Unikit 2P
Připojení zařízení musí probíhat v souladu se schématem, u zařízení se předpokládá montáž po levé straně
vozu:
1. Rozpleťte vodiče
2. Upevněte modul (nejčastěji po levé straně úložného prostoru pod čalounění)
3. Rozvody vodičů:
a) bílý, žlutý, černý, červený zůstanou na rozvodné straně
b) hnědý a zelený rozveďte na druhou stranu auta
c) červený napájecí přiveďte k baterii. NEPŘIPOJUJTE!!
4. Připojte vodič kostry ke karosérii (místo připojení pečlivě očistěte)!!!
Bílý vodič (kostra) s mosazným očkem se upíná ke kovové části karoserie tak, aby s touto částí vzniklo
elektrické spojení!!
5. Najděte ve voze vodiče ovládající jednotlivá světla.
6. Připojte v autě vodiče ovládající modul k napájecímu vedení světla
a) Najděte vodič mlhového světla vozu, následně k němu připojte MODRÝ vodič (v závislosti na verzi
programu modrý a modro-bílý)
Nejčastěji jsou vodiče umístěny na levé straně vozu
b) Připojte vodiče do zdířky a upevněte zdířku.
Při zapojení nesmí být zapnuto napájení!!!
6. Připojte napájecí vedení ke stálému "+"
7. Když jsou všechny vodiče připojeny, odpovídajícím způsobem odizolovány a upevněny - založíme
pojistku!!!
8. Testujeme správnost připojení instalace pomocí přívěsu nebo testeru simulujícího přívěs.
Kontrola zdířky pomocí zkoušečky neukáže napětí ve zdířce!!!
POZOR!!
Zkontrolujte, zda žádný vodič není ohrožen prodřením izolace o ostré hrany karosérie
Vodiče v autě nejlépe zkontrolujete (najdete) zkoušečkou s led diodou, která nezpůsobuje zatížení a proto
ani riziko nahlášení chyby na palubním počítači
Kontrola správnosti připojení modulu
1. Kontrola kostry z hlediska nulového kontaktu (zamalované místo připojení)
2. Kontrola plusu u modulu
3. Kontrola vodičů z hlediska zkratu na kostře
4. Kontrola připojení zdířky
5. Kontrola vodičů z hlediska nulového kontaktu u rychlospojky
6. Kontrola připojení jednotlivých světel (polohy , směrová světla , brzdová, mlhovky)
Download

Unikit 2P