Číslo 4
Ve Frenštátě pod Radhoštěm dne 28. 11. 2012
Ročník II.
Hledáme partnery do Centra malířů ČR
Staňte se i Vy jeho členem
Spolek Centrum malířů ČR (dále jen CMČR) je
volné sdružení sobě prospěšných profesionálních
malířů bez jakéhokoliv ústředního orgánu. Jedná
se o firmy, které spolu, pokud chtějí, volně spolupracují. Žádná valná hromada, žádné poplatky,
nařízení či řády... Nás zajímá především dobrý
řemeslník s kreditem slušného člověka. Takovému nabízíme spolupráci, servis novinek v oboru
a předávání potřebných zkušeností spojených
s podnikáním. K tomuto slouží i náš časopis, jehož prostřednictvím seznamujeme čtenáře s novými výrobky firem, které s CMČR spolupracují.
Členem CMČR se může stát každý profesionální
malíř, který svým přístupem a prací dělá čest řemeslu. CMČR nestojí o takzvané „bíliče či meloucháře“ mající s naším řemeslem společné pouze
to, že používají stejné malířské nářadí jako my.
Sdružujeme opravdové mistry řemesla. Nezáleží
na věku, ale na chuti dále se vzdělávat, a tím rozvíjet toto krásné řemeslo. Našimi společníky se
mohou stát firmy, živnostníci, ale i zaměstnanci.
Jediným kritériem pro spolupráci v rámci CMČR je
profesionální přístup k řemeslu a reference, které
toto dokládají. Každý žádající o členství v CMČR
by tedy měl mít své webové stránky vypovídající
o kvalitách provedených prací. CMČR nespolupracuje, a nikdy nespolupracovalo s Cechem malířů a
lakýrníku ČR, i když někteří z nás dříve byli jeho
členy. Za krátkou dobu trvání Cechu nás však celkem 64 odešlo, to z důvodu, že jsme tam nenašli
to, co spolek hlásá. CMČR se však vůbec nebrání
spolupráci s jednotlivými členy Cechu.
- 57 -
Centrum malířů
Ve Frenštátě pod Radhoštěm dne 28. 11. 2012
Ročník II.
Výstava Dům a byt 2012 (Ostrava)
Letošní výstavy se jako vždy zúčastnili všichni
partneři Centra malířů ČR. Na výstavě se představil
i nový partner Adicolor - italská firma, zabývající se
dekoracemi, kterou zastupovali Petr Mailing a Grigorij Jamšikov. Díky sponzorům mělo CMČR k dispozici 220 m2 výstavní plochy, kterou výrobci a předvádějící s přehledem zaplnili. Vysoká návštěvnost na
výstavě zaplnila místy celou plochu tak, že se někdy
takřka ani nedalo předvádět ukázky z řemesla. Velký
zájem byl i o výstavku obrazů Tomáše Hrubiše, který
na této výstavě maloval portrét ženy. Stejný zájem
byl o práce Tomáše Bíroše, který se věnuje počítačové grafice, designu, digitální a ruční malbě - na
výstavě maloval technikou Airbrush portrét muže.
Výtvarnice paní Skotnicová pak předváděla ukázky
práce s Bavlněnou stěrkovou tapetou. Designérka
paní Jana Kellermannová všem zájemcům radila, jak
na změny ve svém bydlení. Zástupce firmy JUB pan
Weisser po celou dobu výstavy předváděl ukázky
malířských technik, musím vyzvednout jeho přístup
k této akci, kdy se po celou dobu při ukázkách nezastavil a s každým, kdo chtěl poradit, vše do podrobnosti probral a vysvětlil postup. O technické rady
se pak postaral odborník firmy p. Dan Wálek. Firma
GRACO pod vedením ředitele Jiřího
Gerlicha předvedla
v poradně několik
stříkacích zařízení
a novinky své firmy
s odbornou poradou pro mnoho zájemců o tyto stroje. Zástupce firmy
Denas, p. Katka
Fenigbauerová,
vysvětlovala, k jakému použití jsou
určeny jejich výrobky, způsob použití a další zajímavostí z oboru.
David Wágner, zástupce firmy STORCH, předváděl ukázky s el. pilkou/řezačkou na polystyrén,
různé brusky s napojením na profi vysavač a další
malířské pomůcky pro řemeslníky. Odborným výkladem o použití krycích pásek pak David Wágner
Ve Frenštátě pod Radhoštěm dne 28. 11. 2012
Ročník II.
Nenažraná státní kasa
aneb likvidace řemeslníků v Čechách
zaujal spoustu těch, kteří se v této problematice nevyznali a nevěděli, že každý výrobek má své určení..
BAL Hostivař a BAL Teluria zastupovala paní Lenka
Lekešová spolu s Pavlínou Sasínovou. O něco více
práce měl letos zástupce firmy Building plast Sokrates p. Odchodnický. Svou účast na výstavě deklaroval totiž Cech malířů ČR s tím, že bude návštěvníky
informovat o renovaci oken a jak správně ošetřit
stará okna. Ovšem na stánku Cechu malířů byli pouze učni malířského řemesla ze SOU Ostravy a Hlučí-
na. O této záměně nevěděla ani manažerka výstavy
p. Vijačková. A z Cechu malířů se po celou výstavu
neobjevil nikdo, kdo by situaci vysvětlil. Z tohoto důvodu pak zájemci o rady hledali tyto u firmy Building
plast Sokrates, konkrétně u pana Odchodnického.
- 58 -
Číslo 4
Není tomu tak dávno, co mi agentura CERD poslala zprávu, že v roce 2013 krachne 30.000 firem. Říkám si: „proč?“ Je to snad způsobeno neschopností
majitelů dále řídit svou firmu nebo za to mohou neudržitelné podmínky k podnikání v našem skvělém,
demokratickém státě, ve kterém se mění daně a
podmínky k podnikání několikrát do roka? Po krátké úvaze jsem usoudil, že v českém státě nejsou neschopni majitelé firem, avšak neschopní poslanci a
vláda, která pomalu, ale jistě likviduje to, co v jiných
zemích vlády drží v jejich pozicích. Je až neskutečně
nelogické, jakým způsobem se ti, kteří by měli mít
na starost prosperitu státu, chovají k těm, kteří onu
prosperitu vytvářejí. Řemeslník či majitel firmy nakupuje vše potřebné k podnikání z toho, co vydělá,
tudíž je logické, že nenakoupí materiál či nástroje
k podnikání za cenu, která je přemrštěná či nadsaze-
kresba: Tomáš Hrubiš
Číslo 4
ná. Ovšem stát se chová přesně naopak. Nakupuje
za přemrštěné ceny Pandury, Gripeny či zdravotnická zařízení. Miliardy ze státní kasy pak mizí v kapsách různých lobbistů a dalších příživníků. Na řadu
pak přichází Kalouskovy ekonomické koncepce, které jsou prosazovány na úkor sociálně nejslabších a
nejchudších vrstev. Zatímco obtloustlí poslanci, kteří si musí přidat každoročně na svých opascích dírku
navíc, si milióny ukrývají pod podlahou. Řemeslníci a
střední vrstva strádají, ohýbají hřbet pod tíhou státních reforem, které stejně k ničemu nevedou. Celý
stát pak ohrožuje životy občanů prostřednictvím
všelijakých pančů od potravin, přes PHM, až po alkohol. Od párků, které neobsahují maso, přes jogurty, ve kterých není mléko či naftu a benzín, které se
ředí různými náhražkami. Po stavbách pracují černí
pracanti na sociálních dávkách. Na toto vše doplácí
ti, kteří se snaží poctivě pracovat, aby uživili svou rodinu. Za poctivě vydělané peníze pak nakupují různá
falza, poněvadž stát jako vždy totálně zklamal. Kontroly ze strany státu a následné pokuty rozesmějí i
malé dítě. U nájezdu a výjezdu z dálnic pochrupují
v autech celníci, kontroloři sedí u PC a tráví čas kdoví
čím, místo aby tyto daňové úniky odhalovali a plnily
státní kasu. Proč by to však dělali? Vždyť stačí zvednout DPH, zvýšit sociální a zdravotní či zavést různé
nesmyslné poplatky a státní kasa se naplní hned.
Jenže opak je pravdou, tíha ekonomických sankcí
ze strany Ministerstva financí vede lidi k tomu, aby si
na svých opascích raději přidali jednu dírku, ovšem
na té druhé straně, nežli to dělají naši vykutálení poslanci. Zvýšení DPH nevede k ekonomickému růstu,
ale naopak k likvidaci střední vrstvy, k likvidaci řemeslníků a chudobě občanů. Ono číslo 30.000 je přímo alarmující. Pokud se jedná o řemeslníky a malé
firmy, pak do deseti let dojde k úplné likvidaci střední vrstvy, která je ve vyspělých zemích ekonomickou
páteří těchto zemí.
Za Centrum malířů
Jiří Sasín
Pavlína Sasínová
Malířů a lakýrníků je nedostatek?
Na webových stránkách České televize jsem narazil na zajímavý titulek:
„Pár čtyřek a několik vyznamenání – vězni dostávali vysvědčení”. Ve věznici Jiřice začalo fungovat
Střední odborné učiliště.
Krátký výňatek z reportáže Vám přiblíží, o co jde.
Střední odborné učiliště ve věznici Jiřice začalo fungovat loni v září.
Ve dvou třídách zde studuje 56 žáků, kteří se po
dokončení tříletého učebního oboru stanou malíři,
natěrači a lakýrníky. Kromě praktických předmětů
se vězni učí také německy.
Ve svém povolání se totiž
mohou uplatnit i v zahraničí. „Malířů a lakýrníků je
skutečně nedostatek, navíc o tuto profesi je zájem
v Rakousku a v Německu”,
- 59 -
Číslo 4
Ve Frenštátě pod Radhoštěm dne 28. 11. 2012
potvrdila učitelka Marie Formánková. Vedení věznice svým svěřencům, kteří navštěvují malířské učiliště, vychází vstříc a snaží se jim ve studiu pomoct.
„Všichni jsou ubytováni na jednom oddíle, mají vyhrazený čas pro dělání domácích úkolů,” popsal
zástupce ředitele věznice Jan Novák. Jiří Š., vězeň a
žák učiliště: „Já kradu celý život, teď mám ještě dva
roky. Ale už mě to nebaví, už bych taky rád zkusil
něco jiného.“ Pomoc nápravného zařízení přináší
ovoce, první pololetní vysvědčení nedopadlo nejhůře. Žáci se samými čtyřkami byli jen dva, naopak
sedm učňů si dokonce odneslo vysvědčení s vyznamenáním. Ani známka z chování se nakonec žádnému z trestanců snižovat nemusela. „Jestliže byl někdo odsouzen ke 4 letům odnětí svobody, tak s ním
dvojka z chování vůbec nic neudělá,” poznamenal
ředitel učiliště.
Myslím si, že těchto pár slov k zamyšlení stačí.
Z reportáže Lucie Komňacké vyznívá, že malířů a lakýrníku je nedostatek. Uvědomila si však tato paní,
než vypustila z pusy svá slova, že mnoho malířů, kteří v naší republice pracují, nemohou mimo hlavní sezónu sehnat práci jak pro sebe,
tak ani pro své
zaměstnance?
Asi ne! Možná by
jen stačilo, kdyby
si výše zmíněná
paní s námi malíři promluvila.
Malířina je povětšinou práce
sezónní, co pak
budou dělat tito
hoši přes zimu?
Malovat věznice
či Ministerstvo
sp r ave d ln os t i ?
Zcela určitě ne!
Otázka je tedy na
místě: „Co budou
dělat?“
Žádný
z nich nemůže
podnikat, poněvadž nedisponuje čistým trestním
rejstříkem. O výmaz z rejstříku trestů lze totiž požádat až po uplynutí určité doby. Znění zákona o nepodmíněném trestu odnětí svobody je vcelku jasné:
Odsouzení se zahlazuje pouze na žádost odsouzeného. Odsouzení lze zahladit, jestliže odsouzený po
výkonu trestu vedl nepřetržitě řádný život, a to:
• po dobu patnácti let, jestliže byl uložen výjimečný trest,
• po dobu deseti let, jestliže trest činil více než
5 let,
• po dobu pěti let, jestliže trest činil více než
jeden rok,
• po dobu tří let, jestliže trest činil nejvíce jeden rok.
To nás řemeslníky může snad trochu uklidnit. Je
už pak jen na nás, jestli do zaměstnání přijmeme bý-
Ročník II.
valého bytaře či nikoliv. Nutno podotknout, že stát
už napáchal v malířském řemesle mnoho zla, a to
už jen tím, že malířskou živnost zařadil jako volnou
činnost. V důsledku toho nám běhají po republice
tisíce „pseudo malířů“, kteří neví o řemesle zhola
nic. Nyní ještě k opravdovým profíkům zařadí sortu
vězeňských vyučenců bez jakékoliv praxe, mimo té
původní, která je do vězení přivedla. Položme si nyní
pár otázek: „Jaký bude v budoucnu pohled zákazníka na naše krásné řemeslo?“ „Jak se tato skutečnost
odrazí u nás, poctivých, profesionálních odborníků,
v malířském řemesle?“ „Jaké to přinese následky?“
a v neposlední řadě – „Kdo z lidí, kteří tento proces
schválili svým podpisem, pak bude sjednávat nápravu?“ Já osobně nemám nic proti tomu, aby se vězni
zdokonalovali v jakékoliv aktivitě, která by jim v životě po propuštění z vězení mohla pomoci. Ovšem tyto
aktivity by měly směřovat zcela jiným směrem, a ne
způsobem, který nic neřeší. Ba naopak, pokud bych
přijal do zaměstnání takového vyučence, a něco by
se pak přihodilo (krádež v bytě apod.), můžu svou
živnost skončit. Vždyť naši zákazníci nám řemesl-
níkům svěřují klíče od svých bytů a domů. A nejen
oni, ale i například ve státní správě dostáváme klíče
od daných objektů. Zaměstnávat takovéhoto vyučence, to už pak znamená přímé ohrožení firmy,
která má mnohdy i několik desítek let působnosti
na českém trhu. Je vcelku jasné, že v tomto případě
bohužel riziko předčí zájem zaměstnávat tyto lidi.
Stát mrhá penězi nás daňových poplatníků za experimenty, které, dle mého názoru, nemají žádnou budoucnost. Stejně jako se tomu děje i u akce: „Cikán
mi vybílil byt.“
Co více dodat ke slovům: „Já kradu celý život, teď
mám ještě dva roky. Ale už mě to nebaví, už bych
taky rád zkusil něco jiného.“ ?
- 60 -
Za Centrum malířů
Jiří Sasín
Číslo 4
Ve Frenštátě pod Radhoštěm dne 28. 11. 2012
Ročník II.
Je školení BOZP jen povinnou rutinou?
Následující článek Vás, doufám, přesvědčí o opaku, a zároveň Vám nastíní jednotlivé možnosti, jak
předcházet tragickým nehodám, velmi často způsobených v důsledku porušení bezpečnosti práce.
„Dělník se zřítil při opravě ze střechy, těžce se zranil.“ „NEŠTĚSTÍ! Dělník se zřítil ze střechy kostela!
Je v kritickém stavu!“ „Dělník se těžce zranil! SPADL
Z LEŠENÍ!“ „Za porušení bezpečnosti práce DĚLNÍK
ZAPLATIL ŽIVOTEM!“ …
Výše uvedená slova nejsou pouze „strašákem“ –
bohužel se jedná o krutou realitu. Porušování pravidel bezpečnosti práce se opravdu nevyplácí! Daň,
kterou člověk za porušení bezpečnosti práce zaplatí, je totiž mnohdy velmi vysoká. Několik šťastlivců
vyvázne jen s páru škrábanci, avšak mnoho dalších
takové štěstí již nemá. Následující příklad mluví za
vše. V Trojanovicích u Frenštátu pod Radhoštěm se
v červenci tohoto roku zřítil z žebříku při natírání
střechy čtyřiačtyřicetiletý muž. Svým zraněním, po
pádu z šestimetrové výšky, bohužel po převozu do
nemocnice podlehl. Příčinou této tragické nehody
je zřejmě právě nedodržení bezpečnosti práce! Další
případ na sebe nenechal dlouho čekat – 17. září vyjíždí posádka rychlé pomoci k muži, který spadl ze
střechy v Horních Tošanovicích. Jak můžete sami vidět, důsledky porušení bezpečnostních zásad jsou
opravdu hrozivé.
Veškeré výškové práce jsou vždy spojeny se značným rizikem pádu. Přitom těmto tragédiím lze poměrně snadno předejít použitím vhodných systémů,
které zabezpečí osoby proti pádu. Proč se tedy nepoužívají? Důvodem může být vidina úspory peněz
či pouhá „lidská naivita“ - „Mě se přece nemůže nic
stát…“
I přes stále narůstající počet tragických případů,
je bezpečnost práce na střechách stále opomíjena.
Zvláště pracovníci ve stavebnictví, malíři, natěrači,
ale i další, kteří vykonávají výškové práce, jsou vystavováni velkému nebezpečí úrazů. Kupříkladu riziko
úrazu na stavbě s následkem smrti je v celosvětovém měřítku třikrát vyšší než u ostatních profesích.
Pády z výšky jsou nejčastější příčinnou úrazů na staveništích v Evropě. Evropské průzkumy dokazují, že
velké množství těchto zbytečných úrazů je zaviněno
především nekázní pracovníků či nedostatečnými
ochrannými opatřeními.
Ochranu proti pádu lze zajistit přednostně pomocí prostředků kolektivní ochrany, mezi které patří zejména technické konstrukce uvedené v následujících
řádcích. Je potřeba vědět, že pracovat bez kolektivního či osobního jištění lze maximálně do výšky 1,5
metru. Pokud se však jedná o pracoviště, která jsou
například špatně osvětlená, je vhodné použít tato
jištění i při výškách nižších. V případě, že pracujete
ve výškových prostorách, které nejsou chráněny
před povětrnostními vlivy, musíte při teplotě prostředí nižší než -10 °C svou práci přerušit. Na tento
fakt se velmi často zapomíná!
Mezi primární způsoby zabezpečení proti pádu
patří zejména poklopy, dočasná ochranná hrazení,
dočasné ochranné zábrany apod. Zabránit pádům
z výšky lze instalací ochranného zábradlí na hranách
velkých otvorů či stropů. Tato zábradlí musí mít předepsanou podlahovou zarážku. V případě, že jsou
prováděny pouze krátkodobé práce, může být použito i zábradlí, které se skládá alespoň z horní vodorovné tyče upevněné ve výšce 1,1 m na stabilních
sloupcích doplněné jednou mezilehlou vodorovnou
střední tyčí. Dobře mohou posloužit také ochranná hrazení, která umožňují dočasné odstranění či
jednoduché přemístění na jiné místo. Nejčastěji se
s nimi setkáme u liniových staveb nebo na komunikacích.
Pokud nemáte z organizačně technických důvodů možnost použít primární způsoby zabezpečení,
lze využít i sekundární zabezpečovací prvky proti
pádům pracovníků či předmětů z výšky. Osvědčená
jsou záchytná lešení, záchytné sítě, dočasná lešení,
dočasné pracovní plošiny a další. Při malířských a
natěračských pracích se považuje za splnění požadavků bezpečnosti práce provádění těchto prací
z pracovních podlah, které jsou k tomuto upraveny.
V případě, že je pro Vás instalace primárních či sekundárních zabezpečovacích prvků příliš nákladná
nebo obtížná, můžete přistoupit také k osobnímu
zajištění. Nejčastěji se využívají bezpečnostní lana,
bezpečnostní pásy, bezpečnostní postroje, samonavíjecí kladky, bezpečnostní brzdy, zachycovací
postroje, ale i další. Při určení toho, který z uvedených prostředků použít, vždy závisí na posouzení
konkrétní situace. Mezi nejrozšířenější patří bezpečnostní pásy, které můžete využít například při práci na skloněných střešních plochách, ale také jako
způsob vyloučení pádu přes okap. Při pohybu na
pracovním žebříku ve velké výšce jsou používány zachycovací postroje. Osobní ochranné zajištění proti
pádu z žebříku musí používat pracovník v případě,
že stojí ve výšce větší než 5 m.
K aplikacím prostředků primárního, sekundárního či osobního jištění proti pádu je potřeba provádět pravidelná školení. Při použití prostředků osobního zajištění je povinen zaměstnance s návodem
jejich používání seznámit dodavatel stavebních prací. Vhodnou volbu prostředku zajištění i jeho ukotvení určuje zpracovatel pracovního postupu. V případech, kdy se jedná jen o jednoduchou práci, která
nevyžaduje zpracování technologického postupu,
určuje místo upevnění zaměstnanec řídící práci ve
výšce.
Základní problém v této oblasti spočívá především v nízké znalosti povinností, a to jak u projekčních kanceláří, tak i u zadavatelů stavby a jejich
provozovatelů. Setkáváme se se špatnou přehledností v příslušných právních normách, což je bohužel obecným problémem našeho právního řádu.
Ani profesní komory dostatečně dobře neplní svou
- 61 -
Číslo 4
Ve Frenštátě pod Radhoštěm dne 28. 11. 2012
roli. Ty by mohly poskytovat svým členům dostatek
potřebných informací v oblasti právních předpisů, a
dále na úseku bezpečnosti práce ve výškách, tedy
na střechách apod.
Pády ze střech mají téměř vždy velmi vážné následky. Nedostatečné řešení bezpečnosti při výškových pracích je stále velkým problémem. Proto používání bezpečnostních opatření, včetně dodržování
bezpečnostních pravidel, je rozhodně tou správnou
volbou! Co říci na úplný závěr? Za zmínku možná sto-
Ročník II.
Číslo 4
Ve Frenštátě pod Radhoštěm dne 28. 11. 2012
jí upozornění, že od dubna letošního roku je v platnosti nová právní úprava, která zavádí mnohem
přísnější pravidla v oblasti bezpečnosti práce. V případě, že porušíte bezpečnost práce, hrozí Vám nově
pokuta až 2 miliony korun! Přitom neplnění základních povinností v oblasti bezpečnosti práce je mimo
jiné nejčastěji zjišťováno právě při prací ve výškách.
trhu v nejbližší době budeme prezentovat kvalitní italské nářadí BULOVA
PENNELLIFICIO a MAGNUM.
Věříme, že v nejbližších měsících
se zástupci firmy Adicolor usídlí nejen
na Moravě a v Slezsku, ale i v Hradci
Králové a Karlových Varech.
Na závěr chci poděkovat panu Jiřímu Sasínovi za pozvání na výstavu.
Říjnová výstava odstartovala naší
vzájemně užitečnou spolupráci s Centrem malířů Čech, Moravy a Slezska.
Za Centrum malířů
Mgr. Lucie Pilíková, DiS.
První prezentace firmy Adicolor v Ostravě
na výstavě Dům a Byt podzim 2012
Jako zástupce firmy Adicolor jsem měl příležitost
zúčastnit se velice zajímavé
a podnětné výstavy Dům
a Byt konané v říjnu 2012
na Ostravském výstavišti.
Byla to první příležitost seznámit odbornou i širokou
veřejnost s malým spektrem nejrůznějších možností úprav povrchů, které nabízí naše společnost.
Patříme k velkým společnostem v oblasti dekorativní malby a speciálních interiérových efektů. Věříme,
že i v nátěru stěn obytných
budov a obchodních center se projevuje elegance
a styl. Firma Adicolor pomáhá všem, kteří sdílí tyto
cíle.
Naše produkty se již uplatňují ve více než dvaceti
zemích na všech pěti kontinentech. Nasloucháme
svým zákazníkům a obchodním partnerům a průběžně zdokonalujeme své výrobky, nabízíme vždy
moderní a originální řešení, které vycházejí vstříc
Ročník II.
Obchodní zástupce italské firmy Adicolor
Petr Mailing
Modřanská 80, 14700 Praha 4.
e-mail: [email protected]
tel: +420 775612527
244461062
774867949
www.adicolor.cz
potřebám a zájmům našich klientů.
Výrobní závod naši společnosti Adicolor sídlí
ve městě Mediglia na severu Itálie. Pracují tam nadšení profesionálové, kteří tvůrčím způsobem využívají tisícileté zkušenosti italských mistrů kreativní a
stylové úpravy stěn interiérů všeho druhu.
Dotaz na Centrum malířů
Chceme, aby i vaše stěny promluvily, proto vám
nabízíme fascinující svět barev Adicolor, s vlastní
škálou „Linie snů“, které umožní obohatit každý interiér konečnými úpravami vysoké estetické kvality.
Teď se Adicolor snaží zpestřit interiéry českých
domácností i úředních místností. Nabízí kvalitní
italské přírodní i syntetické barvy, štuky. Například
širokou nabídku různých druhů benátského štuku,
travertin, staré římské obklady, Damasco.
Velice mne potěšil neskrývaný zájem zástupců Odborného učiliště a praktické školy v Hlučíně.
V brzké budoucnosti u nich uspořádáme svoji prezentaci spojenou s praktickou ukázkou italských
technik a barev.
V našem showroomu (Praha 4, Modřanská 80)
pořádáme pravidelné přednášky pro odborníky i pokročilé kutily s ukázkami nových výrobků a technik.
V rámci rozšiřování našich nabídek na českém
- 62 -
„Dobrý den, prohlížím vaše stránky a mněl bych
pár dotazů na vaši tak říkajíc práci ohledně vedení
centrum malířů. 1/proč se montujete do malířiny
když ani nejste v oboru vyučeni a ani školy na toto
řemeslo nemáte celkem mne to i uráží, proč jsem
vynaložil tolik času na vyučení…….. 2/Proč cpete
poláky k nám na Moravu a do Česka, máme snad přistěhovalců málo ještě si je budeme sami zvát? Hlavně když přichází krize a vy vykládáte o úžernících ale
sami se tak chováte a to nikdo z vás není vyučen až
na pár poctivých malířů a to myslím vedení vašich
stránek. 3/ Nelíbí se mi taky, jak chcete spojit malíře
a při tom ukazujete jen svoji prezentaci kolik vy jako
zakladatelé uděláte ix metrů čtverečných práce a už
steho mám strach abych něco takového sám dokázal?”
Milý anonyme IDČ 217 197 149 (neexistující IDČ),
budu milý jako Vaše čeština.
K otázce č. 1:
Asi jste četl jiné webové stránky. Nikdo totiž Centrum malířů nevede. Třicetiletá praxe některých členů snad hovoří za vše.
K otázce č. 2:
Jestli jste si ještě nestačil všimnout, tak jsme v EU.
Nebo jste rasista? Co se týče stránek, můžete mi poslat odkaz na Vaše?
K otázce č. 3:
Čí máme ukazovat prezentaci, když ne svou a našich kolegů z Centra malířů. Vaši? Nebo máme na cizí
ukázky lepit své vizitky, jak to udělal jeden vyučený
malíř z jiné organizace? Chlubit se cizím peřím nelze.
Být Vámi, pak bych měl strach sám ze sebe, nikoliv
z krize, a to zdali dokážete udělat něco proto, aby
Vás krize nepostihla. Závist totiž není dobrý rádce.
Na závěr: „Co Vás naučili v učení?“ Učit se musíte
celý život, ne dva či tři roky. Podle toho pak práce
některých rychlokvašek rádoby malířů vypadá. Tito
„všeumětelové“ jsou pak ochotni pracovat za podřadné ceny (12,-Kč m2) jen proto, aby neumřeli hlady.
To, že cenami kazí malířské řemeslo jim nevadí, nic
jim totiž stavovská čest neříká. Věřím, že jste chytrý
člověk, tak Vám dám jednu hádanku: „Kolik máme
českých výrobců barev bez zahraniční účasti?“
- 63 -
Za Centrum malířů Jiří Sasín
Číslo 4
Ve Frenštátě pod Radhoštěm dne 28. 11. 2012
Ročník II.
Číslo 4
Ve Frenštátě pod Radhoštěm dne 28. 11. 2012
bě natažené omítce (2mm zrno) vůbec nedrží.
No,
jakmile
máte svůj motiv
na zdi správně
rozkreslen, to nejtěžší je za Vámi .
Větší barvené
plochy jsme podetřeli válečkem
podkladovou barvou a po jejím zaschnutí už přišlo
na řadu stínování.
To jsme prováděli sprejema, se
kterýma máme již
velmi dobré zkušenosti!
Díky kvalitním
barvám by měla
malba i bez lakování vydržet na venkovní zdi desítky
let.
Máte-li zájem o zkrášlení svého domu, bytu, garáže, či jakékoliv stěny...
...stačí nás kontaktovat.
Varování spoluobčanům před fušery
Centrum malířů ČR zjistilo, že mnoho živnostníků vykonává malířské řemeslo i přesto, že na jeho
výkon nemá živnostenské oprávnění. Tito živnostníci mají většinou oprávnění na tzv. „přípravné a dokončovací stavební práce a specializované stavební činnosti“. Obsahem této činnosti nejsou zemní
práce, které jsou hornickou činností nebo činností
prováděnou hornickým způsobem, ani odstraňování staveb podle stavebního zákona. Obsahem
činnosti dále nejsou zednické, stavebně-tesařské,
pokrývačské, kamnářské, obkladačské, štukatérské,
malířské, lakýrnické a natěračské práce, obkládání
sádrokartonem a další práce, jež jsou předmětem
řemeslných živností, ani kladení podlah vlysových,
parketových, palubových, korkových, mozaikových,
stěrkových a litých. V tomto případě mluvíme o tzv.
činnosti volné, která ovšem neopravňuje výkon malířského řemesla. Nutno podotknout, že provozování činností v rámci volné živnosti navíc nevyžaduje
žádné prokazování odborné či jiné způsobilosti. Malířskou činnost živnostenský zákon řadí mezi živnosti ohlašovací, konkrétně živnosti řemeslné, přičemž
pro její provozování je nutné disponovat živnostenským listem opravňujícím vykonávat tyto práce.
Vzhledem k alarmujícím zjištěním doporučuji všem občanům, aby si ověřili, koho konkrétně si
na provedení práce objednávají. Skutečnost, zda
Vámi zvolený řemeslník opravdu disponuje oprávněním danou práci vykonávat, máte možnost zjistit v Administrativním registru ekonomických subjektů (ARES). Jedná se o informační systém, který
umožňuje vyhledávání nad ekonomickými subjekty registrovanými v České republice. Umožní Vám
zobrazení údajů vedených v jednotlivých registrech
státní správy, ze kterých čerpá data (tzv. zdrojové
registry). Pokud zjistíte, že osoba, po které požadujete profesionálně odvedenou práci, nemá k této
činnosti oprávnění, vřele Vám doporučuji „vypoklonkovat“ a najít si jinou firmu, která požadovaným
oprávněním disponuje. Vyhnete se tak předražené
a lajdácky odvedené práci, a navíc nezaplatíte za
neodborně provedené dílo, které Vám neposkytuje
vůbec žádné záruky. V případě, že Vám někdo provede řemeslnou práci, aniž by k tomuto měl oprávnění
a Vám se dílo nebude z profesionální stránky líbit,
máte ještě možnost si na takového řemeslníka stěžovat na finančním úřadě. Buďte důslední alespoň
Vy, když už toho nejsou schopny pověřené úřady.
Centrum malířů nedisponuje takovými možnostmi,
aby mohlo zjišťovat kdo takto podvádí. Pokud tento
fakt ovšem zjistí, dělá okamžitě vše pro to, aby takový podvodník skončil a dále nekazil malířské řemeslo svými pokusy o něco, co neumí.
Malba obřích rozměrů
V malířském řemesle se můžeme setkat s různými
zakázkami. Některé se dělají poměrně snadno jiné
hůře.
V tomto případě se jednalo o realizaci nástěnné
malby na fasádu Hotelového domu AREÁL v Ostravě-Zábřehu.
Nejtěžší část malby (když nepočítám překonání
strachu z výšky) bylo bezesporu překreslení návrhu
na zeď.
Jak jsme tedy postupovali?
Nejprve jsme přeměřili celou zeď tak, abychom si
mohli v počítači vytvořit přesnou zmenšeninu stěny,
na kterou jsme dopasovali vytvořený schválený
návrh. Poté jsme na něj přiložili čtvercovou mřížku,
kdy každý čtverec odpovídal reálnému 1m2. Tento
návrh nám později pomohl lépe se zorientovat na
lešení. Stačilo se podívat v jakém patře se nacházíte
a od kraje stěny nebo okna rozpočítat metry čtvereční.
Složitější tvary jsme si raději nechali vytisknout
1:1 v linkách, které jsme proděrovali. Tyto pomocné
šablony pak stačilo umístit na zeď přesně v místě,
které tomu podle rozměření odpovídalo a díry pak
profouknout uhlem nebo sprejem.
Po sundání šablony byly patrné značky, které stačilo pospojovat.
Takto jednoduše to zní, bohužel v praxi narazíte
na nečekané komplikace.
- 64 -
Za Centrum malířů Jiří Sasín
Ročník II.
Dírky v šabloně jsou moc malé, uhel nejde vidět
nebo se ztrácíte při spojování čar. Celou práci také
komplikuje vítr, který nadzvedává šablonu od zdi.
Páskou šablona přilepit nelze, protože páska na hru-
Tomáš Bíroš
Tel.: 604 97 54 53
www.paintskillers.com
www.konf.cz
Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín,p.o.
Odborné učiliště a Praktická škola v Hlučíně patří mezi nejstarší školy v České republice. Učňovské
školství má v Hlučíně dlouholetou tradici. První
zmínky o existenci výuky řemesel v Hlučíně pocházejí z roku 1920, kdy v té době existovala „Živnostenská škola pokračovací v Hlučíně“. Dochovaným
vysvědčením na odchodnou z roku 1933 lze doložit
výuku řemesla v městě s dvojtřídní výukou. Výuka
řemesel pokračovala i v době okupace a války (1938
- 1945). Vyučovalo se v budově Gymnázia, v dřevěné budově chlapecké školy a v dívčí škole (budova
základní školy na ul. Gen. Svobody). Po okupaci
navázala výuka řemesel na výuku předválečnou.
V tehdejším okresním městě Hlučíně vznikla
od 1. září 1945 škola pod názvem „Učňovská škola
v Hlučíně“. Vyučovaly se obory dámská krejčová,
řezník, kadeřník, kovář a podkovář, zedník, tesař,
malíř a další.
Škola zajišťuje převážně výuku ve tříletých oborech pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a výuku v Praktické škole dvouleté pro žáky se
středním stupněm mentálního postižení. V tříletých
oborech vzdělání pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami se žáci připravují pro výkon dělnických
profesí. Studium je ukončeno vykonáním závěrečné
- 65 -
Číslo 4
Ve Frenštátě pod Radhoštěm dne 28. 11. 2012
zkoušky a získáním výučního listu. V současné době
vyučujeme tyto obory:
1. Potravinářská výroba – cukrářské práce
2. Stravovací služby – kuchařské práce
3. Potravinářské práce – pekařské práce
4. Malířské a natěračské práce
5. Zednické práce
6. Pečovatelské služby
7. Prodavačské práce
8. Praktická škola dvouletá
Obor Malířské a natěračské práce patří spolu
s oborem Zednické práce mezi stěžejní obory, které
škola nabízí absolventům základních škol. Teoretická
výuka probíhá v hlavní budově školy na ul. Čs. armády, výuka odborného výcviku probíhá ve vlastních
školních dílnách pod dohledem učitele odborného
výcviku a na zakázkách s možností odměny žákům
za produktivní práci.
Součástí výuky jsou předváděcí akce výrobců materiálů a profesionálního nářadí, exkurze a návštěvy
výstav v rámci jednotlivých oborů. Škola spolupracuje s řadou výrobců nátěrových hmot, kteří nás
podporují v našich aktivitách.
Především s malíři se pravidelně účastníme řady
odborných celostátních soutěží, ve kterých se umísťujeme na čelních místech. Během šestiletého období, kdy se soutěží účastníme, obsadili naši žáci pět
prvních a pět druhých míst (v soutěžích jednotlivců,
či dvojic). V letošním školním roce jsme se zúčastnili
již podruhé soutěže o titul „Machři roku 2012“, kte-
Ročník II.
rá probíhala v rámci Celostátního setkání učňovské
mládeže v Plzni. Potěšení bylo o to větší, že jsme obhájili loňské vítězství z Olomouce. Na základě těchto úspěchů jsme byli nominováni Cechem malířů a
lakýrníků ČR na celostátní soutěž Slovenska, která
probíhá v rámci Celoslovenské školní prezentační
výstavy výrobků a služeb žáků středných škol, motivačně odborné soutěže žáků základných škol a žáků
speciálních základných škol - JUVYR.
Číslo 4
Ve Frenštátě pod Radhoštěm dne 28. 11. 2012
Ročník II.
jen 15 žáků, což je nejméně za celou historii školy.
Zajímavé je to, že část těchto žáků přechází z jiných
oborů a škol, jelikož obor, který si původně vybrali, je „nebaví“. Nabízí se tak otázka, zda-li to není
přeceňování absolventů základních škol ze strany
rodičů, či výchovných poradců. Spolupráce malířských firem v rámci náboru nových žáků, dostatek
informací o oboru a jeho propagace, by byla pro nás
přínosem. Nebojte se konkurence, budou to vaši
potencionální spolupracovníci (zaměstnanci) – další
generace, kterou si musíme vychovat.
Mgr. Karel Balarin
vedoucí odborného výcviku
OU a PrŠ Hlučín, Čs. armády 336/4a
http://www.ouhlucin.cz/obr/naodchod.jpg
REMAL – výrobky pro přípravu podkladu
V květnu letošního roku jsme pořádali třídenní Setkání mladých malířů v Hlučíně, na které jsme
pozvali řadu škol z celé republiky i Slovenska. Účast
nám potvrdilo sedm škol, z toho dvě ze zahraničí,
jedna škola se bohužel na poslední chvíli omluvila.
Tato akce se účastníkům líbila, proto ji v květnu 2013
zopakujeme jako druhý ročník setkání. Velice nám
pomohli sponzoři, především výrobci malířských
potřeb a materiálů, ale také firmy z okolí Hlučína.
Nebráníme se další spolupráci s firmami, které budou ochotny nás podpořit v této aktivitě. Za úspěchy žáků stojí především skvělá práce celého týmu
pedagogů, kteří se věnují dětem i nad rámec svých
povinností.
Také v naší škole v posledních letech pociťujeme nezájem žáků o obor malíř-natěrač. V letošním
školním roce k nám nastoupilo do prvního ročníku
- 66 -
Jestliže se rozhodnete vymalovat interiér bytu,
kanceláře nebo užitných prostor, čeká Vás před volbou vhodného malířského nátěru nebo barevných
odstínů důležitý úkol - připravit povrch stěn.
Příprava podkladu je vlastně to nejdůležitější, co
musíte pro dokonalý vzhled vaší stěny udělat. Snad
ještě důležitější jak výběr typu použité malířské barvy. Na nedokonalém, sprašujícím se nebo málo pevném podkladu nebude dobře držet žádný typ malířské nebo i jiné barvy.
V případě velmi silných vrstev
starých nátěrů je optimálním
řešením provést oškrábání těchto nátěrů ocelovou špachtlí. Ve
všech výše zmíněných případech
je nutno podklad zpevnit vhodnou penetrací.
Jak poznat kvalitní a pevný
podklad? Jednoduše! Stačí po
stěně přejet rukou a pokud se
na dlani objeví částice prachu je
takový podklad nutno napenetrovat. Stejně tak, pokud se po
namočení malé části plochy, začínají tvoři „bubliny a puchýře“
staré malby je nutno přistoupit k
oškrabání a po ometení následuje vždy taktéž penetrace.
V sortimentu výrobků REMAL
je několik pomocných prostředků pro kvalitní předúpravu podkladu. Mohou Vám pomoci vyřešit jak
problémy s nesoudržným sprašujícím povrchem,tak
i s prasklinami, nerovnostmi, případně s fleky po zateklé vodě, nikotinu nebo kouři před zahájením nátěrů malířskými barvami.
Prostředky pro vyrovnání podkladu:
REMAL ŠTUKOVÁ HMOTA slouží k opravám jádrových omítek, betonu, pórobetonu, panelů nebo
sádrokartonu. Nanáší se v tenké vrstvě 1,5-2 mm
stěrkou a srovnává se filcovým nebo molitanovým
hladítkem. Před nátěrem je nutné nechat štukovaný
podklad vyzrát, protože obsahuje vápenný hydrát a
po nátěru čerstvého štuku by mohlo dojít k tvorbě
fleků.
REMAL STĚRKA se používá k celoplošnému
vyrovnávání drobných nerovností omítek, zdiva
nebo sádrokartonů. Není však vhodná ke spárování. Nanáší se nerezovým ocelovým hladítkem max.
ve 2 vrstvách se sílou jedné vrstvy 1,5 až 2 mm. Stěrka zasychá do 24 hodin (závisí na okolní teplotě a
také na síle vrstvy)a následně se
přebrousí brusnou mřížkou nebo
smirkovým papírem. Broušení
je velmi snadné. I když je prach
z broušení absolutně nezávadný,
doporučujeme předem zakrýt
veškerý nábytek a pod. Usnadníme si značně pracné uklízení.
Po aplikaci stěrky se vytvoří
dokonale hladký a jednolitý povrch stěny vhodný pro další povrchovou úpravu ( penetraci, nátěr
malířskou barvou apod.).
Penetrační prostředky:
REMAL PENETRACE je určen
pro zpevnění povrchu pod malířské barvy. Napenetrovaný povrch zajišťuje dokonalé zakotvení vrchního nátěru. Používá se
zejména na velmi savé a již méně
pevné povrchy. Nanáší se štětkou nebo stříkáním
v jedné nebo dvou vrstvách a po jeho zaschnutí je
zpevněný podklad připravený pro nátěry malířskou
barvou.
BARLET HLOUBKOVÁ PENETRACE V 1308 je určen
pro zpevnění povrchu pod malířské, ale i fasádní barvy. Používá se zejména pro velmi savé a málo pevné
povrchy. Obsahuje částice polymerní disperze o řád
menší než standardní penetrační prostředky. Díky
tomu malé částice pronikají hlouběji do podkladu a
zajistí zpevnění i silnější povrchové vrstvy. Nanáší se
štětkou.
- 67 -
Číslo 4
Ve Frenštátě pod Radhoštěm dne 28. 11. 2012
Další pomocné prostředky:
REMAL TELSAL V 2026 je prostředek určený
k neutralizaci čerstvých vyschlých omítek proti vápenným výkvětům a k sanaci - likvidaci barevných
skvrn po kouři, nikotinu, zateklé vodě, pod malířské
přípravky a disperzní fasádní barvy. Jedná se o sůl,
která po rozpuštění ve vodě vytvoří kyselý roztok,
který natřený povrch leptá a čistí. Je určen k ošetření flekatých míst, není vhodný k plošnému použití.
Doporučujeme nanášet v tenké vrstvě, nesmí vytvořit lesklé plochy.
Ročník II.
REMAL FLEKSTOP je speciální bílý vodouředitelný zakrývací nátěr určený k izolaci skvrn, které
při přetření běžným malířským nátěrem vystupují
na povrch. Jde zejména o skvrny od zateklé vody, nikotinu, kouře apod. Nanáší se v 1-2 vrstvách a po zaschnutí se přetírá některým typem malířské barvy.
Tyto výrobky nabízí konkrétní řešení problémů,
které mohou vzniknout při opravách a nátěrech
stěn malířskými barvami. Je třeba znovu zdůraznit,
že pro dokonalé a bezproblémové použití jakékoliv
malířské barvy je příprava podkladu velmi důležitá.
Sebekvalitnější a sebedražší malířská barva nedokáže zakrýt nedostatky v podkladu. Výsledkem
pak může být odlupující se barva v celých plátech.
Vlivem rozdílné savosti může docházet k různým barevným šmouhám, flekům a podobným defektům
narušujícím výsledek Vaší práce.
Nepodceňujte proto základní zhodnocení stavu
natírané plochy a její případnou úpravu.
Na dokonalý podklad již můžete použít prakticky
jakoukoliv barvu např. ze sortimentu malířských barev řady REMAL.
REMAL - základní řada malířských barev
Malířské barvy řady REMAL se používají pro nátěry omítek, sádrokartonových desek, vápenocementových omítek, betonu, cetris desek, dřevovláknitých desek apod. materiálů v interiérech. Vzhledem
k výborné paropropustnosti jsou tyto typy malířských nátěrů vhodné pro nátěry sanačních omítek,
tvoří minimální zábranu pro prostup vodní páry.
Složením jsou tyto barvy velmi příznivé pro životní
prostředí, protože obsahují minimum uměle vyrobených látek a skládají se zejména z přírodních plniv
jako je kaolín a vápenec a z přírodních pigmentů.
Před nátěrem malířskými barvami REMAL je velmi důležitá příprava podkladu. Ten musí být pevný,
nesmí se sprašovat a příliš silné vrstvy starých barev
je nutno oškrábat.
Savý podklad, ale stejně tak i podklad, který není
pevný (sprašuje se) je nutno předem napenetrovat
(zpevnit) vhodnou penetrací např. REMAL penetrace, BARLET penetrace akrylát, BARLET hloubková
penetrace akrylát, SOICRAT penetrace nebo příslušně naředěnými disperzemi SOICRAT koncentrát 2802A příp. BD Vilax koncentrát BD20. Tím se
podklad nejen zpevní ale sjednotí se i jeho savost.
Předejde se tím řadě nepříjemných momentů jako
je např. tvorba fleků při nátěru barevných odstínů
nebo odlupování malby od podkladu.
Správné zhodnocení podkladu a jeho přípravu
není dobré nikdy podcenit. Třeba jen jednoduché
přejetí ruky po natírané zdi nás může informovat
o jeho sprašování. V takovém případě je penetrace
podkladu vždy nutná. V opačném případě je velmi
pravděpodobné odlupování barvy v typických „plátech“. Takové znehodnocení Vaší práce je velmi nepříjemné a přitom stačí tak málo.
Po zaschnutí penetračního nátěru, což trvá tak
2 až 3 hodiny je podklad připraven na vlastní nátěr
vybraným typem malířské barvy Remal.
Barva se naředí vodou podle návodu k použití,
řádně zamíchá a je ihned připravena k použití. Bílé
barvy je možné libovolně probarvovat vodovými
tónovacími barvami a tím docílit nepřebernou škálu
odstínů. Malování je možné provádět štětkou, válečkem i stříkáním.
Do základní řady malířských barev REMAL patří
tyto typy :
REMAL STANDARD – základní kaolinový typ malířské barvy v pastě vyrobený pouze z přírodních
surovin. Má vynikající
kryvost, maximální propustnost pro vodní páru
(paropropustnost) a velmi snadno se natírá. Je
vhodný pro malování obytných místností, chodeb i
užitných prostor za velmi příznivou cenu.
REMAL PLUS – kaolinový typ malířské barvy,
která výborně kryje. Pohledově má optimální
bělost a příjemný matný vzhled. Nejvhodnější
je pro malbu obývacích
prostor nebo kanceláří.
- 68 -
REMAL SNĚHOBÍLÝ – malířská sněhobílá barva
pro nejnáročnější zákazníky. Použitelná všude
tam, kde se požaduje
oslnivě bílý odstín interiéru.
Číslo 4
Ve Frenštátě pod Radhoštěm dne 28. 11. 2012
REMAL EKONOMIK – Jeho největší přednost udává již název – je to vynikající bílý malířský nátěr za
velmi příznivou cenu. Jedná se převážně o vápencový typ malířské barvy, jejíž největší výhodou je vysoká bělost a rychlé zasychání.
REMAL COLOR – natónovaná malířská barva
s příjemnou vůní jednotlivých odstínů stejných jako
ovocné plody. Má vysokou kryvost a dobrou otěruvzdornost. Velmi vysoká propustnost pro vodní
páru je také důsledkem použití zejména přírodních
surovin jako je kaolín a velmi nízkého obsahu syntetických pojiv. Nejlépe je použitelná v obývacích
a dětských pokojích. Používá se rovněž pro nátěry
stánků a expozic ve výstavnictví. Zákazník si vybere
již přímo zvolený odstín a ihned si jej odnáší bez dalšího čekání na tónování. Vzhledem k tomu, že odpadají náklady na obsluhu při tónování ze speciálních
bází na tónovacím stroji, má Remal color také velmi
příznivou cenu!
REMAL PRÁŠKOVÝ – klasická malířská barva v
prášku pouze z vybraných přírodních ekologických
surovin. Neobsahuje žádné chemické příměsi ani
konzervační látky. Vzhledem k tomu je nutno namíchanou barvu zpracovat maximálně do 14 dnů
Ročník II.
od rozmíchání ve vodě. V práškovém stavu má velmi
dlouhou skladovatelnost.
Zároveň je tento typ barvy ideální volbou k nátěrům obývacích prostor, kde žijí lidé citliví na alergeny.
Malířské barvy REMAL jsou špičkové výrobky pro
malování stěn v interiérech budov. Jejich aplikace je
velmi snadná a zvládnou ji s přehledem nejen profesionální malíři, ale i každý malíř „amatér“. Výsledkem je krásně hladký, matný a naprosto přírodní
vzhled malovaných prostor jak obytných domků, tak
i pracovních prostor, kanceláří apod.
Všechny tyto typy vynikají velmi vysokou kryvostí
a dobrou otěruvzdorností. Z hlediska bělosti si každý zákazník určitě vybere takový typ, který zrovna
vyhovuje jeho představě. Pokud je přece jenom požadavek na nějaké další speciální vlastnosti, nabízí
se možnost výběru z dalších speciálních řad značky
Remal – např. Remal prémiová řada
nebo Remal pro likvidaci plísní.
Trendy v tepelně izolačních systémech
Moderní stavební systémy dnes již automaticky
obsahují ve svém skladebním plánu použití tepelně
izolačních, zvukových či hydroizolačních vrstev. V
široké škále veřejnosti již dobře známých materiálů, jakými jsou minerální vaty, polystyren, foukané
či dřevovláknité izolace, sendvičové desky, bitumenové nebo fóliové pásy a mnoho dalších se začíná
výrazně prosazovat skupina polyuretanových izolačních materiálů.
Historie polyuretanu spadá do období před 2. světovou válkou, ale teprve v druhé polovině padesátých let minulého století došlo k jeho skutečnému
rozmachu. Přestože se chemická formule polyuretanu za dobu své existence neustále vyvíjí, základní
princip zůstává původní.
Vlastnosti a použití polyuretanových pěn:
Díky svým chemicko-fyzikálním vlastnostem přilne pevně téměř na jakýkoli povrch. Nástřikem aplikovaná hmota zaplní veškeré detaily v konstrukci a
vytváří zcela bezešvé vrstvy. Má výborné tepelné,
zvukové a hydroizolační vlastnosti, minimální nasákavost. Po vakuu je nejlepším tepelným izolantem.
Velkou výhodou je rovněž odolnost proti mikrobům a plísním a v neposlední řadě i nízká měrná
hmotnost minimálně zatěžující stropní konstrukce.
Ve stavebnictví se setkáváme s 3 základními typy
izolačních pěn:
Lehké pěny s otevřenou buněčnou strukturou
- tepelně a zvukově izolační, vytvářející bezesparou izolační polyuretanovou vrstvu přímo na povrchu. Izolace, podkroví, stropů, stěn a vodorovných,
kolmých nebo šikmých nebo jakkoliv tvarovaných
ploch. Měrná hmotnost 10-14kg/m3.
Středně tvrdé (těžké) pěny s uzavřenou buněčnou strukturou - tepelně a hydro-izolační, vytvářející bezesparou izolační nenasákavou vrstvu přímo
na povrchu. Izolace nepochůzných střech, podkroví,
stropů, stěn a vodorovných, kolmých, šikmých nebo
tvarovaných ploch. Aplikace na asfaltové pásy, ocelové plechy, beton, vláknocement, dřevoštěpkové,
cementovláknité nebo sádrokartonové desky, laminát, fólie. Měrná hmotnost 15-40 kg/m3.
- 69 -
Číslo 4
Ve Frenštátě pod Radhoštěm dne 28. 11. 2012
Tvrdé pěny s uzavřenou buněčnou strukturou
- tepelně a hydro-izolační, vytvářející pochozí bezesparou izolační nenasákavou pěnovou polyuretanovou vrstvu přímo na povrchu, který má být izolován., především na izolace pochůzných plochých
střech apod. Aplikace na asfaltové pásy, ocelové
plechy nebo plechy z barevných kovů, beton, vláknocement, dřevoštěpkové a cementovláknité desky, laminát atd. Měrná hmotnost 50-60 kg/m3.
Aplikace:
Pro aplikace polyuretanových pěn
se používají
výkonné vícekomponentní
dávkovací systémy Graco
REACTOR se
vzduchovým,
elektrickým
nebo hydraulickým pohonem. Zařízení
pracuje
na
principu samostatných
dávkov acích
čerpadel
s
v yh ř í v aný m i
okruhy pro každou komponentu A+B, které zajišťují
v dostatečném množství a teplotě přísun materiálu k speciální aplikační pistoli. Protože se jedná o
materiály s velmi krátkou reakční dobou v řádu několika sekund, je pistole konstrukčně navržená tak,
aby smíchaný materiál okamžitě opustil průchodem
tryskou pistoli a při přerušení stříkání je směšovací
komora trvale proplachovaná proudem vzduchu.
Úspěch celé aplikace je založen na používání
osvědčených materiálů kvalitních výrobců, správném strojovém vybavení, odborných znalostí stavebních konstrukcí a pečlivém dodržování aplikačních postupů. Rovněž otázky vhodných úprav
podkladů pod PUR pěnu musí být řešeny a pak i realizovány s největší zodpovědností.
Celosvětově jsou systémy polyuretanových izola-
Ročník II.
cí na obrovském vzestupu a ani Česká republika není
z tohoto pohledu výjimkou. Je to dáno nejen jejich
fyzikálně-chemickými vlastnostmi, ale i rychlostí aplikace, optimálními transportními náklady a rozsahem záruk na celý systém. Neustále narůstá počet
nových typů materiálů a s tím i další aplikační možnosti. Aplikace PUR materiálů se z ekonomického
pohledu firemních aktivit ve stavebnictví řadí k těm
velmi zajímavým a perspektivním, o čemž svědčí dynamicky přibývající množství aplikátorů.
O nás:
Společnost Media Liberec s.r.o., je od roku 1991
generálním dovozcem aplikační techniky Graco pro
ČR a SR, se v rámci samostatné divize průmyslové a
stavební aplikace věnuje velmi intenzivně i problematice strojů pro zpracování PUR a polyurea materiálů.
S výjimkou nejmenších modelů se většina zařízení instaluje jako pevná vestavba do dodávkových,
nákladních vozidel nebo přívěsných vozíků, včetně
všech dalších komponent jakými jsou generátor,
kompresor, systémy pro uchycení hadic, odkládací
skříňky, servisní moduly a další.
Jsme připraveni Vám nabídnout tyto komplexní
služby:
• Návrh technického řešení aplikačního systému
• Dodávky aplikačních strojů Graco, Gusmer pro
nástřik, lití
• Dodávky kompresorů a generátorů
• Kompletní realizace pevných vestaveb do
nákladních vozidel nebo přívěsů
• Kompletní dodávky licích strojů do výrobních
procesů
včetně
přípraven,
tlakových
rozvodů materiálů, koncových ručních nebo
robotizovaných pracovišť
• Dodávky měkkých i tvrdých PUR pěn a nátěrů
(polyurey)
• Technická školení obsluhy stroje, stříkání, lití
- 70 -
Číslo 4
Ve Frenštátě pod Radhoštěm dne 28. 11. 2012
Ročník II.
DOKONALÉ ZATEPLENÍ ŠETŘÍ VAŠÍ KAPSU
Od kvalitní fasády očekáváme více než jen tepelnou izolaci a dekorativní vzhled. Moderní tepelně
izolační fasádní systém musí staviteli i majiteli nemovitosti umožnit výběr z mnoha kombinací typů
izolačních obkladů a druhů, struktur i barev omítky a
poskytnout tak nejlepší řešení pro různé podmínky.
Z používaných systémů tepelné ochrany fasád je
u nás nejčastější kontaktní tepelně izolační systém
na vnější straně objektu. Do této skupiny se řadí
také systém JUBIZOL FASÁDA, který vyrábí uznávaná společnost JUB. Je určen k tepelné ochraně
novostaveb, panelových domů i pro rekonstrukce
starších objektů.
Kontaktní tepelně izolační systém JUBIZOL FASÁDA zaručuje nižší stavební i provozní náklady. V prvním případě díky možnosti navržení menší tloušťky
stěn a použití menších topných těles, ve druhém případě díky vysokým úsporám při vytápění (až 40 %).
vším tloušťka izolace. Česká technická norma ČSN
730540-2 požaduje, aby součinitel prostupu tepla Un
pro budovy s převažující návrhovou vnitřní teplotou
20 °C byl u vnější těžké stěny nejvýše Un = 0,38 [W/
m2K]. Doporučená hodnota Un je přísnější: Un = 0,25
[W/m2K]. To znamená, že chceme-li dodržet požadovanou hodnotu Un, musí být např. na vnější stěnu
z keramických pálených bloků tl. 300 mm použita
tepelné izolace tl. 80 mm. Pro splnění doporučené
hodnoty Un bude třeba tloušťku tepelné izolace
zvýšit na cca 120 mm.
Ačkoli nanesení dekorativní omítky přichází
na řadu až jako poslední, většina investorů přemýšlí nejdříve o druhu, struktuře a barevném odstínu
omítky. Pamatujte na to, že druh omítky, konečný
vzhled a barevné sladění musí vyhovovat nejen požadavkům investora, ale často také požadavkům
stavebního a památkového úřadu.
Podle údajů ČSÚ protopí průměrná česká domácnost 60 až 75 % celkových nákladů na energie, zateplením se dají uspořit až desetitisíce korun ročně.
Univerzální fasádní systém JUBIZOL FASÁDA vyvíjejí odborníci nepřetržitě již několik desítek let. Po
celou dobu sledují světové trendy a zúročují vlastní
výzkum i zkušenosti z praxe. Filozofií JUBIZOL FASÁDY je co nejvyšší kvalita a individualizace stavby.
Ve všech fázích zateplování má zákazník na výběr
několik variant.
Při návrhu typu izolačních obkladů můžete zvolit
polystyren nebo minerální vatu. Oba materiály mají
přibližně stejné izolační vlastnosti. Ze statistických
údajů vyplývá, že v současnosti se v Evropě ve více
než 85 % aplikuje kontaktní fasádní systém na bázi
polystyrenu. Minerální vata převládá zejména u vyšších objektů, kde její použití předepisuje legislativa
z důvodu větší požární bezpečnosti.
Na snížení výdajů na vytápění má vliv přede-
Při výběru druhu omítek je užitečné řídit se radami odborníků. Minerální omítky jsou v porovnání
s akrylátovými, silikátovými či silikonovými nejlevnější, ale dodávají se pouze v bílé barvě. Jsou vhodné pro domy s velkými přesahy střechy a pro fasády
méně zatížené deštěm. Na opačném konci nabídky
stojí drahé silikonové omítky. Jsou ze všech omítek
nejvíce vodoodpudivé a nešpiní se. Proto jsou doporučovány především na vysoké a architektonicky
složité objekty, kde je vzhledem k vysoké ceně jejich
oprav nejvíce žádoucí dlouholetá životnost fasády.
Další možností jsou silikátové a akrylátové omítky,
které z hlediska ceny i kvality představují optimální
řešení. Silikátové omítky nabízejí stejně širokou paletu barevných odstínů jako silikonové, podstatně
větší výběr ovšem budete mít, pokud se rozhodnete
pro akrylátové omítky. Aplikace silikátových omítek
musí probíhat za příznivějších klimatických podmínek než aplikace akrylátových. Díky většímu výbě-
www.graco-media.cz
- 71 -
Číslo 4
Ve Frenštátě pod Radhoštěm dne 28. 11. 2012
ru odstínů a možnosti aplikace za méně příznivých
podmínek stojí akrylátové omítky při úpravě fasád
rodinných domů na prvním místě. Silikátové omítky
jsou ideální zejména v kombinaci s izolačním obkladem z minerální vaty.
Po stanovení druhu omítky můžete přistoupit
k závěrečnému výběru struktury a odstínu omítky
– může být hlazená, drásaná, stříkaná nebo válečkovaná, a to v zrnitosti od 1,0 mm do 2,5 mm, v mnoha
moderních barevných odstínech – celkem si můžete vybrat z několika tisíc kombinací! Pro usnadnění
návrhu barevného řešení Vaší fasády nebo interiéru
využijte webové stránky www.jub.cz, kde jsou mj.
k dispozici orientační vzorníky barevných odstínů a
vizualizační program JUB DesignStudio. Po dohodě
zajistíme barevnou studii Vašeho objektu.
Při provádění fasády je třeba dávat pozor na mnoho souvislostí a detailů jako jsou: příprava stavebního podkladu, výměna oken, řešení podezdívky,
napojení fasády na keramické obklady, umístění kotvících hmoždinek a výztužné mřížky, detaily okenních a dveřních špalet, instalace klempířských prvků
či dekorativních fasádních profilů a další zdánlivé
maličkosti, které však mají vliv na životnost a vzhled
fasády.
Vzhledem k náročnosti problematiky doporučujeme, abyste se obrátili na profesionály. Společnost JUB Vám navrhne optimální technické řešení,
připraví cenovou nabídku, zprostředkuje odborné
provedení systému JUBIZOL FASÁDA proškolenou
firmou a při aplikaci pohlídá dodržování technických
návodů.
Vyvarujte se použití laciných zateplovacích „systémů“ bez certifikace, poskládaných z komponentů
Ročník II.
od různých dodavatelů s cílem dosáhnout nejnižší
cenu. Při výběru realizační firmy požadujte certifikát o proškolení, garance kvality a dodržení smluvní
ceny i sjednaných termínů. Nezapomeňte si prověřit
reference zhotovitele.
Společnost JUB je držitelem certifikátů kvality
ISO 9001, ISO 14001 a dalších. Trvalou kvalitu JUBIZOL FASÁDY zaručují zkoušky všech druhů fasád
v nezávislých stavebních institutech v Německu, Rakousku a Slovinsku. JUB získal na JUBIZOL FASÁDU
jako jeden z prvních výrobců ze zemí EU povinné
evropské technické schválení umožňující označení
výrobku značkou CE. Navíc získal i německé technické schválení, díky čemuž svůj systém prodává i
na tomto nejnáročnějším evropském trhu. Kvalitu a
dlouhou dobu životnosti fasády potvrzuje JUB desetiletou zárukou.
S dotazy na technická a finanční hlediska výběru a provedení JUBIZOL FASÁDY se můžete obrátit na poradenskou službu JUB na telefonním čísle
382 521 187 nebo na e-mailové adrese [email protected], a to
každý pracovní den od 8.00 do 16.30 hodin. Cenné
informace získáte také na internetových stránkách
www.jub.cz. Užijte si barevnou pohodu s JUBIZOL
FASÁDOU!
Číslo 4
Ve Frenštátě pod Radhoštěm dne 28. 11. 2012
DENAS
„Co dnes natřete, zítra jak nové najdete“ – reklamní slogan výrobce barev z 80. let 20. století.
Je jistě stále platný, jen je nutno vše dobře udělat,
správně postupovat. Návodů, doporučení, rad, zaručených, ověřených i nových, moderních postupů,
týkajících se nátěrů, natírání, barev a povrchových
úprav, již bylo publikováno mnoho. Snad proto, že
nápadů a vylepšení, třeba drobných, není nikdy
dost, třeba proto, že právě opakování je matkou
moudrosti. Opakujme tedy, hledejme drobná vylepšení, netradiční možnosti a postupy.
Pro začátek je dost důležité vědět co, kde, proč a
s jakým očekáváním se má natírat. Na těchto okolnostech pak závisí postup práce a volba materiálů a
v konečném důsledku i náklady.
Natírá se dřevo, kovy, minerální hmoty, plasty a
jejich různé kombinace. Nejlepší se jeví taková barva, kterou lze použít všude a vždy. Barvy, které by
byly co do účelu a možností použití absolutně univerzální, neexistují, na druhé straně jsou nátěrové
hmoty, které mají velice široké spektrum aplikačních možností. Zajímavé příklady jsou v následující
tabulce :
JUB a.s.
kladu, který není před vlastním nátěrem nijak
dobře zpracován a připraven, kupříkladu lze
pomocí barvy DENAS STRUKTURA velice dobře
renovovat starší dřevěné (i jiné) dveře a zárubně bez předchozího pracného tmelení a broušení
•pomocí špachtlí je možno vytvářet na nejrůznějších podkladech vícebarevné, velice efektní
a dekorativní nátěry; i poměrně malá plocha
nebo část, upravená tímto způsobem, nečekaně a zajímavě oživí a ozvláštní celek; DENAS
STRUKTURA se špachtlí nanáší velice snadno,
vlastní nátěr je možno snadno opravovat, případně měnit
•barva DENAS STRUKTURA má výbornou přilnavost na dříve hojně používaný Umakart, takže jí
lze repasovat, upravovat starší nábytkové díly,
bytová jádra a podobně
•vedle standardní odstínové řady je dispozici i
řada perleťových odstínů
•poznámky k povaze nátěru po zaschnutí a vyzrání: DENAS STRUKTURA vytváří lesklé povlaky, strukturního vzhledu různé povahy podle
DENAS UNIVERZÁL
LESK / MAT
+/+
+
+
+
+/+
+
+
+
+
+
+
použití v exteriéru / interiéru
na dřevo
na kovy
na stěny, beton
na některé plasty
nátěry lesklé / matné
nátěry strukturní a efektní
štětcem
aplikace
válečkem
stříkáním
styk s potravinami
hračky a dětský nábytek
ekologicky výhodné = vodou ředitelné
Barvy Denas Univerzál lesklý a matný a Denas
Struktura umožňují natírat téměř vše v interiéru a
řadu podkladů v exteriéru.
Tolik přehled a obecné doporučení. Co to ale znamená v praxi :
DENAS STRUKTURA umožňuje při využití různých aplikačních technik vytvářet různé strukturní
a barevné efekty :
•strukturovacím válečkem lze zhotovit velice
snadno strukturní nátěry různé jemnosti; navíc
je možno kombinovat je s hladkými plochami
natřenými emailem DENAS UNIVERZÁL (lesk
nebo mat), protože oba výrobky mají shodnou odstínovou paletu; strukturní nátěry jsou
jednak velice zajímavé z estetického hlediska,
jednak jimi lze vytvořit bezvadný nátěr i na pod-
- 72 -
Ročník II.
- 73 -
DENAS
STRUKTURA
+/+
+
+
+
+
+/+
+
+
+
Číslo 4
Ve Frenštátě pod Radhoštěm dne 28. 11. 2012
užité techniky, nátěr není špinivý, je tvrdý a
houževnatý, mechanicky velice dobře odolný,
příjemný na omak, dobře se udržuje a čistí
•zajímavá „vychytávka“: pomocí perleťových
odstínů DENAS STRUKTURA je možno špachtlí
povrch dobře a snadno patinovat
DENAS UNIVERZÁL dělá čest svému jménu – je to
sportovní terminologií řečeno desetibojař, ovšem
s velice vyrovnanými výkony ve všech disciplínách,
bez zjevné slabiny (viz tabulka). Této vyváženosti je
možno s výhodou využít při nátěru většiny podkladů v interiéru a mnoha v exteriéru:
•skutečnost, že DENAS UNIVERZÁL je k dispozici
ve dvou modifikacích – lesklé a matné – dává
velice zajímavé možnosti pro různá estetická
řešení; obě varianty mají shodnou odstínovou
paletu, navíc jsou jednotlivé odstíny volně mísitelné
•základním předpokladem pro vyvážené vlastnosti emailu DENAS UNIVERZÁL je přilnavost a
pružnost; zejména trvalá flexibilita především
v podmínkách exteriéru je předpokladem kvalitní ochrany natíraného předmětu a dlouhé
životnosti nátěru – pružný nátěr nepraská a netvoří se tak místa, ze kterých by se jinak šířily
defekty a startovala by zde destrukce nátěru a
následně se rozbíhaly korozní děje
•email DENAS UNIVERZÁL je možno použít pro
nátěr předmětů přicházejících do styku s potravinami, k povrchové úpravě dětského nábytku a hraček; pro tyto aplikace je testován a
k dispozici je příslušný certifikát; tyto jakostní
parametry jsou pro nátěry v interiérech velice
významné a potřebné
•zajímavá „vychytávka“: skutečnost, že DENAS
UNIVERZÁL je určen do exteriéru i interiéru
s sebou přináší ještě jeden praktický jev: aby
Ročník II.
Číslo 4
Ve Frenštátě pod Radhoštěm dne 28. 11. 2012
Akce a školení
byl email při aplikaci v exteriéru dostatečně
kvalitní a odolný, musí být k jeho výrobě použity takové světlostálé barevné pigmenty; to je
velice výhodné i v interiéru, protože na emailu
této kvality nevznikají nepříjemné a nežádoucí
barevné fleky (např. vybledlé plochy) v místech,
na která převážnou část dne svítí slunce; v praxi to znamená, že žlutá zůstává žlutou, červená
červenou, bílá bílou ...
Pokud byla zmíněna bílá – zachování bělosti je
jedním z nejdůležitějších požadavků při natírání radiátorů. Řada barev totiž při tepelném zatížení, tedy
když radiátory topí a mají teplotu někdy i více než
70°C, žloutnou nebo tmavnou, ztrácejí lesk a objevují se na povrchu defekty. Aby byly radiátory dlouhodobě jasně bílé, lesklé a čisté, je vhodné je nalakovat
speciální barvou pro tento účel: DENAS RADIÁTOR.
Hlavní předností barvy DENAS RADIÁTOR je vyváženost klíčových vlastností: bělosti a stálobarevnosti,
kryvosti, lesku a zpracovatelnosti. To je předpokladem pro široké možnosti použití:
•nátěry radiátorů – to je přirozeně hlavní oblast
využití:
•na plechová i litinová topná tělesa
•pro nové i opravné nátěry
•lze nanášet na studené i teplé plochy (do 40°C)
•aplikační techniky štětec, váleček, stříkání
•vysoká kryvost umožňuje minimalizovat počet vrstev pro dosažení kvalitního nátěru,
takže se radiátor neizoluje
•jako základní barvu doporučujeme DENAS
ANTIKOR, nejlépe bílý
•na měděné díly a trubky lze aplikovat přímo
•zajímavá „vychytávka“: barvu lze s výhodou
použít v interiéru jako extra bílý email na kovy,
případně i jiné podklady
Barvy značky DENAS : UNIVERZÁL, STRUKTURA,
RADIÁTOR tvoří dobře sehraný tým, který je schopen se vypořádat s nejrůznějšími požadavky na nátěry v exteriéru i interiéru a současně nabízí nezvyklé a inspirující možnosti pro zajímavá a nekonvenční
řešení povrchových úprav.
- 74 -
Centrum malířů ČR pořádá každoročně školení
pro učně a řemeslníky, kteří mají zájem o nové materiály a techniky. Spolupracuji s námi firmy jako
je JUB, Sokrates, Graco, Denas, BAL Hostivař, BAL
Teluria, Storch, kdy zástupci těchto firem pravidelně několik let seznamuji řemeslníky a učně s novými kvalitními výrobky. Centrum malířů ČR pak
spolu se zástupcem firmy JUB Milanem Weisserem
předvádí nové techniky. Pravidlem pak bývá turnaj
v Bowlingu v hotelu Ráztoka. Také letos jsme provedli několik školení a na závěr pak vše ukončili turnajem o skvělé ceny, jako je například pobyt v pivních lázních apod. Dále pravidelně vystupujeme na
Ostravském výstavišti, kde seznamujeme návštěvníky s novými trendy v malířském oboru. Jedná se
o výstavy Střechy pláště izolace a Dům a byt. Členové Centra malířů ČR také spolupracují s časopisem Můj dům, kde jsme napsali několik odborných
článků o nových technikách. Na příští rok v únoru
připravujeme spolu s výrobci rozsáhlé školení v hotelu Ráztoka v kongresovém sále. Zájemci o toto
školení se mohou v průběhu roku 2012 nahlásit na
[email protected]
Napsal Jiří Kvita
- 75 -
Ročník II.
Číslo 4
Ve Frenštátě pod Radhoštěm dne 28. 11. 2012
- 76 -
Ročník II.
Číslo 4
Ve Frenštátě pod Radhoštěm dne 28. 11. 2012
- 77 -
Ročník II.
Číslo 4
Ve Frenštátě pod Radhoštěm dne 28. 11. 2012
Ročník II.
Číslo 4
Ve Frenštátě pod Radhoštěm dne 28. 11. 2012
Ročník II.
Něco z historie MALÍŘSKÝCH LISTŮ
KOMERČNÍ PREZENTACE
Schody a schodi‰tû
Schodi‰tû v bytech pfiedstavují nejenom
dÛleÏitou pfiístupovou trasu mezi jednotliv˘mi podlaÏími, ale pfiedstavují souãasnû
velmi dÛleÏit˘ a architekty velmi oblíben˘,
architektonick˘ prvek, kter˘ se v mnohdy
pfiísnû funkticionalistick˘ch interiérech
stává dominantou.
lyuretanové laky. Jejich v˘hoda spoãívá v relativnû snadném provedení, jednoduché
údrÏbû, snadné opravitelnosti a velmi dobré
Ïivotnosti. PouÏívané laky mohou b˘t na bázi
rozpou‰tûdel nebo jako vodou fieditelné
systémy. JednosloÏkové nebo dvousloÏkové.
Nejãastûji pouÏívan˘m typem lakÛ jsou laky
vhodné aplikovat lak za horkého a suchého
poãasí, které zpÛsobí pfiíli‰ rychlé zasychání.
Pfiíli‰ rychlé zasychání zpÛsobí problémy
s napojováním laku, neposkytne dostatek
ãasu na rozliv a umoÏní vznik tak zvaného pomeranãe. Pomeranã mÛÏe také vzniknout vytahováním laku váleãkem do extrémnû ten-
Schodi‰tû mÛÏe b˘t provedeno z rÛzn˘ch
stavebních materiálÛ, vãetnû jejich kombinací. Mohou b˘t kovová, kovová a sklenûná,
kamenná, Ïelezobetonová, nebo ãistû dfievûná. My se dnes budeme zab˘vat povrchovou úpravou dfievûného schodi‰tû.
Ve v˘bûru vhodného dfieva jsou velké moÏnosti. Jaké dfievo pouÏijeme o tom bude rozhodovat nûkolik ãinitelÛ. Bude to asi zatíÏení
schodi‰tû – frekvence vyuÏití, estetické dÛvody a cenové dÛvody. Pofiadí priorit se mÛÏe
mûnit. Mezi nejãastûji pouÏívaná
mûkká dfieva patfií smrk, borovice a modfiín. Mezi nejãastûji
pouÏívaná tvrdá dfieva patfií dub
a buk. âasto je pouÏíván dekorativní ofiech, tfie‰eÀ a celá fiada
exotick˘ch dfiev. Tvrdá dfieva
jsou nepochybnû vzhledem ke
své zv˘‰ené odolnosti na mechanické po‰kození a otlaky
vhodnûj‰í.
Dfievo má ale i jistou nev˘hodu a to v tom, Ïe
jeho povrch vyÏaduje vhodnou úpravu, která
nemusí b˘t právû levná. Povrchová úprava
chrání povrch pfied zneãi‰Èováním, po‰kozením, upravuje kluzné vlastnosti, ale je i velmi
v˘znamn˘m estetick˘m prvkem. Povrchovou
úpravu lze provést rÛzn˘mi technikami. Poãínaje oleji, vosky a konãe polyuretanov˘mi
laky. Nejroz‰ífienûj‰ím zpÛsobem povrchové
úpravy dfievûn˘ch podlah a schodÛ jsou po-
jednosloÏkové na bázi polyuretanÛ a fieditelné vodou. DvousloÏkové laky vykazují zejména vy‰‰í odolnosti na bytové chemikálie.
Vodou fieditelné systémy jsou prakticky bez
zápachu, rychle zasychají, jsou odolné na
odûr a vût‰inou splÀují v‰echny poÏadavky
na smykové vlastnosti. Nezanedbatelnou v˘hodou je i to, Ïe náfiadí je omyvatelné vodou.
Firma Building Plast, spol. s r. o. vyrábí
celou fiadu nátûrov˘ch hmot pod ochrannou
známkou Sokrates®. Jednou z jejich specialit a priorit jsou parketové laky. Parketové laky Sokrates
jsou rozdûleny do
dvou základních fiad.
¤adu TANGO tvofií
100% ãisté polyuretanové laky. Základní parketov˘ lak
TANGO primer, jednosloÏkov˘ vrchní
parketov˘ lak TANGO a TANGO sport. ¤ada
TANGO splÀuje podmínky vyhl. ã. 137/1998
Sb. § 33 – Podlahy, povrchy stûn a stropÛ.
Parketov˘ lak Tango se naná‰í zásadnû na
such˘ a ãist˘ dfievûn˘ podklad. Aplikuje se
váleãkem nebo na malé plochy ‰tûtcem. Naná‰í se v jednotliv˘ch vrstvách v tl. mokrého
filmu 80 aÏ 100 mikronÛ, tj. 10 – 12 m2/kg laku.
Brousitelnost laku je po 3 aÏ 4 hodinách dle
teploty a vlhkosti vzduchu. Zásadnû je ne-
k˘ch vrstev. Vznikl˘ pomeranã se musí
odstranit dokonal˘m zbrou‰ení. Pomeranã
nelze odstranit ulitím dal‰í vrstvy. Samotn˘
lak poskytuje dfievu mimofiádnû pfiíjemn˘ odstín a sametov˘ povrch. Plné zatíÏení asi po
15 dnech. Podle teploty a vlhkosti vzduchu.
Lak se zásadnû aplikuje s mezibrusem ve
3 aÏ 4 vrstvách v ãasovém odstupu 6 – 8 hodin. Pokud se k penetraci nepouÏije parketov˘ základní parketov˘ lak Tango, provede
se penetrace vrchním lakem TANGO nafiedûn˘m v pomûru 70 – 60 dílÛ
laku na 30 aÏ 40 dílÛ vody. Podklad se penetrací nesmí rozmáãet. Po pfiebrou‰ení a pfied dal‰í
aplikací vrchního laku musí b˘t
penetraãní základ dokonale such˘.
Druhou fiadu tvofií parketov˘ lak
MOVIpur. MOVIpur je akrylpolyuretanov˘ lak, urãen˘ na ménû
namáhané ãásti podlah – loÏnice,
ob˘vací pokoje, ale i schodi‰tû mimo vefiejn˘ch budov. MOVIpur poskytuje na omak
velmi pfiíjemn˘ povrch. Je urãen i k povrchové úpravû dûtsk˘ch hraãek pro dûti
mlad‰í 3 let. Vyhl. MZâR ã.84/2001 Sb.
MOVIpur i Tango se bûÏnû také pouÏívají
k povrchové úpravû dfievûného obloÏení stûn
v interiéru, dvefií nábytku a podobnû.
Bliωí informace na www.barvy-sokrates.cz
nebo na telefonu 495 489 000.
- 78 -
Malířské Listy
(Obligatorní list společenstva malířů v Praze a Jednoty malířů Československé republiky, č. 8, v Praze,
dne 15. srpna 1924, ročník XV)
Tendence vývoje
Náš odbor stále se činí ve snažení, jíti po nových
formách. Jest top moderní snažení výtvarníků a
hledání nových líbivých forem pro značnou část válečných a poválečných zbohatlíků, jímž libě se žije,
zatím co většina lidstva prodělává hořké chvíle hospodářské deprese ve všech státech, ať vítězných
nebo poražených, kde není práce – ač není kde bydleti, a bylo by tedy práce dosti, nebýti spekulace
lidské, která chce míti ze všeho velký zisk. Ač pamatujeme, že ve válce všechny zisky a hodnoty zapřáhnuty byly do káry válečné a tyto hodnoty realitní
v území válečném byly zúmyslně mnohdy ničeny.
Malířství pokojů od počátku tohoto století prošlo řadou zkoušek v ornamentu i uspořádání práce.
Zavržen dříve ručně pracovaný strop, jako věc
praktická a zavedeno bílení stropů přímo kasárnické. Důvod pro tuto práci spočíval v názoru, že
je nutno často stropy z důvodu zdravotních čistiti
a že bělost stropu činí příjemný dojem a vůbec soustavně strop, pokud se týče malování, byl zúmyslně
zanedbáván.
Pohleďme však na řadu veřejných místností,
u obcí, soudních i státních budov úředních. Co vidíme? Stropy nejsou bíleny 8 až 10 roků a proto bývá
člověku úzko v těch špinavých úřadovnách, kde
úředníci píši prsty po stěnách „Čistota půl zdraví“
a posluhovačky stírají hadry na smetáku se stropu
tam se usadivší saze od topení a činí tak strop pro
návštěvníky zajímavým a samorostlým fládrováním. Tedy dle toho těmito nátěry nebylo dosaženo
účelu čistoty, nýbrž jen zjednodušení a znehodnocení malířské práce.
Za tohoto čtvrt století, co výtvarníci umístili
ornament ne na strop, nýbrž na stěny v podstropí, prodělal strop zcela nepatrných změn, ačkoliv
v kresbě jsme přešli od stylisace květiny a vlnité linie znovu ku linii přímé co základně a nositelce ornamentu.
Nyní pak po čtvrt století vrací se malířské umění
opět ku plastickým náběhům v orámování nástěnném. Používání napodobenin mramoru, fládrování i všech těch různých starých technik, které naši
předchůdci znali dobře. Uplatnění jich však jen na
stropech v praksi uváděli převážně.
Praví-li se, že dnešní vývojová tendence výtvarného umění je novým vznícením, revoltujícím řádem nové estetiky jiných nervů, citů a smyslů, řádem jiného života, než jakým byl život našich otců a
předchůdců, jest to možno. Avšak musíme se tázati,
zda tato vývojová tendence slouží našemu snažení
tak, jak nutno přáti ku zlepšení hospodářskému? Tu
pravím, že je mnoho povolaných, ale málo vyvole-
ných, za to hojně odíraných v našem oboru.
Podívejme se do praxe, jak to vypadá ve skutečnosti. Úřady i družstva zadávají práce naše stavitelům – příživníkům, kteří bez ohledu z naší práce
kořistí, ač jsme s nimi ve svazu stavebních zaměstnavatelů sdruženi, stávají se případy, že stavitel, ač
nemá žádné pracovní risiko, dělí se s malířem přímo
na polovic, ne o zisk, nýbrž o polovic cen, za něž
byla práce malíři zadána.
Příklad? Za jednoduchý pokoj má od stavebníka
180 Kč. Malíři zaplatí 90 až 100 Kč za kus. Má tedy
100% zisk v kapse jen za to, že práci mezi podnikatelem a řemeslníkem zprostředkuje a formálně na její
provedení dohlíží.
Není také divu, že tu v době poválečné vzrůstá ve
stavebnictví nová buržoasie, jež šlape slušnost nohama a vykořisťuje takto veškerá řemesla stavební,
obohacuje se špinavě. Zdá se nám, že bére-li takovýto stavitel více než 100 proc. z práce řemeslné bez
veškerého risika, že tyto zisky zavání lichvařinou a
bylo by v zájmu naší cti, provést důkaz u soudu, zda
takto okrádali oba stavy při řemesle, jak živnostenský, tak i dělnický – neb i ti touto lichvařinou trpí –
jest lidské a demokratické?
Ale nedivme se. V této době všeobecné korupce i
v parlamentních špičkách běží každý z podnikavých
demokratů jen za největším ziskem. O širokém svědomí podnikatelů svědčí tento případ? Veliký závod
předměstský dovolil si předložiti bernímu úřadu žádost, aby při výměru daně z příjmů vzat byl zřetel
k tomu, že zaplatil 300.000 Kč úplatků!
Z takových případů jest cítiti předválečné Rusko,
nikoliv demokratická republika, kde každý takový
případ, zavánějící korupcí, měl by býti přísně stíhán.
Mnohý z kolegů řekne, že jsme si těmito zjevy
sami vinni, což dobře hájiti nelze, když vidíme, že
se člověk poškozený případy lichvy, jak jsem vylíčil
v našem případu, ochrany nedovolá. (Řeknou, že to
nemusí dělat a bude to dělat jiný.)
My sami, my všichni lidé, kteří jsme si zachovali
idealismus a poctivý názor životní, kteří necháváme a chceme žíti, musíme si sami dáti novou ústavu
života. Musí-li býti v našem hospodářském životě:
dělby práce, komplikovaných strojů, monumentálních prací, vítáme je, ale chceme, aby byli lidské a
rozumově opodstatněné. Nemůžeme však trpěti,
aby jednotlivec, bezohledný a sobecký, zapřáhl tři
čtvrtiny národa pod svůj bič sobeckého mamonění
a obohacování, této rakoviny dnešní naši společnosti.
Jestliže doba na nás žádá, abychom pro ní, pro
její zvláštnosti i nové formy tvořili, musí také i ona
nových forem hospodářských nám všem poskytnouti. Jednou z těchto forem jest ochrana před upíry, jež se tvoří v živnosti stavební na úkor malých a
potřebných.
Jak k tomu dojíti, o tom bude pohovořeno v některém z příštích čísel.
- 79 -
Ve Frenštátě pod Radhoštěm dne 28. 11. 2012
Ročník II.
www.storch.cz
www.barvy-sokrates.cz
www.bal.cz
PROFESIONÁLNÍ
STŘÍKACÍ, LAKOVACÍ
A LEPÍCÍ TECHNIKA
f Prodej
f Servis
f Náhradní díly
www.graco-media.cz
– pobočka Morava – Bystré 539, 744 01 Frenštát p. R., Tel: 556 801 129, Fax: 556 801 939, Mob: 602 537 856
www.denascolor.cz
MALÍŘSKÉ LISTY MORAVSKOSLEZSKÉ
noviny Centra malířů vycházejí třikrát ročně, neprodejná tiskovina.
Registračni číslo M.K.ČR E 20302
Vydavatel Sasínová Pavlína, 74401 Frenštát pod Radh., Horní 1795, IČO 73052507
redaktorka: Mgr. Lucie Pilíková, DiS.
Vaše připomínky a náměty můžete posílat na [email protected]
- 80 -
sazba a tisk: ARUNDO TRADING s.r.o., www.arundo.cz
Číslo 4
Download

Hledáme partnery do Centra malířů ČR