde senzor
může být ovlivňován různou intenzitou osvětlení.
Jednoduchost obsluhy Snímací módy lze jednoduše nastavit dvěma kliknutími
tlačítka „Teach-In“.
Snímání z větších vzdáleností
Řada UA senzorů zahrnuje širokou nabídku provedení se
spínací vzdáleností až do 3500 mm.
Ověření
CE (EN60947-5-2)
cULus (UL508)
Zmenšený rozměr pouzdra
Vylepšený a minimalizovaný design pouzdra umožňuje
výraznou úsporu místa.
ENIKA.CZ s.r.o., Vlkov 33, 509 01 NOVÁ PAKA, Tel.: 493 773 311, Fax: 493 773 322, E-mail: [email protected], http://www.enika.cz
Prvky a funkce
UA18CAD....
Upevňovací matice
UA 30CAD....
indikace LED
Teach-in
indikace LED
Teach-in
UA18: M18 x 83,6 mm (kabel 2 m)
UA18: M18 x 77,7 mm (konektor M12)
UA30: M30 x 89,5 mm (kabel 2 m)
UA30: M30 x 89,5 mm (konektor M12)
Pro snadné uchycení senzoru, mají
všechna provedení UA30 matici na
uchycení s vroubkovaným povrchem
po obvodu.
Tranzistorové výstupy NPN nebo PNP
Spínací režim
Režim vyprazdňování
Režim plnění
vzdálenost
Režim s nastavitelnou hysterezí
S využitím dvou tranzistorových
výstupů, mohou digitální UA senzory
plnit svou funkci ve dvou rozdílných
režimech: spínacím nebo s nastavitelnou hysterezí. Oba výstupy je možné
nastavit pomocí tlačítka „Teach-in“.
Režimy je možné jednoduše změnit
a nastavit pro funkce: zapnutí/vypnutí
nebo plnění/vyprázdnění.
vzdálenost
Analogové a Tranzistorové výstupy NPN nebo PNP
Klesající průběh výstupní charakteristiky
20 mA/10 VDC
4 mA/0 VDC
vzdálenost
Stoupající průběh výstupní charakteristiky
20 mA/10 VDC
4 mA/0 VDC
vzdálenost
Analogové UA senzory nabízejí kombinaci výstupů: jeden digitální a jeden
analogový.
Analogový výstup 4-20 mA nebo
0-10 VDC může být navíc nastaven
buď s klesajícím nebo stoupajícím
průběhem výstupní charakteristiky,
která se definuje nastavením dvou
spínacích bodů.
Tranzistorový výstup vytváří snímací
okno, ve kterém je výstup buď aktivní
či neaktivní mezi nastavenými spínajícími body (P2 a P1). Toto je velmi
užitečný nástroj pro měření vzdálenosti, odměřování hladiny, měření
průměru nebo regulace smyčky.
ENIKA.CZ s.r.o., Vlkov 33, 509 01 NOVÁ PAKA, Tel.: 493 773 311, Fax: 493 773 322, E-mail: [email protected], http://www.enika.cz
Aplikace
Měření průměrů
UA18 a UA30 senzory jsou ideálními nástroji pro přesné měření měnících se
průměrů, jako např. cívek nebo bubnů, které se používají při výrobě papíru,
hliníkových nebo jiných fólií, textilu, pro plastikáře nebo balící stroje. Senzory
přesně odměřují měnící se průměr cívky při navíjení či odvíjení materiálu.
Počitadlo kusů součástek a detekce přítomnosti
Schopnost, detekovat přítomnost a měřit vzdálenosti čirých a transparentních
předmětů činí ze senzorů UA18 a UA30 dobrou volbu pro řadu aplikací. Přesná
detekce polohy předmětu nebo osoby umožňuje jejich zaznamenání v prostorách
s pohybem osob, robotů, u skleněných předmětů, kapalin, v potravinářství, pivovarnictví, pro myčky aut a pro skladová hospodářství.
Hlídání hladiny
Senzory UA18 a UA30 jsou ideálními pomocníky při hlídání hladiny kapalin v nádržích, a to i u kapalin s vyšší viskozitou nebo u zásobníků sypkého
materiálu. Typickými aplikacemi jsou např. tiskařské stroje, zásobníky, obilné
sýpky, potravinářský, pivovarnický a chemický průmysl, úpravny vod, laboratoře
a zavlažovací systémy.
Kontrola napínacích mechanismů
UA18/UA30 poskytují přesný monitoring a kontrolu nad rychlostí, umístěním
a napětím cívek odvíjejícího se materiálu. Senzory umí snímat průhyb při odvíjení
a dokážou synchronizovat rychlost a zajistit tak stabilní chod stojů. Tyto schopnosti ocení výrobci aluminiových/kovových folií, papíru, textilu a plastu. Uplatní se
i při balení a v chemickém průmyslu.
Měření výšky a rozměrů
Senzory UA18 a UA30 se s úspěchem používají i v aplikacích, kde se měří
výška nebo celkový rozměr objektu pohybujícího se před senzorem nebo při stohování materiálu. Tyto funkce se využívají zejména v automobilovém průmyslu,
u tiskařských strojů, zpracování kovů, v obalovém a potravinářském průmyslu,
při třídění lahví, v zemědělství, u robotů, v elektronickém průmyslu a při stohování skla a materiálů.
ENIKA.CZ s.r.o., Vlkov 33, 509 01 NOVÁ PAKA, Tel.: 493 773 311, Fax: 493 773 322, E-mail: [email protected], http://www.enika.cz
UA18/UA30 základní řada
2 tranzistorové výstupy
M18
Připojení Výstup Vzdálenost
NPN
UA18CAD...
M18
M30
UA30CAD...
UA18CAD...
4 - 20 mA
0 - 10 V
UA30CAD...
50 - 400 mm
04NPTI
04NGTI
04NKTI
100 - 900 mm
09NPTI
09NGTI
09NKTI
200 - 2200 mm
22NPTI
22NGTI
22NKTI
35NPTI
250 - 3500 mm
Kabel
PNP
50 - 400 mm
04PPTI
04PGTI
04PKTI
100 - 900 mm
09PPTI
09PGTI
09PKTI
200 - 2200 mm
22PPTI
22PGTI
22PKTI
50 - 400 mm
04NPm1TI
04NGm1TI
04NKm1TI
100 - 900 mm
09NPm1TI
09NGm1TI
09NKm1TI
200 - 2200 mm
22NPm1TI
22NGm1TI
22NKm1TI
35NPm1TI
250 - 3500 mm
Konektor
PNP
50 - 400 mm
04PPm1TI
04PGm1TI
04PKm1TI
100 - 900 mm
09PPm1TI
09PGm1TI
09PKm1TI
200 - 2200 mm
22PPm1TI
22PGm1TI
22PKm1TI
35PPm1TI
250 - 3500 mm
Jmenovité provozní napětí (Ue)
(zvlnění 5 %)
15 - 30 V DC
Proud na prázdno (Io)
12 - 30 V DC
Výstupní proud (Ie)
35nKTI
35PGTI
35PKTI
35nGm1TI
35nKm1TI
15 - 30 V DC
35PGm1TI
35PKm1TI
12 - 30 V DC
15 - 30 V DC
CAD04: ≤ 45 mA, CAD09: ≤ 45 mA, CAD22: ≤ 50 mA a CAD35: ≤ 50 mA
Tranzistorový výstup
Funkce tranzistorového výstupu
35nGTI
35PPTI
250 - 3500 mm
NPN
analogový + tranzistorový výstup
M30
Otevřený kolektor, NPN nebo PNP od druhu senzoru
Standardně 2 spínací body nebo
nastavitelné hystereze na hlídání hladiny
Tranzistorový výstup se snímacím oknem a analogový výstup s klesajícím
nebo stoupajícím průběhem výstupní charakteristiky
≤ 100 mA
(max. kapacita zátěže 100 nF)
≤ 500 mA (max. kapacita zátěže 100 nF), (UL508 ≤ 100 mA)
Minimální jmenovitý proud (Im)
≤ 0,5 mA
Proud při vypnutém režimu, digitální (Ir)
≤ 10 μA
Pokles napětí (Ud)
≤ 2.2 V DC @ Ie max
Analogový výstup
0 - 20 mA
0 - 10 V DC
Minimální odporová zátěž
0 to 20 mA
0 - 10 V DC
≥ 3 kΩ
Ochrana, digitální výstup
Zkrat (A), obrácená polarita (B) a přechod (C)
Čas odezvy
CAD04: ≤ 45 mS, CAD09: ≤ 125 mS, CAD22: ≤ 500 mS and CAD35: 250 mS
Zpoždění při zapnutí (tv)
≤ 900 mS
≤ 500 mS
Opakovatelnost
Linearita
≤ 300 mS
0,50%
1%
0,5%
0,20%
1%
Rozlišení
0,5%
1 mm
Vyzařovací úhel
CAD04: ±8°, CAD09: ±7°, CAD22: ±7° and CAD35: ±6°
Teplotní drift
≤ 0.1% / °C
Teplotní kompenzace
Hystereze
ano
≥1%
Indikace LED
≥ 0,5 %
Cíl detekován (žlutá LED), ECHO přijata (zelená LED jen u senzoru M30)
Nastavení citlivosti
Tlačítko „Teach In“ pro nastavení P1 a P2
Stupeň ochrany
IP67
Teplota prostředí
-20 °C až +60 °C bez kondenzace, skladování -40 °C až +70 °C
Vlhkost prostředí
5 až 85 % RH, skladování: 35 až 85 % RH
CE
Podle normy EN 60947-5-2
Schválení
cULus (UL508)
Kategorie instalace
Stupeň znečištění
III
3
Vibrace
10 až 150 Hz, (1,0 mm/15G; IEC 60068-2-6) v X, Y a Z směru
Otřes
30G / 11 mS. 3 kladné a 3 záporné v X, Y a Z směru
Materiál
Tělo, PBT světle šedý; čelo epoxido-skelná pryskyřice; zadní část Grilamide; tlačítko Teach In - hřídel POM
Kabel
PVC, šedá, 2 m, 4 x 0,34 mm2, průměr 4,7 mm
Konektor
M12, 4-pinový
Rozměry
UA18 kabel: M18 x 83,6 mm, UA18 konektor: M18 x 77,7 mm, UA30 kabel/ konektor: M30 x 89,5 mm
Hmotnost včetně balení
Příslušenství, doplňky
M18 kabelová verze < 100 g, konektorová verze < 35 g
M30 kabelová verze < 160 g, konektorová verze < 90 g
Konektory: typu CONM14NF -… 4-pinový, M12
ENIKA.CZ s.r.o., Vlkov 33, 509 01 NOVÁ PAKA, Tel.: 493 773 311, Fax: 493 773 322, E-mail: [email protected], http://www.enika.cz
ENIKA.CZ s.r.o., divize
Komponenty pro automatizaci dodává:
Senzory
Měření a řízení
Induktivní senzory
Monitorovací relé
Kapacitní senzory
Časová relé
Vodivostní senzory
Čítače
Ultrazvukové senzory
Digitální panelové měřící přístroje
Fotoelektrické senzory
Měření elektrické energie
Světelné závěsy
Komunikační převodníky
Magnetické senzory
Proudový senzor
Senzory pohybu a přítomnosti
GSM komunikátor
Příslušenství senzorů
PowerSoft
Senzory okolního prostředí
Proudové transformátory
Odměřování délky
Spínané napájecí zdroje
Senzory polohy
PID regulátory
Spínače
Ventilátory
Polovodičová relé
AC standard
Softstartéry
DC standard
Koncové spínače
DC s ochranou proti prachu a vodě
DC odolné olejovému aerosolu
Pohony
DC s dlouhou životností
Krokové motory
DC se sníženou hlučností
Ovladače krokových motorů
DC se sací a výtlačnou částí
Zdroje pro ovladače kr.motorů
DC radiální
AC servomotory
DC odstředivé
Servozesilovače
Frekvenční měniče
Download

Ultrazvukové senzory