Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje
pořádá ve dnech 2. – 4. května 2014
6. ročník celorepublikového turnaje
záchranných služeb ČR v ledním hokeji
Termín konání
 2. - 4. května 2014
 začátky utkání budou v pátek od 11:00, v sobotu a neděli shodně od 8:00
Místo konání:
 Zimní stadion Plzeň – Košutka – Kooperativa aréna, Studentská 117/2143, 323 00 Plzeň
Prezentace:
 Pátek 2. května od 09:45 hodin v restauraci zimního stadionu, od 10:00 – 10:45 proběhne
slavnostní zahájení turnaje na ledové ploše A. Všechny týmy předloží potvrzený formulář z
účtárny, nebo přímo od ředitele, že všichni uvedení hráči (vyjma gólmanů), jsou zaměstnanci
záchranné služby onoho kraje.
Hrací doba:
 Hrát se bude 2 x 15 minut čistého času. (mezi poločasy bude minutová přestávka), na rozbruslení
obou mužstev max. 5 minut před začátkem utkání.
Přihlášené týmy:














ZZS hl. města Bratislavy
ZZS hl. města Prahy
ZZS Jihočeského kraje
ZZS Jihomoravského kraje
ZZS Karlovarského kraje
ZZS kraje Vysočina
ZZS Královéhradeckého kraje
ZZS Moravskoslezského kraje
ZZS Olomouckého kraje
ZZS Pardubického kraje
ZZS Plzeňského kraje
ZZS Středočeského kraje
ZZS Ústeckého kraje
ZZS Zlínského kraje
variabilní symbol
051401
051402
051403
051404
051405
051406
051407
051408
051409
051410
051411
051412
051413
051414
Rozpis turnaje:
 První dva dny (pátek a sobota) se odehrají zápasy v základních skupinách (dvě skupiny A – B,
po sedmi týmech), kde je možno získat 3 body za výhru, 1 bod za remízu a 0 bodů za prohru.
V základní skupině se neprodlužuje, ani se nejedou nájezdy. Zápas může skončit remízou.
Z každé skupiny postupují do nedělních vyřazovacích bojů první čtyři týmy.
 Třetí den (neděle) nepostupující týmy z 5., 6. a 7. místa v tabulce základní skupiny odehrají mezi
sebou zápasy o 9. - 10. (5A vs. 5B), 11. – 12. (6A vs. 6B) a 13. – 14. (7A vs. 7B) místo, pak budou
následovat vyřazovací boje - systém play-off (klasický pavouk), kde poražený tým z každého
zápasu na turnaji končí (mimo zápasů o 3. místo a finále). V případě nerozhodného výsledku se
automaticky jedou nájezdy v sérii po třech, následně pak po jednom nájezdu každý tým, tzv.
„náhlá smrt“
 Při rovnosti bodů rozhodují o umístění následující kritéria v tomto pořadí:
1.
2.
3.
4.
vzájemný zápas
skóre ze vzájemného zápasu
celkové skóre
vyšší počet vstřelených branek v turnaji
Registrace hráčů a týmů:
 Je třeba vyplnit soupisku (jméno a příjmení, datum narození, číslo dresu /barvy dresů, post,
pracovní zařazení u ZZS) a název týmu (jinak budete vedeni jako ZZS toho či onoho kraje).
Takto vyplněné je posílejte E-mailem na adresu [email protected],
nejpozději do 28. února 2014!
Rozlosování:
 Rozlosování proběhlo na základě pořadí z loňského ročníku. Skupina A – liché týmy, skupina B
– sudé týmy. Ke každé skupině pak přiřazen abecedně jeden nováček turnaje (Pardubice, Ústí
nad Labem)
Pravidla a podmínky turnaje:
 Vzhledem k tomu, že jsme omezeni faktory, jako jsou např. časový pronájem ledové plochy,
různá nepředvídatelná zdržení a prostoje ať už z technických nebo jiných důvodů a podobně,
vyhrazuje si pořadatel možnost organizačních změn v průběhu turnaje a jeho přípravy, zároveň
se však zavazuje včas informovat účastníky o těchto změnách
 Pravidla hry jsou však jasně daná a neexistuje možnost je během turnaje jakkoliv měnit,
nebo si je upravovat. Jediná možnost jak upravit pravidla v průběhu turnaje, je dohoda mezi
zástupci všech 14 - ti týmů, formou hlasování o dané věci, která však, aby vstoupila v platnost,
musí být schválena nadpoloviční většinou. Není možné se zdržovat hlasování.
 Hraje se podle pravidel ledního hokeje a nepsaných pravidel „OLD BOYS“ fair play
(bezkontaktní hokej)
 Podmínkou účasti hráče v turnaji je pracovní poměr (hlavní pracovní poměr, vedlejší pracovní
poměr, částečný úvazek) u zdravotnické záchranné služby přihlášeného kraje, který reprezentuje
s výjimkou gólmanů (ti nemusí být v pracovním poměru u ZZS)
 Pro ověření totožnosti bude mít každý tým jmenný seznam hráčů, kde bude uvedeno celé
jméno, datum narození a pracovní činnost u záchranné služby onoho kraje. Tento
formulář bude potvrzen razítkem záchranné služby a podepsán garantující osobou
(vedoucí účtárny, ředitel/ka), že všichni jmenovaní jsou zaměstnanci u té či oné záchranné
služby. Pro kontrolu jednotlivců bude samozřejmě sloužit občanský průkaz. V případě
nedoložení tohoto potvrzení, či OP nebude celému týmu, nebo hráči umožněno startovat na
turnaji.
 Kontrola bude provedena v pátek 2. 5. 2014 v 09:45 v restauraci zimního stadionu v rámci
prezentace
 Dále si pořadatel (a nejen pořadatel) vyhrazuje možnost v průběhu turnaje zkontrolovat totožnost
kteréhokoli hráče, kteréhokoli týmu. Při zjištění hráče v týmu, který nebude v pracovním poměru
ZZS, bude tento hráč vyloučen z turnaje a tým kontumačně diskvalifikován skórem 5:0 za každý
zápas, kterého se provinilý hráč zúčastnil.
 Během turnaje už nebude možnost dopisovat hráče na soupisku, ta bude uzavřena 28. února 2014
 Možnost registrovaného hráče turnaje nastoupit za tým jiné ZZS, je možný pouze po domluvě se
zástupci všech ostatních týmů a jeho následném schválení nadpoloviční většinou
 V případě nedostavení se týmu k utkání, nebo nedostatku hráčů bude tým taktéž kontumačně
diskvalifikován 5:0
 Každý hráč musí být fyzicky a zdravotně způsobilý
 Každý účastník turnaje hraje na vlastní nebezpečí
 Turnaj ani jeho účastníci nejsou žádným způsobem pojištěni
 Hráč musí mít při zápase kompletní hokejovou výstroj – brusle, chrániče holení, kalhoty,
suspenzor, chrániče ramen a loktů, helmu, rukavice a dres
 Zástupci týmů jsou povinni před zápasem vyplnit zápis o utkání – (max. 20 + 2 gólmani)
 Delegované rozhodčí a časomíru zajistí pořadatel turnaje
 Po každém utkání bude provedena úprava ledu rolbou
 Výše trestů jsou následující:
Nedovolené bránění, sekání, hákování, podražení atd. - 1minuta
Zákroky s krvavým zraněním - 2minuty
Rvačka – 2 minuty
Hrubé fauly, útok na hlavu a krk, zákroky zezadu a likvidační fauly - 3minuty + DKU,
následný stop v dalším utkání, popřípadě dle závažnosti zákroku, vyloučení z turnaje
Napadení rozhodčího – 3 minuty + DKU, automatické vyloučení provinilého hráče
z turnaje
Osobní trest (nesportovní chování atd.) – 5 minut
 Při jakémkoliv hrubém porušení pravidel, napadání protihráčů a dalších projevů agrese, je možné
na žádost kteréhokoliv zástupce týmu svolat sezení zástupců všech čtrnácti týmů a rozhodnutí
hlasováním (opět nadpoloviční většinou) o postihu dotyčného jedince
 Turnaj slouží jako odpočinková, seznamovací a pohodová akce a nemáme nejmenší zájem na
tom, aby se něco zbytečně hrotilo, není to záměrem těchto každoročních klání
 Začátek utkání, přestávky, výše trestů, konec utkání, vyhlašuje zásadně rozhodčí. Ten je
absolutní autoritou v utkání
 Minimální počet hráčů v utkání je 7 + 1 gólman
 Nenastoupí - li z jakéhokoliv důvodu k utkání již přihlášený hráč, musí být jeho jméno ze
soupisky, která je vypsána a doručena do boxu časomíry vždy před každým utkáním zvlášť,
bezpodmínečně vyškrtnuto
 Další podmínkou účasti v turnaji je zaplacení startovného v termínu, uvedené pořadatelem,
převodem na účet.
 Každý by si měl vzít s sebou dvě sady dresů, případně jednu sadu a nějaké rozlišovací dresy pro
případ barevné shody (je možná domluva mezi pořádajícím týmem a ostatními účastníky turnaje
na barvách dresů, případně jejich zapůjčení.)
 U individuálních cen se započítává:
nejlepší gólman (nejméně obdržených branek v turnaji)
nejlepší střelec (nejvíce vstřelených gólů v turnaji)
vítěz kanadského bodování (nejvíce vstřelených gólů + asistencí v turnaji)
 U asistencí v kanadském bodování turnaje se započítává vždy jen a pouze první asistence
 Při rovnosti bodů u individuálních cen bude brán zřetel na vyšší počet vstřelených gólů
(kanadské bodování) a počet odehraných utkání (nejlepší střelec). Pokud ani to nerozhodne,
pořadatel turnaje zajistí jiné řešení
 Na zimním stadionu je domluveno broušení bruslí a v případě potřeby nákup čehokoliv co se
týká hokeje.
Startovné:
 Startovné za tým je 10.000,- Kč, které je potřeba zaslat nejpozději do 28. února 2014 na číslo
účtu: 772559373/0300 s přiděleným variabilním symbolem (viz odst. PŘIHLÁŠENÉ TÝMY)
 Pro jistotu uveďte i název příslušného kraje.
 Startovné bylo oproti minulému ročníku opět navýšeno z původních 9000,- na 10000,- Kč
z důvodu rozšíření turnaje z 12 týmů na 14 a tudíž celkové finanční náročnosti celé akce.
 V okamžiku připsání startovného na účet, bude zástupcům týmů zaslán potvrzující E-mail, že byl
tým do turnaje zaregistrován
 V případě odřeknutí účasti některého týmu z turnaje nebude nárok na jeho vrácení, případně
bude vrácena poměrná část z důvodu zajištění plynulosti turnaje
V ceně startovného je zahrnuto:













Pronájem ledové plochy na 3 dny
Rolba po každém utkání
Poháry pro první tři týmy (včetně medaile pro každého hráče prvních tří týmů)
Pamětní pohárek za účast na 6. ročníku turnaje pro každý tým
Cena pro nejlepšího střelce turnaje
Cena pro vítěze kanadského bodování turnaje
Cena Vladimíra Missbergera pro nejlepšího gólmana turnaje
Pronájem šatny pro každý tým po celou dobu trvání turnaje
Časomíra
Rozhodčí
Obědové menu
Sobotní večerní společenské posezení + občerstvení
Občerstvení do kabin každého týmu
Ubytování:
 Účastníci hokejového turnaje si ubytování hradí sami na vlastní náklady
 Pro rezervaci ubytování kontaktujte telefonicky +420 725 665 800, nebo E-mailem:
[email protected]
Stravování:
 Během turnaje bude zajištěno obědové menu v restauraci přímo na zimním stadionu
 Večerní společenské posezení pro všechny účastníky turnaje bude zajištěno v sobotu
Zdravotní dozor:
 Zdravotnický dozor bude zajišťovat přistavený vůz RZP
Kontaktní osoba:
V případě jakýchkoliv dotazů, připomínek, nejasností, nebo nesrovnalostí opět kontaktujte:
 Martin Hrdonka – tel.: +420 725 665 800 E-mail: [email protected]
Užitečné odkazy:
Zimní stadion: http://www.zimnistadionplzen.cz/cz/
Ubytování: http://www.dopskopl.cz/ tel.: +420 377 520 253
Stravování - http://www.zimnistadionplzen.cz/cz/textpages/read/104/restaurace
Pořadatel - http://www.zzspk.cz
Konečné pořadí týmů v předešlých ročnících:
1. ročník (Brno 2009)
1. ZZS Královéhradeckého kraje
2. ZZS Jihomoravského kraje
3. ZZS Plzeňského kraje
4. ZZS Jihočeského kraje
5. ZZS Karlovarského kraje
2. ročník (Brno 2010)
1. ZZS Jihomoravského kraje
2. ZZS Jihočeského kraje
3. ZZS Královéhradeckého kraje
4. ZZS Karlovarského kraje
5. ZZS hl. města Prahy
6. ZZS Plzeňského kraje
3. ročník (Ostrov u Karlových Varů 2011)
1. ZZS Jihomoravského kraje
2. ZZS Jihočeského kraje
3. ZZS Plzeňského kraje
4. ZZS hl. města Prahy
5. ZZS Karlovarského kraje
6. ZZS Královéhradeckého kraje
4. ročník (Plzeň 2012)
1. ZZS Jihomoravského kraje
2. ZZS Olomouckého kraje
3. ZZS Plzeňského kraje
4. ZZS Středočeského kraje
5. ZZS Zlínského kraje
6. ZZS Karlovarského kraje
7. ZZS Jihočeského kraje
8. ZZS kraje Vysočina
9. ZZS Královéhradeckého kraje
10. ZZS hl. města Prahy
5. ročník (Brno 2013)
1. ZZS Plzeňského kraje
2. ZZS Olomouckého kraje
3. ZZS Královéhradeckého kraje
4. ZZS Kraje Vysočina
5. ZZS Středočeského kraje
6. ZZS Jihomoravského kraje
7. ZZS Jihočeského kraje
8. ZZS hl. města Prahy
9. ZZS hl. města Bratislavy
10. ZZS Moravskoslezského kraje
11. ZZS Zlínského kraje
12. ZZS Karlovarského kraje
Vítězové individuálních ocenění v minulých ročnících:
1. ročník (Brno 2009)
Nejlepší gólman turnaje – Vladimír Missberger (ZZS Královéhradeckého kraje)
Nejlepší střelec turnaje – Pavel Bartoněk (ZZS Jihomoravského kraje)
Vítěz kanadského bodování turnaje - Pavel Bartoněk (ZZS Jihomoravského kraje)
2. ročník (Brno 2010)
Nejlepší gólman turnaje – Vladimír Missberger (ZZS Královéhradeckého kraje)
Nejlepší střelec turnaje – Lukáš Volný (ZZS hl. města Prahy)
Vítěz kanadského bodování turnaje – Pavel Bartoněk (ZZS Jihomoravského kraje)
3. ročník (Ostrov u Karlových Varů 2011)
Nejlepší gólman turnaje – Jiří Zvolánek (ZZS Jihomoravského kraje)
Nejlepší střelec turnaje - Pavel Bartoněk (ZZS Jihomoravského kraje)
Vítěz kanadského bodování turnaje – Radek Hnětkovský (ZZS hl. města Prahy)
4. ročník (Plzeň 2012)
Nejlepší gólman turnaje – Jiří Zvolánek (ZZS Jihomoravského kraje)
Nejlepší střelec turnaje - Pavel Bartoněk (ZZS Jihomoravského kraje)
Vítěz kanadského bodování turnaje – Martin Straka (ZZS Plzeňského kraje)
5. ročník (Brno 2013)
Nejlepší gólman turnaje – Radek Podskalský (ZZS Plzeňského kraje)
Nejlepší střelec turnaje – Aleš Koranda (ZZS Olomouckého kraje)
Vítěz kanadského bodování turnaje – Martin Straka (ZZS Plzeňského kraje)
Download

propozice 2014