Roční zpráva o činnosti vědecké společnosti
Česká herpetologická společnost za rok
2014
Základní informace o společnosti
Předseda společnosti
RNDr. Ivan Rehák, CSc.
Počet členů
95
Počet kolektivních členů
1
Členský příspěvek
300 Kč
Členský příspěvek redukovaný
200 Kč
Členský příspěvek kolektivní
1000 Kč
WWW stránky
http://www.herp.cz/
WWW stránky v anglickém jazyce http://www.herp.cz/en/
Knihovna
ANO
Bulletin alespoň 1x ročně
ANO
Kontakt
Česká herpetologická společnost
Katedra zoologie PřF UK v Praze
Viničná 7
128 44 Praha 2
Telefon
731060253
E-mail
[email protected]
Předseda společnosti
RNDr. Ivan Rehák, CSc.
Zoologická zahrada hl. m. Prahy
U Trojského zámku 3/120
171 00 Praha 7
Telefon
E-mail
Česká herpetologická společnost
Korespondenční adresa:
RNDr. Martin Šandera, Ph.D.
Šípková 1866/12
142 00 Praha 4 Krč
296112111
[email protected]
Souhrn činnosti:
Česká herpetologická společnost (ČHS) v roce 2014 uspořádala 29. konferenci ČHS, vydala
časopis ČHS Herpetologické informace (díky finanční podpoře RVS ČR v nákladu
umožňujícím distribuci i mezi veřejnost), provozovala internetové stránky (www.herp.cz),
provozovala odbornou knihovnu pro členy, spolupracovala s partnerskými organizacemi v ČR
i v zahraničí a poskytovala informační servis členům ČHS i široké veřejnosti a odborné
konzultace nevládním i státním organizacím.
ČHS již tradičně byla partnerem projektu Obojživelník a plaz roku.
Přehled výstupů
• Publikační činnost
Časopis národní
1. Herpetologické informace
Podíl: plný (100%), Význam: vysoký, Dosah: mezinárodní, Náplň: kombinovaná (odborná
i laická), Jazyky: český, anglický, Počet čísel: 1, Recenzováno: ANO, ISSN: 1213-7782,
WWW: http://www.herp.cz/1/3/0
Mezinárodní dosah - časopis je pravidelně poskytován několika zahraničním organizacím,
případně dalším zájemcům ze zahraničí.
Náplň - vedle odborných textů jsou uváděny i další významné texty vztahující se k
herpetologii.
Text je recenzně připomínkován členy výboru ČHS.
Sborník
1. Dohnal, Z.; Šandera, M. (eds.): 29. konference České herpetologické společnosti - program a abstrakty
přednášek
Podíl: plný (100%), Význam: střední, Dosah: česko-slovenský, Náplň: odborná, Celkový
počet příspěvků: 6, Počet slovenských příspěvků: 2, Poznámka k počtu příspěvků: v
předstihu nedodány abstrakty některých přednášek na konferenci, Jazyky: český,
anglický, Poznámka k jazykům: 1 abstrakt slovenské autorky v angličtině, 1 abstrakt
slovenského autora v češtině, Náklad: 50, Počet stran: 4, Recenzováno: NE, WWW:
http://www.herp.cz/
Jiné publikace a webové stránky
1. Balej, P.; Jablonski, D.: Česká herpetologická společnost
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: vysoký, Dosah: mezinárodní, Náplň:
kombinovaná (odborná i laická), Forma: www stránka, Jazyky: český, anglický,
slovenský, Poznámka k jazykům: Slovenští členové můžou zadávat aktuality ve
slovenském jazyce., WWW: http://www.herp.cz
2. Zicha, O.; Šandera, M.; John, V.; Mačát, Z., Jeřábková, L.: BioLib
Počet výstupů: 1, Podíl: symbolický, Význam: vysoký, Dosah: mezinárodní, Náplň:
kombinovaná (odborná i laická), Jazyky: český, anglický, WWW: http://www.biolib.cz
Část BioLibu - Mapování výskytu obojživelníků a plazů v ČR
• Konference a semináře
Seminář, workshop (pod 50 účastníků) česko-slovenský
1. Dohnal, M.; Šandera, M. (eds.): Program a abstrakty přednášek: 29. konference České herpetologické
společnosti
Podíl: plný (100%), Význam: vysoký, Dosah: česko-slovenský, Náplň: odborná, Místo
konání: Horní Blatná, Doba konání: 13.-15.6.2014, Jazyky: český, slovenský, Celkový počet
příspěvků: 8, Počet slovenských příspěvků: 2, Celkový počet všech účastníků: 16, Počet všech
aktivních účastníků: 6, Počet všech slovenských účastníků: 2, Počet aktivních slovenských
účastníků: 2, WWW: http://www.herp.cz/
• Projekty
Projekty RVS
1. Funk, A.: Herpetologické informace - informovanost odborné i laické veřejnosti
Podíl: plný (100%), Význam: vysoký, Financováo z RVS: Ano, WWW:
http://www.herp.cz/1/3/0
Dotace od RVS CR pokrývá přibližně 70 % finančních nákladů.
Projekty jiné
1. Šandera, M.: Obojživelník a plaz roku 2014
Podíl: vedlejší, Význam: vysoký, Financováo z RVS: Ne, WWW: http://www.mpcr.cz
2. Šandera, M.; John, V.; Mačát, Z.; Jeřábková L.; Zicha, O.: Mapování výskytu obojživelníků a plazů v
ČR
Podíl: vedlejší, Význam: vysoký, Financováo z RVS: Ne, WWW:
http://www.biolib.cz/cz/speciesmapping/id2
• Ostatní
Mediální výstupy
1. Šandera, M.: Obojživelník a plaz roku 2014
Počet výstupů: 1, Podíl: vedlejší, Význam: střední, Dosah: český - národní, Náplň:
kombinovaná (odborná i laická), Jazyky: český
Různé články v novinách, výstupy v rozhlase a televizi v rámci projektu Obojživelník a plaz
roku 2013.
Ostatní výstup (jinam nezařazený)
1. Publikační činnost členů ČHS
Počet výstupů: 1, Podíl: symbolický, Význam: vysoký, Dosah: mezinárodní, Náplň:
kombinovaná (odborná i laická), Financováo z RVS: Ne, Forma: tištěná, Sdělovací
prostředek: noviny a časopisy, Jazyky: český, anglický, německý, Poznámka k počtu
příspěvků: Publikace členů ČHS v různých časopisech (mezinárodních a národních).
2. Přednášková činnost členů ČHS
Počet výstupů: 1, Podíl: symbolický, Význam: vysoký, Dosah: mezinárodní, Náplň:
kombinovaná (odborná i laická), Financováo z RVS: Ne, Jazyky: český, anglický,
Poznámka k jazykům: Přednášková činnost členů ČHS pro odbornou i laickou veřejnost
na různých akcích.
3. Konzultační a poradenská činnost
Počet výstupů: 1, Podíl: plný (100%), Význam: vysoký, Dosah: český - národní, Náplň:
kombinovaná (odborná i laická), Financováo z RVS: Ne, Jazyky: český, Poznámka k počtu
příspěvků: Konzultační a poradenská činnost odbornou i laickou veřejnost a orgány
veřejné správy.
4. Balej, P.; Jablonski, D.: Balcanica.info
Počet výstupů: 1, Podíl: symbolický, Význam: vysoký, Dosah: mezinárodní, Náplň:
odborná, Financováo z RVS: Ne, Forma: www stránka, Jazyky: český, anglický, WWW:
http://cs.balcanica.info
5. Mačát, Z.: Naturabohemica
Počet výstupů: 1, Podíl: symbolický, Význam: vysoký, Dosah: český - národní, Náplň:
kombinovaná (odborná i laická), Financováo z RVS: Ne, Forma: www stránka, WWW:
http://www.naturabohemica.cz
==> Celkový počet výstupů: 14 <==
Roční zprávu za společnost zpracoval a za správnost odpovídá: Martin Šandera
Zprávu vygeneroval: spol22 - 16.1.2015 10:20:21
Download

2014 - Česká herpetologická společnost