KOMPEL, s.r.o., Kšírova 299/181, 619 00 BRNO – Horní Heršpice
Služby a dodávky v silnoproudu, kompenzace účiníku, filtrace harmonických
STYKAČE S ODPOROVÝM SPÍNÁNÍM – Benedict, GmbH
Výkony při různých napětích při 50/60 Hz
a okolních teplotách
Pomocné
kontakty
Vesta- Přívěné davné
Typ
Napětí cívky 1)
220-240V 50Hz
ks
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Rozsah napětí cívky
1 HN.. nebo HA.. navrchu
2HB.. z boku a A HN.. nebo HA.. navrchu
Uvažovaný maximální tepelný proud stykače K3-74A: Ith 130A
2HB.. z levé nebo pravé strany a 4 HN.. nebo HA.. navrchu
Uvažujte minimální průřez vodiče při maximálním zatížení
Typ 230 pro AC- a DC- provoz 220-240V 50/60 Hz a 220V DC (s integrovaným tlumičem cívky)
Typ 230VS pro AC- prvoz 220-240V 50Hz (s integrovaným tlumičem cívky)
Specifikace: Kondenzátorové stykače K3-..K jsou určeny pro spínání kondenzátorových baterií s nízkými ztrátami a nízkou
parazitní indukčností (IEC70 a 831, VDE 0560) bez a s ochrannými tlumivkami. Tyto stykače jsou vybaveny pomocnými kontakty
spínajícími s předstihem tlumící odpory. Tím je dosaženo snížení zapínacích proudových špiček na hodnotu <70 x Ie.
Podmínky použití: Kondenzátorové stykače jsou odolné proti svaření kontaktů až do hodnoty proudu 200 x Ie.
Doporučené jištění gL,(gG) je 1,6 až 2,5 x Ie.
Montážní upozornění: V oblasti stykačů mohou být umísťovány pouze nehořlové a samozhášečí materiály, jelikož abnormální
teploty v oblasti odporových spirál nemohou být vyloučeny
Technická data dle IEC 947-4-1, IEC 947-5-1, EN 60947-4-1, EN 60947-5-1, VDE 0660
Typ
Četnost spínání
Životnost nehrazená kompenzace
hrazená kompenzace
Max. povolený
při 50°C
proud Ie AC6b
při 60°C
Max. povolený
při 50°C
proud Ith AC1
při 60°C
Faktor přetížení
při 50°C
dle EN 61921: 30% min. při 60°C
Jištění gL (gG)
od/do
1/h
S x 103
S x 103
A
A
A
A
%
%
A
KOMPEL, s.r.o
Kšírova 299/181
619 00 Brno – Horní Heršpice
Rejstř. Soud v Brně, odd. C, vl. 4992
tel.: +420 543 251 023, +420 543 251 024
fax.: +420 543 250 353
e-mail: [email protected]
http://www.kompel.cz
IČ: 45475547
DIČ: CZ45475547
GE Money bank, a.s.
70804514/0600
KOMPEL, s.r.o., Kšírova 299/181, 619 00 BRNO – Horní Heršpice
Služby a dodávky v silnoproudu, kompenzace účiníku, filtrace harmonických
Přídavné pomocné kontakty
Jmenovitý proud
Kontakty
Typ
Pro stykače
Pro boční montáž
Rozměry
KOMPEL, s.r.o
Kšírova 299/181
619 00 Brno – Horní Heršpice
Rejstř. Soud v Brně, odd. C, vl. 4992
tel.: +420 543 251 023, +420 543 251 024
fax.: +420 543 250 353
e-mail: [email protected]
http://www.kompel.cz
IČ: 45475547
DIČ: CZ45475547
GE Money bank, a.s.
70804514/0600
KOMPEL, s.r.o., Kšírova 299/181, 619 00 BRNO – Horní Heršpice
Služby a dodávky v silnoproudu, kompenzace účiníku, filtrace harmonických
Typické schéma zapojení stykačů
Typické schéma zapojení
Schéma zapojení se zapojenými odpory rychlovybíjení
Je třeba dbát na to, aby proud rychlovybíjení nepřekročil
jmenovitý proud (AC1) pomocných kontaktů
KOMPEL, s.r.o
Kšírova 299/181
619 00 Brno – Horní Heršpice
Rejstř. Soud v Brně, odd. C, vl. 4992
tel.: +420 543 251 023, +420 543 251 024
fax.: +420 543 250 353
e-mail: [email protected]
http://www.kompel.cz
IČ: 45475547
DIČ: CZ45475547
GE Money bank, a.s.
70804514/0600
Download

Stykače K3 - KOMPEL, sro