CENÍK 2013
Platný od 15. května 2013
Naši smluvní partneři:
Všeobecné obchodní podmínky
Ceny, dodací a platební podmínky
Ceny v ceníku jsou uvedeny bez DPH včetně dopravy na jakékoli místo v ČR (bez omezení).
Na ceníkové ceny poskytujeme slevy ve výši dané uzavřenou smlouvou, přesto Vám při cenových kalkulacích
na ucelené akce doporučujeme zaslat poptávku (E-mail: [email protected], fax: 483 359 060), kterou
oceníme, prověříme možnost poskytnutí mimořádné slevy (vázané na danou akci) a zašleme zpět.
V případě výrazné změny cen surovin nebo výkyvu směnného kurzu koruny k euru si vyhrazujeme právo
upravit katalogové ceny výrobků.
Splatnost faktur je 14 dní ode dne vystavení faktury, pokud není smluvně stanoveno jinak.
Dodací lhůty, převzetí zboží
U každé položky v ceníku je uvedena skladová dostupnost – sloupec SD. Symboly v tomto sloupci značí následující:
S
O
Z
– zboží standardně skladem v ČR = dodání do 24 hodin od objednání*
– zboží standardně skladem ve výrobním závodu +GF+ ve Švýcarsku = dodání 7 - 14 dnů**
– zboží na objednávku = dodací lhůta 3-6 týdnů (dle typu výrobku)
*
**
Při objednání do 12:00 hodin obdržíte zboží následující den, při objednání po 12:00 zboží obdržíte se zpožděním 1 pracovního dne.
Nakládky ve Švýcarsku 2x týdně (úterý, čtvrtek). Uzávěrky objednávek pro příští nakládku jsou pondělí/středa mezi 8-9 hod.
Uvedené dodací lhůty jsou orientační. V případě odchylky Vás po obdržení objednávky budeme kontaktovat.
Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem ([email protected]) nebo
telefonicky, nejpozději však do 2 pracovních dnů ode dne dodání. Doporučujeme překontrolovat dodané zboží
neprodleně po jeho obdržení. V případě poškození přepravního obalu sepište reklamační protokol s dopravcem
a informujte nás.
Balení
Většina zboží je zabalena v plastovém sáčku a kartonové krabici. V ceníku ve sloupci „Balení ks“ je uvedeno
množství v krabici/plastovém sáčku.
Při objednání většího množství výrobků doporučujeme upravit počty objednaných kusů dle počtu kusů v krabici –
viz sloupec „Balení ks“ (není však nezbytné). Urychlíte tak vyskladnění zboží.
Možnost vrácení zboží
Vrácení nepoškozeného zboží v originálním neporušeném obalu je možné po předchozí dohodě pouze u položek
se skladovou dostupností S a O – max.1 rok od data zakoupení. Při vrácení bude odečten manipulační poplatek
ve výši 25% z fakturované ceny.
Certifikace
Pro vládou stanovené výrobky dle zákona č.22/1997 Sb. a příslušného nařízení vlády (č.163/2002 Sb.) má
TITAN METALPLAST s.r.o. vypracováno „Prohlášení o shodě“. Pro výrobky, které přicházejí do styku s pitnou
vodou bylo v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb.,par.5, provedeno jako součást certifikačního řízení hodnocení
výluhu materiálu výše uvedených výrobků dle vyhlášky MZd č. 409 /2005 Sb. s vyhovujícím výsledkem.
Obchodní zastoupení GEORG FISCHER +GF+ pro Českou republiku:
TITAN - METALPLAST s.r.o.
Belgická 4861 - areál bývalého LIAZu, 466 05 Jablonec nad Nisou
Telefony:
483 359 061-2, 777 300 683, 733 537 434 (Objednávky a informace o dodávkách)
483 359 063, -067, -069
(Obchodně – technické informace)
Fax
: 483 359 060
e-mail
[email protected]
internet
http://www.titan-metalplast.cz
Tiskové chyby vyhrazeny
TITAN - METALPLAST s.r.o.
TVAROVKY NA TUPO
ELEKTROTVAROVKY
CENÍK 2013
NOVINKY
NÁŘADÍ
Snížení cen vybraných položek elektrotvarovek a tvarovek na tupo
Snížení cen vybraných položek tvarovek WAGA M/J Plus
Rozšíření rozměrové řady elektrotvarovek sedlových - “TOPLOAD”
13
WAGA M/J Plus - nová hygienická víčka tvarovek
63
WAGA PLAST/JOINT - nově certifikováno na plyn
68
5
Zemní přechodky PE/Ocel
20
Kohouty BTR / POLYVALVE
21
PE Hydranty
22
Tvarovky pro svařování na tupo z PE 100
24
Otočné příruby PP
40
Těsnění
42
Nářadí, těsnící materiály
45
iJOINT (náhrada POLYFAST, AN)
52
WAGA®
61
TITAN - METALPLAST s.r.o.
WAGA
Elektrotvarovky ELGEF® Plus PE 100
iJOINT
OBSAH
3
ELEKTROTVAROVKY
CENÍK 2013
Technické informace a parametry elektrotvarovek a tvarovek na tupo z PE 100
Elektrotvarovky systému ELGEF Plus jsou vyráběny z PE 100 (granulát Solvay Eltex TUB 121) v tlakové řadě SDR
11, případně SDR 17 (elektrospojky), v rozměrech od d 20 do d 630 mm dle typu výrobku. Tvarovky pro svařování
na tupo jsou vyráběny z PE 100 (granulát Solvay Eltex TUB 121) v tlakových řadách SDR 11 a SDR 17 v rozměrech
od d 20 do 630 mm dle typu výrobku. Tvarovky jsou určeny pro venkovní tlakové rozvody topných plynů a pitné
vody z PE, lze je použít i v dalších potrubních rozvodech, jako je např. tlaková kanalizace, průmyslové rozvody (dle
chemické, tlakové a teplotní odolnosti).
Výrobce je držitelem certifikátu ISO 9001/2000 / ISO 14001/2004.
Elektrotvarovky jsou opatřeny konektory o průměru 4 mm pro připojení elektrosvařovací řídící jednotky, indikátorem toku taveniny (kontrolní výronek) na každé svařovací zóně a integrovaným držákem do d 63 mm včetně.
Jsou konstrukčně provedeny tak, aby nedocházelo ke styku odporového drátu s dopravovaným médiem a bylo
znemožněno poškození vinutí při sesazování s trubkami (týká se zejména vinutých a oválných trubek). Zvolený
materiál a konstrukce elektrotvarovek zajišťuje 100% kvalitu spoje i po opakovaném svařování (např. po výpadku
síťového napětí během prvního svařování). Svařitelnost je zaručena s trubkami z PE 80, PE 100 za předpokladu, že
index toku taveniny materiálu trubek je v rozmezí 0,2 až 1,4 g/10 min.
Záruka na dodávané výrobky je 24 měsíců ode dne prodeje. Přitom skladovatelnost elektrotvarovek a tvarovek na
tupo je 10 let od data výroby (viz údaj na každém kusu) za podmínky skladování v původním obalu (plastový sáček,
kartonová krabice), v suchu a při teplotách nad 5°C. Pro uznání záruky je třeba dodržet pracovní postup, který je
obsažen v „Návodu k montáži elektrotvarovek“, který Vám na požádání zašleme, popř. je k dispozici ke stažení
na našich internetových stránkách www.titan-metalplast.cz.
4
TITAN - METALPLAST s.r.o.
ELEKTROTVAROVKY
CENÍK 2013
Elektrotvarovky
ELGEF® Plus
TITAN - METALPLAST s.r.o.
5
ELEKTROTVAROVKY
CENÍK 2013
ELGEF® Plus
10 bar plyn / 16 bar voda
Elektrospojka
PE 100
SDR 11
odstranitelný středový doraz do d 160 mm, integrovaný držák do d 63 mm
Název
PF 1
PE 100
Elektrospojka SDR 11
Elektrospojka SDR 11
Elektrospojka SDR 11
Elektrospojka SDR 11
Elektrospojka SDR 11
Elektrospojka SDR 11
Elektrospojka SDR 11
Elektrospojka SDR 11
Elektrospojka SDR 11
Elektrospojka SDR 11
Elektrospojka SDR 11
SD
Obj. číslo
Cena Kč/ks
d 20
d 25
d 32
d 40
d 50
d 63
d 75
d 90
d 110
d 125
d 140
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
753-911-606
753-911-607
753-911-608
753-911-609
753-911-610
753-911-611
753-911-612
753-911-613
753-911-614
753-911-615
753-911-616
SDR 17
85,00
83,00
86,00
94,00
143,00
151,00
251,00
274,00
340,00
418,00
551,00
Balení ks
50
50
50
50
30
24
12
10
5
5
5
5 bar plyn / 10 bar voda
Název
PF 1
Rozměr
Elektrospojka SDR 17
Elektrospojka SDR 17
Elektrospojka SDR 17
Elektrospojka SDR 17
Elektrospojka SDR 17
Elektrospojka SDR 17
Elektrospojka SDR 17
Elektrospojka SDR 17
Elektrospojka SDR 17
Elektrospojka SDR 17
Elektrospojka SDR 17
Elektrospojka SDR 17
Elektrospojka SDR 17
Rozměr
SD
Obj. číslo
Cena Kč/ks
Balení ks
d 160
d 180
d 200
d 225
d 250
d 280
d 315
d 355
d 400
d 450
d 500
d 560*
d 630*
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
O
O
753-911-817
753-911-818
753-911-819
753-911-820
753-911-821
753-911-822
753-911-823
753-911-824
753-911-825
753-911-826
753-911-827
753-911-828
753-911-829
513,00
842,00
1 026,00
1 070,00
1 866,00
2 366,00
2 429,00
4 950,00
5 561,00
7 767,00
11 054,00
23 908,00
28 691,00
6
6
4
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
* Dvě oddělené svařovací zóny
Elektrospojky SDR 17 větší než d 630 - na poptávku
PE 100
SDR 11
10 bar plyn / 16 bar voda
Název
PF 1
Elektrospojka SDR 11
Elektrospojka SDR 11
Elektrospojka SDR 11
Elektrospojka SDR 11
Elektrospojka SDR 11
Elektrospojka SDR 11
Elektrospojka SDR 11
Elektrospojka SDR 11
Elektrospojka SDR 11
Rozměr
SD
Obj. číslo
Cena Kč/ks
Balení ks
d 160
d 180
d 200
d 225
d 250
d 280
d 315
d 355
d 400
S
S
S
S
S
S
S
S
S
753-911-617
753-911-618
753-911-619
753-911-620
753-911-621
753-911-622
753-911-623
753-911-624
753-911-625
628,00
1 174,00
1 359,00
1 369,00
2 716,00
3 801,00
3 526,00
6 975,00
8 636,00
6
5
4
3
2
1
1
1
1
Na poptávku lze dodat také elektrospojky SDR 11 v dimenzi d 450 - d 900
Na poptávku lze dodat také elektrospojky SDR 26 v dimenzi d 450 - d 1200
6
TITAN - METALPLAST s.r.o.
ELGEF® Plus
10 bar plyn / 16 bar voda
Elektrovíčko
PE 100
SDR 11
integrovaný držák do d 63 mm
Název
Rozměr
SD
Obj. číslo
Cena Kč/ks
Balení ks
Elektrovíčko
Elektrovíčko
Elektrovíčko
Elektrovíčko
Elektrovíčko
Elektrovíčko
d 20
d 25
d 32
d 40
d 50
d 63
S
S
S
S
S
S
753-961-606
753-961-607
753-961-608
753-961-609
753-961-610
753-961-611
218,00
148,00
153,00
188,00
252,00
293,00
50
50
50
50
10
10
Elektrovíčko
Elektrovíčko
Elektrovíčko
Elektrovíčko
d 160
d 200
d 225
d 250
O
O
O
O
753-961-617
753-961-619
753-961-620
753-961-621
2 293,00
4 392,00
5 329,00
6 980,00
2
2
4
1
PF 1
ELGEF® Plus
10 bar plyn / 16 bar voda
Elektrovíčko, KIT
PE 100
SDR 11
integrovaný držák do d 63 mm
Název
PF 1
Elektrovíčko kit
Elektrovíčko kit
Elektrovíčko kit
Elektrovíčko kit
Elektrovíčko kit
Elektrovíčko kit
Elektrovíčko kit
Elektrovíčko kit
Elektrovíčko kit
Rozměr
SD
Obj. číslo
Cena Kč/ks
Balení ks
d 75
d 90
d 110
d 125
d 140
d 160
d 180
d 200
d 225
S
S
S
S
S
S
S
S
S
753-961-712
753-961-713
753-961-714
753-961-715
753-961-716
753-961-717
753-961-718
753-961-719
753-961-720
625,00
633,00
776,00
946,00
1 382,00
1 279,00
2 380,00
2 865,00
2 987,00
6
5
3
3
1
1
1
1
1
ELGEF® Plus
10 bar plyn / 16 bar voda
Elektroredukce
PE 100
SDR 11
integrovaný držák do d 63 mm
Název
PF 1
Rozměr
SD
Obj. číslo
Cena Kč/ks
Balení ks
Elektroredukce
Elektroredukce
Elektroredukce
Elektroredukce
Elektroredukce
Elektroredukce
Elektroredukce
Elektroredukce
Elektroredukce
Elektroredukce
Elektroredukce
d 25-20
d 32-20
d 32-25
d 40-20
d 40-25
d 40-32
d 50-32
d 50-40
d 63-32
d 63-40
d 63-50
O
S
S
O
O
S
S
S
S
S
S
753-901-639
753-901-640
753-901-641
753-901-644
753-901-645
753-901-646
753-901-651
753-901-652
753-901-656
753-901-657
753-901-658
223,00
223,00
132,00
288,00
212,00
161,00
202,00
198,00
261,00
261,00
261,00
20
20
20
20
20
20
10
15
10
10
10
Elektroredukce
Elektroredukce
Elektroredukce
Elektroredukce
Elektroredukce
d 90-63
d 110-90
d 125-90
d 160-110
d 180-125
S
S
S
S
O
753-901-831
753-901-833
753-901-836
753-901-834
753-901-835
403,00
663,00
790,00
1 177,00
2 317,00
30
16
12
5
4
Elektroredukce
Elektroredukce
Elektroredukce
Elektroredukce
d 200-160*
d 225-160*
d 250-160*
d 250-200*
O
O
O
O
753-901-837
753-901-838
753-901-840
753-901-841
6 192,00
7 608,00
9 200,00
9 200,00
1
1
2
2
* Dvě oddělené svařovací zóny
TITAN - METALPLAST s.r.o.
7
ELEKTROTVAROVKY
CENÍK 2013
ELEKTROTVAROVKY
CENÍK 2013
ELGEF® Plus
10 bar plyn / 16 bar voda
Elektrokoleno 90°
PE 100
SDR 11
integrovaný držák do d 63 mm
Název
PF 1
Rozměr
SD
Obj. číslo
Elektrokoleno 90°
Elektrokoleno 90°
Elektrokoleno 90°
Elektrokoleno 90°
Elektrokoleno 90°
Elektrokoleno 90°
d 20
d 25
d 32
d 40
d 50
d 63
O
S
S
S
S
S
753-101-606
753-101-607
753-101-608
753-101-609
753-101-610
753-101-611
314,00
235,00
222,00
264,00
327,00
373,00
10
10
10
10
10
10
Elektrokoleno 90°
Elektrokoleno 90°
Elektrokoleno 90°
Elektrokoleno 90°
Elektrokoleno 90°
Elektrokoleno 90°
d 75
d 90
d 110
d 125
d 160
d 180
S
S
S
S
S
O
753-101-612
753-101-813
753-101-814
753-101-815
753-101-817
753-101-818
706,00
668,00
980,00
1 332,00
2 666,00
3 853,00
33
15
8
5
4
3
Elektrokoleno 90°
Elektrokoleno 90°
Elektrokoleno 90°
d 200*
d 225*
d 250*
O
S
O
753-101-819
753-101-820
753-101-821
6 642,00
7 078,00
12 137,00
1
1
1
Balení ks
* Dvě oddělené svařovací zóny
ELGEF® Plus
10 bar plyn / 16 bar voda
Elektrokoleno 45°
PE 100
Cena Kč/ks
SDR 11
integrovaný držák do d 63 mm
Název
PF 1
Rozměr
SD
Obj. číslo
Elektrokoleno 45°
Elektrokoleno 45°
Elektrokoleno 45°
Elektrokoleno 45°
d 32
d 40
d 50
d 63
S
S
S
S
753-151-608
753-151-609
753-151-610
753-151-611
236,00
264,00
327,00
375,00
20
10
10
10
Elektrokoleno 45°
Elektrokoleno 45°
Elektrokoleno 45°
Elektrokoleno 45°
Elektrokoleno 45°
Elektrokoleno 45°
d 75
d 90
d 110
d 125
d 160
d 180
S
S
S
S
S
O
753-151-612
753-151-813
753-151-814
753-151-815
753-151-817
753-151-818
706,00
673,00
980,00
1 343,00
2 666,00
3 853,00
40
20
12
6
5
4
Elektrokoleno 45°
Elektrokoleno 45°
Elektrokoleno 45°
d 200*
d 225*
d 250*
O
S
O
753-151-819
753-151-820
753-151-821
6 642,00
7 078,00
12 137,00
1
1
1
Balení ks
* Dvě oddělené svařovací zóny
ELGEF® Plus
10 bar plyn / 16 bar voda
Elektro T-kus
PE 100
Cena Kč/ks
SDR 11
integrovaný držák do d 63 mm
Název
PF 1
8
Rozměr
SD
Obj. číslo
Elektro T-kus, rovnoramenný
Elektro T-kus, rovnoramenný
Elektro T-kus, rovnoramenný
Elektro T-kus, rovnoramenný
Elektro T-kus, rovnoramenný
Elektro T-kus, rovnoramenný
d 20
d 25
d 32
d 40
d 50
d 63
O
S
S
S
S
S
753-211-606
753-211-607
753-211-608
753-211-609
753-211-610
753-211-611
Cena Kč/ks
342,00
236,00
235,00
262,00
347,00
380,00
Balení ks
10
10
10
10
5
5
Elektro T-kus, rovnoramenný
Elektro T-kus, rovnoramenný
Elektro T-kus, rovnoramenný
Elektro T-kus, rovnoramenný
Elektro T-kus, rovnoramenný
Elektro T-kus, rovnoramenný
d 75
d 90
d 110
d 125
d 160
d 180
S
S
S
S
S
O
753-211-612
753-201-813
753-201-814
753-201-815
753-201-817
753-201-818
784,00
664,00
1 052,00
1 337,00
2 432,00
5 257,00
26
10
6
4
3
2
Elektro T-kus, rovnoramenný
Elektro T-kus, rovnoramenný
Elektro T-kus, rovnoramenný
d 200*
d 225*
d 250*
O
S
O
753-201-819
753-201-820
753-201-821
7 608,00
8 314,00
12 650,00
1
1
1
* Dvě oddělené svařovací zóny
TITAN - METALPLAST s.r.o.
ELGEF® Plus
10 bar plyn / 16 bar voda
Elektro T-kus , KIT
PE 100
SDR 11
integrovaný držák do d 63 mm
Název
PF 1
Elektro T-kus, rovnoramenný, kit
Elektro T-kus, rovnoramenný, kit
Elektro T-kus, rovnoramenný, kit
Elektro T-kus, rovnoramenný, kit
Elektro T-kus, rovnoramenný, kit
Elektro T-kus, rovnoramenný, kit
Elektro T-kus, rovnoramenný, kit
Elektro T-kus, rovnoramenný, kit
Elektro T-kus, rovnoramenný, kit
Elektro T-kus, rovnoramenný, kit
Elektro T-kus, rovnoramenný, kit
Rozměr
SD
Obj. číslo
Cena Kč/ks
Balení ks
d 20
d 25
d 32
d 40
d 50
d 63
d 90
d 110
d 125
d 160
d 180
O
S
S
S
S
S
S
S
S
S
O
753-201-606
753-201-607
753-201-608
753-201-609
753-201-610
753-201-611
753-201-613
753-201-614
753-201-615
753-201-617
753-201-618
427,00
319,00
321,00
356,00
491,00
531,00
939,00
1 392,00
1 755,00
3 060,00
6 431,00
6
6
6
6
4
4
3
2
1
1
1
ELGEF® Plus
10 bar plyn / 16 bar voda
Elektrotvarovka sedlová - navrtávací T-kus odbočkový
PE 100
SDR 11
včetně spodního třmenu, řezáku a víčka, těsněného „o“ kroužkem; prodloužené výstupní hrdlo
Název
Navrt. T-kus odbočkový /monoblok/
Navrt. T-kus odbočkový /monoblok/
Navrt. T-kus odbočkový /monoblok/
Navrt. T-kus odbočkový /monoblok/
PF 1
PF 1
PF 1
Navrt. T-kus odbočkový /monoblok/ +
Navrt. T-kus odbočkový - otočný vývod 360°
Navrt. T-kus odbočkový /monoblok/ +
Navrt. T-kus odbočkový - otočný vývod 360°
Navrt. T-kus odbočkový - otočný vývod 360°
Navrt. T-kus odbočkový - otočný vývod 360°
Navrt. T-kus odbočkový - otočný vývod 360°
Navrt. T-kus odbočkový - otočný vývod 360°
Navrt. T-kus odbočkový - otočný vývod 360°
Navrt. T-kus odbočkový - otočný vývod 360°
Navrt. T-kus odbočkový /monoblok/ +
Navrt. T-kus odbočkový - otočný vývod 360°
Navrt. T-kus odbočkový /monoblok/ +
Navrt. T-kus odbočkový - otočný vývod 360°
Navrt. T-kus odbočkový - otočný vývod 360°
Navrt. T-kus odbočkový /monoblok/ +
Navrt. T-kus odbočkový - otočný vývod 360°
Navrt. T-kus odbočkový /monoblok/ +
Navrt. T-kus odbočkový - otočný vývod 360°
Navrt. T-kus odbočkový /monoblok/ +
Navrt. T-kus odbočkový - otočný vývod 360°
Navrt. T-kus odbočkový - otočný vývod 360°
Navrt. T-kus odbočkový /monoblok/ +
Navrt. T-kus odbočkový - otočný vývod 360°
Navrt. T-kus odbočkový /monoblok/ +
Navrt. T-kus odbočkový - otočný vývod 360°
Navrt. T-kus odbočkový /monoblok/ +
Navrt. T-kus odbočkový - otočný vývod 360°
Navrt. T-kus odbočkový - otočný vývod 360°
Navrt. T-kus odbočkový /monoblok/ +
Navrt. T-kus odbočkový - otočný vývod 360°
Navrt. T-kus odbočkový - otočný vývod 360°
Navrt. T-kus odbočkový - otočný vývod 360°
Navrt. T-kus odbočkový - otočný vývod 360°
Navrt. T-kus odbočkový - otočný vývod 360°
Navrt. T-kus odbočkový /monoblok/ +
Navrt. T-kus odbočkový - otočný vývod 360°
Navrt. T-kus odbočkový /monoblok/ +
Navrt. T-kus odbočkový - otočný vývod 360°
Navrt. T-kus odbočkový - otočný vývod 360°
Navrt. T-kus odbočkový /monoblok/ +
TITAN - METALPLAST s.r.o.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Rozměr
SD
Obj. číslo
d 40-25
d 40-32
d 50-25
d 50-32
O
S
S
S
193-131-413
193-131-414
193-131-423
193-131-424
Cena Kč/ks
656,00
656,00
606,00
606,00
Balení ks
6
6
5
5
d 63-25
d 63-25
d 63-32
d 63-32
d 63-40
d 63-63
d 75-25
d 75-32
d 75-40
d 75-63
d 90-25
d 90-25
d 90-32
d 90-32
d 90-40
d 90-63
d 90-63
d 110-25
d 110-25
d 110-32
d 110-32
d 110-40
d 110-63
d 110-63
d 125-25
d 125-25
d 125-32
d 125-32
d 125-40
d 125-63
d 125-63
d 140-25
d 140-32
d 140-40
d 140-63
d 160-25
d 160-25
d 160-32
d 160-32
d 160-40
d 160-63
S
O
S
O
S
S
O
O
O
O
S
O
S
S
S
S
S
O
S
O
S
S
S
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
S
S
193-131-933
193-131-403
193-131-934
193-131-404
193-131-405
193-131-437
193-131-443
193-131-444
193-131-445
193-131-447
193-131-953
193-131-453
193-131-954
193-131-454
193-131-455
193-131-957
193-131-457
193-131-963
193-131-463
193-131-964
193-131-464
193-131-465
193-131-967
193-131-467
193-131-973
193-131-473
193-131-974
193-131-474
193-131-475
193-131-977
193-131-477
193-131-483
193-131-484
193-131-485
193-131-487
193-131-993
193-131-493
193-131-994
193-131-494
193-131-495
193-131-997
636,00
1 457,00
636,00
896,00
793,00
883,00
1 572,00
1 572,00
1 706,00
1 706,00
734,00
853,00
734,00
878,00
911,00
776,00
862,00
776,00
896,00
776,00
896,00
923,00
883,00
1 042,00
1 692,00
1 972,00
1 692,00
1 972,00
2 107,00
1 645,00
2 107,00
2 503,00
2 503,00
2 638,00
2 638,00
878,00
1 016,00
878,00
1 016,00
1 404,00
1 284,00
20
3
20
3
3
5
3
3
3
5
12
3
12
3
3
12
5
9
8
9
8
8
8
5
6
4
6
3
3
6
3
3
3
3
3
6
5
6
5
5
6
9
ELEKTROTVAROVKY
CENÍK 2013
CENÍK 2013
ELEKTROTVAROVKY
Název
Navrt. T-kus odbočkový - otočný vývod 360° +
Navrt. T-kus odbočkový - otočný vývod 360°
Navrt. T-kus odbočkový - otočný vývod 360°
Navrt. T-kus odbočkový - otočný vývod 360°
Navrt. T-kus odbočkový - otočný vývod 360°
Navrt. T-kus odbočkový - otočný vývod 360°
Navrt. T-kus odbočkový - otočný vývod 360°
Navrt. T-kus odbočkový - otočný vývod 360°
Navrt. T-kus odbočkový - otočný vývod 360°
Navrt. T-kus odbočkový - otočný vývod 360°
Navrt. T-kus odbočkový - otočný vývod 360°
Navrt. T-kus odbočkový - otočný vývod 360°
Navrt. T-kus odbočkový - otočný vývod 360°
Navrt. T-kus odbočkový - otočný vývod 360°
Navrt. T-kus odbočkový - otočný vývod 360°
Navrt. T-kus odbočkový - otočný vývod 360°
Navrt. T-kus odbočkový - otočný vývod 360°
Navrt. T-kus odbočkový - otočný vývod 360°
Rozměr
SD
Obj. číslo
Cena Kč/ks
Balení ks
d 160-63
d 180-32
d 180-40
d 180-63
d 200-32
d 200-40
d 200-63
d 225-25
d 225-32
d 225-40
d 225-63
d 250-25
d 250-32
d 250-40
d 250-63
d 280-63*
d 315 až 355 -63*
d 400 -63*
S
O
O
O
O
O
O
O
S
S
S
O
O
O
O
O
S
O
193-131-497
193-131-504
193-131-505
193-131-507
193-131-514
193-131-515
193-131-517
193-131-523
193-131-524
193-131-525
193-131-527
193-131-533
193-131-534
193-131-535
193-131-537
193-131-547
193-131-557
193-131-577
1 574,00
2 911,00
3 043,00
3 043,00
3 428,00
3 563,00
3 563,00
1 499,00
1 499,00
1 997,00
1 870,00
5 079,00
5 079,00
5 214,00
5 214,00
5 214,00
5 065,00
5 065,00
4
5
3
3
3
3
3
3
3
5
3
3
3
3
3
5
5
5
Upozornění:
Sedlové tvarovky do dimenze d 63 včetně lze použít výhradně na trubky SDR 11
Sedlové tvarovky d 315 - 400 lze v dimenzích 355 a 400 mm použít pouze na trubky se sílou stěny max. SDR 17
Poznámka:
Navrtávací T-kus odbočkový s vývodem 20 (nebo 50) je možné objednat jako sestavu navrtávací T-kus odbočkový s otočným vývodem
příslušného rozměru + elektroredukce 25-20 (nebo 63-50).
+ Tyto položky jsou k dispozici v provedení monoblok (levnější) i duoblok (otočný vývod 360°)
* Při montáži nutno použít přítlačné zařízení obj.č. 799-350-475 (viz strana 49)
(tvarovky dodávány bez spodního třmenu)
ELGEF® Plus
0,15-5 bar plyn
GAS-STOP - NOVINKA
PPS
vždy dodáván jako součást navrtávacího T-kusu odbočkového (vložen do odbočky). NELZE DODAT SAMOSTATNĚ!
Název
GAS-STOP (RED)
GAS-STOP (RED)
GAS-STOP (RED)
PF 1
Rozměr
SD
Obj. číslo
Cena Kč/ks
Balení ks
d 25
d 32
d 63
O
S
S
GS25/200
GS32/200
GS63/200
562,00
678,00
2 266,00
6
3
5
Určeno pro provozní tlak 150 mbar - 5 bar, bez overflow (funkce automatického otevření)
ELGEF® Plus
Elektrotvarovka sedlová - navrtávací T-kus odbočkový, KIT
PE 100
SDR 11
10 bar plyn / 16 bar voda
včetně spodního třmenu, řezáku a víčka, těsněného „o“ kroužkem; prodloužené výstupní hrdlo
Název
PF 1
PF 1
10
Rozměr
SD
Obj. číslo
Cena Kč/ks
Balení ks
Navrt. T-kus odbočkový, kit /monoblok/
Navrt. T-kus odbočkový, kit /monoblok/
Navrt. T-kus odbočkový, kit /monoblok/
Navrt. T-kus odbočkový, kit /monoblok/
d 40-25
d 40-32
d 50-25
d 50-32
O
O
O
O
193-132-413
193-132-414
193-132-423
193-132-424
739,00
743,00
689,00
692,00
6
5
5
5
Navrt. T-kus odbočkový - otočný vývod 360°, kit
Navrt. T-kus odbočkový - otočný vývod 360°, kit
Navrt. T-kus odbočkový - otočný vývod 360°, kit
Navrt. T-kus odbočkový - otočný vývod 360°, kit
Navrt. T-kus odbočkový - otočný vývod 360°, kit
Navrt. T-kus odbočkový - otočný vývod 360°, kit
Navrt. T-kus odbočkový - otočný vývod 360°, kit
Navrt. T-kus odbočkový - otočný vývod 360°, kit
Navrt. T-kus odbočkový - otočný vývod 360°, kit
Navrt. T-kus odbočkový - otočný vývod 360°, kit
Navrt. T-kus odbočkový - otočný vývod 360°, kit
Navrt. T-kus odbočkový - otočný vývod 360°, kit
Navrt. T-kus odbočkový - otočný vývod 360°, kit
d 63-25
d 63-32
d 63-40
d 63-50
d 63-63
d 75-25
d 75-32
d 75-40
d 75-50
d 75-63
d 90-25
d 90-32
d 90-40
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
193-132-403
193-132-404
193-132-405
193-132-436
193-132-437
193-132-443
193-132-444
193-132-445
193-132-446
193-132-447
193-132-453
193-132-454
193-132-455
1 540,00
982,00
887,00
1 080,00
1 034,00
1 655,00
1 659,00
1 800,00
1 967,00
1 857,00
936,00
964,00
1 005,00
3
3
3
5
5
3
3
3
5
5
3
3
3
TITAN - METALPLAST s.r.o.
Název
PF 1
Navrt. T-kus odbočkový - otočný vývod 360°, kit
Navrt. T-kus odbočkový - otočný vývod 360°, kit
Navrt. T-kus odbočkový - otočný vývod 360°, kit
Navrt. T-kus odbočkový - otočný vývod 360°, kit
Navrt. T-kus odbočkový - otočný vývod 360°, kit
Navrt. T-kus odbočkový - otočný vývod 360°, kit
Navrt. T-kus odbočkový - otočný vývod 360°, kit
Navrt. T-kus odbočkový - otočný vývod 360°, kit
Navrt. T-kus odbočkový - otočný vývod 360°, kit
Navrt. T-kus odbočkový - otočný vývod 360°, kit
Navrt. T-kus odbočkový - otočný vývod 360°, kit
Navrt. T-kus odbočkový - otočný vývod 360°, kit
Navrt. T-kus odbočkový - otočný vývod 360°, kit
Navrt. T-kus odbočkový - otočný vývod 360°, kit
Navrt. T-kus odbočkový - otočný vývod 360°, kit
Navrt. T-kus odbočkový - otočný vývod 360°, kit
Navrt. T-kus odbočkový - otočný vývod 360°, kit
Navrt. T-kus odbočkový - otočný vývod 360°, kit
Navrt. T-kus odbočkový - otočný vývod 360°, kit
Navrt. T-kus odbočkový - otočný vývod 360°, kit
Navrt. T-kus odbočkový - otočný vývod 360°, kit
Navrt. T-kus odbočkový - otočný vývod 360°, kit
Navrt. T-kus odbočkový - otočný vývod 360°, kit
Navrt. T-kus odbočkový - otočný vývod 360°, kit
Navrt. T-kus odbočkový - otočný vývod 360°, kit
Navrt. T-kus odbočkový - otočný vývod 360°, kit
Navrt. T-kus odbočkový - otočný vývod 360°, kit
Navrt. T-kus odbočkový - otočný vývod 360°, kit
Navrt. T-kus odbočkový - otočný vývod 360°, kit
Navrt. T-kus odbočkový - otočný vývod 360°, kit
Navrt. T-kus odbočkový - otočný vývod 360°, kit
Navrt. T-kus odbočkový - otočný vývod 360°, kit
Navrt. T-kus odbočkový - otočný vývod 360°, kit
Navrt. T-kus odbočkový - otočný vývod 360°, kit
Navrt. T-kus odbočkový - otočný vývod 360°, kit
Navrt. T-kus odbočkový - otočný vývod 360°, kit
Navrt. T-kus odbočkový - otočný vývod 360°, kit
Navrt. T-kus odbočkový - otočný vývod 360°, kit
Navrt. T-kus odbočkový - otočný vývod 360°, kit
Navrt. T-kus odbočkový - otočný vývod 360°, kit
Navrt. T-kus odbočkový - otočný vývod 360°, kit
Navrt. T-kus odbočkový - otočný vývod 360°, kit
Navrt. T-kus odbočkový - otočný vývod 360°, kit
Navrt. T-kus odbočkový - otočný vývod 360°, kit
Navrt. T-kus odbočkový - otočný vývod 360°, kit
Navrt. T-kus odbočkový - otočný vývod 360°, kit
Navrt. T-kus odbočkový - otočný vývod 360°, kit
Navrt. T-kus odbočkový - otočný vývod 360°, kit
Rozměr
SD
Obj. číslo
Cena Kč/ks
Balení ks
d 90-50
d 90-63
d 110-25
d 110-32
d 110-40
d 110-50
d 110-63
d 125-25
d 125-32
d 125-40
d 125-50
d 125-63
d 140-25
d 140-32
d 140-40
d 140-50
d 140-63
d 160-25
d 160-32
d 160-40
d 160-50
d 160-63
d 180-32
d 180-40
d 180-50
d 180-63
d 200-32
d 200-40
d 200-50
d 200-63
d 225-25
d 225-32
d 225-40
d 225-50
d 225-63
d 250-25
d 250-32
d 250-40
d 250-50
d 250-63
d 280-32*
d 280-40*
d 280-50*
d 280-63*
d 315 až 355 -32*
d 315 až 355 -40*
d 315 až 355 -50*
d 315 až 355 -63*
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
193-132-456
193-132-457
193-132-463
193-132-464
193-132-465
193-132-466
193-132-467
193-132-473
193-132-474
193-132-475
193-132-476
193-132-477
193-132-483
193-132-484
193-132-485
193-132-486
193-132-487
193-132-493
193-132-494
193-132-495
193-132-496
193-132-497
193-132-504
193-132-505
193-132-506
193-132-507
193-132-514
193-132-515
193-132-516
193-132-517
193-132-523
193-132-524
193-132-525
193-132-526
193-132-527
193-132-533
193-132-534
193-132-535
193-132-536
193-132-537
193-132-544
193-132-545
193-132-546
193-132-547
193-132-554
193-132-555
193-132-556
193-132-557
1 123,00
1 014,00
979,00
982,00
1 017,00
1 233,00
1 193,00
2 055,00
2 059,00
2 201,00
2 368,00
2 258,00
2 586,00
2 589,00
2 732,00
2 899,00
2 789,00
1 099,00
1 102,00
1 499,00
1 786,00
1 725,00
2 997,00
3 137,00
3 304,00
3 194,00
3 515,00
3 657,00
3 824,00
3 714,00
1 581,00
1 585,00
2 091,00
2 131,00
2 022,00
5 162,00
5 165,00
5 308,00
5 475,00
5 365,00
5 475,00
5 475,00
5 475,00
5 365,00
5 326,00
5 326,00
5 326,00
5 216,00
5
5
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
5
5
5
5
5
5
* Při montáži nutno použít přítlačné zařízení obj.č. 799-350-475 (viz strana 49)
(tvarovky dodávány bez spodního třmenu)
Upozornění:
Sedlové tvarovky do dimenze d 63 včetně lze použít výhradně na trubky SDR 11
Sedlové tvarovky d 315 - 400 lze v dimenzích 355 a 400 mm použít pouze na trubky se sílou stěny max. SDR 17
Poznámky:
Navrtávací T-kus odbočkový, kit s vývodem 20 (nebo 50) je možné objednat jako sestavu navrtávací T-kus odbočkový s otočným
vývodem příslušného rozměru + elektroredukce 25-20 (nebo 63-50).
ELGEF® Plus
0,15-5 bar plyn
GAS-STOP
PPS
vždy dodáván jako součást navrtávacího T-kusu odbočkového (vložen do odbočky). NELZE DODAT SAMOSTATNĚ!
Název
PF 1
GAS-STOP (RED)
GAS-STOP (RED)
GAS-STOP (RED)
Rozměr
SD
Obj. číslo
Cena Kč/ks
Balení ks
d 25
d 32
d 63
S
S
O
GS25/200
GS32/200
GS63/200
562,00
678,00
2 266,00
6
3
5
Určeno pro provozní tlak 150 mbar - 5 bar, bez overflow (funkce automatického otevření)
TITAN - METALPLAST s.r.o.
11
ELEKTROTVAROVKY
CENÍK 2013
ELEKTROTVAROVKY
CENÍK 2013
ELGEF® Plus
Elektrotvarovka sedlová - systém Saturn
PE 100
SDR 11
včetně spodního třmenu
10 bar plyn / 16 bar voda
Název
PF 1
PF 1
Rozměr
SD
Obj. číslo
Cena Kč/ks
Balení ks
Elektrotvarovka sedlová /syst. Saturn/
Elektrotvarovka sedlová /syst. Saturn/
Elektrotvarovka sedlová /syst. Saturn/
Elektrotvarovka sedlová /syst. Saturn/
Elektrotvarovka sedlová /syst. Saturn/
Elektrotvarovka sedlová /syst. Saturn/
Elektrotvarovka sedlová /syst. Saturn/
Elektrotvarovka sedlová /syst. Saturn/
Elektrotvarovka sedlová /syst. Saturn/
Elektrotvarovka sedlová /syst. Saturn/
Elektrotvarovka sedlová /syst. Saturn/
Elektrotvarovka sedlová /syst. Saturn/
Elektrotvarovka sedlová /syst. Saturn/
Elektrotvarovka sedlová /syst. Saturn/
Elektrotvarovka sedlová /syst. Saturn/
Elektrotvarovka sedlová /syst. Saturn/
Elektrotvarovka sedlová /syst. Saturn/
Elektrotvarovka sedlová /syst. Saturn/
Elektrotvarovka sedlová /syst. Saturn/
d 110-90
d 110-110
d 125-90
d 125-110
d 160-90
d 160-110
d 160-125
d 180-90
d 180-110
d 180-125
d 200-90
d 200-110
d 200-125
d 225-90
d 225-110
d 225-125
d 250-90
d 250-110
d 250-125
S
S
O
O
S
S
O
O
O
O
O
O
O
S
S
O
O
O
O
193-135-009
193-135-010
193-135-019
193-135-020
193-135-039
193-135-040
193-135-041
193-135-049
193-135-050
193-135-051
193-135-059
193-135-060
193-135-061
193-135-069
193-135-070
193-135-071
193-135-079
193-135-080
193-135-081
3 171,00
3 312,00
3 872,00
4 014,00
4 330,00
4 477,00
4 623,00
4 518,00
4 664,00
4 812,00
4 660,00
4 806,00
4 945,00
4 860,00
5 049,00
5 216,00
5 166,00
5 343,00
5 521,00
4
4
4
4
4
4
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
Elektrotvarovka sedlová /syst. Saturn/
Elektrotvarovka sedlová /syst. Saturn/
Elektrotvarovka sedlová /syst. Saturn/
Elektrotvarovka sedlová /syst. Saturn/
Elektrotvarovka sedlová /syst. Saturn/
Elektrotvarovka sedlová /syst. Saturn/
Elektrotvarovka sedlová /syst. Saturn/
Elektrotvarovka sedlová /syst. Saturn/
Elektrotvarovka sedlová /syst. Saturn/
Elektrotvarovka sedlová /syst. Saturn/
Elektrotvarovka sedlová /syst. Saturn/
Elektrotvarovka sedlová /syst. Saturn/
d 280 - 90*
d 280 - 110*
d 280 - 125*
d 315 až 355 - 90*
d 315 až 355 - 110*
d 315 až 355 - 125*
d 400 až 450 - 90*
d 400 až 450 - 110*
d 400 až 450 - 125*
d 500 až 630 - 90*
d 500 až 630 - 110*
d 500 až 630 - 125*
O
O
O
S
S
O
O
O
O
O
O
O
193-135-289
193-135-290
193-135-291
193-135-309
193-135-310
193-135-311
193-135-329
193-135-330
193-135-331
193-135-159
193-135-160
193-135-161
8 199,00
8 199,00
8 199,00
8 943,00
8 943,00
8 943,00
8 943,00
8 943,00
8 943,00
9 876,00
9 876,00
9 876,00
5
4
4
5
4
4
5
4
4
5
5
4
* Při montáži nutno použít přítlačné zařízení obj.č. 799-350-477 (viz strana 49)
(tvarovky dodávány bez spodního třmenu)
Poznámka:
Pro navrtání sedlových elektrotvarovek systému Saturn pod tlakem doporučujeme použít
“Navrtávací soupravu F1 - COMPACT” od firmy FASTRA, spol. s r.o., Kolín, tel. 321 720 258
www.fastra.cz
ELGEF® Plus
Elektrotvarovka sedlová základní
PE 100
SDR 11
včetně spodního třmenu
10 bar plyn / 16 bar voda
Název
PF 2
Elektrotvarovka sedlová základní
Elektrotvarovka sedlová základní
Elektrotvarovka sedlová základní
Elektrotvarovka sedlová základní
Elektrotvarovka sedlová základní
Elektrotvarovka sedlová základní
Elektrotvarovka sedlová základní
Elektrotvarovka sedlová základní
Elektrotvarovka sedlová základní
Elektrotvarovka sedlová základní
Elektrotvarovka sedlová základní
Elektrotvarovka sedlová základní
Elektrotvarovka sedlová základní
Elektrotvarovka sedlová základní
Rozměr
SD
Obj. číslo
Cena Kč/ks
Balení ks
d 63-63
d 75-63
d 90-63
d 110-63+
d 125-63
d 140-63
d 160-63+
d 180-63
d 200-63
d 225-63
d 250-63
d 280-63*
d 315 až 355 -63*
d 400 -63*
S
S
S
S
S
S
S
O
O
S
S
O
S
O
193-131-037
193-131-047
193-131-057
193-133-067
193-131-077
193-131-087
193-133-097
193-131-107
193-131-117
193-131-127
193-131-137
193-131-147
193-131-157
193-131-177
655,00
752,00
755,00
842,00
1 090,00
1 540,00
1 654,00
1 884,00
2 323,00
2 489,00
3 720,00
3 720,00
3 840,00
3 840,00
5
5
5
10
3
3
7
5
5
4
4
8
8
8
* Při montáži nutno použít přítlačné zařízení obj.č. 799-350-475 (viz strana 49)
(tvarovky dodávány bez spodního třmenu)
+ Tvarovky s integrovaným spodním třmenem
Upozornění:
Sedlové tvarovky do dimenze d 63 včetně lze použít výhradně na trubky SDR 11
12
TITAN - METALPLAST s.r.o.
Elektrotvarovky sedlové „TOPLOAD“
Firma GEORG FISCHER vedle
standardního sortimentu
elektrotvarovek a tvarovek na
tupo již několik let také nabízí
modulární systém sedlových
tvarovek. Od ledna 2013 došlo
k jeho významné inovaci, díky
níž už nebudete dimenzionálně
omezeni!
Již nyní jsou k dispozici nově
sedlové tvarovky pro hlavní
řad d 315 – 1000 mm s odbočkou d 160 a d 225 mm.
V průběhu 2. čtvrtletí 2013 bude
k dispozici další rozšíření – pro
hlavní řad d 500 – 2000 mm
s odbočkou d 315 a 500 mm.
Tyto nové sedlové tvarovky
dokážou elegantně, rychle
a levně nahradit redukované
T-kusy. Jsou vhodné pro novou
výstavbu a lze je použít také
jako dodatečnou odbočku
a navrtat pod tlakem.
Hlavní výhodou je nižší cena, rychlejší montáž a méně prostoru potřebného pro instalaci (menší výkop).
Novinka je nabízena jako systém, jehož součástí je jak specifické nářadí, tak i školení. Naše firma svým zákazníkům
zdarma zapůjčí montážní TOPLOAD – přípravek a vrták, který je nutný pro montáž sedel a navrtání otvoru do hlavního řadu a také bezplatně zaškolí obsluhu. TOPLOAD - přípravek zajišťuje nejen správný přítlak během svařování
a chladnutí, ale také plní funkci škrabky pro přípravu sváru. Odpadá tak namáhavé a nedokonalé škrábání ručními
škrabkami.
Přestože se jedná o absolutní novinku, v rámci ČR už došlo k jejímu použití a to v případě rekonstrukce hlavního
přivaděče chladící vody pro elektrárnu Prunéřov (dimenze d 800 – 160) a také při rekonstrukci plynovodu v Praze,
Patočkova ulice (d 500-225)
TOPLOAD – funkce škrábání
TITAN - METALPLAST s.r.o.
TOPLOAD – přítlačná funkce
13
ELEKTROTVAROVKY
CENÍK 2013
CENÍK 2013
Elektrotvarovka sedlová „TOPLOAD“ d 315 - d 1000 mm, odbočka d 160 a d 225
PE 100
SDR 11
ELGEF® Plus
10 bar plyn / 16 bar voda
bez spodního třmenu
Obj. číslo
193-135-402
193-135-404
193-135-412
193-135-414
193-135-422
193-135-424
193-135-432
193-135-434
193-135-442
193-135-444
193-135-452
193-135-454
193-135-462
193-135-464
193-135-472
193-135-474
193-135-482
193-135-484
193-135-492
193-135-494
PF 1
Rozměr
SDR
L x B x H (mm)
Hmotnost (kg)
Medium
d 315-160
d 315-225
d 355-160
d 355-225
d 400-160
d 400-225
d 450-160
d 450-225
d 500-160
d 500-225
d 560-160
d 560-225
d 630-160
d 630-225
d 710-160
d 710-225
d 800-160
d 800-225
d 900-225
d 1000-225
SDR 11
SDR 11
SDR 11
SDR 11
SDR 11
SDR 11
SDR 11
SDR 11
SDR 11
SDR 11
SDR 11
SDR 11
SDR 11
SDR 11
SDR 11
SDR 11
SDR 11
SDR 11
SDR 11
SDR 11
322 x 282 x 212
366 x 260 x 306
322 x 282 x 212
366 x 249 x 319
322 x 300 x 198
366 x 240 x 329
322 x 299 x 194
366 x 233 x 329
322 x 310 x 186
366 x 226 x 344
322 x 310 x 183
366 x 220 x 344
322 x 312 x 177
366 x 213 x 352
322 x 312 x 172
366 x 208 x 352
322 x 312 x 168
366 x 203 x 359
366 x 198 x 359
366 x 194 x 359
2,70
4,50
2,70
4,60
2,70
4,60
2,70
4,60
2,70
4,60
2,70
4,60
2,50
4,60
2,50
4,60
2,50
4,60
4,60
4,60
Plyn / voda
Plyn / voda
Plyn / voda
Plyn / voda
Plyn / voda
Plyn / voda
Plyn / voda
Plyn / voda
Plyn / voda
Plyn / voda
Plyn / voda
Plyn / voda
Plyn / voda
Plyn / voda
Plyn / voda
Plyn / voda
Plyn / voda
Plyn / voda
Plyn / voda
Plyn / voda
ELGEF® Plus
10/5 bar plyn / 16/10 bar voda
Elektrotvarovka sedlová „TOPLOAD“ d 500 - d 2000 mm, odbočka d 315 a d 500
PE 100
SDR 11, SDR 17
bez spodního třmenu
Obj. číslo
PF 1
193-135-446
193-135-456
193-135-466
193-135-476
193-135-676
193-135-486
193-135-686
193-135-496
193-135-696
193-135-698
193-135-506
193-135-706
193-135-708
193-135-716
193-135-718
193-135-726
193-135-728
193-135-736
193-135-738
193-135-746
193-135-748
Rozměr
SDR
L x B x H (mm)
Hmotnost (kg)
Medium
d 500-315
d 560-315
d 630-315
d 710-315
d 710-315
d 800-315
d 800-315
d 900-315
d 900-315
d 900-500
d 1000-315
d 1000-315
d 1000-500
d 1200-315
d 1200-500
d 1400-315
d 1400-500
d 1600-315
d 1600-500
d 2000-315
d 2000-500
SDR 11
SDR 11
SDR 11
SDR 11
SDR 17
SDR 11
SDR 17
SDR 11
SDR 17
SDR 17
SDR 11
SDR 17
SDR 17
SDR 17
SDR 17
SDR 17
SDR 17
SDR 17
SDR 17
SDR 17
SDR 17
500 x 500 x 337
500 x 500 x 322
500 x 500 x 312
500 x 500 x 297
500 x 500 x 297
500 x 500 x 287
500 x 500 x 287
500 x 500 x 281
500 x 500 x 289
700 x 700 x 406
500 x 500 x 274
500 x 500 x 274
700 x 700 x 397
500 x 500 x 267
700 x 700 x 377
500 x 500 x 257
700 x 700 x 362
500 x 500 x 252
700 x 700 x 352
500 x 500 x 246
700 x 700 x 337
17,00
16,10
15,40
14,80
14,00
14,30
13,50
13,80
13,10
32,60
13,50
12,80
31,40
12,30
29,40
11,90
28,10
11,70
27,10
11,30
25,70
Plyn / voda
Plyn / voda
Plyn / voda
Plyn / voda
Plyn / voda
Plyn / voda
Plyn / voda
Plyn / voda
Plyn / voda
Plyn / voda
Plyn / voda
Plyn / voda
Plyn / voda
Plyn / voda
Plyn / voda
Plyn / voda
Plyn / voda
Plyn / voda
Plyn / voda
Plyn / voda
Plyn / voda
ELGEF® Plus
Příslušenství k elektrotvarovkám sedlovým „TOPLOAD“
pro d 315 - d 1000 mm, odbočka d 160 a d 225
Obj. číslo
799-300-807
799-198-101
799-198-102
Název
Pro odbočku
Řezák
L x B x H (mm)
Hmotnost (kg)
Instalační set TL 225
Základní řezák set d160
Základní řezák set d225
d 160 a d 225
d 160
d 225
123
172
850 x 750 x 200
565 x 170 x 180
565 x 220 x 230
40,00
4,00
4,70
Příslušenství k elektrotvarovkám sedlovým „TOPLOAD“
pro d 500 - d 2000 mm, odbočka d 315 a d 500
Obj. číslo
799-300-809
799-198-103
799-198-104
14
ELGEF® Plus
Název
Pro odbočku
Řezák
L x B x H (mm)
Hmotnost (kg)
Instalační set TL 500
Základní řezák set d315
Základní řezák set d500
d 315 a d 500
d 315
d 500
238
420
500 x 500 x 337
280 x 280 x 565
420 x 420 x 330
60,00
7,20
25,00
TITAN - METALPLAST s.r.o.
ELGEF® Plus
10 bar plyn / 16 bar voda
Elektrotvarovka sedlová opravárenská
PE 100
SDR 11
včetně spodního třmenu
Název
PF 2
Elektrotvarovka sedlová opravárenská
Elektrotvarovka sedlová opravárenská
Elektrotvarovka sedlová opravárenská
Elektrotvarovka sedlová opravárenská
Elektrotvarovka sedlová opravárenská
Elektrotvarovka sedlová opravárenská
Elektrotvarovka sedlová opravárenská
Elektrotvarovka sedlová opravárenská
Elektrotvarovka sedlová opravárenská
Elektrotvarovka sedlová opravárenská
Elektrotvarovka sedlová opravárenská
Elektrotvarovka sedlová opravárenská
Elektrotvarovka sedlová opravárenská
Elektrotvarovka sedlová opravárenská
Rozměr
SD
Obj. číslo
Cena Kč/ks
Balení ks
d 63-63
d 75-63
d 90-63
d 110-63
d 125-63
d 140-63
d 160-63
d 180-63
d 200-63
d 225-63
d 250-63
d 280-63*
d 315 až 355 -63*
d 400 - 63*
S
S
S
S
S
O
S
O
O
S
S
O
S
O
193-130-037
193-130-047
193-130-057
193-130-067
193-130-077
193-130-087
193-130-097
193-130-107
193-130-117
193-130-127
193-130-137
193-130-147
193-130-157
193-130-177
803,00
878,00
881,00
1 016,00
1 216,00
1 667,00
1 486,00
2 010,00
2 449,00
2 241,00
4 006,00
4 006,00
3 002,00
3 002,00
5
3
5
3
3
3
3
5
5
5
3
6
6
6
* Při montáži nutno použít přítlačné zařízení obj.č. 799-350-475 (viz strana 49)
(tvarovky dodávány bez spodního třmenu)
Upozornění:
Sedlové tvarovky do dimenze d 63 včetně lze použít výhradně na trubky SDR 11
ELGEF® Plus
10 bar plyn / 16 bar voda
Elektrosvařovací opravárenská objímka celoobvodová
PE 100
SDR 11
Název
PF 2
Opravárenská objímka celoobvodová
Opravárenská objímka celoobvodová
Opravárenská objímka celoobvodová
Opravárenská objímka celoobvodová
Opravárenská objímka celoobvodová
Opravárenská objímka celoobvodová
Opravárenská objímka celoobvodová
Opravárenská objímka celoobvodová
Opravárenská objímka celoobvodová
Opravárenská objímka celoobvodová
Opravárenská objímka celoobvodová
Rozměr
SD
Obj. číslo
Cena Kč/ks
Balení ks
d 40*
d 50*
d 63*
d 75*
d 90*
d 110*
d 125*
d 160*
d 180*
d 200*
d 225*
S
S
S
O
S
S
O
S
O
O
O
193-127-017
193-127-027
193-127-037
193-127-047
193-127-057
193-127-067
193-127-077
193-127-097
193-127-107
193-127-117
193-127-127
1 473,00
1 520,00
1 570,00
1 866,00
2 306,00
2 401,00
2 572,00
2 931,00
4 005,00
4 212,00
4 479,00
14
10
8
8
12
12
4
6
4
4
3
* Při montáži nutno použít svěrku obj. č. 799-150-090 (viz strana 49)
Upozornění:
Sedlové tvarovky do dimenze d 63 včetně lze použít výhradně na trubky SDR 11
Elektrotvarovka sedlová balónovací /PE nástavec/
PE 100
ELGEF® Plus
SDR 11
včetně spodního třmenu
vnitřní průměr nástavce 51 mm
Pouze pro nízkotlak
Název
PF 2
Elektrotvarovka sedlová balonovací /PE/
Elektrotvarovka sedlová balonovací /PE/
Elektrotvarovka sedlová balonovací /PE/
Elektrotvarovka sedlová balonovací /PE/
Elektrotvarovka sedlová balonovací /PE/
Elektrotvarovka sedlová balonovací /PE/
Elektrotvarovka sedlová balonovací /PE/
Elektrotvarovka sedlová balonovací /PE/
Elektrotvarovka sedlová balonovací /PE/
Elektrotvarovka sedlová balonovací /PE/
Elektrotvarovka sedlová balonovací /PE/
Elektrotvarovka sedlová balonovací /PE/
Elektrotvarovka sedlová balonovací /PE/
Elektrotvarovka sedlová balonovací /PE/
Rozměr
SD
Obj. číslo
Cena Kč/ks
Balení ks
d 63-2 3/4“
d 75-2 3/4“
d 90-2 3/4“
d 110-2 3/4“
d 125-2 3/4“
d 140-2 3/4“
d 160-2 3/4“
d 180-2 3/4“
d 200-2 3/4“
d 225-2 3/4“
d 250-2 3/4“
d 280-2 3/4“ *
d 315 až 355 -2 3/4” *
d 400 -2 3/4*
S
O
S
S
S
O
S
O
O
S
O
O
S
O
193-149-237
193-149-247
193-149-257
193-149-267
193-149-277
193-149-287
193-149-297
193-149-307
193-149-317
193-149-327
193-149-337
193-149-347
193-149-357
193-149-377
1 128,00
1 805,00
1 594,00
1 796,00
2 144,00
2 594,00
2 322,00
2 937,00
3 377,00
2 910,00
4 772,00
4 772,00
4 621,00
4 621,00
5
5
5
5
5
3
5
5
5
5
5
6
5
5
* Při montáži nutno použít přítlačné zařízení obj.č. 799-350-475 (viz strana 49)
(tvarovky dodávány bez spodního třmenu)
Upozornění:
Sedlové tvarovky do dimenze d 63 včetně lze použít výhradně na trubky SDR 11
TITAN - METALPLAST s.r.o.
15
ELEKTROTVAROVKY
CENÍK 2013
ELEKTROTVAROVKY
CENÍK 2013
ELGEF® Plus
Elektrotvarovka sedlová balónovací /mosazný nástavec/
PE 100
SDR 11
včetně spodního třmenu
vnitřní průměr nástavce 56 mm
Pro balónovací soupravy - nízkotlak i středotlak
Název
PF 2
Elektrotvarovka sedlová balonovací /mosaz/
Elektrotvarovka sedlová balonovací /mosaz/
Elektrotvarovka sedlová balonovací /mosaz/
Elektrotvarovka sedlová balonovací /mosaz/
Elektrotvarovka sedlová balonovací /mosaz/
Elektrotvarovka sedlová balonovací /mosaz/
Elektrotvarovka sedlová balonovací /mosaz/
Elektrotvarovka sedlová balonovací /mosaz/
Elektrotvarovka sedlová balonovací /mosaz/
Elektrotvarovka sedlová balonovací /mosaz/
Elektrotvarovka sedlová balonovací /mosaz/
Elektrotvarovka sedlová balonovací /mosaz/
Elektrotvarovka sedlová balonovací /mosaz/
Elektrotvarovka sedlová balonovací /mosaz/
Rozměr
SD
Obj. číslo
Cena Kč/ks
Balení ks
d 63-2 1/2“
d 75-2 1/2“
d 90-2 1/2“
d 110-2 1/2“
d 125-2 1/2“
d 140-2 1/2“
d 160-2 1/2“
d 180-2 1/2“
d 200-2 1/2“
d 225-2 1/2“
d 250-2 1/2“
d 280-2 1/2“ *
d 315 až 355 -2 1/2” *
d 400 -2 1/2*
S
O
S
S
O
O
S
O
O
S
S
O
S
O
193-149-437
193-149-447
193-149-457
193-149-467
193-149-477
193-149-487
193-149-497
193-149-507
193-149-517
193-149-527
193-149-537
193-149-547
193-149-557
193-149-577
1 477,00
2 978,00
1 683,00
1 809,00
2 328,00
3 767,00
2 350,00
2 697,00
2 814,00
2 910,00
5 946,00
5 946,00
6 067,00
6 067,00
3
3
3
3
3
3
5
5
5
5
5
5
5
5
* Při montáži nutno použít přítlačné zařízení obj.č. 799-350-475 (viz strana 49)
(tvarovky dodávány bez spodního třmenu)
Upozornění:
Sedlové tvarovky do dimenze d 63 včetně lze použít výhradně na trubky SDR 11
ELGEF® Plus
Elektrotvarovka sedlová - navrtávací T-kus odbočkový s uzavíracím ventilem
PE 100
SDR 11, SDR 17
včetně spodního třmenu, prodloužené výstupní hrdlo
PF 2
10/5 bar plyn / 16/10 bar voda
Název
Rozměr
SD
Obj. číslo
Cena Kč/ks
Balení ks
Navrt. T-kus odbočkový s uzav. ventilem SDR 11
Navrt. T-kus odbočkový s uzav. ventilem SDR 11
Navrt. T-kus odbočkový s uzav. ventilem SDR 11
Navrt. T-kus odbočkový s uzav. ventilem SDR 11
Navrt. T-kus odbočkový s uzav. ventilem SDR 11
Navrt. T-kus odbočkový s uzav. ventilem SDR 11
Navrt. T-kus odbočkový s uzav. ventilem SDR 11
Navrt. T-kus odbočkový s uzav. ventilem SDR 11
Navrt. T-kus odbočkový s uzav. ventilem SDR 11
Navrt. T-kus odbočkový s uzav. ventilem SDR 11
Navrt. T-kus odbočkový s uzav. ventilem SDR 11
Navrt. T-kus odbočkový s uzav. ventilem SDR 11
Navrt. T-kus odbočkový s uzav. ventilem SDR 11
Navrt. T-kus odbočkový s uzav. ventilem SDR 11
Navrt. T-kus odbočkový s uzav. ventilem SDR 11
Navrt. T-kus odbočkový s uzav. ventilem SDR 11
Navrt. T-kus odbočkový s uzav. ventilem SDR 11
Navrt. T-kus odbočkový s uzav. ventilem SDR 11
Navrt. T-kus odbočkový s uzav. ventilem SDR 11
Navrt. T-kus odbočkový s uzav. ventilem SDR 11
d 63-32
d 63-63
d 75-32
d 75-63
d 90-32
d 90-63
d 110-32
d 110-63
d 125-32
d 125-63
d 140-32
d 140-63
d 160-32
d 160-63
d 180-32
d 180-63
d 200-32
d 200-63
d 225-32
d 225-63
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
O
O
S
S
O
O
O
O
S
S
193-155-234
193-155-237
193-155-244
193-155-247
193-155-254
193-155-257
193-155-264
193-155-267
193-155-274
193-155-277
193-155-284
193-155-287
193-155-294
193-155-297
193-155-304
193-155-307
193-155-314
193-155-317
193-155-324
193-155-327
3 115,00
3 340,00
3 434,00
3 434,00
3 211,00
3 407,00
3 476,00
3 697,00
3 434,00
3 638,00
3 938,00
4 087,00
4 135,00
4 476,00
4 747,00
4 747,00
4 747,00
4 747,00
4 624,00
4 906,00
5
5
5
5
5
5
7
5
3
3
3
3
5
4
3
3
3
3
3
3
Navrt. T-kus odbočkový s uzav. ventilem SDR 17
Navrt. T-kus odbočkový s uzav. ventilem SDR 17
Navrt. T-kus odbočkový s uzav. ventilem SDR 17
Navrt. T-kus odbočkový s uzav. ventilem SDR 17
Navrt. T-kus odbočkový s uzav. ventilem SDR 17
Navrt. T-kus odbočkový s uzav. ventilem SDR 17
Navrt. T-kus odbočkový s uzav. ventilem SDR 17
Navrt. T-kus odbočkový s uzav. ventilem SDR 17
d 250-32
d 250-63
d 280-32*
d 280-63*
d 315 až 355-32*
d 315 až 355-63*
d 400 -32*
d 400 -63*
O
O
O
O
S
S
O
O
193-155-334
193-155-337
193-155-344
193-155-347
193-155-354
193-155-357
193-155-374
193-155-377
6 815,00
6 815,00
6 815,00
7 104,00
6 916,00
6 916,00
6 916,00
6 916,00
3
3
3
3
3
3
3
3
* Při montáži nutno použít přítlačné zařízení obj.č. 799-350-475 (viz strana 49)
(tvarovky dodávány bez spodního třmenu)
Upozornění:
Sedlové tvarovky do dimenze d 63 včetně lze použít výhradně na trubky SDR 11
Navrt. T-kusy odbočkové s uzav. vent. SDR 17 lze použít výhradně ve spojení s trubkami SDR 17!
Sedlové tvarovky d 315 - 400 lze v dimenzi 400 mm použít pouze na trubky se sílou stěny max. SDR 26
16
TITAN - METALPLAST s.r.o.
ELGEF® Plus
Elektrotvarovka sedlová - navrtávací T-kus odbočkový s uzavíracím ventilem, KIT
PE 100
SDR 11, SDR 17
včetně spodního třmenu, prodloužené výstupní hrdlo
PF 2
10/5 bar plyn / 16/10 bar voda
Název
Rozměr
SD
Obj. číslo
Cena Kč/ks
Balení ks
Navrt. T-kus odbočkový s uzav. ventilem, kit SDR 11
Navrt. T-kus odbočkový s uzav. ventilem, kit SDR 11
Navrt. T-kus odbočkový s uzav. ventilem, kit SDR 11
Navrt. T-kus odbočkový s uzav. ventilem, kit SDR 11
Navrt. T-kus odbočkový s uzav. ventilem, kit SDR 11
Navrt. T-kus odbočkový s uzav. ventilem, kit SDR 11
Navrt. T-kus odbočkový s uzav. ventilem, kit SDR 11
Navrt. T-kus odbočkový s uzav. ventilem, kit SDR 11
Navrt. T-kus odbočkový s uzav. ventilem, kit SDR 11
Navrt. T-kus odbočkový s uzav. ventilem, kit SDR 11
Navrt. T-kus odbočkový s uzav. ventilem, kit SDR 11
Navrt. T-kus odbočkový s uzav. ventilem, kit SDR 11
Navrt. T-kus odbočkový s uzav. ventilem, kit SDR 11
Navrt. T-kus odbočkový s uzav. ventilem, kit SDR 11
Navrt. T-kus odbočkový s uzav. ventilem, kit SDR 11
Navrt. T-kus odbočkový s uzav. ventilem, kit SDR 11
Navrt. T-kus odbočkový s uzav. ventilem, kit SDR 11
Navrt. T-kus odbočkový s uzav. ventilem, kit SDR 11
Navrt. T-kus odbočkový s uzav. ventilem, kit SDR 11
Navrt. T-kus odbočkový s uzav. ventilem, kit SDR 11
Navrt. T-kus odbočkový s uzav. ventilem, kit SDR 11
Navrt. T-kus odbočkový s uzav. ventilem, kit SDR 11
Navrt. T-kus odbočkový s uzav. ventilem, kit SDR 11
Navrt. T-kus odbočkový s uzav. ventilem, kit SDR 11
Navrt. T-kus odbočkový s uzav. ventilem, kit SDR 11
Navrt. T-kus odbočkový s uzav. ventilem, kit SDR 11
Navrt. T-kus odbočkový s uzav. ventilem, kit SDR 11
Navrt. T-kus odbočkový s uzav. ventilem, kit SDR 11
Navrt. T-kus odbočkový s uzav. ventilem, kit SDR 11
Navrt. T-kus odbočkový s uzav. ventilem, kit SDR 11
Navrt. T-kus odbočkový s uzav. ventilem, kit SDR 11
Navrt. T-kus odbočkový s uzav. ventilem, kit SDR 11
Navrt. T-kus odbočkový s uzav. ventilem, kit SDR 11
Navrt. T-kus odbočkový s uzav. ventilem, kit SDR 11
Navrt. T-kus odbočkový s uzav. ventilem, kit SDR 11
Navrt. T-kus odbočkový s uzav. ventilem, kit SDR 11
Navrt. T-kus odbočkový s uzav. ventilem, kit SDR 11
Navrt. T-kus odbočkový s uzav. ventilem, kit SDR 11
Navrt. T-kus odbočkový s uzav. ventilem, kit SDR 11
Navrt. T-kus odbočkový s uzav. ventilem, kit SDR 11
d 63-32
d 63-40
d 63-50
d 63-63
d 75-32
d 75-40
d 75-50
d 75-63
d 90-32
d 90-40
d 90-50
d 90-63
d 110-32
d 110-40
d 110-50
d 110-63
d 125-32
d 125-40
d 125-50
d 125-63
d 140-32
d 140-40
d 140-50
d 140-63
d 160-32
d 160-40
d 160-50
d 160-63
d 180-32
d 180-40
d 180-50
d 180-63
d 200-32
d 200-40
d 200-50
d 200-63
d 225-32
d 225-40
d 225-50
d 225-63
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
O
O
O
O
S
S
S
S
O
O
O
O
O
O
O
O
S
S
S
S
193-155-034
193-155-035
193-155-036
193-155-037
193-155-044
193-155-045
193-155-046
193-155-047
193-155-054
193-155-055
193-155-056
193-155-057
193-155-064
193-155-065
193-155-066
193-155-067
193-155-074
193-155-075
193-155-076
193-155-077
193-155-084
193-155-085
193-155-086
193-155-087
193-155-094
193-155-095
193-155-096
193-155-097
193-155-104
193-155-105
193-155-106
193-155-107
193-155-114
193-155-115
193-155-116
193-155-117
193-155-124
193-155-125
193-155-126
193-155-127
3 201,00
3 601,00
3 601,00
3 491,00
3 520,00
3 695,00
3 695,00
3 585,00
3 297,00
3 668,00
3 668,00
3 558,00
3 563,00
3 958,00
3 958,00
3 848,00
3 520,00
3 899,00
3 899,00
3 789,00
4 024,00
4 348,00
4 348,00
4 238,00
4 221,00
4 736,00
4 736,00
4 627,00
4 833,00
5 008,00
5 008,00
4 898,00
4 833,00
5 008,00
5 008,00
4 898,00
4 711,00
5 167,00
5 167,00
5 057,00
5
5
5
5
3
3
5
1
5
5
5
5
3
3
3
3
3
3
3
3
1
3
3
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
3
1
3
3
3
3
Navrt. T-kus odbočkový s uzav. ventilem, kit SDR 17
Navrt. T-kus odbočkový s uzav. ventilem, kit SDR 17
Navrt. T-kus odbočkový s uzav. ventilem, kit SDR 17
Navrt. T-kus odbočkový s uzav. ventilem, kit SDR 17
Navrt. T-kus odbočkový s uzav. ventilem, kit SDR 17
Navrt. T-kus odbočkový s uzav. ventilem, kit SDR 17
Navrt. T-kus odbočkový s uzav. ventilem, kit SDR 17
Navrt. T-kus odbočkový s uzav. ventilem, kit SDR 17
Navrt. T-kus odbočkový s uzav. ventilem, kit SDR 17
Navrt. T-kus odbočkový s uzav. ventilem, kit SDR 17
Navrt. T-kus odbočkový s uzav. ventilem, kit SDR 17
Navrt. T-kus odbočkový s uzav. ventilem, kit SDR 17
d 250-32
d 250-40
d 250-50
d 250-63
d 280-32*
d 280-40*
d 280-50*
d 280-63*
d 315 až 355-32*
d 315 až 355-40*
d 315 až 355-50*
d 315 až 355-63*
O
O
O
O
O
O
O
O
S
S
S
S
193-155-134
193-155-135
193-155-136
193-155-137
193-155-144
193-155-145
193-155-146
193-155-147
193-155-154
193-155-155
193-155-156
193-155-157
6 901,00
7 076,00
7 076,00
6 966,00
6 901,00
7 365,00
7 365,00
7 255,00
7 002,00
7 177,00
7 177,00
7 067,00
3
3
3
1
5
5
5
5
5
5
3
5
* Při montáži nutno použít přítlačné zařízení obj.č. 799-350-475 (viz strana 49)
(tvarovky dodávány bez spodního třmenu)
Upozornění:
Sedlové tvarovky do dimenze d 63 včetně lze použít výhradně na trubky SDR 11
Navrt. T-kusy odbočkové s uzav. vent. SDR 17 lze použít výhradně ve spojení s trubkami SDR 17!
Sedlové tvarovky d 315 - 400 lze v dimenzi 400 mm použít pouze na trubky se sílou stěny max. SDR 26
TITAN - METALPLAST s.r.o.
17
ELEKTROTVAROVKY
CENÍK 2013
ELEKTROTVAROVKY
CENÍK 2013
ELGEF® Plus
Zemní soupravy pro navrt. T-kus odbočkový s uzavíracím ventilem
Název
Zemní souprava teleskopická
Zemní souprava teleskopická
Zemní souprava teleskopická
Rozměr
SD
Obj. číslo
Cena Kč/ks
Balení ks
Rd 0,70 - 0,85 m
Rd 0,95 - 1,50 m
Rd 1,15 - 1,80 m
S
S
S
160-050-520
160-050-521
160-050-522
1 203,00
1 203,00
1 244,00
1
1
1
Rd 0,60 m
Rd 0,85 m
Rd 1,10 m
Rd 1,35 m
O
O
S
S
160-050-620
160-050-621
160-050-622
160-050-623
298,00
298,00
315,00
332,00
1
1
1
1
Zemní souprava pevná
Zemní souprava pevná
Zemní souprava pevná
Zemní souprava pevná
PF 2
Poznámka: Rd - zákopová hloubka soustavy (měřeno od vnějšího povrchu trubky; bez poklopu)
Varianta řešení zemních souprav pro navrtávací T-kus odbočkový s uzavíracím ventilem GF
Určeno pro plovoucí poklopy REN výrobce Renko-Rumburk /použitelné i pro EURO poklopy - VOD-KA Litoměřice/
Název
Rozměr
SD
Obj. číslo
Cena Kč/ks
Zemní souprava ventilová teleskopická
2- dílná
Rd 0,9 - 1,3 m
Rd 1,0 - 1,6 m
Rd 1,2 - 2,0 m
Rd 1,5 - 2,6 m
O
S
S
O
ZS-V650-4
ZS-V1-4
ZS-V2-4
ZS-V3-4
772,00
828,00
904,00
1 008,00
Zemní souprava ventilová teleskopická
3- dílná
Rd 0,7 - 1,15 m
Rd 0,9 - 1,9 m
Rd 1,2 - 2,7 m
S
O
O
ZS-V4-4-500
ZS-V4-4-700
ZS-V4-4-1000
856,00
1 363,00
1 548,00
14 x 14
S
ZS-REN14
318,00
O
Z-AC
207,00
PF 2
Ovládací klíč k zemním soupravám ventilovým
Podkladová deska VARIO k teleskopickým ZS
Poznámka: Rd - zákopová hloubka soustavy (měřeno od vnějšího povrchu trubky; bez poklopu)
Dodavatel:
HECKL s.r.o.,
www.heckl.cz
ELGEF® Plus
10 bar plyn / 16 bar voda
Navrtávací T - kus samostatný
PE 100
PF 2
SDR 11
Název
Rozměr
SD
Obj. číslo
Navrtávací T-kus samostatný
Navrtávací T-kus samostatný
Navrtávací T-kus samostatný
Navrtávací T-kus samostatný
Navrtávací T-kus samostatný
Navrtávací T-kus samostatný
d 63-20
d 63-25
d 63-32
d 63-40
d 63-63*
d 63-63**
O
S
S
S
S
S
193-280-358
193-280-359
193-280-184
193-280-360
193-280-185
193-280-711
*
**
579,00
579,00
579,00
693,00
693,00
693,00
Balení ks
15
15
12
12
12
12
pro d 63 až 225 mm
pro d 250 až 315 mm
ELGEF® Plus
10 bar plyn / 16 bar voda
Navrtávací T - kus s uzav. ventilem samostatný
PE 100
Cena Kč/ks
SDR 11
Název
Navrt. T-kus s ventilem samostatný
Navrt. T-kus s ventilem samostatný
Rozměr
SD
Obj. číslo
Cena Kč/ks
Balení ks
d 63-32
d 63-63
S
S
193-281-605
193-281-606
3 405,00
3 405,00
5
5
PF 2
ELGEF® Plus
Pouze pro nízkotlak
Balónovací nástavec
PE 100
Název
Balonovací vložka PE /DN 51/
Rozměr
SD
Obj. číslo
Cena Kč/ks
Balení ks
d 63-2 3/4”
S
193-280-279
1 054,00
10
PF 2
18
TITAN - METALPLAST s.r.o.
ELGEF® Plus
Pro balónovací soupravy - nízkotlak i středotlak
Balónovací nástavec
Mosaz
Název
Balonovací vložka mosaz /DN 56,0/
Rozměr
SD
Obj. číslo
Cena Kč/ks
Balení ks
d 63-2 1/2”
S
193-280-294
2 227,00
6
PF 2
ELGEF® Plus
10 bar plyn / 16 bar voda
Elektrosvařovací víčko k navrtávacím T - kusům
PE 100
SDR 11
Název
Elektrosvařovací víčko se závitem
Elektrosvařovací víčko se závitem
Rozměr
SD
Obj. číslo
d 55
d 68
Z
Z
193-280-153
193-280-154
Cena Kč/ks
318,00
318,00
Balení ks
10
10
PF 2
ELGEF® Plus
12,5 bar voda
Závitový přechod PE pro sedlové tvarovky, vnitřní závit
PE 80
SDR 11
Název
Vložka PE, vnitřní závit
Rozměr
SD
Obj. číslo
d 63 - 1 1/2”
S
173-281-925
Cena Kč/ks
284,00
Balení ks
30
PF 2
ELGEF® Plus
12,5 bar voda
Závitový přechod PE pro systém ELGEF® Plus, vnitřní závit
PE 80
SDR 11
Název
PF 1
Vložka k přechodce PE, vnitřní závit
Vložka k přechodce PE, vnitřní závit
Vložka k přechodce PE, vnitřní závit
Vložka k přechodce PE, vnitřní závit
Vložka k přechodce PE, vnitřní závit
Vložka k přechodce PE, vnitřní závit
Vložka k přechodce PE, vnitřní závit
Vložka k přechodce PE, vnitřní závit
Vložka k přechodce PE, vnitřní závit
Vložka k přechodce PE, vnitřní závit
Vložka k přechodce PE, vnitřní závit
Vložka k přechodce PE, vnitřní závit
Rozměr
SD
Obj. číslo
d 20-1/2”
d 25-1/2”
d 25-3/4”
d 32-1/2”
d 32-1”
d 40-1/2”
d 40-1 1/4”
d 50-1/2”
d 50-1 1/4”
d 50-1 1/2”
d 63-1/2”
63-2”
O
O
O
O
O
O
O
O
S
S
O
O
701-473-809
701-473-803
701-473-810
701-473-804
701-473-811
701-473-812
701-473-806
701-473-813
701-473-805
701-473-807
701-473-814
701-473-808
SDR 11
Název
PF 2
Vložka k přechodce PE - mosaz, vnější závit
Vložka k přechodce PE - mosaz, vnější závit
Vložka k přechodce PE - mosaz, vnější závit
Vložka k přechodce PE - mosaz, vnější závit
Vložka k přechodce PE - mosaz, vnější závit
Vložka k přechodce PE - mosaz, vnější závit
Vložka k přechodce PE - mosaz, vnější závit
Vložka k přechodce PE - mosaz, vnější závit
Vložka k přechodce PE - mosaz, vnější závit
Vložka k přechodce PE - mosaz, vnější závit
Vložka k přechodce PE - mosaz, vnější závit
Vložka k přechodce PE - mosaz, vnější závit
Vložka k přechodce PE - mosaz, vnější závit
Vložka k přechodce PE - mosaz, vnější závit
297,00
297,00
315,00
297,00
297,00
297,00
333,00
297,00
333,00
361,00
297,00
389,00
Balení ks
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
ELGEF® Plus
16 bar voda
Vložka k přechodce PE - mosaz, vnější závit
PE 100, mosaz
Cena Kč/ks
Rozměr
SD
Obj. číslo
d 20-1/2”
d 25-3/4”
d 32-1”
d 32-1 1/4”
d 32-1 1/2”
d 40-1”
d 40-1 1/4”
d 40-1 1/2”
d 50-1”
d 50-1 1/4”
d 50-1 1/2”
d 63-1 1/4”
d 63-1 1/2”
63-2”
O
S
S
S
O
S
S
O
S
S
S
S
S
S
720-920-706
720-920-707
720-920-708
720-920-718
720-920-728
720-920-719
720-920-709
720-920-729
720-920-720
720-920-730
720-920-710
720-920-721
720-920-731
720-920-711
Cena Kč/ks
394,00
394,00
394,00
573,00
573,00
603,00
456,00
603,00
620,00
620,00
465,00
815,00
815,00
703,00
Balení ks
40
40
30
30
30
20
20
20
20
20
20
12
12
12
Poznámka: Na zvláštní žádost lze tento výrobek dodat v provedení PE - nerez
TITAN - METALPLAST s.r.o.
19
ELEKTROTVAROVKY
CENÍK 2013
ELEKTROTVAROVKY
CENÍK 2013
ELGEF® Plus
16 bar voda
Vložka k přechodce PE - mosaz, vnitřní závit
PE 100, mosaz
SDR 11
Název
PF 2
Vložka k přechodce PE - mosaz, vnitřní závit
Vložka k přechodce PE - mosaz, vnitřní závit
Vložka k přechodce PE - mosaz, vnitřní závit
Vložka k přechodce PE - mosaz, vnitřní závit
Vložka k přechodce PE - mosaz, vnitřní závit
Vložka k přechodce PE - mosaz, vnitřní závit
Vložka k přechodce PE - mosaz, vnitřní závit
Rozměr
SD
Obj. číslo
d 32-1”
d 40-1 1/4”
d 50-1 1/2”
d 63-1”
d 63-1 1/4”
d 63-1 1/2”
d 63-2”
S
S
S
S
S
S
S
720-920-208
720-920-209
720-920-210
720-920-221
720-920-231
720-920-241
720-920-211
Cena Kč/ks
500,00
573,00
587,00
837,00
837,00
837,00
778,00
Balení ks
30
20
20
12
12
12
12
Poznámka: Na zvláštní žádost lze tento výrobek dodat v provedení PE - nerez
ELGEF® Plus
16 bar voda
Vložka k přechodce PE - mosaz, převlečná matice
PE 100, mosaz
SDR 11
Název
PF 2
Vložka k přechodce PE - mosaz, převlečná matice
Vložka k přechodce PE - mosaz, převlečná matice
Vložka k přechodce PE - mosaz, převlečná matice
Vložka k přechodce PE - mosaz, převlečná matice
Vložka k přechodce PE - mosaz, převlečná matice
Vložka k přechodce PE - mosaz, převlečná matice
Vložka k přechodce PE - mosaz, převlečná matice
Rozměr
SD
Obj. číslo
Cena Kč/ks
Balení ks
d 25-3/4”
d 32-1”
d 40-1 1/4”
d 50-1 1/2”
d 63-1”
d 63-1 1/2”
d 63-2”
O
S
S
O
S
O
S
720-920-007
720-920-008
720-920-019
720-920-010
720-920-021
720-920-041
720-920-011
644,00
707,00
843,00
993,00
1 341,00
1 341,00
1 341,00
40
30
20
20
12
12
12
Upozornění:
Od 01.01.2010 přestal výrobní závod dodávat některé typy vložek k přechodce PE - mosaz, převlečná matice.
Přechodky neuvedené v ceníku lze dodat pouze za předpokladu objednání minimálně 100 ks, dodací termín
cca 12 týdnů.
Poznámka:
Vložky k přechodkám PE - mosaz (trubkový závit) všech typů lze kombinovat s elektrospojkami,
eletrokoleny 45°, 90°, případně elektroredukcemi - viz následující obrázky.
Zemní přechodky PE/OCEL
Zemní přechodky PE/OCEL
PE 100 SDR 11/ ocel dle EN 10208-1, ocelová část opláštěná PE (ochrana proti korozi)
PE strana pro svařování na tupo nebo elektrotbarovkou
Název
PF ZP
Zemní přechodka PE/OCEL d 32-1”
Zemní přechodka PE/OCEL d 40-1 1/4”
Zemní přechodka PE/OCEL d 50-1 1/2”
Zemní přechodka PE/OCEL d 63-2”
Zemní přechodka PE/OCEL d 90-3”
Zemní přechodka PE/OCEL d 110-4”
Zemní přechodka PE/OCEL d 160-6”
Zemní přechodka PE/OCEL d 225-8”
Zemní přechodka PE/OCEL d 315-12”
Zemní přechodka PE/OCEL d 355-12”
Zemní přechodka PE/OCEL d 400-16”
ELGEF® Plus
10 bar plyn / 16 bar voda
Rozměr
SD
Obj. číslo
Cena Kč/ks
Balení ks
32-1”
40-1 1/4”
50-1 1/2”
63-2”
90-3”
110-4”
160-6”
225-8”
315-12”
355-12”
400-16”
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
775-641-510
775-641-514
775-641-518
775-641-524
775-641-636
775-641-641
775-641-655
775-642-669
775-642-672
775-642-675
775-642-678
429,00
489,00
606,00
749,00
1 559,00
1 939,00
3 899,00
6 999,00
21 498,00
25 448,00
62 620,00
18
12
8
6
2
2
1
1
6
6
4
Poznámka: Ostatní dimenze na poptávku (od d 20 - d 630)
20
TITAN - METALPLAST s.r.o.
Kohouty BTR / POLYVALVE
Uzavírací kohout BTR / POLYVALVE
10 bar plyn
PE 100, SDR 11
Název
PF 3
NOVÉ PROVEDENÍ
Rozměr
Vnitřní čtyřhran
SD
Obj. číslo
Cena Kč/ks
Balení ks
Uzavírací kohout BTR nový
Uzavírací kohout BTR nový
Uzavírací kohout BTR nový
Uzavírací kohout BTR nový
Uzavírací kohout BTR nový
Uzavírací kohout BTR nový
d 32 +
d 40 +
d 50 +
d 63 +
d 90 +
d 110 +
20 x 20 mm
20 x 20 mm
20 x 20 mm
20 x 20 mm
25 x 25 mm
25 x 25 mm
S
S
S
S
S
S
193-103-208
193-103-209
193-103-210
193-103-211
193-103-213
193-103-214
1 317,00
1 583,00
2 319,00
2 459,00
3 417,00
4 708,00
1
1
1
1
1
1
Uzavírací kohout BTR
d 160 x
31 x 31 mm
S
193-103-042
12 356,00
1
Uzavírací kohout BTR
d 225 *
31 x 31 mm
O
193-103-045
36 565,00
1
x
Poznámka:
Průměry d 20 a d 25 jsou rovněž k dispozici, ale běžně se nahrazují d 32, připojení elektroredukcemi
(důvod - shodná cena a větší světlost)
PF 3
STARÉ PROVEDENÍ
Uzavírací kohouty BTR lze pro rozměry d 63 - d 160 objednat také v provedení plnoprůtok.
* Kohout d 225 nelze požít v kombinaci se “Zemní soupravou BTR /EURO/ teleskopickou” 173-103-000
+ Uzavírací kohouty BTR - nové provedení
x Uzavírací kohouty BTR - staré provedení
Uzavírací kohout BTR / POLYVALVE - příslušenství; možno použit pro staré i nové provedení
Název
PF 3
Sada příslušenství úplná
Ovládací klíč pro kohouty Polyvalve L 500
Ovládací klíč pro kohouty Polyvalve L 1300
Rozměr
SD
Obj. číslo
Cena Kč/ks
Balení ks
L 0,5 m
L 500
L 1300
S
S
S
173-103-056
173-103-083
173-103-084
772,00
842,00
945,00
1
1
1
PF 2
Zemní souprava teleskopická
Ovládací klíč k zemní soupravě
Rd 0,7 - 1,0 m
14 x 14
S
S
173-103-075
ZS-REN14
1 570,00
318,00
1
1
PF 2
Zemní souprava teleskopická
Zemní souprava BTR /Euro/ teleskopická
Ovládací klíč k zemní soupravě BTR /Euro/
Rd 1,0 - 1,7 m
Rd 0,8 - 1,15 m
27 x 27
S
S
O
173-103-076
ZS-V700-BTR
ZS-KLH 27
2 044,00
1 046,00
647,00
1
1
1
O
Z-AC
207,00
1
Podkladová deska VARIO k teleskopickým ZS
Poznámka:
Rd - zákopová hloubka soustavy (měřeno od vnějšího povrchu trubky; bez poklopu)
Sada příslušenství
úplná
Ovl. klíč pro kohouty
Polyvalve
Zemní souprava
teleskopická
(173-103-075,076)
Zemní souprava BTR
/EURO/
Klíč k zemní
soupravě
BTR /EURO/
Nové zemní soupravy +GF+ - možno použít pouze pro nové provedení
Název
Rozměr
Vnitřní čtyřhran
Zemní souprava teleskopická *
Zemní souprava teleskopická *
Rd 0,75 - 1,1 m
Rd 1,1 - 1,8 m
Zemní souprava teleskopická **
Zemní souprava teleskopická **
Rd 0,75 - 1,1 m
Rd 1,1 - 1,8 m
Obj. číslo
Cena Kč/ks
Balení ks
20 x 20 mm
20 x 20 mm
173-103-175
173-103-176
1 364,00
1 613,00
1
1
25 x 25 mm
25 x 25 mm
173-103-185
173-103-186
1 364,00
1 613,00
1
1
* Pro nové kulové kohouty BTR d 20 - 63 (ovládací klíč 14x14)
** Pro nové kulové kohouty BTR d 90 - 110 (ovládací klíč 27x27)
PF 2
Ostatní zemní soupravy beze změny (šestihran)
TITAN - METALPLAST s.r.o.
SD
Nové kulové kohouty +GF+ lze ovládat také zemními soupravami
ZS-V700-BTR. Tyto zemní soupravy jsou již z výroby uzpůsobeny
tak, že je možno všechny kohouty ovládat také přes vnější
šestihran.
21
ELEKTROTVAROVKY
CENÍK 2013
ELEKTROTVAROVKY
CENÍK 2013
PE hydranty
22
TITAN - METALPLAST s.r.o.
Hydranty a hydrantové kity
PE hydrant se svařovacím nátrubkem
PE 100
16 bar voda
SDR 11
podzemní hydrant, PE konec pro svařování na tupo d 90
Název
PE hydrant-svařovací nátrubek d 90 RD 1,00 m
PE hydrant-svařovací nátrubek d 90 RD 1,25 m
PE hydrant-svařovací nátrubek d 90 RD 1,50 m
Rozměr
SD
Obj. číslo
Cena Kč/ks
Balení ks
Rd 1,00 m
Rd 1,25 m
Rd 1,50 m
O
O
O
193-281-200
193-281-201
193-281-202
12 786,00
13 837,00
16 594,00
1
1
1
PF 2
PE hydrant s přírubovým koncem
PE 100
16 bar voda
SDR 11
podzemní hydrant, přírubový konec PP-ocel DN 80 dle normy DIN 2501
Název
PE hydrant-přírubový konec DN 80 RD 1,00 m
PE hydrant-přírubový konec DN 80 RD 1,25 m
PE hydrant-přírubový konec DN 80 RD 1,50 m
Rozměr
SD
Obj. číslo
Cena Kč/ks
Balení ks
Rd 1,00 m
Rd 1,25 m
Rd 1,50 m
O
O
O
193-281-300
193-281-301
193-281-302
13 362,00
14 432,00
17 307,00
1
1
1
PF 2
Popis a technické parametry PE hydrantů:
• podzemní hydrant s dvojitým uzávěrem určený pro trvalý
styk s pitnou a surovou vodou do 50 °C
• samočinné a úplné vyprazdňování dvěma odvodňovacími
otvory
• bezpečnostní uzávěr vnitřní soupravy proti „vyfouknutí“
• možnost výměny vnitřních dílů bez nutnosti demontáže
hydrantu pod tlakem v systému
Složení:
• těleso a sedlo ventilu z PE 100
• koule uzávěru z plastu zpevněného skelným vláknem
• vřeteno a spojovací tyč z nerezavějící oceli
• kuželka z tvárné litiny pogumovaná pryží EPDM
• zázubec a víko z tvárné litiny + těžká antikorozní ochrana
• vřetenová matice z mosazi
ELGEF® Plus
16 bar voda
Patkové koleno (MMN)
PE 100
SDR 11
včetně integrovaného podkladu pro lepší stabilitu
Název
Patkové elektrokoleno (MMN) d 90
Patkové elektrokoleno (MMN) d 110
Rozměr
SD
Obj. číslo
Cena Kč/ks
Balení ks
d 90
d 110
O
O
193-281-102
193-281-103
2 618,00
3 297,00
1
1
PF 2
TITAN - METALPLAST s.r.o.
23
ELEKTROTVAROVKY
CENÍK 2013
TVAROVKY NA TUPO
CENÍK 2013
Tvarovky
z PE 100
pro svařování
na tupo
24
TITAN - METALPLAST s.r.o.
CENÍK 2013
Tvarovky pro svařování na tupo z PE 100
Koleno 90°
5 bar plyn / 10 bar voda
PE 100, SDR 17
Název
PF 1
Koleno 90° /SDR 17/
Koleno 90° /SDR 17/
Koleno 90° /SDR 17/
Koleno 90° /SDR 17/
Koleno 90° /SDR 17/
Koleno 90° /SDR 17/
Koleno 90° /SDR 17/
Koleno 90° /SDR 17/
Koleno 90° /SDR 17/
Koleno 90° /SDR 17/
Koleno 90° /SDR 17/
Rozměr
SD
Obj. číslo
Cena Kč/ks
Balení ks
d 90
d 110
d 125
d 140
d 160
d 180
d 200
d 225
d 250
d 280
d 315
S
S
S
O
S
S
S
S
S
O
S
753-100-813
753-100-814
753-100-815
753-100-816
753-100-817
753-100-818
753-100-819
753-100-820
753-100-821
753-100-822
753-100-823
320,00
571,00
890,00
1 092,00
1 126,00
1 464,00
2 001,00
2 033,00
3 551,00
5 790,00
5 394,00
18
10
8
5
5
3
3
1
2
2
1
PE 100, SDR 11
10 bar plyn / 16 bar voda
s prodlouženými hrdly - lze svařovat elektrotvarovkami
Název
PF 1
Koleno 90° /SDR 11/
Koleno 90° /SDR 11/
Koleno 90° /SDR 11/
Koleno 90° /SDR 11/
Koleno 90° /SDR 11/
Koleno 90° /SDR 11/
Koleno 90° /SDR 11/
Koleno 90° /SDR 11/
Koleno 90° /SDR 11/
Koleno 90° /SDR 11/
Koleno 90° /SDR 11/
Koleno 90° /SDR 11/
Koleno 90° /SDR 11/
Koleno 90° /SDR 11/
Koleno 90° /SDR 11/
Koleno 90° /SDR 11/
Koleno 90° /SDR 11/
Koleno 90° /SDR 11/
Rozměr
SD
Obj. číslo
Cena Kč/ks
Balení ks
d 20
d 25
d 32
d 40
d 50
d 63
d 75
d 90
d 110
d 125
d 140
d 160
d 180
d 200
d 225
d 250
d 280
d 315
O
S
S
S
S
S
S
S
S
O
S
S
S
S
S
O
O
O
753-101-006
753-101-007
753-101-008
753-101-009
753-101-010
753-101-011
753-101-012
753-101-013
753-101-014
753-101-015
753-101-016
753-101-017
753-101-018
753-101-019
753-101-020
753-101-001
753-100-922
753-100-923
81,00
72,00
79,00
103,00
131,00
211,00
366,00
355,00
662,00
987,00
1 101,00
1 236,00
1 625,00
2 226,00
2 267,00
3 816,00
6 708,00
8 143,00
40
40
100
50
30
40
12
18
10
8
5
5
3
3
1
3
2
1
Koleno 45°
5 bar plyn / 10 bar voda
PE 100, SDR 17
s prodlouženými hrdly - lze svařovat elektrotvarovkami
Název
PF 1
Koleno 45° /SDR 17/
Koleno 45° /SDR 17/
Koleno 45° /SDR 17/
Koleno 45° /SDR 17/
Koleno 45° /SDR 17/
Koleno 45° /SDR 17/
Koleno 45° /SDR 17/
Koleno 45° /SDR 17/
Koleno 45° /SDR 17/
Koleno 45° /SDR 17/
Koleno 45° /SDR 17/
TITAN - METALPLAST s.r.o.
Rozměr
SD
Obj. číslo
Cena Kč/ks
Balení ks
d 90
d 110
d 125
d 140
d 160
d 180
d 200
d 225
d 250
d 280
d 315
S
S
S
O
S
S
S
S
O
O
S
753-150-813
753-150-814
753-150-815
753-150-816
753-150-817
753-150-818
753-150-819
753-150-820
753-150-821
753-150-822
753-150-823
320,00
540,00
890,00
1 092,00
1 101,00
1 464,00
2 001,00
2 033,00
3 551,00
4 999,00
5 264,00
20
12
8
4
6
5
3
2
3
3
2
25
TVAROVKY NA TUPO
s prodlouženými hrdly - lze svařovat elektrotvarovkami
CENÍK 2013
PE 100, SDR 11
10 bar plyn / 16 bar voda
s prodlouženými hrdly - lze svařovat elektrotvarovkami
Název
Koleno 45° /SDR 11/
Koleno 45° /SDR 11/
Koleno 45° /SDR 11/
Koleno 45° /SDR 11/
Koleno 45° /SDR 11/
Koleno 45° /SDR 11/
Koleno 45° /SDR 11/
Koleno 45° /SDR 11/
Koleno 45° /SDR 11/
Koleno 45° /SDR 11/
Koleno 45° /SDR 11/
Koleno 45° /SDR 11/
Koleno 45° /SDR 11/
Koleno 45° /SDR 11/
Koleno 45° /SDR 11/
Koleno 45° /SDR 11/
TVAROVKY NA TUPO
PF 1
Rozměr
SD
Obj. číslo
Cena Kč/ks
Balení ks
d 32
d 40
d 50
d 63
d 75
d 90
d 110
d 125
d 140
d 160
d 180
d 200
d 225
d 250
d 280
d 315
O
O
S
S
S
S
S
O
S
S
O
S
S
O
O
O
753-151-008
753-151-009
753-151-010
753-151-011
753-151-012
753-151-013
753-151-014
753-151-015
753-151-016
753-151-017
753-151-018
753-151-019
753-151-020
753-151-021
753-150-922
753-150-923
100,00
117,00
131,00
228,00
374,00
355,00
683,00
987,00
1 101,00
1 236,00
1 641,00
2 236,00
2 267,00
3 947,00
5 921,00
6 052,00
25
30
70
50
12
20
12
8
4
6
5
3
2
3
3
2
Poznámka:
Lze objednat kompletní rozměrovou řadu od d 20
Koleno 30°
5 bar plyn / 10 bar voda
PE 100, SDR 17
s prodlouženými hrdly - lze svařovat elektrotvarovkami
Název
Koleno 30° /SDR 17/
Koleno 30° /SDR 17/
Koleno 30° /SDR 17/
Koleno 30° /SDR 17/
Koleno 30° /SDR 17/
Koleno 30° /SDR 17/
Koleno 30° /SDR 17/
Koleno 30° /SDR 17/
Koleno 30° /SDR 17/
Koleno 30° /SDR 17/
Koleno 30° /SDR 17/
PF 1
Rozměr
SD
Obj. číslo
Cena Kč/ks
Balení ks
d 90
d 110
d 125
d 140
d 160
d 180
d 200
d 225
d 250
d 280
d 315
S
S
O
O
S
O
O
O
O
O
O
753-120-813
753-120-814
753-120-815
753-120-816
753-120-817
753-120-818
753-120-819
753-120-820
753-120-821
753-120-822
753-120-823
538,00
606,00
1 332,00
1 914,00
1 425,00
3 350,00
4 602,00
3 510,00
8 967,00
12 756,00
14 853,00
1
5
2
4
6
5
2
2
2
1
1
PE 100, SDR 11
10 bar plyn / 16 bar voda
s prodlouženými hrdly - lze svařovat elektrotvarovkami
Název
PF 1
Koleno 30° /SDR 11/
Koleno 30° /SDR 11/
Koleno 30° /SDR 11/
Koleno 30° /SDR 11/
Koleno 30° /SDR 11/
Koleno 30° /SDR 11/
Koleno 30° /SDR 11/
Koleno 30° /SDR 11/
Koleno 30° /SDR 11/
Koleno 30° /SDR 11/
Koleno 30° /SDR 11/
Koleno 30° /SDR 11/
Koleno 30° /SDR 11/
Rozměr
SD
Obj. číslo
Cena Kč/ks
Balení ks
d 63
d 75
d 90
d 110
d 125
d 140
d 160
d 180
d 200
d 225
d 250
d 280
d 315
O
O
S
S
O
O
S
O
O
O
O
O
O
753-120-911
753-120-912
753-120-913
753-120-914
753-120-915
753-120-916
753-120-917
753-120-918
753-120-919
753-120-920
753-120-921
753-120-922
753-120-923
731,00
1 063,00
606,00
712,00
1 865,00
2 283,00
1 569,00
3 773,00
5 143,00
3 551,00
9 947,00
14 143,00
16 511,00
8
10
10
5
6
4
6
5
2
2
2
1
1
Poznámka:
Lze objednat kompletní rozměrovou řadu od d 32
26
TITAN - METALPLAST s.r.o.
CENÍK 2013
Koleno 15°
5 bar plyn / 10 bar voda
PE 100, SDR 17
Název
Koleno 15° /SDR 17/
Koleno 15° /SDR 17/
Koleno 15° /SDR 17/
Koleno 15° /SDR 17/
Koleno 15° /SDR 17/
Koleno 15° /SDR 17/
Koleno 15° /SDR 17/
Koleno 15° /SDR 17/
Koleno 15° /SDR 17/
Koleno 15° /SDR 17/
Koleno 15° /SDR 17/
PF 1
Rozměr
SD
Obj. číslo
Cena Kč/ks
Balení ks
d 90
d 110
d 125
d 140
d 160
d 180
d 200
d 225
d 250
d 280
d 315
S
S
Z
Z
S
Z
Z
S
Z
Z
Z
753-140-813
753-140-814
753-140-815
753-140-816
753-140-817
753-140-818
753-140-819
753-140-820
753-140-821
753-140-822
753-140-823
857,00
1 401,00
2 038,00
2 251,00
2 895,00
3 353,00
4 602,00
3 327,00
8 967,00
12 756,00
14 853,00
4
3
2
2
6
1
2
2
2
2
1
PE 100, SDR 11
10 bar plyn / 16 bar voda
s prodlouženými hrdly - lze svařovat elektrotvarovkami
Název
Koleno 15° /SDR 11/
Koleno 15° /SDR 11/
Koleno 15° /SDR 11/
Koleno 15° /SDR 11/
Koleno 15° /SDR 11/
Koleno 15° /SDR 11/
Koleno 15° /SDR 11/
Koleno 15° /SDR 11/
Koleno 15° /SDR 11/
Koleno 15° /SDR 11/
Koleno 15° /SDR 11/
Koleno 15° /SDR 11/
Koleno 15° /SDR 11/
PF 1
Rozměr
SD
Obj. číslo
Cena Kč/ks
Balení ks
d 63
d 75
d 90
d 110
d 125
d 140
d 160
d 180
d 200
d 225
d 250
d 280
d 315
Z
Z
S
S
Z
Z
S
Z
Z
O
Z
Z
Z
753-141-011
753-141-012
753-141-013
753-141-014
753-141-015
753-141-016
753-141-017
753-141-018
753-141-019
753-141-020
753-141-021
753-141-022
753-141-023
731,00
836,00
957,00
1 555,00
2 259,00
2 470,00
3 299,00
3 773,00
5 143,00
6 108,00
9 947,00
14 143,00
16 511,00
8
2
5
6
6
6
6
2
3
2
1
1
1
Poznámka:
Lze objednat kompletní rozměrovou řadu od d 32
Oblouk 90°
5 bar plyn / 10 bar voda
PE 100, SDR 17
s prodlouženými hrdly - lze svařovat elektrotvarovkami
Název
PF 1
Rozměr
SD
Obj. číslo
Cena Kč/ks
Balení ks
R = 1,5 x d
R = 1,5 x d
R = 1,5 x d
R = 1,5 x d
R = 1,5 x d
R = 1,5 x d
R = 1,5 x d
R = 1,5 x d
d 90
d 110
d 125
d 140
d 160
d 180
d 200
d 225
O
O
Z
Z
O
Z
Z
O
753-000-813
753-000-814
753-000-815
753-000-816
753-000-817
753-000-818
753-000-819
753-000-820
1 014,00
1 270,00
1 471,00
1 556,00
1 915,00
2 795,00
3 677,00
4 337,00
18
12
15
5
8
6
4
2
Oblouk 90° /SDR 17/
Oblouk 90° /SDR 17/
Oblouk 90° /SDR 17/
R=1xd
R=1xd
R=1xd
d 250
d 280
d 315
Z
Z
O
753-000-821
753-000-822
753-000-823
5 299,00
5 974,00
7 802,00
2
1
1
Oblouk 90° /SDR 17/
Oblouk 90° /SDR 17/
Oblouk 90° /SDR 17/
Oblouk 90° /SDR 17/
Oblouk 90° /SDR 17/
Oblouk 90° /SDR 17/
R = 1,5 x d
R = 1,5 x d
R = 1,5 x d
R = 1,5 x d
R = 1,5 x d
R = 1,5 x d
d 355
d 400
d 450
d 500
d 560
d 630
O
O
Z
Z
Z
Z
753-000-824
753-000-825
753-000-826
753-000-827
753-000-828
753-000-829
17 920,00
25 189,00
35 652,00
51 168,00
65 391,00
81 547,00
1
1
1
1
1
1
R=1xd
R=1xd
R=1xd
R=1xd
R=1xd
d 250
d 280
d 315
d 355
d 400
Z
Z
O
O
O
753-018-521
753-018-522
753-018-523
753-020-824
753-020-825
4 381,00
5 700,00
7 856,00
14 244,00
19 808,00
1
1
2
1
1
Oblouk 90° /SDR 17/ - PE 100 RC
Oblouk 90° /SDR 17/ - PE 100 RC
Oblouk 90° /SDR 17/ - PE 100 RC
Oblouk 90° /SDR 17/ - PE 100 RC
Oblouk 90° /SDR 17/ - PE 100 RC
Oblouk 90° /SDR 17/ - PE 100 RC
Oblouk 90° /SDR 17/ - PE 100 RC
Oblouk 90° /SDR 17/ - PE 100 RC
Oblouk 90° /SDR 17/ - na tupo
Oblouk 90° /SDR 17/ - na tupo
Oblouk 90° /SDR 17/ - na tupo
Oblouk 90° /SDR 17/ - na tupo
Oblouk 90° /SDR 17/ - na tupo
TITAN - METALPLAST s.r.o.
27
TVAROVKY NA TUPO
s prodlouženými hrdly - lze svařovat elektrotvarovkami
CENÍK 2013
PE 100, SDR 11
10 bar plyn / 16 bar voda
s prodlouženými hrdly - lze svařovat elektrotvarovkami
Název
PF 1
Rozměr
SD
Obj. číslo
R=1xd
R=1xd
R=1xd
R=1xd
R=1xd
R=1xd
R=1xd
d 20
d 25
d 32
d 40
d 50
d 63
d 75
O
O
O
O
O
O
O
753-001-006
753-001-007
753-001-008
753-001-009
753-001-010
753-001-011
753-001-012
163,00
180,00
190,00
237,00
332,00
552,00
677,00
50
50
25
15
40
50
32
R = 1,5 x d
R = 1,5 x d
R = 1,5 x d
R = 1,5 x d
R = 1,5 x d
R = 1,5 x d
R = 1,5 x d
R = 1,5 x d
d 90
d 110
d 125
d 140
d 160
d 180
d 200
d 225
O
O
O
O
O
O
O
O
753-001-013
753-001-014
753-001-015
753-001-016
753-001-017
753-001-018
753-001-019
753-001-020
742,00
1 171,00
1 737,00
2 555,00
2 793,00
3 414,00
3 705,00
4 911,00
18
12
15
5
8
6
4
2
Oblouk 90° /SDR 11/
Oblouk 90° /SDR 11/
Oblouk 90° /SDR 11/
R=1xd
R=1xd
R=1xd
d 250
d 280
d 315
O
Z
O
753-001-021
753-001-022
753-001-023
7 173,00
9 305,00
12 857,00
2
1
1
Oblouk 90° /SDR 11/
Oblouk 90° /SDR 11/
Oblouk 90° /SDR 11/
Oblouk 90° /SDR 11/
Oblouk 90° /SDR 11/
Oblouk 90° /SDR 11/
R = 1,5 x d
R = 1,5 x d
R = 1,5 x d
R = 1,5 x d
R = 1,5 x d
R = 1,5 x d
d 355
d 400
d 450
d 500
d 560
d 630
O
O
Z
Z
Z
Z
753-001-024
753-001-025
753-001-026
753-001-027
753-001-028
753-001-029
26 955,00
30 921,00
43 673,00
65 687,00
84 683,00
108 826,00
1
1
1
1
1
1
R=1xd
R=1xd
R=1xd
R=1xd
R=1xd
d 250
d 280
d 315
d 355
d 400
O
Z
O
O
O
753-018-621
753-018-622
753-018-623
753-021-024
753-021-025
6 431,00
8 377,00
11 576,00
19 284,00
26 459,00
1
1
1
1
1
Oblouk 90° /SDR 11/
Oblouk 90° /SDR 11/
Oblouk 90° /SDR 11/
Oblouk 90° /SDR 11/
Oblouk 90° /SDR 11/
Oblouk 90° /SDR 11/
Oblouk 90° /SDR 11/
TVAROVKY NA TUPO
Oblouk 90° /SDR 11/ - PE 100 RC
Oblouk 90° /SDR 11/ - PE 100 RC
Oblouk 90° /SDR 11/ - PE 100 RC
Oblouk 90° /SDR 11/ - PE 100 RC
Oblouk 90° /SDR 11/ - PE 100 RC
Oblouk 90° /SDR 11/ - PE 100 RC
Oblouk 90° /SDR 11/ - PE 100 RC
Oblouk 90° /SDR 11/ - PE 100 RC
Oblouk 90° /SDR 11/ - na tupo
Oblouk 90° /SDR 11/ - na tupo
Oblouk 90° /SDR 11/ - na tupo
Oblouk 90° /SDR 11/ - na tupo
Oblouk 90° /SDR 11/ - na tupo
Cena Kč/ks
Balení ks
Oblouk 60°
5 bar plyn / 10 bar voda
PE 100, SDR 17
s prodlouženými hrdly - lze svařovat elektrotvarovkami
Název
PF 1
28
Oblouk 60° /SDR 17/
Oblouk 60° /SDR 17/
Oblouk 60° /SDR 17/
Oblouk 60° /SDR 17/
Oblouk 60° /SDR 17/
Oblouk 60° /SDR 17/
Oblouk 60° /SDR 17/
Oblouk 60° /SDR 17/
Oblouk 60° /SDR 17/
Oblouk 60° /SDR 17/
Oblouk 60° /SDR 17/
Oblouk 60° /SDR 17/
Oblouk 60° /SDR 17/
Oblouk 60° /SDR 17/
Oblouk 60° /SDR 17/
Oblouk 60° /SDR 17/
Oblouk 60° /SDR 17/
R = 1,5 x d
R = 1,5 x d
R = 1,5 x d
R = 1,5 x d
R = 1,5 x d
R = 1,5 x d
R = 1,5 x d
R = 1,5 x d
R = 1,5 x d
R = 1,5 x d
R = 1,5 x d
R = 1,5 x d
R = 1,5 x d
R = 1,5 x d
R = 1,5 x d
R = 1,5 x d
R = 1,5 x d
Rozměr
SD
Obj. číslo
Cena Kč/ks
Balení ks
d 90
d 110
d 125
d 140
d 160
d 180
d 200
d 225
d 250
d 280
d 315
d 355
d 400
d 450
d 500
d 560
d 630
Z
O
Z
Z
O
Z
O
Z
Z
Z
O
Z
Z
Z
Z
Z
Z
753-070-813
753-070-814
753-070-815
753-070-816
753-070-817
753-070-818
753-070-819
753-070-820
753-070-821
753-070-822
753-070-823
753-070-824
753-070-825
753-070-826
753-070-827
753-070-828
753-070-829
1 688,00
2 128,00
2 430,00
2 776,00
3 101,00
4 924,00
5 930,00
6 992,00
8 747,00
9 762,00
12 697,00
18 659,00
26 639,00
32 409,00
46 516,00
59 438,00
74 137,00
12
12
9
6
4
4
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
TITAN - METALPLAST s.r.o.
CENÍK 2013
PE 100, SDR 11
10 bar plyn / 16 bar voda
s prodlouženými hrdly - lze svařovat elektrotvarovkami
PF 1
R = 1,5 x d
R = 1,5 x d
R = 1,5 x d
R = 1,5 x d
R = 1,5 x d
R = 1,5 x d
R = 1,5 x d
R = 1,5 x d
R = 1,5 x d
R = 1,5 x d
R = 1,5 x d
R = 1,5 x d
R = 1,5 x d
R = 1,5 x d
R = 1,5 x d
R = 1,5 x d
R = 1,5 x d
Rozměr
SD
Obj. číslo
Cena Kč/ks
Balení ks
d 90
d 110
d 125
d 140
d 160
d 180
d 200
d 225
d 250
d 280
d 315
d 355
d 400
d 450
d 500
d 560
d 630
Z
O
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
753-071-013
753-071-014
753-071-015
753-071-016
753-071-017
753-071-018
753-071-019
753-071-020
753-071-021
753-071-022
753-071-023
753-071-024
753-071-025
753-071-026
753-071-027
753-071-028
753-071-029
2 066,00
2 693,00
3 042,00
3 448,00
4 081,00
6 732,00
8 155,00
9 673,00
11 652,00
14 004,00
17 229,00
29 266,00
32 293,00
39 705,00
59 718,00
77 001,00
98 955,00
12
12
9
6
4
4
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
TVAROVKY NA TUPO
Název
Oblouk 60° /SDR 11/
Oblouk 60° /SDR 11/
Oblouk 60° /SDR 11/
Oblouk 60° /SDR 11/
Oblouk 60° /SDR 11/
Oblouk 60° /SDR 11/
Oblouk 60° /SDR 11/
Oblouk 60° /SDR 11/
Oblouk 60° /SDR 11/
Oblouk 60° /SDR 11/
Oblouk 60° /SDR 11/
Oblouk 60° /SDR 11/
Oblouk 60° /SDR 11/
Oblouk 60° /SDR 11/
Oblouk 60° /SDR 11/
Oblouk 60° /SDR 11/
Oblouk 60° /SDR 11/
Poznámka:
Lze objednat kompletní rozměrovou řadu od d 32
Oblouk 45°
5 bar plyn / 10 bar voda
PE 100, SDR 17
s prodlouženými hrdly - lze svařovat elektrotvarovkami
Název
PF 1
Oblouk 45° /SDR 17/ - PE 100 RC
Oblouk 45° /SDR 17/ - PE 100 RC
Oblouk 45° /SDR 17/ - PE 100 RC
Oblouk 45° /SDR 17/ - PE 100 RC
Oblouk 45° /SDR 17/ - PE 100 RC
Oblouk 45° /SDR 17/ - PE 100 RC
Oblouk 45° /SDR 17/ - PE 100 RC
Oblouk 45° /SDR 17/ - PE 100 RC
Oblouk 45° /SDR 17/
Oblouk 45° /SDR 17/
Oblouk 45° /SDR 17/
Oblouk 45° /SDR 17/
Oblouk 45° /SDR 17/
Oblouk 45° /SDR 17/
Oblouk 45° /SDR 17/
Oblouk 45° /SDR 17/
Oblouk 45° /SDR 17/
R = 1,5 x d
R = 1,5 x d
R = 1,5 x d
R = 1,5 x d
R = 1,5 x d
R = 1,5 x d
R = 1,5 x d
R = 1,5 x d
R = 1,5 x d
R = 1,5 x d
R = 1,5 x d
R = 1,5 x d
R = 1,5 x d
R = 1,5 x d
R = 1,5 x d
R = 1,5 x d
R = 1,5 x d
Rozměr
SD
Obj. číslo
Cena Kč/ks
Balení ks
d 90
d 110
d 125
d 140
d 160
d 180
d 200
d 225
d 250
d 280
d 315
d 355
d 400
d 450
d 500
d 560
d 630
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
753-050-813
753-050-814
753-050-815
753-050-816
753-050-817
753-050-818
753-050-819
753-050-820
753-050-821
753-050-822
753-050-823
753-050-824
753-050-825
753-050-826
753-050-827
753-050-828
753-050-829
1 049,00
1 047,00
1 120,00
1 769,00
1 975,00
2 310,00
3 057,00
3 555,00
8 472,00
9 415,00
12 176,00
18 484,00
25 657,00
30 861,00
42 285,00
54 035,00
67 402,00
15
8
15
9
6
4
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
PE 100, SDR 11
10 bar plyn / 16 bar voda
s prodlouženými hrdly - lze svařovat elektrotvarovkami
Název
PF 1
Oblouk 45° /SDR 11/ - PE 100 RC
Oblouk 45° /SDR 11/ - PE 100 RC
Oblouk 45° /SDR 11/ - PE 100 RC
Oblouk 45° /SDR 11/ - PE 100 RC
Oblouk 45° /SDR 11/ - PE 100 RC
Oblouk 45° /SDR 11/ - PE 100 RC
Oblouk 45° /SDR 11/ - PE 100 RC
Oblouk 45° /SDR 11/ - PE 100 RC
Oblouk 45° /SDR 11/
Oblouk 45° /SDR 11/
Oblouk 45° /SDR 11/
Oblouk 45° /SDR 11/
TITAN - METALPLAST s.r.o.
R = 1,5 x d
R = 1,5 x d
R = 1,5 x d
R = 1,5 x d
R = 1,5 x d
R = 1,5 x d
R = 1,5 x d
R = 1,5 x d
R = 1,5 x d
R = 1,5 x d
R = 1,5 x d
R = 1,5 x d
Rozměr
SD
Obj. číslo
Cena Kč/ks
Balení ks
d 90
d 110
d 125
d 140
d 160
d 180
d 200
d 225
d 250
d 280
d 315
d 355
Z
Z
Z
Z
O
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
753-051-013
753-051-014
753-051-015
753-051-016
753-051-017
753-051-018
753-051-019
753-051-020
753-051-021
753-051-022
753-051-023
753-051-024
1 053,00
1 165,00
1 370,00
2 088,00
2 562,00
2 992,00
4 071,00
4 715,00
11 262,00
13 466,00
16 422,00
28 678,00
15
8
15
9
6
4
1
1
1
1
1
1
29
CENÍK 2013
Název
Oblouk 45° /SDR 11/
Oblouk 45° /SDR 11/
Oblouk 45° /SDR 11/
Oblouk 45° /SDR 11/
Oblouk 45° /SDR 11/
R = 1,5 x d
R = 1,5 x d
R = 1,5 x d
R = 1,5 x d
R = 1,5 x d
Rozměr
SD
Obj. číslo
Cena Kč/ks
Balení ks
d 400
d 450
d 500
d 560
d 630
Z
Z
Z
Z
Z
753-051-025
753-051-026
753-051-027
753-051-028
753-051-029
31 542,00
38 761,00
54 286,00
70 000,00
89 961,00
1
1
1
1
1
Poznámka:
Lze objednat kompletní rozměrovou řadu od d 32
PF 1
Oblouk 30°
5 bar plyn / 10 bar voda
PE 100, SDR 17
TVAROVKY NA TUPO
s prodlouženými hrdly - lze svařovat elektrotvarovkami
Název
Oblouk 30° /SDR 17/ - PE 100 RC
Oblouk 30° /SDR 17/ - PE 100 RC
Oblouk 30° /SDR 17/ - PE 100 RC
Oblouk 30° /SDR 17/ - PE 100 RC
Oblouk 30° /SDR 17/ - PE 100 RC
Oblouk 30° /SDR 17/ - PE 100 RC
Oblouk 30° /SDR 17/ - PE 100 RC
Oblouk 30° /SDR 17/ - PE 100 RC
Oblouk 30° /SDR 17/
Oblouk 30° /SDR 17/
Oblouk 30° /SDR 17/
Oblouk 30° /SDR 17/
Oblouk 30° /SDR 17/
Oblouk 30° /SDR 17/
Oblouk 30° /SDR 17/
Oblouk 30° /SDR 17/
Oblouk 30° /SDR 17/
PF 1
R = 1,5 x d
R = 1,5 x d
R = 1,5 x d
R = 1,5 x d
R = 1,5 x d
R = 1,5 x d
R = 1,5 x d
R = 1,5 x d
R = 1,5 x d
R = 1,5 x d
R = 1,5 x d
R = 1,5 x d
R = 1,5 x d
R = 1,5 x d
R = 1,5 x d
R = 1,5 x d
R = 1,5 x d
Rozměr
SD
Obj. číslo
Cena Kč/ks
Balení ks
d 90
d 110
d 125
d 140
d 160
d 180
d 200
d 225
d 250
d 280
d 315
d 355
d 400
d 450
d 500
d 560
d 630
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
O
Z
Z
O
Z
Z
Z
Z
Z
Z
753-060-813
753-060-814
753-060-815
753-060-816
753-060-817
753-060-818
753-060-819
753-060-820
753-060-821
753-060-822
753-060-823
753-060-824
753-060-825
753-060-826
753-060-827
753-060-828
753-060-829
1 036,00
1 025,00
1 091,00
1 769,00
1 975,00
2 309,00
3 057,00
3 555,00
8 197,00
9 069,00
11 702,00
18 484,00
25 657,00
30 840,00
42 285,00
54 029,00
67 402,00
20
9
6
5
8
6
4
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
PE 100, SDR 11
10 bar plyn / 16 bar voda
s prodlouženými hrdly - lze svařovat elektrotvarovkami
Název
PF 1
Oblouk 30° /SDR 11/ - PE 100 RC
Oblouk 30° /SDR 11/ - PE 100 RC
Oblouk 30° /SDR 11/ - PE 100 RC
Oblouk 30° /SDR 11/ - PE 100 RC
Oblouk 30° /SDR 11/ - PE 100 RC
Oblouk 30° /SDR 11/ - PE 100 RC
Oblouk 30° /SDR 11/ - PE 100 RC
Oblouk 30° /SDR 11/ - PE 100 RC
Oblouk 30° /SDR 11/
Oblouk 30° /SDR 11/
Oblouk 30° /SDR 11/
Oblouk 30° /SDR 11/
Oblouk 30° /SDR 11/
Oblouk 30° /SDR 11/
Oblouk 30° /SDR 11/
Oblouk 30° /SDR 11/
Oblouk 30° /SDR 11/
R = 1,5 x d
R = 1,5 x d
R = 1,5 x d
R = 1,5 x d
R = 1,5 x d
R = 1,5 x d
R = 1,5 x d
R = 1,5 x d
R = 1,5 x d
R = 1,5 x d
R = 1,5 x d
R = 1,5 x d
R = 1,5 x d
R = 1,5 x d
R = 1,5 x d
R = 1,5 x d
R = 1,5 x d
Rozměr
SD
Obj. číslo
Cena Kč/ks
Balení ks
d 90
d 110
d 125
d 140
d 160
d 180
d 200
d 225
d 250
d 280
d 315
d 355
d 400
d 450
d 500
d 560
d 630
Z
Z
Z
Z
O
Z
Z
O
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
753-061-013
753-061-014
753-061-015
753-061-016
753-061-017
753-061-018
753-061-019
753-061-020
753-061-021
753-061-022
753-061-023
753-061-024
753-061-025
753-061-026
753-061-027
753-061-028
753-061-029
1 030,00
1 165,00
1 326,00
2 091,00
2 562,00
2 991,00
4 071,00
4 715,00
10 871,00
12 925,00
15 676,00
28 678,00
31 542,00
38 761,00
54 286,00
70 000,00
89 961,00
20
9
6
5
8
6
4
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Poznámka:
Lze objednat kompletní rozměrovou řadu od d 32
30
TITAN - METALPLAST s.r.o.
CENÍK 2013
Oblouk 22°
5 bar plyn / 10 bar voda
PE 100, SDR 17
Název
Oblouk 22° /SDR 17/ - PE 100 RC
Oblouk 22° /SDR 17/ - PE 100 RC
Oblouk 22° /SDR 17/ - PE 100 RC
Oblouk 22° /SDR 17/ - PE 100 RC
Oblouk 22° /SDR 17/ - PE 100 RC
Oblouk 22° /SDR 17/ - PE 100 RC
Oblouk 22° /SDR 17/ - PE 100 RC
Oblouk 22° /SDR 17/ - PE 100 RC
Oblouk 22° /SDR 17/
Oblouk 22° /SDR 17/
Oblouk 22° /SDR 17/
Oblouk 22° /SDR 17/
Oblouk 22° /SDR 17/
Oblouk 22° /SDR 17/
Oblouk 22° /SDR 17/
Oblouk 22° /SDR 17/
Oblouk 22° /SDR 17/
PF 1
R = 1,5 x d
R = 1,5 x d
R = 1,5 x d
R = 1,5 x d
R = 1,5 x d
R = 1,5 x d
R = 1,5 x d
R = 1,5 x d
R = 1,5 x d
R = 1,5 x d
R = 1,5 x d
R = 1,5 x d
R = 1,5 x d
R = 1,5 x d
R = 1,5 x d
R = 1,5 x d
R = 1,5 x d
Rozměr
SD
Obj. číslo
Cena Kč/ks
Balení ks
d 90
d 110
d 125
d 140
d 160
d 180
d 200
d 225
d 250
d 280
d 315
d 355
d 400
d 450
d 500
d 560
d 630
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
O
Z
Z
O
Z
Z
Z
Z
Z
Z
753-080-813
753-080-814
753-080-815
753-080-816
753-080-817
753-080-818
753-080-819
753-080-820
753-080-821
753-080-822
753-080-823
753-080-824
753-080-825
753-080-826
753-080-827
753-080-828
753-080-829
1 010,00
987,00
1 091,00
1 771,00
1 975,00
2 309,00
3 057,00
3 555,00
8 197,00
9 069,00
11 702,00
18 484,00
25 657,00
30 840,00
42 285,00
54 035,00
67 402,00
20
9
6
5
8
7
4
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
PE 100, SDR 11
10 bar plyn / 16 bar voda
Název
Oblouk 22° /SDR 11/ - PE 100 RC
Oblouk 22° /SDR 11/ - PE 100 RC
Oblouk 22° /SDR 11/ - PE 100 RC
Oblouk 22° /SDR 11/ - PE 100 RC
Oblouk 22° /SDR 11/ - PE 100 RC
Oblouk 22° /SDR 11/ - PE 100 RC
Oblouk 22° /SDR 11/ - PE 100 RC
Oblouk 22° /SDR 11/ - PE 100 RC
Oblouk 22° /SDR 11/
Oblouk 22° /SDR 11/
Oblouk 22° /SDR 11/
Oblouk 22° /SDR 11/
Oblouk 22° /SDR 11/
Oblouk 22° /SDR 11/
Oblouk 22° /SDR 11/
Oblouk 22° /SDR 11/
Oblouk 22° /SDR 11/
PF 1
R = 1,5 x d
R = 1,5 x d
R = 1,5 x d
R = 1,5 x d
R = 1,5 x d
R = 1,5 x d
R = 1,5 x d
R = 1,5 x d
R = 1,5 x d
R = 1,5 x d
R = 1,5 x d
R = 1,5 x d
R = 1,5 x d
R = 1,5 x d
R = 1,5 x d
R = 1,5 x d
R = 1,5 x d
Rozměr
SD
Obj. číslo
Cena Kč/ks
Balení ks
d 90
d 110
d 125
d 140
d 160
d 180
d 200
d 225
d 250
d 280
d 315
d 355
d 400
d 450
d 500
d 560
d 630
Z
Z
Z
Z
O
Z
Z
O
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
753-081-013
753-081-014
753-081-015
753-081-016
753-081-017
753-081-018
753-081-019
753-081-020
753-081-021
753-081-022
753-081-023
753-081-024
753-081-025
753-081-026
753-081-027
753-081-028
753-081-029
992,00
1 110,00
1 326,00
2 091,00
2 562,00
2 991,00
4 071,00
4 715,00
10 871,00
12 925,00
15 676,00
28 678,00
31 542,00
38 761,00
54 286,00
70 000,00
89 961,00
20
9
6
5
8
7
4
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Poznámka:
Lze objednat kompletní rozměrovou řadu od d 32
Oblouk 11°
5 bar plyn / 10 bar voda
PE 100, SDR 17
s prodlouženými hrdly - lze svařovat elektrotvarovkami
Název
PF 1
Oblouk 11° /SDR 17/ - PE 100 RC
Oblouk 11° /SDR 17/ - PE 100 RC
Oblouk 11° /SDR 17/ - PE 100 RC
Oblouk 11° /SDR 17/ - PE 100 RC
Oblouk 11° /SDR 17/ - PE 100 RC
Oblouk 11° /SDR 17/ - PE 100 RC
Oblouk 11° /SDR 17/ - PE 100 RC
Oblouk 11° /SDR 17/ - PE 100 RC
Oblouk 11° /SDR 17/
Oblouk 11° /SDR 17/
Oblouk 11° /SDR 17/
TITAN - METALPLAST s.r.o.
R = 1,5 x d
R = 1,5 x d
R = 1,5 x d
R = 1,5 x d
R = 1,5 x d
R = 1,5 x d
R = 1,5 x d
R = 1,5 x d
R = 1,5 x d
R = 1,5 x d
R = 1,5 x d
Rozměr
SD
Obj. číslo
Cena Kč/ks
Balení ks
d 90
d 110
d 125
d 140
d 160
d 180
d 200
d 225
d 250
d 280
d 315
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
O
Z
Z
O
753-090-813
753-090-814
753-090-815
753-090-816
753-090-817
753-090-818
753-090-819
753-090-820
753-090-821
753-090-822
753-090-823
1 010,00
987,00
1 091,00
1 771,00
1 975,00
2 306,00
3 053,00
3 552,00
8 197,00
9 069,00
11 702,00
20
9
6
5
8
7
4
2
1
1
1
31
TVAROVKY NA TUPO
s prodlouženými hrdly - lze svařovat elektrotvarovkami
CENÍK 2013
Název
Oblouk 11° /SDR 17/
Oblouk 11° /SDR 17/
Oblouk 11° /SDR 17/
Oblouk 11° /SDR 17/
Oblouk 11° /SDR 17/
Oblouk 11° /SDR 17/
PF 1
R = 1,5 x d
R = 1,5 x d
R = 1,5 x d
R = 1,5 x d
R = 1,5 x d
R = 1,5 x d
Rozměr
SD
Obj. číslo
Cena Kč/ks
Balení ks
d 355
d 400
d 450
d 500
d 560
d 630
Z
Z
Z
Z
Z
Z
753-090-824
753-090-825
753-090-826
753-090-827
753-090-828
753-090-829
18 484,00
25 657,00
30 840,00
42 285,00
54 035,00
67 402,00
1
1
1
1
1
1
PE 100, SDR 11
10 bar plyn / 16 bar voda
TVAROVKY NA TUPO
Název
Oblouk 11° /SDR 11/ - PE 100 RC
Oblouk 11° /SDR 11/ - PE 100 RC
Oblouk 11° /SDR 11/ - PE 100 RC
Oblouk 11° /SDR 11/ - PE 100 RC
Oblouk 11° /SDR 11/ - PE 100 RC
Oblouk 11° /SDR 11/ - PE 100 RC
Oblouk 11° /SDR 11/ - PE 100 RC
Oblouk 11° /SDR 11/ - PE 100 RC
Oblouk 11° /SDR 11/
Oblouk 11° /SDR 11/
Oblouk 11° /SDR 11/
Oblouk 11° /SDR 11/
Oblouk 11° /SDR 11/
Oblouk 11° /SDR 11/
Oblouk 11° /SDR 11/
Oblouk 11° /SDR 11/
Oblouk 11° /SDR 11/
PF 1
R = 1,5 x d
R = 1,5 x d
R = 1,5 x d
R = 1,5 x d
R = 1,5 x d
R = 1,5 x d
R = 1,5 x d
R = 1,5 x d
R = 1,5 x d
R = 1,5 x d
R = 1,5 x d
R = 1,5 x d
R = 1,5 x d
R = 1,5 x d
R = 1,5 x d
R = 1,5 x d
R = 1,5 x d
Rozměr
SD
Obj. číslo
Cena Kč/ks
Balení ks
d 90
d 110
d 125
d 140
d 160
d 180
d 200
d 225
d 250
d 280
d 315
d 355
d 400
d 450
d 500
d 560
d 630
Z
Z
Z
Z
O
Z
Z
O
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
753-091-013
753-091-014
753-091-015
753-091-016
753-091-017
753-091-018
753-091-019
753-091-020
753-091-021
753-091-022
753-091-023
753-091-024
753-091-025
753-091-026
753-091-027
753-091-028
753-091-029
992,00
1 110,00
1 326,00
2 114,00
2 562,00
2 988,00
4 069,00
4 712,00
10 871,00
12 925,00
15 676,00
28 678,00
31 542,00
38 761,00
54 286,00
70 000,00
89 961,00
20
9
6
5
8
7
4
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Poznámka:
Lze objednat kompletní rozměrovou řadu od d 32
T-kus 90°
5 bar plyn / 10 bar voda
PE 100, SDR 17
s prodlouženými hrdly - lze svařovat elektrotvarovkami
Název
PF 1
Rozměr
SD
Obj. číslo
T-kus 90° /SDR 17/
T-kus 90° /SDR 17/
T-kus 90° /SDR 17/
T-kus 90° /SDR 17/
T-kus 90° /SDR 17/
T-kus 90° /SDR 17/
T-kus 90° /SDR 17/
T-kus 90° /SDR 17/
T-kus 90° /SDR 17/
T-kus 90° /SDR 17/
T-kus 90° /SDR 17/
T-kus 90° /SDR 17/
T-kus 90° /SDR 17/
T-kus 90° /SDR 17/
T-kus 90° /SDR 17/
T-kus 90° /SDR 17/
T-kus 90° /SDR 17/
d 90
d 110
d 125
d 140
d 160
d 180
d 200
d 225
d 250
d 280
d 315
d 355
d 400
d 450
d 500
d 560
d 630
S
S
S
O
S
O
O
S
O
O
S
O
O
O
Z
Z
Z
753-200-813
753-200-814
753-200-815
753-200-816
753-200-817
753-200-818
753-200-819
753-200-820
753-200-821
753-200-802
753-200-803
753-200-804
753-200-805
753-200-806
753-200-807
753-200-808
753-200-809
Cena Kč/ks
443,00
636,00
1 073,00
1 631,00
1 575,00
2 670,00
3 802,00
3 802,00
5 130,00
7 722,00
10 268,00
25 191,00
34 686,00
51 823,00
65 657,00
171 087,00
231 917,00
Balení ks
7
7
4
1
4
3
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
T-kus 90° /SDR 17/ - na tupo
T-kus 90° /SDR 17/ - na tupo
T-kus 90° /SDR 17/ - na tupo
T-kus 90° /SDR 17/ - na tupo
T-kus 90° /SDR 17/ - na tupo
T-kus 90° /SDR 17/ - na tupo
T-kus 90° /SDR 17/ - na tupo
d 250
d 280
d 315
d 355
d 400
d 450
d 500
Z
Z
O
O
O
O
O
753-208-546
753-208-547
753-208-548
753-220-824
753-220-825
753-220-826
753-220-827
6 883,00
7 717,00
10 219,00
16 624,00
25 759,00
36 992,00
47 597,00
1
1
1
1
1
1
1
PF 1
32
TITAN - METALPLAST s.r.o.
CENÍK 2013
PE 100, SDR 11
10 bar plyn / 16 bar voda
s prodlouženými hrdly - lze svařovat elektrotvarovkami
SD
Obj. číslo
d 20
d 25
d 32
d 40
d 50
d 63
d 75
d 90
d 110
d 125
d 140
d 160
d 180
d 200
d 225
d 250
d 280
d 315
d 355
d 400
d 450
d 500
d 560
d 630
O
O
O
O
S
S
S
S
S
O
O
S
O
O
S
O
O
O
O
O
Z
Z
Z
Z
753-201-006
753-201-007
753-201-008
753-201-009
753-201-010
753-201-011
753-201-012
753-201-013
753-201-014
753-201-015
753-201-016
753-201-017
753-201-018
753-201-019
753-201-020
753-201-001
753-200-902
753-200-903
753-200-904
753-200-905
753-200-906
753-200-907
753-200-908
753-200-909
Cena Kč/ks
90,00
104,00
124,00
149,00
195,00
271,00
408,00
572,00
805,00
1 260,00
1 907,00
1 994,00
3 129,00
4 512,00
4 816,00
6 579,00
11 074,00
13 532,00
30 982,00
46 306,00
66 330,00
84 578,00
220 804,00
295 380,00
Balení ks
30
25
20
80
20
25
16
7
7
4
4
4
3
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
T-kus 90° /SDR 11/ - na tupo
T-kus 90° /SDR 11/ - na tupo
T-kus 90° /SDR 11/ - na tupo
T-kus 90° /SDR 11/ - na tupo
T-kus 90° /SDR 11/ - na tupo
T-kus 90° /SDR 11/ - na tupo
T-kus 90° /SDR 11/ - na tupo
d 250
d 280
d 315
d 355
d 400
d 450
d 500
Z
Z
O
O
O
Z
Z
753-208-671
753-208-672
753-208-673
753-221-024
753-221-025
753-221-026
753-221-027
8 204,00
10 985,00
15 608,00
22 347,00
33 335,00
47 789,00
61 088,00
1
1
1
1
1
1
1
TVAROVKY NA TUPO
Název
PF 1
Rozměr
T-kus 90° /SDR 11/
T-kus 90° /SDR 11/
T-kus 90° /SDR 11/
T-kus 90° /SDR 11/
T-kus 90° /SDR 11/
T-kus 90° /SDR 11/
T-kus 90° /SDR 11/
T-kus 90° /SDR 11/
T-kus 90° /SDR 11/
T-kus 90° /SDR 11/
T-kus 90° /SDR 11/
T-kus 90° /SDR 11/
T-kus 90° /SDR 11/
T-kus 90° /SDR 11/
T-kus 90° /SDR 11/
T-kus 90° /SDR 11/
T-kus 90° /SDR 11/
T-kus 90° /SDR 11/
T-kus 90° /SDR 11/
T-kus 90° /SDR 11/
T-kus 90° /SDR 11/
T-kus 90° /SDR 11/
T-kus 90° /SDR 11/
T-kus 90° /SDR 11/
PF 1
T-kus 90°, redukovaný
5 bar plyn / 10 bar voda
PE 100, SDR 17
s prodlouženými hrdly - lze svařovat elektrotvarovkami
Jako náhradu redukovaného T-kusu lze použít elektrotvarovku sedlovou - systém Saturn (viz strana 12)
Název
PF 1
PF 1
T-kus 90°, red. /SDR 17/
T-kus 90°, red. /SDR 17/
T-kus 90°, red. /SDR 17/
T-kus 90°, red. /SDR 17/
T-kus 90°, red. /SDR 17/
T-kus 90°, red. /SDR 17/
T-kus 90°, red. /SDR 17/
T-kus 90°, red. /SDR 17/
T-kus 90°, red. /SDR 17/
T-kus 90°, red. /SDR 17/
T-kus 90°, red. /SDR 17/
T-kus 90°, red. /SDR 17/
T-kus 90°, red. /SDR 17/
T-kus 90°, red. /SDR 17/
T-kus 90°, red. /SDR 17/
T-kus 90°, red. /SDR 17/
T-kus 90°, red. /SDR 17/
T-kus 90°, red. /SDR 17/
T-kus 90°, red. /SDR 17/
T-kus 90°, red. /SDR 17/
T-kus 90°, red. /SDR 17/
TITAN - METALPLAST s.r.o.
Rozměr
SD
Obj. číslo
Cena Kč/ks
Balení ks
d 90-50
d 90-63
d 110-63
d 110-90
d 160-63
d 160-90
d 160-110
d 200-63
d 200-90
d 200-110
d 200-160
d 225-75
d 225-90
d 225-110
d 225-160
d 225-180
d 250-110
d 250-160
d 315-110
d 315-160
d 315-250
S
S
S
S
S
S
S
Z
O
O
O
Z
S
S
S
O
O
O
O
O
O
753-201-827
753-200-829
753-200-828
753-200-832
753-200-834
753-200-836
753-200-837
753-201-873
753-201-874
753-201-875
753-201-876
753-200-839
753-200-840
753-200-841
753-200-842
753-200-843
753-201-878
753-201-879
753-200-851
753-200-852
753-200-854
781,00
603,00
924,00
974,00
2 433,00
2 536,00
2 559,00
6 438,00
6 470,00
6 503,00
6 535,00
7 099,00
5 661,00
5 681,00
5 694,00
7 176,00
10 394,00
10 598,00
11 242,00
11 242,00
12 477,00
15
15
10
10
8
8
8
1
1
1
1
3
3
3
3
3
1
1
1
1
1
33
CENÍK 2013
PE 100, SDR 11
10 bar plyn / 16 bar voda
s prodlouženými hrdly - lze svařovat elektrotvarovkami
Jako náhradu redukovaného T-kusu lze použít elektrotvarovku sedlovou - systém Saturn (viz strana 12)
Název
T-kus 90°, red. /SDR 11/
T-kus 90°, red. /SDR 11/
T-kus 90°, red. /SDR 11/
T-kus 90°, red. /SDR 11/
T-kus 90°, red. /SDR 11/
T-kus 90°, red. /SDR 11/
T-kus 90°, red. /SDR 11/
T-kus 90°, red. /SDR 11/
T-kus 90°, red. /SDR 11/
T-kus 90°, red. /SDR 11/
T-kus 90°, red. /SDR 11/
T-kus 90°, red. /SDR 11/
T-kus 90°, red. /SDR 11/
T-kus 90°, red. /SDR 11/
T-kus 90°, red. /SDR 11/
T-kus 90°, red. /SDR 11/
T-kus 90°, red. /SDR 11/
T-kus 90°, red. /SDR 11/
T-kus 90°, red. /SDR 11/
T-kus 90°, red. /SDR 11/
T-kus 90°, red. /SDR 11/
TVAROVKY NA TUPO
PF 1
PF 1
Rozměr
SD
Obj. číslo
Cena Kč/ks
Balení ks
d 90-50
d 90-63
d 110-63
d 110-90
d 160-63
d 160-90
d 160-110
d 200-63
d 200-90
d 200-110
d 200-160
d 225-75
d 225-90
d 225-110
d 225-160
d 225-180
d 250-110
d 250-160
d 315-110
d 315-160
d 315-250
S
S
S
S
S
S
S
Z
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
753-201-027
753-201-029
753-201-028
753-201-032
753-201-034
753-201-036
753-201-037
753-201-073
753-201-074
753-201-075
753-201-076
753-201-039
753-201-040
753-201-041
753-201-042
753-201-043
753-201-078
753-201-079
753-201-051
753-201-052
753-201-054
870,00
692,00
1 085,00
1 103,00
2 974,00
2 838,00
2 913,00
7 334,00
7 546,00
7 359,00
7 173,00
8 088,00
6 793,00
6 842,00
6 842,00
8 532,00
13 796,00
14 486,00
11 829,00
11 829,00
14 486,00
15
15
10
10
8
8
8
1
4
4
4
3
3
3
3
3
1
1
1
1
1
Poznámka:
Na žádost lze dodat T-kusy 90° redukované také v jiných rozměrech v tlakových třídách SDR 17 i SDR 11
T-kus 45°
5 bar plyn / 10 bar voda
PE 100, SDR 17
s prodlouženými hrdly - lze svařovat elektrotvarovkami
Název
T-kus 45°, /SDR 17/
T-kus 45°, /SDR 17/
Rozměr
SD
Obj. číslo
Cena Kč/ks
Balení ks
d 90
d 110
O
O
753-251-063
753-251-064
3 684,00
5 229,00
10
6
PF 1
PE 100, SDR 11
10 bar plyn / 16 bar voda
s prodlouženými hrdly - lze svařovat elektrotvarovkami
Název
PF 1
34
T - kus 45° /SDR 11/
T - kus 45° /SDR 11/
T - kus 45° /SDR 11/
T - kus 45° /SDR 11/
Rozměr
SD
Obj. číslo
Cena Kč/ks
Balení ks
d 63
d 75
d 90
d 110
O
O
O
O
753-251-011
753-251-012
753-251-013
753-251-014
1 631,00
2 466,00
3 827,00
5 426,00
26
16
10
6
TITAN - METALPLAST s.r.o.
CENÍK 2013
Víčko
5 bar plyn / 10 bar voda
PE 100, SDR 17
s prodlouženými hrdly - lze svařovat elektrotvarovkami
PF 1
Rozměr
SD
Obj. číslo
Cena Kč/ks
Balení ks
Víčko /SDR 17/
Víčko /SDR 17/
Víčko /SDR 17/
Víčko /SDR 17/
Víčko /SDR 17/
Víčko /SDR 17/
Víčko /SDR 17/
Víčko /SDR 17/
Víčko /SDR 17/
Víčko /SDR 17/
Víčko /SDR 17/
Víčko /SDR 17/
Víčko /SDR 17/
d 90
d 110
d 125
d 140
d 160
d 180
d 200
d 225
d 250
d 280
d 315
d 355
d 400
S
S
S
O
S
S
O
S
O
O
S
O
O
753-960-813
753-960-814
753-960-815
753-960-816
753-960-817
753-960-818
753-960-819
753-960-820
753-960-821
753-960-822
753-960-823
753-960-824
753-960-825
173,00
486,00
661,00
827,00
733,00
1 201,00
1 494,00
1 504,00
2 339,00
3 308,00
4 234,00
10 568,00
18 659,00
50
30
12
12
8
10
5
5
4
2
2
2
2
Víčko /SDR 17/
Víčko /SDR 17/
Víčko /SDR 17/
Víčko /SDR 17/
d 450
d 500
d 560
d 630
Z
Z
Z
Z
753-960-826
753-960-827
753-960-828
753-960-829
16 466,00
19 273,00
22 695,00
29 334,00
1
1
1
1
TVAROVKY NA TUPO
Název
Poznámka:
Lze objednat kompletní rozměrovou řadu od d 50
PE 100, SDR 11
10 bar plyn / 16 bar voda
s prodlouženými hrdly - lze svařovat elektrotvarovkami
Název
PF 1
Rozměr
SD
Obj. číslo
Cena Kč/ks
Balení ks
Víčko /SDR 11/
Víčko /SDR 11/
Víčko /SDR 11/
Víčko /SDR 11/
Víčko /SDR 11/
Víčko /SDR 11/
Víčko /SDR 11/
Víčko /SDR 11/
Víčko /SDR 11/
Víčko /SDR 11/
Víčko /SDR 11/
Víčko /SDR 11/
Víčko /SDR 11/
Víčko /SDR 11/
Víčko /SDR 11/
Víčko /SDR 11/
Víčko /SDR 11/
Víčko /SDR 11/
Víčko /SDR 11/
Víčko /SDR 11/
d 20
d 25
d 32
d 40
d 50
d 63
d 75
d 90
d 110
d 125
d 140
d 160
d 180
d 200
d 225
d 250
d 280
d 315
d 355
d 400
O
O
S
S
S
S
S
S
S
S
O
S
O
O
O
O
O
O
O
O
753-961-006
753-961-007
753-961-008
753-961-009
753-961-010
753-961-011
753-961-012
753-961-013
753-961-014
753-961-015
753-961-016
753-961-017
753-961-018
753-961-019
753-961-020
753-961-021
753-960-922
753-960-923
753-960-924
753-960-925
70,00
68,00
84,00
104,00
126,00
126,00
372,00
411,00
527,00
661,00
827,00
791,00
1 201,00
1 500,00
1 611,00
2 452,00
3 473,00
4 413,00
10 568,00
18 659,00
50
50
50
100
30
50
40
50
30
12
12
8
10
5
5
4
2
2
2
2
Víčko /SDR 11/
Víčko /SDR 11/
Víčko /SDR 11/
Víčko /SDR 11/
d 450
d 500
d 560
d 630
Z
Z
Z
Z
753-960-926
753-960-927
753-960-928
753-960-929
19 390,00
23 397,00
28 486,00
37 201,00
1
1
1
1
TITAN - METALPLAST s.r.o.
35
CENÍK 2013
Redukce
5 bar plyn / 10 bar voda
PE 100, SDR 17
s prodlouženými hrdly - lze svařovat elektrotvarovkami
Název
TVAROVKY NA TUPO
PF 1
PF 1
36
Rozměr
SD
Obj. číslo
Cena Kč/ks
Balení ks
Redukce /SDR 17/
Redukce /SDR 17/
Redukce /SDR 17/
Redukce /SDR 17/
Redukce /SDR 17/
Redukce /SDR 17/
Redukce /SDR 17/
Redukce /SDR 17/
Redukce /SDR 17/
Redukce /SDR 17/
Redukce /SDR 17/
Redukce /SDR 17/
Redukce /SDR 17/
Redukce /SDR 17/
Redukce /SDR 17/
Redukce /SDR 17/
Redukce /SDR 17/
Redukce /SDR 17/
Redukce /SDR 17/
Redukce /SDR 17/
Redukce /SDR 17/
Redukce /SDR 17/
Redukce /SDR 17/
Redukce /SDR 17/
Redukce /SDR 17/
Redukce /SDR 17/
Redukce /SDR 17/
Redukce /SDR 17/
Redukce /SDR 17/
Redukce /SDR 17/
Redukce /SDR 17/
Redukce /SDR 17/
Redukce /SDR 17/
Redukce /SDR 17/
Redukce /SDR 17/
Redukce /SDR 17/
Redukce /SDR 17/
Redukce /SDR 17/
Redukce /SDR 17/
Redukce /SDR 17/
Redukce /SDR 17/
Redukce /SDR 17/
Redukce /SDR 17/
d 90-63
d 90-75
d 110-63
d 110-90
d 125-63
d 125-90
d 125-110
d 140-75
d 140-90
d 140-110
d 140-125
d 160-90
d 160-110
d 160-125
d 160-140
d 180-90
d 180-110
d 180-125
d 180-140
d 180-160
d 200-140
d 200-160
d 200-180
d 225-140
d 225-160
d 225-180
d 225-200
d 250-160
d 250-180
d 250-200
d 250-225
d 280-200
d 280-225
d 280-250
d 315-225
d 315-250
d 315-280
d 355-250
d 355-280
d 355-315
d 400-280
d 400-315
d 400-355
S
S
S
S
S
S
S
O
O
S
O
S
S
S
O
O
O
S
O
O
O
S
O
O
S
O
S
O
Z
O
O
O
O
O
S
O
O
O
Z
O
Z
O
O
753-900-872
753-900-870
753-900-877
753-900-876
753-900-882
753-900-881
753-900-880
753-900-886
753-900-887
753-900-884
753-900-885
753-900-888
753-900-890
753-900-889
753-900-831
753-900-873
753-900-874
753-900-891
753-900-875
753-900-832
753-900-866
753-900-892
753-900-893
753-900-867
753-900-896
753-900-895
753-900-894
753-900-800
753-900-868
753-900-801
753-900-802
753-900-898
753-900-899
753-900-803
753-900-807
753-900-805
753-900-806
753-900-808
753-900-809
753-900-810
753-900-811
753-900-812
753-900-813
262,00
310,00
348,00
348,00
496,00
496,00
496,00
748,00
748,00
748,00
712,00
805,00
805,00
954,00
954,00
1 120,00
1 120,00
1 066,00
1 217,00
1 160,00
1 416,00
1 348,00
1 348,00
2 274,00
1 838,00
2 166,00
2 166,00
3 121,00
3 510,00
3 121,00
3 121,00
4 408,00
4 408,00
3 582,00
3 646,00
3 646,00
5 782,00
19 649,00
18 222,00
17 396,00
29 285,00
26 832,00
25 705,00
40
40
30
16
9
9
9
14
14
12
12
10
10
10
10
8
8
8
8
8
6
6
5
4
4
4
8
7
6
6
6
6
5
5
4
4
4
1
2
2
2
2
2
Redukce /SDR 17/ - na tupo
Redukce /SDR 17/ - na tupo
Redukce /SDR 17/ - na tupo
Redukce /SDR 17/ - na tupo
Redukce /SDR 17/ - na tupo
Redukce /SDR 17/ - na tupo
Redukce /SDR 17/ - na tupo
Redukce /SDR 17/ - na tupo
Redukce /SDR 17/ - na tupo
Redukce /SDR 17/ - na tupo
Redukce /SDR 17/ - na tupo
Redukce /SDR 17/ - na tupo
Redukce /SDR 17/ - na tupo
Redukce /SDR 17/ - na tupo
Redukce /SDR 17/ - na tupo
Redukce /SDR 17/ - na tupo
Redukce /SDR 17/ - na tupo
Redukce /SDR 17/ - na tupo
d 250-160
d 250-180
d 250-200
d 250-225
d 280-200
d 280-225
d 280-250
d 315-200
d 315-225
d 315-250
d 315-280
d 355-225
d 355-250
d 355-280
d 355-315
d 400-225
d 400-250
d 400-280
Z
Z
Z
O
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
O
O
Z
Z
Z
753-908-939
753-902-801
753-902-802
753-908-937
753-902-804
753-908-944
753-908-943
753-902-807
753-908-950
753-908-949
753-908-999
753-902-811
753-902-812
753-902-813
753-902-814
753-902-815
753-902-816
753-902-817
2 577,00
2 606,00
2 394,00
2 094,00
3 130,00
2 690,00
2 601,00
4 003,00
3 184,00
2 963,00
2 913,00
9 829,00
8 917,00
8 278,00
8 015,00
32 178,00
30 186,00
26 773,00
1
5
5
1
6
1
1
5
1
1
1
8
2
8
8
2
2
2
TITAN - METALPLAST s.r.o.
Název
PF 1
Redukce /SDR 17/ - na tupo
Redukce /SDR 17/ - na tupo
Redukce /SDR 17/ - na tupo
Redukce /SDR 17/ - na tupo
Redukce /SDR 17/ - na tupo
Redukce /SDR 17/ - na tupo
Redukce /SDR 17/ - na tupo
Redukce /SDR 17/ - na tupo
Redukce /SDR 17/ - na tupo
Redukce /SDR 17/ - na tupo
Redukce /SDR 17/ - na tupo
Redukce /SDR 17/ - na tupo
Redukce /SDR 17/ - na tupo
Redukce /SDR 17/ - na tupo
Redukce /SDR 17/ - na tupo
Redukce /SDR 17/ - na tupo
Redukce /SDR 17/ - na tupo
Rozměr
SD
Obj. číslo
Cena Kč/ks
Balení ks
d 400-315
d 400-355
d 450-280
d 450-315
d 450-355
d 450-400
d 500-315
d 500-355
d 500-400
d 500-450
d 560-400
d 560-450
d 560-500
d 630-400
d 630-450
d 630-500
d 630-560
Z
O
Z
Z
Z
Z
Z
Z
O
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
753-902-818
753-902-819
753-902-820
753-902-821
753-902-822
753-902-823
753-902-824
753-902-825
753-902-826
753-902-827
753-902-828
753-902-829
753-902-830
753-902-831
753-902-832
753-902-833
753-902-834
22 304,00
14 929,00
38 277,00
33 982,00
28 405,00
19 082,00
46 713,00
40 829,00
34 653,00
30 859,00
54 692,00
32 269,00
27 861,00
67 776,00
56 822,00
41 798,00
34 675,00
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
PE 100, SDR 11
10 bar plyn / 16 bar voda
s prodlouženými hrdly - lze svařovat elektrotvarovkami
Název
PF 1
Redukce /SDR 11/
Redukce /SDR 11/
Redukce /SDR 11/
Redukce /SDR 11/
Redukce /SDR 11/
Redukce /SDR 11/
Redukce /SDR 11/
Redukce /SDR 11/
Redukce /SDR 11/
Redukce /SDR 11/
Redukce /SDR 11/
Redukce /SDR 11/
Redukce /SDR 11/
Redukce /SDR 11/
Redukce /SDR 11/
Redukce /SDR 11/
Redukce /SDR 11/
Redukce /SDR 11/
Redukce /SDR 11/
Redukce /SDR 11/
Redukce /SDR 11/
Redukce /SDR 11/
Redukce /SDR 11/
Redukce /SDR 11/
Redukce /SDR 11/
Redukce /SDR 11/
Redukce /SDR 11/
Redukce /SDR 11/
Redukce /SDR 11/
Redukce /SDR 11/
Redukce /SDR 11/
Redukce /SDR 11/
Redukce /SDR 11/
Redukce /SDR 11/
Redukce /SDR 11/
Redukce /SDR 11/
Redukce /SDR 11/
Redukce /SDR 11/
Redukce /SDR 11/
Redukce /SDR 11/
Redukce /SDR 11/
Redukce /SDR 11/
Redukce /SDR 11/
Redukce /SDR 11/
Redukce /SDR 11/
TITAN - METALPLAST s.r.o.
Rozměr
SD
Obj. číslo
Cena Kč/ks
Balení ks
d 25-20
d 32-20
d 32-25
d 40-20
d 40-25
d 40-32
d 50-20
d 50-25
d 50-32
d 50-40
d 63-32
d 63-40
d 63-50
d 75-40
d 75-50
d 75-63
d 90-50
d 90-63
d 90-75
d 110-63
d 110-75
d 110-90
d 125-63
d 125-75
d 125-90
d 125-110
d 140-75
d 140-90
d 140-110
d 140-125
d 160-90
d 160-110
d 160-125
d 160-140
d 180-90
d 180-110
d 180-125
d 180-140
d 180-160
d 200-140
d 200-160
d 200-180
d 225-140
d 225-160
d 225-180
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
S
S
S
O
O
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
O
O
O
O
S
S
S
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
753-901-038
753-901-042
753-901-041
753-901-048
753-901-047
753-901-046
753-901-055
753-901-054
753-901-053
753-901-052
753-901-060
753-901-059
753-901-058
753-901-063
753-901-064
753-901-065
753-901-072
753-901-071
753-901-070
753-901-078
753-901-077
753-901-076
753-901-083
753-901-082
753-901-081
753-901-080
753-901-086
753-901-087
753-901-084
753-901-085
753-901-088
753-901-090
753-901-089
753-901-032
753-901-073
753-901-074
753-901-091
753-901-075
753-901-033
753-901-066
753-901-092
753-901-034
753-901-067
753-901-096
753-901-095
63,00
63,00
55,00
90,00
83,00
83,00
107,00
94,00
94,00
94,00
127,00
127,00
127,00
224,00
224,00
224,00
310,00
268,00
310,00
358,00
411,00
358,00
496,00
496,00
496,00
496,00
748,00
748,00
748,00
712,00
826,00
826,00
954,00
954,00
1 120,00
1 120,00
954,00
1 217,00
1 160,00
1 416,00
1 348,00
1 348,00
2 274,00
1 868,00
2 166,00
40
100
45
40
50
40
20
45
40
25
50
50
50
60
50
50
18
18
18
24
10
9
15
15
15
15
14
14
12
12
10
5
5
10
8
8
6
8
6
6
6
5
4
4
4
37
TVAROVKY NA TUPO
CENÍK 2013
CENÍK 2013
Název
TVAROVKY NA TUPO
PF 1
PF 1
Rozměr
SD
Obj. číslo
Cena Kč/ks
Balení ks
Redukce /SDR 11/
Redukce /SDR 11/
Redukce /SDR 11/
Redukce /SDR 11/
Redukce /SDR 11/
Redukce /SDR 11/
Redukce /SDR 11/
Redukce /SDR 11/
Redukce /SDR 11/
Redukce /SDR 11/
Redukce /SDR 11/
Redukce /SDR 11/
Redukce /SDR 11/
Redukce /SDR 11/
Redukce /SDR 11/
Redukce /SDR 11/
Redukce /SDR 11/
d 225-200
d 250-160
d 250-180
d 250-200
d 250-225
d 280-200
d 280-225
d 280-250
d 315-225
d 315-250
d 315-280
d 355-250
d 355-280
d 355-315
d 400-280
d 400-315
d 400-355
O
O
O
O
O
O
O
O
S
O
O
O
Z
Z
Z
O
Z
753-901-094
753-901-000
753-901-068
753-901-001
753-901-002
753-901-098
753-901-099
753-901-003
753-901-097
753-901-005
753-901-012
753-901-013
753-901-014
753-901-015
753-901-016
753-901-017
753-901-018
2 166,00
3 198,00
3 510,00
3 351,00
3 351,00
4 408,00
4 408,00
4 004,00
5 730,00
5 730,00
5 782,00
20 700,00
19 073,00
18 222,00
31 688,00
29 736,00
28 559,00
2
7
6
6
6
6
5
5
4
4
6
2
2
2
2
2
2
Redukce /SDR 11/ - na tupo
Redukce /SDR 11/ - na tupo
Redukce /SDR 11/ - na tupo
Redukce /SDR 11/ - na tupo
Redukce /SDR 11/ - na tupo
Redukce /SDR 11/ - na tupo
Redukce /SDR 11/ - na tupo
Redukce /SDR 11/ - na tupo
Redukce /SDR 11/ - na tupo
Redukce /SDR 11/ - na tupo
Redukce /SDR 11/ - na tupo
Redukce /SDR 11/ - na tupo
Redukce /SDR 11/ - na tupo
Redukce /SDR 11/ - na tupo
Redukce /SDR 11/ - na tupo
Redukce /SDR 11/ - na tupo
Redukce /SDR 11/ - na tupo
Redukce /SDR 11/ - na tupo
Redukce /SDR 11/ - na tupo
Redukce /SDR 11/ - na tupo
Redukce /SDR 11/ - na tupo
Redukce /SDR 11/ - na tupo
Redukce /SDR 11/ - na tupo
Redukce /SDR 11/ - na tupo
Redukce /SDR 11/ - na tupo
Redukce /SDR 11/ - na tupo
Redukce /SDR 11/ - na tupo
Redukce /SDR 11/ - na tupo
d 250-160
d 250-180
d 250-200
d 250-225
d 280-200
d 280-225
d 280-250
d 315-200
d 315-225
d 315-250
d 315-280
d 355-225
d 355-250
d 355-280
d 355-315
d 400-225
d 400-250
d 400-280
d 400-315
d 400-355
d 450-280
d 450-315
d 450-355
d 450-400
d 500-315
d 500-355
d 500-400
d 500-450
O
O
O
O
Z
Z
Z
Z
O
O
Z
Z
O
O
O
Z
Z
Z
Z
O
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
753-908-890
753-900-001
753-900-002
753-908-887
753-900-004
753-908-892
753-908-891
753-900-007
753-908-897
753-908-896
753-908-895
753-900-011
753-900-012
753-900-013
753-900-014
753-900-015
753-900-016
753-900-017
753-900-018
753-900-019
753-900-020
753-900-021
753-900-022
753-900-023
753-900-024
753-900-025
753-900-026
753-900-027
2 690,00
2 670,00
2 456,00
2 162,00
3 211,00
2 802,00
2 690,00
4 104,00
3 299,00
3 345,00
3 255,00
9 531,00
9 134,00
8 490,00
8 229,00
36 946,00
31 191,00
26 773,00
25 393,00
18 103,00
38 277,00
33 982,00
29 782,00
24 368,00
46 713,00
44 700,00
37 336,00
33 824,00
1
5
4
1
6
1
1
1
1
1
1
8
8
8
8
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
TVAROVKY NA TUPO VĚTŠÍCH DIMENZÍ:
- Oblouk 90°, SDR 17 i SDR 11, s prodlouženými hrdly - možno objednat také v dimenzi d 710 a d 800
- Oblouk 90°, SDR 17 i SDR 11, pro svařování na tupo - změna některých objednacích čísel
- Oblouk 90°, SDR 17 , s prodlouženými hrdly - možno objednat jako segmentově svařovaný také v dimenzích
d 710 až d 1000 (pro tlak vody 8 bar)
- Oblouk 45°, SDR 17 , s prodlouženými hrdly - možno objednat jako segmentově svařovaný také v dimenzích
d 710 až d 1000 (pro tlak vody 8 bar)
- T-kus 90°, SDR 17 i SDR 11, s prodlouženými hrdly - možno objednat také v dimenzi d 710 a d 800
- T-kus 90°, SDR 17 i SDR 11, pro svařování na tupo - změna některých objednacích čísel
- T-kus 90°, SDR 17 , s prodlouženými hrdly - možno objednat jako segmentově svařovaný také v dimenzích
d 710 až d 1000 (pro tlak vody 5 bar)
- Víčko, SDR 17, s prodlouženými hrdly - možno objednat také v dimenzi d 710 až d 1000
-
Redukce, SDR 17, s prodlouženými hrdly - možno objednat také v dimenzích d 450-280 až d 1000-900
Redukce, SDR 17, pro svařování na tupo - možno objednat také v dimenzích d 710-500 až d 1000-900
Redukce, SDR 11, s prodlouženými hrdly - možno objednat také v dimenzích d 450-280 až d 630-560
Redukce, SDR 11, pro svařování na tupo - možno objednat také v dimenzích d 710-500 až d 710-630
Redukce, SDR 17 i SDR 11, pro svařování na tupo - změna některých objednacích čísel
-
Lemový nákružek, SDR 17, s prodlouženým hrdlem - možno objednat také v dimenzích d 710 až d 1000
Lemový nákružek, SDR 17, pro svařování na tupo - možno objednat také v dimenzích d 710 až d 1000
Lemový nákružek, SDR 11, s prodlouženým hrdlem - možno objednat také v dimenzích d 710 až d 800
Lemový nákružek, SDR 11, pro svařování na tupo - možno objednat také v dimenzích d 710 až d 800
Ceny a dodací termíny Vám na dotaz sdělíme
Některé tvarovky je možné dodat v dimenzích až d 1200 (na dotaz).
38
TITAN - METALPLAST s.r.o.
CENÍK 2013
Lemový nákružek
5 bar plyn / 10 bar voda
PE 100, SDR 17
s prodlouženými hrdly - lze svařovat elektrotvarovkami
PF 1
PF 1
Rozměr
SD
Obj. číslo
Cena Kč/ks
Balení ks
Lemový nákružek /SDR 17/
Lemový nákružek /SDR 17/
Lemový nákružek /SDR 17/
Lemový nákružek /SDR 17/
Lemový nákružek /SDR 17/
Lemový nákružek /SDR 17/
Lemový nákružek /SDR 17/
Lemový nákružek /SDR 17/
Lemový nákružek /SDR 17/
Lemový nákružek /SDR 17/
Lemový nákružek /SDR 17/
Lemový nákružek /SDR 17/
Lemový nákružek /SDR 17/
Lemový nákružek /SDR 17/
Lemový nákružek /SDR 17/
Lemový nákružek /SDR 17/
Lemový nákružek /SDR 17/
d 90
d 110
d 125*
d 140*
d 160*
d 180
d 200*
d 225*
d 250*
d 280*
d 315*
d 355*
d 400*
d 450
d 500
d 560
d 630
S
S
S
S
S
S
S
S
S
O
S
O
O
Z
Z
Z
Z
753-800-088
753-800-089
753-800-090
753-800-091
753-800-092
753-800-093
753-800-094
753-800-095
753-800-096
753-800-097
753-800-098
753-800-099
753-800-100
753-800-101
753-800-102
753-800-103
753-800-104
211,00
261,00
381,00
496,00
473,00
869,00
980,00
902,00
1 453,00
2 203,00
2 106,00
5 616,00
9 697,00
27 532,00
33 894,00
35 994,00
42 878,00
24
16
16
6
6
6
4
4
6
5
1
2
1
1
1
1
1
Lemový nákružek - na tupo /SDR 17/
Lemový nákružek - na tupo /SDR 17/
Lemový nákružek - na tupo /SDR 17/
Lemový nákružek - na tupo /SDR 17/
Lemový nákružek - na tupo /SDR 17/
Lemový nákružek - na tupo /SDR 17/
Lemový nákružek - na tupo /SDR 17/
Lemový nákružek - na tupo /SDR 17/
Lemový nákružek - na tupo /SDR 17/
d 250*
d 280*
d 315*
d 355*
d 400*
d 450
d 500
d 560
d 630
O
O
O
O
O
O
O
O
O
753-798-851
753-798-852
753-798-853
753-798-854
753-798-855
753-798-856
753-798-857
753-798-858
753-798-859
1 425,00
1 575,00
1 911,00
3 267,00
3 514,00
8 103,00
10 009,00
10 237,00
12 197,00
1
1
1
4
2
14
14
9
9
* TYP B (s úkosem)
|
TVAROVKY NA TUPO
Název
Poznámka: Lze objednat kompletní rozměrovou řadu od d 50
PE 100, SDR 11
10 bar plyn / 16 bar voda
s prodlouženými hrdly - lze svařovat elektrotvarovkami
Název
PF 1
PF 1
Rozměr
SD
Obj. číslo
Cena Kč/ks
Balení ks
Lemový nákružek /SDR 11/
Lemový nákružek /SDR 11/
Lemový nákružek /SDR 11/
Lemový nákružek /SDR 11/
Lemový nákružek /SDR 11/
Lemový nákružek /SDR 11/
Lemový nákružek /SDR 11/
Lemový nákružek /SDR 11/
Lemový nákružek /SDR 11/
Lemový nákružek /SDR 11/
Lemový nákružek /SDR 11/
Lemový nákružek /SDR 11/
Lemový nákružek /SDR 11/
Lemový nákružek /SDR 11/
Lemový nákružek /SDR 11/
Lemový nákružek /SDR 11/
Lemový nákružek /SDR 11/
Lemový nákružek /SDR 11/
Lemový nákružek /SDR 11/
Lemový nákružek /SDR 11/
Lemový nákružek /SDR 11/
Lemový nákružek /SDR 11/
Lemový nákružek /SDR 11/
Lemový nákružek /SDR 11/
d 20
d 25
d 32
d 40
d 50
d 63
d 75*
d 90*
d 110*
d 125*
d 140*
d 160*
d 180*
d 200*
d 225*
d 250*
d 280*
d 315*
d 355*
d 400*
d 450*
d 500*
d 560*
d 630*
O
O
S
O
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
O
S
O
O
Z
Z
Z
Z
753-800-006
753-800-007
753-800-008
753-800-009
753-800-010
753-800-011
753-800-012
753-800-013
753-800-014
753-800-015
753-800-016
753-800-017
753-800-018
753-800-019
753-800-020
753-800-021
753-800-022
753-800-023
753-800-024
753-800-025
753-800-026
753-800-027
753-800-028
753-800-029
69,00
71,00
78,00
91,00
116,00
134,00
187,00
225,00
289,00
381,00
489,00
503,00
864,00
913,00
954,00
1 756,00
2 317,00
3 105,00
5 967,00
10 811,00
34 413,00
42 376,00
59 302,00
71 430,00
50
50
5
60
50
70
30
24
16
16
6
6
6
4
4
6
5
2
2
1
1
1
1
1
Lemový nákružek - na tupo /SDR 11/
Lemový nákružek - na tupo /SDR 11/
Lemový nákružek - na tupo /SDR 11/
Lemový nákružek - na tupo /SDR 11/
Lemový nákružek - na tupo /SDR 11/
Lemový nákružek - na tupo /SDR 11/
Lemový nákružek - na tupo /SDR 11/
Lemový nákružek - na tupo /SDR 11/
Lemový nákružek - na tupo /SDR 11/
d 250*
d 280*
d 315*
d 355*
d 400*
d 450*
d 500*
d 560*
d 630*
O
Z
S
O
O
O
O
O
O
753-798-826
753-798-827
753-798-828
753-798-829
753-798-830
753-798-831
753-798-832
753-798-833
753-798-834
1 568,00
1 709,00
2 013,00
3 588,00
7 385,00
8 575,00
10 953,00
20 586,00
39 644,00
5
5
6
4
2
14
14
9
9
* TYP B (s úkosem)
TITAN - METALPLAST s.r.o.
39
CENÍK 2013
Otočné příruby
ROZTEČ ŠROUBŮ PN 10
Otočné příruby PP-V
Polypropylenové příruby pro PE lemové nákružky, plast zpevněný skelnými vlákny (30%)
Připojovací rozměry v souladu s ISO 7005, EN 1092, DIN 2501; pro tlak PN 16*
Název
TVAROVKY NA TUPO
PF 2
Otočná příruba PP-V
Otočná příruba PP-V
Otočná příruba PP-V
Otočná příruba PP-V
Otočná příruba PP-V
Otočná příruba PP-V
Otočná příruba PP-V
Otočná příruba PP-V
Otočná příruba PP-V
Rozměr
DN
SP
Obj. číslo
Cena Kč/ks
d 20
d 25
d 32
d 40
d 50
d 63
d 75
d 90
d 110
DN 15
DN 20
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50
DN 65
DN 80
DN 100
O
O
O
O
S
S
S
S
S
727-700-406
727-700-407
727-700-408
727-700-409
727-700-410
727-700-411
727-700-412
727-700-513
727-700-514
100,00
111,00
143,00
170,00
203,00
254,00
282,00
338,00
417,00
Počet šroubů D1 (mm)
4xM12
4xM12
4xM12
4xM16
4xM16
4xM16
4xM16
8xM16
8xM16
65
75
85
100
110
125
145
160
180
ROZTEČ ŠROUBŮ PN 10
Otočné příruby PP-Ocel
Polypropylenové příruby pro PE lemové nákružky s ocelovou výztuhou
Připojovací rozměry v souladu s ISO 7005, EN 1092, DIN 2501; pro tlak PN 16*
PF 2
Název
Rozměr
DN
SP
Obj. číslo
Otočná příruba PP-Ocel
Otočná příruba PP-Ocel
Otočná příruba PP-Ocel
Otočná příruba PP-Ocel
Otočná příruba PP-Ocel
Otočná příruba PP-Ocel
Otočná příruba PP-Ocel
Otočná příruba PP-Ocel
Otočná příruba PP-Ocel
Otočná příruba PP-Ocel
Otočná příruba PP-Ocel
Otočná příruba PP-Ocel
Otočná příruba PP-Ocel
Otočná příruba PP-Ocel
Otočná příruba PP-Ocel
Otočná příruba PP-Ocel
Otočná příruba PP-Ocel
Otočná příruba PP-Ocel
Otočná příruba PP-Ocel
Otočná příruba PP-Ocel
d 20
d 25
d 32
d 40
d 50
d 63
d 75
d 90
d 110
d 125
d 140
d 160
d 180
d 200
d 225
d 250
d 280
d 315
d 355
d 400
DN 15
DN 20
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50
DN 65
DN 80
DN 100
DN 100
DN 125
DN 150
DN 150
DN 200
DN 200
DN 250
DN 250
DN 300
DN 350
DN 400
O
O
S
O
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
O
O
727-700-206
727-700-207
727-700-208
727-700-209
727-700-210
727-700-211
727-700-212
727-700-313
727-700-314
727-700-315
727-700-316
727-700-317
727-700-318
727-700-319
727-700-320
727-700-321
727-700-322
727-700-323
727-700-324
727-700-325
Cena Kč/ks
112,00
128,00
159,00
189,00
227,00
269,00
298,00
381,00
469,00
469,00
656,00
809,00
809,00
1 170,00
1 170,00
1 485,00
1 485,00
2 171,00
4 304,00
4 898,00
Počet šroubů D1 (mm)
4xM12
4xM12
4xM12
4xM16
4xM16
4xM16
4xM16
8xM16
8xM16
8xM16
8xM16
8xM20
8xM20
8xM20
8xM20
12xM20
12xM20
12xM20
16xM20
16xM24
65
75
85
100
110
125
145
160
180
180
210
240
240
295
295
350
350
400
460
515
POZNÁMKA:
Při použití otočných přírub d 125 a větších doporučujeme otočné příruby PP-Ocel
Při montáži otočných přírub je nutné dodržet postupy pro montáž uvedené v Návodu pro montáž elektrotvarovek nebo na
našich internetových stránkách (na vyžádání Vám postupy zašleme poštou nebo e-mailem), především:
- použití vhodného profilovaného těsnění
- použití podložek pod šrouby
- rovnoměrné utahování šroubů momentovým klíčem
* tlaková řada PN 16 i PN 10 je garantována při dodržení správného montážního postupu
V nabídce jsou i ocelové otočné příruby. Cena na poptávku.
40
TITAN - METALPLAST s.r.o.
CENÍK 2013
ROZTEČ ŠROUBŮ PN 10
Otočné příruby PP-Ocel
Polypropylenové příruby pro PE lemové nákružky s ocelovou výztuhou
Připojovací rozměry v souladu s ISO 7005, EN 1092, DIN 2501; pro tlak PN 10*
Název
Rozměr
DN
SP
Obj. číslo
Otočná příruba PP-Ocel
Otočná příruba PP-Ocel
Otočná příruba PP-Ocel
Otočná příruba PP-Ocel
d 450
d 500
d 560
d 630
DN 500
DN 500
DN 600
DN 600
O
O
O
O
724-700-426
724-700-427
724-700-428
724-700-429
Cena Kč/ks
7 850,00
7 850,00
12 087,00
12 087,00
Počet šroubů D1 (mm)
20xM24
20xM24
20xM27
20xM27
620
620
725
725
ROZTEČ ŠROUBŮ PN 16
Otočné příruby PP-Ocel
Polypropylenové příruby pro PE lemové nákružky s ocelovou výztuhou
Připojovací rozměry v souladu s ISO 7005, EN 1092, DIN 2501; pro tlak PN 16*
PF 2
Název
Rozměr
DN
SP
Obj. číslo
Otočná příruba PP-Ocel
Otočná příruba PP-Ocel
Otočná příruba PP-Ocel
Otočná příruba PP-Ocel
Otočná příruba PP-Ocel
Otočná příruba PP-Ocel
Otočná příruba PP-Ocel
d 200
d 225
d 250
d 280
d 315
d 355
d 400
DN 200
DN 200
DN 250
DN 250
DN 300
DN 350
DN 400
O
O
O
O
O
O
O
724-700-319
724-700-320
724-700-321
724-700-322
724-700-323
724-700-324
724-700-325
Cena Kč/ks
1 473,00
1 473,00
1 788,00
1 788,00
2 737,00
5 178,00
5 894,00
Počet šroubů D1 (mm)
12xM20
12xM20
12xM24
12xM24
12xM24
16xM24
16xM27
295
295
355
355
410
470
525
POZNÁMKA:
Při montáži otočných přírub je nutné dodržet postupy pro montáž uvedené v Návodu pro montáž elektrotvarovek nebo na
našich internetových stránkách (na vyžádání Vám postupy zašleme poštou nebo e-mailem), především:
- použití vhodného profilovaného těsnění
- použití podložek pod šrouby
- rovnoměrné utahování šroubů momentovým klíčem
* tlaková řada PN 16 i PN 10 je garantována při dodržení správného montážního postupu
V nabídce jsou i ocelové otočné příruby. Cena na poptávku.
TITAN - METALPLAST s.r.o.
41
TVAROVKY NA TUPO
PF 2
CENÍK 2013
Těsnění
NOVĚ je dodáváno těsnění pro univerzální použití, které je vhodné pro přírubové spoje OCEL - PLAST a LITINA –
PLAST, dále také na spoje OCEL - OCEL, LITINA - LITINA a OCEL - LITINA. Toto těsnění lze použít i pro spojení PLAST
– PLAST.
Těsnění vhodné pouze pro přírubové spoje PLAST – PLAST dle DIN 16962 Vám dodáme na poptávku.
Profilované gumokovové těsnění
Do dimenze DN 200 PN 16
DN 250 PN 10
TVAROVKY NA TUPO
Gumokovové těstění typ NBR/DUO s atestem pro pitnou vodu
Od dimenze
Univerzální použití, ideální pro přírubové spoje OCEL - PLAST a LITINA - PLAST, lze použít i pro spojení PLAST - PLAST
Materiál NBR s kovovou výztuhou
Název
PF 3
Rozměr
DN
SP
Obj. číslo
Cena Kč/ks
D1 / D (mm)
H1 / H (mm)
Profilované těsnění
Profilované těsnění
Profilované těsnění
Profilované těsnění
Profilované těsnění
Profilované těsnění
Profilované těsnění
Profilované těsnění
Profilované těsnění
Profilované těsnění
d 32
d 40
d 50
d 63
d 75
d 90
d 110 / 125
d 140
d 160 / 180
d 200 / 225
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50
DN 65
DN 80
DN 100
DN 125
DN 150
DN 200
O
O
O
S
S
S
S
O
S
S
745-113-001
745-113-003
745-113-004
745-113-006
745-113-008
745-113-009
745-113-011
745-113-014
745-113-017
745-113-020
102,00
109,00
115,00
122,00
127,00
129,00
150,00
169,00
212,00
265,00
34 / 71
43 / 82
49 / 92
61 / 107
77 / 127
89 / 142
115 / 162
141 / 192
169 / 218
220 / 273
3/4
3/4
3/4
4/5
4/5
4/5
5/6
5/6
6/8
6/8
Profilované těsnění
Profilované těsnění
Profilované těsnění
Profilované těsnění
Profilované těsnění
Profilované těsnění
d 250 / 280
d 315
d 355
d 400
d 450 / 500
d 560 / 600
DN 250
DN 300
DN 350
DN 400
DN 500
DN 600
O
S
O
O
O
O
745-113-024
745-113-029
745-113-150
745-113-152
745-113-156
745-113-158
275,00
432,00
527,00
584,00
1 015,00
1 494,00
273 / 328
324 / 378
356 / 438
407 / 489
508 / 594
610 / 695
6/8
6/8
7 / 10
7 / 10
7 / 10
7 / 10
Ostatní dimenze na poptávku
Profilované gumokovové těsnění
Od dimenze DN 250 PN 16
Gumokovové těstění typ NBR/DUO s atestem pro pitnou vodu
Univerzální použití, ideální pro přírubové spoje OCEL - PLAST a LITINA - PLAST, lze použít i pro spojení PLAST - PLAST
Materiál NBR s kovovou výztuhou
Název
PF 3
Profilované těsnění
Profilované těsnění
Profilované těsnění
Profilované těsnění
Profilované těsnění
Profilované těsnění
Rozměr
DN
SP
Obj. číslo
Cena Kč/ks
D1 / D (mm)
H1 / H (mm)
d 250/280
d 315
d 355
d 400
d 450/500
d 560/600
DN 250
DN 300
DN 350
DN 400
DN 500
DN 600
O
O
O
O
O
O
745-113-025
745-113-030
745-113-151
745-113-153
745-113-157
745-113-159
309,00
485,00
590,00
654,00
1 077,00
1 674,00
273 / 329
324 / 384
356 / 444
407 / 495
508 / 617
610 / 734
6/8
6/8
7 / 10
7 / 10
7 / 10
7 / 10
Ostatní dimenze na poptávku (DN 15 - DN 1400)
Těsnění vhodné pouze pro přírubové spoje PLAST - PLAST dle DIN 16962 Vám dodáme na poptávku!
42
TITAN - METALPLAST s.r.o.
CENÍK 2013
FIRMA STAR SE SPECIALIZUJE NA ZAKÁZKOVOU VÝROBU ELEKTROTVAROVEK A TVAROVEK NA TUPO
VELKÝCH DIMENZÍ DO D 1200 mm. NA POPTÁVKU.
Elektrospojky do d 1200 mm v SDR 11, 17 a 26 (SDR 11 pouze do d 900)
2 oddělené svařovací zóny, svařovací konektory 4 mm, zakrytá topná spirála.
Vyrobeno frézováním na CNC
Speciální přírubové spoje – ideální pro přechod na armaturu o DN, které odpovídá vnitřnímu
průměru PE potrubí. Např. d 630 / DN 500 (standardní přírubový spoj je d 630/DN600, ale vnitřní
průměr potrubí neodpovídá DN 600, ale spíše DN 500).
K dispozici v krátkém i dlouhém provedení na tupo a s integrovanou elektrospojkou.
Do d 1200 mm (dle SDR), rozteč šroubů PN 10 i PN 16.
VÝHODA = MOŽNO POUŽÍT ARMATURU O NIŽŠÍ DN = CENOVÁ ÚSPORA.
Frézované T-kusy – jednoznačné i redukované, 90° i odbočky
45°
K dispozici v krátkém i dlouhém provedení na tupo
a s integrovanou elektrospojkou
Do d 800 mm (dle SDR). Bez redukce tlakového zatížení.
Redukované T-kusy – vyrobené a svařené z trubky (hrdlový nebo sedlový svár) – pouze 90°
Ekonomické řešení odboček. Pouze v dlohém provedení pro svařování na tupo
i elektrotvarovkou.
Do d 800 (dle SDR).
POZOR - REDUKČNÍ TLAKOVÉ KOEFICIENTY (při výrobě dochází k zeslabení stěny):
Provedení A - sedlový svár na tupo - 0,60 (SDR 11 = max. tlak 9,6 bar, SDR 17 = max. 6 bar)
Provedení B - hrdlové - 0,75 (SDR 11 = max. tlak 12 bar, SDR 17 = max. 7,5 bar)
Frézované tvarovky na tupo a ohýbané oblouky (lemové nákružky, víčka, redukce centrické i excentrické). K dispozici v krátkém i dlouhém provedení na tupo a s integrovanou elektrospojkou až do d 1200 mm (dle typu výrobku a SDR).
Svařované tvarovky z trubek a další speciální tvarovky. POZOR NUTNO ZAPOČÍST KOEFICIENT TLAKU!!!
TITAN - METALPLAST s.r.o.
43
TVAROVKY NA TUPO
NOVINKA – SPECIÁLNÍ TVAROVKY
NA ZAKÁZKU OD NĚMECKÉ FIRMY STAR
CENÍK 2013
44
TITAN - METALPLAST s.r.o.
NÁŘADÍ
CENÍK 2013
Nářadí
TITAN - METALPLAST s.r.o.
45
CENÍK 2013
Elektrosvařovací řídící jednotky MSA a příslušenství
Technické parametry elektrosvařovacích řídících jednotek jsou v tabulce na poslední straně kapitoly Nářadí
Elektrosvařovací řídící jednotky jsou dodávány včetně přepravního boxu
PF 0
Název
Čtecí zařízení
Obj. číslo
Cena Kč/ks
Balení ks
Elektrosvař. řídící jednotka MSA PLUS 250
Elektrosvař. řídící jednotka MSA PLUS 250
Elektrosvař. řídící jednotka MSA PLUS 300
Elektrosvař. řídící jednotka MSA PLUS 300
Elektrosvař. řídící jednotka MSA PLUS 350/vč.software/
Elektrosvař. řídící jednotka MSA PLUS 350/vč.software/ *
Elektrosvař. řídící jednotka MSA PLUS 400/vč.software/
Elektrosvař. řídící jednotka MSA PLUS 400/vč.software/ *
pero
scanner
pero
scanner
pero
scanner
pero
scanner
799-350-550
799-350-551
799-350-560
799-350-561
799-350-570
799-350-571
799-350-580
799-350-581
69 900,00
73 900,00
95 500,00
99 500,00
109 900,00
113 900,00
160 900,00
165 600,00
1
1
1
1
1
1
1
1
Příslušenství k MSA
Pro typ
Obj. číslo
Cena Kč/ks
Balení ks
MSA PLUS 350/400
všechny typy
všechny typy
799-350-619
21-0007-021
21-0007-022
Propojovací kabel s PC (USB A-B)
Úhlový adaptér d 4 mm
Úhlový adaptér d 4,7 mm
56,00
1 755,00
2 144,00
1
pár
pár
* Čtecí pero nahrazeno ručním scannerem
Poznámka:
Elektrosvařovací řídící jednotky lze na zakázku dodat s prodl. svař. kabely až 10 m
NÁŘADÍ
Svářečky na tupo
Řada TM
Řada GF
Rozsah
Cena Kč/ks
TM 160 (ECO/TOP/WR/CNC)
TM 250 (ECO/TOP/WR/CNC)
TM 315 (ECO/TOP/WRCNC)
GF 400*
GF 500*
GF 630*
GF 800
GF 1000
GF 1200
40 - 160
75 - 250
90 - 315
125 - 400
200 - 500
315 - 630
500 - 800
710 - 1000
800 - 1200
na dotaz
na dotaz
na dotaz
na dotaz
na dotaz
na dotaz
na dotaz
na dotaz
na dotaz
Rozměr
Obj. číslo
Cena Kč/ks
pro d 20 až 63
pro d 90 až 225
799-496-010
799-496-011
799-298-023
799-350-364U
Rozměr
Obj. číslo
L 25 m x 16 mm
L 25 m x 16 mm
600 g
790-052-702
790-052-708
790-060-112
790-060-062
790-060-102
Řada KL
KL 500 (TOP1/TOP2)
KL 630 (TOP1/TOP2)
PF 0
* Lze dodat také v provedení CNC
Ke všem svářečkám GF, TM TOP a KL TOP lze připojit záznamové zařízení WR 200
Ostatní doplňky
Název
Odmašťovací šátek malý - pouze do vyprodání zásob
Odmašťovací šátek velký
TANGIT KS čistič 1 l
Tužka na PE /stříbrná/
5,00
6,80
262,00
102,00
Balení ks
100
100
1
1
PF 3
Těsnící materiály
Název
Konopí
Zásobník na konopí
Těsnící páska Paraliq PM 35 Vlies
Těsnící páska Synthesol Vlies L 25 m x 16 mm
Těsnící pasta Paraliq PM 35 - dóza 600 g
Cena Kč/ks
129,00
497,00
308,00
353,00
867,00
Balení ks
10
1
10
10
10
PF 3
46
TITAN - METALPLAST s.r.o.
CENÍK 2013
Zátky pro utěsnění otevřených konců PE trubek
Název
Rozměr
Obj. číslo
d 32, SDR 11
d 40, SDR 11
d 50, SDR 11
d 63, SDR 11
DL-032
DL-040
DL-050
DL-063
61,00
70,00
75,00
113,00
d 75, SDR 11, 17; d 90, SDR 11
d 90, SDR 17
d 110, SDR 11, 17
d 160, SDR 11, 17
DL-075
DL-090
DL-110
DL-160
144,00
144,00
191,00
227,00
Zátka pryžová pro vnitř. průměr 24 až 30
Zátka pryžová pro vnitř. průměr 29 až 38
Zátka pryžová pro vnitř. průměr 38 až 46
Zátka pryžová pro vnitř. průměr 46 až 60
PF 3
Zátka pryžová pro vnitř. průměr 59 až 74
Zátka pryžová pro vnitř. průměr 76 až 88
Zátka pryžová pro vnitř. průměr 87 až 102
Zátka pryžová pro vnitř. průměr 127 až 136
Cena Kč/ks
Nářadí a přípravky
Řezák plastových trubek
Název
Řezák plast. trubek KRA 63 /s = max 7,2/
Řezák plast. trubek KRA 110 /s = max 12,7/
Řezák plast. trubek KRA 160 /s = max 19,0/
Rozměr
Obj. číslo
pro d 10 až 63
pro d 50 až 110
pro d 110 až 160
790-109-001
790-109-002
790-109-003
1 767,00
3 747,00
4 492,00
1
1
1
790-109-011
790-109-012
790-109-013
545,00
851,00
1 090,00
1
1
1
Náhradní nůž SR 63 /E 2155/
Náhradní nůž SR 110 /E 2157/
Náhradní nůž SR 160 /E 2880/
PF 0
Cena Kč/ks
Balení ks
Rotační škrabka RS
Rotační škrabky RS jsou dodávány včetně přepravního kufru
Název
Rotační škrabka RS
Rotační škrabka RS
Rotační škrabka RS
Rotační škrabka RS
Rotační škrabka RS
Rotační škrabka RS
Rotační škrabka RS
Rotační škrabka RS
Rotační škrabka RS
PF 0
Náhradní nůž ke škrabkám RS
Rozměr
Obj. číslo
Cena Kč/ks
Balení ks
d 50
d 63
d 75
d 90
d 110
d 125
d 160
d 225
d 315
790-136-002
790-136-003
790-136-004
790-136-005
790-136-006
790-136-007
790-136-009
790-136-012
790-136-015
10 049,00
10 049,00
12 092,00
12 092,00
12 092,00
13 455,00
13 455,00
15 498,00
16 861,00
1
1
1
1
1
1
1
1
1
d 40 - d 315
790-136-112
1 757,00
1
Poznámka: Rotační škrabky je možné dodat také v rozměrech d 40, d 140, d 180, d 200, d 250 nebo d 280
Ruční škrabka
Název
Rozměr
Ruční škrabka (4 břity)
Obj. číslo
799-198-094
Cena Kč/ks
470,00
Balení ks
1
PF 0
Rotační škrabka RTC-710
Rotační škrabka RTC je dodávána včetně přepravního kufru
Název
Rotační škrabka RTC-710
Rozměr
Obj. číslo
d 355 - 710
799-300-757
Cena Kč/ks
na dotaz
Balení ks
1
Škrabku lze na požádání zapůjčit
PF 0
TITAN - METALPLAST s.r.o.
47
NÁŘADÍ
Poznámka: s = tloušťka stěny trubky v mm
CENÍK 2013
Rotační škrabka RST-800
Rotační škrabka RST je dodávána včetně přepravního kufru
Název
Rotační škrabka RST-800 *
Rozměr
Obj. číslo
d 250 - d 800
799-300-800
Cena Kč/ks
na dotaz
Balení ks
1
* Lze škrábat konec trubky, i průběžnou trubku.
Škrabku lze na požádání zapůjčit
PF 0
Rotační škrabka univerzální OPPT
Rotační škrabka OPPT je dodávána včetně přepravního kufru
Název
Rotační škrabka - nový typ
Rotační škrabka - nový typ
Rotační škrabka - nový typ
PF 0
Průměr trubky
Obj. číslo
pro d 25 až d 63
pro d 25 až d 125
pro d 75 až 315
OPPT 063 TK
OPPT 125T TK
OPPT 315 TK
Náhradní břit pro nový typ škrabky OPPT
OPPT břit TK
Cena Kč/ks
Balení ks
15 900,00
18 990,00
20 600,00
1
1
1
500,00
1
Loupací přípravek PT 4
NÁŘADÍ
Název
Průměr trubky
Obj. číslo
d 20 x 3
d 25 x 3
d 32
d 40
d 50
799-300-705
799-300-707
799-300-708
799-300-709
799-300-710
3 134,00
3 134,00
3 134,00
3 369,00
3 369,00
1
1
1
1
1
pro d 20 až 50
799-150-275
755,00
1
Název
Průměr trubky
Obj. číslo
Čtyřnásobná svěrka úhlová
pro d 32 až 125
799-301-459A
Název
Průměr trubky
Obj. číslo
pro d 63 až 125
pro d 110 až 225
pro d 225 až 500
799-301-484
799-301-486
799-301-488
Průměr trubky
Obj. číslo
pro d 63 až 125
pro d 110 až 225
pro d 225 až 500
799-301-459
799-301-461
799-301-463
Loupací přípravek PT 4
Loupací přípravek PT 4
Loupací přípravek PT 4
Loupací přípravek PT 4
Loupací přípravek PT 4
PF 0
Náhradní nůž k loupacímu přípravku
Cena Kč/ks
Balení ks
Poznámka: Lze škrábat jen konec trubky
Čtyřnásobná svěrka úhlová
Cena Kč/ks
15 635,00
Balení ks
1
PF 0
Dvojitá svěrka
Dvojitá svěrka
Dvojitá svěrka
Dvojitá svěrka
Cena Kč/ks
8 567,00
13 472,00
22 249,00
Balení ks
1
1
1
PF 0
Čtyřnásobná svěrka
Název
Čtyřnásobná svěrka
Čtyřnásobná svěrka
Čtyřnásobná svěrka
Cena Kč/ks
17 000,00
27 421,00
43 089,00
Balení ks
1
1
1
PF 0
48
TITAN - METALPLAST s.r.o.
CENÍK 2013
Rovnací přípravek
Název
Průměr trubky
Obj. číslo
pro d 25 až 63
799-370-007
Rovnací přípravek
Cena Kč/ks
14 023,00
Balení ks
1
PF 0
Přítlačné zařízení TOPLOAD
NOVINKA
Přítlačné zařízení je dodáváno včetně přepravního kufru
Název
Průměr trubky
Obj. číslo
d 280 - 400
d 280 - 630
799-350-475
799-350-477
Svěrka Topload 400 *
Svěrka Topload 280-630 (vč. přípravku na Saturn)
PF 0
Cena Kč/ks
18 686,00
32 700,00
Balení ks
1
1
* Ke svěrce Topload lze samostatně doobjednat příslušenství pro sedlovou elektrotvarovku Saturn
Svěrku 799-350-477 lze na požádání zapůjčit
Montážní sada pro elektrotvarovky d 560 a d 630
Montážní sada je dodávána včetně přepravního kufru
Název
Montážní sada pro elektrotvarovky d 560 a d
630
Průměr trubky
Obj. číslo
Cena Kč/ks
Balení ks
d 560 - 630
799-301-561
na dotaz
1
Průměr trubky
Obj. číslo
Cena Kč/ks
Balení ks
d 40 - 225
799-150-090
PF 0
®
Název
Napínač /ELGEF 24V/
3 969,00
NÁŘADÍ
Napínač / ELGEF 24V /
1
Napínač lze na požádání zapůjčit
PF 0
Klíč pro navrtávací T-kusy odbočkové
Název
Klíč M8 pro navrt. T-kusy odbočkové
Navrtávací klíč M 8, 10, 17
Průměr trubky
Obj. číslo
d 63 - 400
799-150-378
799-198-047
Průměr trubky
Obj. číslo
pro d 16 až 63
pro d 63 až 180
pro d 160 až 250
799-350-107
799-350-108
799-350-270
Průměr trubky
Obj. číslo
d 40
d 50
d 63
d 75
d 90
d 110
d 125
d 160
d 180
d 200
d 225
d 250
799-199-129
799-199-130
799-199-131
799-199-132
799-199-133
799-199-134
799-199-135
799-199-137
799-199-138
799-199-139
799-199-140
799-199-141
Cena Kč/ks
251,00
1 199,00
Balení ks
1
1
PF 0
Stlačovací přípravek
Název
Stlačovací přípravek typ S1 /mechanický/
Stlačovací přípravek typ S2 /hydraulický/
Stlačovací přípravek typ A25 /hydraulický/
Cena Kč/ks
6 503,00
32 200,00
91 401,00
Balení ks
1
1
1
PF 0
Zakruhovací svěrka
Název
PF 0
Zakruhovací svěrka
Zakruhovací svěrka
Zakruhovací svěrka
Zakruhovací svěrka
Zakruhovací svěrka
Zakruhovací svěrka
Zakruhovací svěrka
Zakruhovací svěrka
Zakruhovací svěrka
Zakruhovací svěrka
Zakruhovací svěrka
Zakruhovací svěrka
TITAN - METALPLAST s.r.o.
Cena Kč/ks
4 936,00
4 936,00
4 936,00
5 602,00
5 602,00
6 205,00
6 205,00
12 378,00
12 378,00
15 669,00
15 669,00
15 669,00
Balení ks
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
49
Elektrosvařovací řídící jednotky MSA PLUS 250, 300, 350, 400
Všeobecné údaje
Přepravní box
Zadání svař. dat čárovým kódem
Zadání svař. dat manuálně
Zpětná sledovatelnost
Informační text (display)
Záznam o provedených svárech
Vnitřní paměť jednotky ( až 2500 záznamů)
Rozhraní USB
Display
Display - rozměr v mm (š x v)
Display - nastavení kontrastu
Komunikace v češtině
Textová chybová hlášení
Záruční doba (měsíce)
Příslušenství (není součástí dodávky)
Ruční scanner (pro čárový kód)
Úhlový adaptér d 4,7 mm
Přenosový kabel sériový
Přenosový kabel paralelní
Program pro tisk protokolů MSA WIN-WELD
V
A
Hz
V
A
W
m
m
°C
mm
kg
mm
x
x
x
MSA 250
x
x
x
x
MSA 300
x
x
x
MSA 350
x
x
x
x
x
x
x
x
MSA 400
x
x
x
24
MSA 350
x
x
x
x
x
MSA 400
x
24
MSA 300
x
x
x
x
x
MSA 400
LED
50 x 18
MSA 250
x
x
MSA 350
x
x
x
24
x
x
x
x
alfanumerický prosvětlený
132 x 39
x
x
x
24
x
x
MSA 300
MSA 250
180 až 264; jmen. 230
10 až 15; jistič 16
45 až 65; jmen. 50
8 až 42 (48)
0,5 až 90
3 500
IP 65
3
3 (až 10 m na zvláštní požadavek)
-10 až +45
284 x 440 x 195
11,5
bez omezení
MSA Plus 250
MSA Plus 350
TITAN - METALPLAST s.r.o.
50
Technické údaje
Síťové napětí
Max. proud
Síťový kmitočet
Svař. napětí
Svař. proud
Max. příkon
Stupeň el. krytí
Délka síťových kabelů
Délka svař. kabelů
Teplota okolí
Rozměry š x v x h
Hmotnost včetně kabelů
Max. průměr elektrotvarovky
NÁŘADÍ
CENÍK 2013
CENÍK 2013
Možnost zapůjčení nářadí
Elektrosvářečky:
- MSA 250 - elektrosvářečka bez možnosti zápisu průběhu svařování (protokolu)
- MSA 350 - elektrosvářečka se zápisem průběhu svařování (protokolu)
- MSA Plus 350 - elektrosvářečka se zápisem průběhu svařování (protokolu) – novější typ
Svářečky na tupo:
- TM 315 – hydraulická svářečka pro svařování dimenzí d 90 – d 315 mm
- GF 500 – hydraulická svářečka pro svařování dimenzí d 200 – d 500 mm
- GF 630 – hydraulická svářečka pro svařování dimenzí d 315 – d 630 mm
Pozn.: Ke všem typům je možné zapůjčit sadu redukčních vložek a záznamové zařízení WR 100
Rotační škrabky:
- OPPT 063 – rotační škrabka na konce trubek pro dimenze d 25 – d 63 mm
- OPPT 315 – rotační škrabka na konce trubek pro dimenze d 75 – d 315 mm
- Rotační škrabky RS pro průběžné trubky (navařování sedlových tvarovek) i pro konce trubek
pro dimenze d 63, 90, 110, 160, 225, 315
- Rotační škrabka RTC – 710 pro konce trubek pro dimenze d 355- d 710 mm
- Rotační škrabka RST – 800 pro průběžné trubky (navařování sedlových tvarovek) i pro konce
trubek pro dimenze d 250 - d 800 mm
NÁŘADÍ
Fixační přípravky:
- Dvojitá svěrka pro d 63 – d 125
- Čtyřnásobná úhlová svěrka pro d 32 – d 125 mm
- Čtyřnásobná pevná svěrka pro d 225 – d 500 mm
Přítlačné zařízení:
- Svěrka TOPLOAD – (včetně přípravku na Saturn) – d 280 - 630
Montážní sada pro elektrotvarovky GEORG FISCHER d 560 – d 630 mm
- obsahuje tlakové polštáře, upínací kurty, tlakové hadice, regulační ventil
Napínač ELGEF 24V: pro montáž celoobvodových opravárenských tvarovek d 40 – d 225 mm
Podmínky zapůjčení nářadí
Nářadí bude zapůjčeno za předpokladu odebrání materiálu od firmy TITAN - METALPLAST s.r.o.
ELEKTROSVÁŘEČKY:
Sazba za 1 týden bez DPH
pro MSA 250
Sazba za 1 týden bez DPH
pro MSA 350
do 14-ti dnů
zdarma
zdarma
15 – 28 dnů
2 500,- Kč
4 000,- Kč
29. den a déle
7 500,- Kč
10 000,- Kč
Zápůjčka
Sazba se počítá za každý započatý týden
SVÁŘEČKY NA TUPO:
Svářečka
Sazba za 1 den bez DPH
TM 315 (pracovní rozsah d 90-315 mm)
1 500,- Kč
TM 315 WR 100 (pracovní rozsah d 90 - 315 mm)
1 800,- Kč
GF 500 (pracovní rozsah d 200 - 500 mm)
2 500,- Kč
GF 500 WR 100 (pracovní rozsah d 200 - 500 mm)
2 800,- Kč
GF 630 (pracovní rozsah d 315 - 630 mm)
3 500,- Kč
TITAN - METALPLAST s.r.o.
51
CENÍK 2013
iJOINT
iJOINT
Mechanické svěrné
spojky pro PE trubky
52
TITAN - METALPLAST s.r.o.
CENÍK 2013
Matice
Lze utáhnout jedním
otočením
Zarážka
Definuje zajištěnou/těsnící
pozici matice
Těsnění
Těsnící systém s povrchovou
úpravou pro ještě větší
bezpečnost
Zámek matice
Dva výstupky proti náhodnému
povolení matice
Zákusný kroužek
Během instalace
nepřichází kroužek
ke kontaktu s trubkou
Manipulační pojistka
Zabraňuje náhodnému
rozebrání spojky
Technické informace a parametry tvarovek iJOINT – mechanických svěrných spojek a navrtávacích pasů
pro PE trubky
Charakteristické vlastnosti:
• Jsou vhodné pro polyetylenové trubky (PE a PEX-a) o vnějším průměru od 20 až do 110 mm
(Navrtávací pasy d 20 – 315 mm)
• Max. prac. přetlak svěrných spojek iJOINT je PN 16 při teplotě –10 až +25 °C; max. prac. přetlak
navrtávacích pasů je PN 6 - PN 16 dle rozměru a typu tvarovky (viz údaj v tabulkách)
• Při montáži se spojka nerozebírá
• Montáž bez speciálního nářadí
• Umožňují opakovanou montáž, spojování trubek o nestejné tloušťce stěny a okamžité uvedení systému
do provozu
• Neovlivňují kvalitu vody (schváleno pro pitnou vodu), jsou odolné vůči UV záření, dlouhodobá životnost
(min. 50 let)
Výhody tvarovek iJOINT :
• Všechny dimenze mechanických spojek s tlakovou odolností PN 16
• Rozšíření sortimentu (kolena 45°, více variant přechodových kusů, opravárenské spojky,...)
• Snažší nasunutí na trubku, snadnější montáž
• Antirotační zarážka proti samovolné demontáži
• Lepší těsnící funkce díky inovovanému kónickému tvaru matice
TITAN - METALPLAST s.r.o.
53
iJOINT
Polypropylenové svěrné spojky iJOINT a mechanické navrtávací pasy jsou určeny pro rychlé a bezpečné
spojování polyetylenových trubek bez použití speciálního nářadí /rozvody pitné i užitkové vody, atd./. Jejich výrobce,
švýcarská firma GEORG FISCHER (držitel certifikátu ISO 9001 / ISO 14001), zaručuje dokonale těsné spojení
a dlouhou životnost při nízkých pořizovacích nákladech.
CENÍK 2013
Mechanické svěrné spojky iJOINT
Upozornění: Do vyprodání skladových zásob budou standardně dodávány tvarovky AN (sleva oproti iJOINT 3%).
Postupné nahrazování tvarovek AN za nové tvarovky iJOINT bude probíhat v průběhu roku 2012.
Spojka přímá
PN 16
Název
PF 1
Spojka přímá
Spojka přímá
Spojka přímá
Spojka přímá
Spojka přímá
Spojka přímá
Spojka přímá
Spojka přímá
Spojka přímá
PN
Rozměr
SD
Obj. číslo
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
d 20
d 25
d 32
d 40
d 50
d 63
d 75
d 90
d 110
S
S
S
S
S
S
S
S
S
158-500-001
158-500-002
158-500-003
158-500-004
158-500-005
158-500-006
158-500-007
158-500-008
158-500-009
Cena Kč/ks
Balení ks
39,00
45,00
52,00
96,00
124,00
167,00
349,00
441,00
741,00
175 / 25
100 / 25
50 / 25
35
25
15
12
4
3
Spojka přímá redukovaná
PN 16
Název
PF 1
Spojka přímá redukovaná
Spojka přímá redukovaná
Spojka přímá redukovaná
Spojka přímá redukovaná
Spojka přímá redukovaná
Spojka přímá redukovaná
Spojka přímá redukovaná
Spojka přímá redukovaná
Spojka přímá redukovaná
Spojka přímá redukovaná
Spojka přímá redukovaná
Spojka přímá redukovaná
Spojka přímá redukovaná
Spojka přímá redukovaná
Spojka přímá redukovaná
PN
Rozměr
SD
Obj. číslo
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
d 25-20
d 32-20
d 32-25
d 40-25
d 40-32
d 50-32
d 50-40
d 63-32
d 63-40
d 63-50
d 75-50
d 75-63
d 90-63
d 90-75
d 110-90
S
O
S
O
S
O
S
O
O
S
O
S
S
S
S
158-500-153
158-500-154
158-500-155
158-500-156
158-500-157
158-500-158
158-500-159
158-500-160
158-500-161
158-500-162
158-500-163
158-500-164
158-500-165
158-500-166
158-500-167
Cena Kč/ks
Balení ks
41,00
54,00
52,00
93,00
88,00
120,00
114,00
169,00
169,00
160,00
308,00
308,00
443,00
439,00
852,00
125 / 25
75 / 25
75 / 25
50
50
25
25
20
20
15
15
12
6
6
3
Spojka opravárenská přímá - NOVINKA
iJOINT
Název
PF 1
Spojka opravárenská přímá
Spojka opravárenská přímá
Spojka opravárenská přímá
Spojka opravárenská přímá
Spojka opravárenská přímá
Spojka opravárenská přímá
Spojka opravárenská přímá
Spojka opravárenská přímá
Spojka opravárenská přímá
PN 16
PN
Rozměr
SD
Obj. číslo
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
d 20
d 25
d 32
d 40
d 50
d 63
d 75
d 90
d 110
S
S
S
S
S
S
S
S
S
158-500-168
158-500-169
158-500-170
158-500-171
158-500-172
158-500-173
158-500-174
158-500-175
158-500-176
Cena Kč/ks
Balení ks
47,00
54,00
71,00
114,00
156,00
183,00
393,00
500,00
1 023,00
175 / 25
100 / 25
50 / 25
35
25
15
8
5
3
Přechodový kus - vnější závit
Název
PF 1
54
Přechod. kus -vnější závit
Přechod. kus -vnější závit
Přechod. kus -vnější závit
Přechod. kus -vnější závit
Přechod. kus -vnější závit
Přechod. kus -vnější závit
Přechod. kus -vnější závit
Přechod. kus -vnější závit
Přechod. kus -vnější závit
PN 16
PN
Rozměr
SD
Obj. číslo
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
d 20-1/2”
d 20-3/4”
d 20-1”
d 25-1/2”
d 25-3/4”
d 25-1”
d 32-3/4”
d 32-1”
d 32-1 1/4”
S
S
O
S
S
S
S
S
S
158-500-123
158-500-124
158-500-125
158-500-126
158-500-127
158-500-128
158-500-129
158-500-130
158-500-131
Cena Kč/ks
Balení ks
21,00
22,00
24,00
24,00
24,00
24,00
28,00
28,00
36,00
350 / 25
325 / 25
300 / 25
200 / 25
200 / 25
200 / 25
125 / 25
125 / 25
125 / 25
TITAN - METALPLAST s.r.o.
CENÍK 2013
Název
Rozměr
SD
Obj. číslo
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
d 32-1 1/2”
d 40-1”
d 40-1 1/4”
d 40-1 1/2”
d 40-2”
d 50-1”
d 50-1 1/4”
d 50-1 1/2”
d 50-2”
d 63-1 1/2”
d 63-2”
d 63-2 1/2”
d 75-2”
d 75-2 1/2”
d 75-3”
d 90-2”
d 90-2 1/2”
d 90-3”
d 90-4”
d 110-3”
d 110-4”
O
S
S
S
O
O
O
S
S
S
S
S
S
S
S
S
O
S
S
O
S
158-500-132
158-500-133
158-500-134
158-500-135
158-500-136
158-500-137
158-500-138
158-500-139
158-500-140
158-500-141
158-500-142
158-500-143
158-500-144
158-500-145
158-500-146
158-500-147
158-500-148
158-500-149
158-500-150
158-500-151
158-500-152
Cena Kč/ks
Balení ks
36,00
57,00
57,00
59,00
62,00
77,00
77,00
75,00
77,00
110,00
103,00
110,00
196,00
196,00
218,00
266,00
266,00
266,00
272,00
509,00
392,00
125 / 25
70
70
70
60
40
40
18
40
20
20
20
18
18
18
8
8
8
8
6
6
Přechodový kus - vnitřní závit
PN 16
Název
PF 1
Přechod. kus -vnitřní závit
Přechod. kus -vnitřní závit
Přechod. kus -vnitřní závit
Přechod. kus -vnitřní závit
Přechod. kus -vnitřní závit
Přechod. kus -vnitřní závit
Přechod. kus -vnitřní závit
Přechod. kus -vnitřní závit
Přechod. kus -vnitřní závit
Přechod. kus -vnitřní závit
Přechod. kus -vnitřní závit
Přechod. kus -vnitřní závit
Přechod. kus -vnitřní závit
Přechod. kus -vnitřní závit
Přechod. kus -vnitřní závit
Přechod. kus -vnitřní závit
Přechod. kus -vnitřní závit
Přechod. kus -vnitřní závit
Přechod. kus -vnitřní závit
Přechod. kus -vnitřní závit
Přechod. kus -vnitřní závit
Přechod. kus -vnitřní závit
Přechod. kus -vnitřní závit
Přechod. kus -vnitřní závit
Přechod. kus -vnitřní závit
Přechod. kus -vnitřní závit
PN
Rozměr
SD
Obj. číslo
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
d 20-1/2”
d 20-3/4”
d 25-1/2”
d 25-3/4”
d 25-1”
d 32-3/4”
d 32-1”
d 32-1 1/4”
d 40-1”
d 40-1 1/4”
d 40-1 1/2”
d 50-1”
d 50-1 1/4”
d 50-1 1/2”
d 50-2”
d 63-1 1/2”
d 63-2”
d 63-2 1/2”
d 75-2”
d 75-2 1/2”
d 75-3”
d 90-2”
d 90-2 1/2”
d 90-3”
d 110-3”
d 110-4”
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
O
O
S
S
O
S
S
O
S
S
O
S
O
S
S
S
158-500-088
158-500-089
158-500-090
158-500-091
158-500-092
158-500-093
158-500-094
158-500-095
158-500-096
158-500-097
158-500-098
158-500-099
158-500-100
158-500-101
158-500-102
158-500-103
158-500-104
158-500-105
158-500-106
158-500-107
158-500-108
158-500-109
158-500-110
158-500-111
158-500-112
158-500-113
Cena Kč/ks
Balení ks
24,00
24,00
27,00
27,00
28,00
33,00
33,00
47,00
59,00
62,00
65,00
83,00
83,00
71,00
83,00
117,00
117,00
117,00
226,00
226,00
226,00
286,00
286,00
289,00
525,00
634,00
325 / 25
300 / 25
175 / 25
175 / 25
150 / 25
125 / 25
125 / 25
125 / 25
70
70
70
40
40
40
40
20
20
18
18
18
16
8
8
8
6
6
Přechodový kus - příruba
PN16
Název
PF 1
Přechod. kus - příruba DN
Přechod. kus - příruba DN
Přechod. kus - příruba DN
Přechod. kus - příruba DN
Přechod. kus - příruba DN
Přechod. kus - příruba DN
Přechod. kus - příruba DN
Přechod. kus - příruba DN
Přechod. kus - příruba DN
TITAN - METALPLAST s.r.o.
40
50
50
65
65
80
80
100
100
PN
Rozměr
SD
Obj. číslo
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
d 50-1 1/2”
d 50-2”
d 63-2”
d 63-2 1/2”
d 75-2 1/2”
d 75-3”
d 90-3”
d 90-4”
d 110-4”
S
S
S
S
S
S
S
S
S
158-500-114
158-500-115
158-500-116
158-500-117
158-500-118
158-500-119
158-500-120
158-500-121
158-500-122
Cena Kč/ks
288,00
288,00
289,00
345,00
424,00
458,00
443,00
515,00
659,00
Balení ks
16
16
12
12
8
6
5
5
4
55
iJOINT
PF 1
Přechod. kus -vnější závit
Přechod. kus -vnější závit
Přechod. kus -vnější závit
Přechod. kus -vnější závit
Přechod. kus -vnější závit
Přechod. kus -vnější závit
Přechod. kus -vnější závit
Přechod. kus -vnější závit
Přechod. kus -vnější závit
Přechod. kus -vnější závit
Přechod. kus -vnější závit
Přechod. kus -vnější závit
Přechod. kus -vnější závit
Přechod. kus -vnější závit
Přechod. kus -vnější závit
Přechod. kus -vnější závit
Přechod. kus -vnější závit
Přechod. kus -vnější závit
Přechod. kus -vnější závit
Přechod. kus -vnější závit
Přechod. kus -vnější závit
PN
CENÍK 2013
Koleno 90°
PN 16
Název
PF 1
Koleno 90°
Koleno 90°
Koleno 90°
Koleno 90°
Koleno 90°
Koleno 90°
Koleno 90°
Koleno 90°
Koleno 90°
PN
Rozměr
SD
Obj. číslo
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 10
PN 10
PN 10
d 20
d 25
d 32
d 40
d 50
d 63
d 75
d 90
d 110
S
S
S
S
S
S
S
S
S
158-500-070
158-500-071
158-500-072
158-500-073
158-500-074
158-500-075
158-500-076
158-500-077
158-500-078
Cena Kč/ks
Balení ks
42,00
50,00
59,00
102,00
136,00
195,00
369,00
465,00
844,00
150 / 25
100 / 25
50 / 25
30
20
10
8
3
2
Koleno 90° - vnější závit
PN 16
Název
PF 1
Koleno 90° - vnější závit
Koleno 90° - vnější závit
Koleno 90° - vnější závit
Koleno 90° - vnější závit
Koleno 90° - vnější závit
Koleno 90° - vnější závit
Koleno 90° - vnější závit
Koleno 90° - vnější závit
Koleno 90° - vnější závit
Koleno 90° - vnější závit
Koleno 90° - vnější závit
Koleno 90° - vnější závit
Koleno 90° - vnější závit
Koleno 90° - vnější závit
Koleno 90° - vnější závit
Koleno 90° - vnější závit
Koleno 90° - vnější závit
Koleno 90° - vnější závit
Koleno 90° - vnější závit
Koleno 90° - vnější závit
Koleno 90° - vnější závit
Koleno 90° - vnější závit
Koleno 90° - vnější závit
PN
Rozměr
SD
Obj. číslo
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
d 20-1/2”
d 20-3/4”
d 25-1/2”
d 25-3/4”
d 25-1”
d 32-1”
d 32-1/2”
d 32-3/4”
d 40-1”
d 40-1 1/4”
d 40-1 1/2”
d 50-1 1/4”
d 50-1 1/2”
d 63-1 1/4”
d 63-1 1/2”
d 63-2”
d 63-2 1/2”
d 75-2 1/2”
d 75-3”
d 90-3”
d 90-4”
d 110-3”
d 110-4”
S
S
S
S
S
S
O
O
O
S
O
O
S
O
O
S
S
O
O
O
O
O
O
158-500-047
158-500-048
158-500-049
158-500-050
158-500-051
158-500-054
158-500-052
158-500-053
158-500-055
158-500-056
158-500-057
158-500-058
158-500-059
158-500-060
158-500-061
158-500-062
158-500-063
158-500-064
158-500-065
158-500-066
158-500-067
158-500-068
158-500-069
Cena Kč/ks
Balení ks
27,00
27,00
31,00
30,00
31,00
40,00
40,00
39,00
63,00
67,00
63,00
81,00
86,00
120,00
120,00
120,00
120,00
254,00
254,00
331,00
331,00
331,00
565,00
200 / 25
200 / 25
150 / 25
150 / 25
150 / 25
100 / 25
100 / 25
100 / 25
50
50
50
40
35
15
15
15
15
12
10
5
4
2
2
Koleno 90° - vnitřní závit
PN 16
iJOINT
Název
PF 1
56
Koleno 90° - vnitřní závit
Koleno 90° - vnitřní závit
Koleno 90° - vnitřní závit
Koleno 90° - vnitřní závit
Koleno 90° - vnitřní závit
Koleno 90° - vnitřní závit
Koleno 90° - vnitřní závit
Koleno 90° - vnitřní závit
Koleno 90° - vnitřní závit
Koleno 90° - vnitřní závit
Koleno 90° - vnitřní závit
Koleno 90° - vnitřní závit
Koleno 90° - vnitřní závit
Koleno 90° - vnitřní závit
Koleno 90° - vnitřní závit
Koleno 90° - vnitřní závit
Koleno 90° - vnitřní závit
Koleno 90° - vnitřní závit
Koleno 90° - vnitřní závit
Koleno 90° - vnitřní závit
Koleno 90° - vnitřní závit
Koleno 90° - vnitřní závit
Koleno 90° - vnitřní závit
Koleno 90° - vnitřní závit
Koleno 90° - vnitřní závit
PN
Rozměr
SD
Obj. číslo
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
d 20-1/2”
d 20-3/4”
d 25-1/2”
d 25-3/4”
d 25-1”
d 32-1/2”
d 32-3/4”
d 32-1”
d 32-1 1/4”
d 40-3/4”
d 40-1”
d 40-1 1/4”
d 40-1 1/2”
d 50-1”
d 50-1 1/4”
d 50-1 1/2”
d 50-2”
d 63-1 1/4”
d 63-1 1/2”
d 63-2”
d 75-2”
d 75-2 1/2”
d 75-3”
d 90-3”
d 110-4”
S
S
S
S
S
S
S
S
O
O
O
S
O
O
O
S
S
O
O
S
O
S
O
S
S
158-500-022
158-500-023
158-500-024
158-500-025
158-500-026
158-500-027
158-500-028
158-500-029
158-500-030
158-500-031
158-500-032
158-500-033
158-500-034
158-500-035
158-500-036
158-500-037
158-500-038
158-500-039
158-500-040
158-500-041
158-500-042
158-500-043
158-500-044
158-500-045
158-500-046
Cena Kč/ks
Balení ks
28,00
29,00
36,00
35,00
36,00
42,00
43,00
43,00
60,00
85,00
82,00
82,00
82,00
110,00
110,00
110,00
110,00
150,00
150,00
150,00
258,00
248,00
258,00
494,00
812,00
200 / 25
200 / 25
150 / 25
150 / 25
125 / 25
100 / 25
100 / 25
100 / 25
75
50
50
50
50
30
30
30
30
15
15
15
12
12
10
6
3
TITAN - METALPLAST s.r.o.
CENÍK 2013
Koleno 45°
PN 16
Název
Koleno 45°
Koleno 45°
Koleno 45°
Koleno 45°
Koleno 45°
Koleno 45°
PN
Rozměr
SD
Obj. číslo
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
d 20
d 25
d 32
d 40
d 50
d 63
O
O
O
O
O
O
158-500-016
158-500-017
158-500-018
158-500-019
158-500-020
158-500-021
Cena Kč/ks
Balení ks
38,00
62,00
77,00
124,00
177,00
240,00
150 / 25
100 / 25
50 / 25
30
20
10
PF 1
Koleno 45° - vnější závit
PN 16
Název
Koleno 45° - vnější závit
Koleno 45° - vnější závit
Koleno 45° - vnější závit
Koleno 45° - vnější závit
Koleno 45° - vnější závit
Koleno 45° - vnější závit
PN
Rozměr
SD
Obj. číslo
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
d 20-1/2”
d 25-3/4”
d 32-1”
d 40-1 1/4”
d 50-1 1/2”
d 63-2”
O
O
O
O
O
O
158-500-010
158-500-011
158-500-012
158-500-013
158-500-014
158-500-015
Cena Kč/ks
Balení ks
32,00
38,00
50,00
79,00
108,00
150,00
200 / 25
150 / 25
75 / 25
50
35
20
PF 1
T - kus
PN 16
Název
PN
Rozměr
SD
Obj. číslo
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
d 20
d 25
d 32
d 40
d 50
d 63
d 75
d 90
d 110
S
S
S
S
S
S
S
S
S
158-500-223
158-500-224
158-500-225
158-500-226
158-500-227
158-500-228
158-500-229
158-500-230
158-500-231
Cena Kč/ks
Balení ks
50,00
66,00
85,00
149,00
186,00
268,00
479,00
699,00
1 132,00
100 / 25
50 / 25
30 / 15
20
12
6
5
2
1
T - kus redukovaný
PN 16
Název
PF 1
T-kus 90°, redukovaný
T-kus 90°, redukovaný
T-kus 90°, redukovaný
T-kus 90°, redukovaný
T-kus 90°, redukovaný
T-kus 90°, redukovaný
T-kus 90°, redukovaný
T-kus 90°, redukovaný
T-kus 90°, redukovaný
T-kus 90°, redukovaný
T-kus 90°, redukovaný
TITAN - METALPLAST s.r.o.
PN
Rozměr
SD
Obj. číslo
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
d 25-20-25
d 32-25-32
d 40-32-40
d 50-32-50
d 50-40-50
d 63-32-63
d 63-50-63
d 75-63-75
d 90-75-90
d 110-63-110
d 110-90-110
S
S
S
O
S
O
S
O
O
O
O
158-500-232
158-500-233
158-500-234
158-500-235
158-500-236
158-500-237
158-500-238
158-500-239
158-500-240
158-500-241
158-500-242
Cena Kč/ks
65,00
80,00
139,00
188,00
188,00
248,00
266,00
443,00
772,00
1 198,00
1 218,00
Balení ks
50 / 25
30 / 15
20
15
12
8
8
5
2
1
1
57
iJOINT
PF 1
T-kus 90°
T-kus 90°
T-kus 90°
T-kus 90°
T-kus 90°
T-kus 90°
T-kus 90°
T-kus 90°
T-kus 90°
CENÍK 2013
T - kus - vnější závit
PN 16
Název
PF 1
T-kus 90°- vnější závit
T-kus 90°- vnější závit
T-kus 90°- vnější závit
T-kus 90°- vnější závit
T-kus 90°- vnější závit
T-kus 90°- vnější závit
T-kus 90°- vnější závit
T-kus 90°- vnější závit
T-kus 90°- vnější závit
T-kus 90°- vnější závit
T-kus 90°- vnější závit
T-kus 90°- vnější závit
T-kus 90°- vnější závit
T-kus 90°- vnější závit
T-kus 90°- vnější závit
T-kus 90°- vnější závit
T-kus 90°- vnější závit
T-kus 90°- vnější závit
T-kus 90°- vnější závit
T-kus 90°- vnější závit
T-kus 90°- vnější závit
PN
Rozměr
SD
Obj. číslo
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
d 20-1/2”
d 20-3/4”
d 25-1/2”
d 25-3/4”
d 25-1”
d 32-3/4”
d 32-1”
d 40-3/4”
d 40-1 1/4”
d 40-1 1/2”
d 50-3/4”
d 50-1 1/4”
d 50-1 1/2”
d 63-1 1/4”
d 63-1 1/2”
d 63-2”
d 63-2 1/2”
d 75-2 1/2”
d 75-3”
d 90-3”
d 110-4”
S
S
S
S
S
S
S
O
S
O
O
O
S
O
O
S
O
O
O
O
O
158-500-202
158-500-203
158-500-204
158-500-205
158-500-206
158-500-207
158-500-208
158-500-209
158-500-210
158-500-211
158-500-212
158-500-213
158-500-214
158-500-215
158-500-216
158-500-217
158-500-218
158-500-219
158-500-220
158-500-221
158-500-222
Cena Kč/ks
Balení ks
43,00
43,00
54,00
54,00
56,00
67,00
67,00
120,00
120,00
120,00
169,00
169,00
169,00
327,00
327,00
309,00
327,00
418,00
418,00
522,00
669,00
125 / 25
125 / 25
75 / 25
75 / 25
75 / 25
45 / 15
45 / 15
30
30
30
16
16
16
8
8
8
8
7
6
2
2
T - kus - vnitřní závit
PN 16
Název
iJOINT
PF 1
T-kus 90°- vnitřní závit
T-kus 90°- vnitřní závit
T-kus 90°- vnitřní závit
T-kus 90°- vnitřní závit
T-kus 90°- vnitřní závit
T-kus 90°- vnitřní závit
T-kus 90°- vnitřní závit
T-kus 90°- vnitřní závit
T-kus 90°- vnitřní závit
T-kus 90°- vnitřní závit
T-kus 90°- vnitřní závit
T-kus 90°- vnitřní závit
T-kus 90°- vnitřní závit
T-kus 90°- vnitřní závit
T-kus 90°- vnitřní závit
T-kus 90°- vnitřní závit
T-kus 90°- vnitřní závit
T-kus 90°- vnitřní závit
T-kus 90°- vnitřní závit
T-kus 90°- vnitřní závit
T-kus 90°- vnitřní závit
T-kus 90°- vnitřní závit
T-kus 90°- vnitřní závit
PN
Rozměr
SD
Obj. číslo
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
d 20-1/2”
d 20-3/4”
d 25-1/2”
d 25-3/4”
d 25-1”
d 32-1/2”
d 32-3/4”
d 32-1”
d 32-1 1/4”
d 40-3/4”
d 40-1”
d 40-1 1/4”
d 40-1 1/2”
d 50-1”
d 50-1 1/4”
d 50-1 1/2”
d 50-2”
d 63-1 1/4”
d 63-1 1/2”
d 63-2”
d 75-2 1/2”
d 90-3”
d 110-4”
S
S
S
S
S
S
S
S
158-500-177
158-500-178
158-500-179
158-500-180
158-500-181
158-500-182
158-500-183
158-500-184
158-500-185
158-500-186
158-500-187
158-500-188
158-500-189
158-500-190
158-500-191
158-500-192
158-500-193
158-500-194
158-500-195
158-500-196
158-500-197
158-500-198
158-500-199
S
S
S
S
S
S
S
S
Cena Kč/ks
Balení ks
40,00
41,00
51,00
51,00
56,00
67,00
65,00
65,00
82,00
130,00
120,00
120,00
120,00
160,00
160,00
150,00
179,00
240,00
240,00
236,00
389,00
639,00
882,00
125 / 25
125 / 25
75 / 25
75 / 25
75 / 25
45 / 15
45 / 15
45 / 15
45 / 15
35
35
35
35
22
22
22
18
10
10
10
8
3
2
Víčko
PN 16
Název
PF 1
58
Víčko
Víčko
Víčko
Víčko
Víčko
Víčko
Víčko
Víčko
Víčko
PN
Rozměr
SD
Obj. číslo
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
d 20
d 25
d 32
d 40
d 50
d 63
d 75
d 90
d 110
S
S
S
S
S
S
S
S
S
158-500-079
158-500-080
158-500-081
158-500-082
158-500-083
158-500-084
158-500-085
158-500-086
158-500-087
Cena Kč/ks
Balení ks
21,00
28,00
35,00
59,00
86,00
116,00
263,00
305,00
659,00
350 / 25
200 / 25
125 / 25
60
40
20
18
8
6
TITAN - METALPLAST s.r.o.
CENÍK 2013
Navrtávací pas s výztužným kroužkem
PF 1
PN 6 - PN 16
Název
PN
Rozměr
SD
Obj. číslo
Navrtávací pas s výztužným kroužkem
Navrtávací pas s výztužným kroužkem
Navrtávací pas s výztužným kroužkem
Navrtávací pas s výztužným kroužkem
Navrtávací pas s výztužným kroužkem
Navrtávací pas s výztužným kroužkem
Navrtávací pas s výztužným kroužkem
Navrtávací pas s výztužným kroužkem
Navrtávací pas s výztužným kroužkem
Navrtávací pas s výztužným kroužkem
Navrtávací pas s výztužným kroužkem
Navrtávací pas s výztužným kroužkem
Navrtávací pas s výztužným kroužkem
Navrtávací pas s výztužným kroužkem
Navrtávací pas s výztužným kroužkem
Navrtávací pas s výztužným kroužkem
Navrtávací pas s výztužným kroužkem
Navrtávací pas s výztužným kroužkem
Navrtávací pas s výztužným kroužkem
Navrtávací pas s výztužným kroužkem
Navrtávací pas s výztužným kroužkem
Navrtávací pas s výztužným kroužkem
Navrtávací pas s výztužným kroužkem
Navrtávací pas s výztužným kroužkem
Navrtávací pas s výztužným kroužkem
Navrtávací pas s výztužným kroužkem
Navrtávací pas s výztužným kroužkem
Navrtávací pas s výztužným kroužkem
Navrtávací pas s výztužným kroužkem
Navrtávací pas s výztužným kroužkem
Navrtávací pas s výztužným kroužkem
Navrtávací pas s výztužným kroužkem
Navrtávací pas s výztužným kroužkem
Navrtávací pas s výztužným kroužkem
Navrtávací pas s výztužným kroužkem
Navrtávací pas s výztužným kroužkem
Navrtávací pas s výztužným kroužkem
Navrtávací pas s výztužným kroužkem
Navrtávací pas s výztužným kroužkem
Navrtávací pas s výztužným kroužkem
Navrtávací pas s výztužným kroužkem
Navrtávací pas s výztužným kroužkem
Navrtávací pas s výztužným kroužkem
Navrtávací pas s výztužným kroužkem
Navrtávací pas s výztužným kroužkem
Navrtávací pas s výztužným kroužkem
Navrtávací pas s výztužným kroužkem
Navrtávací pas s výztužným kroužkem
Navrtávací pas s výztužným kroužkem
Navrtávací pas s výztužným kroužkem
Navrtávací pas s výztužným kroužkem
Navrtávací pas s výztužným kroužkem
Navrtávací pas s výztužným kroužkem
Navrtávací pas s výztužným kroužkem
Navrtávací pas s výztužným kroužkem
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 6
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 6
PN 6
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 10
PN 10
PN 16
PN 16
d 20-1/2”
d 25-1/2”
d 25-3/4”
d 32-1/2”
d 32-3/4”
d 32-1”
d 40-1/2”
d 40-3/4”
d 40-1”
d 50-1/2”
d 50-3/4”
d 50-1”
d 50-1 1/4”
d 63-1/2”
d 63-3/4”
d 63-1”
d 63-1 1/4”
d 63-1 1/2”
d 75-1/2”
d 75-3/4”
d 75-1”
d 75-1 1/4”
d 75-1 1/2”
d 75-2”
d 90-1/2”
d 90-3/4”
d 90-1”
d 90-1 1/4”
d 90-1 1/2”
d 90-2”
d 110-1/2”
d 110-3/4”
d 110-1”
d 110-1 1/4”
d 110-1 1/2”
d 110-2”
d 110-3”
d 125-1/2”
d 125-3/4”
d 125-1”
d 125-1 1/4”
d 125-1 1/2”
d 125-2”
d 125-3”
d 125-4”
d 140-1/2”
d 140-3/4”
d 140-1”
d 140-1 1/4”
d 140-1 1/2”
d 140-2”
d 140-3”
d 140-4”
d 160-1/2”
d 160-3/4”
O
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
O
O
S
S
S
O
S
O
S
S
S
O
O
S
S
S
S
S
O
S
O
S
O
S
S
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
727-627-001
727-627-011
727-627-012
727-627-021
727-627-022
727-627-023
727-627-031
727-627-032
727-627-033
727-627-041
727-627-042
727-627-043
727-627-044
727-627-051
727-627-052
727-627-053
727-627-054
727-627-055
727-627-061
727-627-062
727-627-063
727-627-064
727-627-065
727-627-066
727-627-071
727-627-072
727-627-073
727-627-074
727-627-075
727-627-076
727-627-081
727-627-082
727-627-083
727-627-084
727-627-085
727-627-086
727-627-087
727-627-091
727-627-092
727-627-093
727-627-094
727-627-095
727-627-096
727-627-097
727-627-098
727-627-101
727-627-102
727-627-103
727-627-104
727-627-105
727-627-106
727-627-107
727-627-108
727-627-111
727-627-112
TITAN - METALPLAST s.r.o.
Cena Kč/ks
75,00
74,00
74,00
78,00
78,00
82,00
95,00
95,00
95,00
116,00
116,00
116,00
131,00
135,00
135,00
135,00
139,00
139,00
169,00
169,00
169,00
178,00
178,00
178,00
184,00
184,00
184,00
195,00
195,00
195,00
206,00
206,00
206,00
211,00
211,00
211,00
680,00
260,00
260,00
260,00
264,00
264,00
264,00
776,00
792,00
376,00
376,00
376,00
380,00
380,00
380,00
796,00
803,00
505,00
505,00
Balení ks
180
150
150
150
150
100
100
100
100
100
100
100
100
70
70
70
60
60
40
40
40
40
40
40
34
34
34
34
30
30
20
20
20
20
20
20
12
20
20
20
20
20
20
12
12
20
20
20
20
20
20
10
10
20
20
59
CENÍK 2013
PF 1
Název
PN
Rozměr
SD
Obj. číslo
Navrtávací pas s výztužným kroužkem
Navrtávací pas s výztužným kroužkem
Navrtávací pas s výztužným kroužkem
Navrtávací pas s výztužným kroužkem
Navrtávací pas s výztužným kroužkem
Navrtávací pas s výztužným kroužkem
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 10
PN 10
d 160-1”
d 160-1 1/4”
d 160-1 1/2”
d 160-2”
d 160-3”
d 160-4”
S
S
S
O
O
O
727-627-113
727-627-114
727-627-115
727-627-116
727-627-117
727-627-118
Cena Kč/ks
505,00
506,00
506,00
506,00
806,00
812,00
Balení ks
20
20
20
20
10
10
Navrtávací pas s výztužným kroužkem
Navrtávací pas s výztužným kroužkem
Navrtávací pas s výztužným kroužkem
Navrtávací pas s výztužným kroužkem
Navrtávací pas s výztužným kroužkem
Navrtávací pas s výztužným kroužkem
Navrtávací pas s výztužným kroužkem
Navrtávací pas s výztužným kroužkem
Navrtávací pas s výztužným kroužkem
Navrtávací pas s výztužným kroužkem
Navrtávací pas s výztužným kroužkem
Navrtávací pas s výztužným kroužkem
Navrtávací pas s výztužným kroužkem
Navrtávací pas s výztužným kroužkem
Navrtávací pas s výztužným kroužkem
Navrtávací pas s výztužným kroužkem
PN 10
PN 10
PN 10
PN 10
PN 10
PN 10
PN 10
PN 10
PN 10
PN 10
PN 10
PN 10
PN 10
PN 10
PN 10
PN 10
d 200-2”
d 200-3”
d 200-4”
d 225-1 1/2”
d 225-2”
d 225-3”
d 225-4”
d 250-2”
d 250-3”
d 250-4”
d 280-2”
d 280-3”
d 280-4”
d 315-2”
d 315-3”
d 315-4”
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
727-627-136
727-627-137
727-627-138
727-627-145
727-627-146
727-627-147
727-627-148
727-627-156
727-627-157
727-627-158
727-627-166
727-627-167
727-627-168
727-627-176
727-627-177
727-627-178
1 793,00
1 805,00
1 817,00
1 985,00
1 985,00
2 041,00
2 091,00
2 438,00
2 489,00
2 538,00
3 374,00
3 357,00
3 357,00
3 417,00
3 400,00
3 400,00
7
7
7
5
5
5
5
5
5
5
3
3
3
3
3
3
Nářadí
Název
Rozměr
Obj. číslo
Cena Kč/
ks
Balení
ks
Montážní klíč POLYFAST 
AZ (plastový)
Montážní klíč POLYFAST 
AZ (plastový)
d 16 až 32
d 40 až 63
799-198-097A
799-198-098A
53,00
66,00
1
1
Montážní klíč POLYFAST 
AZ (kovový)
d 40 až 110
799-198-099A
2 471,00
1
Montážní klíč POLYFAST 
AZ (kovový) modrý
d 75 až 110
799-198-099
918,00
1
Rozměr
Obj. číslo
Kovový utahovák pro iJOINT d 20-75
Kovový utahovák pro iJOINT d 63-110
d 20 až 75
d 63 až 110
158-500-998
158-500-999
580,00
802,00
1
1
Řemenový klíč d 20-110
d 20 až 110
799-198-096A
1 159,00
1
PF 2
iJOINT
Název
Cena Kč/
ks
Balení
ks
PF 2
Veškeré nářadí lze použít na staré i nové typy mechanických tvarovek.
60
TITAN - METALPLAST s.r.o.
CENÍK 2013
WAGA®
iJOINT
Litinové opravné spojky
TITAN - METALPLAST s.r.o.
61
CENÍK 2013
Technické informace a parametry tvarovek
WAGA® MULTI/JOINT® 3000 Plus a XL
Mechanické litinové spojky se speciálním těsněním pro spojování venkovních potrubí – tlakové rozvody pitné vody,
možno použít pro uložení do země. Lze jimi spojovat trubky různých vnějších průměrů stejné světlosti a z různých
materiálů (ocel, litina, plast, asbestocement); přitom konstrukční provedení spojky je stále stejné a není závislé na
druhu materiálu trubek, navíc lze trubku vůči spojce (míněno osu trubky vůči ose spojky) vychýlit až o 8° (tj. obě
trubky vůči sobě o 8°+8°=16°). Spoj lze namáhat tahem (mimo XL). Toto umožňuje variabilní těsnící systém – polypropylenový segmentový kroužek (NAKAN GPM) s pryžovým těsněním (VARIOSEAL®) a s fixačními vložkami.
PLAST/JOINT®
Mechanické litinové spojky pro plastové trubky z PE, PP, PVC. Jištěné v tahu. Revoluční upínací systém pomocí
jednoho šroubu. K dispozici spojka a přírubový adaptér. Pro tlak PN 16.
Maximální provozní přetlak
Hodnota maximálního povoleného pracovního přetlaku je uvedena v tabulkách ve sloupci PN. V případě, že budou
spojovány trubky z PE, je nutno použít výztužné vložky do PE trubky.
Použité materiály MULTI/JOINT® 3000 Plus
1. těleso spojky a přítlačné kroužky :
Tvárná litina EN-GJS-450-10 HB200 (GGG45)
2. povrch. ochrana litinových dílů :
povlak RESICOAT (na bázi tvrz. epoxidu),
min. tloušťka 0.25 mm, tmavočervená barva (RAL 3003)
3. těsnící kroužek :
NBR (provozní teplota -5°C - +50°C) nebo
EPDM (provozní teplota 0°C - +50°C)
Fiksers® - ušlechtilá ocel A4
4. šrouby, matice, podložky :
– A2 (AISI 304)
na zvláštní požadavek nerez s teflonovým povlakem A4 (AISI 316)
Použité materiály MULTI/JOINT® XL
1. těleso spojky a přítlačné kroužky :
Tvárná litina EN-GJS-450-10 HB200 (GGG45)
2. povrch. ochrana litinových dílů :
povlak RESICOAT (na bázi tvrz. epoxidu), min.
tloušťka 0.25 mm, tmavočervená barva (RAL 3003)
3. těsnící kroužek :
NBR (provozní teplota -5°C - +50°C) nebo
EPDM (provozní teplota 0°C - +50°C)
4. šrouby, matice, podložky :
– A2 (AISI 304)
na zvláštní požadavek nerez s teflonovým povlakem
A4 (AISI 316)
WAGA
Použité materiály PLAST/JOINT®
1. těleso spojky a přítlačné kroužky :
Tvárná litina EN-GJS-450-10 HB200 (GGG45)
2. povrch. ochrana litinových dílů :
povlak RESICOAT (na bázi tvrz. epoxidu), min.
tloušťka 0.25 mm, tmavočervená barva (RAL 3003)
3. těsnící kroužek :
NBR (provozní teplota -5°C - +50°C)
4. šrouby, matice, podložky :
– A2 (AISI 304)
62
TITAN - METALPLAST s.r.o.
CENÍK 2013
Litinové tvarovky
WAGA® MULTI/JOINT® 3000 Plus
novinky v sortimentu a změny v distribuci
Nové dimenze až do d 400
Již v průběhu roku 2012 došlo
k významnému rozšíření
sortimentu spojek jištěných
v tahu, když byl rozšířen o nové
dimenze – DN 350 a DN 400.
Aktuálně Vám tedy můžeme
nabídnout kompletní řadu
výrobků jištěných v tahu
v rozsahu DN 50 – 400.
Hygienické víčko
Od 4. čtvrtletí roku 2012 jsou všechny tvarovky WAGA® MULTI/JOINT® 3000 Plus
dodávány s praktickými hygienickými víčky, které spolehlivě ochrání tvarovky před
znečištěním a poškozením během manipulace a skladování.
Změny v distribuci
Dokáže toto jiná spojka? MULTI/JOINT® 3000 Plus je jediný systém,
který umožňuje vyosení trubky až 8°na každé straně spojky (celkem 16°),
je jištěný v tahu a garantuje tlakové zatížení PN 16. Fotografie pořízena při
laboratorní zkoušce při tlaku 29 bar!
TITAN - METALPLAST s.r.o.
Jedině červený originál Vám zaručí
všechny přednosti systému
MULTI/JOINT® 3000 Plus, jako jsou:
- Rozsah DN 50 – 400 jištěný v tahu
- Flexibilní těsnící systém Uni/Fiks®
- Jištěné spoje pro všechny
materiály potrubí
- Bezkonkurenční možnost úhlového
vychýlení při zachování tlakového
zatížení a jištění tahových sil
- 20 let praktických zkušeností
s výrobkem
63
WAGA
Od 1.1.2013 došlo také k zásadní změně v distribuci tvarovek MULTI/JOINT® 3000 Plus. Do roku 2012 byly tyto
výrobky v ČR distribuované ve 2 provedeních. V originální červené barvě (vyráběné ve výrobním závodu +GF+ WAGA
v Holandsku) a v modrém provedení (vyráběné firmou Hawle Armatury v licenci). Od roku 2013 modré provedení končí
a ve vývoji a výrobě pokračuje pouze originální verze MULTI/JOINT® 3000 Plus v červené barvě. Protože se jedná
o tvarovky využívané hlavně pro opravy, garantujeme u většiny dimenzí dodání do druhého dne. Také nabízíme
možnost vytvoření konsignačních skladů.
CENÍK 2013
WAGA ® MULTI/JOINT ® Plus
NOVĚ do DN 400
WAGA® MULTI/JOINT® 3007 - Spojka přímá, provedení WAGA Plus
šrouby ST, včetně fixačních vložek (možnost zatížení tahem)
Název
PF 4
PN
kg
DN
Pro rozměr
SD
Obj. číslo
Cena Kč/ks
Spojka přímá
Spojka přímá
Spojka přímá
Spojka přímá
Spojka přímá
Spojka přímá
Spojka přímá
Spojka přímá
Spojka přímá
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
5,0
5,2
6,2
9,6
12,9
13,2
28,6
39,2
39,5
DN 50
DN 65
DN 80
DN 100
DN 125
DN 150
DN 200
DN 225
DN 250
d 46 - 71
d 63 - 90
d 84 - 105
d 104 - 132
d 132 - 155
d 154 - 192
d 192 - 232
d 230 - 268
d 267 - 310
O
O
S
S
S
S
O
O
O
709-305-210
709-305-212
709-305-214
709-305-216
709-305-218
709-305-220
709-305-224
709-305-226
709-305-228
2 806,00
3 871,00
3 605,00
4 211,00
6 938,00
7 276,00
11 586,00
14 011,00
15 102,00
Spojka přímá
Spojka přímá
Spojka přímá
PN 10
PN 10
PN 10
51,5
61,2
73,2
DN 300
DN 350
DN 400
d 315 - 356
d 352 - 393
d 392 - 433
S
O
O
709-305-232
709-305-236
709-305-240
16 739,00
42 726,00
46 050,00
WAGA® MULTI/JOINT® 3107 - Spojka redukovaná, provedení WAGA Plus
šrouby ST, včetně fixačních vložek (možnost zatížení tahem)
PF 4
Název
PN
kg
DN
Pro rozměr
SD
Obj. číslo
Spojka redukovaná
Spojka redukovaná
Spojka redukovaná
Spojka redukovaná
Spojka redukovaná
Spojka redukovaná
Spojka redukovaná
Spojka redukovaná
Spojka redukovaná
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
4,9
6,2
9,4
10,6
13,7
14,8
22,0
36,0
41,9
DN 65 x 50
DN 80 x 65
DN 100 x 80
DN 125 x 100
DN 150 x 100
DN 150 x 125
DN 200 x 150
DN 225 x 200
DN 250 x 225
d 63-90 x 46-71
d 84-105 x 69-90
d 104-132 x 84-105
d 132-155 x 104-132
d 154-192 x 104-132
d 154-192 x 132-155
d 192-232 x 154-192
d 230-267 x 192-232
d 267-310 x 230-268
O
O
O
O
O
O
O
O
O
709-405-218
709-405-220
709-405-224
709-405-232
709-405-236
709-405-238
709-405-248
709-405-278
709-405-282
Cena Kč/ks
4 031,00
3 892,00
4 472,00
5 780,00
6 662,00
6 938,00
8 509,00
12 585,00
15 043,00
Spojka redukovaná
PN 10
Spojka redukovaná PN 10
Spojka redukovaná
PN 10
48,7
54,0
65,2
DN 300 x 250
DN 350 x 300
DN 400 x 350
d 315-356 x 267-310
d 352-393 x 315-356
d 392-433 x 352-393
O
O
O
709-405-286
709-405-288
709-405-290
17 972,00
41 561,00
50 139,00
WAGA® MULTI/JOINT® 3207 - Víčko, provedení WAGA Plus
šrouby ST, včetně fixačních vložek (možnost zatížení tahem)
Název
PF 4
PN
kg
DN
Pro rozměr
SD
Obj. číslo
Víčko
Víčko
Víčko
Víčko
Víčko
Víčko
Víčko
Víčko
Víčko
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
3,7
4,0
4,6
6,0
8,2
11,0
18,3
22,9
26,9
DN 50
DN 65
DN 80
DN 100
DN 125
DN 150
DN 200
DN 225
DN 250
d 46 - 71
d 63 - 90
d 84 - 105
d 104 - 132
d 132 - 155
d 154 - 192
d 192 - 232
d 230 - 268
d 267 - 310
O
O
O
O
O
O
O
O
O
709-375-210
709-375-212
709-375-214
709-375-216
709-375-218
709-375-220
709-375-224
709-375-226
709-375-228
Cena Kč/ks
2 007,00
2 674,00
2 780,00
3 024,00
5 080,00
5 034,00
8 615,00
11 061,00
11 345,00
Víčko
Víčko
PN 10
PN 10
32,5
43,1
DN 300
DN 400
d 315 - 356
d 392 - 433
O
O
709-375-232
709-375-234
13 188,00
34 413,00
Poznámka : Na zvláštní požadavek je možné dodat víčko s trubkovým závitem 2“ v jeho dně (např. vypouštěcí kohout).
WAGA® MULTI/JOINT® 3057 - Spojka s přírubou, provedení WAGA Plus
šrouby ST, včetně fixačních vložek (možnost zatížení tahem)
WAGA
Název
PF 4
64
ROZTEČ ŠROUBŮ PN 16
PN
kg
DN
Pro rozměr
SD
Obj. číslo
Cena Kč/ks
Spojka s přírubou
Spojka s přírubou
Spojka s přírubou
Spojka s přírubou
Spojka s přírubou
Spojka s přírubou
Spojka s přírubou
Spojka s přírubou
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
5,4
8,1
7,9
9,8
12,8
15,3
22,9
31,8
DN 50
DN 65
DN 80
DN 100
DN 125
DN 150
DN 200
DN 250
d 46 - 71
d 63 - 90
d 84 - 105
d 104 - 132
d 132 - 155
d 154 - 192
d 192 - 232
d 267 - 310
O
O
S
S
O
S
O
O
709-355-210
709-355-212
709-355-214
709-355-216
709-355-218
709-355-220
709-355-225
709-355-229
2 546,00
3 234,00
3 581,00
4 276,00
6 729,00
6 286,00
10 317,00
12 975,00
Spojka s přírubou
Spojka s přírubou
Spojka s přírubou
PN 10
PN 10
PN 10
41,3
52,1
65,1
DN 300
DN 350
DN 400
d 315 - 356
d 352 - 393
d 392 - 433
O
O
O
709-355-233
709-355-237
709-355-239
15 670,00
34 006,00
36 794,00
TITAN - METALPLAST s.r.o.
CENÍK 2013
WAGA® MULTI/JOINT® 3057 - Spojka s přírubou, provedení WAGA Plus
ROZTEČ ŠROUBŮ PN 10
šrouby ST, včetně fixačních vložek (možnost zatížení tahem)
Název
PF 4
PN
kg
DN
Pro rozměr
SD
Obj. číslo
Cena Kč/ks
Spojka s přírubou
Spojka s přírubou
PN 16
PN 16
22,9
31,8
DN 200
DN 250
d 192 - 232
d 267 - 310
S
S
709-355-224
709-355-228
8 959,00
12 416,00
Spojka s přírubou
Spojka s přírubou
Spojka s přírubou
PN 10
PN 10
PN 10
41,3
52,1
65,1
DN 300
DN 350
DN 400
d 315 - 356
d 352 - 393
d 392 - 433
S
O
O
709-355-232
709-355-236
709-355-238
15 300,00
32 353,00
35 141,00
ROZTEČ ŠROUBŮ PN 16
WAGA® MULTI/JOINT® 3157 Spojka redukovaná s přírubou, provedení WAGA Plus
šrouby ST, včetně fixačních vložek (možnost zatížení tahem)
PF 4
Název
PN
kg
DN
Pro rozměr
SD
Obj. číslo
Cena Kč/ks
Spojka red. s přírubou
Spojka red. s přírubou
Spojka red. s přírubou
Spojka red. s přírubou
Spojka red. s přírubou
Spojka red. s přírubou
Spojka red. s přírubou
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
4,9
8,2
9,3
11,3
13,6
29,1
28,1
DN 50 x 40
DN 65 x 80
DN 100 x 80
DN 125 x 100
DN 125 x 150
DN 225 x 200
DN 225 x 250
d 46 - 71
d 63 - 90
d 104 - 132
d 132 - 155
d 132 - 155
d 230 - 268
d 230 - 268
O
O
O
O
O
O
O
709-455-208
709-455-218
709-455-224
709-455-232
709-455-238
709-455-279
709-455-281
2 358,00
3 214,00
4 019,00
5 972,00
6 230,00
11 415,00
14 039,00
Spojka red. s přírubou
PN 10
48,1
DN 350 x 300
d 352 - 393 / DN 300
O
709-455-285
30 822,00
ROZTEČ ŠROUBŮ PN 10
WAGA® MULTI/JOINT® 3157 Spojka redukovaná s přírubou, provedení WAGA Plus
šrouby ST, včetně fixačních vložek (možnost zatížení tahem)
Název
PN
kg
DN
Pro rozměr
SD
Obj. číslo
Spojka red. s přírubou PN 16
Spojka red. s přírubou PN 16
29,1
28,1
DN 225 x 200
DN 225 x 250
d 230 - 268
d 230 - 268
O
O
709-455-278
709-455-280
9 655,00
13 153,00
Spojka red. s přírubou
48,1
DN 350 x 300
d 352 - 393 / DN 300
O
709-455-284
29 325,00
PN 10
Cena Kč/ks
PF 4
WAGA® MULTI/JOINT® 3000 – Výztužná vložka pro PE a PVC trubky
včetně výztužné vložky do PE trubky
Připojovací rozměry příruby v souladu s DIN 28605 PN16
DN
Pro rozměr
SD
Obj. číslo
SDR 11
SDR 17,6
SDR 11
SDR 17,6
SDR 11
SDR 17,6
SDR 11
SDR 17,6
SDR 11
SDR 17,6
SDR 11
SDR 17,6
SDR 11
SDR 17,6
SDR 11
SDR 17,6
SDR 11
SDR 17,6
SDR 11
SDR 17,6
SDR 11
SDR 17,6
SDR 11
SDR 17,6
d 90x8,2
d 90x5,2
d 110x10,0
d 110x6,3
d 125x11,4
d 125x7,2
d 140x12,7
d 140x8,0
d 160x14,6
d 160x9,1
d 180x16,4
d 180x10,3
d 200x18,2
d 200x11,4
d 225x20,5
d 225x12,8
d 250x22,8
d 250x14,3
d 280x25,5
d 280x16,0
d 315x28,7
d 315x17,9
d 355x32,3
d 355x20,2
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
709-026-230
709-026-233
709-026-242
709-026-245
709-026-254
709-026-257
709-026-266
709-026-269
709-026-278
709-026-281
709-026-290
709-026-293
709-026-302
709-026-305
709-026-314
709-026-317
709-026-326
709-026-329
709-026-338
709-026-341
709-026-350
709-026-353
709-026-362
709-026-365
Cena Kč/ks
540,00
540,00
590,00
590,00
621,00
621,00
637,00
637,00
945,00
945,00
1 009,00
1 009,00
1 125,00
1 125,00
1 155,00
1 155,00
1 484,00
1 484,00
1 603,00
1 603,00
1 762,00
1 762,00
1 937,00
1 937,00
Ostatní dimenze na poptávku
TITAN - METALPLAST s.r.o.
65
WAGA
PF 4
Název
Výztužná vložka pro PE a PVC trubky
Výztužná vložka pro PE a PVC trubky
Výztužná vložka pro PE a PVC trubky
Výztužná vložka pro PE a PVC trubky
Výztužná vložka pro PE a PVC trubky
Výztužná vložka pro PE a PVC trubky
Výztužná vložka pro PE a PVC trubky
Výztužná vložka pro PE a PVC trubky
Výztužná vložka pro PE a PVC trubky
Výztužná vložka pro PE a PVC trubky
Výztužná vložka pro PE a PVC trubky
Výztužná vložka pro PE a PVC trubky
Výztužná vložka pro PE a PVC trubky
Výztužná vložka pro PE a PVC trubky
Výztužná vložka pro PE a PVC trubky
Výztužná vložka pro PE a PVC trubky
Výztužná vložka pro PE a PVC trubky
Výztužná vložka pro PE a PVC trubky
Výztužná vložka pro PE a PVC trubky
Výztužná vložka pro PE a PVC trubky
Výztužná vložka pro PE a PVC trubky
Výztužná vložka pro PE a PVC trubky
Výztužná vložka pro PE a PVC trubky
Výztužná vložka pro PE a PVC trubky
CENÍK 2013
WAGA® MULTI/JOINT® UNI/FIKS®
Náhradní těsnící kroužek s fixačními vložkami Uni/Fiksers®
Těsnění NBR
Název
PN
DN
Pro rozměr
SD
Obj. číslo
Uni/Fiks s Uni/Fiksers
Uni/Fiks ® s Uni/Fiksers
Uni/Fiks ® s Uni/Fiksers
Uni/Fiks ® s Uni/Fiksers
Uni/Fiks ® s Uni/Fiksers
Uni/Fiks ® s Uni/Fiksers
Uni/Fiks ® s Uni/Fiksers
Uni/Fiks ® s Uni/Fiksers
Uni/Fiks ® s Uni/Fiksers
Uni/Fiks ® s Uni/Fiksers
Uni/Fiks ® s Uni/Fiksers
Uni/Fiks ® s Uni/Fiksers
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 10
PN 10
PN 10
PN 10
PN 10
DN 50
DN 65
DN 80
DN 100
DN 125
DN 150
DN 200
DN 225
DN 250
DN 300
DN 350
DN 400
d 46 - 70
d 63 - 90
d 84 - 105
d 104 - 132
d 132 - 155
d 154 - 192
d 192 - 232
d 230 - 268
d 267 - 310
d 315 - 356
d 352 - 393
d 392 - 433
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
709-597-230
709-597-232
709-597-234
709-597-236
709-597-238
709-597-240
709-597-243
709-597-246
709-597-248
709-597-252
709-597-254
709-597-256
®
PF 4
Cena Kč/ks
510,00
595,00
608,00
700,00
938,00
1 059,00
1 500,00
2 204,00
2 423,00
3 143,00
34 006,00
36 794,00
POZNÁMKA:
Těsnící kroužky UNI/FIKSER lze použít jako náhradní díl i pro staré provedení WAGA Multi/Joint 3000.
Pro dimenze DN 150 – 300 je ale nutné vyměnit i přítlačný kus. Při objednávce náhradních dílů pro staré
provedení pro dimenze DN 150 – 300 je nutné uvést informaci, že se jedná o staré provedení WAGA a
přítlačný kus pak bude dodán zdarma.
WAGA® MULTI/JOINT® Sada šroubů
Nerez šrouby A2 kvality
Sada obsahuje šrouby, matky a podložky na 1 hrdlo
Název
PF 4
Sada šroubů A2
Sada šroubů A2
Sada šroubů A2
Sada šroubů A2
Sada šroubů A2
Sada šroubů A2
M
Pro rozměr
SD
Obj. číslo
M12
M16
M16
M20
M20
M20
DN 50 - 65 - 80
DN 100
DN 125 - 150
DN 200 - 225 - 250
DN 300 - 350
DN 400
O
O
O
O
O
O
700-618-940
700-618-942
700-618-944
700-618-948
700-618-950
700-618-952
Cena Kč/ks
343,00
596,00
797,00
1 843,00
2 457,00
3 026,00
Utahovací momenty šroubů
Utahovací momenty u provedení WAGA® MULTI/JOINT® Plus jsou odlišné podle typu šroubu (nezávisí již na dimenzi litinové spojky).
Utahovací moment
Šroub M 12
Šroub M 16, M 17
Šroub M 20
60 Nm
120 Nm
140 Nm
WAGA
Rozměr šroubu
66
TITAN - METALPLAST s.r.o.
CENÍK 2013
WAGA ® MULTI/JOINT ® XL
WAGA® MULTI/JOINT® XL 2500 - Spojka přímá
šrouby ST
Název
PF 4
Spojka přímá XL
Spojka přímá XL
Spojka přímá XL
Spojka přímá XL
Spojka přímá XL
PN
kg
DN
Pro rozměr
SD
Obj. číslo
Cena Kč/ks
PN 10
PN 10
PN 10
PN 10
PN 10
99,0
115,0
122,0
149,0
178,0
DN 350x350
DN 400x400
DN 450x450
DN 500x500
DN 600x600
356-380x356-380
400-429x400-429
450-482x450-482
500-532x500-532
605-637x605-637
O
S
O
O
O
709-006-200
709-006-205
709-006-207
709-006-210
709-006-215
39 906,00
43 001,00
56 479,00
66 944,00
76 920,00
WAGA® MULTI/JOINT® XL 2600 - Spojka redukovaná
šrouby ST
Název
PF 4
Spojka redukovaná XL
Spojka redukovaná XL
Spojka redukovaná XL
Spojka redukovaná XL
Spojka redukovaná XL
PN
kg
DN
Pro rozměr
SD
Obj. číslo
PN 10
PN 10
PN 10
PN 10
PN 10
102,0
114,0
125,0
145,0
160,0
DN 350x300
DN 400x350
DN 450x400
DN 500x450
DN 550x500
356-380x315-337
400-429x356-380
450-482x400-429
500-532x450-482
548-580x500-532
O
O
O
O
O
709-007-205
709-007-207
709-007-210
709-007-212
709-007-215
Cena Kč/ks
38 807,00
47 128,00
45 281,00
69 248,00
69 550,00
ROZTEČ ŠROUBŮ PN 10
WAGA® MULTI/JOINT® XL 2550 - Spojka s přírubou
šrouby ST
Název
PF 4
Spojka s přírubou
Spojka s přírubou
Spojka s přírubou
Spojka s přírubou
XL
XL
XL
XL
PN
kg
DN
Pro rozměr
SD
Obj. číslo
PN 10
PN 10
PN 10
PN 10
77,0
88,0
120,0
170,0
DN 350
DN 400
DN 500
DN 600
356-380x350
400-429x400
500-532x500
605-637x600
O
S
O
O
709-008-255
709-008-260
709-008-264
709-008-270
WAGA® MULTI/JOINT® XL 2650 - Spojka redukovaná s přírubou
Cena Kč/ks
27 894,00
30 296,00
45 647,00
69 631,00
ROZTEČ ŠROUBŮ PN 10
šrouby ST
Název
PN
kg
DN
Pro rozměr
SD
Obj. číslo
Spojka red. s přírubou XL
Spojka red. s přírubou XL
Spojka red. s přírubou XL
PN 10
PN 10
PN 10
78,0
94,0
130,0
DN 350x300
DN 450x400
DN 550x500
356-380x300
450-482x400
548-580x500
O
O
O
709-008-250
709-008-262
709-008-266
Cena Kč/ks
27 364,00
32 454,00
48 091,00
PF 4
WAGA® MULTI/JOINT® XL Sada šroubů
Nerez šrouby A2 kvality
Sada obsahuje šrouby, matky a podložky na 1 hrdlo
M
Pro rozměr
SD
Obj. číslo
M16
M16
M20
M20
DN 300 - 350
400 - 450
DN 500 - 550
DN 600 -
O
O
O
O
700-618-970
700-618-972
700-618-974
700-618-976
Cena Kč/ks
1 315,00
1 642,00
2 391,00
2 871,00
WAGA
PF 4
Název
Sada šroubů A2 pro XL
Sada šroubů A2 pro XL
Sada šroubů A2 pro XL
Sada šroubů A2 pro XL
!! POZOR - SKLADEM V ČR !!
TITAN - METALPLAST s.r.o.
67
CENÍK 2013
WAGA ® PLAST/JOINT ®
WAGA® PLAST/JOINT® 8007 - Spojka přímá jištěná v tahu
šrouby A2, těsnění NBR, tělo EN GJS 450, povrch Resicoat®
Název
PF 4
Spojka přímá
Spojka přímá
Spojka přímá
Spojka přímá
Spojka přímá
Spojka přímá
Spojka přímá
Spojka přímá
Spojka přímá
Spojka přímá
Spojka přímá
Spojka přímá
Spojka přímá
PN
kg
d
SD
Obj. číslo
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
PN 16
4,8
5,1
6,2
7,9
8,6
9,9
15,7
18,0
20,9
23,5
32,3
36,7
43,1
63
75
90
110
125
140
160
180
200
225
250
280
315
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
709-207-210
709-207-212
709-207-214
709-207-216
709-207-218
709-207-220
709-207-222
709-207-224
709-207-226
709-207-228
709-207-230
709-207-232
709-207-234
Cena Kč/ks
2 368,00
2 683,00
2 796,00
3 503,00
4 891,00
5 772,00
6 013,00
8 462,00
8 858,00
9 878,00
10 576,00
15 543,00
17 648,00
WAGA® PLAST/JOINT® 8057 - Příruba jištěná v tahu
šrouby A2, těsnění NBR, tělo EN GJS 450, povrch Resicoat®
Název
PF 4
Příruba
Příruba
Příruba
Příruba
Příruba
Příruba
Příruba
Příruba
Příruba
Příruba
Příruba
Příruba
Příruba
Příruba
Příruba
Příruba
Příruba
Příruba
PN / vrtání
kg
d/DN
SD
Obj. číslo
PN 16/ PN 16
PN 16/ PN 16
PN 16/ PN 16
PN 16/ PN 16
PN 16/ PN 16
PN 16/ PN 16
PN 16/ PN 16
PN 16/ PN 16
PN 16 / PN 10
PN 16/ PN 16
PN 16 / PN 10
PN 16/ PN 16
PN 16 / PN 10
PN 16/ PN 16
PN 16 / PN 10
PN 16/ PN 16
PN 16 / PN 10
PN 16/ PN 16
3,6
4,1
4,9
6,0
6,0
7,2
11,2
11,4
15,9
15,9
15,8
15,8
22,7
22,7
23,9
23,9
29,7
29,7
63/50
75/65
90/80
110/100
125/100
140/125
160/150
180/150
200/200
200/200
225/200
225/200
250/250
250/250
280/250
280/250
315/300
315/300
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
709-257-210
709-257-212
709-257-214
709-257-216
709-257-218
709-257-220
709-257-222
709-257-224
709-257-225
709-257-226
709-257-227
709-257-228
709-257-229
709-257-230
709-257-231
709-257-232
709-257-233
709-257-234
Cena Kč/ks
1 877,00
1 981,00
2 193,00
2 372,00
3 362,00
3 718,00
3 999,00
5 842,00
7 040,00
7 544,00
8 108,00
8 321,00
8 791,00
9 329,00
11 649,00
12 003,00
12 394,00
14 112,00
WAGA
!! NOVĚ CERTIFIKOVÁNO NA PLYN !!
68
TITAN - METALPLAST s.r.o.
CENÍK 2013
KONTAKTNÍ ÚDAJE FIRMY
T I TA N - META L P L A ST s . r. o.
IČ 47287225 | DIČ CZ47287225
Firma je zapsaná v OR vedeném KS v Ústí nad Labem pod spis.zn.: oddíl C, vložka 3225
SÍDLO FIRMY ZAPSANÉ V OR:
Raisova 212, 468 41 Tanvald
PROVOZOVNA FIRMY:
Belgická 4861 (býv.areál Liaz), 466 05 Jablonec nad Nisou
Bankovní spojení:
ČSOB Jablonec nad Nisou, č.ú. 306 091 793 / 0300
Telefon: 483 359 061 | Fax: 483 359 060 | E-mail: [email protected]
Ředitel společnosti
Guth Jiří
483 359 064 | 777 300 684 | [email protected]
Ekonom
Tischerová Martina
483 359 068 | 777 300 735 | [email protected]
Obchodně - technické informace
Krupičková Renata
483 359 063| 777 300 682 | [email protected]
Tesař Miroslav
483 359 067 | 777 300 686 | [email protected]
Tesař Zdeněk
483 359 069 | 777 300 681 | [email protected]
KONTAKTY
Objednávky a informace o dodávkách
Kopčanová Milena
483 359 061 | 733 537 434 | [email protected]
Roubalová Eva
483 359 062 | 777 300 683 | [email protected]
Administrativa
Slámová Marta
483 359 065 | [email protected]
TITAN - METALPLAST s.r.o.
69
CERTIFIKÁTY
CENÍK 2013
70
TITAN - METALPLAST s.r.o.
ZASTOUPENÍ +GF+
PRO PRŮMYSLOVÉ POTRUBNÍ SYSTÉMY
TITAN-PLASTIMEX s.r.o., Belgická 4861, 466 05 Jablonec n.N.
483 360 041, [email protected], www.gf.cz
PVC-U
PE
PP
Kontaktní e-mail
Prosím zůstaňte s námi
v kontaktu
[email protected]
V tomto sortimentu
nabízíme také
materiály ABS, PVDF,
PB, PVC-C, PFA. Dále
měřící a regulační prvky
SIGNET, automatické
armatury, čerpadla,
nádrže a nářadí
www.gf.cz
www.titan-plastimex.cz
Modulární systém ELGEF® Plus
Modulární systém sedel
Navrtávací T-kus
samostatný
Navrtávací T-kus
odbočkový
Navrt. T-kus
s venitlem samostatný
Navrt. T-kus odbočkový
s uzavíracím ventilem
Balonovací vložka
Elektrotvarovka sedlová
balonovací
Hrdlo s vrtákem
Elektrotvarovka sedlová
základní s vrtákem
El. spojka nebo
el. redukce
Navrtávací T-kus
odbočkový - KIT
Navrt. T-kus odbočkový
s uzavíracím ventilem
- KIT
Elektrotvarovka sedlová
základní
Modulární systém
Víčko na tupo
Vložka k přechodce
PE-mosaz
Vložka k přechodce
PE-mosaz
Elektrotvarovka sedlová
opravárenská
Elektrospojka
Přechodová spojka
PE-mosaz
Elektroredukce
Přechodová redukce
PE-mosaz
Elektrokoleno 90°
Přechodové koleno 90°
PE-mosaz
Elektrokoleno 45°
Přechodové koleno 45°
PE-mosaz
Přechodové sedlo
Přechodové sedlo
Vložka k přechodce
PE-mosaz:
vnitřní, vnější závit nebo
s převlečnou maticí
www.titan-metalplast.cz
Download

CENÍK 2013 pdf - Titan