HP LaserJet Enterprise 600 M603
Ideálne pre pracovné skupiny s 15+ používateľmi vo
veľkých firmách/závodoch, ktoré potrebujú
vysokorýchlostnú, veľkoobjemovú tlač dokumentov,
rozšírenú správu siete, zvýšenú kapacitu papiera a
bezpečnostné funkcie.
Získajte skutočne vysokú spoľahlivosť a prelomové
rýchlosti.
● Zvýšte produktivitu s vysokými rýchlosťami tlače až do 60
str./min.1 a produkujte dokumenty na širokej škále
médií.
● Spravujte pracovný tok priamo pomocou 4-riadkového
farebného ovládacieho panela tlačiarne a tlačte
jednoducho z flash disku USB.
HP LaserJet Enterprise 600 M603n
● Jednoducho splňte požiadavky na veľký objem s
automatickou obojstrannou tlačou2, až dvomi zásobníkmi
na 500 listov papiera3 a viacúčelovým zásobníkom na
100 listov a kapacitou až do 3 600 listov4.
● Vymieňajte tonerové kazety jednoducho pomocou
prístupu cez jediné dvierka a užite si tichú a čistú
prevádzku.
Dosiahnite mimoriadne šetrenie energie a papiera.
● Kontrolujte používanie energie s technológiou HP
Auto-On/Auto-Off5, ktorá zapína a vypína vašu tlačiareň
v závislosti od sieťovej aktivity. Technológia okamžitého
zapnutia zrýchli zohrievanie/ochladzovanie a ušetrí viac
energie6.
HP LaserJet Enterprise 600 M603dn
● Sledujte používanie údajov v reálnom čase a aplikujte
vlastné možnosti šetrenia energie a nastavení tlačiarne s
konzolou HP EcoSMART7.
● Znížte používanie papiera až o 50 % s automatickou
obojstrannou tlačou2.
Vychutnajte si bezpečnú tlač s minimálnymi zásahmi.
● Chráňte dôverné údaje uložené na vašej tlačiarni s
inštalovaným bezpečným pevným diskom HP s vysokým
výkonom9.
● Zvýšená ochrana všetkých sieťových zariadení: protokol
IPv6 a ochrana IPSec vám umožnia rozšíriť sieť pri
súčasnom udržaní bezpečnosti údajov.
● Majte kontrolu nad tlačou a uplatnite zásady
zabezpečenia pomocou HP Access Control10.
● Riaďte tlačové prostredie a znížte náklady s HP Web
Jetadmin spravujte IT prostriedky s univerzálnym tlačovým
ovládačom HP a znížte dopad na životné prostredie11.
Rozšírte možnosti tlače pre udržanie tempa s vašim
rastúcim podnikom.
● Jednoducho aktualizujte, spravujte a rozšírte možnosti
sieťových tlačiarní pomocou firmvéru HP FutureSmart.
● Inovatívna rozšíriteľnosť zjednodušuje nasadenie vlastného
pracovného toku, od HP alebo tretích strán a riešení na
správu dokumentov.
● Vďaka službe HP ePrint bude tlač taká mobilná ako vy –
teraz môžete tlačiť prakticky odkiaľkoľvek12.
● Získajte maximum zo svojej investície pridaním
funkcionality ako je overenie kariet alebo nových účtovných
opatrení pomocou oblasti pre integrovanie hardvéru13.
● Originálne predinštalované tonerové kazety HP redukujú
odpad. Recyklujte ich bezplatne pomocou programu HP
Planet Partners8.
HP LaserJet Enterprise 600 M603xh
1 Merané pomocou ISO/IEC 24734, s výnimkou prvej súpravy testovaných dokumentov. Ďalšie informácie nájdete na adrese www.hp.com/go/printerclaims. Presná
rýchlosť sa líši v závislosti na konfigurácii systému, softvérovej aplikácii, ovládači a zložitosti dokumentu.
2 Automatická obojstranná tlač je dostupná iba na tlačiarni HP LaserJet Enterprise 600 M603dn a tlačiarni HP LaserJet Enterprise 600 M603xh. Príslušenstvo pre
automatickú obojstrannú tlač môžete zakúpiť samostatne pre tlačiareň HP LaserJet Enterprise 600 M603n.
3 Prídavný zásobník na 1 x 500 listov je dostupný iba na tlačiarni HP LaserJet Enterprise 600 M603xh.
4 Pre model radu HP LaserJet Enterprise 600 M603 môžete samostatne dokúpiť veľkokapacitný vstupný zásobník na 1 x 1500 listov.
5 Funkcie automatického zapnutia/automatického HP závisia od tlačiarne a nastavení. Skutočná spotreba sa môže líšiť.
6 V porovnaní s produktmi, ktoré používajú tradičné poistky.
7 Predpokladaná dostupnosť je na konci roka 2011. Môže sa vyžadovať aktualizácia firmvéru.
8 Dostupnosť programu je rôzna. Vrátenie a recyklácia originálnych kaziet HP je prostredníctvom programu HP Planet Partners momentálne dostupná vo vyše 50
krajinách a teritóriách na celom svete. Pre ďalšie informácie, či za účelom vyžiadania si spätných obálok a zberných škatúľ, navštívte www.hp.com/recycle.
9 Vysokovýkonný bezpečný pevný disk HP je dostupný iba na tlačiarni HP LaserJet Enterprise 600 M603xh. Dostupné iba prostredníctvom aktualizácie na tlačiarni HP
LaserJet Enterprise 600 M603n a tlačiarni HP LaserJet Enterprise 600 M603dn.
10 Riadenie prístupu HP musíte zakúpiť samostatne.
11 HP Web Jetadmin je bezplatný a môžete ho prevziať z www.hp.com/go/webjetadmin. Univerzálny tlačový ovládač HP je bezplatný a môžete ho prevziať z
www.hp.com/go/upd. HP EcoSMART Fleet musíte zakúpiť samostatne.
12 Vyžaduje sa pripojenie tlačiarne na internet. Služba funguje s akýmkoľvek zariadením podporujúcim internet a e-mailovú komunikáciu. Časy tlače sa môžu líšiť. Pre
zoznam podporovaných dokumentov a typov obrázkov, pozri www.hp.com/go/eprintcenter. Niektoré produkty HP LaserJet budú vyžadovať aktualizáciu firmvéru.
13 Riešenia doplnené cez priestor pre integráciu hardvéru môžu vyžadovať ďalší nákup.
Popis príslušenstva výrobku
HP LaserJet Enterprise 600 M603xh:
1. Intuitívny 4-riadkový farebný displej s 10-tlačidlovou
klávesnicou
2. Oblasť na integráciu hardvéru pre integráciu riešenia
3. USB port Walkup
4. Zabudovaná automatická obojstranná tlač
5. Pohodlné predné tlačidlo zapnúť/vypnúť
6. Výstupný zásobník na 500 listov
7. Jedny prístupové dvierka pre inštaláciu bežných alebo
veľkokapacitných tonerových kaziet
8. Viacúčelový zásobník 1 na 100 listov pojme ťažké vlastné
médiá až do 53 lb väzby
9. Dva vstupné zásobníky na 500 listov pre zvýšenie celkovej
vstupnej kapacity na 1 100 listov
1 0 . C e z vs t ava n ý t l a č ov ý s e r ve r H P J e t d i re c t
10/100/1000Base-TX Ethernet
11. Bezpečný vysokovýkonný pevný disk HP
12. Celková pamäť 512 MB a 800 MHz procesor rýchlo
spracujú zložité tlačové úlohy
13. Vysokorýchlostný port USB 2.0
Letmý pohľad na produktový rad
HP LaserJet Enterprise 600 M603n
HP LaserJet Enterprise 600 M603dn
● Tlačiareň HP LaserJet Enterprise 600 M603n:
● Tlačiareň HP LaserJet Enterprise 600 M603dn:
rýchlosť tlače až 60 str./min. v čiernej
ako základný model s automatickou obojstrannou
tlačou
● efektívna kvalita výstupu až do 1200 x 1200 dpi
s HP ProRes 1200
● HP FastRes 1200
● 512 MB pamäť rozšíriteľná na 1 GB
● procesor 800 MHz
● 1 Gigabit Ethernet
● 1 vysokorýchlostný port USB 2.0
● 2 externé hostiteľské USB (1 samostatný a 1
prístupný zvonka)
● 2 interné hostiteľské porty USB 2.0 (pre pripojenie
od tretích strán)
● 1 vysokorýchlostný port USB 2.0 v oblasti pre
integrovanie hardvéru (pre pripojenie od tretích
strán)
● Viacúčelový zásobník na 100 listov
● Vstupný zásobník na 500 listov
HP LaserJet Enterprise 600 M603xh
● Tlačiareň HP Color LaserJet Enterprise 600
M603xh: ako základný model s automatickou
obojstrannou tlačou
● Zásobník na 1 x 1500 listov papiera
● 250 GB šifrovaný bezpečný vysokovýkonný pevný
disk HP
Odporúčané príslušenstvo
CF062A
Príslušenstvo na automatickú
obojstrannú tlač HP LaserJet
Jednotky pre automatickú
obojstrannú tlač HP LaserJet
šetria čas, peniaze a papier.
Príslušenstvo automaticky
tlačí na obidve strany
papiera, takže sa môžete
sústrediť na dôležitejšiu
prácu. Uvidíte úspory
nákladov, pretože spotreba
papiera sa zníži na
polovicu.
CE998A
Vstupný zásobník na 500
listov HP LaserJet
Zásobník HP LaserJet na
500 listov papiera
podporuje produktivitu
rastúcich pracovných skupín
pomocou jednoduchého
robustného príslušenstva na
vstup papiera, ktoré
zabezpečuje všestrannosť
médií od formátu A4 po
formát legal, a ktoré
umožňuje dlhšiu tlač bez
opätovného dopĺňania
papiera.
CE398A
Vstupný zásobník HP
LaserJet na 1500 listov
Zásobníky HP LaserJet na
1500 listov papiera
podporujú produktivitu. Tento
robustný vstupný zásobník
na papier spracuje rôzne
médiá a umožňuje dlhšiu
tlač (až do 1500 listov) bez
opätovného vkladania
papiera.
CE405A
Zošívačka/stohovač HP
LaserJet na 500 listov
Výstupné stohovače HP
LaserJet na 500 listov
zlepšujú správu pracovného
toku a uvoľňujú niekoľkých
používateľov. Monitorujte
vašu tlačiareň menej často s
praktickým automatickým
zošívaním, stohovaním a
triedením úloh v prídavnom
výstupnom priečinku.
CE399A
Podávač obálok HP LaserJet
na 75 kusov
Podávače obálok HP LaserJet
robia podnikovú poštu
jednoduchou, efektívnou a
profesionálnou. Tlačte
priamo na rôzne veľkosti
obálok vrátane až 75
obálok veľkosti Monarch až
B5-sized.
CE997A
Triedička HP LaserJet s 5
priečinkami na 500 listov
Schránky HP LaserJet s 5
priečinkami vám poskytnú
ďalšiu výstupnú kapacitu
500 strán pre celkový výstup
1100 strán. Toto všestranné
príslušenstvo sa tiež dodáva
so štyrmi inteligentnými
prevádzkovými režimami pre
lepší tok práce a ponúka
pohodlný prístup k tlačovým
úlohám.
Objednávkové informácie
HP LaserJet Enterprise 600 M603n (CE994A)
Tlačiareň HP LaserJet Enterprise 600 M6023n; Čierna tonerová
kazeta HP LaserJet (~10 000 strán); Pravouhlý napájací kábel;
CD-ROM so softvérom a dokumentáciou; Príručka Začíname;
Leták podpory; Leták HP ePrint; Záručný list (v mieste aplikácie)
HP LaserJet Enterprise 600 M603dn (CE995A)
Tlačiareň HP LaserJet Enterprise 600 M603dn; Čierna tonerová
kazeta HP LaserJet (~10 000 strán); Pravouhlý napájací kábel;
CD-ROM so softvérom a dokumentáciou; Automatická funkcia
obojstrannej tlače; Príručka Začíname; Leták podpory; Leták HP
ePrint; Záručný list (v mieste aplikácie); Hárok Errata pre
automatickú obojstrannú tlač
HP LaserJet Enterprise 600 M603xh (CE996A)
Tlačiareň HP LaserJet Enterprise 600 M603xh; Čierna tonerová
kazeta HP LaserJet (~10 000 strán); Pravouhlý napájací kábel;
CD-ROM so softvérom a dokumentáciou; Vstupný zásobník na
500 listov; Automatická funkcia obojstrannej tlače; Príručka
Začíname; Leták podpory; Leták HP ePrint; Záručný list (v mieste
aplikácie); Hárok Errata pre automatickú obojstrannú tlač
Príslušenstvo, spotrebný materiál a podpora
Príslušenstvo
Doplnky
CF062A
Príslušenstvo na automatickú obojstrannú tlač HP LaserJet
CE998A
Vstupný zásobník na 500 listov HP LaserJet
CE398A
Vstupný zásobník HP LaserJet na 1500 listov
CE405A
Zošívačka/stohovač HP LaserJet na 500 listov
CE399A
Podávač obálok HP LaserJet na 75 kusov
CE997A
Triedička HP LaserJet s 5 priečinkami na 500 listov
CE404A
Stohovač HP LaserJet na 500 listov
CB525A
Stojan na tlačiareň radu HP LaserJet P4010/P4510
CB527A
Zásobník HP LaserJet na 400 listov vlastnej veľkosti
Q3216A
Zásobník na 1000 spiniek HP
CE483A
HP 512 MB 144-pinová x32 DDR2 DIMM
Konektivita
J8026A
HP Jetdirect 2700w USB Wireless Print Server
Servis a podpora
CE390A
Čierna tonerová kazeta HP 90A LaserJet
Priemerná výťažnosť kazety je 10 000 bežných strán.
Deklarovaná výťažnosť je založená na norme ISO/IEC
19752 a nepretržitej tlači. Skutočné výťažnosti sa môžu
výrazne líšiť v závislosti od tlačených obrázkov a
ďalších faktorov. Podrobnosti nájdete na adrese
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
CE390X
Čierna tonerová kazeta HP 90X LaserJet
Priemerná výťažnosť kazety je 24 000 bežných strán.
Deklarovaná výťažnosť je založená na norme ISO/IEC
19752 a nepretržitej tlači. Skutočné výťažnosti sa môžu
výrazne líšiť v závislosti od tlačených obrázkov a
ďalších faktorov. Podrobnosti nájdete na adrese
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
CF064A
Súprava na údržbu HP LaserJet CF064A 110V
225 000 strán
CF065A
Súprava na údržbu HP LaserJet CF065A 220V
225 000 strán
Príslušenstvo médií
CHP310
Papier pre tlačiarne HP LaserJet – 500
listov/A4/210 x 297 mm
CHP710
Papier do tlačiarne typu všetko-v-jednom HP All-in-One
Printing Paper – 500 listov/A4/210 x 297 mm
HZ503E - HP hardvérová podpora na nasledujúci pracovný deň,
LaserJet M603, 3 roky
HZ507E - HP hardvérová podpora s odozvou do 4 hodín 13x5,
LaserJet M603, 4 roky
HY752E - HP hardvérová podpora na nasledujúci pracovný deň,
LaserJet M603, 4 roky
HY753E - HP hardvérová podpora na nasledujúci pracovný deň,
LaserJet M603, 5 rokov
HS401PE - HP pozáručná hardvérová podpora na nasledujúci
pracovný deň, LaserJet M603, 1 rok
HY751PE - HP pozáručná hardvérová podpora s odozvou do 4
hodín 13x5 LaserJet M603, 1 rok
HS404PE - HP pozáručná podpora na nasledujúci pracovný deň,
LaserJet M603, 2 roky
UC742E - HP služba sieťovej inštalácie Mono stredného rozsahu
LaserJet
UZ048E - HP inštalácia automatického odosielania a konfigurácia
siete Mono stredného rozsahu LaserJet
Úplný zoznam náplní, príslušenstva a služieb nájdete na lokalite
http://www.hp.com
Spoľahnite sa na podporu pri vytvorení najlepšieho možného
obrazu. Môžeme vám pomôcť vylepšiť vaše tlačové a zobrazovacie
prostredie, chrániť vaše IT prostredie a rozšíriť vaše podnikanie – s
odbornou podporou, ktorá je cenovo dostupná, osobná a
prispôsobená vašim potrebám prostredníctvom služieb HP Care
Pack.
Technické špecifikácie
Technológia tlače
Laser
Rýchlosť tlače
Výstup prvej strany: S rýchlosťou až 8,5 sekundy
A4: Až 60 str./min.
Čas výstupu prvej strany sa meria zo zásobníka 2. Skutočná rýchlosť sa líši v závislosti od konfigurácie systému, softvérovej aplikácie, ovládača a zložitosti dokumentu.
Merané pomocou ISO/IEC 24734, s výnimkou prvej súpravy testovaných dokumentov. Viac informácií nájdete na adrese http://www.hp.com/go/printerclaims. Skutočná
rýchlosť sa líši v závislosti od konfigurácie systému, softvérovej aplikácie, ovládača a zložitosti dokumentu.
Procesor
Pamäť
Tlač
800 MHz, Procesor ARM Cortex™-A8 superscalar
Manipulácia s médiami
Vstup
Zásobník 1
Kapacita
listy: 100; priehľadné fólie: 50; obálky: 10
Hmotnosť
60 – 200 g/m˛
Zásobník 2
listy: 500
60 – 120 g/m²
Zásobník 3
Duplexná tlač:
60 – 120 g/m²
M603n: Automatické (voliteľné); M603dn: Automatická
M603n: 60 až 120 g/m² (s voliteľným duplexerom);
M603n: A4; A5; B5 (JIS) (s voliteľným duplexerom);
(štandardne); M603xh: Automatická (štandardne);
M603dn: 60 – 120 g/m²; M603xh: 60 – 120 g/m²;
M603dn: A4; A5; B5 (JIS); M603xh: A4; A5; B5 (JIS);
Hárky: Až do 600 listov (500 v dolnom zásobníku, 100 v zadných horných dvierkach). Obálky: Až 10 obálok. Fólie: Až 600 hárkov
512 MB, Rozšíriteľná do 1 GB cez jeden 144-pinový slot DDR2 DIMM, Kapacita pevného disku: Štandardne, šifrovaný pevný disk je dostupný iba na M603xh
Kvalita
Rozlíšenie
Jazyky tlačiarne
Písma
HP ProRes 1200, HP FastRes 1200, HP REt, 600 dpi, 300 dpi
Až 1 200 × 1 200 dpi
HP PCL 6, HP PCL 5c (ovládač HP PCL 5c dostupný iba z Webu), HP Postscript level 3 emulation, natívna tlač PDF (v 1.4)
105 interných fontov TrueType škálovateľných HP PCL, 92 interných fontov škálovateľných v emulácii HP Postscript level 3 (vstavaný symbol Euro); 1 interné fonty Unicode
(Andale Mono WorldType); 2 interné fonty Windows Vista® 8 (Calibri, Cambria); prídavné riešenia fontov sú dostupné cez pamäťové flash karty tretích strán; Písma HP
LaserJet a emulácia IPDS sú dostupné na http://www.hp.com/go/laserjetfonts
Pracovné využitie (mesačne, A4)
Až 275000 strán
Odporúčaný mesačný objem strán 5000 až 20000
Tlačové okraje
Horný: 6 mm, Ľavý: 5 mm, Pravý: 5 mm, Dolný: 6 mm
Výstup:
Veľkosť
A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); RA4; 10 x 15 cm; obálka
(DL ISO, C5 ISO, C6 ISO, B5 ISO); vlastné 76 x 127 až
216 x 356 mm
A4; A5; RA4; B5 (JIS); vlastné 148 x 210 až 216 x 356
mm
Typy médií
Kompatibilita pamäťových kariet
Rozhranie a konektivita
Papier (univerzálny, farebný, hlavičkový, obyčajný, predtlačený, dierovaný, recyklovaný, hrubý, ľahký), obálky, štítky, karty, fólie, štítky s okrajmi, užívateľom definované
Sieťové protokoly
IPv4/IPv6: Kompatibilný s Apple Bonjour (Mac OS v10.2.4 a vyšší), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6;
IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, priamy režim IP, tlač WS; Iné: NetWare NDS, Bindery, NDPS, ePrint
Kompatibilita operačných systémov
Microsoft® Windows® 7; Windows Vista®; Windows XP® (SP2+), Server 2003 (SP1+), Server 2008 (všetky 32-bitové a 64-bitové), Server 2008 R2 (64-bitový); Mac OS X v10.5, v10.6; Citrix® a
Windows® Terminal Services (pre najnovšiu podporu pozri príručku systémového administrátora na http://www.hp.com/go/upd, záložka Dokumentácia); Novell® (pre najnovšiu podporu pozri
http://www.novell.com/iprint); Linux (pozri http://www.hplip.net); UNIX (pozri http://www.hp.com/go/unix, http://www.hp.com/go/unixmodelscripts a http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software);
Typy zariadení SAP (pozri http://www.hp.com/go/sap/drivers a www.hp.com/go/sap/print)
Voliteľné: Najnovšie tlačové ovládače a softvér pre všetky podporované operačné systémy sú k dispozícii na adrese http://www.hp.com/support/hpljm603 series; ak nemáte prístup na Internet, pozrite si
leták, ktorý bol súčasťou dodávky.
Minimálne systémové požiadavky
Microsoft® Windows® 7; Windows Vista®; Windows XP® (SP2 alebo novší), Server 2003 (SP1 alebo novší), Server 2008, Server 2008 R2: 200 MB voľného miesta na pevnom disku; systémové
požiadavky operačného systému na kompatibilný hardvér, pozri na http://www.microsoft.com, Mac OS X v10.5, v10.6; 150 MB voľného miesta na pevnom disku; systémové požiadavky operačného
systému na kompatibilný hardvér, pozri na: http://www.apple.com
Softvér
Ovládací panel
Správa tlačiarne
Správa zabezpečenia
Inštalátor Windows®, samostatný ovládač HP PCL 6; Inštalátor Mac, ovládač Postscript
Zdroj
Vstavaný zdroj napájania; Požiadavky: Vstupné napätie: 100 až 127 V str. (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz); 220 až 240 V str. (+/-10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz). Spotreba: 920 W (tlač), 21 W
(pripravené), 5,6 W (spánok), 1,0 W (automaticky vypnuté), 0,3 W (manuálne vypnuté); Typická spotreba elektriny (TEC): 4,368 kWh/týždeň
Rozmery (š x h x v)
Bez balenia: M603n: 415 x 428 x 398 mm; M603dn: 415 x 508 x 398 mm; M603xh: 415 x 508 x 513 mm;
Balené: M603n: 588 x 540 x 499 mm; M603dn: 588 x 633 x 499 mm; M603xh: 588 x 633 x 749 mm;
Hmotnosť
Bez balenia: M603n: 23,7 kg; M603dn: 26,3 kg; M603xh: 32,8 kg;
Balené: M603n: 27,5 kg; M603dn: 30,1 kg; M603xh: 38,9 kg;
Prevádzkové prostredie
Prevádzková teplota: 15 až 32 ºC. Odporúčaná prevádzková teplota: 15 až 32 ºC. Prevádzková vlhkosť: od 10 do 80 % relatívnej vlhkosti. Odporúčaná prevádzková vlhkosť: od 10 do 80 % relatívnej
vlhkosti. Skladovacia teplota: -30 až 60 ºC. Skladovacia vlhkosť: 10 až 90 % relatívnej vlhkosti. Úroveň hluku podľa ISO 9296: Akustický výkon: LwAd7,1 B(A)
Akustika
Emisie Akustického Výkonu:7,1 B(A)
Emisie akustického tlaku:57 dB(A)
Certifikácie produktu
Bezpečnostné certifikácie: IEC 60950-1 (Medzinárodné); EN 60950-1 +A11 (EU); IEC 60825-1; GS licencia (Európa); EN 60825-1 (laserové/LED zariadenie triedy 1); Smernica o nízkom napätí
2006/95/EC so značkou CE (Európa); iné bezpečnostné potvrdenia podľa potreby individuálnych krajín
Certifikácie elektromagnetickej kompatibility: CISPR 22: 2005 EN 55022: 2006 +A1 Trieda B, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 2008, EN 55024: 1998 +A1+A2, FCC titul 47 CFR, ICES-003,
GB9254-2008, EMC direktíva 2004/108/EC s označením CE (Európa), iné povolenia EMC podľa požiadaviek jednotlivých krajín
Záruka
Jednoročná záruka so servisom v mieste inštalácie. K dispozícii sú voliteľné služby HP Care Pack. Možnosti záruky a podpory sa líšia podľa produktu, krajiny a miestnych právnych predpisov.
Jednotka USB Flash
1 vysokorýchlostný USB 2.0; 1 Gigabit Ethernet; 2 externé hostiteľské USB (1 samostatný a 1 prístupný zvonka); 2 interné hostiteľské porty USB 2.0 (pre pripojenie od tretích strán); 1 vysokorýchlostný port
USB 2.0 HIP (pre pripojenie od tretích strán)
2,29 x 5,33 cm 4-riadkový LCD displej, 3 LED svetlá (Upozornenie, Údaje, Pripravené), tlačidlá (Informácie, Zastaviť/Zrušiť, Návrat, Domov, Priečinok, Šípka vľavo), žiadne číselné tlačidlá
HP Web Jetadmin; HP SureSupply; HP Utility (Mac)
Zabezpečenie správy: Overovanie SNMPv3, SSL/TLS, 802.1X, (EAP- PEAP, EAP-TLS), IPP cez TLS, IPsec/Firewall s certifikátom, autentifikácia kľúča PreShared Key a autentifikácia Kerberos; Podpora
konfigurácie WJA-10 IPsec pomocou doplnku IPsec
● Šetrite energiu – technológia automatického zapnutia/vypnutia HP zapne tlačiareň,
keď ju potrebujete a vypne, keď ju nepotrebujete1.
● Šetrite papier až o 50 % s automatickou obojstrannou tlačou.
● Bezplatná, pohodlná recyklácia kaziet v 54 krajinách.
Spĺňa normu ENERGY STAR®
Tlačiareň HP LaserJet Enterprise 600 M603n nie je kompatibilná s ENERGY STAR®.
1 Funkcie automatického zapnutia a automatického vypnutia HP závisia od tlačiarne a nastavení.
Recyklujte hardvér vašej výpočtovej techniky a spotrebné materiály. Služby správy majetku a recyklovania HP
zjednodušujú zodpovedné likvidovanie.
http://www.hp.com/sk/
© Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P.Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jediná záruka pre produkty a
služby HP je určená záručnými podmienkami priloženými k týmto produktom a službám. Žiadne z tu uvedených informácií nemôžu byť považované za základ pre vznik akejkoľvek
ďalšej záruky. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za technické alebo tlačové chyby obsiahnuté v tomto dokumente.
Vytvorené v EÚ 10/11 4AA3-5780SKE
Download

LaserJet Enterprise 600 M603.pdf