Rychlobruslařská dráha – studie proveditelnosti
únor 2015
Rychlobruslařská dráha – studie proveditelnosti
únor 2015
Situace širších vztahů
SVR
ATK
A
Curling
OSA projekt s.r.o., Kafkova1133/10, 702 00 Ostrava
Florbal
Volejbal
Badminton
Streetball
SV
R
A
TKA
OSA projekt s.r.o., Kafkova1133/10, 702 00 Ostrava
Petanque
Rychlobruslařská dráha – studie proveditelnosti
únor 2015
Vizualizace
Rychlobruslařská dráha – studie proveditelnosti
únor 2015
Vizualizace
Rychlobruslařská dráha – studie proveditelnosti
únor 2015
Vizualizace
Rychlobruslařská dráha – studie proveditelnosti
únor 2015
Vizualizace
Rychlobruslařská dráha – studie proveditelnosti
únor 2015
Ideový projekt - Göteborg
Rychlobruslařská dráha – studie proveditelnosti
únor 2015
Ideový projekt – Inline areál U Cementárny, Ostrava
Download

Rychlobruslařská dráha – studie proveditelnosti únor 2015