Severočeská střední škola s.r.o.
Bělehradská 1523/58, 400 11 Ústí nad Labem
www.severoceska.cz
Maturitní otázky
a témata
Ústní zkoušky společné části maturitní
zkoušky
a
profilová část maturitní zkoušky
Školní rok 2014/2015
Severočeská střední škola s.r.o.
Bělehradská 1523/58, 400 11 Ústí nad Labem
www.severoceska.cz
Obsah
Ústní zkoušky společné části maturitní zkoušky
Český jazyk a literatura. Seznam literárních děl pro třídy 4. C, 4. PG a 2. V
Témata k maturitní zkoušce z anglického jazyka
Témata k maturitní zkoušce z německého jazyka
Profilová část maturitní zkoušky. Kosmetické služby 69-41-L/01
Praktická zkouška
Praktická zkouška. Požadavky na psaní samostatné odborné písemné práce
Kosmetika
Zdravověda
Profilová část maturitní zkoušky. Předškolní a mimoškolní pedagogika 75-31-M/01
Pedagogika
Psychologie
Maturitní práce s obhajobou
Profilová část maturitní zkoušky. Vlasová kosmetika 69-41-L/52
Vlasová kosmetika
Ekonomické předměty (Ekonomika a Účetnictví)
Maturitní práce s obhajobou
Maturitní práce s obhajobou. Pokyny pro vypracování maturitní práce s obhajobou
Maturitní otázky a témata 2014/2015
2
3
4
7
8
9
10
11
14
17
19
20
21
22
23
24
27
28
29
Schválil: Mgr. Radovan Šrejbr, ředitel školy
Severočeská střední škola s.r.o.
Bělehradská 1523/58, 400 11 Ústí nad Labem
www.severoceska.cz
Ústní zkoušky
společné části maturitní zkoušky
Maturitní otázky a témata 2014/2015
3
Schválil: Mgr. Radovan Šrejbr, ředitel školy
Severočeská střední škola s.r.o.
Bělehradská 1523/58, 400 11 Ústí nad Labem
www.severoceska.cz
Český jazyk a literatura
Seznam literárních děl pro třídy 4. C, 4. PG a 2. V
ve školním roce 2014 – 2015
Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce:
Žák si vybírá 20 literárních děl.
Světová a česká literatura do konce 18. století – min. 2 literární díla
Světová a česká literatura 19. století – min. 3 literární díla
Světová literatura 20. a 21. století – min. 4 literární díla
Česká literatura 20. a 21. století – min. 5 literárních děl
Minimálně dvěma literárními díly musí být v seznamu žáka zastoupena próza, poezie, drama.
Seznam může obsahovat maximálně 2 díla od jednoho autora.
1) Světová a česká literatura do konce 18. století (min. 2 literární díla)
próza
světová:
Giovanni Boccacio - Dekameron
Daniel Defoe – Robinson Crusoe
Johann Wolfgang von Goethe – Utrpení mladého Werthera
česká:
Karel IV. – Vita Caroli
Jan Hus – Listy z Kostnice
Jan Ámos Komenský – Labyrint světa a ráj srdce
poezie
světová:
Homér – Odysseia
drama
světové:
Sofoklés – Král Oidipus
William Shakespeare – Romeo a Julie, Hamlet
Moliére – Lakomec
Carlo Goldoni – Sluha dvou pánů, Poprask na laguně
2) Světová a česká literatura 19. století (min. 3 literární díla)
próza
světová:
Alexandr Sergejevič Puškin – Evžen Oněgin
Victor Hugo – Chrám Matky Boží v Paříži
Charles Dickens – Oliver Twist
Maturitní otázky a témata 2014/2015
4
Schválil: Mgr. Radovan Šrejbr, ředitel školy
Severočeská střední škola s.r.o.
Bělehradská 1523/58, 400 11 Ústí nad Labem
www.severoceska.cz
Edgar Allan Poe - Povídky
Émile Zola – Zabiják
Oscar Wilde – Obraz Doriana Graye
česká:
Božena Němcová – Babička, Divá Bára
Jan Neruda – Povídky malostranské
Jakub Arbes – Newtonův mozek
Karolína Světlá – Vesnický román
Alois Jirásek – Staré pověsti české
poezie
světová:
Charles Baudelaire – Květy zla
česká:
Karel Hynek Mácha – Máj
Karel Jaromír Erben – Kytice
Karel Havlíček – Křest svatého Vladimíra, Tyrolské elegie
drama
světové:
Nikolaj Vasiljevič Gogol – Revizor
české:
Josef Kajetán Tyl – Strakonický dudák
Alois a Vilém Mrštíkové – Maryša
Jaroslav Vrchlický – Noc na Karlštejně
3) Světová literatura 20. a 21. století (min. 4 literární díla)
próza
Erich Maria Remarque – Na západní frontě klid
Antoine de Saint-Exupéry – Malý princ
George Orwell – 1984, Farma zvířat
William Styron – Sophiina volba
Franz Kafka – Proces
Ernest Hemingway – Stařec a moře
Romain Rolland – Petr a Lucie
John Ronald Reuel Tolkien – Společenstvo prstenu
John Irving – Svět podle Garpa
Umberto Eco – Jméno růže
Gabriel García Márquez – Sto roků samoty
Christiane F. – My děti ze stanice ZOO
poezie
Guillaume Apollinaire – Alkoholy
Maturitní otázky a témata 2014/2015
5
Schválil: Mgr. Radovan Šrejbr, ředitel školy
Severočeská střední škola s.r.o.
Bělehradská 1523/58, 400 11 Ústí nad Labem
www.severoceska.cz
drama
George Bernard Shaw – Pygmalion
4) Česká literatura 20. a 21. století (min. 5 literárních děl)
próza
Viktor Dyk – Krysař
Ivan Olbracht – Golet v údolí, Nikola Šuhaj loupežník
Karel Čapek – Válka s mloky
Jaroslav Hašek – Osudy dobrého vojáka Švejka
Vladislav Vančura – Rozmarné léto, Markéta Lazarová
Karel Poláček – Bylo nás pět
Zdeněk Jirotka – Saturnin
Jaroslav Havlíček – Petrolejové lampy
Josef Škvorecký – Zbabělci
Ladislav Fuks – Pan Theodor Mundstock
Milan Kundera – Směšné lásky
Bohumil Hrabal – Ostře sledované vlaky
Ota Pavel – Smrt krásných srnců
Vladimír Páral – Milenci a vrazi
Michal Viewegh – Báječná léta pod psa
Květa Legátová – Želary
poezie
František Gellner – Po nás ať přijde potopa
Petr Bezruč – Slezské písně
Jiří Wolker – Host do domu
Jaroslav Seifert – Na vlnách T. S. F.
Vítězslav Nezval – Edison
Karel Kryl – Kníška
drama
Karel Čapek – R. U. R.
Jiří Voskovec a Jan Werich – Balada z hadrů
Václav Havel – Zahradní slavnost
Vypracovaly: Mgr. Iva Mádlová
Mgr. Jana Makovcová
Maturitní otázky a témata 2014/2015
6
Schválil: Mgr. Radovan Šrejbr, ředitel školy
Severočeská střední škola s.r.o.
Bělehradská 1523/58, 400 11 Ústí nad Labem
www.severoceska.cz
Témata k maturitní zkoušce z anglického jazyka
ve školním roce 2014/2015
.
1. Personal identification and characteristics
2. Family and family activities
3. Housing and living – hometown and its surroundings, housing, household, household chores
4. Everyday life
5. Education
6. Free time and entertainment – sport, culture, arts, hobbies, interests, social events
7. Interpersonal relationships and multicultural society
8. Travelling and transport – holidays, trips
9. Health and body care
10. Food and drink – gastronomy, healthy diet
11. Shopping and lifestyle
12. Job and occupation
13. Services – public transport, means of communication, lifestyle
14. Society – life in today´s society, customs and traditions, masmedia
15. Geography and nature – environment
Vypracovaly: Ing. Petra Kokšalová a Ing. Renata Collymore
Maturitní otázky a témata 2014/2015
7
Schválil: Mgr. Radovan Šrejbr, ředitel školy
Severočeská střední škola s.r.o.
Bělehradská 1523/58, 400 11 Ústí nad Labem
www.severoceska.cz
Témata k maturitní zkoušce z německého jazyka
ve školním roce 2014/2015
1. Personencharakteristik
2. Familie
3. Zuhause und Wohnen
4. Alltagsleben
5. Ausbildung
6. Freizeit und Unterhaltung
7. Zwischenmenschliche Beziehungen
8. Reisen und Verkehr
9. Gesundheit und Hygiene
10. Verpflegung
11. Einkaufen
12. Arbeit und Beruf
13. Dienstleistungen
14. Gesellschaft
15. Erdkunde und Natur
Vypracovali: Mgr. Ctirad Bednář, Mgr. Richard Neuschl
Maturitní otázky a témata 2014/2015
8
Schválil: Mgr. Radovan Šrejbr, ředitel školy
Severočeská střední škola s.r.o.
Bělehradská 1523/58, 400 11 Ústí nad Labem
www.severoceska.cz
Profilová část maturitní zkoušky
Obor vzdělání:
Kosmetické služby
69-41-L/01
denní forma vzdělávání
Maturitní otázky a témata 2014/2015
9
Schválil: Mgr. Radovan Šrejbr, ředitel školy
Severočeská střední škola s.r.o.
Bělehradská 1523/58, 400 11 Ústí nad Labem
www.severoceska.cz
Praktická zkouška
Maturitní zkoušky 2014/15 (třída 4. C)
1. Péče o pleť - celkové ošetření pleti
 vlastní model
 povinné úkony - povrchové čištění pleti, napářka obličeje, hluboké čištění pleti
 peeling, masáž obličeje a dekoltu, epilace obočí, barvení řas a obočí, aplikace masky podle
typu pleti, denní líčení
2. Poradenská služba
3. Denní líčení
4. Společenské líčení
Před zahájením maturitní zkoušky žákyně odevzdá ve stanoveném termínu samostatnou odbornou
písemnou práci na zadané téma: fantazijní líčení, celková proměna modelky.
Maturitní otázky a témata 2014/2015
10
Schválil: Mgr. Radovan Šrejbr, ředitel školy
Severočeská střední škola s.r.o.
Bělehradská 1523/58, 400 11 Ústí nad Labem
www.severoceska.cz
Praktická zkouška
Maturitní zkoušky 2014/15 (třída 4. C)
POŽADAVKY NA PSANÍ
SAMOSTATNÉ ODBORNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE
 Závěrečné práce se archivují pro potřebu případné kontroly z MŠMT, je nutné věnovat zvýšenou
pozornost formální stránce zpracování (formát, řádkování, odstavce, citace literatury, seznam
literatury, apod.).
 Před začátkem formální úpravy odborné práce doporučujeme formát správně nastavit.
Předejdete tak pozdějším nesnázím v konečném administrativním zpracování.
Práce musí být vypracována minimálně na deseti stranách písemného textu.
Formální úprava závěrečné práce:
 Formát papíru A4.
 Písmo Times New Roman na celý dokument.
 V základním textu používat písma o velikosti 12 bodů, názvy kapitol ve velikosti 16b, tučně,
nadpisy psát ve velikosti 14b, tučně; Úprava a umístění nadpisů musí být v celém textu jednotné.
 Řádkování by mělo být v celém dokumentu jednotné, tj. = 1,5.
 Okraje stránek mají tyto rozměry: horní a dolní okraj 3 cm; pravý a levý okraj 2,5 cm (v celém
dokumentu).
 Zarovnávání textu do bloku.
 Pro zvýšení přehlednosti se první řádek každého odstavce odráží minimálně o 5 úhozů a
maximálně 11 úhozů od levé svislice textu. Nový odstavec – maximálně dva úhozy tlačítka
“enter”.
 Stránky se číslují od první fyzické stánky (od úvodu) práce. Na některých stránkách se číslo
nezobrazuje (titulní strana, prohlášení, obsah), číslo stránky umístěte uprostřed.
 Všechny fotografie musí být napevno součástí práce; Maximální velikost fotografie může být
výška 23,7 cm a šířka 15,8 cm. Jsou umístěny na samém závěru části práce. Fotografie jsou
očíslované a popsané.
 Všechny obrázky musí být ve zvláštní příloze, každý obrázek musí být očíslovaný a popsaný.
Maximální velikost obrázku může být: výška 23,7 cm a šířka 15,8 cm.
Maturitní otázky a témata 2014/2015
11
Schválil: Mgr. Radovan Šrejbr, ředitel školy
Severočeská střední škola s.r.o.
Bělehradská 1523/58, 400 11 Ústí nad Labem
www.severoceska.cz
1. část: Fantazijní líčení - musí být vyhotoveno během odborného výcviku
- žák má možnost vlastního výběru, kde bude práce provedena:
a) obličej, krk a dekolt
b) ruka od ramene + nail art
c) celá plocha zad
Písemně zpracované:
 název fantazijního líčení, použité pomůcky, přípravky, ozdoby a veškeré doplňky, popis vlastní
práce, popis zvoleného tématu:
a) Facepaiting (Co to je, historie, pomůcky, provádění, obrázky apod.) v případě, že si žák zvolil
pracovat na obličeji, krku a dekoltu.
b) NailArt (Co to je, historie, pomůcky, provádění, obrázky apod.) v případě, že si žák zvolil
pracovat na ruce a nehtech.
c) Bodypaiting (Co to je, historie, pomůcky, provádění, obrázky apod.) v případě, že si žák
zvolil pracovat na celé ploše zad.
 Barevné fotografie modela musí být vyhotoveny během praktického vyučování.
 Základní barvy pro fantazijní líčení (černá, bílá, červená, žlutá, zlatá, stříbrná, modrá a zelená)
jsou k dispozici na odborném výcviku. Jiné barvy, materiál či doplňky si žák obstarává na své
náklady.
 Práce může obsahovat i jiné obrázky, které jsou ve zvláštní příloze.
Hodnotí se: nápad, zpracování, originalita, čistota, popis práce a daného tématu, celkový dojem,
úprava hlavy a použití doplňků.
Maturitní otázky a témata 2014/2015
12
Schválil: Mgr. Radovan Šrejbr, ředitel školy
Severočeská střední škola s.r.o.
Bělehradská 1523/58, 400 11 Ústí nad Labem
www.severoceska.cz
2. část: Celková proměna ženy - musí být prováděna během odborného výcviku
 žák má možnost vlastního výběru modela
 seznámení s modelem (proč jsme si ho zvolili, kdo to je apod.)
 popis vlastní práce (kosmetické ošetření s ohledem na typ a stav pleti modela, použité
kosmetické procedury a přípravky)
 poradenství s ohledem na typ a stav pleti modela
 barevná typologie (např. typ dle ročních období apod)
 popis vlastní práce při líčení (postup, použité přípravky a materiál, rady a triky, líčení pro různé
příležitosti např. denní, společenské apod.)
 typ postavy a její odívání s ohledem na klady či nedostatky; použité doplňky (brýle, šperky
a jiné)
 kladně budou hodnoceny úpravy nehtů, vlasů
 barevné fotografie modela před úpravou maximální velikosti (1x celá postava, 1x detail
obličeje)
 barevné fotografie z průběhu vlastní práce minimálně 4x (v příloze, menší velikosti, 9x13cm)
 barevné fotografie na závěr po změně v maximální velikosti (1x celá postava, 1x detail obličeje);
na těchto fotografiích musí být viditelná změna!!!
Samostatnou odbornou práci je nutno odevzdat ve stanoveném termínu do 31. 3. 2015 učiteli
odborných předmětů. Učitel odborných předmětů dostane od žáka odbornou práci 1x
vytištěnou na kvalitním papíře a v kroužkové vazbě (desky, průhledné provedení) a 1x na
záznamovém médiu.
V průběhu tvorby závěrečné práce může žák využívat konzultaci s vyučujícím odborných předmětů.
Konzultace slouží především na:
 pomoc při vytvoření obsahové struktury závěrečné práce
 výběr vhodné literatury
 forma práce, celková úprava, atd.
Vypracovala: Veronika Blínová
Maturitní otázky a témata 2014/2015
13
Schválil: Mgr. Radovan Šrejbr, ředitel školy
Severočeská střední škola s.r.o.
Bělehradská 1523/58, 400 11 Ústí nad Labem
www.severoceska.cz
Kosmetika
Maturitní zkoušky 2014/15 (třída 4. C)
1) Projevy kožních chorob
 Primární
 Sekundární
 Další změny na kůži
 Predilekční lokalizace
2) Dějiny a vývoj kosmetiky
 Rozdělení na jednotlivá historická období
 Současná kosmetika – unie kosmetiček, veletrhy, vzdělávací instituce, rekvalifikace,
školení
3) Anatomie kůže
 Složení kůže
 Adnexa kůže
4) Léčba kožních chorob I
 Léčba fyzikální
 Léčba chirurgická
5) Fyziologie a vzhled kůže
 Ochranná, termoregulační a smyslová funkce kůže
 Sekreční, depotní, bariérová, resorpční a respirační funkce kůže
 Vzhled kůže – kožní povrch, vrásky, barva a tloušťka kůže, stárnutí kůže
6) Provozní řád, vybavení kosmetické provozovny
 Provozní řád pro provozovny kosmetiky
 Požadavky kladené na zaměstnance kosmetických služeb
 Členění kosmetické provozovny (vybavení, požadavky)
 Hygienické minimum (dezinfekce, sterilizace, úklid, základní hygienické požadavky)
7) Léčba kožních chorob II
 Léčba celková
 Léčba místní
8) Péče o ruce
 Nehet a jeho složení
 Vybavení pracovního boxu, nástroje a pomůcky na manikúru
 Kontraindikace manikúry, podrobný popis pracovního postupu
 Masáž rukou – účinky, fáze, masážní přípravky
 Parafínový zábal – účinky, kontraindikace, technologický postup
Maturitní otázky a témata 2014/2015
14
Schválil: Mgr. Radovan Šrejbr, ředitel školy
Severočeská střední škola s.r.o.
Bělehradská 1523/58, 400 11 Ústí nad Labem
www.severoceska.cz
9) Nemoci ze zevních příčin
 Vyvolané termickými vlivy
 Vyvolané mechanickými vlivy
10) Čištění pleti
 Povrchové čištění pleti – význam, rozdělení přípravků
 Hluboké čištění pleti, napářka pleti – její účinky, druhy
11) Kosmetická diagnóza
 Kritéria pro posouzení pleti
12) Onemocnění mazových žláz
 Acne vulgaris
 Dermatitis perioralis
 Rosacea
13) Depilace a epilace
 Druhy depilačních technik, depilace teplým voskem – kontraindikace, technologický
postup
 Formování obočí – kontraindikace, kritéria pro úpravu obočí
 Druhy epilačních technik, jejich charakteristika
14) Nejčastější parazitární kožní nemoci, hygienická opatření
15) Kosmetické masáže prováděné na obličeji, krku či dekoltu
 Klasická masáž – účinky, kontraindikace, masážní přípravky, svaly, které nejčastěji
masírujeme, fáze, zásady pro úspěšný průběh masáže
 Jaquetova masáž, mikromasáž očního okolí a jiné masáže
16) Bakteriální kožní nemoci – pyodermie, impetigo, furunkl, karbunkl, erysipelas
17) Ošetření jednotlivých druhů pleti
 Ošetření normální a smíšené pleti
 Ošetření suché a mastné pleti
 Ošetření citlivé pleti a pleti s kuperózou
18) Pohlavní nemoci – kapavka, lues
19) Líčení a zdobení těla
 Líčení pro různé příležitosti, přípravky a pomůcky, postup, hygienické zásady
 Fantazijní líčení, divadelní líčení, malování na tělo, permanentní make-up, tetování
 Barvení obočí a řas – kontraindikace, technologický postup
20) Péče o tělo = kosmetické ošetření prováděné na různých místech těla
 Hygienické zásady
 Druhy masáží
 Ošetření celulitidy, strií apod.
Maturitní otázky a témata 2014/2015
15
Schválil: Mgr. Radovan Šrejbr, ředitel školy
Severočeská střední škola s.r.o.
Bělehradská 1523/58, 400 11 Ústí nad Labem
www.severoceska.cz
21) Poruchy pigmentace – vrozené, získané.
22) Masky a zábaly, peeling (obličejové i celotělové)
 Rozdělení masek podle konzistence, účinku a typu pleti
 Obklady v kosmetice
 Peeling – účinky, kontraindikace, přípravky
23) Přístroje v kosmetice.
 Bezpečnostní zásady při jejich používání
 Rozdělení podle použití
 Popsat práci s přístroji ve školní kosmetické provozovně
 Novinky na trhu
24) Virová onemocnění – bradavice, Molíka, condylomata, herpes simplex, herpes zoster.
25) Plastická chirurgie a korekce
26) Kosmetické suroviny
 Suroviny z ropy
 Lipidy
 Alkoholy
 Samostatně účinné látky
 Komplexně účinné látky
 Vonné látky
 Konzervační látky
 Barviva
27) Plísňová onemocnění
Vypracovaly: Veronika Blínová, Bc. Miloslava Hotová
Maturitní otázky a témata 2014/2015
16
Schválil: Mgr. Radovan Šrejbr, ředitel školy
Severočeská střední škola s.r.o.
Bělehradská 1523/58, 400 11 Ústí nad Labem
www.severoceska.cz
Zdravověda
Maturitní zkoušky 2014/15 (třída 4. C)
1
Lidská buňka
2
Stavba lidského organismu
3
Soustava kosterní
4
Soustava svalová
5
Funkční svalové skupiny
6
Oběhová soustava
7
Krev
8
Dýchací soustava
9
Trávicí soustava
10
Vylučovací soustava
Termoregulace
11
Kůže
12
Žlázy s vnitřní sekrecí
13
Nervová soustava
14
Smyslová soustava
15
Pohlavní soustava
16
Těhotenství
17
Osobní hygiena kosmetičky
Maturitní otázky a témata 2014/2015






































17
dělení buněk
stavba lidské buňky
bakterie, viry
buňka → organismus
tkáně lidského těla
orgánové soustavy
stavba kostí, spojení kostí
kostra člověka
funkce svalů, jejich činnost
stavba svalu
kontrakce
svaly trupu a zad
svaly končetin, krku, hlavy
krevní oběh (malý, velký)
srdce – stavba a funkce
mízní oběh
složení krve
funkce krve
tlak krevní, EKG
dýchací orgány
dýchání zevní, vnitřní
orgány trávicí soustavy
princip a funkce trávení
ledviny
močový měchýř
stavba a funkce kůže
přídatné kožní orgány
funkce a činnost žláz
hormony
význam a funkce
CNS, PNS
orgány zraku, sluchu, čichu, chuti a hmatu
jejich význam pro člověka
mužská a ženská
průběh
diagnostika
péče o čistotu jednotlivých částí těla
duševní hygiena
Schválil: Mgr. Radovan Šrejbr, ředitel školy
Severočeská střední škola s.r.o.
Bělehradská 1523/58, 400 11 Ústí nad Labem
www.severoceska.cz
18
Hygiena a pořádek provozovny
19
Potřeba živin
20
První pomoc
21
Stavy ohrožující život
22
Obličej jako celek
23
Záněty a nádory
24
Patologie, imunologie
25
Epidemiologie, mikrobiologie





















normy, vybavení
dezinfekce (fyzikální, chemická)
bílkoviny, tuky, cukry
minerální látky a voda
vitamíny
zásady první pomoci
techniky PP
zdravotnická PP
krvácení
šok, protišoková opatření
KPC resuscitace
umělé dýchání
popis, tvar, souměrnost
fyziologické rýhy a vrásky
příčiny, projevy
dělení, léčba
charakteristika oborů, zánik organismu
imunizace
charakteristika oborů
průběh onemocnění
dělení bakterií
Vypracovaly: Mgr. Radka Philippová, Bc. Miloslava Hotová
Maturitní otázky a témata 2014/2015
18
Schválil: Mgr. Radovan Šrejbr, ředitel školy
Severočeská střední škola s.r.o.
Bělehradská 1523/58, 400 11 Ústí nad Labem
www.severoceska.cz
Profilová část maturitní zkoušky
Obor vzdělání:
Předškolní a mimoškolní pedagogika
75-31-M/01
denní forma vzdělávání
Maturitní otázky a témata 2014/2015
19
Schválil: Mgr. Radovan Šrejbr, ředitel školy
Severočeská střední škola s.r.o.
Bělehradská 1523/58, 400 11 Ústí nad Labem
www.severoceska.cz
Pedagogika
Maturitní zkoušky 2014/15 (třída 4. PG)
1. Pedagogika jako vědní obor
2. Historie pedagogiky, historické osobnosti pedagogiky
3. Pedagogický odkaz J. A. Komenského
4. Výchova a vzdělávání
5. Školský systém v ČR
6. RVP, ŠVP a IVP
7. Rodina
8. Hra a hračka
9. Náhradní rodinná péče a sociálně právní ochrana dětí
10. Zařízení náhradní rodinné péče
11. Metody předškolní a mimoškolní pedagogiky
12. Předškolní pedagogika
13. Školní zralost
14. Instituce předškolní pedagogiky
15. Mimoškolní pedagogika
16. Volný čas, pedagogika volného času
17. Instituce mimoškolní pedagogiky
18. Speciální pedagogika
19. Speciálně pedagogické metody
20. Specifické vývojové poruchy učení
21. Specifické vývojové poruchy chování
22. Diagnostika a poradenství
23. Integrace a inkluze
24. Multikulturní výchova
25. Osobnost pedagoga
Vypracovala: Mgr. Radka Philippová
Maturitní otázky a témata 2014/2015
20
Schválil: Mgr. Radovan Šrejbr, ředitel školy
Severočeská střední škola s.r.o.
Bělehradská 1523/58, 400 11 Ústí nad Labem
www.severoceska.cz
Psychologie
Maturitní zkoušky 2014/15 (třída 4. PG)
1. Psychologie jako věda
2. Historie psychologie
3. Determinace lidské psychiky
4. Základní psychické pojmy
5. Psychické procesy
6. Psychické stavy
7. Psychické vlastnosti
8. Psychologie osobnosti
9. Teorie osobnosti
10. Psychologické metody
11. Inteligence, sociální inteligence
12. Vývojová psychologie
13. Vývoj dítěte
14. Vývoj – dospělost, stáří
15. Učení a zrání
16. Patopsychologie
17. Patopsychologie dítěte
18. Sociální psychologie, skupiny, role
19. Sociálně-negativní jevy ve společnosti
20. Ohrožení psychického vývoje dítěte
21. Komunikace, konflikt, asertivita, stres
22. Psychologie práce
23. Pedagogická psychologie
24. Psychologie výchovy
25. Psychohygiena
Vypracovala: Mgr. Radka Philippová
Maturitní otázky a témata 2014/2015
21
Schválil: Mgr. Radovan Šrejbr, ředitel školy
Severočeská střední škola s.r.o.
Bělehradská 1523/58, 400 11 Ústí nad Labem
www.severoceska.cz
Maturitní práce s obhajobou
Maturitní zkoušky 2014/15 (třída 4. PG)
Žák vypracuje samostatně maturitní práci, kterou bude ústně obhajovat před maturitní komisí.
Zadání maturitní práce i její obhajoba vycházejí z § 15 vyhlášky č. 371/2012 S. o bližších
podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou ve znění pozdějších
předpisů.
Žák vypracuje práci na téma: Koho potkám v lese.
Maturitní práce s obhajobou představuje samostatnou odbornou písemnou práci žáka, ve které
musejí být rovnoměrně zastoupeny teoretické znalosti a metodické dovednosti z výchovně
vzdělávacích předmětů:
1. hudební výchova a hra na hudební nástroj,
2. estetická a výtvarná výchova,
3. dramatická a literární výchova,
4. pohybová a tělesná výchova.
Žák navrhne, vysvětlí a zdůvodní, jaké činnosti bude s dětmi ve všech čtyřech oblastech výchovně
vzdělávacího zaměření uskutečňovat. Např. naučí je písničku, hudební hru, sehraje s nimi scénku,
pohádku, dramatické pásmo, provede pohybové cvičení, vytvoří výtvarné výrobky různými
technikami.
Maturitní práci s obhajobou žák odevzdává ve dvou vyhotoveních v písemné podobě v rozsahu
minimálně 20 stran textu formátu A4. Práce musí být psána na počítači.
Práce musí obsahovat tyto náležitosti:
1. úvodní strana – jméno žáka, obor vzdělání, školní rok,
2. význam tématu pro všestranný rozvoj dětí, výchovně vzdělávací cíle tématu,
3. minimálně 4 strany za každou výchovně vzdělávací oblast – návrh činnosti, dílčí výchovně
vzdělávací cíle, konkrétní naplňování činnosti, zdůvodnění,
4. závěrečné shrnutí,
5. přílohy (texty písní, básní, výtvarné výrobky, schémata, náčrty, fotografie aj.)
Práci je nutné doplnit přílohami, které se však do počtu stran nezapočítávají.
Velikost písma 12, řádkování 1,5, písmo Times New Roman.
Datum odevzdání: 1. verze: 27. 2. 2015, konečná verze: 31. 3. 2015.
Vypracovala: Mgr. Světlana Voborníková
Maturitní otázky a témata 2014/2015
22
Schválil: Mgr. Radovan Šrejbr, ředitel školy
Severočeská střední škola s.r.o.
Bělehradská 1523/58, 400 11 Ústí nad Labem
www.severoceska.cz
Profilová část maturitní zkoušky
Obor vzdělání:
Vlasová kosmetika
69-41-L/52
denní forma vzdělávání
Maturitní otázky a témata 2014/2015
23
Schválil: Mgr. Radovan Šrejbr, ředitel školy
Severočeská střední škola s.r.o.
Bělehradská 1523/58, 400 11 Ústí nad Labem
www.severoceska.cz
Vlasová kosmetika
Maturitní zkoušky 2014/15 (třída 2. V)
1. Mycí a holící prostředky (mytí, nečistoty, mýdla, šampony, prostředky k holení)
2. Chemické a fyzikální vlastnosti vlasů
3. Přirozená barva a získaná barva vlasů (melanin, šedivé vlasy, teorie o barvě vlasů, dělení
barviv na vlasy, podstata barvení a odbarvování vlasů)
4. Růst, výměna a kvalita vlasů a vlasové pokožky (generace vlasů, růst, růstové fáze,
kvalita vlasové pokožky, kontaktní dermatitida, kvalita vlasů, kvalita vlasů a počasí)
5. Lupy (charakteristika, výskyt, příčina vzniku, druhy, odstranění lupů, mazotoky,
seborrhoická dermatitida, šampony proti lupům)
6. Poruchy příjmu potravy (dělení, charakteristika, léčba, rizika, komplikace, obezita)
7. Vlasové ústrojí (vlas, vývoj vlasu, vlasový kořínek, nejdůležitější části kořínku, regenerace
vlasového kořínku – význam, prostředky, způsoby, postup)
8. Struktura vlasového stvolu a jeho regenerace (části vlasové struktury, regenerace
vlasového stvolu – význam, způsoby, prostředky k regeneraci vlasového stvolu)
9. Poradenská služba (charakteristika, nejdůležitější informace, dotazník, vybavení, určení
diagnózy vlasu a vlasové pokožky)
10. Složky potravy - živiny (metabolismus, bílkoviny, tuky, cukry, vláknina, minerální látky,
vitamíny, voda)
11. Příčiny vypadávání vlasů a jejich náprava (charakteristika, dělení, alopecie, prevence,
vlasová transplantace, všívání syntetických vlasů, vlasové náhražky)
12. Příčiny poškození vlasů (dělení, náprava, prevence)
13. Odbarvování vlasů (historie, podstata, princip, mechanismus, vliv peroxidu vodíku na vlas,
odbarvování uměle zbarvených vlasů, prostředky k odbarvování)
Maturitní otázky a témata 2014/2015
24
Schválil: Mgr. Radovan Šrejbr, ředitel školy
Severočeská střední škola s.r.o.
Bělehradská 1523/58, 400 11 Ústí nad Labem
www.severoceska.cz
14. Melírování vlasů (charakteristika, důvody, způsoby, prostředky, techniky, melírování
pánských vlasů, techniky barvení vlasů)
15. Technologické postupy odbarvování vlasů (ochrana zdraví zákazníka, prostředky,
příprava roztoku, nanášení roztoku, odbarvování krátkých, dlouhých a odrostlých vlasů,
doba působení, ukončení a opakování procesu)
16. Krátkodobá barviva (dělení barviv, charakteristika krátkodobých barviv, technologické
postupy práce s krátkodobými barvivy)
17. Dlouhodobá barviva (dělení barviv, charakteristika dlouhodobých barviv, vlastnosti,
výhody, nevýhody, korektory oxidačních barev)
18. Technologický postup preparace vlasů (příprava zákaznice, prostředky, postup)
19. Historie preparace vlasů a prostředky k preparaci (termická, sašetová, chemická
preparace, podstata preparace, vlastnosti a složení preparačního roztoku)
20. Preparace vlasů (preparace pánských vlasů, narušených vlasů, narovnání kudrnatých vlasů,
příčiny neúspěchů při preparaci)
21. Biologicky účinné látky
22. Vnější fixace vlasů (charakteristika, dělení, silikony ve vlasové kosmetice – druhy, dělení,
použití, účinek na vlas, odstranění z vlasů)
23. Technologický postup barvení vlasů oxidačními barvivy (příprava vlasů před barvením,
vzorník barev, příprava roztoku, nanášení roztoku, barvení šedivých a prošedivělých vlasů,
barvení odrostlých vlasů a oživení vymytých konců, korektory)
24. Složení a funkce kůže, kožní adnexa
25. Přípravky osobní hygieny (deodoranty a antiperspiranty, vonné látky – historie,
charakteristika, získávání, fáze vůně)
26. Příčiny poškození vlasů (dělení, charakteristika, prevence a náprava)
27. Depilace a epilace (rozdíl, prostředky, technologické postupy odstraňování chloupků,
zarůstání chloupků)
Maturitní otázky a témata 2014/2015
25
Schválil: Mgr. Radovan Šrejbr, ředitel školy
Severočeská střední škola s.r.o.
Bělehradská 1523/58, 400 11 Ústí nad Labem
www.severoceska.cz
28. Kožní choroby (lupenka, plísňové choroby)
29. Parazitární choroby (parazité žijící na povrchu kůže a uvnitř kůže, charakteristiky, přenos,
léčba)
30. Kožní choroby (dělení, znaky, původci, přenos, imunita, dělení příčin kožních chorob,
projevy)
Vypracovala: Lucie Císařová
Maturitní otázky a témata 2014/2015
26
Schválil: Mgr. Radovan Šrejbr, ředitel školy
Severočeská střední škola s.r.o.
Bělehradská 1523/58, 400 11 Ústí nad Labem
www.severoceska.cz
Ekonomické předměty (Ekonomika a Účetnictví)
Maturitní zkoušky 2014/15 (třída 2. V)
1.
Základní ekonomické pojmy
2.
Trh
3.
Oběžný majetek – zásoby, zásobování
4.
Dlouhodobý majetek
5.
Pracovněprávní vztahy a odměňování pracovníků
6.
Podnik a podnikání
7.
Právní formy podnikání
8.
Bankovní soustava ČR
9.
Management podniku
10.
Marketing
11.
Sestavení rozvahy
12.
Účtování na finančních účtech
13.
Účtování DPH
14.
Účtování materiálu a zboží
15.
Výpočet daňových odpisů
16.
Účtování dlouhodobého majetku
17.
Účtování mezd
18.
Účtování nákladů a výnosů
19.
Zjištění hospodářského výsledku
20.
Účetní uzávěrka
Vypracovala: Ing. Renata Collymore
Maturitní otázky a témata 2014/2015
27
Schválil: Mgr. Radovan Šrejbr, ředitel školy
Severočeská střední škola s.r.o.
Bělehradská 1523/58, 400 11 Ústí nad Labem
www.severoceska.cz
Maturitní práce s obhajobou
Maturitní zkoušky 2014/15 (třída 2. V)
1. Práce žáků na předem zvoleném modelu pro dámské i pánské kadeřnictví obsahuje:
 fotodokumentace původního účesu modelky a modela
 popis kvality vlasů
 zpracování navrhovaného účesu, změny barvy, střihu, celkového vzhledu
 další návrhy vhodných účesů (možno použít zpracování na počítači)
 návrh líčení k dané příležitosti, oblečení
 fotodokumentace celkové konečné změny
2. Písemné zpracování zadaného úkolu včetně fotodokumentace, obhajoba zadaného
a zpracovávaného tématu.
Maturitní otázky a témata 2014/2015
28
Schválil: Mgr. Radovan Šrejbr, ředitel školy
Severočeská střední škola s.r.o.
Bělehradská 1523/58, 400 11 Ústí nad Labem
www.severoceska.cz
Maturitní práce s obhajobou
Maturitní zkoušky 2014/15 (třída 2. V)
POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ
MATURITNÍ PRÁCE S OBHAJOBOU
Textová část práce:
1. Obálka - bude jednotná, vydá ji škola, musí obsahovat: logo školy, název práce, obor, autora,
místo, datum.
2. strana
- poděkování (řadí se do spodní části stránky) může zahrnovat všechny, kdo k práci
jakkoliv přispěli.
3. strana
- obsah – začíná úvodem a končí použitou literaturou.
4. strana
- úvod – měl by obsahovat cíl práce, zamýšlené změny, používanou kosmetiku
(důvod použití), předpokládaný výsledek práce.
5. Seznámení s modelem (modelkou) - stručná charakteristika modelu, názor na navrhované
změny, fotografie před proměnou.
6. Další stránky
-
vlastní obsah práce.
7. Předposlední strana
-
závěr – shrnutí práce, vlastní názor na výsledek, názor modelů,
celkové hodnocení.
8. Poslední strana
-
tvořena použitou literaturou, ze které žák čerpal při jejím zpracování
(uvádí se název knihy, autor, internetová strana, jméno časopisu,
měsíc a rok vydání)
Rozsah textové části musí být minimálně 15 stran čistého textu (počítáno od seznámení
s modelem).
Úprava řádkování:
levý okraj 3 cm
pravý okraj 1, 5 cm
horní a dolní okraj 1, 5 cm
Číslování stránek: čísluje se stránka dole na střed. Začíná od úvodu a končí použitou literaturou.
Maturitní otázky a témata 2014/2015
29
Schválil: Mgr. Radovan Šrejbr, ředitel školy
Severočeská střední škola s.r.o.
Bělehradská 1523/58, 400 11 Ústí nad Labem
www.severoceska.cz
Písmo:








velikost písma č. 12
výjimkou jsou nadpisy (max. č. 16)
je povoleno používat kurzívu i tučné zvýraznění
základní barvou písma je černá, ale je povolená lehká barevná úprava nadpisů
(ne zvýrazňovače)
práce musí být svázaná (minimálně do kroužkové vazby s přední průhlednou stranou a zadní
tvrdou)
v textu nesmí být pravopisné ani textové chyby (např. za tečkou a čárkou se nechává volný
jeden úhoz, dodržování odstavců)
práce se vyhotovuje ve dvou stejných verzích (jedna pro studenta, jedna pro školu)
a odevzdává se k předběžné kontrole (nanečisto) měsíc před stanoveným termínem, kdy má
vyučovací právo vytknout případné chyby a navrhnout potřebné dodělání nedostatků
žák je povinen opravit nedostatky a chyby
Praktická část práce:
Práce se dělí na dvě poloviny – dámská proměna a pánská proměna. Jednotlivé části musí
obsahovat povinné úkony. 30% z celkové praktické části musí být provedeno v provozovně školy
(kosmetika, kadeřnictví) – neplatí pro dálkové studium.
Dámská část musí obsahovat:
diagnózu vlasů a pokožky (podrobně rozepsat)
změnu střihu vlasů
barevnou změnu
kosmetické ošetření pleti + líčení (není povinné pro
dálkové studium)
- denní úpravu účesu + oblečení
- večerní úpravu účesu + oblečení (může být nahrazeno
svatební nebo soutěžní úpravou)
-
Pánská část práce musí obsahovat: -
Maturitní otázky a témata 2014/2015
diagnózu vlasů a pokožky (podrobně rozepsat)
změnu střihu
barevnou změnu
sportovní úprava účesu + oblečení
společenskou úpravu účesu + oblečení
drobné kosmetické úpravy např. úprava obočí (není
povinné)
30
Schválil: Mgr. Radovan Šrejbr, ředitel školy
Severočeská střední škola s.r.o.
Bělehradská 1523/58, 400 11 Ústí nad Labem
www.severoceska.cz
Pracovní postupy:
Jakýkoliv pracovní úkon musí být přesně popsán a to včetně založení prádla, používaných
pomůcek, nářadí i materiálu (koncentrace chemických látek), značky výrobků.
V případě problémové pokožky vlasů (lupivost, mastivost, vypadávání, lupenka, ekzém) je
třeba uvést charakteristiku problému (např. jedná-li se o suché nebo mastné lupy) a vlastní návrhy
na řešení problému (např. vhodná kosmetika, bylinné látky, lékařské ošetření). Důležité je rozvedení
regenerace vlasů po provedeném chemickém úkonu (druh regenerace, použité přípravky, účinky,
složení, výrobce, použití).
Je důležité u stříhání vlasů uvést druh zvolené střihu a používané techniky ke stříhání. Střih
volíme v závislosti na tvaru obličeje a hlavy. Pracovní postupy je nutné uvést i u úkonů, jako je mytí
hlavy či konečná úprava horkým vzduchem.
Fotografická dokumentace práce:
Všechny pracovní postupy i jeho výsledky je třeba fotograficky zdokumentovat. Materiál musí
být kvalitní a změny dobře viditelné, bez deformací. Je vhodné porovnat fotografii před proměnou
a po proměně.
Důvody, při kterých může být práce vyřazena:
 při velkém množství pravopisných a textových chyb
 pokud nebudou splněny požadavky na pánskou a dámskou část (např. barevná změna,
kosmetické ošetření pleti)
 nebylo provedeno alespoň 30% praktické práce v budově školy
 fotografický materiál byl nekvalitní, deformovaný a změny nebyly viditelné
 změna vizáže byla nepatrná, málo zřetelná
 při konzultaci nanečisto nebyly opraveny zmíněné chyby
 práce nebyla odevzdána v řádném termínu
Vypracovala: Lucie Císařová
Maturitní otázky a témata 2014/2015
31
Schválil: Mgr. Radovan Šrejbr, ředitel školy
Download

Maturitní otázky - Severočeská střední škola sro