Angličtina s Jimmym
Školní rok 2013 / 2014
Výuka angličtiny pro děti od 3 do 13 let
Cesta do pravěku - Po stopách dinosaurů
In the footsteps of dinosaurs
Kromě tradičních témat se v letošním roce s dětmi a angličtinou vydáme
na dobrodružnou cestu do pravěku. Poznáme různé druhy dinosaurů, seznámíme se
s tím co jedli a jak žili – zahrajeme si na archeology amatéry.
Lektor: Jimmy Bozeman
Jimmy má dlouholeté profesní zkušenosti s výukou jak malých dětí, tak dětí školního věku. Na
tuto věkovou hranici se také specializuje. V ČR začal s výukou v Anglické školičce Aaada, která
byla otevřena pod záštitou Karlovy University. Dále pokračoval jako učitel Aj v soukromé
česko-anglické školičce Super Kids, v MC Dobříš jako lektor, vedl konverzační hodiny na ZŠ
Jungmannova a ZŠ Závodí v Berouně, kroužky na školkách a školách na Berounsku, atd.
Od roku 2006 působí jako lektor kurzů pro děti „Angličtina s Jimmym“.
Informace a přihlášky: Martina Bozemanová
tel: 605505254
[email protected]
Začínáme: 16. září 2013
Forma výuky:
•
Ve školním roce 2013/2014 se s dětmi vydáme do pravěku. Jednoduchou formou v anglickém
jazyce získají informace o počátcích života na Zemi, dinosaurech, atd.. Pro menší děti vše
srozumitelnou formou příběhu. Samozřejmě nebude chybět spousta dobrodružství, her a poučení
a na konci tradiční ukončení školního roku – zábavné odpoledne pro děti i rodiče.
•
Na hodinách se snažíme, aby dítě již od začátku přistupovalo k jazyku pozitivně, aby pro něj čas strávený
na hodinách byl především hrou a nové jazykové informace vstřebávalo stejně přirozeně jako svůj
mateřský jazyk. Výuka proto probíhá nenásilnou cestou. Na hodinách využíváme zejména prožitkovou
metodu, tzn., že děti si osvojují jazyk bez pocitu učení. Toto se děje především formou zpěvu, říkanek,
pohybových i deskových her, výtvarných činností, prostě všech aktivit, které děti v tomto věku dělají rády.
•
Školní děti si touto formou osvojují již základy gramatiky i psané formy jazyka, prohlubují školní znalosti
a mohou si je ověřit při komunikaci v praxi s rodilým mluvčím, které se věnujeme nejvíce.
•
Veškeré výukové materiály, pracovní listy a další pomůcky jsou pečlivě vybírány a dělány přímo na míru
všem probíraným tématům – vše v ceně.
•
•
•
•
•
Rodiče se mohou o pokroku svých dětí přesvědčit na „Open Lessons“ (otevřené hodiny)
U malých dětí (cca 3 roky) možnost přítomnosti doprovodu na hodině (není však nutná)
Pravidelně pořádáme oslavy svátků, např. Halloween, Christmas, Valentine´s Day, Easter
Hodiny probíhají ve velmi přátelském až rodinném duchu s respektem ke každému dítěti
pro děti školního věku je letos opět připraven English Weekend - Víkendový pobyt s angličtinou.
Fotogalerie: http://anglictinajimmy.rajce.idnes.cz/
Cena:
•
•
•
•
4.000,- Kč (33 lekcí z toho 1. lekce zdarma)
Sourozenci a děti navštěvující více lekcí v jednom týdnu mají 5% slevu (každý ze sourozenců)
Platba proběhne za celý školní rok (můžete platit průběžně již teď)
Platit je možno v hotovosti nebo na č.ú. 77075/5500, v.s.: číslo vašeho mobilního telefonu, do poznámky
AJ+jméno dítěte (splatnost do 30. září 2013).
Cena obsahuje:
•
•
•
•
•
•
výuka - native speaker (rodilý mluvčí)
lektor s dětmi komunikuje v angličtině, též ovládá český jazyk v základní formě
výukové pomůcky
pracovní listy
výtvarný materiál
vstup do herny
Místo:
•
•
•
pondělí 14:00 – 18:00 - Rodinné centrum Slunečnice
(Komunitní centrum, Bezručova 928, Beroun)
středa 14:00 – 18:00 - EDEN
(ul. Karla Čapka 1482, Beroun – Sídliště)
čtvrtek 14:00 – 18:00 - EDEN
Rozsah výuky:
•
•
•
45-50 minut
možnost náhrad všech zameškaných omluvených absencí
děti jsou rozděleny do skupin podle výkonnosti
Come with us to dinosaurland.
Download

Angličtina s Jimmym - Rodinné centrum Slunečnice Beroun