REKLAMNÍ A PROPAGAČNÍ KAMPAŇ
MasterCard® PayPassTM – jarní kampaň
Plaťte bezkontaktně od 7. dubna do 31. května 2014 své nákupy v některé z partnerských prodejen Agip, Costa
Coffee, Douglas a Sportisimo v České republice bezkontaktní kartou MasterCard® PayPassTM nebo Maestro®
PayPassTM a získejte za váš nákup dárek.
PODMÍNKY REKLAMNÍ A PROPAGAČNÍ KAMPANĚ
1. Organizátorem této reklamní a propagační kampaně (dále jen „kampaně) je společnost
McCANN-ERICKSON PRAGUE spol. s r.o., INTERNATIONAL ADVERTISING AGENCY se sídlem Praha 2,
Riegrovy sady č. p. 28, PSČ 120 00, IČ: 170 46 041.
2. Objednavatelem kampaně je společnost MasterCard Europesprl, Chaussée deTervuren, 198A B-1410
Waterloo Belgium.
3. Kampaň trvá pouze v období od 7. dubna do 31. května 2014 včetně, a to v kterékoli ze zúčastněných
partnerských prodejen Agip, Costa Coffee, Sportisima a Douglas na území České republiky*. Kampaň spočívá v tom,
že zákazník, který zaplatí v některé z těchto zúčastněných partnerských prodejen svůj nákup zboží bezkontaktní
kartou MasterCard® PayPassTM nebo Maestro® PayPassTM, získává za svůj nákup dárek. Dárek a jeho získání se
vztahuje výhradně na bezkontaktní transakci uskutečněnou bezkontaktní kartou MasterCard® PayPassTM nebo
Maestro® PayPassTM ze strany zákazníka. Dárek za nákup tak může zákazník získat výhradně při zaplacení nákupu
bezkontaktní kartou MasterCard® PayPassTM nebo Maestro® PayPassTM, a to výhradně bezkontaktním způsobem
(t.j. „přiložením karty k bezkontaktnímu terminálu“). Dárek dle tohoto bodu mu bude předán přímo na pokladně
v partnerské prodejně.
Dárky v reklamní a propagační kampani jsou následující:
Agip
– sleva 0,50Kč/litr na další nákup PHM
Costa Coffee
– Při zakoupení jedné kávy v kavárnách Costa Coffee, získáte druhou kávu s 50% slevou. Sleva se
vztahuje vždy na levnější nápoj.
Douglas
– odličovací ubrousky Douglas XL.xs (10 ks) ke každému nákupu
Sportisimo
– kupón se slevou 10 % (Specifické podmínky tohoto dárku: V případě nákupu nad 500,- Kč obdrží
zákazník provozovny Sportisimo slevovou poukázku na 10%. Slevovou poukázku lze uplatnit na
další nákup jednoho nezlevněného produktu. V případě nákupu více produktů se sleva uplatní na
nejdražší produkt. Slevu lze uplatnit pouze do 8. 6. 2014. Slevu nelze uplatnit na Nestárnoucí
program lyží a lyžáků. Akce platí pouze na kamenných prodejnách SPORTISIMO ČR.)
4. Každý zákazník má nárok na jeden (1) dárek za jeden (1) uskutečněný nákup v jedné partnerské prodejně po
dobu jednoho (1) kalendářního dne trvání kampaně, tj. ze strany jednoho (1) zákazníka je možné dárek uplatnit
jen na jednu (1) jeho bezkontaktní transakci (platbu za nákup zboží) v jedné z vybraných partnerských prodejen
dle bodu 3 denně. Jeden (1) nákup nelze rozdělovat na více transakcí. Organizátor si vyhrazuje právo kontroly
splnění této podmínky.
5. Bezkontaktní transakce (platby za nákup zboží) prostřednictvím bezkontaktní karty MasterCard® PayPassTM nebo
Maestro® PayPassTM dle bodu 3 mohou podléhat:
 limitům plateb, které si zákazník dojednal se svojí smluvní bankou (tyto limity mohou například omezovat
částku platby zákazníka v rámci této kampaně)
 dalším pravidlům smluvní banky zákazníka (tato pravidla mohou například požadovat od zákazníka
provedení standardní „kontaktní“ platby po uskutečnění určitého počtu bezkontaktních transakcí, aby bylo
možné opět platit bezkontaktně).
6. O jakýchkoli reklamacích či námitkách v této kampani rozhoduje s konečnou platností organizátor kampaně.
Organizátor kampaně si dále vyhrazuje právo bez náhrady tuto kampaň zkrátit, odložit, přerušit nebo zrušit či
jednostranně změnit nebo doplnit její podmínky po celou dobu jejího trvání, a to tak, že tyto změny kampaně
zpřístupní veřejnosti na webové stránce www.mastercard.cz, kde jsou vždy k dispozici platné podmínky kampaně.
7. V případě, že bezkontaktní platba (transakce) bezkontaktní kartou MasterCard® PayPassTM nebo Maestro®
PayPassTM neproběhne úspěšně, a to z jakéhokoli důvodu, nebude dárek dle bodu 3 poskytnut a nárok zákazníka
na tento dárek zanikne. Poskytnutí dárku dle bodu 3 není právně vymahatelné.
1
8. Kampaň je omezená případným vyčerpáním celkového limitu dárků stanoveného objednavatelem kampaně
a společnostmi Eni Česká republika, Costa Coffee, Douglas a Sportisimo jakožto smluvními partnery organizátora
a objednavatele kampaně. Organizátor kampaně si také vyhrazuje právo ukončit kampaň v okamžiku vyčerpání
zásob zboží určeného pro tuto kampaň smluvními partnery této kampaně.
9. Za poskytnutí dárku za nákup a platbu bezkontaktní kartou MasterCard® PayPassTM nebo Maestro® PayPassTM
zákazníkovi dle bodu 3 v jednotlivých partnerských prodejnách odpovídá výlučně prodejní personál jednotlivých
partnerských prodejen, ve kterých zákazník platí nákup ve smyslu těchto podmínek kampaně.
10. Bezkontaktní kartou MasterCard® PayPassTM nebo Maestro® PayPassTM se rozumí jak standardní platební karta, tak
i bezkontaktní nálepka MasterCard® PayPassTM nebo Maestro® PayPassTM, tak zároveň i platba pomocí mobilního
telefonu podporující technologii NFC. Na všechny tyto druhy platby se vztahuje tato kampaň.
V Praze dne 17. 3. 2014
*Provozovny zúčastněné na reklamní a propagační kampani České republice:
Čerpací stanice Agip / Eni Česká republika, s.r.o.
Č.
KÓD
1
1101
ČERPACÍ STANICE
PRAHA 2 - Svatoplukova
TYP LINKY
TEL. NA ČS
JMÉNO NÁJEMCE
Tel./fax:
261 222 988
Martin CHUDEK
Pokl./fax:
283 842 485
Karel ČABAN
Tel./fax:
284 841 249
Karel ČABAN
Pokl.:
284 841 250
Tel./fax:
267 312 109
Svatoplukova ulice
128 00 Praha 2
2
1102
PRAHA 8 - Liberecká PS
Liberecká ul. - výjezd
180 00 Praha 8
3
1103
PRAHA 8 - Liberecká LS
Liberecká ul. - příjezd
180 00 Praha 8
4
1104
PRAHA 10 - Ruská
Ruská ulice
Ing. Martin HABR
vedoucí: Petr Kasten
100 00 Praha 10
5
1105
PRAHA 4 - Podolí
Tel./fax:
244 463 771
Ing. Martin HABR
Tel./fax:
241 442 386
Zdeněk ANÝŽ
Modřanská ulice
140 00 Praha 4
6
1106
PRAHA 4 - Olbrachtova
Olbrachtova ulice
Zdeněk Gonda
140 00 Praha 4
7
1107
PRAHA 4 - Pankrác
Ulice K Sídlišti 1107
Tel./fax:
261 211 013
Petr ŠULC
Pokl.:
261 211 012
Kancelář:
267 911 428
Jan VONDROUŠ
Pokl.:
267 911 429
Jana Vondroušová
Tel./fax:
267 915 891
140 00 Praha 4
8
1108
PRAHA 4 - Chodov II
Kaplanova ulice - výjezd
149 00 Praha 4
9
1109
PRAHA 4 - Chodov I
Türkova ulice - příjezd
Jan VONDROUŠ
Jana Vondroušová
149 00 Praha 4
10
1110
PRAHA 9 - Průmyslová
Průmyslová ulice
Tel./fax:
272 705 996
Pokl.:
272 704 943
Pokl.:
257 317 376
Dalibor GLAC
190 00 Praha 9
11
1111
PRAHA 5 - Strakonická
Martin CHUDEK
2
Strakonická ulice 1353/3
150 00 Praha 5
12
1112
PRAHA 10 - Štěrboholy PS
Tel./fax:
257 317 377
Mobil:
606 658 150
Kancelář:
281 933 479
Štěrboholská radiála - výjezd
Dalibor PÁNEK
Iveta Pánková
100 00 Praha 10
13
1113
PRAHA 10 - Štěrboholy LS
Tel.:
281 933 476
Dalibor PÁNEK
Štěrboholská radiála - příjezd
Tel.:
271 769 048
Iveta Pánková
100 00 Praha 10
14
1114
PRAHA 10 - V Korytech
V Korytech
Fax:
281 933 477
Tel./fax:
274 782 105
Dalibor PÁNEK
Pokl.:
274 815 440
Iveta Pánková
Tel./fax:
281 917 555
Michal GYÜMÖLCS
Pokl.:
281 917 556
IDEAL MaGy s.r.o.
Tel./fax:
244 912 590
Vladislav HERČÍK
Pokl.:
244 912 643
100 00 Praha 10
15
1115
PRAHA 9 - Černý Most
Chlumecká ulice
190 00 Praha 9
16
1116
PRAHA 4 - Vídeňská
Vídeňská ulice
140 00 Praha 4 - Kunratice
17
1117
PRAHA 10 - Štěrboholy
Štěrboholy - Jižní spojka
Vilém Mandlík
HERAMAN s.r.o.
Tel./fax:
272 705 667
David KOHOUT
Pokl.:
272 700 336
zástupce: Z. Jalovec
100 00 Praha 10
18
1118
PRAHA 7 - Holešovice
Pokl.:
220 873 470
Petr ŠULC
Kancelář:
220 873 474
Marie Neumannová
PRAHA 5 - Zbraslav
Tel.:
257 924 170
Michaela ZAVADILOVÁ
Strakonická - směr centrum
Fax:
257 920 568
Lukáš Vostárek
Tel./fax:
241 744 497
Pavel REZEK
U Elektrárny
170 00 Praha 7
19
1119
150 00 Praha 5
20
1120
PRAHA 2 - Bělehradská
Bělehradská ulice
Petr Rezek
140 16 Praha 4 - Vinohrady
21
1121
PRAHA 8 - Kobylisy
Tel.:
284 690 246
Jiří FORMAN
Tel.:
244 402 047
Vilém MANDLÍK
Horňátecká 2353
182 00 Praha 8 - Kobylisy
22
1122
PRAHA 4 - Na Jelenách
Na Jelenách 404
Vladislav Herčík
149 00 Praha 4 - Šeberov
23
1201
KOLÍN - Zálabí
Ke Hřbitovu
HERAMAN s.r.o.
Tel./fax:
321 720 922
Pokl.:
321 725 428
Tel./fax:
380 311 131
Mobil:
606 952 648
Tel./fax:
385 340 505
František SMUTNÝ
280 02 Kolín - Zálabí
24
1202
KAPLICE
Českobudějovická 279
Jaromír HORÁK
382 41 Kaplice
25
1203
ČESKÉ BUDĚJOVICE - Dlouhá Louka
Na Dlouhé Louce II
Zdeněk KŘIVSKÝ
Zdeněk Křivský ml.
370 05 Č.Budějovice
26
1204
TÁBOR - Soukeník
Tel./fax:
381 263 001
Martin PRAŽÁK
Tel./fax:
321 725 409
Ing. Petr HEJCMAN
Pokl.:
321 722 094
Michaela Hejcmanová
Tábor
391 02 Sezimovo Ústí II
27
1205
KOLÍN - Mototechna
Pražská ulice
280 02 Kolín
28
1206
ČESKÝ KRUMLOV - bus
Hejcman, s.r.o.
Tel./fax:
380 711 109
Radek ČERNÝ
Tel./fax:
312 682 997
Jan ZAVÁZAL
U Autobusového nádraží
381 01 Český Krumlov
29
1207
KLADNO - Kročehlavy
ul. Milady Horákové
3
272 01 Kladno
30
1209
STŘÍBRO
Plzeňská ulice
Tel./fax:
374 622 485
Pokl.:
Josef RUTA
Marcela Rutová
349 01 Stříbro
31
1215
ČESKÉ BUDĚJOVICE - Nové Vráto
Tel./fax:
387 411 186
Zdeněk KŘIVSKÝ
Tel./fax:
377 261 680
Miroslav SVOBODA
CHOMUTOV - Černovická
Tel.:
474 624 337
Martin ANDĚL
Černovická 5362
Fax:
474 624 663
Kunclová
Tel./fax:
384 321 010
Rudolfovská ul.
370 01 Č. Budějovice
32
1218
PLZEŇ - Rokycanská
Rokycanská ul. 135
312 00 Plzeň
33
1219
430 02 Chomutov
34
1220
JINDŘICHŮV HRADEC
Rezkova 1157/II
377 01 Jindřichův Hradec
35
1221
KLÍČANY
František DRS
DRS Deštná s.r.o.
Ivana Marková
Pokl./Fax:
284 891 633
Dálniční odpočívadlo
Zdeněk ŘÍMAN
Tomáš Říman
250 69 Klíčany - Vodochody
36
1222
ÚSTÍ NAD LABEM
Revoluční 71
400 01 Ústí nad Labem
37
1223
KARLOVY VARY
Stará Kysibelská 583
Tel./fax:
475 201 445
Václav PERLÍK
Pokl.:
475 201 433
Tel.:
475 220 074
Tel./fax:
353 230 144
Patrik VRÁBEL
Pokl.:
353 230 145
Simona Ertlová
Tel./fax:
388 437 230
Ing. Jan KOČÍ
Pokl.:
388 437 231
DJK s.r.o.
Tel./fax:
416 735 849
Jiří ŠUBRT
Pokl.:
416 735 848
Tel./fax:
485 135 199
Pokl.:
485 135 257
360 09 K. Vary - Drahovice
38
1224
STRÁŽNÝ
Strážný
384 43 Strážný
39
1225
LITOMĚŘICE
Českolipská ulice
412 01 Litoměřice
40
1226
LIBEREC - Doubí
Doubí 451
Pavlína DVOŘÁKOVÁ
460 13 Liberec
41
1227
ROZVADOV
Pokl.:
374 795 358
Jaroslav KOUKOLÍK
Kancelář:
374 795 521
CONFITRANS s.r.o.
Tel./fax:
379 793 516
Mgr. Zdeněk PARTYNGL
Pokl.:
379 793 517
Pavel Sedláček
HOLICE
Tel.:
466 681 161
Ing. Petr HEJCMAN
Hradecká 1097
Fax:
466 681 162
Michaela Hejcmanová
Tel.:
318 635 284
Miroslav SVOBODA
Servis:
318 635 286
LIBIŠ
Tel.:
315 684 648
Mělnická 617
Fax:
315 688 337
Tel./fax:
381 581 626
Martin PRAŽÁK
Tel./fax:
487 762 570
Martin ŠAFAŘÍK
Svatá Kateřina 109
348 06 Přímda
42
1228
FOLMAVA I
Folmava
345 32 Česká Kubice
43
1229
534 01 Holice v Čechách
44
1230
PŘÍBRAM
Březnická ulice 388
Hejcman, s.r.o.
261 00 Příbram
45
1231
Jiří FORMAN
277 11 Libiš - okr. Mělník
46
1232
VESELÍ NAD LUŽNICÍ
Tř. ČSA 830
391 81 Veselí nad Lužnicí
47
1233
JABLONNÉ
U Koupaliště 30
471 25 Jablonné v Podještědí
4
48
1234
CHVOJENEC
Tel.:
466 989 182
Chvojenec 207
534 01 Holice
49
1235
Ing. Petr HEJCMAN
Michaela Hejcmanová
Hejcman, s.r.o.
DUBÁ
Tel.:
487 870 296
Nový Bernštejn 28
Fax:
487 870 283
Jiří ŠUBRT
PÍSEK
Tel.:
382 215 586
Jan PAAR
Hradišťská ulice
Tel.:
382 215 588
Dana Paarová
397 01 Písek
Fax:
382 215 587
Tel./fax:
326 312 610
Pavel ŘÍMAN
Mobil:
731 848 026
Blanka Římanová
Tel./fax:
569 445 313
Ing. Jan KRPÁLEK
Pokl.:
569 445 311
Jana Krpálková
471 41 Dubá
50
51
1236
1237
BRODCE
35.km R10 - směr Praha
294 73 Brodce nad Jizerou
52
1238
HUMPOLEC
odpočívadlo Mikulášov
582 55 Herálec
53
1239
ČESKÝ KRUMLOV - Chvalšinská
INTERIMEX
Tel./fax:
380 717 953
Pokl.:
380 717 952
Tel./fax:
321 719 841
Pavel HAIZLER
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
Tel.:
354 622 240
Jiří DUBSKÝ
Chebská 666
Fax:
354 625 511
CHRUDIM
Tel.:
469 623 610
Ing. Petr HEJCMAN
Pardubická
Fax:
469 620 086
Michaela Hejcmanová
Tel./fax:
412 510 645
Petr POUZAR
Pokl.:
412 523 531
Michaela Konířová
Tel.:
567 215 135
Ing. Ivan VAŠÍČEK
Chvalšinská 244
Radek ČERNÝ
381 01 Český Krumlov
54
1240
KOLÍN - Havlíčkova
Havlíčkova 1240
280 01 Kolín
55
1241
353 04 Mariánské Lázně
56
1242
537 01 Chrudim
57
1243
DĚČÍN
Loubská 83
Hejcman, s.r.o.
412 01 Děčín
58
1244
STŘÍTEŽ
Střítež 2
Zdeňka Vašíčková
588 11 Střítež u Jihlavy
59
1245
HLADOV
Tel.:
567 373 729
Hladov 77
DRS Deštná s.r.o.
588 33 Stonařov
60
1246
UHLIŠTĚ
provozní: Ingrid Jirků
Tel.:
376 572 206
Uhliště
1247
ROZVADOV TIR
Milan KRIEGERBECK
vedoucí: Kaše
340 22 Uhliště
61
František DRS
MC Product s.r.o
Tel./fax:
374 699 014
Jaroslav KOUKOLÍK
Pokl.:
374 782 497
CONFITRANS s.r.o.
LITOMYŠL
Tel.:
461 612 737
Miroslav JÁNA
Sokolovská 122
Fax:
461 613 647
VMJ Autocentrum, spol s r.o.
Tel.:
485 104 822
Martin ŠAFAŘÍK
Pokl.:
485 104 940
Tel.:
481 591 111
Svatá Kateřina 116
348 07 Rozvadov
62
1248
570 01 Litomyšl
63
1249
LIBEREC - Londýnská
Londýnská 598/87
Andrs
460 01 Liberec 11
64
1250
JABLONEC NAD JIZEROU
Jablonec nad Jizerou 800
Vladimír BELDA
Vladimíra Petříčková-Beldová
512 43 Jablonec nad Jizerou
65
1301
BRNO - Kamanova
Palackého třída
Kancelář:
541 226 074
Pokl.:
541 226 076
Tel./fax:
547223160-1
Tomáš KOCZALA
612 00 Brno
66
1304
BRNO - Troubsko
AUTOGRILL Czech s.r.o.
5
Troubsko 78
Marcela Valentová
664 41 Troubsko u Brna
67
1305
CHVALOVICE - Znojmo
Tel./fax:
515 230 234
Ing. Rostislav HOLUB
Pokl.:
515230044-5
KANNY s.r.o.
OSTRAVA - Rudná
Tel./fax:
596 749 082
Ing. Leona Richterová
Rudná B
Tel./fax:
596 749 083
KARVIO PHM s.r.o.
Tel./fax:
548 535 074
Chvalovice 181
669 02 Znojmo
68
1306
700 30 Ostrava
69
1307
BRNO - Olomoucká
Šárka KOLIBÁČOVÁ
Olomoucká ulice
602 00 Brno
70
1308
PŘEROV - Polní
Jiří HUNKES
HUNKES s.r.o.
paní Dočekalová
Tel./fax:
581 225 323
Václav KOLIHA
Pokl.:
581 225 376
VEKOTRANS s.r.o.
BRNO - Líšeň
Tel./fax:
544 233 312
Ing. Vladimír ŠTĚPÁNEK
Sedláčkova 2
Pokl.:
544 233 314
ZLÍN
Tel.:
577 215 484
Oliviera FUKSOVÁ
Třída Tomáše Bati 5276
Fax:
577 215 490
Marcela Fuksová
Petr RADKOVIČ
Polní ulice
750 00 Přerov
71
1309
628 00 Brno - Líšeň
72
1310
760 01 Zlín - Prštné
73
1311
MIKULOV
Ulice 28. října
Pokl.:
519 513 457
Kancelář:
519 513 416
Tel./fax:
584 402 207
Zuzana Coufalová
Zuzana Coufalová
692 01 Mikulov
74
1313
JESENÍK
Šumperská 434
790 01 Jeseník - Bukovice
75
1314
OLOMOUC
Holická 1149/22
Pokl.:
585 230 890
Tel./fax:
585 230 891
Tel./fax:
517 363 209
772 00 Olomouc - Hodolany
76
1315
IVANOVICE NA HANÉ
Tyršova 811
Ing. Tomáš KOLMAČKA
zástupce: Kolmačková
683 23 Ivanovice na Hané
77
1316
ŠUMPERK
Tel./fax:
583 216 074
Pokl.:
583 219 682
HRUŠOVANY
Tel./fax:
515 229 576
Ing. Lubica LITAVSKÁ
Nádražní 488
Mobil:
606 789 515
zástupce: Pavel Koždoň
BŘECLAV
Tel.:
519 321 781
Ing. Jan JANOŠEK
Třída 1. Máje
Fax:
519 371 901
Tel./fax:
517 345 852
Tel./fax:
572 548 668
Radek NOVÁK
Pokl.:
572 548 666
zástupce: J. Nováková
PŘEROV - U Hřbitova
Tel.:
581 203 779
Václav KOLIHA
U Hřbitova 3
Fax:
581 200 505
VEKOTRANS s.r.o.
Tel./fax:
558 333 546
Vítězná 4
Ing. Andrea NEKULOVÁ
787 07 Šumperk
78
1317
671 67 Hrušovany nad Jevišovkou
79
1318
690 02 Břeclav
80
1319
VYŠKOV
Ing. Zdeněk RUMPELA
Marchanice 709
682 01 Vyškov
81
1320
KUNOVICE
Tř. Vítězství
686 04 Kunovice
82
1321
750 02 Přerov
83
1322
TŘINEC
Frýdecká ulice
Monika LETKOVÁ
Gabriela Vavřenová
739 61 Třinec
84
1323
BRNO - Bítešská
Bítešská 530/1 - Pražská radiála
Pokl.:
547 242 111
Ladislav PETRÁSEK
Kancelář:
547 242 112
Hana Krajčovičová
6
634 00 Brno - Nový Lískovec
85
1324
TŘEBÍČ
Tel.:
568 820 589
Ing. Ivan VAŠÍČEK
Brněnská ulice 109
Fax:
568 820 594
Zdeňka Vašíčková
Tel.:
312 685 492
Jan ZAVÁZAL
Americká ulice
Fax:
312 684 245
272 01 Kladno
Pokl.:
312 684 213
Tel./fax:
220 612 589
Pokl.:
235 363 977
Tel./fax:
235 360 384
František KOHOUT
Pokl.:
220 612 030
Dana Kohoutová
BĚLČICE
Tel.:
317 795 218
Jiří BABICKÝ
Bělčice - D1 - 35km
Fax:
317 795 217
Jitka Babická
257 24 Chocerady
Pokl.:
317 795 200
BRNO - Hradecká
Tel.:
541 246 172
Slávka SABOLOVÁ
Hradecká ulice
Fax:
541 246 176
p. Kalis
Pokl.:
541 246 173
FOLMAVA II
Tel.:
379 793 348
Mgr. Zdeněk PARTYNGL
Horní Folmava
Fax:
379 793 327
Pavel Sedláček
Pokl.:
379 793 349
BRNO - Bauerova
Tel.:
543 214 159
Bauerova ulice
Fax:
543 214 213
Mobil:
774 143 855
Tel./fax:
387 331 304
Petr BUTAL
Pokl.:
387 331 306
Jolana Butalová
674 01 Třebíč
86
87
9202
9203
KLADNO - Americká
PRAHA 6 - Liboc
Evropská ulice
Pavel ZDVIHAL
161 00 Praha 6 - Liboc
88
9204
PRAHA 6 - Vokovice
Evropská ulice
160 00 Praha 6 - Vokovice
89
90
9205
9206
612 00 Brno - Královo Pole
91
9207
345 32 Česká Kubice
92
9208
603 00 Brno
93
9209
ČESKÉ BUDĚJOVICE - Strakonická
Strakonická ulice
Miroslav ŽIDEL
paní Tesařová
370 04 České Budějovice
94
9210
POMEZÍ - Sever
Tel.:
354 434 958
Jiří WERNER
Pokl.:
354 436 315
Ladislava Urbánková
POMEZÍ - Jih
Tel.:
354 434 955
Jiří WERNER
Hraniční přechod Pomezí Jih
Fax:
354 436 317
Rober WERNER
Pokl.:
354 434 956
Tel./fax:
377 539 924
Pokl.:
377 539 926
Praha 10 - Černokostelecká
Tel.:
272 705 075
Roman PEŠIČKA
Černokostelecká ulice
Fax:
272 705 176
Alla Pešičková
Hraniční přechod Pomezí Sever
350 02 (výjezd z ČR)
95
9211
350 02 (vjezd do ČR)
96
9212
PLZEŇ - Gerská
Gerská ulice 6 (garáže)
Dušan PETEŘÍK
323 00 Plzeň
97
9213
100 00 Praha 10
98
99
9214
9216
Pokl.:
272 705 245
PRAHA 10 - Vršovická
Tel.:
271 748 025
Pavel REZEK
Vršovická ulice
Fax:
271 748 024
Petr Rezek
101 00 Praha 10
Pokl.:
271 748 022
PRAHA 10 - Švehlova
Pokl.:
271 750 708
Kancelář:
271 750 713
Tel./fax:
596 925 534
Ing. Denisa JÜNGEROVÁ
Pokl.:
596 925 532
Vladimíra Zámečníková
PRAHA 9 - Kolbenova
Tel.:
281 864 046
Michal GYÜMÖLCS
Kolbenova ulice
Fax:
281 864 729
IDEAL MaGy s.r.o.
Švehlova ulice
Dalibor GLAC
100 00 Praha 10
100
9233
OSTRAVA - Poruba
ul. 17.listopadu
708 00 Ostrava-Poruba
101
9236
7
190 00 Praha 9
102
9238
Pokl.:
281 864 829
OSTRAVA - Ruská
Tel.:
596 783 041
Ruská ulice
Fax:
596 783 042
Pokl.:
596 783 043
Tel./fax:
371 722 281
ZÁLUŽÍ - Sever
Tel.:
311 533 904
Václav JONÁK
35km D5 směr Plzeň
Fax:
311 533 906
Lucie Jonáková
Pokl.:
311 533 905
ZÁLUŽÍ - Jih
Tel.:
311 533 907
Václav JONÁK
35km D5 směr Praha
Fax:
311 533 909
Lucie Jonáková
Pokl.:
311 533 908
703 00 Ostrava - Vítkovice
103
9239
ROKYCANY
Ing. Denisa JÜNGEROVÁ
Miroslav SVOBODA
Arbesova 975
337 01 Rokycany
104
9242
268 01 Hořovice
105
9243
268 01 Hořovice
106
9246
FRANTIŠKOVY LÁZNĚ
Pokl.:
354 542 760
Jiří WERNER
Kancelář:
721 378 377
Jitka Wernerová
PARDUBICE
Tel.:
466 500 701
Ladislav BLAŽEK
Palackého ulice
Fax:
466 500 702
Lucie Blažková
530 02 Pardubice
Pokl.:
466 500 034
PLZEŇ - Částkova
Tel.:
377 440 844
Částkova ulice
Fax:
377 440 845
Pokl.:
377 440 843
Tel./fax:
474 695 233
Pokl.:
474 695 094
Kancelář:
474 622 907
Pokl./Fax:
474 622 908
Tel./fax:
352 686 654
Pokl.:
352 686 627
Tel./fax:
541 248 099
Ing. Vladimíř ŠTĚPÁNEK
Pokl.:
541 248 055
Petr Ondráček
HRADEC KRÁLOVÉ
Fax:
495 213 901
Ivan TILKERIDIS
Koutníkova 629/68
Pokl.:
495 211 030
Gabriela Tilkeridisová
CÍNOVEC
Tel.:
417 820 828
Ing. Stanislav KUBÁT
Cínovec 296
Fax:
417 820 467
Vlastimil Knapík
Konečná 281
351 01 FL - Horní Lomany
107
108
9255
9256
326 00 Plzeň 26
109
9262
KŘÍMOV
Křímov 80
Dušan PETEŘÍK
Martin ANDĚL
430 02 Chomutov
110
9263
CHOMUTOV - Spořická
Spořická 5351
Martin ANDĚL
430 02 Chomutov
111
9264
KRASLICE
ul. ČSA 1900
Robert SALÁT
358 01 Kraslice
112
9308
BRNO - Sportovní
Sportovní 39
612 00 Brno
113
9322
503 01 Hradec Králové
114
9342
415 01 Teplice
115
9344
Pokl.:
417 820 380
OSTRAVA - Opavská
Tel.:
596 960 115
Ing. Leona Richterová
Opavská 14/13
Fax:
596 960 116
KARVIO PHM s.r.o.
Pokl.:
596 960 117
Šárka KOLIBÁČOVÁ
Tel.:
558 635 100
Monika LETKOVÁ
Gabriela Vavřenová
721 00 Ostrava - Svinov
116
9346
FRÝDEK-MÍSTEK
J. Opletala 2282
738 01 Frýdek-Místek
117
9352
SVATÝ KŘÍŽ
Svatý Kříž 287
118
9385
Fax:
558 635 101
Pokl.:
558 648 117
Tel.:
354 438 612
Fax:
354 438 610
350 02 Cheb
Pokl.:
354 438 610
BŘÍSTVÍ - Jih
Tel./fax:
325 568 007
Marcel MARK
František SMUTNÝ
8
19,5km D11, směr Hradce Králové
Pokl.:
325 568 007
Iveta Smutná
Tel./fax:
325 568 040
Pavel HAIZLER
Pokl.:
724 836 982
ZELEŇÁK - Jih
Tel.:
519 417 095
Irena ŠLANGEROVÁ
17,2km D2, směr Bratislava
Fax:
519 417 085
Hanousek
289 12 Sadská
119
9386
BŘÍSTVÍ - Sever
19,5km D11, směr Praha
289 12 Sadská
120
9387
691 63 Velké Němčice
121
9388
Pokl.:
519 417 085
ZELEŇÁK - Sever
Tel.:
519 417 026
Ing. Jan JANOŠEK
17,2km D2, směr Brno
Fax:
519 417 027
Ing. Lucie Krčmová
691 63 Velké Němčice
122
9391
OBOŘIŠTĚ
R4 - Obořiště, Dlouhá Lhota
Pokl.:
519 417 065
Tel./fax:
318 543 098
Michaela ZAVADILOVÁ
Pokl.:
318 543 098
Kateřina Javůrková
Tel.:
326 329 119
Zdeněk ŘÍMAN
Tomáš Říman
263 01 Dobříš
123
9394
STRAŠNOV
35,2km R10, odpočívka
294 73 Brodce nad Jizerou
124
9397
VARVAŽOV - Západ
85,3km D8, směr Praha
Fax:
326 329 118
Pokl.:
326 396 150
Tel./fax:
475 209 595
Ing. Jindřich KIESENBAUER
Pokl.:
475 209 595
Kiesenbauerová
Tel./fax:
475 209 596
Ivona VOLÁKOVÁ
Pokl.:
475 209 596
Michal Volák
Mobil:
774 774 217
Jana Jeřábková
403 38 Telnice
125
9398
VARVAŽOV - Východ
85,3km D8, směr SRN
403 38 Telnice
9
COSTA COFFEE / Česká republika
KAVÁRNA COSTA
COFFEE
ADRESA
STORE MANAŽER KAVÁRNY
OC OLYMPIA
OC OLYMPIA Srbická 464 415 10 Teplice v Čechách
Martina Majrichová
AFI PALÁC
Pardubice
Palác Pardubice; Masarykovo nám. 2799; 530 02 Pardubice
Kateřina Tlustá
PALLADIUM Praha
Palladium nám. Republiky 1; 110 00 Praha 1
Eva Hoppová
OC NISA Liberec
OC Nisa Liberec; České mládeže 456; 460 03 Liberec
Monika Kovařičová
TESCO NÁRODNÍ
Praha
Národní Tř., Praha 1
Šárka Veselá
TESCO FORUM
Liberec
Soukenné náměstí 669/2a, 460 01 Liberec IV
Monika Kovařičová
FLORA
Vinohradská 151, Praha 3 - Vinohrady 130 00
Tereza Lukešová
CHODOV
Roztylská 2321/19, Praha 4 - Chodov 140 00
Tereza Liptáková
LETŇANY
Veselská 663, Praha 9 - Letňany 199 00
Jana Táboříková
RUZYNĚ
Terminál sever 2, Praha 6 - Ruzyně 160 00
Barbora Bublíková
SPEKTRUM
Obchodní ulice 113, Čestlice - Praha Východ 251 01
David Simuna
ROKOKO
Václavské náměstí 794/38, Praha 1 - Nové Město 100 00
Pavlína Prokešová
DBK
Budějovická 1667/64, Praha 4 - Krč 140 00
Alina Košátková
ROZTYLY
Tomíčkova 2144/1, Praha 4 - Roztyly 149 00
Kateřina Fulnečková
SMÍCHOV
Plzeňská 8, Praha 5 - Nový Smíchov 150 00
Markéta Makalová
FLORENC
Sokolovská 394/17, Praha 8 - Karlín 180 00
Gabriela Křivánková
TANGO
Provaznická 1, Praha 1 - Staré Město 110 00
Kateřina Rubešová
BBCentrum
Vyskočilova 4, Praha 4 - Pankrác 140 00
Veronika Horáková
PLAZA Plzeň
Radčická 2, 301 00 Plzeň
Kristýna Dubnová
OSTRAVA
FORUM Nová Karolina, Jantarová 3344/4, 702 00 Ostrava
Vojtěch Kučera
ITALSKÁ
Italská 1, Praha 2, 120 00
Kristina Navrátilová
NÁDRAŽÍ Pardubice
Náměstí Jana Pernera 217, 530 02
Olga Janigová
Chodov 2
Roztylská 2321/19, Praha 4 - Chodov 140 00
Renata Makalová
Tylovo náměstí
Rumunská 21/654, Praha 2 - Vinohrady 120 00
Simona Kostrůnková
10
DOUGLAS / ČESKÁ REPUBLIKA
Store
Cell phone
Mail
OC Olympia Brno
Parfumerie Douglas
OC Olympia Brno
U Dálnice 777
664 42 Brno Modřice
725 268 101
[email protected]
Galerie Vaňkovka
Parfumerie Douglas
Galerie Vaňkovka
Ve Vaňkovce 1
602 00 Brno
725 268 102
[email protected]
OC Chodov
Parfumerie Douglas
OC Chodov
Roztylská 2321/19
148 00 Praha 4 - Chodov
725 268 104
[email protected]
Mercury Centrum
Parfumerie Douglas
Mercury Centrum
Nádražní 1759
370 01 České Budějovice
725 268 106
[email protected]
Bondy centrum
Parfumerie Douglas
Bondy Centrum
tř.Václava Klementa 1459
293 01 Mladá Boleslav
725 268 108
[email protected]
OC Plaza
Parfumerie Douglas
OC Plaza
Radčická 2
301 00 Plzeň
725 268 109
[email protected]
Přikopy
Parfumerie Douglas
Na Přikopě 17
110 00 Praha 1
725 268 110
[email protected]
OC Zlaté Jablko
Parfumerie Douglas
OC Zlaté Jablko
Náměstí Míru 174
760 01 Zlín
725 268 111
[email protected]
OC Avion Ostrava
Parfumerie Douglas
OC Avion Ostrava
Rudná 3114/114
700 30 Ostrava
725 268 112
[email protected]
OC Nisa Liberec
Parfumerie Douglas
OC Nisa Liberec
České mládeže 456
460 03 Liberec
725 268 113
[email protected]
OC Arkády Pankrác
Parfumerie Douglas
OC Arkády Pankrác
Na Pankráci 86
140 00 Praha 4
725 268 114
[email protected]
FORUM Nová Karolina
Parfumerie Douglas
Forum Nová Karolina
Jantarová 3344/44
702 00 Ostrava
725 268 117
[email protected]
Centrum Černý Most
Parfumerie Douglas
Centrum Černý Most
Chlumecká 765/6
198 19 Praha 9
725 268 118
[email protected]
OD Debenhams
Parfumerie Douglas
OD Debenhams
Václavské náměstí 21
110 00 Praha 1
420 725 268 119
[email protected]
11
SPORTISIMO / Česká republika
Č.fil.
21
Název
PRODEJNA
Obchodní
centrum
Mladá
Boleslav
OC Olympia
22
Brno 1
23
Teplice 1
OC Futurum
Brno
OC Olympia
24
Prostějov
OG Arkáda
Karlovy
Vary
Praha Zličín
OC Fontána
- Tesco
Metropole
Zličín
27
Jihlava
OC PATROL
28
Olomouc 1
30
Plzeň 1
OC Haná
NC Borská
pole
31
Hradec
Králové 1
25
26
33
České
Budějovice
Opava
34
Brno 2
32
35
36
37
Praha Eden
Česká
Třebová
Olomouc 2
38
Ostrava 1
39
Pardubice
40
Chomutov
41
Děčín
42
Praha Modřany
43
44
45
46
IGY Centrum
OC Silesia
NC Královo
Pole
NC Eden
A Centrum
Olomouc
CITY
OC Galerie
Family
Center
Nákupní park
Chomutov
Nákupní park
Děčín
Novodvorská
Plaza
Staré
Město
OC Interspar
Šumperk
Nákupní park
Šumperk
Hradec
Králové 2
FrýdekMístek
47
Náchod
48
Přerov
49
Tábor
50
Praha Palladium
51
EuroCenter
Trutnov
OC Tesco
OC Interspar
Family
Center
Nákupní park
Přerov
OC Albert
Hypermarket
PALLADIUM
Family
Center
OC Centro
Zlín
OC Vsetín Ohrada
52
Zlín
53
Vsetín
54
Kopřivnice
OC Kaufland
55
Mělník
56
Třinec
Praha Vysočany
Family
Center
OC Tesco
57
Galerie Fénix
Avion
Shopping
Park
OC
Berounka
Park
Rokycanská
STOP.
SHOP.
STOP.
SHOP.
58
Ostrava 2
59
Plzeň 2
60
Hranice na
Moravě
61
Příbram
62
Ústí nad
Labem
Nákupní park
Trmice
Břeclav
OC Aventin Tesco
STOP.
SHOP.
Nákupní park
Severka
Nákupní park
Most
Nákupní park
Karviná
Arkády
Pankrác
Nákupní park
Strakonice
63
64
Třebíč
65
Liberec 1
66
Most
67
Karviná
68
Praha Pankrác
69
Strakonice
PRODEJNA
Adresa
PRODEJNA
PSČ
PRODEJNA
Město
PRODEJNA
E-mailová adresa
PRODEJNA
Mobil
PRODEJNA
Vedoucí prodejny
PRODEJNA
Kraj
Jičínská
1350/III
293 01
Mladá
Boleslav
[email protected]
777 729 069
Kulka Petr
Středočeský
Vídeňská 100
619 00
Brno
[email protected]
777 729 067
Dufek Věroslav
Jihomoravský
Srbická 464
Konečná
452/23
Chebská
81A/370
Řevnická
121/1
Romana
Havelky 5b
Kafkova 8
U Letiště
2/1074
Víta
Nejedlého
1063
Pražská třída
1247/24
Těšínská 44
415 10
Teplice
Prostějov Držovice
Karlovy Vary Dvory
[email protected]
777 729 068
Soukupová Ivana
Ústecký
[email protected]
775 705 606
Kroupová Lenka
Olomoucký
[email protected]
777 729 075
Petrová Petra
Karlovarský
155 21
Praha 5
[email protected]
724 484 982
Horáček Petr
Praha
586 01
Jihlava
[email protected]
777 729 070
Voláková Vlasta
Vysočina
779 00
Olomouc
[email protected]
775 705 601
Pavelčíková Hana
Olomoucký
320 11
Plzeň
[email protected]
777 772 751
Patera Martin
Plzeňský
500 03
Hradec
Králové
[email protected]
775 705 603
Kinská Jitka
Královehradecký
[email protected]
775 705 602
Kubešová Monika
Jihočeský
746 01
České
Budějovice
Opava
[email protected]
775 705 605
Lhotský Jiří
Moravskoslezký
Cimburkova 4
612 04
Brno
[email protected]
775 705 604
Šnedar Kamil
Jihomoravský
U Slavie 1527
100 00
Praha 10
[email protected]
777 772 750
Nedvěd Zdeněk
Praha
[email protected]
724 484 951
Švubová Alžběta
Pardubický
[email protected]
775 705 614
Šalbabová Jana
Olomoucký
Moravskoslezký
Dr. E. Beneše
643
Pražská
255/41
Sjízdná
5554/2a
Poděbradská
335
Obchodní
zóna 266
Oblouková
1420/2
Novodvorská
1800/136
Východní
2131
Vítězná
3091/7
Rašínova
třída 1669
Hlavní třída
3274
Běloves 390
Lipnická
3164/4c
Soběslavská
3073
Náměstí
Republiky 1
796 07
360 01
370 04
560 02
779 00
Česká
Třebová
Olomouc Řepčín
Ostrava Třebovice
[email protected]
775 705 615
Gerychová
Malinovská Martina
530 01
Pardubice
[email protected]
775 705 616
Hetešová Jarmila
Pardubický
431 11
Jirkov - Otvice
[email protected]
775 705 619
Pospíšil Pavel
Ústecký
405 01
Děčín
[email protected]
775 705 626
Valenta František
Ústecký
142 00
Praha 4
[email protected]
775 705 628
Sítková Kateřina
Praha
686 03
Staré Město u
Uherského
Hradiště
[email protected]
775 705 631
Melichárková
Zuzana
Zlínský
787 01
Šumperk
[email protected]
775 705 632
Hladilová Iveta
Olomoucký
500 02
Hradec
Králové
[email protected]
775 705 635
Portych Michal
Královehradecký
738 01
Frýdek-Místek
[email protected]
775 705 636
Veselá Pavlína
Moravskoslezký
547 01
Náchod
[email protected]
724 484 953
Židek Dana
Královehradecký
750 02
Přerov
[email protected]
775 705 644
Janků Jana
Olomoucký
Jihočeský
722 00
390 02
Tábor
[email protected]
775 705 637
Hampejsková
Světlana
110 00
Praha 1
[email protected]
775 705 642
Kejha Jan
Praha
541 02
Trutnov
[email protected]
775 705 643
Bojanovský Filip
Královehradecký
763 02
Zlín 4 Malenovice
[email protected]
775 705 645
Dóczyová Monika
Zlínský
755 01
Vsetín
[email protected]
724 484 954
Matějčková Marta
Zlínský
742 21
Kopřivnice
[email protected]
724 484 955
Weber Adam
Moravskoslezký
276 01
Mělník
[email protected]
724 880 421
Lacheová Lenka
Středočeský
739 61
Třinec
[email protected]
724 484 963
Kus Martin
Moravskoslezký
190 00
Praha 9
[email protected]
724 484 965
Kubík Petr
Praha
Rudná
3114/114
700 30
Ostrava Zábřeh
[email protected]
724 484 969
Bluchová Hana
Moravskoslezký
Nákupní 11
312 00
Plzeň
[email protected]
725 724 817
Zbranek Jiří
Plzeňský
Družstevní
2072
753 01
[email protected]
725 724 819
Válková Barbora
Moravskoslezký
Brodská 601
261 01
[email protected]
724 484 973
Behúnová Svatava
Středočeský
Tyršova 884
400 04
[email protected]
725 724 818
Chodora Jiří
Ústecký
Lidická 3362
690 02
Břeclav
[email protected]
725 724 821
Šupálková Veronika
Jihomoravský
674 01
Třebíč
[email protected]
724 484 988
Juráňová Věra
Vysočina
460 01
Liberec Růžodol
[email protected]
724 484 990
Hyška Jiří
Liberecký
434 01
Most II
[email protected]
775 705 609
Schiller Marek
Ústecký
733 01
Karviná Fryštát
[email protected]
724 484 978
Alvarez Ria
Moravskoslezký
140 02
Praha 4
[email protected]
724 484 962
Pospíchal Radek
Praha
386 01
Strakonice
[email protected]
724 484 993
Krátká Pavlína
Jihočeský
Horská 687
třída 3. května
1205
Jasenická
197
Štefánikova
1408/18e
Bezručova
3779
Frýdecká 79
Freyova
945/35
Spojovací
1346
Sousedská
605
Velebudická
1247
Nádražní
4/1936
Na Pankráci
86
Katovická
1303
Hranice na
Moravě
Příbram Zdaboř
Ústí nad
Labem Trmice
12
70
Žďár nad
Sázavou
71
Kladno
72
Hodonín
Nákupní park
Žďár
NC Oáza
Kladno
OC Paráda
73
Česká Lípa
OC Paráda
74
Jindřichův
Hradec
OC - Sídliště
Vajgar
75
Svitavy
A Centrum
Avion
Shopping
Park
Nákupní park
Cipísek
Obchodní
zóna
Čestlice
Brněnská
1144/28
Arménská
3277
Krátká 4225/4
Děčínská
3271
Rezkova
953/III
U Tří mostů
2239/4
695 01
Žďár nad
Sázavou
Kladno Kročehlavy
Hodonín
470 01
Česká Lípa
[email protected]
724 484 980
Dudková Monika
Liberecký
377 01
Jindřichův
Hradec
[email protected]
724 484 996
Míková Věra
Jihočeský
591 01
272 01
[email protected]
724 484 984
Schafferhans Vít
Vysočina
[email protected]
724 484 987
Korandová Tereza
Středočeský
[email protected]
725 807 854
Ondrouch Petr
Jihomoravský
568 01
Svitavy
[email protected]
724 484 997
Švíř Milan
Pardubický
Skandinávská
2
619 00
Brno
[email protected]
774 425 482
Menšíková Barbora
Jihomoravský
Riegrova
1263
506 01
Jičín
[email protected]
724 484 985
Kral Michal
Královehradecký
251 01
Průhonice Čestlice
[email protected]
774 425 484
Pech Jan
Praha
460 80
Liberec
[email protected]
776 324 486
Vránová Eliška
Liberecký
702 00
Ostrava
[email protected]
774 735 447
Nábělková Jana
Moravskoslezký
190 09
Praha 9
[email protected]
606 032 383
Podstata Václav
Praha
669 02
Znojmo
[email protected]
774 736 838
Lorencová Markéta
Jihomoravský
438 01
Žatec
[email protected]
724 079 509
Huňková Milada
Ústecký
397 01
Písek
[email protected]
606 764 231
Malíský Michal
Jihočeský
537 05
Chrudim
[email protected]
724 866 902
Nadžakovič Džano
Pardubický
[email protected]
725 160 628
Kuška Luboš
Středočeský
[email protected]
601 392 301
Tichavský Michal
Moravskoslezký
76
Brno 3
77
Jičín
78
Praha Průhonice
79
Liberec 2
80
Ostrava 3
81
Praha Černý Most
82
Znojmo
83
Žatec
84
Písek
OC Jih
85
Chrudim
Family
Center
86
Beroun
RP Králův
Dvůr
Plzeňská 474
266 01
87
Nový Jičín
NC Fast Mall
Dukelská 670
742 42
88
Rakovník
Luženská
2721
269 01
Rakovník
[email protected]
601 570 593
Novák František
Středočeský
89
Havlíčkův
Brod
Masarykova
3552
580 01
Havlíčkův
Brod
[email protected]
774 484 456
Beneš Bohumír
Vysočina
90
Jablonec
nad Nisou
Jateční
2/5203
466 01
Jablonec nad
Nisou
[email protected]
774 859 803
Jirman Jakub
Liberecký
91
Pelhřimov
Pražská 2498
393 01
Pelhřimov
[email protected]
607 005 838
Kittnerová Alena
Vysočina
93
Cheb
STOP.
SHOP.
Nákupní park
Havlíčkův
Brod
RP Vendo
Park
CPI RP
Pelhřimov
Pivovar
nákupní
centrum
Cheb
[email protected]
607 049 707
Malá Ivana
Karlovarský
95
Praha Bohnice
OC Krakov
181 00
Praha 8 Bohnice
[email protected]
607 049 708
Suková Lenka
Praha
97
Teplice 2
OC Fontána
415 01
Teplice
[email protected]
607 049 706
Robotová Kateřina
Ústecký
98
Hradec
Králové 3
500 02
Hradec
Králové
[email protected]
725 535 403
Kopřiva Jakub
Pardubický
Forum
Liberec
OC Futurum
Ostrava
CCMCentrum
Černý Most
STOP.
SHOP.
STOP.
SHOP.
OC Atrium
Obchodní 111
Soukenné
náměstí
2a/669
Varenská
50/3309
Chlumecká
765/6
Brněnská
19/3660
Plzeňská
3145
Obchodní
2598
Slovenské
národní
povstání 1079
Pivovarská
1677/19
Lodžská
850/6
Náměstí
Svobody
3312
Dukelská třída
1713/7
350 02
Beroun Králův Dvůr
Šenov u
Nového Jičína
13
Download

REKLAMNÍ A PROPAGAČNÍ KAMPAŇ MasterCard