company
profile
2012
firemní profil
Student Agency Group
management
Martina Blahová
General Director
[email protected]
Lenka Němcová
Business Director – flight tickets
[email protected]
Lenka Holoubková
Financial Director
[email protected]
Ivana Kašická
Business Director – coach lines
[email protected]
Přemysl Vícha
Business and marketing Director
[email protected]
Jiří Schmidt
Business Director – railway services
[email protected]
Aleš Ondrůj
Student Agency Group
Marketing Communication
and Public Relations
[email protected]
Václav Henzl
IT Director
[email protected]
Eva Sedlmajerová
Business Director – package holidays
[email protected]
Naďa Málková
Business Director – language,
study and work programmes
[email protected]
Dear Partners,
We continue on our path to success
and awards. In 2011, we strengthened
our lead over competitors again. The
turnover of the STUDENT AGENCY group
exceeded CZK 5 billion for the first time
and similarly – as we entered newly the
holiday and tour sale segment with the
dovolena.cz brand in 2010, we started
to operate the most comfortable long
distance trains under the RegioJet
brand in the Czech republic on
September 26.
The 2011 turnover of the whole
group amounted to record CZK
5.5 billion (5 billion from the direct
sales of services related to transport
and travelling). The STUDENT AGENCY
group keep its position of the largest flight
ticket seller in the Czech market and one
of the two largest sellers in the Slovak
market. Thanks to our user-friendly online
booking system we win thousands of new
customers every year. We continue to
extend our luxury bus lines, both domestic
and international, and rank among the
largest providers of transport services in
the Czech Republic and Slovakia.
Since 26 September 2011 we have been
changing the rail transportation market in
the Czech Republic, where the IC RegioJet
trains, connecting the Ostrava region with
Prague, have become a synonym to the
new quality of services on rail tracks. We
have extended our success also to include
Slovakia and since March 2012 our
regional trains have been running on the
Bratislava – Dunajská Streda – Komárno
route, where they attract thousands of
new customers every day. We keep our
position of the largest agency which offers
a wide range of linguistic, educational and
employment programs abroad. The sale
of tours and European city weekends also
has a permanently strong position in the
portfolio of our services and during the
year 2011 we became a key player in the
holiday travel market. Our success is due
to the top quality of services, which is a
priority for us in all what we do.
Radim Jančura
President
[email protected]
Vážení partneři,
pokračujeme v cestě za úspěchem
a oceněními. V roce 2011 jsme opět
upevnili náskok před konkurencí. Obrat
skupiny Student Agency poprvé
překročil 5 miliard, a podobně – jako
jsme v roce 2010 vstoupili nově do
segmentu prodeje dovolených a zájezdů
se značkou dovolena.cz, začali jsme
26. září provozovat pod značkou RegioJet
nejkomfortnější dálkové vlaky v České
republice.
luxusní domácí i zahraniční autobusové
linky a patříme mezi největší dopravce v
České republice i na Slovensku.
Od 26. září 2011 měníme trh železniční
dopravy v České republice, kde se vlaky
IC RegioJet spojující Ostravsko s Prahou
staly synonymem nové kvality služeb
na kolejích. Náš vlakový úspěch jsme
rozšířili už také na Slovensko a od března
2012 jezdí naše regionální vlaky na trase
Bratislava – Dunajská Streda –Komárno,
kde denně přilákaly tisíce nových
zákazníků.
Obrat celé skupiny za rok 2011 činil
rekordních 5,5 miliard Kč (5 miliard
přímé tržby z prodeje služeb spojených s
dopravou a cestováním).
Skupina STUDENT AGENCY si udržuje
pozici největšího prodejce letenek na
českém trhu a jednoho ze dvou největších
na trhu slovenském. Díky uživatelsky
příjemnému online rezervačnímu systému
získáváme každý rok tisíce nových
zákazníků. Neustále rozšiřujeme naše
Zachováváme si pozici největší agentury,
která nabízí široké spektrum jazykových,
studijních a pracovních programů
v zahraničí.
Stabilně silnou pozici v portfoliu našich
služe představuje také prodej zájezdů
a eurovíkendů a během roku 2011
jsme se stali klíčovým hráčem na trhu
dovolenkového cestování. Za úspěch
vděčíme nejvyšší kvalitě služeb, která je
pro nás prioritou ve všem, co děláme.
STUDENT AGENCY Group became
number one in flight tickets sales,
and the most popular coach transport
provider on the market.
history
STUDENT AGENCY has been operating
in the Czech Republic and Slovakia
since 1993. The company was founded
by Radim Jančura, who still remains
the sole owner of the whole group.
The rather unusual name ‚STUDENT
AGENCY‘ was created while he was
studying at the University of Technology
in Brno (1990–1994), the services
of the company were aimed primarily
at students. The company originally
started as an au pair agency, and
gradually other services have been
added to meet customers’ needs.
Children, young people, adults as well
as professionals can now choose from
language stays offering the study of
10 languages in over 30 countries.
Work experience programmes abroad,
primarily for young people, have also
become popular.
In 2002 the sister company ORBIX,
which focuses on corporate clients,
was established.
In 2009, we obtained a license to
operate rail transport in the Czech
Republic and RegioJet, our subsidiary,
entered the regular long-distance rail
transport market in the Czech Republic
and the Slovak Republic in the year
2011.
In 2010 we also entered the package
holidays market. Our unique web solution
of online sales of package holidays via
the website www.dovolena.cz brings
the people in the Czech Republic a new
opportunity to choose from the widest
range of package holidays for by far the
lowest prices on the market.
Every day our customers benefit
from our long experience and
take advantage of the high-quality
professional services we offer. We are
happy to know that both our clients and
business partners can rely on us.
Konsolidovaný obrat/
Consolidated turn-over
Awards/Ocenění:
The best coach line provider
in the Czech Republic
historie
Czech 100 best
3rd most
admired company
in the Czech Republic
2011
Voted one of the Czech Republic's top 100 brands
The best IATA agent
and the best coach
line provider
in the Czech Republic
Enterpreneur
of the year
by Ernst and Young
STUDENT AGENCY působí v České
republice a na Slovensku od roku 1993.
Společnost založil Radim Jančura,
který je dosud jediným vlastníkem
celé skupiny. Neobvyklé jméno
STUDENT AGENCY vzniklo v době, kdy
Radim Jančura studoval technickou
univerzitu (VUT Brno, 1990–1994);
služby společnosti měly být původně
určeny primárně studentům. Nejprve
šlo o agenturu zprostředkující au pair
pobyty, postupně se podle zájmu klientů
přidaly další služby.
Nyní si mohou děti, mládež, dospělí
i profesionálové vybírat z nabídky studia
deseti jazyků ve více než třiceti zemích.
Populární jsou také pracovní programy
určené především mladým lidem.
V roce 2002 byla založena sesterská
společnost ORBIX, která se zaměřuje na
firemní klientelu.
Technology Fast 50
Central Europe
Skupina STUDENT AGENCY se
stala jedničkou v prodeji letenek
240
6 000
200
5 000
160
4 000
120
3 000
80
2 000
40
1 000
0
milions EUR
0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
milions CZK
a nejoblíbenějším autobusovým
dopravcem na trhu.
V roce 2009 jsme získali licenci
k provozování železniční dopravy
v České republice a naše dceřiná
společnost RegioJet vstoupila v
roce 2011 na trh pravidelné dálkové
železniční dopravy v České republice
a na Slovensku.
V roce 2010 jsme také vstoupili na
trh se zájezdy a dovolenými. Unikátní
webové řešení online prodeje zájezdů
přes web www.dovolena.cz přináší
lidem v České republice možnost vybírat
z nejširší nabídky za bezkonkurenčně
nejnižší ceny na trhu.
Každý den těží naši klienti
z dlouhodobých zkušeností a využívají
naší nabídky kvalitních a profesionálních
služeb. Těší nás vědomí, že se na nás
mohou naši klienti i obchodní partneři
spolehnout.
In the future, Dovolena.cz has an
ambition to become a market leader
and provide the widest range of tours at
the best prices.
package holidays
www.dovolena.cz
Since 2010, STUDENT AGENCY has
been building its position in the tourism
market under the Dovolena.cz brand –
specialized in sale of tours and holidays.
Thanks to our partnership with dozens
of German and hundreds of Czech
travel agencies, STUDENT AGENCY
has become a key seller of tours in the
Czech market. During the first two years
of its existence, dovolena.cz has won
the second position in the internet tour
sale market. Dovolena.cz contributed
the most to the growth of the turnover
of the whole Student Agency group.
Customers can choose from up to 100
million tours, which are available online.
A great competitive advantage of
STUDENT AGENCY is its offer of
transport to selected airports using a
luxurious yellow bus for free or parking
cards for free.
Our sales team of experienced
specialists in package holidays
provides:
• sale of package holidays
• sale of last minute package holidays
• sale of skiing package holidays
• sale of European city breaks
• sale of pleasure cruises on luxurious
oceanic ships
• accommodation and car rental all
over the world
• visa service
STUDENT AGENCY brings the best
package holidays prices on the market;
it also cooperates with the travel
agencies in the area of marketing.
Během prvních dvou let své existence
se dovolena.cz vyšvihla nadruhou pozici
na trhu internetového prodeje zájezdů.
Právě dovolena.cz se nejvíce podílela
na růstu obratu celé skupiny Student
Agency.
zájezdy
www.dovolena.cz
Od roku 2010 buduje STUDENT
AGENCY svou pozici na trhu
cestovního ruchu pod značkou –
Dovolena.cz – zaměřenou na prodej
zájezdů a dovolených. Díky partnerství
s desítkami německých a stovkami
českých cestovních kanceláří se
STUDENT AGENCY stala klíčovým
prodejcem zájezdů na českém trhu.
Zákazníci si mohou vybrat až ze
100 milionů zájezdů, které jsou
k dispozici online.
Velkou konkurenční výhodou STUDENT
AGENCY je nabídka dopravy na vybraná
letiště luxusním žlutým autobusem
zdarma či poskytnutí parkovacích karet
zdarma.
Do budoucna má Dovolena.cz ambici
stát se lídrem na trhu a poskytovat
nejširší nabídku zájezdů za nejlepší
ceny.
Náš prodejní tým zkušených specialistů
na zájezdy zajišťuje:
•
•
•
•
•
prodej zájezdů
prodej last minute zájezdů
prodej lyžařských zájezdů
prodej eurovíkendů
prodej plaveb na luxusních
zámořských lodích
• pronájem ubytování a automobilů po
celém světě
• vízový servis
STUDENT AGENCY přináší nejvýhodnější
ceny zájezdů na trhu, spolupracuje
s cestovními kancelářemi také v oblasti
marketingu.
courses for juniors
• summer group courses
• individual stays
• closed groups (sightseeing and
educational packages)
Procentuální zastoupení jazyků/Languages studied by percentage:
84,1
7,1
language and
study programmes
abroad
family programmes
high schools
• state high schools
• private high schools
universities, community colleges
jazykové a
studijní programy
v zahraničí
Student Agency is the biggest
language travel agency in the Czech
Republic and Slovakia.
Student Agency je největší
jazykovou cestovní agenturou v České
a Slovenské republice.
We offer:
Nabízíme:
courses for adults
• all year round
• general language courses
• exam preparation
• vacation programmes
• packages for seniors
• teacher training
kurzy pro dospělé
• během celého roku
• kurzy obecného jazyka
• příprava na zkoušky
• prázdninové kurzy
• pobyty pro seniory
• příprava pro učitele
courses for executives
• general and business language
courses
• professional language courses
• one-to-one courses
• programmes for top management
• tailor- made courses for groups or
individuals
• home tuition in the teacher’s family
• language schools in Europe and
overseas
kurzy pro profesionály
• kurzy obecné i obchodní angličtiny
• kurzy s oborovou specializací
• privátní lekce
• manažerské kurzy
• kurzy šité na míru skupinám
i jednotlivcům
• výuka v rodině lektora
• jazykové školy v Evropě i v zámoří
Language courses clients‘
numbers/
Počty klientů na
jazykových kurzech:
school closed groups
individual clients
0
3,6
3
1,2
kurzy pro mládež
• letní skupinové kurzy
• individuální pobyty
• uzavřené skupinky (poznávací
a výukové zájezdy)
rodinné programy
rok na střední škole
• státní střední školy
• soukromé střední školy
univerzity, odborné vysoké školy
Placement of work stay
clients abroad:
Placement of au pair stay
clients abroad:
57,6 % USA
44 % USA
30,5 % Great Britain
12 % Great Britain
2,8% New Zealand
10,7 % Germany
2,4 % Canada
7,4 % Ireland
2,3 % Ireland
6,3 % Spain
1,9% Norway
6,3 % France
1,3 % Spain
work and au pair
programmes abroad
0,5 % Iceland
0,3 % Italy
0,1 % Portugal
5,6 % Austria
2,7 % Holland
2,5 % Italy
1,6 % Norway
0,9 % Finland
pracovní a au pair
programy
v zahraničí
0,4 % Belgium
Work Programmes
Our services:
Pracovní programy v zahraničí
Naše služby:
We arrange work experience in the USA,
Canada, New Zealand, Great Britain,
Ireland, Norway, Spain, Italy, and Portugal.
• carefully screened au pair
applications
• assistance in the matching process
• visa and transport arrangements
• pre-departure orientations
Zajišťujeme pracovní programy v USA,
Kanadě, na Novém Zélandu, ve Velké
Británii, Irsku, Norsku, Španělsku, Itálii
a Portugalsku.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
work & travel
summer camps
internships and practical trainings
farms
travel industry seasonal jobs
•
•
•
•
•
work & travel
letní tábory
stáže a praxe
pobyty na farmách
práce v oblasti cestovního ruchu
pečlivě prověřovaní kandidáti
asistence v průběhu umísťování
asistence při vyřizování dopravy
předodjezdové školení au pair
Umístění klientů pracovních pobytů
v zahraničí:
Umístění klientů aupair pobytů
v zahraničí:
Au Pair Programmes
Au pair programy
Student Agency is currently one of
the biggest au pair agency. We provide
au-pair stays in the USA, Great Britain,
Ireland, Germany, Austria, France,
The Netherlands, Belgium, Denmark,
Norway, Finland, Sweden, Italy, and
Spain.
Student Agency je jednou
z největších au pair agentur.
Zajišťujeme au pair pobyty v USA,
Velká Británii, Irsku, Německu,
Rakousku, Francii, Holandsku, Belgii,
Dánsku, Norsku, Finsku, Švédsku,
Itálii a Španělsku.
44 % USA
57,6 % USA
12 % Velká Británie
30,5 % Velká Británie
10,7 % Německo
2,8% Nový Zéland
7,4 % Irsko
2,4 % Kanada
6,3 % Španělsko
2,3 % Irsko
6,3 % Francie
1,9% Norsko
5,6 % Rakousko
1,3 % Španělsko
2,7 % Holandsko
0,5 % Island
0,3 % Itálie
0,1 % Portugalsko
2,5 % Itálie
1,6 % Norsko
0,9 % Finsko
0,4 % Belgie
• 24/7 service at the Prague Airport –
only agency with nonstop service at
the Prague Airport in CR/SR.
• service for travel agencies and NON
IATA agencies in the field of selling
and issuing of flight tickets
flight tickets
Student Agency is the biggest flight
tickets seller in the Czech Republic.
Every third flight ticket is sold in
STUDENT AGENCY & ORBIX. It is
a member of IATA and is the biggest
IATA agency in the Czech Republic.
Our team of qualified and experienced
sellers provides:
• flight tickets all over the world for
adults, students and young people
• online flight ticket sale on
www.studentagency.cz and
www.letenky.cz
• running of the www.kralovna.cz
portal – the biggest online flight
ticket seller in the Czech Republic
• low cost flight tickets online
• hotel accommodation worldwide
• car rental worldwide
• visa service
• travel insurance
• charter flights, “European city
breaks”, cruises worldwide etc.
Student Agency guarantees the most
favourable prices, we closely cooperate
with airline companies in the area of
marketing and special offers which are
provided exclusively for sale through
Student Agency.
Thus, clients can take advantage of
special flight tickets offers for the lowest
prices several times a year as well as
exceptional campaigns such as 2 flight
tickets for the price of one or a business
class ticket for the price of an economy
class ticket etc.
• nonstop servis 24 hodin denně na
letišti v Praze – jediná agentura
v ČR/SR
• servis pro cestovní kanceláře,
agentury a NON IATA agentury
v oblasti prodeje a vystavování
letenek
letenky
Student Agency je největším
prodejcem letenek v České republice, je
členem IATA a největší IATA agenturou
v České republice. Každá třetí letenka je
prodána u STUDENT AGENCY a ORBIX.
Tým vyškolených a zkušených prodejců
zajišťuje
• letenky pro dospělé, pro studenty
a mládež do celého světa
• online prodej letenek přes
www.studentagency.cz
a www.letenky.cz
• provoz portálu www.kralovna.cz –
největšího online prodeje letenek
v České republice
• letenky nízkonákladových
společností online
• pronájem hotelů po celém světě
• pronájem aut po celém světě
• vízový servis
• cestovní pojištění
• charterové lety, eurovíkendy, plavby
na zámořských lodích aj.
Student Agency garantuje
nejvýhodnější ceny letenek na trhu, úzce
spolupracuje s leteckými společnostmi
v oblasti marketingu a akčních
nabídek, které jsou poskytovány
výhradně při prodeji prostřednictvím
Student Agency.
Klienti tak mají několikrát ročně
k dispozici speciální nabídky letenek
za nejnižší ceny a mimořádné akce
typu dvě letenky za cenu jedné nebo
letenka v business třídě za cenu letenky
v ekonomické třídě a další.
to run on the most occupied line of ours,
Prague – Brno; other buses of this high
standard are employed on the lines
to Mnichov and Norimberk which are
operated in cooperation with German
DB Bahn and also on the line to Liberec
(in 2012).
coach lines
In the Czech Republic, STUDENT
AGENCY is nowadays a synonym to
luxury bus services. Its buses are known
as Student Agency express or “Yellow
Lines”.
Thanks to our above standard service,
we continuously improve the overall
quality of international and inland bus
transport. The continuous development
of our services is supported by
extensive communication with our
clients, by taking their suggestions and
comments into account and, above all,
by putting emphasis on maintaining the
high quality of the service.
We buy new buses to renew regularly
our vehicle fleet. In 2011, we extended
our fleet to include 20 new buses with
the absolutely new onboard Fun and
Relax system with individual screens at
every seat, providing comfort similar to
that on long-distance intercontinental
line airplanes. These buses have began
další autobusy tohto vysokého standardu
jsme nasadili na linky do Mnichova
a Norimberku, které provozujeme ve
spolupráci s německými drahami DB
Bahn a také na linku do Liberce (v roce
2012).
Thanks to low prices and services
offered during a journey (steward/
stewardess available throughout the
journey; coffee, cappuccino, chocolate
or tea; lending earphones for listening
to the radio and films; newspapers and
magazines; and WiFi) and also thanks to
our simple booking system the average
occupancy rate of a connection is
between 80–90 %.
Student Agency je v současné době
v České republice synonymem luxusní
autobusové dopravy.
Její autobusy jsou známé jako Student
Agency express nebo „žluté linky“.
• we offer services to 16 Czech towns
and 14 European countries
• we are the most popular and the
second biggest coach transport
provider in the Czech Republic
• in 2010, almost 5 million passengers
were transported by our luxury coach
lines
Díky nadstandardnímu servisu
neustále zvyšujeme celkovou úroveň
mezinárodní i vnitrostátní autobusové
dopravy. Neustálý vývoj našich služeb
je podporován rozsáhlou komunikací
s klienty, zohledněním jejich podnětů
i připomínek a především důrazem na
udržení vysoké kvality servisu. Nákupem
nových autobusů pravidelně obnovujeme
vozový park.
autobusové linky
V roce 2011 jsme naši flotilu rozšířili o 20
nových autobusů se zcela unikátním
systémem palubní zábavy Fun and Relax
s individuálními obrazovkami v každé
sedačce poskytující podobný komfort jako
letadla na dálkových mezikontinentálních
linkách. Tyto autobusy začaly jezdit na
naší nejvytíženější lince Praha – Brno,
• nabízíme luxusní dopravu do 16 měst
v České republice a 14 zemí v Evropě
• jsme nejpopulárnějším a druhým
největším autobusovým dopravcem
v České republice
• v roce 2010 jsme přepravili téměř
5 milionů cestujících
Vzhledem k nízkým cenám a službám
poskytovaným v průběhu cesty
(přítomnost stevardky/stevarda na palubě
po celou dobu jízdy, káva, cappuccino,
čokoláda nebo čaj, zapůjčení sluchátek
pro poslech hudby a zvuku k filmu, noviny
a časopisy, WiFi internet) a také zásluhou
jednoduchého rezervačního systému se
průměrná obsazenost spoje pohybuje
mezi 80–90 %.
thousands
6 000
Autobusová doprava – počet klientů/
Coach lines – number of clients
Central European Region. As the first
private, non-subsidized carrier, it has
entered the market of long-distance
railway transport. IC RegioJet trains
have been providing shuttle service
between Prague and Ostrava region. In
the beginning, they transported about
1,200 passengers a day.
railway services
In April 2009 our daughter company
RegioJet obtained the licence for rail
transport operating. Later in the same
year it obtained the safety certificate –
the so called rail system operator‘s
safety certificate- and so became a fullyfledged rail transport operator.
On September 26, 2011 RegioJet
changed the railway transport history
in Czech Republic as well as the
A year later, in September 2012, we run
according to timetable with all 18 trains
of our fleet, connecting the Ostrava
region with Prague. Every day, they
yellow trains are chosen by more than
3,500 passengers and the number is
growing. We project it to cross 4,000
daily passengers by the end of the year.
So in mere 12 months of operation, we
have tripled the number of passengers.
The IC RegioJet trains have kept high
level of popularity, they earned due to
the totally new conception of service
provided at Czech railways. A year
after getting into operation, the total
accumulated number of clients who
took advantage of our services, reached
1 million.
In the end of 2011, RegioJet won
a tender to operate regional train
services at Southern Slovakia region,
namely Bratislava – Dunajská Streda
– Komárno route. What has been an
issue for the ordering party in the Czech
Republic, turned out to be the optimal
way for the Slovakian government. They
announced open competition tendering
a train operation at the route.
26. září 2011 změnil RegioJet historii
železniční dopravy v České republice a
ve střední Evropě. Jako první soukromý
nedotovaný dopravce vstoupil na trh
železniční dálkové dopravy a vlaky IC
RegioJet začaly několikrát denně jezdit
mezi Prahou a Ostravskem. Nejprve
přepravovaly denně přibližně 1200
cestujících.
železniční doprava
Naše dceřiná společnost RegioJet
získala v dubnu 2009 licenci na
provozování drážní dopravy. V druhé
polovině roku získala bezpečnostní
certifikát – osvědčení dopravce –
a stala se tak plnohodnotným
provozovatelem železniční dopravy.
Rok poté, v září 2012 jezdíme podle
jízdního řádu s plným počtem 18 vlaků
spojujících Ostravsko s Prahou. Každý
den si žluté vlaky vybírá již více než
3500 cestujících a jejich počet ještě
letos překročí 4000 denně.
Za 12 měsíců provozu jsme tak
ztrojnásobili počty našich cestujících
a vlaky IC RegioJet si udržely svou
vysokou popularitu, kterou si vydobyly
díky zcela novému pojetí služeb na
české železnici. Rok od zahájení provozu
činil celkový počet zákazníků, kteří
využili našich služeb přibližně 1 milion.
V závěru roku 2011 zvítězil
RegioJet ve výběrovém řízení na
provozování regionálních vlaků na
jižním Slovensku na trase Bratislava
– Dunajská Streda – Komárno.
To, co byl problém pro objednatele
v České republice se ukázalo jako
optimální cesta pro slovenskou vládu.
Vyhlásili výběrové řízení na provoz vlaků
na této trase a během roku od podpisu
smlouvy získali zcela novou kvalitu
dopravy na této regionální trati, moderní
vozidla a úsporu na každý vlakový
kilometr.
Within a year from the contract signing,
they got totally new, higher level of
quality of transport on this regional
railway line, modern carriages as well as
saving in every kilometer-train.
On March 4, 2012, modern train
units-Talent, set out in the RegioJet
color, went at the Bratislava – Komárno
route and immediately attracted
roughly twofold number of passengers
compared to a number of former carrier
passengers at the route.
RegioJet operating in the Southern
Slovakia region has become a textbook
example of how a transparent placing
of open competition in public transport
should look like.
RegioJet has also become a seller of
international tickets of DB Bahn system
for the territory of Czech Republic and
Slovakia.
The dealership cooperation between DB
Bahn, RegioJet and Student Agency
Group had been further deepened as
DB Expressbus , a bus service cooperation started back in December
2011, connecting Prague with
Nuremberg and Munich a number times
a day. In part of these links a Student
Agency’s fleet of Fun and Relax, a topclass bus, is operated, however under
DB flag.
Back in spring 2012, DB Bahn
subsequently stated, it would discuss
a joint operation of long-distance trains
EuroCity on Prague-Berlin-Hamburg
route, exclusively with RegioJet.
RegioJet and DB Bahn jointly bring a
higher level of service quality to this
European critical international route.
This is also why RegioJet strengthens
its position at the international railway
transport field and just recently became
a member of International Union of
Railways UIC.
4. března 2012 vyjely moderní jednotky
Talent v barvách RegioJet na trasu
mezi Bratislavou a Komárnem a
obratem přitáhly na železnici přibližně
dvojnásobně větší počet cestujících
než na té stejné trase vozil předchozí
dopravce.
zahájily společný provoz autobusových
linek DB Expressbus spojujících
několikrát denně Prahu s Norimberkem
a Mnichovem. Na části spojů těchto
linek jezdí špičkové autobusy Fun and
Relax z flotily Student Agency nicméně
v barvách DB.
Působení RegioJetu na jižním Slovensku
se stalo čítankovým příkladem toho,
jak má vypadat transparentní zadání
zakázek ve veřejné dopravě.
DB Bahn následně na jaře 2012
oznámily, že budou jednat exkluzivně
se společností RegioJet o společném
provozování dálkových vlaků EuroCity na
trase Praha – Berlín – Hamburk.
RegioJet je v České republice
a na Slovensku také prodejcem
mezinárodnch jízdenek ze systému
DB Bahn. Spolupráci s DB Bahn
RegioJet a skupina Student Agency
dále prohloubily, když v prosinci 2011
RegioJet a DB Bahn společně přinesou
novou kvalitu služeb i na tuto klíčovou
evropskou mezinárodní linku.
I proto RegioJet posiluje svou pozici na
mezinárodním poli železniční dopravy
a aktuálně vstoupil například do
mezinárodní železniční unie UIC.
requirements of big companies as well
as small and medium ones and their
employees.
Orbix
ORBIX, s.r.o. was founded in 2002 as a
sister company of Student Agency,
the professionalism and proficiency
of which have been built upon. Orbix
provides full travel service mainly for
corporate clients. Due to individual
approach and wide range of services,
Orbix is able to meet the high
To make the business trip planning
easier for the customers, Orbix
has developed a unique SkyPro
programme, which provides easier and
more effective overview of bookings
and flight tickets. It also facilitates the
communication between the travel
agency and the client and thanks to
its clear format it makes it possible
to follow business trip expenses
effectively.
ORBIX is the biggest Czech company
specializing in corporate clients. Since
its foundation it has built the image of
as a confident company that puts the
clients’ needs and satisfaction first.
Orbix and Student Agency make the
strongest team in the travel services
market in the Czech Republic due to
the wide portfolio of services.
vysokým nárokům velkých společností,
ale také uspokojit potřeby středních
a malých podniků i jejich zaměstnanců.
Orbix
Společnost ORBIX, s. r. o., vznikla v roce
2002 jako sesterská společnost
STUDENT AGENCY, na jejíž zkušenosti
plně navazuje. Orbix poskytuje
komplexní zajištění cestovních služeb
zejména pro firemní klientelu. Díky
individuálnímu přístupu a širokému
spektru služeb dokáže Orbix vyhovět
Pro usnadnění organizace obchodních
cest vyvinul Orbix pro své firemní
klienty program SkyPro, který slouží
k jednodušší a efektivnější evidenci
rezervací a letenek. Program napomáhá
komunikaci mezi cestovní agenturou
a klientem a díky své přehlednosti
umožňuje jednoduše sledovat náklady
na služební cesty.
ORBIX je největší českou společností
specializovanou na korporátní
zákazníky. Od doby svého založení
se vyprofiloval do role sebevědomé
společnosti, která klade na první
místo zájmy a spokojenost klienta.
Díky širokému portfoliu služeb tvoří
se Student Agency nejsilnější tým
na trhu cestovních služeb v České
republice.
Dům pánů z Lipé
center
The House of the Lords of Lipá
(Dům pánů z Lipé, DPL) centre is
a renaissance palace in the centre
of Brno and it belongs among the
more recent STUDENT AGENCY group
projects.
STUDENT AGENCY runs a cultural and
information centre in the arcade of
the house. Its aim is to inform local
inhabitants as well as tourists about
cultural events, historical monuments,
transport and accommodation in the
city of Brno and in South Moravia.
In the information centre there is also
an advanced sale of tickets for various
cultural events and Student Agency
express tickets.
First records about DPL come from
1340. The house was owned by some
of the most influential lords of Moravia
until 1930. One of them was JeanLouis Raduit de Souches, Brno town
commander who became famous due
to a battle with Swedes during the Thirty
Years’ war. Under his commandment
Brno garrison of 1500 men out of
which only one third were real soldiers
accomplished what seems impossible.
The garisson defended the town against
28 000 men of general Torstenson
during a four-month siege in 1645. The
enemies' losses were so crucial that
this event changed the progress of the
war. After this tremendeus success his
carrier rose fast. In 1646 he became a
major general, bought the House of the
Lords of Lipá in the same year and used
it till his death in 1682.
The majority of the owners made
building or architectural modifications
due to which the house has become
a unique historical monument. From
1913 the house had administrative
function. It was severely damaged by air
raid in 1944 and wasn’t restored until
2000–2001. The grand opening took
place on November 15, 2001.
Within the framework of the cultural
and social heritage of the house
Student Agency would like to bring
life into this attractive and valuable
building particularly by organizing
cultural and social events.
Dům pánů z Lipé,
náměstí Svobody 17, Brno, www.dpl.cz
Dům pánů z Lipé
Centrum Dům pánů z Lipé (DPL) je
renesanční palác ve středu Brna.
Patří k novějším projektům skupiny
STUDENT AGENCY.
V pasáži objektu provozuje
STUDENT AGENCY kulturní a informační
centrum, jehož cílem je informovat
místní i turisty o kulturních akcích,
historických památkách, dopravních
a ubytovacích možnostech v Brně a na
jižní Moravě.
V informačním centru nechybí předprodej
lístků na různé kulturní akce a prodej
jízdenek Student Agency express.
První zmínky o DPL pocházejí z roku
1340. Od té doby až do roku 1930
se jako jeho majitelé střídali jedni
z nejvlivnějších pánů na Moravě.
Patřil k nim i velitel obránců města
Brna Jean-Louis Raduit de Souches,
který se proslavil v boji proti Švédům
ve třicetileté válce. Pod jeho velením
dokázala brněnská posádka čítající
pouhých 1 500 mužů, z čehož skuteční
vojáci představovali jen jednu třetinu,
zdánlivě nemožné. V roce 1645 udržela
posádka po dobu téměř čtyřměsíčního
obléhání město proti 28 000 mužů
generála Torstensona. Ztráty nepřátel
byly tak velké, že došlo ke zvratu celé
války. Po tomto obrovském úspěchu
kariéra vojevůdce de Souches
strmě stoupala. V roce 1646 se stal
generálmajorem, ve stejném roce koupil
Dům pánů z Lipé a užíval ho až do své
smrti v roce 1682.
Většina majitelů provedla stavební či
architektonické úpravy, a tak vznikla
unikátní historická památka.
Od roku 1913 byl dům využíván ke
správním účelům. Leteckými nálety
v roce 1944 a při osvobozeneckých
bojích byl vážně poškozen, důstojné
rekonstrukce se dočkal až v letech
2000–2001. Slavnostní otevření
proběhlo 15. 11. 2001.
V rámci kulturně-společenského odkazu
DPL by Student Agency ráda do
těchto bezesporu velmi atraktivních
a historicky hodnotných prostor vnesla
život, a to především pořádáním
kulturních a společenských akcí.
Dům pánů z Lipé,
náměstí Svobody 17, Brno, www.dpl.cz
contacts
STUDENT AGENCY, s. r. o.
Centrála/Central office
Dům pánů z Lipé, náměstí Svobody 17, Brno 602 00,
Czech Republic
tel.: +420 542 424 242, fax: +420 542 424 240
infolinka/toll free: 800 100 300
[email protected]
www.studentagency.cz
Pobočky/Offices:
Praha, Liberec, Plzeň, Karlovy Vary, České Budějovice, Hradec
Králové, Olomouc, Ostrava, Zlín, Pardubice, Bratislava, Košice,
Banská Bystrica
RegioJet a. s.
Dům pánů z Lipé, náměstí Svobody 17, Brno 602 00, Czech
Republic
tel.: +420 542 424 242, fax: +420 539 000 910
[email protected]
www.regiojet.cz
Orbix, s.r.o.
Ječná 39, Praha 120 00, Czech Republic
tel.: +420 221 592 159, fax: +420 221 592 155
[email protected]
www.orbix.cz
Dům pánů z Lipé
náměstí Svobody 17, Brno 602 00, Czech Republic
tel.: +420 542 541 542, fax: +420 542 541 541
[email protected]
www.dpl.cz
Download

company profile firemní profil