Seznam literárních děl k ústní maturitní zkoušce z českého jazyka
Žák vybírá 20 literárních děl.
1. Světová a česká literatura do konce 18. století (min. 2 literární díla)
Č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
AUTOR
Boccaccio Giovanni
Defoe Daniel
Diderot Denis
Goethe Johann Wolfgang
Goldoni Carlo
Komenský Jan Ámos
Moliére
Ovidius
Shakespeare William
Shakespeare William
Sofokles
Swift Jonathan
2.
Světová a česká literatura 19. století (min. 3 literární díla)
Č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
AUTOR
Arbes Jakub
Balzac Honoré de
Baudelaire Charles
Borovský Karel Havlíček
Bronteová Charlotte
Čech Svatopluk
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
Dickens Charles
Dostojevskij Fjodor Michajlovič
Erben Karel Jaromír
Flaubert Gustav
Gogol Nikolaj Vasiljevič
Hugo Victor
Ibsen Henrik
Jirásek Alois
Mácha Karel Hynek
Maupassant Guy de
Mrštíkové Alois a Vilém
Němcová Božena
Němcová Božena
Neruda Jan
Neruda Jan
Poe Edgar Allan
Preissová Gabriela
Puškin Alexandr Sergejevič
Rais Karel Václav
Stendhal
Stevenson Robert Louis
TITUL
Dekameron
Robinson Crusoe
Jeptiška
Utrpení mladého Werthera
Sluha dvou pánů
Labyrint světa a ráj srdce
Lakomec
Proměny
Othello
Zkrocení zlé ženy
Antigona
Gulliverovy cesty
TITUL
Newtonův mozek
Evženie Grandetová
Květy zla
Křest svatého Vladimíra
Jana Eyrová
Nový epoch. výlet pana Broučka
tentokráte do XV. st.
Oliver Twist
Zločin a trest
Kytice
Paní Bovaryová
Revizor
Chrám Matky boží v Paříži
Nora
Staré pověsti české
Máj
Kulička
Maryša
V zámku a v podzámčí
Divá Bára
Povídky malostranské
Balady a romance
Povídky
Její pastorkyňa
Piková dáma
Kalibův zločin
Červený a černý
Podivný případ dr. Jekylla a pana
Hyda
LIT. DRUH
próza
próza
próza
próza
drama
próza
drama
poezie
drama
drama
drama
próza
LIT. DRUH
próza
próza
poezie
poezie
próza
próza
próza
próza
poezie
próza
drama
próza
drama
próza
poezie
próza
drama
próza
próza
próza
poezie
próza
drama
próza
próza
próza
próza
28.
29.
30.
31.
Tyl Josef Kajetán
Vrchlický Jaroslav
Wilde Oscar
Zola Emile
Strakonický dudák
Noc na Karlštejně
Obraz Doriana Graye
Zabiják
drama
drama
próza
próza
3. Světová literatura 20. a 21. století (min. 4 literární díla)
Č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
AUTOR
Apollinaire Guillaume
Beckett Samuel
Bradbury Ray
Camus Albert
Dürrenmatt Friedrich
Eco Umberto
Exupéry Antoine de Saint
Golding William
Heller Joseph
Hemingway Ernest
Irving John
Kafka Franz
Kerouac Jack
Kesey Ken
Keyes Daniel
Márquez Gabriel García
Miller Arthur
Moravia Alberto
Nabokov Vladimír
Orwell George
Rasputin Valentin
Remarque Erich Maria
Shaw George Bernard
Solženicyn Alexandr
Steinbeck John
Styron William
TITUL
Pásmo
Čekání na Godota
451° Fahrenheita
Cizinec
Fyzikové
Jméno růže
Malý princ
Pán much
Hlava XXII
Stařec a moře
Svět podle Garpa
Proces
Na cestě
Vyhoďme ho z kola ven
Růže pro Algernon
Kronika ohlášené smrti
Smrt obchodního cestujícího
Horalka
Lolita
1984
Žij a nezapomínej
Na západní frontě klid
Pygmalion
Jeden den Ivana Děnisoviče
O myších a lidech
Sophiina volba
LIT. DRUH
poezie
drama
próza
próza
drama
próza
próza
próza
próza
próza
próza
próza
próza
próza
próza
próza
drama
próza
próza
próza
próza
próza
drama
próza
próza
próza
4. Česká literatura 20. a 21. století (min. 5 literárních děl)
Č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
AUTOR
Bezruč Petr
Čapek Karel
Čapek Karel
Čapek Karel
Dyk Viktor
Fučík Julius
Fuks Ladislav
Hašek Jaroslav
9.
10.
11.
12.
Havel Václav
Havlíček Jaroslav
Havlíček Jaroslav
Hrabal Bohumil
TITUL
Slezské písně
R.U.R.
Bílá nemoc
Povídky z jedné a druhé kapsy
Krysař
Reportáž psaná na oprátce
Spalovač mrtvol
Osudy dobrého vojáka Švejka za světové
války
Audience
Neviditelný
Petrolejové lampy
Ostře sledované vlaky
LIT. DRUH
poezie
drama
drama
próza
próza
próza
próza
próza
drama
próza
próza
próza
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Hrabě Václav
Jirotka Zdeněk
Krchovský J. H.
Kryl Karel
Kundera Milan
Legátová Květa
Lustig Arnošt
Nezval Vítězslav
Olbracht Ivan
Poláček Karel
Seifert Jaroslav
Šabach Petr
Škvorecký Josef
Šrámek Fráňa
Urban Josef
Vančura Vladislav
Viewegh Michal
Wolker Jiří
Blues pro bláznivou holku
Saturnin
Noci, po nichž nepřichází ráno
Kníška Karla Kryla
Směšné lásky
Jozova Hanule
Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou
Abeceda
Golet v údolí
Bylo nás pět
Maminka
Hovno hoří
Legenda Emöke
Měsíc nad řekou
Habermannův mlýn
Rozmarné léto
Báječná léta pod psa
Těžká hodina
poezie
próza
poezie
poezie
próza
próza
próza
poezie
próza
próza
poezie
próza
próza
drama
próza
próza
próza
poezie
Upřesnění výběru (v případě básnických sbírek, souborů povídek atd.)
Ovidius: Proměny (Orfeus v podsvětí, Niobé, Daidalos a Ikaros, Filémón a Baucis,
Pygmalion, Európé)
G. Boccaccio: Dekameron (I. den/ 4. příběh; III. den/ vypráví Filostrato; VI. den/ 4. příběh; VII. den/
4. příběh; dva další příběhy dle vlastní volby)
E. A. Poe: Povídky (Jáma a kyvadlo, Černý kocour, Zlatý brouk, Berenice, Vraždy v ulici Morgue)
A. Jirásek: Staré pověsti české (O Čechovi, O Krokovi a jeho dcerách, O Libuši, O Daliborovi
z Kozojed, O Bruncvíkovi, O Křesomyslu a Horymírovi, Žito kouzelník, Dívčí válka, Boží soud)
Ch. Baudelaire: Květy zla (Zdechlina, Albatros, Vztahy, Rusovlasé žebračce, Posedlost, Harmonie
večera, Cikáni na cestách)
P. Bezruč: Slezské písně (Ostrava, Maryčka Magdonova, Kantor Halfar, Bernard Žár, Červený květ,
Jen jedenkrát, Labutinka)
J. Wolker: Těžká hodina (Těžká hodina, Tvář za sklem, Oči, Moře, U rentgenu, Balada o námořníku,
B. o snu, B. o očích topičových, B. o ženě, muži a Bohu, B. o nenarozeném dítěti, B. z nemocnice)
K. Čapek: Povídky z jedné kapsy, Povídky z druhé kapsy (Básník, Šlépěje, Rekord, Ukradený kaktus,
Závrať, Pád rodu Votických, Případ s dítětem, Experiment profesora Rouse, Čintamani a ptáci,
Povídka o ztracené noze)
M. Kundera: Směšné lásky (Falešný autostop, Ať ustoupí staří mrtví mladým mrtvým)
K. Kryl: Bratříčku, zavírej vrátka, Pasážová revolta, Salome, Veličenstvo Kat, Morituri te salutant,
Ruská ruleta, Píseň neznámého vojína)
V. Hrabě: Blues pro bláznivou holku (Infekce, Variace na renesanční téma, Báseň skoro na
rozloučenou, Blues na památku Vladimíra Majakovského, Romance, Podzim, Ukolébavka)
J. H. Krchovský: Noci, po nichž nepřichází ráno (Přistavil jsem si zrcadlo, Někdy na tebe myslím,
S pronikavým zvukem, Má bestiální něho, Narážeje do lidí, Jsem býk a natírám se na červeno, Chčiju
klidně dolů z oken, Dnes bylo by mi dvaadvacet, Obut a oblečen počítám minuty, Dnes v noci dostal
jsem zas jednou do držky, Veškeré psaní dnes zdá se mi pitomé, V nádražní hospodě léčím se z opice,
Nad ránem už jsou slyšet zpívat drozdi)
U ostatních básnických sbírek a povídkových souborů je třeba přečíst všechny básně
nebo povídky.
Kritéria výběru:
- minimálně 2 literárními díly musí být v seznamu žáka zastoupena próza, poezie, drama
- seznam žáka může obsahovat maximálně 2 díla jednoho autora
Download

Seznam literárních děl - Slezské gymnázium Opava