PROFESIONÁLNÍ LESNÍ A DŘEVAŘSKÁ TECHNIKA
KAPSEN
pásový hydraulický železný kůň
tracked hydraulic iron horse
• tažná síla 1 000 kg
• drawing force 1 000 kg
• velmi nízký tlak na půdu
• very low ground pressure
• výborná průchodnost terénem
• excellent passability of terrain
www.lesni-technika.cz
PROFESIONÁLNÍ LESNÍ A DŘEVAŘSKÁ TECHNIKA
KAPSEN
ŽELEZNÝ KŮŇ KAPSEN
IRON HORSE KAPSEN
KAPSEN je primárně určen pro přibližování dřeva.
Díky velké průchodnosti terénem a nízkém tlaku
na půdu je hojně využíván v porostech s neúnosnou půdou
(rašelina a mokřady). Hydraulicky poháněný pásový stroj
KAPSEN je zcela českým výrobkem, který zvládne téměř
veškerý terén.
KAPSEN is mainly used for skiding. Thanks to its
great passability of the forest and low pressure
on the ground KAPSEN is perfectly suited for wetlands and
peat forests. Our Iron Horse is a hydraulically powered tracked
machine and for its characteristics is very popular on the Czech
market.
Stroj je vyroben tak, aby splňoval veškeré bezpečnostní
předpisy a svou kvalitou použitých materiálů předčí
obdobný konkurenční stroj. Na první pohled je KAPSEN oproti
konkurenci robustnější a mohutnější. Ovládání pomocí oje je
velmi jemné a přesné.
KAPSEN is manufactured using high quality materials to
fulfil all safety standards. Already on the first view is KAPSEN
stronger and more robust compared to competitors´
machines. KAPSEN is being controlled by the shaft which makes
the operation very easy and exact.
Technické parametry
TECHNICAL SPECIFICATION
Motor benzínový
Tažná síla
Rychlost
Objem palivové nádrže
Objem hydraulické nádrže
Max. tlak systému
Rozměry (v cm) (šířka pásu 40 cm)
Hmotnost
16 HP
Engine (petrol)
16 HP
1 000 kg
Drawing force
1 000 kg
4 - 6 km/h
6 l
25 l
150 bar
250 d x 120 š x 165 v
1 000 kg
Speed
Fuel tank volume
Hydraulic tank volume
Max. pressure
Dimensions (cm) (width of track 40 cm)
Weight
4 - 6 km/h
6 l
25 l
150 bar
250 l x 120 w x 165 h
1 000 kg
www.lesni-technika.cz / [email protected] / +420 271 960 431
Download

KAPSEN