Maturitní zkouška 2014 – jarní termín
KLÍČ SPRÁVNÝCH ŘEŠENÍ
Německý jazyk
Kód testu: NJMZD14C0T01
Počet úloh
Část
1
2
Celkem
63
Uzavřených
56
Otevřených
7
Úloha
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Správné řešení
A
B
B
C
P
N
P
N
P
P
N
N
Donnerstag
______________________
Další uznatelné odpovědi:
donnerstag, Donerstag,
Donnerstak, Donestag atd.
3
______________________
Další uznatelné odpovědi:
drei, drai atd.
Zug
______________________
Další uznatelné odpovědi:
Zuk, der Zug, Zug fahren atd.
8
______________________
Další uznatelné odpovědi:
acht atd.
Schlosspark
______________________
Další uznatelné odpovědi:
Schlospark, schlosspark, Park,
Schllospark, Schlösspark atd.
Body
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
13
14
3*
15
16
17
© Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, 2014
1
1
1
1
1
1
Maturitní zkouška 2014 – jarní termín
Část
Úloha
1
18
3*
19
4
20
21
22
23
Správné řešení
im See baden
______________________
Další uznatelné odpovědi:
baden, im see baden atd.
120
______________________
Další uznatelné odpovědi:
einhundertzwanzig,
hundertzwanzig, hundert zwanzig
atd.
B
A
B
B
Body
1
1
1
1
1
1
* V otevřených úlohách (3. část) nehodnotíme gramatickou správnost a pravopis, pokud chyby nebrání porozumění
výrazu. Vzhledem k vysoké variabilitě možných žákovských odpovědí neobsahuje tento klíč všechny uznatelné
odpovědi.
© Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, 2014
2
Maturitní zkouška 2014 – jarní termín
Část
Úloha
24
25
1
5
26
27
28
29
30
31
32
33
6
34
35
36
37
38
39
40
7
41
42
43
44
45
8
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
9
56
57
58
59
60
61
62
63
Maximální počet bodů
Správné řešení
A
D
D
C
B
P
N
N
P
N
P
N
P
P
N
B
B
D
A
A
F
C
G
E
B
C
C
A
C
A
B
A
B
A
A
C
C
B
B
A
Body
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
63
Obsah klíče správných řešení je chráněn autorskými právy. Jakékoli jeho užití, jakož i užití jakékoli jeho
části pro komerční účely či pro jejich přímou i nepřímou podporu bez předchozího explicitního písemného
souhlasu CZVV bude ve smyslu obecně závazných právních norem považováno za porušení autorských
práv.
© Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, 2014
3
Download

Maturitní zkouška 2014 – jarní termín KLÍČ SPRÁVNÝCH ŘEŠENÍ