HDP na obyvatele v MSK (v Kč)
Poznámka Základní podmínky rozvoje kraje
Český statistický úřad, Statistická ročenka Moravskoslezského kraje 2009, str. 115
http://www.czso.cz/xt/edicniplan.nsf/t/7F004CBCE0/$File/80101109.pdf
Český statistický úřad Moravskoslezský kraj: http://www.ostrava.czso.cz/x/krajedata.nsf/oblast2/makroekonomikaxt
Zdroj
Roky
2005
2006
2007
2008
2009
Hodnota
246 825
261 316
288 610
305 458
281 634
Graf (graf vetně regresní přímky - matematický odhad trendu)
HDP na 1 obyvatele v Moravskoslezském kraji (v Kč)
400 000
HDP na 1 obyvatele v MSK
350 000
288 610
300 000
246 825
305 458
y = 11376x + 242641
R² = 0,6098
281 634
261 316
250 000
200 000
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Grafické znázornění vývoje HDP na 1 obyvatele v Moravskoslezském kraji v letech 2005 - 2009 (v Kč). Ekonomická výkonnost
Moravskoslezského kraje se ve srovnání s ostatními kraji České republiky v posledních letech výrazně zlepšila. V roce 1995 se
Moravskoslezský kraj s úrovní HDP na 1 obyvatele ve výši 124 311 Kč pohyboval ve srovnání s ostatními kraji České republiky na
11. místě. Horšího výsledku dosáhl pouze kraj Středočeský, kraj Vysočina a na posledním místě s úrovní HDP na 1 obyvatele ve
výši 118 290 Kč kraj Olomoucký. V roce 2008 se s hodnotou HDP na 1 obyvatele ve výši 305 458 Kč posunul Moravskoslezský kraj
již na 4. místo, a to za Hl. město Praha, Jihomoravský kraj a Středočeský kraj.
Výrazného ekonomického úspěchu dosáhl Moravskoslezský kraj v rámci sledovaného období zejména v roce 2005, kdy
ekonomický růst kraje zaznamenal hodnoty 7,6 % (ekonomický růst České republiky 6,3%). V tomtéž roce dosáhla velikost HDP
na 1 obyvatele celkové výše 246 825 Kč. Velmi uspokojivé úrovně dosáhla hodnota HDP na 1 obyvatele rovněž v roce 2007 (288
610 Kč), kdy se meziročně zvýšila o více než 10 % a v roce 2008, kdy dosáhla úrovně 305 458 Kč (meziroční nárůst o 5,84 %).
Nepříznivý ekonomický vývoj a probíhající hospodářská recese v závěru sledovaného období ovlivnila tempo ekonomického růstu
a rychlost přibližování ekonomické výkonnosti Moravskoslezského kraje k průměru ekonomické výkonnosti České republiky. V
roce 2009 velikost HDP na 1 obyvatele v kraji meziročně poklesla o 7,8 % a dosáhla tak hodnoty 281 634 Kč, tj. 81,5 % průměru
ekonomické výkonnosti České republiky.
Download

HDP na obyvatele v Moravskoslezském kraji