Střední průmyslová škola kamenická a sochařská Hořice
508 01 Hořice, Husova 675
Kánon titulů k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury
(školní rok 2014/2015)
Žák si vybírá z 20 literárních děl: od jednoho autora maximálně dvě díla (např. i dvě dramata). Světová
a česká literatura do konce 19. století (minimálně 4 literární díla), světová literatura 20. a 21. století (minimálně
4 literární díla), česká literatura 20. a 21. století (minimálně 5 literárních děl). V seznamu literatury musí být
zastoupena minimálně 2 dramata a 2 poetické sbírky. Škola nabízí žákům k dispozici 60 literárních děl,
ze kterých si žák (ideálně po konzultaci s příslušným pedagogem) vybere minimálně 20 děl. Na pojetí seznamu
(grafická úprava) se student domluví s příslušným pedagogem. Seznam literatury musí být odevzdán
do 31. března 2015. Žák poté nesmí měnit vybraná literární díla za jiná.
Literatura do konce 19. století
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Arbes J.: Svatý Xaverius
Arbes J.: Kalibův zločin
Balzac H.: Otec Goriot
Baudelaire Ch.: Květy zla
Boccaccio G.: Dekameron
Borovský K. H.: Tyrolské elegie
Cervantes M.: Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha
Čech S.: Výlet pana Broučka, tentokrát do 15.století
Defoe D.: Robinson Crusoe
Dumas A.: Tři mušketýři
Erben K. J.: Kytice
Gogol N. V.: Revizor
Goldoni C.: Sluha dvou pánů
Grimmové J. a W.: „Dětské a domácí pohádky“
Hugo V.: Chrám Matky Boží v Paříži
Jirásek A.: Staré pověsti české
Karel IV.: Vlastní životopis
Komenský J. A.: Labyrint světa a ráj srdce
Mácha K. H.: Máj
Maupassant G.: Kulička
Moliére: Lakomec
Mrštíkové A. a V.: Maryša
Němcová B.: Babička
Neruda J.: Povídky malostranské
Poe E. A.: Jáma a kyvadlo
Puškin A. S.: Evžen Oněgin
Shakespeare W.: Romeo a Julie
Světlá K.: Kříž u potoka
Wilde O.: Jak je důležité míti Filipa
Wilde O.: Obraz Doriana Graye
Zola E.: Zabiják
tel.: 493 623 226
fax: 493 623 177
www.spsks.cz
e – mail: [email protected]
IČO: 60116871
Literatura 20. a 21. století
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
Bass E.: Cirkus Humberto
Bradbury R.: 451º Fahrenheita
Čapek K.: Bílá nemoc
Čapek K.: Válka s mloky
Exupéry A. de S.: Malý princ
Fuks L.: Spalovač mrtvol
Gellner F.: Po nás ať přijde potopa
Glazarová J.: Vlčí jáma
Hašek J.: Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války
Havel V.: Audience
Havlíček J.: Petrolejové lampy
Hemingway E.: Stařec a moře
Hrabal B.: Obsluhoval jsem anglického krále
Hrabal B.: Ostře sledované vlaky
Christie A.: Deset malých černoušků
Kafka F.: Proměna
Kerouac J.: Na cestě
Kesey K.: Vyhoďme ho z kola ven
Kundera M.: Žert
Lustig A.: Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou
Neumann S. K.: Kniha lesů, vod a strání
Nezval V.: Manon Lescaut
Olbracht I.: Nikola Šuhaj loupežník
Orwel G.: Farma zvířat
Otčenášek J.: Romeo, Julie a tma
Pavel O.: Smrt krásných srnců
Poláček K.: Bylo nás pět
Remarque E. M.: Na západní frontě klid
Rolland R.: Petr a Lucie
Salinger J. D.: Kdo chytá v žitě
Skácel J.: Smuténka
Smoljak L. – Svěrák Z.: Dobytí severního pólu
Styron W.: Sophiina volba
Škvorecký J.: Zbabělci
Vančura V.: Kubula a Kuba Kubikula
Vančura V.: Rozmarné léto
Viewegh M.: Báječná léta pod psa
Vrchlický J.: Noc na Karlštejně
Wolker J.: Těžká hodina
Zpracovala: Mgr. Roxana Svobodová, Mgr. Jaroslava Blatná
Schválil: Ing. Josef Moravec, ředitel školy
tel.: 493 623 226
fax: 493 623 177
www.spsks.cz
e – mail: [email protected]
IČO: 60116871
Download

Kánon titulů k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury 2014