Státní maturitní zkouška z českého jazyka a literatury
Z nabízených titulů si student na základě kritérií pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce vybírá 20 děl, z nichž si
připraví vlastní seznam literárních děl, který odevzdá ve stanoveném termínu řediteli školy. Žákův seznam je současně
seznamem jeho maturitních zadání. Z tohoto seznamu si žák losuje jedno zadání, zkoušku koná s pracovním listem.
Pracovní list dostává žák až po vylosování zadání.
Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce
Světová a česká literatura do konce 18. století min. 2 literární díla
Světová a česká literatura do konce 19. století min. 3 literární díla
Světová literatura 20. a 21. století
min. 4 literární díla
Česká literatura 20. a 21. století
min. 5 literárních děl
Minimálně dvěma literárními díly musí být v seznamu žáka zastoupena próza, poezie, drama. Seznam
žáka může obsahovat maximálně dvě díla od jednoho autora. Seznam literárních děl, z něhož žák
vybírá, sestavuje škola.
Žák vybírá 20 literárních děl
Seznam literárních děl
(platný pro žáky, kteří nastoupili do 1. ročníku čtyřletého/5. ročníku osmiletého studia před rokem 2014)
A. Světová a česká literatura do konce 18. století (v závorce je uvedeno číslo pracovního listu = číslo II)
Boccaccio Giovanni
Goldoni Carlo
Komenský Jan Amos
Kosmas
Moliere
Ovidius
Shakespeare William
Shakespeare William
Sofokles
Villon Francois
Epos o Gilgamešovi (1)
Bible – Nový zákon (4)
Život svaté Kateřiny (5)
Píseň o Rollandovi (6)
Dekameron (7)
Sluha dvou pánů (10)
Labyrint světa a ráj srdce (15)
Kronika česká (14)
Lakomec (12)
Proměny (3)
Hamlet (9)
Romeo a Julie (8)
Král Oidipus (2)
Velký testament (11)
B. Světová a česká literatura 19. století
Arbes Jakub
Balzac Honoré de
Baudelaire Charles
Borovský Karel Havlíček
Čech Svatopluk
Dickens Charles
Dostojevskij Fjodor Michajlovič
Erben Karel Jaromír
Flaubert Gustave
Goethe Johann Wolfgang
Gogol Nikolaj Vasiljevič
Hlaváček Karel
Hugo Victor
Newtonův mozek (39)
Otec Goriot (20)
Květy zla (24)
Křest sv. Vladimíra (35)
Nový epochální výlet pana Broučka,
tentokráte do XV. století (36)
Oliver Twist (21)
Zločin a trest (22)
Kytice (34)
Paní Bovaryová (26)
Utrpení mladého Werthera (13)
Revizor (47)
Mstivá kantiléna (43)
Chrám Matky Boží v Paříži (18)
Mácha Karel Hynek
Machar Josef Svatopluk
Maupassant Guy de
Mrštík Vilém
Mrštíkové Alois a Vilém
Němcová Božena
Neruda Jan
Neruda Jan
Poe Edgar Allan
Puškin Alexandr Sergejevič
Rais Karel Václav
Rimbaud Jean Arthur
Rostand Edmund
Sienkiewicz Henryk
Sova Antonín
Stendhal
Stevenson Robert Louis
Stroupežnický Ladislav
Světlá Karolína
Tyl Josef Kajetán
Vrchlický Jaroslav
Wilde Oscar
Zeyer Julius
Zeyer Julius
Zola Emile
Máj (31)
Zde by měly kvést růže (45)
Miláček (28)
Santa Lucia (42)
Maryša (49)
Divá Bára (37)
Balady a romance (33)
Povídky malostranské (32)
Povídky (17)
Evžen Oněgin (16)
Kalibův zločin (40)
Opilý koráb (25)
Cyrano z Bergeracu (52)
Quo vadis? (27)
Květy intimních nálad (44)
Červený a černý (19)
Podivný příběh dr. Jekylla a pana Hyda (29)
Naši furianti (48)
Vesnický román (38)
Strakonický dudák (46)
Noc na Karlštejně (50)
Obraz Doriana Graye (30)
Radúz a Mahulena (51)
Tři legendy o krucifixu (41)
Zabiják (23)
C. Světová literatura 20. a 21. století
Apollinaire Guillaume
Beckett Samuel
Bulgakov Michail
Camus Albert
Čechov Anton Pavlovič
Eco Umberto
Ginsberg Allen
Heller Joseph
Hemingway Ernest
Irving John
Kerouac Jack
Kesey Ken
Márquez Gabriel García
Moravia Alberto
Morgenstern Christian
Orwell George
Remarque Erich Maria
Ryan Patrick
Saint-Exupéry Antoine de
Shaw George Bernard
Styron William
Alkoholy (63)
Čekání na Godota (60)
Mistr a Markétka (78)
Cizinec (82)
Višňový sad (54)
Jméno růže (87)
Kvílení (74)
Hlava XXII (83)
Komu zvoní hrana (77)
Svět podle Garpa (85)
Na cestě (90)
Vyhoďme ho z kola ven (88)
Sto roků samoty (89)
Horalka (79)
Šibeniční písně (64)
1984 (81)
Na západní frontě klid (76)
Jak jsem vyhrál válku (84)
Malý princ (86)
Pygmalion (55)
Sophiina volba (80)
D. Česká literatura 20. a 21. století
Bezruč Petr
Čapek Karel
Slezské písně (62)
Válka s mloky (97)
Čapek Karel
Deml Jakub
Dyk Viktor
Fuks Ladislav
Gellner František
Halas František
Hašek Jaroslav
Havel Václav
Holan Vladimír
Holub Miroslav
Hrabal Bohumil
Hrabě Václav
Hrubín František
Kafka Franz
Kainar Josef
Kolář Jiří
Kundera Milan
Legátová Květa
Lustig Arnošt
Nezval Vítězslav
Olbracht Ivan
Seifert Jaroslav
Skácel Jan
Škvorecký Josef
Šotola Jiří
Šrámek Fráňa
Topol Josef
Vančura Vladislav
Viewegh Michal
Voskovec Jiří + Werich Jan
R. U. R. (56)
Zapomenuté světlo (94)
Krysař (93)
Spalovač mrtvol (101)
Po nás ať přijde potopa (61)
Torzo naděje (69)
Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války (92)
Audience (59)
Příběhy (66)
Achilles a želva (75)
Obsluhoval jsem anglického krále (102)
Blues pro bláznivou holku (73)
Romance pro křídlovku (67)
Proces (91)
Moje blues (71)
Prométheova játra (70)
Žert (98)
Jozova Hanule (105)
Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou (103)
Básně noci (65)
Nikola Šuhaj loupežník (95)
Býti básníkem (68)
Smuténka (72)
Zbabělci (100)
Tovaryšstvo Ježíšovo (104)
Měsíc nad řekou (53)
Kočka na kolejích (58)
Markéta Lazarová (96)
Báječná léta pod psa (99)
Osel a stín (57)
Download

Maturanti – odevzdání seznamu literárních děl k MZ