INFORMACE O PRODUKTU Schoon Longen
Pozorně si přečtěte tyto informace, než začnete používat Schoon Longen e-liquid. Informační leták nevyhazujte, uchovejte jej pro budoucí potřebu.
Dostupná složení prodkutu:
Schoon Longen e-liquid je dostupný ve 3 různých složeních, Standard, Fluweel a Roken. Každé z těchto složení může obsahovat nikotin v různé koncentraci.
Dostupné koncentrace nikotinu jsou 6, 12, 18, 24, 36 mg/ml. Množství nikotinu je viditelně označeno na lahvičce. Nikotin je velmi toxická a vysoce návyková
látka, která může při předávkování způsobit smrt. Smrtelnou dávkou je 50 mg nikotinu pro dospělého člověka, pro děti je tato dávka mnohem nižší. Nikotin je
základní látka obsažená v cigaretách a způsobuje jejich návykovost.
Schoon Longen e-liquid - 6mg/ml. (Nikotin <1% v balení)
- nebezpečné při požití
- vyvarujte se kontaktu s pokožkou
- při manipulaci používejte rukavice
- uchovávejte na bezpečném místě, mimo dosah dětí
- v případě náhodného požití nebo zdravotních obtíží vyhledejte lékařskou pomoc (pokud je to možné, ukažte lékaři obal produktu)
Složení:
Schoon Longen Standard 6mg/ml 100g obsahuje: - Nikotin USP 0,66g, Propylene glycol USP 46,17g, Glycerol USP 44,92g, Voda 8,11g, Příchuť <0,5g*
Schoon Longen Fluweel 6mg/ml 100g obsahuje: - Nikotin USP 0,74g, Glycerol USP 83,46g, Voda 15,80g, Příchuť <0,5g*
Schoon Longen Roken 6mg/ml 100g obsahuje: - Nikotin USP 0,87g, Propylene glycol USP 95,17g, Voda 3,96g, Příchuť <0,5g*
* pouze v ochucených verzích produktu
Schoon Longen e-liquid – 12mg/ml, 18mg/ml, 24mg/ml a 36mg/ml. (Obsah nikotinu mezi 1% a 5% v balení)
- nebezpečné při požití
- vyvarujte se kontaktu s pokožkou
- při manipulaci používejte rukavice
- uchovávejte na bezpečném místě, mimo dosah dětí
- v případě náhodného požití nebo zdravotních obtíží vyhledejte lékařskou pomoc (pokud je to možné, ukažte lékaři obal produktu)
Složení:
Schoon Longen Standard 12mg/ml 100g obsahuje: Nikotin USP 1,21g, Propylene glycol USP 46,17g, Glycerol USP 44,92g, Voda 7,31g, Příchuť <0,5g*
Schoon Longen Fluweel 12mg/ml 100g obsahuje: Nikotin USP 1,26g, Glycerol USP 83,46g, Voda 15,05g, Příchuť <0,5g*
Schoon Longen Roken 12mg/ml 100g obsahuje: Nikotin USP 1,29g, Propylene glycol USP 95,17g, Voda 3,09g, Příchuť <0,5g*
Schoon Longen Standard 18mg/ml 100g obsahuje: Nikotin USP 1,75g, Propylene glycol USP 46,17g, Glycerol USP 44,92g, Voda 7,31g, Příchuť <0,5g*
Schoon Longen Fluweel 18mg/ml 100g obsahuje: Nikotin USP 1,79g, Glycerol USP 83,46g, Voda 15,05g, Příchuť <0,5g*
Schoon Longen Roken 18mg/ml 100g obsahuje: Nikotin USP 1,74g, Propylene glycol USP 95,17g, Voda 3,09g, Příchuť <0,5g*
Schoon Longen Standard 24mg/ml 100g obsahuje: Nikotin USP 2,44g, Propylene glycol USP 46,17g, Glycerol USP 44,92g, Voda 6,77g, Příchuť <0,5g*
Schoon Longen Fluweel 24mg/ml 100g obsahuje: Nikotin USP 2,49g, Glycerol USP 83,46g, Voda14,56g, Příchuť <0,5g*
Schoon Longen Roken 24mg/ml 100g obsahuje: Nikotin USP 2,32g, Propylene glycol USP 95,17g, Voda 2,51g, Příchuť <0,5g*
Schoon Longen Standard 36mg/ml 100g obsahuje: Nikotin USP 3,21g, Propylene glycol USP 46,17g, Glycerol USP 44,92g, Voda 5,70g, Příchuť <0,5g*
Schoon Longen Fluweel 36mg/ml 100g obsahuje: Nikotin USP 2,98g, Glycerol USP 83,46g, Voda 13,56g, Příchuť <0,5g*
Schoon Longen Roken 36mg/ml 100g obsahuje: Nikotin USP 3,48g, Propylene glycol USP 95,17g, Voda 1,35g, Příchuť <0,5g*
* pouze v ochucených verzích produktu
Všechny druhy složení produktu jsou dostupné v 10, 30 a 100ml lahvičkách.
Obsah nikotinu na etiketě je vyznačen v miligramech na mililitr liquidu.
Komu je produkt určen:
Tento výrobek představuje alternativní způsob přijímání nikotinu a je určený kuřákům, kteří chtějí s kouřením přestat. Výrobek by měl být používán jen ve
spojení s certifikovaným osobním vaporizérem, elektronickou cigaretou, e-cig, nebo podobně nazvaným zařízením. Schoon Longen e-liquid není
klasifikován, ani prodáván, jako lék. Není určen k odvykání kouření a nemá být užíván jako lék na jakoukoliv chorobu, nebo zdravotní obtíže.
Kdo produkt vyrábí:
Inhalation B.V.
Před použitím Schoon Longen e-liquid:
Produkt byste neměli užívat, pokud:
- pokud se chystáte otěhotnět
- pokud jste nekuřák
- pokud je vám méně, než 18 let
- pokud již přijímáte nikotin jiným způsobem, nebo užíváte produkty s obsahem nikotinu, určené pro odvykání kouření, jako jsou náplasti či žvýkačky
- pokud trpíte psychiatrickou poruchou, která ovlivňuje vaše vědomí a chápání
O užívání produktu se poraďte s lékařem, pokud:
- trpíte srdečními problémy, diabetes, vysokým krevním tlakem, astmatem, nemocí jater nebo ledvin, či psychiatrickými poruchami
- pokud trpíte gastritidou, žaludečními vředy nebo reflexní chorobou jícnu
- pokud jste alergičtí na nikotin či jinou složku výrobku Schoon Longen e-liquid
- pokud užíváte léky, jejichž účinek mohl nikotin ovlivňovat
- pokud trpíte nemocí, při které by lékař nedoporučil užíváni produktu
- pokud máte o užívání produktu jakékoliv pochyby
Použití:
Výrobek je určen pro užití pouze v kombinaci s osobním vaporizérem, elektronickou cigaretou, e-cig, nebo podobně pojmenovaným zařízením, které přemění
roztok na páru podobnou kouři. Výrobek není určen k požití a neměl by přijít do kontaktu s pokožkou. Schoon Longen e-liquid může být užíván v čisté formě,
nebo s přidáním příchutě, dle preference uživatele. Nedoporučuje se přidávat do roztoku více než 6% příchutě, jelikož zatím nejsou známy případné zdravotní
důsledky dlouhodobého užívání. Pro použití s různými zařízeními se držte instrukcí výrobce. Často měňte patrony a náustky. Zařízení používejte v souladu s
instrukcemi k použití výrobce. Nedoporučujeme používat výrobek s necertifikovaným zařízením. Případné zdravotní důsledky dlouhodobého užívání roztoků
obsahujících nikotin zatím nejsou známy, proto Inhalation prohlašuje, že užívání takového výrobku je na osobní zodpovědnost a riziko uživatele.
Důrazně doporučujeme omezit spotřebu nikotinu na maximálně 60mg za 24 hodin, což je horní hranice uváděná pro nikotinové inhalátory, než budou známy
další výsledky.
Možné vedlejší účinky:
Inhalace nikotinu může v některých případech vyvolat následující nežádoucí účinky: kašel, bolest hlavy, bolest v ústech, překrvení nosní sliznice, afty, bolest
v krku, úzkost, deprese, malátnost, nucení na zvracení, sucho v ústech, pálení žáhy, bolesti kloubů, průjem, nadýmání, alergické reakce (vyrážky, dušnost,
sípání, tlak na hrudi, otok obličeje, rtů, nebo jazyka), pocit žízně, bolest na hrudi, škytavku, horečku, nepravidelný nebo zrychlený tep, závratě, ospalost.
Pokud u sebe spozorujete jeden nebo více těchto symptomů během užívání Schoon Longen e-liquid, přerušte užívání a poraďte se s lékařem a to i v případě,
že se objeví neobvyklý symptom, který není výše uveden. E-liquidy mohou být smrtící při požití a škodlivé při kontaktu s pokožkou, v případě požití dítětem
se vyskytne zvýšené riziko úmrtí. V případě náhodného požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a lékaři ukažte tento dokument, či lahvičku výrobku.
Doporučené dávkování:
Důrazně vám doporučujeme nepřekračovat maximální doporučené dávkování, které odpovídá 60mg nikotinu, za 24 hodin.
U liquidů s obsahem 6 mg/ml - maximálně 13ml (asi 300 kapek)*
U liquidů s obsahem 12 mg/ml - maximálně 6,5ml (asi 150 kapek)*
U liquidů s obsahem 18 mg/ml - maximálně 3,2ml (asi 65 kapek)
U liquidů s obsahem 24 mg/ml - maximálně 2,5ml (asi 50 kapek)
U liquidů s obsahem 36 mg/ml - maximálně 1,6ml (asi 32 kapek)
*I v těchto případech se nedoporučuje užívat více, než 4ml roztoku denně (asi 80 kapek).
Možné projevy předávkování nikotinem: nevolnost, slinění, bolest břicha, průjem, pocení, bolest hlavy, závratě, poruchy sluchu, slabost. Pokud se u vás
projeví jeden nebo více symptomů, nebo pokud máte podezření na předávkování, přerušte užívání a poraďte se s lékařem.
Toxicita nikotinu jako tabákové složky je dobře známá. Typické symptomy akutní otravy jsou: nízký a nepravidelný srdeční tep, dušnost a křeče. Nebylo
prokázáno, že by nikotin byl genotoxický, tedy že by zanechával chronické následky. Je známé, že karcinogenní účinky tabáku jsou spojené s látkami, které
vznikají při jeho hoření. Schoon Longen e-liquid neobsahuje žádnou z těchto látek.
Pokyny pro skladování:
- Jakýkoliv liquid obsahující nikotin držte mimo dosah dětí, zdravotně postižených osob a zvířat.
- Lahvičku po použití pevně uzavřete a ukliďte na bezpečné místo.
- Neskladujte při teplotě vyšší než 25°C a nevystavujte přímému světlu.
- Nepoužívejte po vypršení spotřební lhůty, která je 2 roky.
- Nepoužitý liquid odneste do kontejneru na prošlé léky.
Další opatření:
V případě kontaktu liquidu s pokožkou ihned omyjte postižené místo mýdlem pod tekoucí vodou. Zaznamenáte-li jakékoliv podráždění, nebo náhlou
nevolnost, poraďte se s lékařem. V případě kontaktu s očima je ihned vypláchněte tekoucí vodou a poraďte se s lékařem.
Přestože Inhalation B.V. vyrábí lahvičky na liquid tak, aby je děti nemohly otevřít a k výrobku dodává jasné pokyny, je nutno opět zdůraznit, že k liquidům
obsahujícím nikotin se zatím nevztahují jasné bezpečnostní pokyny a veškerá zodpovědnost a možná rizika leží na uživateli.
Tato zpráva nemůže nahradit kvalifikované hodnocení lékaře nebo lékárníka.
Toxikologické informační středisko
Na Bojišti 1, 120 00 Praha 2
tel.: (nepřetržitě) +420-224919293, +420-224915402
E-mail: [email protected] www.tis-cz.cz
Vyrábí:
Inhalation B.V.; Rijnstraat 3; 2223EG; Katwijk; Nederland - KVK-nummer:27321880; Prijs: € 259.000 kk
Tel 0031 0321 960553 Fax 0031 0321 204549
Download

Toxik - inhaluj.cz