Přehled produktů nabízených firmou Fénix s.r.o.
vnitřní laky vodou ředitelné
Bezbarvé izolační laky vodou ředitelné
číslo zboží
název
spotřeba
2
g/m
ISA 14
Izolační transparentní 1K lak k oživení struktury dřeva, lepší
sušina %
měr. váha
zprac.
hod.
lesk
o
ve
balení
PC/ltr, kg
v Kč
10 kg
nasákavostí-přilnavosti a izolování vlhkosti. Nepoužívat na
--26
vybělené dřevo s SB10 nebo peroxidem. Pro lepší chemickou
60-80
1,03g/ml
odolnost je možné přidat 5% tužidla CA500, CA508 –
5 kg
zpracovatelnost do 6 hod. Brousitelný po 1-3 hod.,
o
přelakovatelný po 2-4 hod., min. teplota zprac. +10 C.
Další izolační laky: ISA225-1K s vyšší sušinou nebo ISA13-2K s přilnavostí a chemickou odolností jako rozpouštědlové izolační laky
DPH
%
21
Bezbarvé základní a vrchní matné laky a barvy vodou ředitelné
FA47EC
Základní 1K extra plnivý lak s výbornou plnivostí, přilnavostí,
transparentností a vertikální přídržností ke stříkání na zavřený a
polootevřený pór. Ředit vodou 5-15%, přelakovatelný po 4-6 hod.
o
Min. teplota pro zprac. +15 C. Brousitelný po 4-6 hod., ve více
vrstvách bez mezibrusu po 1-4 hod.
AO257G20
AO267G20V
AO570
Základní/vrchní 1/2K lak. Pro zvýšení odolnosti možno přidat
5% tužidla CA508, CA500, pak zpracovatelnost 3-4 hod. Ředit do
10% vodou. Schnutí pro broušení 2 hod., stohovatelné po 24
o
hod. při 20 C . Stříkat max. 4 vrstvy po 2-4 hod. Min. teplota pro
o
zpracování +15 C. Skladem lesk G20, vyrábí se i G10, 40, 70.
Základ/vrchní 1K lak velmi tixotropní. Ředit 5-20% vodou,
pro vyšší odolnost možno přidat 2% aditiva RE101-neomezuje
dobu zpracovatelnosti. Stříkat max. 2 vrstvy. Min. teplota pro
o
zprac. +15 C. Brousitelné po 2-4 hod., stohovatelné po 24 hod.
Standardně skladem lesk G20, vyrábí se dále G10, 40, 60.
100-200
60-150
Vrchní 2K PUR zátěžový lak na stolové desky apod.
Tužidlo 15% CA502. Vyrábí se i lesk G10 , 40, 60.
FA452B
3-4
25 kg
25 kg
G20
5 kg
25 kg
32
1,02g/ml
--
70-130
33
4
G25
25 kg
80-140
33
3
G20
25 ltr
100-180
57
1,31 g/ml.
2-3
--
G20
5 kg
25 kg
Černá základní 1K barva k navalování a stříkání na MDF a
masiv. Max. 4 vrstvy po 1-4 hod. bez mezibrusu, teplota pro
o
zprac. min. 15 C, brousitelná po 12 hod.
AOB589
29
1,03g/ml
--
(Není stabilně skladem. Možné dodat po dohodě)
Bílá základní 1/2K extraplnivá barva ke stříkání na masiv a
MDF přelakovatelná vodou ředitelnými i rozpouštědlovými 1 a 2K
barvami po 12-24 hod. Ředit 5-20% vodou. Schnutí pro
manipulaci 2-3 hod., brousitelná po 12 hod. jako PUR
rozpouštědlové základy. Při 2K použití přidat 5% tužidla CA500,
o
pak zpracovatelnost 3 hod. při 20 C. Stříkat max. 4 vrstvy.
FA350N
--
Vrchní 2K PUR lak k polévání
Tužidlo 10% CA500, CA502. Tvrdost 105“ König po 10 dnech.
Vyrábí se i lesk G10 a 70.
(Není stabilně skladem. Možné dodat po dohodě)
AO800G20
90-150
43
100-180
51
1,25 g/ml
--
--
25 kg
80-150
50
1,21 g/ml.
5
G25
G55
25 kg
25kg
(Není stabilně skladem. Možné dodat po dohodě)
Bílá vrchní 1/2K PUR barva ke stříkání
Ředit do 15% vodou. Tužidlo 10% CA500. Při dvousložkovém
použití má fyzikálně chemické vlastnosti srovnatelné
s rozpouštědlovými 2K PUR barvami.
Obecně k vodou ředitelným lakům zn. ICA: desítky druhů pro specifické použití - žádejte technické informace
o
o
Všechny vodou ředitelné barvy mají min. teplotu pro zpracování +15 C, pro schnutí +18 až +25 C a RVV cca 50% s dostatečnou výměnu vzduchu pro
odvětrání. Schnutí pro stohování je min. 24 hod. a více podle aplikované tloušťky a počtu vrstev.
Broušení základních laků: pod matné laky zrno P240-320. Pod vysoké lesky P400-P600.
Mícháme barvy do odstínů RAL, NCS.
Fénix. s.r.o., Nádražní 23, Č. Budějovice,objednávky tel. fax: 386 355 324, 386 355 879, e-mail: [email protected], [email protected]
www.fenix-drevolaky.cz
odborné konzultace, technologické poradenství : tel. 603 211 454, nebo obchodní zástupce vašeho regionu viz tabulka na poslední straně ceníku
21
Vysoce lesklé vodou ředitelné laky a barvy, metalízy
číslo zboží
AL752
název
VMAML
sušina %
měr. váha
zprac.
hod.
lesk
o
ve
balení
100-160
57
1,23 g/ml
2
90
25 kg
100-160
39
2
90
25 kg
80-100
1,05 g/ml
4
--
zprac.
hod.
lesk
o
ve
Vrchní bezbarvý vysoce lesklý 2K lak
Brousitelný, leštitelný po 72 hod.
AL751B
spotřeba
2
g/m
(Není stabilně skladem. Možné dodat po dohodě)
Vrchní bílá vysoce lesklá 2K barva
(Není stabilně skladem. Možné dodat po dohodě)
Metalické brilantní barvy jedno/dvousložkové
Tři typy – třpytivý efekt, perleťový efekt, metalíza s jakoby
tekutým efektem, při 2K použití se vmíchá 5% CA500
PC/ltr, kg
v Kč
DPH
%
21
dle druhu
(Není stabilně skladem. Možné dodat po dohodě)
Tužidla, aditiva do vodou ředitelných produktů
číslo zboží
název
spotř.
2
g/m
CA500
Tužidlo do 2K vodních PUR laků univerzální
Zvyšuje fyzikálně chemickou odolnost. Vmíchejte do laku min. 60
sec. při 1000 ot/min. – stejně všechna tužidla CA… Všechna
tužidla CA… současně zabraňují žloutnutí laků, barev
CA502
Tužidlo do 2K vodních PUR laků pro nejvyšší chemickou
odolnost
CA507
Tužidlo do 2K vysoce lesklých laků a barev
(Není stabilně skladem. Možné dodat po dohodě)
CA508
Tužidlo do 2K vodních PUR laků standardní
AD31
Aditivum do vodních laků proti vytváření bublinek ve cloně při
aplikaci poléváním, nebo na ploše u porézních dřevin
Aditivum pro lepší rozliv laků a pronikání do pórů, snižuje
povrchové napětí
AD32
AD74
AD77
D1030
D1059
D1070
Aditivum do vodních laků a mořidel proti tmavnutí
působením tříslovin. U mořidel se započte do obj. vody. pH 10,5
(Není stabilně skladem. Možné dodat po dohodě)
Záhustka do vodních laků pro zvýšení tixotropie
Ředidlo do vodních i rozpouštědlových IN mořidel
libovolně – ve vodě k omezení zvedání vláken, v ředidle k lepší
smáčivosti - proniknutí mořidla do pórů – prodlužuje zasychání
Přísada do vodních laků a impregnací pro lepší rozliv a
smáčivost 1 / 2K vodních laků, pro lepší stékavost namáčecích
produktů v letním období. Přidává se 1-8%.
balení
PC/ltr, kg
v Kč
DPH
%
10 kg
podle typu
laku
5-20%
83
viz CA500
80
20%
44
viz CA500
--
1kg
--
10 kg
-
10 kg
70
--
10 kg
2,5 kg
1 kg
0,5-1%
19
--
1 ltr
1%
96
--
--
1 ltr
do 2%
1,55g/ml
--
--
1 kg
0,5-2%
--
--
--
1 kg
libovolně
--
--
--
25 ltr
max. 8%
--
--
--
10 ltr
5-10%
--
--
--
5 ltr
směs do
5%
--
--
--
25 ltr
do 3%
--
--
--
10 ltr
0,2%
12
--
--
1ltr
podle
typu
laku
2-6
(Není stabilně skladem. Možné dodat po dohodě)
Přísada do vodních mořidel pro lepší smáčení dřev. pórů a
omezení zvedání vláken. Do vodních laků pro lepší rozliv a
uvolnění bublinek 0,5-3%, do impregnací 2-5% pro lepší stékavost
při namáčení a polévání.
D1019
sušina %
měr. váha
Přísada do vodních laků pro snížení viskozity
D1019 se smíchá 1:1 s vodou, tato směs se přimíchá v množství
1-5% do laku nebo barvy k redukci viskozity
D1072
(Není stabilně skladem. Možné dodat po dohodě)
Přísada do vodou ředitelných UV laků ke zvýšení tvrdosti
(Není stabilně skladem. Možné dodat po dohodě)
AA12
Konzervační prostředek do vodou ředitelných, namáčecích
produktů proti napadení bakteriemi. Vmíchá se preventivně 0,2%,
při dlouhodobém používání lze znovu přidat. Pro dezinfekci
namáčecí vany po vymytí ji vypláchnout 5% roztokem ve vodě.
Fénix. s.r.o., Nádražní 23, Č. Budějovice,objednávky tel. fax: 386 355 324, 386 355 879, e-mail: [email protected], [email protected]
www.fenix-drevolaky.cz
odborné konzultace, technologické poradenství : tel. 603 211 454, nebo obchodní zástupce vašeho regionu viz tabulka na poslední straně ceníku
21
lazurovací laky a krycí barvy pro venkovní použití
Impregnace, základy, mezilaky
číslo zboží
název
FUN101
Fungicidní bezbarvá rozpouštědlová impregnace proti modré hnilobě
k namáčení a natírání. Obsah účinné látky: 8-10 mg/ltr
o
Schnutí pro další povrch. úpravu vč. vodou ředitelných materiálů: min. 2 hod. při 20 C
IM105
Bezbarvá impregnace pro lepší přilnavost na dřeviny bohaté na třísloviny
vodou ředitelná, elastická i při nízkých teplotách, na dub, kaštan, iroko apod. k namáčení
IM 216
IM 216CA
nasákavostí, pružností a odolností. Určena pro exterier i interier. Není vhodná pro
dřeviny obsahující třísloviny (tanin)jako dub a kaštan.
Fungicidní impregnace/pigmentovaný základ 10 odstínů: pinie, olše, zlatý dub,
afromozie, jilm, višeň, světlý ořech, modřín, wenge, eben a další viz vzorníky, dle
vzorkovnice mořidel a podle předlohy. Není samostatně vhodná pro dřeviny obsahující
třísloviny (tanin)jako dub a kaštan. K izolaci taninu je nutno použít IM 105, popř.
následovat instrukce v technickém listu
Intermédium (mezivrstva) -plnič pórů s fungicidním účinkem, bezbarvý
FA34
k namáčení s dobrou plnivostí a brousitelností. Používá se po IM216CA.
Intermédium bezbarvé ke stříkání, možno ředit do 10% vodou.
FA34B
(Není stabilně skladem. Možné dodat po dohodě)
Intermédium (mezivrstva) bílé ke stříkání proti žloutnutí nátěru vlivem tříslovin a
dalších ve vodě rozpustných látek
IM106B
spotř.
2
ml, g/m
25 ltr
50-100
25 ltr
30-80
25 ltr
50-100
25 ltr
50-100
PC/ltr, kg
v Kč
DPH
%
Impregnace bezbarvá s ochrannou proti plísním a houbám s výbornou
IM124
FA37
balení
Plnič izolační, bezbarvý ke stříkání na problematické dřeviny jako dub, kaštan
atd. Možno ředit do 10% vodou. (Není stabilně skladem. Možné dodat po dohodě)
Bílá, vodou ředitelná, jednosložková impregnace, blokující prosakování taninu
a jiných barevných látek. Určeno k namáčení, nebo polévání na normální
dřeviny, nebo dřeviny obsahující tanin jako např. kaštan, iroko, týk, ipe, atd.
21
25 kg
30-70
25 kg
150-175
25 kg
175
25 kg
do 175
25 kg
20-50
25 kg
150-300
Silnovrstvé lazury, krycí barvy
Silnovrstvý, vodou ředitelný, lazurovací lak
LA321IS
LA321IB
Odstíny: transparentní (naoranžovělý) který se stříká přes všechny základy IM216CA
Akrylátový, lazurovací silnovrstvý lak s UV ochranou ke stříkání pro finální povrchovou
úpravu oken a venkovních dveří a dalších objemově stálých prvků ze dřeva.
Vlastnosti: výborně se rozlévá, kopíruje póry, nestéká, má dokonalý antiblokový efekt,
suchý film je elastický, bez mikropěny, dlouhodobě odolává povětrnostním vlivům.
Lazuru je možné ředit vodou 5-10%
Silnovrstvá , bílá, vodou ředitelná vrchní barva
Stříká se po IM106B, event. po izolační mezivrstvě FA34B
21
25 kg
150-300
25 kg
70-100
25 ltr
30-80
Tenkovrstvé systémy
LA305PN
IM109
Tixotropní, tenkovrstvý, lazurovací lak k natírání, polévání, stříkání Stříkat
pneumatickou pistolí nebo Airmix, Airless. Technolog. postup: namočit, natřít
s fungicidní IM216UC, 2 x nastříkat LA305PN. Vynikající elasticita a odolnost v exteriéru.
Vrchní, tenkovrstvý lak s voskovým efektem a fungicidním účinkem
(impregnace) k natírání do exteriéru a interiéru. Bezbarvý, pigmentovatelný do odstínů
21
dle vzorkovnice mořidel a dle předlohy. Doporučený počet vrstev: 2-3.
IM127
Vrchní, tenkovrstvý, vysocesušinový a pružný lak (impregnace) k natírání a
stříkání do exteriéru a interiéru. Filmotvorný již po první vrstvě. Pigmentovatelný do
odstínů dle vzorkovnice mořidel a dle předlohy.
25 ltr
30-120
ICADECK
Vodou ředitelný impregnační lak (lazura) do exteriéru a interiéru k ošetření
podlah, parket, trámů, stropů, okenic, balkónů a dalších výrobků ze dřeva.
25ltr
5ltr
50
Fénix. s.r.o., Nádražní 23, Č. Budějovice,objednávky tel. fax: 386 355 324, 386 355 879, e-mail: [email protected], [email protected]
www.fenix-drevolaky.cz
odborné konzultace, technologické poradenství : tel. 603 211 454, nebo obchodní zástupce vašeho regionu viz tabulka na poslední straně ceníku
21
Pomocné prostředky programu EXTERIÉR
číslo zboží
IM108
UT310
SA10
AD85
D1070
název
Vodou ředitelná, transparentní, ochranná a renovační emulze na povrchy
vodou ředitelných lazur a barev. Nanáší se ve velmi tenké vrstvičce hadříkem.
Tmel pro vyplnění srazových V-spár
Vhodný zejména k uzavření čelního dřeva a přemostění přiznaných spojů. Hmota je velmi
o
pružná, výborně přilne k podkladu, není termoplastická, odolává teplotě do 140 C
(Není stabilně skladem. Možné dodat po dohodě)
Vodou ředitelný, transparentní plnič čelních řezů zabraňující pronikání vlhkosti do
dřeva. Aplikuje se štětcem po pigmentovaném IM216CA nebo po základu IM106B
Parafinická emulze do vodou ředitelných impregnací, mezivrstev a laků pro
zvýšení jejich vodoodpudivosti a hladkosti povrchu. Přimíchá se 1-3%
(Není stabilně skladem. Možné dodat po dohodě)
Ředidlo ke zpomalení zasychání, zlepšení stékavosti a sjednocení barevnosti
namáčecích, barevných, lazurovacích základů. Přimíchá se 2- 5% v případě
balení
spotř.
2
ml/m
0,5 ltr
15-20
kartuše
310 ml
--
1 kg
-
5 ltr
1-3%
5 ltr
2-5%
10 ltr
1-8%
PC v Kč/ltr
DPH
%
21
21
potřeby.
Ředidlo ke zlepšení stékavosti namáčecích základů a impregnací
D1059
Přimíchá se 1- 8% v případě potřeby.
(Není stabilně skladem. Možné dodat po dohodě)
Program materiálů pro povrchovou úpravu dřeva v exteriéru je velmi široký, řeší alternativně izolování dřeva proti vlhkosti, pronikání
vodorozpustných látek, pryskyřic a tříslovin, UV ochranu, voděodpudivost povrchu, případně další specifické požadavky na
povrchovou úpravu. Standardní lesk je 30, v případě nutnosti je možné dodat od G20 do G55.
Koloristický systém umožňuje řešit barevnost finálních povrchů v odstínech RAL, NCS, dle předlohy, v lazurovacích efektech do řady
odstínů dle vzorníku mořidel ICA a celé škály pastelových odstínů.
Standardní záruka na povrchovou úpravu je 5 let, při splnění požadavků na doporučený výrobní postup a údržbu během záruční doby
poskytujeme záruku 10 let.
vnitřní laky v organickém rozpouštědle
Bezbarvé laky kombinované
číslo zboží
název
spotř.
2
g/m
sušina %
měr. váha
zprac.
hod.
lesk
o
ve
Jednosložkový, NC-uretanový, základní/vrchní lak
PRT 120D
OP 272
ředit 10-20% nitroředidlem C6000 na viskozitu 18-20 s/ DIN 4
2
mm. Stříkat 2–3 x 100-130 g/m . Suchý proti prachu po 10 min.,
brousitelný po 20-30 min., pro další vrstvu 60 min. Vyšší tvrdost a
odolnosti než nitrolaky.
Dvousložkový základní/vrchní lak s dlouhou zpracovatelností. Tužidlo: 10% C152, ředit 20-30% s D 1011, stříkat 2-3
krát. Suchý proti prachu 20 min., brousitelný po 30 min., pro další
vrstvu 60 min.
G15
80-120
23
0,93g/m
-G35
balení
PC/ltr, kg
v Kč
DPH
%
25 ltr
5 ltr
25 ltr
5 ltr
21
25 ltr
80-120
35
24
G15
5 ltr
Bezbarvé polyuretanové (PUR) izolační a základní laky
číslo zboží
název
IS207
2K-PUR, izolační, vysoce sušinový lak pod PUR a vodní laky
k izolaci před pryskyřicí a jinými látkami, a chránící před vlhkostí.
Tužit 100% s C207, neředit. Lak proniká hluboko do dřeva. Je určen
zejména pod parketové laky, v exteriéru k izolování vlhkosti např.
spotř.
2
g/m
sušina %
měr. váha
zprac.
hod.
lesk
o
ve
balení
100-130
25
9-10
--
10 ltr
PC/ltr, kg
v Kč
DPH
%
Fénix. s.r.o., Nádražní 23, Č. Budějovice,objednávky tel. fax: 386 355 324, 386 355 879, e-mail: [email protected], [email protected]
www.fenix-drevolaky.cz
odborné konzultace, technologické poradenství : tel. 603 211 454, nebo obchodní zástupce vašeho regionu viz tabulka na poslední straně ceníku
21
na zábradlí apod. Zaschlý pro manipulaci po 1 hod., přelak. po 6-8
hod. bez mezibrusu, později s mezibrusem P280-320
2K-PUR, izolační lak zejména pod PEs základy ( i parafinic.)
na problematické dřeviny jako palisandr, teak, eben apod.
IS201
k izolaci pryskyřic, olejů a dalších extraktů ze dřeva nebo vlhkosti,
které by narušovaly polymeraci polyesterových laků. Ředit 5-10%
s D1015, tužit 100% s C201– schnutí pro přelak. 12-24 hod. nebo s
C204 – přelak. po 3, max. 8 hod. bez mezibrusu. Po delší době s
mezibrusem P280-320. Schnutí pro manipulaci 40-60 min. Lak je
možné použít i pod PUR a vodní laky.
60-100
19
3-4
100-130
55
1,12g/ml
6
100-130
59
1,23g/ml
6
120-140
40
0,96g/ml
3
100-120
45
0,97g/ml
2K-PUR, izolační, bezbarvý lak spec. na MDF. Ředit 10-20%
IS208
s D1011, tužit 50% s C275. Přelak. po 3-6 hod. bez mezibrusu.
(Není stabilně skladem. Možné dodat po dohodě)
2K-PUR, izolační, bílá, vysoce sušinová barva pod PUR a
IS208B
FP540
FP277V
FP272
FP272EC
vodní laky na MDF. Tužit 50% s C263, C275, ředit 10-20% s D1011.
Přelakovatelná PUR a PE základy po 3-6 hod. bez mezibrusu.
(Není stabilně skladem. Možné dodat po dohodě)
2K-PUR lak základní
Tužit s C275, C265 váhově 50%, ředit cca 10% s D1011 na požad.
viskozitu. Schnutí pro manipulaci 35-40 min., pro broušení 12 hod.
2K-PUR lak základní vertikální (tixotropní)
Tužidlo C275, C265, C266 váhově 50%, ředit 15-30% s D1011,
D1010. Schnutí pro manipulaci 30-40 min., pro broušení 2 hod.
2K-PUR lak základní, extra plnivý a čirý
--
12,5
ltr
25 ltr
--
25 kg
25 ltr
2
--
5 ltr
25 ltr
-5 ltr
25 ltr
100-150
50
1,00 g/ml
3
--
2K-PUR lak základní, vysoce sušinový Tužit 50% s C275, C265,
100-150
57
1,00 g/ml
3
--
25 ltr
5 ltr
66
3
--
10 kg
Tužit 50% s C275, C265, C266, ředit 10-20% s S1011, D1010.
Schnutí k manipulaci 1 hod, k broušení 8 hod.
C266, ředit 10-30% s D1011, D1010. Schnutí pro broušení 5-6 hod.
21
5 ltr
2K-PUR lak základní, bezbarvý, ohnivzdorný
FP456FR
Tužení 100% s C457, ředit do 20% s D1011, D1010.
150
(Není stabilně skladem. Možné dodat po dohodě)
Bezbarvé PUR vrchní laky
2K-PUR lak vrchní, tixotropní na nábytek, dveře apod.
OP550G20V
Tužit 50% s C275, ředit 10-20% s D1011, D1010, D1015. Schnutí
pro manipul. 40 min., proschlé za 12 hod. Druhou vrstvu bez
mezibrusu možné po 1-3 hod. Lesky dále: G10, 15, 40, 50, 60, 75.
25 ltr
100-150
41
0,99g/ml
3-5
G20
25 ltr
2K-PUR lak vrchní s vysokou plnivostí a tvrdostí vhodný na
OP383G10
desky stolu apod. Tužit 50% s C266, C275, ředit 10-20% s D1011,
D1010, D1015.
100-150
45
1,1g/ml
3-5
G10
5 ltr
25 ltr
2K-PUR lak vrchní s vysokou plnivostí a tvrdostí vhodný na
OP383
OP274V
OP446G5
stolové desky apod. Tužit 50% s C266, C275, ředit 10-20%
s D1011, D1010, D1015. Lesky dále G0, 3, 5, 40, 60.
2K-PUR lak vrchní, vertikální (tixotropní)
Tužidlo: 50% C275, C266, C377A, ředit D1011, D1015
2K-PUR lak vrchní, velmi tvrdý a vysoce transparentní,
odolný proti poškrábání
Tužidlo: 80% C377A, ředit 10-30% s D1011, D1015, přestříkatelné
druhou vrstvou po 1-2 hod.
5 ltr
100-150
100-150
45
1,1g/ml
44
0,99g/ml
3-5
G20
G10
5 ltr
25 ltr
25 ltr
5 ltr
3
G20
5 ltr
25 ltr
110-140
34
3
G5
G20
150
50
3
G20
10 ltr
80-120
naval.
15-20
0,92g/ml
36
G25
5 ltr
2K-PUR vrchní lak, bezbarvý, ohnivzdorný
OP457FR
Tužení 100% s C457, ředit do 20% s D1011, D1010.
(Není stabilně skladem. Možné dodat po dohodě)
2K-PUR lak základní, adhezní na lamino apod.
OP320
Tužení 50% s C321, C320 ředit 10-20% s D1011, D1010.
Schnutí pro přelakování bez broušení 1-3 hod. s C321
(Není stabilně skladem. Možné dodat po dohodě)
Fénix. s.r.o., Nádražní 23, Č. Budějovice,objednávky tel. fax: 386 355 324, 386 355 879, e-mail: [email protected], [email protected]
www.fenix-drevolaky.cz
odborné konzultace, technologické poradenství : tel. 603 211 454, nebo obchodní zástupce vašeho regionu viz tabulka na poslední straně ceníku
21
Krycí PUR základní bílé a černé barvy
číslo zboží
název
FP287
2K-PUR základní, bílá barva na MDF a masiv, pružná s vyšším
obsahem pojiva, výborně plní a uzavírá MDF. Tužit s C287 váhově
30%, obj. 50%, ředit 20% s D1011, D1010 na 20-25 s/4DIN. Stříkat
2 a více vrstev s int. 1-4 hod. bez mezibrusu, schnutí pro manipulaci
30 min. pro broušení min. 10 hod. a déle při více vrstvách. Výborně
se brousí i strojově na širokopásových bruskách!
FP285N
spotř.
2
g/m
sušina %
měr. Váha
zprac.
hod.
lesk
o
ve
150-200
78
2
--
PC/ltr, kg
v Kč
DPH
%
25 kg
5 kg
21
2K-PUR základ, černý
Tužit s C285 váhově 30%, obj. 45%, ředit 10-20% s D1011, D1010,
D1015 na 20-25 s/4DIN.
balení
3
150-200
67
200
68
--
25 kg
2K-PUR základ, bílý, ohnivzdorný
FP460FR
Tužení 30% váhově, 35% objemově s C377A, ředit do 20% s D1010
1,5
--
4
G20
10 kg
(Není stabilně skladem. Možné dodat po dohodě)
Krycí PUR vrchní bílé a černé barvy (emaily)
OP400IT
2K-PUR vrchní barva, bílá, matná
tuž. C275, C266, C377A, váhově 40%, obj. 60%, ředit
10-20% s D1011, D1010, D 1015 na požadovanou viskozitu.
OP400MT
120-160
2K-PUR vrchní barva, bílá, polomatná
tuž. C275, C266, C377A, váhově 40%, obj. 60%, ředit
10-20% s D1011, D1010, D 1015 na požadovanou viskozitu.
65
1,36g/ml
120-160
65
1,36g/ml
OP383NS
tuž. C275, C266, C377A, C275 váhově 40%, obj. 60%, ředit
10-20% s D1011, D1010, D 1015 na požadovanou viskozitu.
120-160
65
1,36g/ml
Vyrábí se také v lesku 80 pod názvem OP400TG80.
2K-PUR vrchní barva, černá
Tužení 50% s C275, C266, C377A, ředit 5% s D1011, D1010
5 kg
25 kg
4
G40
2K-PUR vrchní, barva bílá, hedvábně lesklá
OP400T
25 kg
5 kg
25 kg
4
G65
5 kg
21
120-150
45
5-6
G25
25 kg
100
70
3
G30
10 kg
100
70
3
G30
10 kg
2K-PUR vrchní lak, bílý, ohnivzdorný
OP461FR
Tužení 60% s C377A, ředit do 20% s D1011, D1010
(Není stabilně skladem. Možné dodat po dohodě)
PUR vrchní černý ohnivzdorný
OP481FR
Tužení 60% s C377A, ředit do 20% s D1011, D1010
(Není stabilně skladem. Možné dodat po dohodě)
PUR vrchní vysoce lesklé bezbarvé laky a barvy (emaily)
číslo zboží
OP385G90
leštitelný
název
spotř.
2
g/m
sušina %
měr. Váha
zprac.
hod.
lesk
o
ve
balení
120-150
44
5-6
G90
25 ltr
120-150
55
5-6
G95
100
25 ltr
PC/ltr, kg
v Kč
DPH
%
2K-PUR vrchní, čirý, vysoce lesklý lak
ke stříkání a clonování, vysoce otěruvzdorný
Tužidlo: 50% C266, C377A, ředidlo: 10% D1011, D1010.
2K-PUR vrchní, čirý, vysoce lesklý lak „TOP VÝROBEK“
LP571
leštitelný
Tužidla: 90% váhově i objemově s C152AP nebo 100% C152AP100,
ředit 30-50% s D1010, D1015, D1079 ke stříkání, 10-20% na 18-22
sec. DIN pohárkem 4 mm pro polévání, leštitelný po 3-4 dnech,
blíže technický list
2K-PUR vrchní, čirý, vysoce lesklý lak
LP152P
leštitelný
LP155P
leštitelná
ke stříkání a clonování, vysoce otěruvzdorný Tužidlo: C152,
C152AP, C152AP100 – 100%, ředidlo: 10-20% D1010, D1015.
Schnutí: 35 min. proti prachu, 3 hod. na omak, 12 hod. kompletně
proschlé pro manipulaci
2K-PUR vrchní, bílá, extra plnivá, vysoce lesklá barva
„TOP VÝROBEK“ ke stříkání a clonování s vysokou tvrdostí,
pružný, leštitelný. Tužidla: 50% váhově nebo 70% objemově
21
140-160
46
5
G97
25ltr
110-150
72
2
G95
25 kg
C152AP, nebo 100% váhově C152AP100.
Ředidlo: 20-40% D1015, D1010 pro stříkání, 10-20% pro polévání
Fénix. s.r.o., Nádražní 23, Č. Budějovice,objednávky tel. fax: 386 355 324, 386 355 879, e-mail: [email protected], [email protected]
www.fenix-drevolaky.cz
odborné konzultace, technologické poradenství : tel. 603 211 454, nebo obchodní zástupce vašeho regionu viz tabulka na poslední straně ceníku
2K-PUR vrchní, bílá, extra plnivá, vysoce lesklá barva
LP141P
LP152NP
leštitelný
110-150
67
4
G90
25 kg
140-160
46
5
G97
25 kg
Tužení: 50% váhově, 65% obj. s C152 nebo C152AP, nebo 100%
váhově, 135% obj. s C152AP100
(Není stabilně skladem. Možné dodat po dohodě)
PUR černá vrchní vysoce lesklá barva
Tužidlo: C152, C152AP, C152AP100 – 100% Ředit 10-30% s D1011,
D1015. (Není stabilně skladem. Možné dodat po dohodě)
Dodáváme PUR barvy v odstínech RAL, NCS a připigmentované bezbarvé laky
Akrylátové rozpouštědlové laky
číslo zboží
název
FAC241
Tužit 10% s C200, ředit 15-30% s D1011 nebo D1015, stříkat max.
4 vrstvy.
FAC241B
Tužit 10% s C200, ředit 20-30% s D1011 nebo D1015, stříkat max.
spotř.
2
g/m
sušina %
měr. Váha
zprac.
hod.
lesk
o
ve
balení
80-120
30
24
--
25 ltr
120-150
44
24
--
25 kg
120
25
12
20
25 ltr
5ltr
PC/ltr
v Kč
DPH
%
2K-PUR, akrylátový, čirý, nežloutnoucí základní lak
2K-PUR, kryptová, bílá, základní, nežloutnoucí barva
2 vrstvy. (Není stabilně skladem. Možné dodat po dohodě)
2K-PUR, akrylátový, čirý, vrchní, nežloutnoucí lak
OAC360G20
Lak je dobře brousitelný, je možné ho použít i jako základ/vrch.
Tužit 7% s C200, ředit 10-30% s D1010, D1011, D1015. Stříkat
max. 3 vrstvy. Dodává se dále v lesku 10, 30, 55.
21
2K-PUR, akrylátová, bílá, vrchní, nežloutnoucí barva
OAC360IPZB
Tužit 7% s C200, ředit 20-40% s D1010, D1011, D1015. Stříkat
max. 3 vrstvy. Dobře se brousí, je ji možné použít jako základ.
80-120
39
12
3-6
25 kg
120-150
48
16
20
25 kg
150
51
6
95
25 ltr
(Není stabilně skladem. Možné dodat po dohodě)
2K-PUR, akrylátová, bílá, vrchní, nežloutnoucí barva
OAC363B
Tužit 10% s C200, ředit 20% s D1011 nebo D1015, stříkat max. 2
vrstvy. (Není stabilně skladem. Možné dodat po dohodě)
2K-PUR, akrylátový, čirý, vysoce lesklý, nežloutnoucí lak
LAC367
Tužit 35% váhově s C200, ředit 15-30% s D1010, D1011, D1015
(Není stabilně skladem. Možné dodat po dohodě)
Tužidla do PUR a akrylátových rozpouštědlových laků, barev
číslo zboží
název
C266
Tužidlo do PUR laků s vyšší sušinou
C275
spotř.
2
g/m
sušina %
měr. Váha
zprac.
hod.
lesk
o
ve
balení
30
--
Tužidlo do PUR laků standard
--
28
--
C377A
Tužidlo do PUR laků proti žloutnutí, vyšší tvrdost alifatické
--
31
--
C207
C201
C204
Tužidlo do izolačního laku IS207
Tužidlo standard do izolačního laku IS201
Tužidlo rychlé do izolačního laku IS201
Tužidlo do bílé izolační barvy IS208B
(Není stabilně skladem. Možné dodat po dohodě)
--
27
--
10 ltr
--
32
--
12,5ltr
--
32
C285
Tužidlo do PUR černé základní barvy FP285
--
33
--
C287
Tužidlo do základní bílé barvy FP287
--
26
--
--
12,5ltr
--
DPH
%
12,5 ltr
5 ltr
2,5 ltr
12,5 ltr
5 ltr
2,5 ltr
12,5 ltr
2,5 ltr
--
C263
PC/ltr
v Kč
12,5ltr
7,5 ltr
1,5 ltr
7,5 ltr
1,5 ltr
Fénix. s.r.o., Nádražní 23, Č. Budějovice,objednávky tel. fax: 386 355 324, 386 355 879, e-mail: [email protected], [email protected]
www.fenix-drevolaky.cz
odborné konzultace, technologické poradenství : tel. 603 211 454, nebo obchodní zástupce vašeho regionu viz tabulka na poslední straně ceníku
21
C 152
Tužidlo do vysoce lesklých laků a EXOP0272
--
35
--
C152AP
C152AP100
Tužidlo do PUR vysoce lesklých laků
Tužidlo do PUR vysoce lesklých laků rychlé
Tužidlo do PUR ohnivzdorného laku FP456FR
(Není stabilně skladem. Možné dodat po dohodě)
Tužidlo do akrylátových laků
(Není stabilně skladem. Možné dodat po dohodě)
Tužidlo standard do OP320
(Není stabilně skladem. Možné dodat po dohodě)
UV filtr PUR a akrylátových rozpouštědlových laků
---
45
35
---
0,5 ltr
2,5 ltr
12,5ltr
12,5ltr
--
23
--
10 ltr
--
52
--
2,5ltr
10 ltr
--
2,5 ltr
--
1 ltr
C457
C200
C320
AA1
---
--
Ředidla do PUR a akrylátových rozpouštědlových laků, barev
spotř.
2
g/m
sušina %
měr. Váha
zprac.
hod.
lesk
o
ve
balení
--
--
--
--
25 ltr
číslo zboží
název
D1007
Ředidlo do PUR laků rychlé do +15OC
D1010
Ředidlo do PUR laků standard
O
od +16 do +30 C
--
--
--
--
D1011
Ředidlo do PUR laků standard
--
--
--
--
25 ltr
D1015
O
Ředidlo do PUR laků pomalé nad +35 C
--
--
--
--
25 ltr
10 ltr
D1016
--
--
--
--
25 ltr
--
--
--
--
25 ltr
D1024
D1079
C 6000
Čistý aceton
Ředidlo do syntetických laků pomalé
(Není stabilně skladem. Možné dodat po dohodě)
Ředidlo zpomalovací do PUR laků
Ředidlo speciálně do PUR vysokých lesků
Nitro ředidlo (do PRT120D)
--
--
--
--
25 ltr
--
--
--
--
25 ltr
--
--
--
--
9 ltr
číslo zboží
název
AD24
Aditivum - Odpěňovač proti bublinkám do PUR laků při stříkání
a polévání – 0,5-1,5% v případě potřeby
D1018
PC/ltr
v Kč
DPH
%
25 ltr
10 ltr
5 ltr
21
Aditiva do PUR rozpouštědlových laků
AD62
AD10
AD40
AD50
Aditivum pro zvýšení tixotropie PUR rozpouštědlových
laků (Není stabilně skladem. Možné dodat po dohodě)
Přísada do PUR laků proti poškrábání
(Není stabilně skladem. Možné dodat po dohodě)
Přísada do rozpouštědlových laků proti poškrábání
(Není stabilně skladem. Možné dodat po dohodě)
Citrusový parfém do rozpouštědlových produktů
(PUR laků,ředidel,polyesterů)
spotř.
2
g/m
sušina %
měr. váha
zprac.
hod.
lesk
o
ve
balení
--
0,928
g/ml
--
--
1 ltr
0,5-2%
0,82g/ml
--
--
15 kg
1-2%
--
--
--
1 ltr
0,1-0,5%
13
--
--
1 ltr
0,010,05%
1.06g/ml
--
--
1 ltr
PC/ltr, kg
v Kč
Fénix. s.r.o., Nádražní 23, Č. Budějovice,objednávky tel. fax: 386 355 324, 386 355 879, e-mail: [email protected], [email protected]
www.fenix-drevolaky.cz
odborné konzultace, technologické poradenství : tel. 603 211 454, nebo obchodní zástupce vašeho regionu viz tabulka na poslední straně ceníku
DPH
%
21
Napouštěcí vosky, oleje na podlahy a nábytek
číslo zboží
název
spotř.
2
g/m
sušina %
měr. váha
zprac.
hod.
lesk
o
ve
balení
50-60
20
-
-
2 kg
50
35
0,87 g/ml
--
--
5 ltr
50
50
--
--
5 ltr
50
20
--
--
25 ltr
5 ltr
50
0,83 g/ml
--
--
1 ltr
PC/ltr, kg
v Kč
DPH
%
Včelí vosk - přírodní produkt, je antistatický – neváže na sebe
033CAP02
prach a špínu, nepřijímá do sebe vlhkost. Neobsahuje žádné
toxické látky, které by vyvolávaly alergie.
(Není stabilně skladem. Možné dodat po dohodě)
Napouštěcí olej na parkety pod Naturlux
Oil-plus
OILPLUS G10
ICADECK
k přírodnímu ošetření dřevěných podlah a nábytku. Nanést 1-3
vrstvy, celkově proschlé po 48 hod.
Napouštěcí olej v organickém rozpouštědle na podlahy,
schody a další povrchy v interiéru
Impregnace/vrchní lak (lazura) do exteriéru a interiéru
vodou ředitelná
k ošetření podlah a jiných výrobků ze dřeva.
21
Ochranný citrusový olej pro finální povrch a údržbu parket na
Naturlux
oleje a vosky. Je vodě a prachu odpudivý, zabraňuje opotřebení.
Po 1-2 hod. schnutí se povrch přeleští hadrem.
Vosky a oleje jsou bezbarvé, podle požadavku na odstín je možné je pigmentovat.
Polyesterové základní a vrchní laky, barvy
číslo zboží
název
spotř.
2
g/m
sušina %
měr. váha
zprac.
hod.
lesk
o
ve
balení
150-250
100
1
--
25 kg
2,5
--
25 kg
PC/ltr, kg
v Kč
DPH
%
Bezbarvý polyesterový základ vysokosušinový
PF290EC
Komponenty: 2% urychlovač A110, 2% tužidlo U100, ředidlo 10%
D1016 nebo pomalé D1037. Schnutí: 1,5 hod proti prachu, na
omak 2,5 hod., proschlé 12 hod., brousitelné 18 hod.,
přestříkatelné po min. 24 hod. Viskozita 18-28 s/DIN 8mm
Stříkání: tryska: 2.5-3 mm, tlak 2,5-3 atm. Při použití tužidla U102
se prodlouží doba zpracovatelnosti, event. přidáním jen 1,5%
tužidla na 1,5 až 2 hod. Při požadavku na rychlejší schnutí více
ředit s D1016, např. 20%.
Bezbarvý polyesterový základ bez styrenu
PF302
Komponenty: 2% A110, 2% U100, 10-20% D1016 nebo D1037.
Schnutí: 1,5 hod proti prachu, na omak 2 hod., proschlé 12 hod.,
brousitelné 18 hod., přestříkatelné po min. 24 hod.
Prodloužení doby zprac. až na dvojnásobek a rychlejší schnutí viz
150-250
PF290EC. (Není stabilně skladem. Možné dodat po dohodě)
Bílý polyesterový základ bez styrenu
PF300
Komponenty: 2% urychlovač A110, 2% tužidlo U100, ředidlo 10%
D1016 nebo pomalé D1037. Schnutí 1 hod. proti prachu, 2 hod. na
omak. Prodloužení doby zprac. až na dvojnásobek a rychlejší
schnutí viz PF290EC.
150-250
88
2,5
--
25 kg
150-250
70
3,5
--
25 kg
250
77
45
min.
--
25 kg
150-250
63
45
min.
--
25 kg
Bílý polyesterový základ bez styrenu s dlouhou zprac.
PF301
Schnutí 1,20 hod. proti prachu, 2,15 hod. na omak, brousit. 18
hod. (Není stabilně skladem. Možné dodat po dohodě)
PF297EC
Bílý polyesterový základ vysokosušinový
Komponenty A, U viz shora
Černý polyesterový základ vertikální na MDF
PF297ECN
Komponenty: 2% urychlovač A110, 2% tužidlo U100, ředidlo 10%
D1016 nebo pomalé D1023. Viskozita 18-28 s/DIN8mm. Schnutí:
50 min. k manipulaci 90 min., brousitelné 18 hod., přestříkatelné
po min. 18 hod. Stříkání: tryska: 2.5-3 mm, tlak 2,5-3 atm.
Fénix. s.r.o., Nádražní 23, Č. Budějovice,objednávky tel. fax: 386 355 324, 386 355 879, e-mail: [email protected], [email protected]
www.fenix-drevolaky.cz
odborné konzultace, technologické poradenství : tel. 603 211 454, nebo obchodní zástupce vašeho regionu viz tabulka na poslední straně ceníku
21
Polyesterový vrchní lak ke stříkání parafinický,
POL10S
leštitelný. Doba schnutí mezi vrstvami 15-20 min.
Komponenty: 2% urychlovač A110, 2% tužidlo U100.
(Není stabilně skladem. Možné dodat po dohodě)
POL12
Polyesterový vrchní lak ke stříkání vertikální parafinický,
leštitelný. Komponenty: 2% urychlovač A110, 2% tužidlo U100
standard, U102-pomalé, ředit s POL10S nebo POL15V 20-30%,
Schnutí proti prachu 2 hod., na omak 12 hod., proschlý,
brousitelný min. 24 hod.
(Není stabilně skladem. Možné dodat po dohodě)
POL15V
Polyesterový vrchní lak k polévání parafinický, leštitelný.
Komponenty: 2% urychlovač A110, 2% tužidlo U100 standard,
U102-pomalé. Schnutí jako POL12.
(Není stabilně skladem. Možné dodat po dohodě)
POL20
A110
U100
U102
PP11
PP9
10-15
min.
100
25 kg
10-15
min.
100
25 kg
100
10-15
min.
100
25 kg
--
--
--
5 kg
200-250
100
200-250
100
250-300
--
Plastifikátor do polyesteru – 10-20%
(Není stabilně skladem. Možné dodat po dohodě)
Urychlovač do polyesteru
Tužidlo do polyesteru standard
Tužidlo do polyesteru pomalý
Černá pasta do polyesterových (PE) laků (5-10%)
(Není stabilně skladem. Možné dodat po dohodě)
Bílá pasta do PE (5-10%)
(Není stabilně skladem. Možné dodat po dohodě)
--
--
--
--
1 kg
--
--
--
--
1 kg
--
--
--
--
1 kg
--
--
--
--
3 kg
--
--
--
--
3 kg
Brusné a leštící pasty pro vysoké lesky
číslo zboží
AB35
balení PC/kg v Kč
název
Leštící vosk s abrazivem na PE a PUR lesklé laky k zvýšení brilance. Ředí se 1:1 s vodou nebo
10 kg
petrolejem
AB50
Brusná pasta extra jemná na bázi přírodních a synt. vosků, olejů a oxidu hliníku. Zanechává
21
10 kg
vodoodpudivý transparentní film. Ředí se 1:1 s vodou nebo petrolejem
POL50
DPH %
Poliš na vysoce lesklé laky. K leštění a vytvoření vodoodpudivého transpar. filmu. Neředí se
1,5 kg
Sortiment brusných a leštících past nabízí celkem 7 materiálů, dále nabízíme celý sortiment brusných pásů a flexibilních brusiv zn. Woodflex a SIA
PUR laky na dřevěné podlahy a schody
Vodou ředitelné laky na podlahy a schody
číslo zboží
název
ISA 14
Izolační transparentní 1K lak
pro lepší ukotvení a vykreslení dřeva
spotř.
2
g/m
sušina %
měr. váha
70-130
36
1,03g/ml
60-90
1 nátěr
32
1,03g/ml
4
60-90
31
4
zprac.
hod.
lesk
o
ve
VPA208G10
PUR lak vrchní zátěžový 1/2K
VPA208G30
Pokud 2K, tužit 10% s CA508, ostatní hodnoty jako VPA208G10
PC/ltr, kg
v Kč
DPH
%
10 kg
--
--
PUR lak vrchní zátěžový 2K
transparentní na dřevěné podlahy a schody, tužit 10% s CA508
ředit vodou 5%. Při vyšších teplotách je možno pro zpomalení
o
zasychání přidat 3-5% D1070. Min. teplota pro zprac. +10 C.
Pochůzí po 2-6 hod., pro broušení po 3-4 hod. hrubostí zrna
P220-320. Na nové podklady provést 3 nátěry.
balení
5 kg
10 kg
(Není stabilně skladem. Možné dodat po dohodě)
Celkem obsahuje sortiment parketlaků více jak 10 druhů, např. ohnivzdorný VPA202FR.
21
G10
5 kg
G30
10 kg
5 kg
Fénix. s.r.o., Nádražní 23, Č. Budějovice,objednávky tel. fax: 386 355 324, 386 355 879, e-mail: [email protected], [email protected]
www.fenix-drevolaky.cz
odborné konzultace, technologické poradenství : tel. 603 211 454, nebo obchodní zástupce vašeho regionu viz tabulka na poslední straně ceníku
Rozpouštědlové laky na podlahy a schody
číslo zboží
název
FP 261P
PUR lak základní transparent
OP 600P
mat
OP 274VG20
tužit C266, C275 váhově 50%, ředit s D1015 pro válečkování,
s D1011 pro stříkání cca 10%
spotř.
2
g/m
sušina %
měr. váha
zprac.
hod.
lesk
o
ve
100-150
41
0,99g/ml
5
--
80-100
1 nátěr
41
1,02g/ml
5
PUR vrchní lak vertikální transparent – ke stříkání
Tužit s C377A váhově 50%, ředit cca 10% s D1010
100-150
41
0,99g/ml
3
PC/ltr, kg
v Kč
DPH
%
10 ltr
PUR lak vrchní zátěžový transparent mat
na dřevěné podlahy a schody pro válečkování
tužit s C600P 1:1, ředit 10-30% s D1015
balení
5 ltr
10 kg
G30
G20
21
5 kg
25 ltr
5 ltr
Tužidla do podlahových PUR laků
C600P
Tužidlo do OP600P
--
poměr 1:1
10 kg
--
--
--
sušina %
měr. váha
zprac.
hod.
lesk
o
ve
balení
--
--
25 kg
--
70
25 kg
--
20
25 kg
--
15
25 kg
--
20
25 kg
21
5 kg
UV tvrditelné laky
číslo zboží
EXUVS5321
EXUVF5341G70
EXUVF5341G20
UVO5063G15
UVO9G20
název
spotř.
2
g/m
UV-tmel
(Není stabilně skladem. Možné dodat po dohodě)
UV-Sealer
(Není stabilně skladem. Možné dodat po dohodě)
UV-Sealer
(Není stabilně skladem. Možné dodat po dohodě)
UV-vrchní lak (dále lesk např. G10 atd.)
(Není stabilně skladem. Možné dodat po dohodě)
UV-PEs vrchní lak
(Není stabilně skladem. Možné dodat po dohodě)
PC/ltr, kg
v Kč
Sortiment UV laků je široký. Zde je uvedeno pouze několik zástupců. Průmyslové aplikace řešíme individuálně s nastavením technologie.
Fénix. s.r.o., Nádražní 23, Č. Budějovice,objednávky tel. fax: 386 355 324, 386 355 879, e-mail: [email protected], [email protected]
www.fenix-drevolaky.cz
odborné konzultace, technologické poradenství : tel. 603 211 454, nebo obchodní zástupce vašeho regionu viz tabulka na poslední straně ceníku
DPH
%
21
Mořidla – interiér IN, exteriér CNA
Pigmentové koncentráty pro vnitřní mořidla – systém míchání 220 odstínů do ředidla i vody
číslo zboží
KIT IN16
IN 22
IN 31
IN 34
IN 38
IN 39
IN 40
IN 41
IN 42
IN 43
IN 46
IN 47
IN 51
IN 61
IN 66
IN 69
IN 70
IN 914
název
SET – 16 koncentrátů IN 22-70
(Není stabilně skladem. Možné dodat po dohodě)
Palisandr
Červená
Mahagon
Medová
Světlý ořech
Ořech
Antický ořech
Tmavý ořech
Tmavý dub
Tmavě pomerančová
Oranžová
Žlutá
Zelená
Modrá orient
Modrá
Černá
Bílá-pastelový efekt
nemíchat do
balení
--
souprava
----------vody
-ředidla
-----
5 a 1 ltr
5 a 1 ltr
5 a 1 ltr
5 a 1 ltr
5 a 1 ltr
5 a 1 ltr
5 a 1 ltr
5 a 1 ltr
5 a 1 ltr
5 a 1 ltr
5 a 1 ltr
5 a 1 ltr
5 a 1 ltr
5 a 1 ltr
5 a 1 ltr
5 a 1 ltr
5 a 1 ltr
spotř.
2
ml/ m
cena/ltr
v bal.5 ltr
cena/ks
1 ltr
--
-
PC/set
v Kč
------------------
50-100
DPH
%
21
Pigmentové koncentráty pro venkovní i vnitřní mořidla – systém míchání 220 odstínů do vody
číslo zboží
název
CNA18
CNA31
CNA 39
CNA40
CNA41
CNA 48
CNA51
CNA70
CNA71
CNA72
CNA73
CNA 74
CNA75
CNA76
CNA 77
CNA848
Wenge
Červená
Ořech
Tmavý ořech
Antický ořech
Oranžová
Žlutá
Černá
Citronově žlutá
Červenooranžová
Světlý ořech
Světlý mahagon
Červenohnědá
zelená
Modrá
Bílá
nemíchat do
ředidla
balení
5 a 1 ltr
5 a 1 ltr
5 a 1 ltr
5 a 1 ltr
5 a 1 ltr
5 a 1 ltr
5 a 1 ltr
5 a 1 ltr
5 a 1 ltr
5 a 1 ltr
5 a 1 ltr
5 a 1 ltr
5 a 1 ltr
5 a 1 ltr
5 a 1 ltr
5 a 1 ltr
spotř.
2
ml/ m
50-100
cena/ltr
bal. 5 ltr
cena/ks
1 ltr
PC/set
v Kč
DPH
%
-----------------
21
Fénix. s.r.o., Nádražní 23, Č. Budějovice,objednávky tel. fax: 386 355 324, 386 355 879, e-mail: [email protected], [email protected]
www.fenix-drevolaky.cz
odborné konzultace, technologické poradenství : tel. 603 211 454, nebo obchodní zástupce vašeho regionu viz tabulka na poslední straně ceníku
Komponenty k rozpouštědlovým a vodou ředitelným mořidlům
číslo zboží
IN920
IN 921
D2000
D1014
D1030
název
balení
cena/ltr
bal. 5 ltr
cena/ks
1 ltr
10 ltr
--
--
10 ltr
--
--
Ředidlo pro mořidla – schnutí 10 min.
25 ltr
--
--
Ředidlo pro mořidla – schnutí 30-45 min.
Ředidlo pro mořidla – schnutí 45-60 min.
25 ltr
--
--
25 ltr
--
--
--
--
Pojivo do mořidel v ředidle pro nerozpustné pigmenty pro navalování 30-40%,
pro stříkání 10-20%. Poměrově se připočítává k ředidlu. Zasychání 10-20 min.
Pojivo do vodního systému
(Není stabilně skladem. Možné dodat po dohodě)
D1024
VE202
Ředidlo pro mořidla – schnutí 6-12 hod.
25 ltr
Pojivo do vodních mořidel (Není stabilně skladem. Možné dodat po dohodě)
25 ltr
--
SB10A
Vybělovač dřeva komponent A - 2:1 s SB10B
1 ltr
--
SB10B
Vybělovač dřeva komponent B
0,5 ltr
--
BXCP
Báze pro pozitivní mořidla
25 ltr
--
--
BXTP
Báze pro pastelové odstíny mořidel v rozpouštědle
25 ltr
--
--
PC/ltr, kg
v Kč
DPH
%
21
--
vodní laky na sklo
Laky a barvy na sklo
číslo zboží
GPSAFE
GPPRPA
GPAO 1050
GPTSAMFT
GPTSAMT
název
Lak bezpečnostní na sklo jednosložkový s certifikátem
pevnosti jako bezpečnostní fólie
Základní přilnavý lak extra transparentní 1K
(Není stabilně skladem. Možné dodat po dohodě)
Lak transparentní-hedvábný „satinato“ ke stříkání a
clonování. Komponenty: 2%AD33, 5-20% voda
Lak transparentní-pískovaný efekt „sabbiato“ středně
jemný. Komponenty: 2%AD33, 5-10% voda
Lak strukturní transparentní „sabbiato“ středně jemný ke
stříkání a polévání
spotř.
2
g/m
hrncový
čas
lesk
o
v
balení
175-200
--
25
25 kg
20-70
--
--
25 kg
70-130
48-72
25
25 kg
70-130
4-6 hod.
25
25 kg
70-130
4-6 hod.
2%
--
--
1 ltr
spotř.
2
g/m
hrncový
čas
lesk
o
v
balení
do tl.
2mm
--
--
PC/ltr, kg
v Kč
DPH
%
21
25 kg
Aditivum do laků na sklo pro větší přilnavost
AD33
Pokud nezpracujete lak s přísadou AD33 do 72 hod., může se
přidat znovu 2%
(Není stabilně skladem. Možné dodat po dohodě)
Celý sortiment laků na sklo obsahuje cca 20 položek.
Správkové tmely
číslo zboží
ICA-027M
Polyesterový
tmel UNIVERSAL
název
Správkové akrylátové jednosložkové tmely na všechny
druhy dřevin v odstínech: bílá, ořech, tmavý ořech, borovice,
dub, mahagon, douglaska. Tmely jsou vzájemně mísitelné,
ředitelné vodou, aplikují se přímo na čisté dřevo.
Schnutí pro broušení – podle teploty, dle tloušťky 1-6 hod.
Dvousložkový polyesterový tmel Feycolor-Univerzál
s výbornou přilnavostí ke dřevu, oceli, pozinku, keramice atd. ,
brousitelný po 30 min., tvrdý a pružný.
PC/ltr, kg
v Kč
DPH
%
1 kg
21
do tl.
1 cm/
1 vrstva
2 kg
10 min.
--
1 kg
Fénix. s.r.o., Nádražní 23, Č. Budějovice,objednávky tel. fax: 386 355 324, 386 355 879, e-mail: [email protected], [email protected]
www.fenix-drevolaky.cz
odborné konzultace, technologické poradenství : tel. 603 211 454, nebo obchodní zástupce vašeho regionu viz tabulka na poslední straně ceníku
Vodou ředitelný lak jako ochranná fólie nábytku
číslo zboží
název
spotř.
2
g/m
lesk
o
v
balení
--
25 ltr
--
20 kg
--
20 kg
PC/ltr, kg
v Kč
DPH
%
Tekutá ochranná fólie ke stříkání. Lak je připraven ke stříkání
VAP 155S
např. pneumatickou pistolí tryskou 3 mm při tlaku 3-4, ředit 5-10%
o
vodou. Zpracovávat v teplotě min. +15 C.
Schnutí při 300 mikronech: 2 hod. proti prachu, 4 hod. pro
manipulaci, 12 hod. proschlé, 24 hod. stohovatelné.
300-350 g
(Není stabilně skladem. Možné dodat po dohodě)
VAP 155
Tekutá ochranná fólie k strojnímu navalování - lak vodou
80 g
ředitelný jednosložkový.
21
Tekutá ochranná fólie k navalování a stříkání
VAP 156
Pro stříkání např. pneumatickou pistolí tryskou 3 mm při tlaku 3-4
bary se ředí 20% vodou.
80 g
(Není stabilně skladem. Možné dodat po dohodě)
Vhodné podklady pro „tekutou fólii“ jsou hladké tvrdé plochy
Stříkací pistole, zařízení lakoven
název
značka
Stříkací pistole
Pneumatická zn. Walmec® s horní nádobkou
obj. č. 001658U15 pro stříkání lazur a jiných vysoce
tixotropních látek s přítlakem do 1,5 bar na materiál
s tryskou 1,5 mm. Použije-li se bez přítlaku, funguje jako
--
--
balení
--
--
1 ks
PC/ltr, kg
v Kč
DPH
%
normální pistole.
Pneumatická zn. Walmec® s horní nádobkou
obj. č. 001652U15 pro běžné laky
Stříkací pistole
K pistoli je možné objednat trysky: 13, 17, 19, 22, 25 mm.
Obě stříkací pistole Walmec mají malou potřebu vzduchu, jsou
lehké, dobře vyvážené
--
--
Airmix
Stříkací technika zn. Wagner®
--
--
21
1 ks
1 ks
od cca 50.000
Poskytujeme záruční servis na dodanou stříkací techniku
Doplňkový sortiment
číslo zboží
název
druh
Disperzní lepidla
Disperzní lepidla třídy D3, D4 zn. Rakol®, Henkel®,
Kleiberit®
Konstrukční polyuretanová jednosložková lepidla,
pevnost D4 zn. Rakol®
ICEMA PUR
Olepovací pásky
Zasklívací silikony
Barvy na kovy
R145/12 – vytvrzení do 15 min.,
R145/31 – vytvrzení do 30 min.
Professional – vytvrzení do 30 min. – levnější varianta R145/31
Ochranné papírové a umělohmotné pásky různé druhy
pro olepení okenních rámů proti poškození během montáže
Transparentní neutrální silikon pro aplikaci vytlačovací
mechanickou a pneumatickou pistolí
Základní, jednovrstvé a vrchní barvy v odstínech RAL
zn. Feycolor na ocel, pozink, hliník včetně eloxovaného,
umělé hmoty atd. Na žádost zpracujeme nabídku.
balení
30 kg
5 kg
R145/12
R145/31
Profes.
PC/ltr, kg
v Kč
DPH
%
dle druhu
1 kg
1 kg
1 kg
1 ks
600 ml
dle
potřeby
21
dle druhu a značky
dle značky
Dle druhu
Fénix. s.r.o., Nádražní 23, Č. Budějovice,objednávky tel. fax: 386 355 324, 386 355 879, e-mail: [email protected], [email protected]
www.fenix-drevolaky.cz
odborné konzultace, technologické poradenství : tel. 603 211 454, nebo obchodní zástupce vašeho regionu viz tabulka na poslední straně ceníku
Vaši partneři
Ředitel
Ekonom
Technolog, servis
Odborný prodejce - jižní Čechy
Odborný prodejce - Praha, střední Čechy, Plzeňsko
Odborný prodejce - západní, severní Čechy
Odborný prodejce - jižní Morava, Vysočina
Odborný prodejce - severní Morava
Spolupracující firma pro východní Čechy
Samostatný prodejce
Samostatný prodejce
Samostatný prodejce
Č. Bud., Praha
Č. Budějovice
Č. Budějovice
Č. Budějovice
Č. Budějovice
Ústí nad Labem
Brno
Olomouc
Týniště nad Orlicí
Nový Bor
Klatovy
Jihlava
ing. Karel Zima
ing. Ludvík Rottner
Jan Brejžek
Martin Doležel
Jiří Brejcha
Jan Machala
David Kalvach
Adaptcolor ing. Kříž
Vladimír Lebruška
Ing. Petr Mlnařík
Petako, s.r.o.
OBJEDNÁVKY ZBOŽÍ, FAKTURACE
Č. Budějovice
Ivana Šulistová
Anna Bednářová
mobil 602 320 403
mobil 603 804 205
mobil 603 211 454
mobil 603 804 163
mobil 734 111 887
mobil 603 211 677
mobil 603 804 179
mobil 602 461 321
mobil 602 433 138
mobil 603 804 182
mobil 777 152 957
mobil 777 335 660
tel./ fax 386 355 324, 386 355 879
mobil 603 804 165 p. Šulistová,
mobil 603 804 172 p. Bednářová
[email protected]
[email protected]
SERVIS PRO NAŠE PARTNERY PROVÁDÍME ZDARMA
- nastavení a kontrola technologií, míchání odstínů mořidel, lazur a barev
- praktické předvedení materiálů u zákazníka
- řešení případných reklamací
- odborné poradenství
tel. 603 211 454, [email protected]
- nebo obchodní zástupce vašeho regionu
Fénix. s.r.o., Nádražní 23, Č. Budějovice,objednávky tel. fax: 386 355 324, 386 355 879, e-mail: [email protected], [email protected]
www.fenix-drevolaky.cz
odborné konzultace, technologické poradenství : tel. 603 211 454, nebo obchodní zástupce vašeho regionu viz tabulka na poslední straně ceníku
Download

více informací