NOVÉ SOUSTRUŽNICKÉ MATERIÁLY ŘADA T8300
VYSOKÝ VÝKON PŘI ZACHOVÁNÍ PROVOZNÍ SPOLEHLIVOSTI.
NOVÁ ŘADA MATERIÁLŮ PRO OBRÁBĚNÍ KOROZIVZDORNÝCH OCELÍ.
Představujeme vám novou řadu soustružnických PVD materiálů T8300.
Materiály jsou tvořeny kombinací submikronových substrátů s rozdílným obsahem pojící kobaltové fáze a nově vyvinutého PVD povlaku.
Nový povlak má nanovrstevnatou strukturu na bázi TiN/TiAlN s gradientními přechody. Povrch je
opatřen krycí vrstvou TiN k zabránění vzniku nárůstku a snadné identifikaci otěru destičky.
Povlak vyniká optimální kombinací vysoké tvrdosti a dobré houževnatosti s vynikající adhezí
k podkladovému slinutému karbidu. To vše předurčuje tuto novou řadu materiálů, aby se stala
první volbou při soustružení korozivzdorných ocelí při širokém rozsahu řezných rychlostí a posuvů. Destičky řady T8300 lze také použít pro obrábění ostatních skupin materiálů.
T8315
APLIKAČNÍ OBLASTI
Plynulý řez
Vysoká rychlost
Stabilní podmínky
T8330
Otěruvzdornost
ï
Přerušovaný řez
Vysoký posuv
Nestabilní podmínky
Houževnatost
ð
Staré označení
3025
Nové označení
ZMĚNA
ZNAČENÍ
T8330
T8345
Technické informace
T8315
t OFKPUŀSVW[EPSOŀKÝÓļMFOŤBEZ5
20
30
40
t TVCNJLSPOPWâTVCTUSÈUTSFMBUJWOŀOJ[LâNPCTBIFNLPCBMUV
P
M
,
N
S
H
10
t OBOPWSTUFWOBUâ17%QPWMBLTHSBEJFOUOÓNJQŤFDIPEZ
t TOÓäFOÏWOJUŤOÓQOVUÓWQPWMBLVQŤJ[WâÝFOÓUWSEPTUJ
t [NFOÝFOÓWSVCPWÏIPPQPUŤFCFOÓOBIMBWOÓNCŤJUV
t WZÝÝÓŤF[OÏSZDIMPTUJ
t TUŤFEOÓQSŐŤF[ZUŤÓTFL
t WIPEOâQSPPCSÈCŀOÓNBUFSJÈMŐTLVQJOZ.,/)
podmíněně P a S
t TUBCJMOÓ[ÈCŀSPWÏQPENÓOLZ
hlavní oblast použití
další použití
podm. použití
Porovnání materiálů T8315 a 8016 na nerez oceli
M
35
Podmínky zkoušky
30
vc = 165 a 190 m/min
fot = 0,2 mm/ot
ap = 2,0 mm
trvanlivost T [min]
25
Materiál: ČSN 17349.4 (skupina M)
Tvrdost: 200 HB
Destička: CNMG 120408 E-FM
T8315
8016
20
15
10
5
0
160
165
170
175
180
185
190
195
200
řezná rychlost vc [m/min]
Praktické zkoušky
PŘÍKLAD 1
SOUSTRUŽENÍ MATERIÁLEM T8315
25
S80i/1000
ČSN 17349.4 (185 HB) (skupina M)
soustružení
SCLCL 1616H09
CCMT 09 T304E-UR
ne
20
Konkurence 2
M 15
Konkurence 3
M 15
Pramet
materiál 8016
Pramet
materiál T8315
Trvanlivost [min]
155 %
Konkurence 1
M 15
Stroj:
Materiál:
Operace:
Nástroj:
Destička:
Chlazení:
vc
135
135
135
135
135
m.min-1
Posuv na otáčku
fot
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
mm.ot-1
Axiální hloubka řezu
ap
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
mm
Trvanlivost
T
11
8
17
14
21
min
Řezné podmínky
Řezná rychlost
15
124 %
100 %
10
5
80 %
58 %
0
,POLVSFODF ,POLVSFODF ,POLVSFODF
Pramet
M 15
M 15
M 15
materiál 8016
Pramet
materiál T8315
Technické informace
T8330
t OFKVOJWFS[ÈMOŀKÝÓļMFOŤBEZ5
t submikronový substrát s relativně vysokým obsahem kobaltu
20
30
40
t OBOPWSTUFWOBUâ17%QPWMBLTHSBEJFOUOÓNJQŤFDIPEZ
P
M
,
N
S
H
10
t TOÓäFOÏWOJUŤOÓQOVUÓWQPWMBLVQŤJ[WâÝFOÓUWSEPTUJ
t [NFOÝFOÓWSVCPWÏIPPQPUŤFCFOÓOBIMBWOÓNCŤJUV
t TUŤFEOÓŤF[OÏSZDIMPTUJ
t WIPEOâQSPPCSÈCŀOÓNBUFSJÈMŐTLVQJOZ.1,
podmíněně N, S, H
t EPCSÈQSPWP[OÓTQPMFIMJWPTU
t [UÓäFOÏ[ÈCŀSPWÏQPENÓOLZ
hlavní oblast použití
další použití
podm. použití
Porovnání materiálů T8330 a 8030 na nerez oceli
M
35
Podmínky zkoušky
30
vc = 100 a 150 m/min
fot = 0,2 mm/ot
ap = 1,50 mm
trvanlivost T [min]
25
Materiál: ČSN 17349.4 (skupina M)
Tvrdost: 170 HB
Destička: CCMT 09T304E-UR
T8330
8030
20
15
10
5
0
90
100
110
120
130
140
150
160
170
řezná rychlost vc [m/min]
Praktické zkoušky
PŘÍKLAD 2
SOUSTRUŽENÍ MATERIÁLEM T8330
30
S80i/1000
ČSN 17349.4 (175 HB)
soustružení
SCLCL1616H09
CCMT 09 T304
ano
193 %
186 %
Pramet
materiál T8330
Trvanlivost [min]
20
Pramet
materiál 8030
Řezné podmínky
25
Konkurence 2
Konkurence 1
Stroj:
Materiál:
Operace:
Nástroj:
Destička:
Chlazení:
15
110%
100 %
10
Řezná rychlost
vc
160
160
160
160
m.min-1
Posuv na otáčku
fot
0,20
0,20
0,20
0,20
mm.ot-1
Axiální hloubka řezu
ap
1,5
1,5
1,5
1,5
mm
Trvanlivost
T
16
27
14,5
28
min
5
0
,POLVSFODF
,POLVSFODF
Pramet
Pramet
materiál 8030 materiál T8330
Technické informace
T8345
t OFKIPVäFWOBUŀKÝÓļMFOŤBEZ5
20
30
40
P
M
,
N
S
H
10
t TVCNJLSPOPWâTVCTUSÈUWZTPLâNPCTBIFNLPCBMUV
t OBOPWSTUFWOBUâ17%QPWMBLTHSBEJFOUOÓNJQŤFDIPEZ
t TOÓäFOÏWOJUŤOÓQOVUÓWQPWMBLVQŤJ[WâÝFOÓUWSEPTUJ
t [NFOÝFOÓWSVCPWÏIPPQPUŤFCFOÓOBIMBWOÓNCŤJUV
t OJäÝÓBäTUŤFEOÓŤF[OÏSZDIMPTUJ
t WŀUÝÓQSŐŤF[ZUŤÓTFL
t WIPEOâQSPPCSÈCŀOÓNBUFSJÈMŐTLVQJOZ.4QPENÓOŀOŀ1,
t EPCSÈQSPWP[OÓTQPMFIMJWPTU
t QŤFSVÝPWBOâŤF[OFTUBCJMOÓ[ÈCŀSPWÏQPENÓOLZ
hlavní oblast použití
další použití
podm. použití
Porovnání materiálů T8345 a 8040 na nerez oceli
Podmínky zkoušky
35
vc = 85 a 110 m/min
fot = 0,25 mm/ot
ap = 2,50 mm
30
M
trvanlivost T [min]
25
Materiál: ČSN 17349.4 (skupina M)
Tvrdost: 204 HB
Destička: CNMG 120408 E-NM
T8345
8040
20
15
10
5
0
80
85
90
95
100
105
110
115
120
řezná rychlost vc [m/min]
Praktické zkoušky
PŘÍKLAD 3
SOUSTRUŽENÍ MATERIÁLEM T8345
trvanlivost
+36 %
Torno Romi Cosmos 10G
ČSN 17349.4 (210 HB)
soustružení výkovku
SNMG 190612 E-RM
ano
15
Trvanlivost [min]
Pramet
materiál T8345
Řezná rychlost
vc
150
150
m.min-1
Posuv na otáčku
fot
0,2
0,2
mm.ot-1
Axiální hloubka řezu
ap
2
2
Trvanlivost
T
100
136
Řezné podmínky
K = 136 %
12
Konkurence
M 35
Stroj:
Materiál:
Operace:
Destička:
Chlazení:
mm
%
9
K = 100 %
6
3
0
,POLVSFODF
M 35
Pramet materiál T8345
Download

Nové materiály řady T8330