HP trend, s.r.o.
cenník
Dovoz a distribúcia:
Intercom Bratislava s.r.o.
Pod brehmi 2
841 03 Bratislava
[email protected]
Cenník PPR systému HP trend
Balenie Jednotková
ks/m
cena bez DPH
Obj. kód
Názov
Rozmer
HP 12001
Trubka motaná
16 x 2,2
200
0,468 €
HP 12002
Trubka motaná
20 x 2,8
200
0,637 €
HP 13161
Trubka PN 16 - 3 m
16 x 2,2
75
0,507 €
HP 13162
Trubka PN 16 - 3 m
20 x 2,8
75
0,633 €
HP 13163
Trubka PN 16 - 3 m
25 x 3,5
60
0,938 €
HP 13164
Trubka PN 16 - 3 m
32 x 4,4
30
1,590 €
HP 13165
Trubka PN 16 - 3 m
40 x 5,5
24
2,388 €
HP 13166
Trubka PN 16 - 3 m
50 x 6,9
15
3,560 €
HP 13167
Trubka PN 16 - 3 m
63 x 8,6
9
5,363 €
HP 13168
Trubka PN 16 - 3 m
75 x 10,3
6
8,342 €
HP 13169
Trubka PN 16 - 3 m
90 x 12,3
6
12,675 €
HP 13201
Trubka PN 20 - 3 m
16 x 2,7
75
0,526 €
HP 13202
Trubka PN 20 - 3 m
20 x 3,4
75
0,706 €
HP 13203
Trubka PN 20 - 3 m
25 x 4,2
60
1,116 €
HP 13204
Trubka PN 20 - 3 m
32 x 5,4
30
1,822 €
HP 13205
Trubka PN 20 - 3 m
40 x 6,7
24
2,812 €
HP 13206
Trubka PN 20 - 3 m
50 x 8,3
15
4,552 €
HP 13207
Trubka PN 20 - 3 m
63 x 10,5
9
6,500 €
HP 13208
Trubka PN 20 - 3 m
75 x 12,5
6
10,238 €
HP 13209
Trubka PN 20 - 3 m
90 x 15,0
6
15,167 €
HP 13302
Trubka STABI - 3 m
20 x 2,8
60
1,419 €
HP 13303
Trubka STABI - 3 m
25 x 3,5
30
2,024 €
HP 13304
Trubka STABI - 3 m
32 x 4,5
15
3,049 €
HP 13305
Trubka STABI - 3 m
40 x 5,6
15
4,361 €
HP 13306
Trubka STABI - 3 m
50 x 6,9
12
6,229 €
HP 13307
Trubka STABI - 3 m
63 x 8,6
6
9,351 €
HP 14102
Trubka PN 10 - 4 m
20 x 1,9
100
0,574 €
HP 14103
Trubka PN 10 - 4 m
25 x 2,3
80
0,830 €
HP 14104
Trubka PN 10 - 4 m
32 x 2,9
40
1,205 €
HP 14105
Trubka PN 10 - 4 m
40 x 3,7
32
1,902 €
HP 14106
Trubka PN 10 - 4 m
50 x 4,6
20
3,185 €
HP 14107
Trubka PN 10 - 4 m
63 x 5,8
12
4,429 €
HP 14108
Trubka PN 10 - 4 m
75 x 6,8
8
6,465 €
HP 14109
Trubka PN 10 - 4 m
90 x8,2
8
9,230 €
HP 14110
Trubka PN 10 - 4 m
110 x 10,0
4
12,480 €
HP 14161
Trubka PN 16 - 4 m
16 x 2,2
100
0,507 €
HP 14162
Trubka PN 16 - 4 m
20 x 2,8
100
0,572 €
HP 14163
Trubka PN 16 - 4 m
25 x 3,5
80
0,902 €
HP 14164
Trubka PN 16 - 4 m
32 x 4,4
40
1,529 €
HP 14165
Trubka PN 16 - 4 m
40 x 5,5
32
2,296 €
HP 14166
Trubka PN 16 - 4 m
50 x 6,9
20
3,423 €
HP 14167
Trubka PN 16 - 4 m
63 x 8,6
12
5,156 €
HP 14168
Trubka PN 16 - 4 m
75 x 10,4
8
8,342 €
HP 14169
Trubka PN 16 - 4 m
90 x 12,3
8
12,675 €
HP 14170
Trubka PN 16 - 4 m
110 x 15,1
4
18,958 €
HP 14201
Trubka PN 20 - 4 m
16 x 2,7
100
0,526 €
HP 14202
Trubka PN 20 - 4 m
20 x 3,4
100
0,679 €
HP 14203
Trubka PN 20 - 4 m
25 x 4,2
80
1,073 €
HP 14204
Trubka PN 20 - 4 m
32 x 5,4
40
1,752 €
HP 14205
Trubka PN 20 - 4 m
40 x 6,7
32
2,704 €
HP 14206
Trubka PN 20 - 4 m
50 x 8,3
20
4,377 €
HP 14207
Trubka PN 20 - 4 m
63 x 10,5
12
6,250 €
HP 14208
Trubka PN 20 - 4 m
75 x 12,5
8
10,238 €
Cenník PPR systému HP trend
Obj. kód
Názov
Rozmer
HP 14209
Trubka PN 20 - 4 m
90 x 15,0
HP 14210
Trubka PN 20 - 4 m
HP 14301
Trubka STABI - 4 m
HP 14302
HP 14303
Balenie Jednotková
ks/m
cena bez DPH
8
15,167 €
110 x 18,3
4
22,317 €
16 x 2,3
120
1,105 €
Trubka STABI - 4 m
20 x 2,8
80
1,419 €
Trubka STABI - 4 m
25 x 3,5
40
2,024 €
HP 14304
Trubka STABI - 4 m
32 x 4,5
20
3,049 €
HP 14305
Trubka STABI - 4 m
40 x 5,6
20
4,361 €
HP 14306
Trubka STABI - 4 m
50 x 6,9
16
6,229 €
HP 14307
Trubka STABI - 4 m
63 x 8,6
8
9,351 €
HP 94070
Trubka STABI - 4 m
75 x 10,3
4
24,213 €
HP 94080
Trubka STABI - 4 m
90 x 12,3
4
34,938 €
HP 94090
Trubka STABI - 4 m
110 x 15,1
4
52,813 €
HP 14402
Trubka STABI - THERM 4 m
20 x 2,8
80
1,419 €
HP 14403
Trubka STABI - THERM 4 m
25 x 3,5
40
2,024 €
HP 14404
Trubka STABI - THERM 4 m
32 x 4,5
20
3,049 €
HP 14405
Trubka STABI - THERM 4 m
40 x 5,6
20
4,361 €
HP 14502
Trubka STABI - GLASS PN 20 - 4 m
20 x 3,4
100
1,419 €
HP 14503
Trubka STABI - GLASS PN 20 - 4 m
25 x 4,2
80
2,024 €
HP 14504
Trubka STABI - GLASS PN 20 - 4 m
32 x 5,4
40
3,049 €
HP 14505
Trubka STABI - GLASS PN 20 - 4 m
40 x 6,7
32
4,579 €
HP 14506
Trubka STABI - GLASS PN 20 - 4 m
50 x 8,3
20
7,150 €
HP 14507
Trubka STABI - GLASS PN 20 - 4 m
63 x 10,5
12
11,050 €
HP 14902
Trubka PN 20 NANO - 4 m (antibakteriální, výroba na objednávku)
20 x 3,4
100
1,820 €
HP 14903
Trubka PN 20 NANO - 4 m (antibakteriální, výroba na objednávku)
25 x 4,2
80
2,795 €
HP 14904
Trubka PN 20 NANO - 4 m (antibakteriální, výroba na objednávku)
32 x 5,4
40
4,398 €
HP 14905
Trubka PN 20 NANO - 4 m (antibakteriální, výroba na objednávku)
40 x 6,7
32
6,868 €
HP 14906
Trubka PN 20 NANO - 4 m (antibakteriální, výroba na objednávku)
50 x 8,3
20
10,617 €
HP 14907
Trubka PN 20 NANO - 4 m (antibakteriální, výroba na objednávku)
63 x 10,5
12
17,073 €
HP 14908
Trubka PN 20 NANO - 4 m (antibakteriální, výroba na objednávku)
75 x 12,5
8
25,068 €
HP 14909
Trubka PN 20 NANO - 4 m (antibakteriální, výroba na objednávku)
90 x 15,0
8
35,728 €
HP 14910
Trubka PN 20 NANO - 4 m (antibakteriální, výroba na objednávku)
110 x 18,3
4
54,145 €
HP 16201
Výhybka PN 20
16
100
0,516 €
HP 16202
Výhybka PN 20
20
100
0,724 €
HP 16203
Výhybka PN 20
25
100
0,824 €
HP 16204
Výhybka PN 20
32
50
1,260 €
HP 16205
Výhybka PN 20
40
50
2,019 €
HP 17201
Dilatační smyčka PN 20
16
25
1,027 €
HP 17202
Dilatační smyčka PN 20
20
25
1,083 €
HP 17203
Dilatační smyčka PN 20
25
25
1,668 €
HP 17204
Dilatační smyčka PN 20
32
25
3,015 €
HP 17205
Dilatační smyčka PN 20
40
25
4,318 €
HP 20101
Koleno 45°
16
400
0,228 €
HP 20102
Koleno 45°
20
400
0,201 €
HP 20103
Koleno 45°
25
200
0,271 €
HP 20104
Koleno 45°
32
200
0,488 €
HP 20105
Koleno 45°
40
100
0,841 €
HP 20106
Koleno 45°
50
40
1,469 €
HP 20107
Koleno 45°
63
40
2,763 €
HP 94211
Koleno 45°
75
6
7,204 €
HP 94212
Koleno 45°
90
6
11,429 €
HP 94213
Koleno 45°
110
5
17,875 €
HP 20201
Koleno 90°
16
400
0,136 €
HP 20202
Koleno 90°
20
400
0,135 €
Cenník PPR systému HP trend
Rozmer
Balenie Jednotková
ks/m
cena bez DPH
Obj. kód
Názov
HP 20203
Koleno 90°
25
200
0,174 €
HP 20204
Koleno 90°
32
200
0,293 €
HP 20205
Koleno 90°
40
100
0,605 €
HP 20206
Koleno 90°
50
40
1,430 €
HP 20207
Koleno 90°
63
40
2,331 €
HP 20208
Koleno 90°
75
10
4,658 €
HP 20209
Koleno 90°
90
4
8,667 €
HP 20210
Koleno 90°
110
1
11,917 €
HP 20301
Koleno 90° s čepem
16
400
0,195 €
HP 20302
Koleno 90° s čepem
20
400
0,163 €
HP 20303
Koleno 90° s čepem
25
200
0,254 €
HP 20304
Koleno 90° s čepem
32
200
0,494 €
HP 20305
Koleno 90° s čepem
40
100
0,701 €
HP 20312
Koleno 90° redukované
16-20
400
0,410 €
HP 20313
Koleno 90° redukované
16-25
400
0,450 €
HP 20314
Koleno 90° redukované
16-32
200
0,567 €
HP 20323
Koleno 90° redukované
20-25
200
0,473 €
HP 20324
Koleno 90° redukované
20-32
100
0,568 €
HP 20325
Koleno 90° redukované
20-40
100
1,140 €
HP 20334
Koleno 90° redukované
25-32
100
1,120 €
HP 20335
Koleno 90° redukované
25-40
100
1,140 €
HP 20345
Koleno 90° redukované
32-40
100
1,595 €
HP 25301
Koleno 45° s čepem
16
400
0,286 €
HP 25302
Koleno 45° s čepem
20
400
0,247 €
HP 25303
Koleno 45° s čepem
25
200
0,423 €
HP 25304
Koleno 45° s čepem
32
100
0,793 €
HP 25305
Koleno 45° s čepem
40
40
1,170 €
HP 30111
T-Kus
16
400
0,182 €
HP 30222
T-Kus
20
400
0,153 €
HP 30333
T-Kus
25
200
0,246 €
HP 30444
T-Kus
32
100
0,438 €
HP 30555
T-Kus
40
100
0,858 €
HP 30666
T-Kus
50
40
1,794 €
HP 30777
T-Kus
63
40
2,708 €
HP 30888
T-Kus
75
10
6,078 €
HP 30999
T-Kus
90
1
11,050 €
HP 31110
T-Kus
110
1
14,690 €
HP 35121
T-Kus redukovaný
16-20-16
400
0,401 €
HP 35131
T-Kus redukovaný
16-25-16
200
0,420 €
HP 35141
T-Kus redukovaný
16-32-16
200
0,555 €
HP 35212
T-Kus redukovaný
20-16-20
400
0,286 €
HP 35221
T-Kus redukovaný
20-20-16
400
0,609 €
HP 35232
T-Kus redukovaný
20-25-20
200
0,730 €
HP 35242
T-Kus redukovaný
20-32-20
200
0,810 €
HP 35252
T-Kus redukovaný
20-40-20
100
0,884 €
HP 35313
T-Kus redukovaný
25-16-25
200
0,494 €
HP 35323
T-Kus redukovaný
25-20-25
200
0,260 €
HP 35332
T-Kus redukovaný
25-25-20
200
0,579 €
HP 35343
T-Kus redukovaný
25-32-25
100
0,719 €
HP 35353
T-Kus redukovaný
25-40-25
100
1,170 €
HP 35424
T-Kus redukovaný
32-20-32
100
0,500 €
HP 35434
T-Kus redukovaný
32-25-32
100
0,563 €
HP 35443
T-Kus redukovaný
32-32-25
100
0,641 €
Cenník PPR systému HP trend
Rozmer
Balenie Jednotková
ks/m
cena bez DPH
Obj. kód
Názov
HP 35454
T-Kus redukovaný
32-40-32
HP 35464
T-Kus redukovaný
32-50-32
40
1,584 €
HP 35525
T-Kus redukovaný
40-20-40
100
1,172 €
HP 35535
T-Kus redukovaný
40-25-40
100
1,172 €
HP 35545
T-Kus redukovaný
40-32-40
100
1,224 €
HP 35636
T-Kus redukovaný
50-25-50
40
1,930 €
HP 35646
T-Kus redukovaný
50-32-50
40
1,872 €
HP 35656
T-Kus redukovaný
50-40-50
40
2,106 €
HP 35747
T-Kus redukovaný
63-32-63
40
3,549 €
HP 35757
T-Kus redukovaný
63-40-63
40
3,681 €
HP 35767
T-Kus redukovaný
63-50-63
40
3,945 €
HP 35868
T-Kus redukovaný
75-50-75
10
6,890 €
HP 35878
T-Kus redukovaný
75-63-75
10
6,890 €
HP 40101
Nátrubek
16
400
0,117 €
HP 40102
Nátrubek
20
400
0,119 €
HP 40103
Nátrubek
25
200
0,156 €
HP 40104
Nátrubek
32
200
0,232 €
HP 40105
Nátrubek
40
100
0,477 €
HP 40106
Nátrubek
50
40
0,962 €
HP 40107
Nátrubek
63
40
1,374 €
HP 40108
Nátrubek
75
10
3,142 €
HP 40109
Nátrubek
90
1
3,662 €
HP 40110
Nátrubek
110
1
6,164 €
HP 40212
Redukce
16-20
400
0,158 €
HP 40213
Redukce
16-25
200
0,405 €
HP 40214
Redukce
16-32
100
0,494 €
HP 40223
Redukce
20-25
400
0,148 €
HP 40224
Redukce
20-32
200
0,277 €
HP 40225
Redukce
20-40
100
0,384 €
HP 40234
Redukce
25-32
200
0,247 €
HP 40235
Redukce
25-40
100
0,344 €
HP 40236
Redukce
25-50
40
0,899 €
HP 40245
Redukce
32-40
100
0,403 €
HP 40246
Redukce
32-50
40
0,678 €
HP 40247
Redukce
32-63
40
0,830 €
HP 40256
Redukce
40-50
40
0,655 €
HP 40257
Redukce
40-63
40
1,244 €
HP 40267
Redukce
50-63
40
1,493 €
HP 40268
Redukce
50-75
20
3,501 €
HP 40278
Redukce
63-75
20
2,725 €
HP 94247
Redukce
63-90
1
5,146 €
HP 40289
Redukce
75-90
20
3,413 €
HP 94248
Redukce
75-110
1
9,913 €
HP 40291
Redukce
90-110
10
6,067 €
HP 40312
Redukovaný nátrubek
16-20
400
0,221 €
HP 40313
Redukovaný nátrubek
16-25
200
0,338 €
HP 40323
Redukovaný nátrubek
20-25
400
0,163 €
HP 40324
Redukovaný nátrubek
20-32
400
0,293 €
HP 40334
Redukovaný nátrubek
25-32
200
0,390 €
HP 40335
Redukovaný nátrubek
25-40
200
0,520 €
HP 40345
Redukovaný nátrubek
32-40
100
0,674 €
HP 40356
Redukovaný nátrubek
40-50
40
0,991 €
HP 40367
Redukovaný nátrubek
50-63
40
1,945 €
100
1,252 €
Cenník PPR systému HP trend
Obj. kód
Názov
HP 40378
Redukovaný nátrubek
HP 50101
HP 50102
Rozmer
Balenie Jednotková
ks/m
cena bez DPH
63-75
20
3,358 €
Ventil 90°
16
100
4,225 €
Ventil 90°
20
100
4,333 €
HP 50103
Ventil 90°
25
60
6,630 €
HP 50104
Ventil 90°
32
20
10,833 €
HP 50105
Ventil 90°
40
20
14,625 €
HP 50106
Ventil 90°
50
10
24,917 €
HP 94118
Ventil 90°
63
1
55,640 €
HP 50202
Kulový ventil
20
100
3,875 €
HP 50203
Kulový ventil
25
60
5,158 €
HP 50204
Kulový ventil
32
20
7,392 €
HP 50205
Kulový ventil
40
20
11,345 €
HP 50206
Kulový ventil
50
5
19,933 €
HP 50207
Kulový ventil
63
5
28,708 €
HP 50302
Kulový ventil s vypouštěním - Levý
20
100
5,625 €
HP 50303
Kulový ventil s vypouštěním - Levý
25
60
7,177 €
HP 50304
Kulový ventil s vypouštěním - Levý
32
20
9,715 €
HP 50305
Kulový ventil s vypouštěním - Levý
40
20
12,703 €
HP 50402
Kulový ventil s vypouštěním - Pravý
20
100
5,625 €
HP 50403
Kulový ventil s vypouštěním - Pravý
25
60
7,177 €
HP 50404
Kulový ventil s vypouštěním - Pravý
32
20
9,715 €
HP 50405
Kulový ventil s vypouštěním - Pravý
40
20
12,703 €
HP 60201
Záslepka
16
400
0,136 €
HP 60202
Záslepka
20
400
0,120 €
HP 60203
Záslepka
25
200
0,158 €
HP 60204
Záslepka
32
100
0,258 €
HP 60205
Záslepka
40
100
0,688 €
HP 60206
Záslepka
50
40
1,210 €
HP 60207
Záslepka
63
40
1,338 €
HP 60208
Záslepka
75
20
2,975 €
HP 60302
Ucpávka
20
200
0,247 €
HP 60303
Ucpávka
25
200
0,260 €
HP 60304
Ucpávka
32
100
0,323 €
HP 60305
Ucpávka
40
100
0,546 €
HP 60306
Ucpávka
50
40
1,018 €
HP 60307
Ucpávka
63
40
1,359 €
HP 60308
Ucpávka
75
20
1,837 €
HP 60403
Šroubová záslepka
1/2"
400
0,200 €
HP 60404
Šroubová záslepka
3/4"
200
0,260 €
HP 60405
Šroubová záslepka
1"
100
0,358 €
HP 60502
Montážní šroubová záslepka
1/2
200
0,305 €
HP 60503
Montážní šroubová záslepka
3/4
200
0,355 €
HP 77203
Koleno 90° MZV - s mosazným závitem vnějším
16-1/2
200
1,865 €
HP 77213
Koleno 90° MZV - s mosazným závitem vnějším
20-1/2
200
1,577 €
HP 77214
Koleno 90° MZV - s mosazným závitem vnějším
20-3/4
200
2,548 €
HP 77223
Koleno 90° MZV - s mosazným závitem vnějším
25-1/2
100
2,065 €
HP 77224
Koleno 90° MZV - s mosazným závitem vnějším
25-3/4
100
2,467 €
HP 77235
Koleno 90° MZV - s mosazným závitem vnějším
32-1
40
4,286 €
HP 77303
T-Kus MZV - s mosazným závitem vnějším
16-1/2-16
200
2,050 €
HP 77313
T-Kus MZV - s mosazným závitem vnějším
20-1/2-20
200
1,950 €
HP 77314
T-Kus MZV - s mosazným závitem vnějším
20-3/4-20
100
2,546 €
HP 77323
T-Kus MZV - s mosazným závitem vnějším
25-1/2-25
100
1,950 €
HP 77324
T-Kus MZV - s mosazným závitem vnějším
25-3/4-25
100
2,568 €
Cenník PPR systému HP trend
Rozmer
Balenie Jednotková
ks/m
cena bez DPH
Obj. kód
Názov
HP 77333
T-Kus MZV - s mosazným závitem vnějším
32-1/2-32
100
2,446 €
HP 77334
T-Kus MZV - s mosazným závitem vnějším
32-3/4-32
100
2,763 €
HP 77335
T-Kus MZV - s mosazným závitem vnějším
32-1
40
4,301 €
HP 77346
T-Kus MZV - s mosazným závitem vnějším
40-5/4"-40
10
8,580 €
HP 77703
DG přechodka MZV - s mosazným závitem vnějším
16-1/2
200
1,430 €
HP 77713
DG přechodka MZV - s mosazným závitem vnějším
20-1/2
200
1,213 €
HP 77714
DG přechodka MZV - s mosazným závitem vnějším
20-3/4
100
1,924 €
HP 77723
DG přechodka MZV - s mosazným závitem vnějším
25-1/2
100
1,508 €
HP 77724
DG přechodka MZV - s mosazným závitem vnějším
25-3/4
100
1,993 €
HP 77725
DG přechodka MZV - s mosazným závitem vnějším
25-1
40
3,913 €
HP 77734
DG přechodka MZV - s mosazným závitem vnějším
32-3/4
40
2,834 €
HP 77735
DG přechodka MZV - s mosazným závitem vnějším
32-1
40
3,298 €
HP 77835
DG přechodka MZV - šestihran, s mosazným závitem vnějším
32-1 OK
40
4,030 €
HP 77836
DG přechodka MZV - šestihran, s mosazným závitem vnějším
32-5/4 OK
40
9,065 €
HP 77846
DG přechodka MZV - šestihran, s mosazným závitem vnějším
40-5/4 OK
40
8,342 €
HP 77857
DG přechodka MZV - šestihran, s mosazným závitem vnějším
50-6/4 OK
20
11,471 €
HP 77868
DG přechodka MZV - šestihran, s mosazným závitem vnějším
63- 2 OK
20
16,185 €
HP 77879
DG přechodka MZV - šestihran, s mosazným závitem vnějším
75-2 1/2 OK
10
32,500 €
HP 94779
DG přechodka MZV - šestihran, s mosazným závitem vnějším
90- 3 OK
1
54,167 €
HP 84513
Nástěnka koncová MZD - Pravá
20-1/2
200
1,554 €
HP 85513
Nástěnka koncová MZD - Levá
20-1/2
200
1,554 €
HP 86513
Průchozí nástěnka MZD
20-1/2
200
1,712 €
HP 86523
Průchozí nástěnka MZD
25-1/2
100
2,121 €
HP 88203
Koleno 90° MZD - s mosazným závitem vnitřním
16-1/2
200
1,742 €
HP 88213
Koleno 90° MZD - s mosazným závitem vnitřním
20-1/2
200
1,473 €
HP 88214
Koleno 90° MZD - s mosazným závitem vnitřním
20-3/4
200
2,201 €
HP 88223
Koleno 90° MZD - s mosazným závitem vnitřním
25-1/2
100
1,823 €
HP 88224
Koleno 90° MZD - s mosazným závitem vnitřním
25-3/4
100
2,113 €
HP 88234
Koleno 90° MZD - s mosazným závitem vnitřním
32-3/4
40
2,860 €
HP 88235
Koleno 90° MZD - s mosazným závitem vnitřním
32-1
40
3,846 €
HP 88303
T-Kus MZD - s mosazným závitem vnitřním
16-1/2-16
200
1,642 €
HP 88313
T-Kus MZD - s mosazným závitem vnitřním
20-1/2-20
200
1,482 €
HP 88314
T-Kus MZD - s mosazným závitem vnitřním
20-3/4-20
200
2,123 €
HP 88323
T-Kus MZD - s mosazným závitem vnitřním
25-1/2-25
100
1,651 €
HP 88324
T-Kus MZD - s mosazným závitem vnitřním
25-3/4-25
100
2,275 €
HP 88333
T-Kus MZD - s mosazným závitem vnitřním
32-1/2-32
100
2,074 €
HP 88334
T-Kus MZD - s mosazným závitem vnitřním
32-3/4-32
100
2,856 €
HP 88335
T-Kus MZD - s mosazným závitem vnitřním
32-1-32
40
4,225 €
HP 88343
T-Kus MZD - s mosazným závitem vnitřním
40-1/2-40
40
5,417 €
HP 88344
T-Kus MZD - s mosazným závitem vnitřním
40-3/4-40
40
6,500 €
HP 88345
T-Kus MZD - s mosazným závitem vnitřním
40-1-40
40
7,800 €
HP 88503
Nástěnka koncová MZD - s mosazným závitem vnitřním
16-1/2
200
1,378 €
HP 88513
Nástěnka koncová MZD - s mosazným závitem vnitřním
20-1/2
200
1,313 €
HP 88514
Nástěnka koncová MZD - s mosazným závitem vnitřním
20-3/4
100
2,123 €
HP 88523
Nástěnka koncová MZD - s mosazným závitem vnitřním
25-1/2
100
1,755 €
HP 88524
Nástěnka koncová MZD - s mosazným závitem vnitřním
25-3/4
100
2,221 €
HP 88571
Nástěnka koncová MZD do příčky - s mosazným závitem vnitřním
20-1/2
100
1,454 €
HP 94120
Nástěnné koleno pro sádrokarton
20-1/2
100
3,445 €
HP 88613
Univerzální nástěnný komplet
20-1/2
10
4,230 €
HP 88703
DG přechodka MZD - s mosazným závitem vnitřním
16-1/2
200
1,365 €
HP 88713
DG přechodka MZD - s mosazným závitem vnitřním
20-1/2
200
1,066 €
HP 88714
DG přechodka MZD - s mosazným závitem vnitřním
20-3/4
200
1,694 €
HP 88723
DG přechodka MZD - s mosazným závitem vnitřním
25-1/2
100
1,338 €
Cenník PPR systému HP trend
Rozmer
Balenie Jednotková
ks/m
cena bez DPH
Obj. kód
Názov
HP 88724
DG přechodka MZD - s mosazným závitem vnitřním
25-3/4
HP 88734
DG přechodka MZD - s mosazným závitem vnitřním
32-3/4
100
2,448 €
HP 88735
DG přechodka MZD - s mosazným závitem vnitřním
32-1
100
3,183 €
3,491 €
100
1,696 €
HP 88835
DG přechodka MZD - šestihran, s mosazným závitem vnitřním
32-1 OK
100
HP 88846
DG přechodka MZD - šestihran, s mosazným závitem vnitřním
40-5/4 OK
40
8,044 €
HP 88857
DG přechodka MZD - šestihran, s mosazným závitem vnitřním
50-6/4 OK
20
11,508 €
HP 88868
DG přechodka MZD - šestihran, s mosazným závitem vnitřním
63- 2 OK
20
17,056 €
HP 88879
DG přechodka MZD - šestihran, s mosazným závitem vnitřním
75-2 1/2 OK
10
32,234 €
HP 91203
Koleno 90° PMM - s převlečnou mosaznou maticí
16-1/2
100
1,306 €
HP 91213
Koleno 90° PMM - s převlečnou mosaznou maticí
20-1/2
100
1,156 €
HP 91214
Koleno 90° PMM - s převlečnou mosaznou maticí
20-3/4
100
1,378 €
HP 91223
Koleno 90° PMM - s převlečnou mosaznou maticí
25-1/2
100
1,253 €
HP 91224
Koleno 90° PMM - s převlečnou mosaznou maticí
25-3/4
100
1,587 €
HP 91225
Koleno 90° PMM - s převlečnou mosaznou maticí
25-1
100
2,960 €
HP 91234
Koleno 90° PMM - s převlečnou mosaznou maticí
32-3/4
100
1,920 €
HP 91235
Koleno 90° PMM - s převlečnou mosaznou maticí
32-1
100
3,304 €
HP 91303
T-Kus PMM - s převlečnou mosaznou maticí
16-1/2-16
100
1,452 €
HP 91304
T-Kus PMM - s převlečnou mosaznou maticí
16-3/4-16
100
2,225 €
HP 91313
T-Kus PMM - s převlečnou mosaznou maticí
20-1/2-20
100
1,627 €
HP 91314
T-Kus PMM - s převlečnou mosaznou maticí
20-3/4-20
100
1,495 €
HP 91323
T-Kus PMM - s převlečnou mosaznou maticí
25-1/2-25
100
1,848 €
HP 91324
T-Kus PMM - s převlečnou mosaznou maticí
25-3/4-25
100
1,612 €
HP 91325
T-Kus PMM - s převlečnou mosaznou maticí
25-1-25
100
2,730 €
HP 91334
T-Kus PMM - s převlečnou mosaznou maticí
32-3/4-32
100
1,820 €
HP 91335
T-Kus PMM - s převlečnou mosaznou maticí
32-1-32
40
2,990 €
HP 91345
T-Kus PMM - s převlečnou mosaznou maticí
40-1-40
40
3,538 €
HP 91403
Nátrubek PMM - s převlečnou mosaznou maticí
16-1/2
100
1,175 €
HP 91404
Nátrubek PMM - s převlečnou mosaznou maticí
16-3/4
100
1,562 €
HP 91423
Nátrubek PMM - s převlečnou mosaznou maticí
25-1/2
100
1,229 €
HP 91424
Nátrubek PMM - s převlečnou mosaznou maticí
25-3/4
100
1,443 €
HP 91425
Nátrubek PMM - s převlečnou mosaznou maticí
25-1
100
2,470 €
HP 91434
Nátrubek PMM - s převlečnou mosaznou maticí
32-3/4
100
1,663 €
HP 91435
Nátrubek PMM - s převlečnou mosaznou maticí
32-1
100
2,630 €
HP 91713
DG přechod PMM - s převlečnou mosaznou maticí
20-1/2
200
1,150 €
HP 91714
DG přechod PMM - s převlečnou mosaznou maticí
20-3/4
200
1,388 €
HP 94101
Rozebíratelný spoj
20
100
2,546 €
HP 94102
Rozebíratelný spoj
25
80
3,900 €
HP 94103
Rozebíratelný spoj
32
80
5,958 €
HP 94104
Rozebíratelný spoj
40
6
13,182 €
HP 94141
Kovová přechodka
16-1/2
100
2,843 €
HP 94142
Kovová přechodka
16-3/4
100
3,142 €
HP 94143
Kovová přechodka
20-1/2
100
2,733 €
HP 94144
Kovová přechodka
20-3/4
100
2,875 €
HP 94145
Kovová přechodka
20-1
40
5,958 €
HP 94146
Kovová přechodka
25-1
40
6,067 €
HP 94147
Kovová přechodka
32-5/4
40
9,425 €
HP 94148
Kovová přechodka
32-1
40
6,175 €
HP 94149
Kovová přechodka
25-3/4
40
3,770 €
HP 95000
Plastové hrdlo s převlečnou maticí
16-3/4
100
1,547 €
HP 95001
Plastové hrdlo s převlečnou maticí
16-1/2
200
1,198 €
HP 95002
Plastové hrdlo s převlečnou maticí
20-3/4
200
1,252 €
HP 95003
Plastové hrdlo s převlečnou maticí
25-1
100
1,950 €
HP 95004
Plastové hrdlo s převlečnou maticí
32-5/4
100
3,142 €
Cenník PPR systému HP trend
Rozmer
Balenie Jednotková
ks/m
cena bez DPH
Obj. kód
Názov
HP 95301
Šroubení vnitřní
20-1/2
200
2,167 €
HP 95302
Šroubení vnitřní
25-3/4
100
3,423 €
HP 95303
Šroubení vnitřní
32-1
100
6,283 €
HP 95401
Šroubení vnější
20-1/2
200
2,535 €
HP 95402
Šroubení vnější
25-3/4
100
4,203 €
HP 95403
Šroubení vnější
32-1
100
6,717 €
HP 2500100
Podložka pod nástěnku
200
0,650 €
HP 90011
Nůžky na plastové trubky - Profesional
32 Broumy
1
39,650 €
HP 90012
Nůžky na plastové trubky - Profesional
42 Broumy
1
50,700 €
HP 90013
Nůžky na plastové trubky - Standard
HP 90021
Nůžky na plastové trubky - Profesional
HP 94099
HP 94091
42 Sabat
1
31,200 €
63 Broumy
1
182,000 €
Ořezávač na STABI trubky
16 - 20
1
17,576 €
Ořezávač na STABI trubky
20 - 25
1
18,616 €
HP 94092
Ořezávač na STABI trubky
32 - 40
1
26,000 €
HP 94093
Ořezávač na STABI trubky
25- 32
1
24,128 €
HP 94094
Ořezávač na STABI trubky
50
1
28,600 €
HP 94095
Ořezávač na STABI trubky
63
1
31,850 €
HP 94096
Ořezávač na STABI trubky
75
1
66,560 €
HP 94097
Ořezávač na STABI trubky
90
1
73,840 €
HP 94098
Ořezávač na STABI trubky
110
1
79,733 €
HP 94121
Volná příruba
40
1
10,833 €
HP 94122
Volná příruba
50
1
14,733 €
HP 94123
Volná příruba
63
1
17,117 €
HP 94124
Volná příruba
75
1
19,933 €
HP 94125
Volná příruba
90
1
24,700 €
HP 94126
Volná příruba
110
1
30,983 €
HP 94131
Lemový nákružek
40
1
0,867 €
HP 94132
Lemový nákružek
50
1
1,246 €
HP 94133
Lemový nákružek
63
1
1,950 €
HP 94134
Lemový nákružek
75
1
4,008 €
HP 94135
Lemový nákružek
90
1
4,875 €
HP 94136
Lemový nákružek
110
1
6,879 €
HP 94170
KŘÍŽ
20
25
0,596 €
HP 94171
KŘÍŽ
25
25
0,791 €
HP 94172
KŘÍŽ
32
10
2,600 €
HP 94173
KŘÍŽ
40
10
3,358 €
HP 94190
NAVAŘOVACÍ SEDLO
63-32
1
1,408 €
HP 94191
NAVAŘOVACÍ SEDLO
75-32
1
1,408 €
HP 94192
NAVAŘOVACÍ SEDLO
90-32
1
1,408 €
HP 94207
NAVAŘOVACÍ SEDLO
110-32
1
1,408 €
HP 94208
NAVAŘOVACÍ SEDLO
110-40
1
1,408 €
Dovoz a distribúcia:
Intercom Bratislava, s.r.o.
Pod brehmi 2
841 03, Bratislava
tel.: 02/64 28 84 70, 73
fax: 02/64 46 12 16
e-mail: [email protected]
web: www.intercom.sk
Download

HP trend, s.r.o. cenník - Intercom Bratislava sro